Anda di halaman 1dari 1

REKOD PENILAIAN BERTERUSAN

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Nama Pelajar : ………………………………………………….


No. Pendaftaran : ………………………………………………….
Kelas : DKE 6
Kod dan Nama Kursus : E5122 – SISTEM KOMUNIKASI
Nama Pensyarah : EN. ARIFFUDDIN BIN IBRAHIM

Bil. Jenis PB Tarikh Hantar / Tarikh Terima Catatan


(Tugasan / Tutorial / Dilaksanakan Semula
Ujian / Kuiz / Amali) (Dari Pensyarah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20