B.

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH SMK Putra Perdana akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang di negeri Selangor menjelang 2015.

MISI SEKOLAH Untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda melalui pengurusan pendidikan berkualiti bagi melahirkan insan mulia berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

C.

MOTO SEKOLAH

“PERKASA, PROAKTIF, PATRIOTIK”