Anda di halaman 1dari 3

BIODATA DIRI ( RESUME )

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI

Nama : __________________________________________

Alamat :____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

I/C NO( Baru ): I/C. ( Lama ) :

Bangsa : Agama :

Warganegara : Status :

Tinggi : Berat :

No tel : Email :

B.KELAYAKAN AKEDEMIK

Bil Ijazah,Diploma,Sijil,Dll Dianugerahkan Oleh Tarikh


1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.PENGALAMAN KERJA

Bil Jawatan Organisasi/ Tugas dan tanggungjawab. Tampoh


1
2.
3.
4.
5.
6.

1
Pengalaman tambahan dari tahun 19__ hingga 20__

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________

D. PENGUASAAN BAHASA.

Bil Jenis Bahasa Penulisan Pertuturan


1
2
3
4

E. AKTIVITI - AKTIVITI

E.i )SUKAN

Bil Jenis sukan Penyertaan Pencapaian/tahun


1
2
3
4

E. ii )KEMASYARAKATAN.

Bil Jenis persatuan jawatan tempat


1
2
3
4

G) ANUGERAH DAN PINGGAT

BIL JENIS PINGGAT DAN DIANUGERAHKAN TAHUN


ANUGERAH OLEH

2
F) RUJUKAN :

Dua orang yang mengenali diri bukan di kalangan ahli keluarga yang terdekat.

RUJUKAN PERTAMA

NAMA : _____________________________________________________

JAWATAN :_____________________________________________________

ALAMAT :_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

EMAIL : ___________________________

TEL : ___________________________

T/TANGAN ;……………………………………………………….

RUJUKAN PERTAMA

NAMA : _____________________________________________________

JAWATAN :_____________________________________________________

ALAMAT :_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

EMAIL : ___________________________

TEL : ___________________________

T/TANGAN ;……………………………………………………….

‫ ديسمبر‬,‫الثالثاء‬07, 2021