Anda di halaman 1dari 66

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang


1 Apakah maksud wawasan diri? kuat
A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara B melahirkan insan yang bersifat individualistik
B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan
diingini bertamadun
C Pandangan masa hadapan bagi mencapai D melahirkan pemimpin yang baik dan
matlamat diri berwibawa
D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan
7 Insan yang berilmu merupakan insan yang
2 Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu A mempunyai pelbagai ilmu
memiliki wawasan diri, kecuali B bijak menggunakan ilmu
A panduan bagi mendisiplinkan diri C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan
B panduan untuk berbangga diri D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari
C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita
D membantu merealisasikan wawasan negara
• Merupakan pemain skuasy nombor satu
3 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk dunia
mencapai wawasan diri? • Mendapat gelaran “Datuk” daripada
I Melakukan perancangan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang
II Mengharapkan bantuan
III Menetapkan matlamat 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
IV Melaksanakan tindakan dan usaha A Datuk Lee Chong Wei
A I, II, dan III C I, III, dan IV B Datuk Abdul Malik Mydin
B I, II, dan IV D II, III, dan IV C Datuk Nicol Ann David
D Datuk Dr. Jemilah Mahmood
4 Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan
dengan wawasan diri? 9 Antara berikut, pihak manakah yang bertanggung-
A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke jawab untuk melahirkan insan yang seimbang dan
semasa bersepadu dalam pelbagai aspek?
B Kekuatan dan kelemahan diri mesti I Sekolah III Diri sendiri
dipertimbangkan dalam membina wawasan diri II Keluarga IV Masyarakat
C Keupayaan mencapai wawasan diri akan A I, II, dan III C II, III, dan IV
memberi kebahagiaan B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke
semasa terhadap tindakan dalam mencapai 10 Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk
wawasan diri mencapai kejayaan, kecuali
A setiap individu haruslah berani mencuba
5 Perkembangan individu yang seimbang B setiap individu haruslah lari daripada masalah
merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali C setiap individu haruslah mempunyai
A jasmani C intelek perancangan masa depan
B nilai D emosi D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha
yang gigih pasti membuahkan kejayaan
6 Antara berikut merupakan kepentingan perkem-
bangan diri individu yang seimbang, kecuali
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka
Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik).
Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin
Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat
golongan dewasa dan kanak-kanak di Malaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita.
Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari
Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah
melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada
pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang
Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang.
Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila
berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat
restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi
benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi
Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di
Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya
menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22
hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu
selama 24 hari.
Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk
menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar
daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi
tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan
sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu
Malaysia.
Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya.
Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia.

(a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri?
Jelaskan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha
menjayakan misinya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(d) Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(8 markah)
2 Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktor-
faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(f) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

3 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada
tahun hadapan.

Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(6 markah)

4 Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi.

Rohani Jasmani Intelek Emos


(a) • Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan
• Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang
• Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang
diperoleh

(b)
• Bersikap rendah diri
• Boleh memahami perasaan orang lain
• Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar

(c)
• Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab
• Menjalankan tanggungjawab dengan baik
• Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan

(d)
• Sentiasa sihat dan cergas
• Mewakili sekolah dalam acara sukan
• Mengambil makanan yang berkhasiat

(8 markah)

5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan (3) pada pernyataan yang BETUL dan
tandakan (7) pada pernyataan yang SALAH.

(a) Sentiasa mengerjakan sembahyang.

(b) Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah.

(c) Sentiasa gagal dalam peperiksaan.

(d) Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan.

(e) Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.

(f) Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas.

(6 markah)
1 Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri A emosi C rohani
yang sesuai bagi seorang pelajar, kecuali B intelek D jasmani
A sentiasa berfikiran positif
B tahu menguruskan diri 6 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik mempunyai aspek rohani yang teguh, kecuali
D mengambil kesempatan untuk mengaut A berakhlak mulia
keuntungan B terlalu berserah kepada nasib
C percaya kepada kewujudan Tuhan
2 Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan
panjang? tanggungjawab
A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa
yang lama
B Hala tuju yang mengambil masa yang lama Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam
untuk dicapai masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003
C Hala tuju yang sukar dicapai
D Arah matlamat seseorang individu untuk 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
mencapai sesuatu yang dihajatkan A Daniel Bego
B Jeffry Ong
3 Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada C Datuk Abdul Malik Mydin
dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? D Datuk Azhar Mansor
I Berangan-angan
II Mempunyai perancangan masa depan 8 Antara berikut merupakan kepentingan insan yang
III Mempunyai wawasan seimbang kepada negara, kecuali
IV Mudah berputus asa A mewujudkan masyarakat yang bermaruah
A I dan II C II dan III B mewujudkan kumpulan pemimpin yang
B I dan III D III dan IV berketrampilan
C melahirkan masyarakat yang berilmu
D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya
• Hala tuju diri saing
• Usaha yang cemerlang
• Sikap yang berwawasan 9 Insan yang bermaruah merupakan insan yang
A bijak menjaga kehormatan diri
4 Maklumat di atas berkaitan dengan B mementingkan diri sendiri
A disiplin diri C prinsip hidup C sanggup menggadaikan maruah negara
B wawasan diri D falsafah hidup D membiarkan negara diancam oleh musuh

10 Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi


Sentiasa tenang, mempunyai perasaan kasih melahirkan insan yang berilmu, bermaruah,
sayang dan semangat kekitaan mempunyai jati diri yang kuat dan
A bertamadun
5 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan B berkeluarga
diri dari aspek C angkuh
D beremosi
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering
mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar
bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji
pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh
perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain.
Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM.

(a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti
Haziq.
(i) ___________________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________________

(d) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang
diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
3 Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah)
4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)
1 Keluarga penting bagi masyarakat dan negara A I, II, dan III C I, III, dan IV
dalam aspek B I, II, dan IV D II, III, dan IV
A ekonomi, sosial, dan politik
B agama, ekonomi, dan sosial 7 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam
C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan menangani isu dan masalah sosial di negara kita?
D pembangunan, kesihatan, dan kewangan I PEMADAM
II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS )
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
sihat, kecuali IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga,
A mengamalkan nilai agama dan moral dan Masyarakat
B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat A I, II, dan III C I, III, dan IV
C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga B I, II, dan IV D II, III, dan IV
D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna

3 Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga Memusnahkan data yang disimpan di


dari segi ekonomi, kecuali dalam komputer atau merosakkan
A menyediakan tenaga kerja komputer
B menjadi sumber pendapatan
C melahirkan pemimpin yang berkaliber 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber
D menyediakan pasaran pengguna barangan dalam kategori
A pencerobohan siber
4 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri B vandalisme siber
sebuah keluarga yang cemerlang? C cetak rompak siber
A Keluarga yang hanya mengutamakan D undang-undang siber
pendidikan akademik sahaja
B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang 9 Salah satu punca utama berlakunya penderaan
bertanggungjawab kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga
C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang pada masa kini terdiri daripada
mementingkan diri sendiri A keluarga asas
D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di B keluarga besar
antara satu sama lain C keluarga nukleus
D keluarga kembangan
5 Antara berikut, yang manakah merupakan gejala
sosial yang paling berbahaya?
A Vandalisme Kerajaan menanggung kerugian kerana
B Penderaan kanak-kanak terpaksa menyelenggara dan membaiki
C Penyalahgunaan dadah kemudahan yang disediakan.
D Penyalahgunaan teknologi
10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan
6 Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat A penyalahgunaan teknologi
dalam gejala sosial? B penyalahgunaan dadah
I Kurang didikan agama C gengsterisme
II Pengaruh rakan sebaya D vandalisme
III Faktor persekitaran
IV Hubungan kekeluargaan yang erat
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah. Dia merupakan pelajar
Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya
pula merupakan seorang doktor. Di sekolah, Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Namun
disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja, Suraya berasa dirinya disisihkan.
Oleh itu, Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya, Hanim yang merupakan pelajar yang
bermasalah di sekolahnya. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya, Suraya sudah pandai mengambil
dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya
tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Suraya sudah mula mengabaikan
pelajaran dan sering ponteng sekolah.
Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid, iaitu sepupu Hanim. Setiap malam, Suraya akan menghabiskan
masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan
sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda
awam di sekitar tempat tinggal mereka. Kini, Suraya sudah semakin hanyut. Dia merasakan kehidupannya
semakin bahagia.

(a) Berdasarkan petikan di atas, apakah gejala sosial yang dipaparkan?


(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah.
(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(c) Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) Jika anda adalah Suraya, adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

2 Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Nyatakan empat
faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(8 markah)

3 Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua
belah pihak. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam
kalangan remaja hari ini.
(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Jenayah pergaulan
negatif ancaman kerajaan
siber bebas

jenayah
tanggungjawab dadah pendera Vandalisme
kekerasan

(a) Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh
merosakkan sistem organ dalaman badan.
(b) ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam.

(c) _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber, pencerobohan siber, dan
vandalisme siber.

(d) Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________
dalam kalangan remaja.

(e) Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga
menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak.

(f) Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap
orang lain.

(g) Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak.

(h) Menurut kajian yang telah dijalankan, kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa
kanak-kanak itu sendiri.

(i) Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan
budaya hidup yang __________________.

(j) Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________
terhadap negara.

(10 markah)
1 Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? 6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya diwujudkan?
A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan
dan isteri kadar kemalangan di jalan raya
B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan
daripada suami dan isteri berserta dengan anak- keselamatan diri dan orang lain
anak C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan
C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin diri daripada samseng jalan raya
mengikut adat resam kaumnya D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada
D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin kemalangan jalan raya
berserta saudara-maranya
2 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga • Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah
Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk juvenil
A menempatkan orang tua yang tiada rumah • Terletak di Telok Mas, Melaka
B merancang ekonomi negara • Ditubuhkan pada tahun 1949
C membantu keluarga yang daif
D membangunkan penduduk yang berkualiti 7 Pusat pemulihan di atas merujuk kepada
A Sekolah Henry Gurney
B Rumah Amal Cheshire
‘Keluarga bahagia bermula di rumah’ C Pusat Tunas Harapan
D Sekolah Pemulihan Akhlak
3 Slogan di atas menunjukkan
A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk 8 Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet
berehat dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi?
B masyarakat perlu membeli rumah sebelum A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi
mempunyai keluarga kepada penyebar dan orang lain
C asas pembinaan keluarga yang mantap penting B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah
ketika bersama keluarga syarikat
D pembinaan keluarga bahagia amat penting C Maklumat itu berbentuk pandangan secara
kepada negara umum tentang sesuatu isu
D Maklumat itu merupakan pendapat yang
4 Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? menjatuhkan maruah seseorang
A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat
B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah
oleh anggota masyarakat
C Peraturan yang menjadi asas undang-undang 9 Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam
negara kategori
D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek A vandalisme siber
moyang B cetak rompak
C mengubah suai maklumat
5 Antara berikut, yang manakah merupakan norma- D menceroboh sistem maklumat dalam komputer
norma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat
di Malaysia?
I Menghormati orang tua • Parut akibat sebatan
II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika • Kesan cucuhan puntung rokok
menghadiri sesuatu majlis • Tangan terseliuh
III Menziarahi orang yang sakit
IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran 10 Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan
A I, II, dan III C I, III, dan IV jenis
B I, II, dan IV D II, III, dan IV A emosi C fizikal
B seksual D pengabaian
1 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat.

Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak.
Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita. Nyatakan gejala-gejala yang biasa
dipamerkan oleh seorang penagih dadah.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja). Nyatakan kesan
negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin di- IV Melayari laman web lucah
capai pada tahun 2020? A I dan II C II dan III
A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang B I dan IV D III dan IV
B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara
yang maju, makmur dan bersatu padu 6 Berikut merupakan agensi kerajaan yang
C Memajukan dasar perindustrian negara memainkan peranan penting dalam menangani
D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan masalah penagihan dadah, kecuali
A Kementerian Pertahanan
2 Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan B Kementerian Kesihatan
oleh C Kementerian Dalam Negeri
A perancangan yang tepat dan teliti D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
B perancangan jangka pendek yang tepat dan Masyarakat
C perancangan jangka panjang yang teratur
D perancangan jangka pendek dan jangka panjang 7 Apakah punca utama berlakunya masalah
pergaulan bebas dalam kalangan remaja?
3 Berikut merupakan kepentingan perkembangan A Tahu memilih kawan
individu yang seimbang, kecuali B Kurang mendapat didikan agama
A melahirkan insan yang bermaruah, berilmu dan C Aktif dalam kegiatan kokurikulum
bertamadun D Ibu bapa yang mementingkan disiplin
B melahirkan insan yang mempunyai jati diri
yang kuat 8 Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi
C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa masalah penderaan kanak-kanak masih gagal?
dan baik I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa
D melahirkan insan yang bersifat individualistik II Kursus keibubapaan yang kurang meluas
III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang
4 Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah positif dalam kalangan ibu bapa
negara dari aspek ekonomi? IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan
I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan A I, II, dan III C I, III, dan IV
harmoni B I, II, dan IV D II, III, dan IV
II Ekonomi akan berkembang kerana banyak
pembeli dalam negara 9 Pilih pernyataan yang betul.
III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul
dalam pasaran buruh dengan rakan sebaya agar anak-anak
IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang mempunyai banyak masa di rumah.
tanpa izin B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak
A I dan II C II dan III untuk mengembangkan potensi diri ke tahap
B I dan IV D III dan IV yang lebih tinggi.
C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada
5 Antara berikut, perlakuan manakah yang berkaitan anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu
dengan penyalahgunaan teknologi? kesalahan agar mereka lebih berdisiplin.
I Menggunakan perisian yang tidak asli D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa
II Membuat aduan kepada pihak polis melalui anak-anak berjaya dan memarahi mereka jika
internet tidak berjaya.
III Menyebarkan fitnah melalui internet
10 Antara berikut, yang manakah merupakan B mengadakan kempen secara menyeluruh
keperluan berkeluarga dari aspek sosial? C mengesan pemandu berbahaya secara
I Menyediakan tenaga kerja berterusan
II Mengembangkan zuriat D memberikan surat amaran kepada pemandu
III Patuh kepada tuntutan agama berisiko
IV Mengelakkan maksiat
A I, II, dan III C I, III, dan IV
B I, II, dan IV D II, III, dan IV Tidak mencelah atau menyampuk ketika
bercakap dengan orang yang lebih tua.

Peraturan yang digubal oleh kerajaan 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti,
dan mesti dipatuhi oleh masyarakat iaitu
yang berkenaan. A adab menziarahi orang sakit
B adab menghormati orang tua
11 Pernyataan di atas merujuk kepada maksud C adab dalam majlis rasmi
A undang-undang C tatacara D adab di meja makan
B peraturan D prosedur
15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana?
12 Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat A Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
penting kerana jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah
undang-undang negara umur 22 tahun.
B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang B Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
disegani oleh dunia luar jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
C dapat membentuk anggota masyarakat yang seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah
beradab, beretika, dan bertatasusila umur 21 tahun.
D dapat membezakan identiti sesuatu kaum C Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
13 Antara berikut merupakan langkah yang perlu seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah
diambil untuk menyedarkan masyarakat agar umur 18 tahun.
mematuhi peraturan dan undang-undang D Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
keselamatan jalan raya, kecuali jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
A menambahkan kadar kompaun seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah
umur 18 tahun.
1 Lengkapkan jadual di bawah.

1 Penyalahgunaan dadah

2 Penderaan

3 Penyalahgunaan teknologi

4 Kemalangan jalan raya

5 Jenayah juvana

(10 markah)

2 Jawab soalan yang berikut.

Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap
pengguna jalan raya itu sendiri.

Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah.

1 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(15 markah)

1 Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang.


(a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga?
(b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang?
(10 markah)

2 Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah
pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini?
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh D Lembaga Penduduk dan Pembangunan
dilakukan dengan cara Keluarga Negara (LPPKN)
A berdoa kepada Tuhan
B menonton rancangan kecergasan 5 Antara berikut, yang manakah merupakan
C membaca pelbagai bahan bacaan tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi?
D menjaga pemakanan dan bersenam I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan
II Menghantar anak-anak ke sekolah
2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara bagi III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak
seseorang itu mengawal perasaan marahnya? IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak
A Bertindak agresif apabila ditegur A I, II, dan III C I, III, dan IV
B Mengeluarkan kata-kata kesat B I, II, dan IV D II, III, dan IV
C Melepaskan kemarahan dengan membaling
barang 6 Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu
D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara masalah yang timbul dalam keluarga?
yang berlaku A Bertengkar sesama ahli keluarga
B Membuat keputusan berdasarkan undian
majoriti
C Berbincang dengan ahli keluarga
• Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan
D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga
• Sentiasa berusaha ke arah pembentukan akhlak
yang mulia
7 Antara berikut merupakan cara untuk membina
sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti,
3 Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah untuk
kecuali
A memastikan jasmani sihat
A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu
B meningkatkan daya intelek agama
C mendapatkan kekuatan rohani dan kemahiran sosial tentang keluarga
D mengendalikan emosi dengan baik
B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak
dari aspek emosi dan fizikal
C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan
Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan peranan masing-masing selain menghormati ibu
masyarakat penyayang, penduduk berkualiti, bapa
dan Malaysia yang progresif. D ibu bapa membuat perancangan yang baik
dalam pengurusan kewangan keluarga
4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi
yang terlibat secara langsung dalam membentuk
institusi keluarga. Agensi yang dimaksudkan ialah • Mempunyai bakal pemimpin negara yang
A Majlis Amanah Rakyat (MARA) mencukupi
B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR) • Mempunyai rakyat yang berilmu
C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS) pengetahuan dan berguna kepada negara
8 Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan sosial, kecuali
berkeluarga dari aspek A aktiviti kokurikulum di sekolah
A sosial C politik B berkelah bersama rakan-rakan di tempat
B sahsiah D ekonomi percutian
C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu
9 Antara berikut merupakan nilai yang perlu D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan
diamalkan untuk membina institusi keluarga yang tempat tinggal
kukuh, kecuali
A curiga C toleransi 13 Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme?
B peka D bertanggungjawab A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara
kemudahan awam
10 Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka
boleh diatasi dengan cara C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang
I berhenti sekolah banyak untuk membaiki kerosakan kemudahan
II berbelanja dengan berjimat cermat awam
III mencari alternatif untuk mengurangkan D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan
perbelanjaan keluarga awam dengan sempurna
IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu
rehat 14 Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan
A I dan II C II dan III walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama
B I dan IV D III dan IV kerana
A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan
berubah
B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan
C orang dewasa melakukan jenayah dengan
sengaja
D remaja mudah bertaubat dan mengakui
kesalahan

15 Apakah kelemahan diri individu yang menjadi


11 Akta X yang dimaksudkan ialah
faktor dia tidak mencapai wawasan diri?
A Akta Racun 1952
A Tidak menghargai pemberian orang lain
B Akta Dadah 1990
B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain
C Akta Penagih Dadah
C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali
D Akta Dadah Berbahaya 1952
D Kurang beradab ketika berhadapan dengan
orang tua
12 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat
mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala
1 Lengkapkan rajah perbandingan di bawah.

Wawasan Diri Khayalan Diri

1 Ada hala tuju

2 Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu

3 Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah

4 Pendorong untuk mencapai cita-cita

5 Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah

(15 markah)

2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah.

Adab ketika bertutur dengan guru

1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________
Adab ketika dalam majlis rasmi

1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada
kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak.
(a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak?
(b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan
terhadap kanak-kanak?
(10 markah)

2 Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. Terangkan tanggungjawab ahli
keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi 5 Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab
panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. menganjurkan kempen ini?
A petunjuk diri A Kementerian Penerangan, Komunikasi dan
B matlamat hidup Kebudayaan
C tingkat usaha B Kementerian Belia dan Sukan
D petunjuk sebenar C Kementerian Pelancongan
D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai dan Masyarakat
I angan-angan yang banyak
II perancangan masa depan 6 Antara berikut, yang manakah merupakan
III sikap yang berwawasan kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga
IV sijil kursus keusahawanan dari aspek sosial?
A I dan II A Memenuhi hasrat keluarga
B I dan IV B Mengelakkan perlakuan sumbang
C II dan III C Menambahkan ilmu keibubapaan
D III dan IV D Membentuk masyarakat yang bersatu padu

7 Antara berikut merupakan tindakan yang dapat


Alif seorang yang dapat mengawal tingkah laku mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga,
dan berdisiplin. kecuali
A setiap ahli keluarga saling membantu
3 Berdasarkan pernyataan di atas, Alif merupakan B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga
pelajar yang cemerlang dalam aspek C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul
A emosi konflik dan salah faham antara ahli keluarga
B rohani D berbincang sesama ahli keluarga sebelum
C intelek membuat keputusan yang melibatkan ahli
D jasmani keluarga

4 Antara berikut, yang manakah merupakan 8 Antara berikut merupakan masalah sosial yang
kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan sering berlaku dalam masyarakat hari ini, kecuali
manusia? A lumba haram
A Dapat melakukan aktiviti riadah B menconteng dinding
B Dapat mengawal perasaan gemuruh C penagihan najis dadah
C Dapat membentuk individu yang berakhlak D penciptaan mesin berteknologi tinggi
mulia
D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran
• Lahir anak luar nikah
• Maruah keluarga tercemar
• "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin
Sayang". 9 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh
• "Rumahku Syurgaku". I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi
II terlalu mengikut budaya barat tanpa yang dialami
memikirkan kesannya D Kesan parut, kabur penglihatan, patah tangan
III pergaulan bebas antara lelaki dengan atau terseliuh
perempuan tanpa batas
IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan 13 Antara berikut merupakan norma komuniti yang
yang lebih moden dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, kecuali
A I, II dan III A bersalam-salaman ketika bertemu
B I, II dan IV B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah
C I, III dan IV C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut
D II, III dan IV adab ketimuran
D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu
10 Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan majlis
kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah?
A Mendiamkan diri
B Melaporkan kepada guru Pertambahan penduduk di sesebuah negara
C Melaporkan kepada ibu bapanya dapat membantu memenuhi keperluan tenaga
D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu kerja.
yang lain
14 Penyataan di atas merupakan kepentingan
11 Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu berkeluarga dalam aspek
dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di A ekonomi
negara kita? B keselamatan
A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh C politik
pemandu kerana tidak takut disaman D sosial
B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga
lupa akan keselamatan jalan raya 15 Antara berikut merupakan amalan tingkah laku
C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga, kecuali
pemandu mabuk di jalan raya A mengancam akan memukul anak-anak
D Semakin banyak kenderaan, kemungkinan sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan
berlaku kemalangan amat besar keluarga
B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama
12 Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi dengan anak-anak dalam perkara yang baik
emosi? C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada
A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain anak-anak
B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul D menghalang anak-anak daripada bergaul
dengan orang lain dengan orang lain
C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan
1 Lengkapkan rajah di bawah ini.

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

Sosial Politik Ekonomi

Peranan Ibu Bapa Aspek

1 Merancang perbelanjaan berhemah dan


mengamalkan jimat cermat.

2 Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli


keluarga daripada sebarang ancaman di dalam
dan luar rumah.
3 Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan
pemimpin yang dapat membimbing keluarga
pada masa depan.

4 Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi


yang boleh.

5 Membiayai yuran persekolahan anak-anak.

(15 markah)
1 Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Keadaan ini
amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman
kepada negara.
(a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini?
(b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara.
(10 markah)

2 Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak
Malaysia. Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah
dicapai oleh mereka.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan perkara- Ibu bapa bertanggungjawab memberikan
perkara yang diperlukan untuk mencapai wawasan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak
diri? sama ada secara formal atau tidak formal.
I Usaha yang cemerlang
II Sikap yang berwawasan 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada
III Mudah putus asa anak-anak?
IV Mempunyai hala tuju A Terlibat dalam gejala buli di sekolah
A I, II dan III B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral
B I, II dan IV C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa
C I, III dan IV D Menjadi insan yang berguna kepada agama,
D II, III dan IV bangsa, dan negara

6 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan


Berfikir secara kreatif dan kritis dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan
Keluarga Negara (LPPKN)?
2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk
diri dari aspek pasangan suami isteri yang ingin bercerai
A rohani II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan
B intelek pembangunan institusi keluarga
C jasmani III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada
D emosi pasangan suami isteri untuk membina keluarga
yang bahagia
3 Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan
mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam Wanita, Keluarga, dan Masyarakat
aspek emosi? A I, II dan III
A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas B I, II dan IV
seperti membaca, menulis dan mengira C I, III dan IV
B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi D II, III dan IV
C Perasaan kasih sayang yang tinggi
D Tubuh badan yang sihat 7 Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial
dalam kalangan masyarakat hari ini?
4 Antara berikut, yang manakah bukan keperluan I Terpengaruh dengan ajakan rakan
berkeluarga dari aspek sosial? II Ingin melepaskan tekanan perasaan
A Menyediakan pasaran pengguna barang III Ketidakstabilan politik
B Memenuhi keperluan agama IV Ingin mengejar kemewahan
C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang A I dan II
D Melahirkan ramai anak untuk menambah B I dan IV
jumlah anggota keluarga C II dan III
D III dan IV
8 Antara berikut, yang manakah bukan masalah C I, III dan IV
gejala sosial? D II, III dan IV
A Gengsterisme
B Penderaan 12 Antara contoh jenayah juvana ialah
C Pembangunan I peras ugut
D Vandalisme II lumba haram
III mengintai
9 Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah IV jenayah seksual
penderaan. A I, II dan III
A Penderaan merupakan salah satu cara ibu B I, II dan IV
bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anak- C I, III dan IV
anak. D II, III dan IV
B Penderaan akan menyebabkan mangsa
mengalami kecederaan fizikal dan tekanan
emosi. • Beragama dan berakhlak
C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik • Mampu menyara keluarga
untuk mendidik anak-anak.
D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan 13 Maklumat di atas penting untuk
wanita sahaja. A memilih pasangan hidup
B menjadi wakil anggota masyarakat
10 Norma komuniti bermaksud C menjadi pelajar contoh
A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan D menjadi anak yang berguna
untuk meninggikan martabat seseorang
B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek 14 Hala tuju bermaksud
moyang agar kita menjadi insan yang sopan A wawasan yang telah dicapai
dan beradab B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai
C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kejayaan
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu
D peraturan yang menjadi asas kepada undang- destinasi
undang negara D arah matlamat seseorang individu untuk men-
capai sesuatu yang diinginkan
11 Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan
dengan cara 15 Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat
I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor dalam gejala sosial?
harus dikurangkan I Hubungan kekeluargaan yang erat
II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak II Ketidakprihatinan masyarakat
berkuasa III Kurangnya didikan agama
III perubahan sikap pengguna jalan raya IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal
IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun A I, II dan III
harus dihapuskan B I, II dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
1 Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi
oleh setiap anggota masyarakat.

Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti.

1 ________________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________________________

4 ________________________________________________________________________________________

5 ________________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tingkah laku penolakan Tingkah laku pengasingan

Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli

Situasi Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat

1 Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan


kata-kata yang kesat dan kasar.

2 Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya


bergaul dengan anak jirannya.

3 Encik Azwan mengancam akan menghukum


anak-anaknya jika mereka membuat bising
ketika dia sedang tidur.
4 Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan
bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya
kepada bapanya, namun bapanya tidak mempedulikan
perbuatan Khairul itu.

5 Encik Siva mengarahkan anaknya, David masuk ke


dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain
di halaman rumahnya.

(15 markah)
1 Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak
mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara.
(a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini?
(b) Sebagai pelajar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini?
(10 markah)

2 Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam
masyarakat dan negara. Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Malaysia merupakan negara yang mengamalkan
ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
kecuali Berperlembagaan
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara
B kepelbagaian budaya dan seni warisan 5 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang
C pemerintahan yang mantap dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
D rakyat yang bersatu padu A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
Perlembagaan Malaysia
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
globalisasi? oleh raja yang memerintah
I Pertambahan pelaburan asing C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
II Menyalahgunakan teknologi maklumat Majlis Raja-raja
III Pembentukan sahsiah generasi muda D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil rakyat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
Rukun Negara, kecuali
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting A mengekalkan cara hidup diskriminasi
kerana B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan kalangan seluruh masyarakat
mundur C membentuk masyarakat yang adil dengan
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan agihan
negara lain kekayaan negara saksama
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan D membina masyarakat yang progresif melalui
campur tangan dalam urusan pentadbiran sains dan teknologi
negara
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
daripada sebarang bentuk penjajahan dikekalkan kerana
A negara akan dipandang mulia oleh negara-
negara lain
• Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
undang-undang oleh orang ramai
• Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada C warisan kesenian membentuk sebuah
kuasa undang-undang masyarakat yang kuat dan bersatu padu
D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun negara kita
Negara yang
A kedua C keempat 8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti
B ketiga D kelima Awang dalam kesenian?
A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia
B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air 10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh
C Merupakan pengarah filem yang terkenal di dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
Malaysia Malaysia, kecuali
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit A membina laman web mengenai warisan budaya
Malaysia
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan B mengadakan pameran kesenian untuk orang
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai ramai
Warisan Kebangsaan? C menganjurkan pertandingan bertemakan
A Istana Negara kesenian budaya Malaysia
B Tugu Negara D memaksa rakan dari luar negara menonton
C Bunga Raya tarian kebudayaan Malaysia
D Carcosa Sri Negara

1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Rukun Negara Kepentingan

(a) Kepercayaan kepada Tuhan

(b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

(c) Keluhuran Perlembagaan

(d) Kedaulatan Undang-undang

(e) Kesopanan dan kesusilaan

(10 markah)
2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.
(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong 5 Berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah yang
ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
kecuali A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara Perlembagaan Malaysia
B kepelbagaian budaya dan seni warisan B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
C pemerintahan yang mantap oleh raja yang memerintah
D rakyat yang bersatu padu C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
Majlis Raja-raja
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
globalisasi? rakyat
I Pertambahan pelaburan asing
II Menyalahgunakan teknologi maklumat 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
III Pembentukan sahsiah generasi muda Rukun Negara, kecuali
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil A mengekalkan cara hidup diskriminasi
A I, II dan III C I, III dan IV B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
B I, II dan IV D II, III dan IV kalangan seluruh masyarakat
C membentuk masyarakat yang adil dengan
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting agihan
kerana kekayaan negara saksama
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan D membina masyarakat yang progresif melalui
mundur sains dan teknologi
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan
negara lain 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan dikekalkan kerana
campur tangan dalam urusan pentadbiran A negara akan dipandang mulia oleh negara-
negara negara lain
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
daripada sebarang bentuk penjajahan oleh orang ramai
C warisan kesenian membentuk sebuah
• Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi masyarakat yang kuat dan bersatu padu
undang-undang D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
• Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada negara kita
kuasa undang-undang
8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun Awang dalam kesenian?
Negara yang A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia
A kedua C keempat B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air
B ketiga D kelima C Merupakan pengarah filem yang terkenal di
Malaysia
Malaysia merupakan negara yang mengamalkan D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit
Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
Berperlembagaan
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan Malaysia, kecuali
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai A membina laman web mengenai warisan budaya
Warisan Kebangsaan? Malaysia
A Istana Negara B mengadakan pameran kesenian untuk orang
B Tugu Negara ramai
C Bunga Raya C menganjurkan pertandingan bertemakan
D Carcosa Sri Negara kesenian budaya Malaysia
D memaksa rakan dari luar negara menonton
10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh tarian kebudayaan Malaysia
dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Kepercayaan kepada Tuhan

(b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

(c) Keluhuran Perlembagaan

(d) Kedaulatan Undang-undang

(e) Kesopanan dan kesusilaan

(10 markah)

2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan A I, II dan III C I, III dan IV
sepanjang hayat untuk pembangunan diri, B I, II dan IV D II, III dan IV
masyarakat dan negara, kecuali
A melahirkan modal insan kelas pertama 6 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha
B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat pengekalan kedaulatan Malaysia.
C membentuk masyarakat bersifat bestari A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai
D menjana pembangunan diri dan negara bahasa kebangsaan
B Menjadikan “Negaraku” sebagai lagu
2 Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu kebangsaan
bapa yang cemerlang? C Memartabatkan maruah Malaysia
I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat
II Memahami tingkah laku anak-anak perjumpaan rakan-rakan lama
III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu
bapa
IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan
A I, II dan III C I, III dan IV bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di
B I, II dan IV D II, III dan IV Malaysia

3 Antara berikut merupakan cara untuk memelihara 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun
dan mengekalkan warisan kesenian budaya, Negara yang
kecuali A pertama
A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian B kedua
B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat C ketiga
sekolah rendah D keempat
C menganjurkan pameran kesenian dan
kebudayaan
D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan
terlibat dalam aktiviti kesenian dunia, akhirat, zahir dan batin
4 Temple of Fine Art berfungsi sebagai
8 Pernyataan di atas adalah maksud bagi
A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga,
A jati diri
dan tarian singa
B ilmu
B tempat mempelajari seni wayang kulit
C kemahiran
C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan
D kerohanian
tarian klasik India
D tempat mempelajari tarian dan muzik moden
9 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
mengamalkan unsur kerohanian, kecuali
5 Antara berikut, yang manakah merupakan seni
A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang
persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu?
B tidak mengikut hawa nafsu
I Caklempong III Bharathanatyam
C mempunyai sahsiah yang sihat
II Ghazal IV Zapin
D sentiasa mematuhi ajaran agama
Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi bidang kerja sektor swasta sahaja
A I, II dan III C I, III dan IV
10 Pernyataan di atas merupakan matlamat B I, II dan IV D II, III dan IV
A Dasar Ekonomi Baru
B Dasar Pembangunan Nasional 13 Apakah kesan daripada kestabilan dalam
C Dasar Wawasan Negara pentadbiran negara?
D Dasar Sosial Negara A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum
B Masalah sosial semakin meningkat
11 Antara berikut merupakan kepentingan faktor C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik
ekonomi bagi menjana pembangunan negara, D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran
kecuali
A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang 14 Antara berikut, perkara manakah yang tidak
perindustrian berkaitan dengan cabaran globalisasi?
B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar A Kesihatan
negara B Alam Sekitar
C meningkatkan nilai tambah dalam sektor C Sosial
pertanian D Perpaduan
D menjana sumber kekayaan baru melalui
bioteknologi 15 Antara berikut merupakan kepentingan hubungan
serantau dan dunia, kecuali
12 Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain
melahirkan modal insan kelas pertama? B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa
I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu dokumen perjalanan
pengetahuan dan kemahiran C menggalakkan pembangunan dan kemajuan
II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi ekonomi negara
III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang D membantu melindungi kedaulatan negara
sains dan teknologi
1 Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat
melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat
pengajian yang diberi.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan


Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah)
2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai Bermaruah Empati Cinta akan


nyawa negara

Perkara Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap


orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma


masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)
1 Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan
rumahtangga.
(a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik.
(b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental?

2 Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi
kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan bahan B Datuk Ahmad Nawab
media cetak? C Mohd Bahroodin Ahmad
I Televisyen D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
II Brosur
III Risalah
IV Radio
A I dan II C III dan IV • Dibina pada tahun 1926
B II dan III D I dan IV • Terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang
• Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang
2 Antara berikut, yang manakah bukan manfaat mencerminkan kehidupan beliau sebagai
daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah
negara? filem
A Menaikkan imej negara di mata dunia
B Memajukan sektor pelancongan negara 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan
C Meningkatkan pendapatan negara budaya Malaysia iaitu
D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya A Bangunan Sultan Abdul Samad
Timur B Rumah P. Ramlee
C Kota A Famosa
3 Antara berikut merupakan perkara yang boleh D Candi Lembah Bujang
dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu
mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali 6 Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum
A memperkenalkan warisan budaya Malaysia berlaku dalam negara?
kepada pelancong asing I Keamanan negara tergugat
B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang II Kehilangan nyawa
dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya III Kerosakan harta benda
Malaysia IV Keyakinan rakyat bertambah teguh
C mencampuradukkan budaya asing ke dalam A I, II dan III C I, III dan IV
warisan budaya Malaysia untuk menampakkan B I, II dan IV D II, III dan IV
kelainan
D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan 7 Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri
generasi akan datang setiap rakyat Malaysia kerana
A dapat memperjuangkan hak antara kaum
Aktif dalam pengembangan seni bangsawan, B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat
boria dan ronggeng dalam kalangan masyarakat
C dapat membantu negara daripada krisis mata
4 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang wang
telah banyak menyumbang terhadap pengekalan D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar
warisan budaya negara, iaitu menerima pembaharuan
A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad
8 Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap
warganegara yang bertanggungjawab sebagai
pewaris negara?
I Ilmu III Ketampanan
II Jati diri IV Kemahiran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 12 Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam
bidang sains, kecuali
9 Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor A Planetarium Negara
utama ke arah mencapai status negara maju pada B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
tahun 2020? C Institut Jantung Negara (IJN)
I Dasar Ekonomi Baru D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia
II Dasar Pembangunan Nasional (MIMOS)
III Dasar Robotik Negara
IV Dasar Wawasan Negara 13 Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu
A I, II dan III C I, III dan IV mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga
B I, II dan IV D II, III dan IV kerana
A untuk mendapat kebahagiaan hidup
10 Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang B untuk mengharumkan nama keluarga
paling ketara berlaku, kecuali C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga
A penyalahgunaan ruang siber D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada
B aktiviti jenayah merentas sempadan masalah rumah tangga
C memudahkan pergerakan pekerja asing
D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni 14 Pendidikan sepanjang hayat berkait secara
langsung dengan pembangunan
A keluarga
• Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) B politik negara
• Pertubuhan Negara-Negara Komanwel C penjawat awam
(KOMANWEL) D modal insan

11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan 15 Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali
di atas? A empati
A Hubungan pelbagai hala B bermaruah
B Hubungan serantau C mementingkan diri
C Hubungan dua hala D cinta akan negara
D Hubungan satu hala
1 Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia.

Perkara Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)
2 Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang
betul.

Mendapat restu Memiliki kesihatan Memiliki kewangan


ibu bapa fizikal dan mental yang stabil

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum


Pernyataan
mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan


ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang
penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat


tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin


membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu
bapanya untuk mendapatkan persetujuan
daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya


dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan


berfikiran matang.

(15 markah)
1 Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun.
(a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini.
(b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan?
(10 markah)

2 Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara.
Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh 5 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas
pendidikan sepanjang hayat? dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam
I Pembelajaran kendiri sesebuah keluarga?
II Pendidikan untuk kesamarataan A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil
III Pendidikan mengikut masa dan usia pembantu rumah untuk menjaga anak-anak
IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial B Memastikan keperluan asas keluarga
A I, II dan III C I, III dan IV mencukupi
B I, II dan IV D II, III dan IV C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu
berbincang dengan suami
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang D Segala keperluan asas perlu mengharapkan
mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali suami membelinya
A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan
kemahiran
B berdisplin dan bijak mengurus masa Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi
C berpuas hati dengan kedudukan sekarang ibu bapa yang cemerlang
D mampu bersaing dengan orang asing untuk
mengejar kemajuan 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu
A ekonomi
B keluarga
Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh C keibubapaan
Tuhan kepada setiap manusia D komunikasi

3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat 7 Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam
A menghargai nyawa Malaysia?
B menjaga maruah diri A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan
C menghargai masa kerja menyelamat
D empati B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandar-
bandar lain
4 Pilih pernyataan yang betul. C Memelihara keselamatan dan keamanan
A Empati perlu dilatih dan disemai dalam setempat
kalangan kanak-kanak sahaja D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah
B Individu yang mempunyai maruah diri akan
melakukan sesuatu yang melanggar norma
masyarakat • Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri
C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan • Menjalankan operasi menangkap pendatang
sejak dari kecil lagi asing tanpa izin
D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada
masyarakat adalah untuk meningkatkan imej 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
dan martabat manusia A Polis Diraja Malaysia
B Jabatan Pertahanan Awam
C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
D Rakan Cop
• Beliau merupakan ketua kumpulan Prana 13 Antara berikut, yang manakah merupakan
• Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti kelebihan individu yang berilmu dan
sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera berkemahiran?
A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk
9 Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh menindas orang lain
A Mendiang Tan Hooi Song B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang
B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat lain
C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan
D Samuel J Dass cekap kerana adanya ilmu pengetahuan
D Sukar menghadapi persaingan daripada orang
10 Antara berikut, yang manakah merupakan warisan lain
budaya tak ketara?
I Lagu Negaraku
II Wayang Kulit • Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai
III Hukum Kanun Melaka lebih tinggi
IV Makyung • Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan
A I, II dan III C I, III dan IV inovasi negara serta memupuk minda kelas
B I, II dan IV D II, III dan IV pertama
• Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti
11 Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam hidup
konsep negara berdaulat?
A Imam Negara 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan
B Perdana Menteri A Wawasan 2020
C Ketua Polis Negara B Misi Nasional
D Yang di-Pertuan Agong C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sosial Negara
12 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
Rukun Negara, kecuali 15 Antara berikut merupakan kesan negatif daripada
A mengamalkan cara hidup demokratik globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali
B membina masyarakat yang berilmu A bilangan kenderaan di jalan raya semakin
Pengetahuan bertambah
C mewujudkan persaingan ekonomi antara B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan
pelbagai kaum bersama
D mewujudkan perpaduan dalam kalangan C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan
penduduk D generasi muda semakin bebas dengan cara
hidup yang bertentangan dengan budaya
1 Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi.

Sumbangan Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air


(PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan


kertas “wax”

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit


Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan


seperti Kota Cornwallis

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Pertanian Sains Sosial

Bahasa Perubatan
Pusat Kecemerlangan Bidang

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan


Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)
1 Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan
Agong sebagai Ketua Negara.
(a) Jelaskan maksud negara berdaulat.
(b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia?
(10 markah)

2 Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia.
Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan
rumah tangga.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap Melindungi, menguruskan dan mengekalkan
menghargai nyawa? biodiversiti terutamanya hidupan liar
A Sentiasa bertolak ansur
B Berpakaian kemas dan sopan 5 Pernyataan di atas merupakan peranan
C Mengamalkan pemakanan yang seimbang A Persatuan Pencinta Alam Malaysia
D Sentiasa bertutur dengan sopan B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman
Negara
C Yayasan Amal Malaysia
Melahirkan perasaan simpati dan memahami D Pusat Prihatin Orang Asli
perasaan mangsa bencana alam
6 Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai
2 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat
A bermaruah Malaysia?
B empati I MAKNA Malaysia
C menghargai nyawa II Pertubuhan Pertolongan Wanita
D cinta akan keamanan III Persatuan Puteri Islam
IV Yayasan Salam Malaysia
3 Antara berikut merupakan langkah pengurusan A I, II dan III C I, III dan IV
kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga, B I, II dan IV D II, III dan IV
kecuali
A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan
B membuat belanjawan supaya kewangan lebih Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan
tersusun pendekatan pendidikan dan menyedarkan
C membuat tabungan untuk waktu kecemasan masyarakat supaya menjauhi najis dadah
D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak
boros 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
A PEMADAM
4 Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah B PERHILITAN
tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan C PBSM
mengikut undang-undang negara supaya D MERCY Malaysia
A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkah-
winan yang sesuai
B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk Membangunkan dan mempromosikan industri
bercuti kraf negara
C bakal pengantin dapat membuat persediaan
untuk majlis pernikahan
8 Pernyataan di atas berkaitan dengan
D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan
A Jabatan Muzium Negara
sebagai suami dan isteri tentang peranan dan
B Arkib Negara Malaysia
tanggungjawab masing-masing
C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia
D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
9 Antara berikut, yang manakah merupakan objek 13 Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara,
yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan kecuali
Kebangsaan? A Kepercayaan kepada Tuhan
I Tugu Negara B Kesetiaan kepada rakan-rakan
II Jata Negara C Keluhuran Perlembagaan
III Perak Man D Kedaulatan Undang-Undang
IV Bunga Raya
A I, II dan III C I, III dan IV 14 Antara berikut merupakan peranan yang perlu
B I, II dan IV D II, III dan IV dimainkan oleh warganegara agar negara dapat
menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan
10 Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? negara, kecuali
A Pulau Pinang A tidak menyokong program pembangunan
B Perak negara
C Kedah B sentiasa bersatu padu
D Melaka C taat dan patuh kepada pemerintah
D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan
11 Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk kemahiran
generasi pewaris negara?
A Menjadikan individu yang berkemahiran
B Supaya dapat membentuk peribadi lemah • Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti (ASEAN)
D Identiti diri kekal terpelihara walaupun • Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia
menerima perubahan kerana adanya kekuatan – Singapura (IMS – GT)
dalaman

12 Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada 15 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan
A Pendudukan Jepun 1945 di atas?
B Kemerdekaan 1957 A Hubungan satu hala
C Peristiwa 13 Mei 1969 B Hubungan dua hala
D Undang-undang Darurat C Hubungan serantau
D Hubungan pelbagai hala
1 Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian.

Jenis Tarian Kaum

(a) Tarian Singa

(b) Tarian Bharathanatyam

(c) Tarian Zapin

(d) Tarian Shaolin

(e) Tarian Joget

(10 markah)
2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Bangunan Warisan budaya tak ketara Objek

Warisan Kebangsaan Perkara

(a) Manuskrip Hikayat Hang Tuah

(b) Carcosa Sri Negara

(c) Lagu Negaraku

(d) Cokmar Dewan Rakyat

(e) Istana Negara

(15 markah)
1 Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan
datang.
(a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal?
(b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang
bahagia?
(10 markah)

2 Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh
kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk
globalisasi terhadap Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 1 (ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang beroperasi selepas tengah malam
dirancang dengan teratur (d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk
(iii) Dapat mendisiplinkan diri remaja
BAHAGIAN A (iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang (e) Penguatkuasaan undang-undang
ditetapkan
1 C 2 B 3 C 4 A
4 (a) dadah (f) jenayah kekerasan
5 B 6 B 7 A 8 C (b) (i) Mengelakkan pembaziran masa (c) Jenayah siber (h) pendera
9 D 10 B (ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan (d) pergaulan bebas (i) negatif
lancar dan tersusun (e) kerajaan (j) ancaman
BAHAGIAN B (iii) Dapat menanam sikap bertanggungjawab
dalam melaksanakan sesuatu tugas
BAHAGIAN B (iv) Dapat melahirkan pelajar yang
berkeyakinan diri dan berkualiti
UJIAN BULANAN KEDUA – SET 2
1 (a) Ya. Kerana beliau mempunyai hala tuju,
usaha yang gigih dan sikap yang positif
untuk mencapai sesuatu yang dihajati. 4 Dr . Lim Swee Tin
BAHAGIAN A
(b) - Tentangan daripada keluarga - Pengalaman
1 B 2 D 3 C 4 A
- Keadaan cuaca yang tidak menentu Berpengalaman menghasilkan cerpen dan puisi
5 C 6 B 7 A 8 D
(c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan serta mendeklamasikan sajak di peringkat
9 B 10 C
(d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan antarabangsa
latihan ketahanan fizikal dan -
mental untuk Kejayaan
melaksanakan misinya
(a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia BAHAGIAN B
2 (a) Tidak mempunyai cita-cita 1982/ 1983, 1986/ 1987, (a) / 1989
1 1988 Bercakap menggunakan tutur kata dan
(b) Matlamat tidak jelas (b) Penerima S.E.A Write Award 2000 bahasa yang lembut
(c) Tidak tahu menguruskan masa (Penghargaan tertinggi bidang (b) kesusasteraan
Membawa buah di tangan
Asia Tenggara oleh kerajaan Diraja Tha
untuk pesakit
(d) Malas belajar (c) Memberi semangat kepada pesakit
(e) Mudah terpengaruh Karamjit Singh (d) Menunjukkan rasa simpati
(f) Berfikiran negatif - Pengalaman (e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh
Berpengalaman selama 20 tahun dalam
3 (a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar sukan lumba kereta tempatan dan 2 (a) antarabangsa
Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan
(b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah, tentang pengurusan keluarga
akhbar, dan majalah - Kejayaan (b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab
(c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific masing-masing
Rally Championship for Drivers (c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang
4 (a) Intelek (c) Rohani (b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM baik kepada anak-anak
Malaysia 2007 (d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anak-
(b) Emosi (d) Jasmani
anak
5 (a) 3 (b) 7 (c) 7 (d) 3 (e) Memupuk perasaan kasih sayang antara (e)ahli 3
(f) 3 UJIAN BULANAN KEDUA – SET 1 keluarga

3 (a) Hilang selera makan


BAHAGIAN A (b) Tidak dapat mengawal diri
UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 2 (c) Kerap menggosok hidung/ hidung berair
1 A 2 B 3 C 4 B
C A C B (d) Tidak dapat tidur (insomnia)
5 6 7 8
C D (e) Susut berat badan
9 10
BAHAGIAN A
1 D 2 B 3 C 4 B 4 (a) Terdedah untuk melakukan jenayah yang
5 A 6 B 7 C 8 D BAHAGIAN B lebih berat
9 A 10 A 1 (a) (i) Penyalahgunaan dadah (b) Digantung persekolahan
(ii) Vandalisme (c) Kerap terlibat dengan kesalahan undang-
(b) (i) Penurunan berat badan undang dengan pihak berkuasa
BAHAGIAN B (ii) Tidak dapat mengawal diri (d) Disisih oleh masyarakat
1 (a) Ya, kerana dia berusaha bersungguh-sungguh (c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering (e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental
untuk mencapai kecemer- langan dalam pelajaran.
ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran
(b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam (d) Tidak. Kerana sikap sebegini akan
peperiksaan SPM (e) memusnahkan masa depan dan
(c) (i) Belajar bersungguh-sungguh PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
harapan ibu bapa saya
(ii) Menumpukan perhatian semasa guru TAHUN – SET 1
mengajar di dalam kelas 2 (a) Kurang yakin pada diri sendiri
(d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan (b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan
sekelasnya gengsterisme sama ada di dalam atau luar BAHAGIAN A
sekolah 1 B 2 D 3 D 4 C
2 (a) Mempunyai matlamat yang jelas (c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap 5 D 6 A 7 B 8 B
(b) Tidak mudah terpengaruh dengan perkara negatif (d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau kawalan 9 B 10 D 11 A 12 C
(c) Tahu mengurus masa dengan bijak daripada ahli keluarga 13 D 14 B 15 D
(d) Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri
(e) Sentiasa berfikiran positif 3 (a) Memberikan didikan agama yang secukupnya BAHAGIAN B
(b) Peranan ibu bapa – mengadakan aktiviti yang 1 1 - Menyebabkan ketagihan
3 (a) (i) Mengisi masa dengan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan - Mungkin akan dijangkiti HIV
berfaedah (c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak 2 - Pendera akan dibenci oleh mangsa
- Pendera akan didakwa dan dihukum oleh - Menghadapi masalah hidup 10 C 11 D 12 B 13 A
pihak pengadilan (b) Segera melaporkan kepada pihak yang 14 D 15 D
3 - Diri sendiri akan malu kerana dituduh berkenaan – ada kes berlaku – melihat orang mencurigakan – dalam keadaan membimbang
menyalahgunakan teknologi
BAHAGIAN B
- Akan didakwa dan dihukum oleh pihak 2 • Ibu bapa
1 1 Membuka kasut sebelum memasuki rumah
pengadilan - Memberi nasihat kepada anak-anak
2 Menziarahi jiran yang sakit
4 - Mengakibatkan trauma dan fobia untuk - Membantu anak-anak apabila mereka
3 Amalan bergotong-royong ketika
memandu menghadapi masalah
mengadakan sesuatu majlis
- Mungkin akan mengalami kecacatan seumur - Menyediakan keperluan keluarga
4 Menghulurkan bantuan kepada mangsa
hidup • Anak-anak
bencana
5 - Lebih terdedah untuk melakukan jenayah yang - Menghormati ibu bapa
5 Bertukar-tukar juadah terutama pada musim
lebih berat - Mengikut nasihat ibu bapa
perayaan
- Mungkin akan digantung persekolahan - Menunjukkan contoh yang baik kepada
ahli keluarga yang lain
2 1 Tingkah laku penolakan
2 1 Sentiasa memakai tali pinggang keledar
2 Tingkah laku pengasingan
2 Berhenti ketika lampu isyarat merah
3 Tingkah laku pengancaman
3 Tidak mencelah ketika menunggang motosikal PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 4 Tingkah laku tidak peduli
4 Memandu mengikut lorong yang betul
TAHUN – SET 3 5 Tingkah laku pengasingan
5 Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki

BAHAGIAN C
BAHAGIAN C BAHAGIAN A
1 (a)
- Melalui penguatkuasaan undang-undang
1 (a) - Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi 1 B 2 C 3 A 4 C 5 D
- Menegur dan memberi nasihat kepada
kegembiraan dan masalah 6 B 7 C 8 D 9 A
individu yang terbabit
- Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan ilmu 10 B 11 D 12 C 13 B 14 A 15 B
- Mengenakan hukuman yang setimpal
kehidupan dan ilmu agama
(b) - Memberi nasihat mengenai kesan-kesan
(b) - Menjadi contoh dan teladan yang baik kepada
BAHAGIAN B perbuatan ini terhadap diri,
anak-anak
1 1 Bersikap hormat kepada ahli keluarga - Elak bergaul dengan pelajar nakal
- Memberi didikan yang sempurna kepada
2 Bersikap taat kepada ibu bapa - Mengisi masa lapang dengan perkara-
anak-anak
3 Sentiasa menjaga nama baik keluarga perkara yang berfaedah – menyertai
- Memberi kasih sayang yang secukupnya
4 Membantu menyelesaikan masalah keluarga program Rakan Muda
5 Peka dengan keadaan hidup keluarga
2 - Keluarga – Mendekati anak-anak, memberi
2 • Menambahkan zuriat
tumpuan dan kasih sayang
2 1 Ekonomi 2 Sosial 3 Politik 4 Sosial - Perkahwinan – melahirkan zuriat
- Sekolah – Mengadakan program yang praktikal
5 Ekonomi - Menambah jumlah anggota keluarga
dan berkaitan dengan isu setempat.
• Memenuhi tuntutan agama
- Masyarakat – Bekerjasama membanteras dan
- Perkahwinan – tuntutan agama
peka akan kejadian di sekeliling BAHAGIAN C
- Melalui perkahwinan rakyat sesebuah
1 (a) Faktor penyumbang
negara bertambah dan perkembangan
- Kurang didikan agama - Pengaruh rakan sebaya
• Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan
- Pengaruh media massa
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN sumbang
(b) Kesan-kesan buruk
TAHUN – SET 2 - Perbelanjaan negara meningkat – bina pusat
pemulihan
- Negara hilang pewaris – ketiadaan UJIAN BULANAN KETIGA – SET 1
BAHAGIAN A
pemimpin generasi akan datang
1 D 2 D 3 C 4 D 5 A
6 C 7 B 8 C 9 A BAHAGIAN A
2 Tokoh
10 C 11 D 12 B 13 C 1 B 2 B 3 C 4 A
- Datuk Nicol Ann David
14 A 15 C 6 A 7 C 8 C 9 B
- Datin Paduka Sharifah Mazlina
- Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor 10 A
BAHAGIAN B
1 1 Tidak ada hala tuju Datuk Nicol Ann David
2 Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan sesuatu - Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia BAHAGIAN B
kerja dengan bersungguh- sungguh - Mengharumkan nama negara dalam sukan 1 (a) 3 (b) 7 (c) 3 (d) 3
3 Mengaku kalah sebelum berjuang skuasy (e) 7 (f) 7 (g) 3 (h) 3
4 Tiada cita-cita - Pemain skuasy nombor satu dunia (i) 7 (j) 3
5 Berfikir pada bila-bila masa
Datin Paduka Sharifah Mazlina 2 (a) Perkara 10 (1) (d) Perkara 11 (3)
2 Adab ketika bertutur dengan guru - Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan (b) Perkara 3 (5) (e) Perkara 5 (3)
1 Bertutur dengan sopan (2007) dan Kutub Utara (2004) (c) Perkara 153 (1)
2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru - Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa
3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar sahaja yang dilakukan oleh3lelaki.
(a) Membeli barangan yang berkualiti pada
dengan guru harga yang berpatutan.
4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru dengan Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor (b) Membeli barang yang perlu sahaja.
baik - Angkasawan Malaysia yang pertama (c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang
5 Memberi senyuman ketika bertemu guru - Melakukan penyelidikan mikrob dan sel dan kesan penggunaan
- Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit (d) Membuat perbandingan harga di beberapa
Adab ketika dalam majlis rasmi barah dan pengkristalan protein. buah pasar raya.
1 Memakai pakaian yang sopan (e) Mengenal pasti label, tarikh luput, tempoh
2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata jaminan, dan sama ada barang itu tulen atau
3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu majlis PEPERIKSAAN PERTENGAHAN palsu.
4 Mengelakkan percakapan yang kuat
5 Tidak pulang sehingga majlis tamat TAHUN – SET 4 4 (a)Ya. Kerana mereka juga mempunyai daya
pemikiran yang sama seperti orang yang
BAHAGIAN C BAHAGIAN A normal.
1 (a) - Kurang didikan agama 1 B 2 B 3 C 4 A 5 (b)D Tidak. Setiap individu yang mahukan
- Tekanan perasaan 6 D 7 A 8 C 9 B kejayaan
mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk dalam bidang kerja masing- -
masing. Ingin menunjuk-nunjuk
mencapainya. (d) • Penyelidikan dan pembangunan penting - Kesuntukan masa
(c) (i) Tidak mudah putus asa untuk bersaing terutama - dalam
Dicabar untuk
bidang berlumba di
pengeluaran jalan
dan raya
perkhidmatan.
(ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri • Melahirkan produk yang berkualiti dari
(d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk semasa ke semasa.
melihat kejayaan pelajarnya. (e) • Kebajikan pekerja seperti menyediakan PEPERIKSAAN AKHIR
kemudahan istirahat, cuti tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting dan perlu
• Pekerja akan menunjukkan komitmen yang TAHUN – SET 2
UJIAN BULANAN KETIGA – SET 2 tinggi dalam tugas mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga.
BAHAGIAN A
3 (a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya
1 B 2 C 3 A 4 C
BAHAGIAN A (b) Hak untuk memiliki harta dan
6 D 7 C 8 B 9 D
1 C 2 D 3 D 4 B membangunkannya
10 C 11 B 12 D 13 A
5 C 6 A 7 B 8 D (c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik
14 C 15 D
9 D 10 A seperti menjadi wakil rakyat.
(d) Hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan
seperti perubatan, bantuan kebajikan, BAHAGIAN B
BAHAGIAN B pendidikan dan sebagainya. 1 1 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau
1 (a) Bahasa (e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana masalah dengan segera
(b) Agama bahagian dalam negara ini. 2 Mengelakkan berlakunya salah faham
(c) Kewarganegaraan 3 Merapatkan hubungan kekeluargaan
(d) Hak asasi 4 (a) • Perbuatan menyogok atau memberikan 4 Memberi kebebasan kepada ahli keluarga
(e) Hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau untuk menyuarakan pendapat
Sabah dan Sarawak barang. 5 Menenangkan hati dan fikiran
(b) • Akibat kepentingan diri sendiri lebih
2 (a) Etika kerja yang baik diutamakan tanpa mengambil 2 kira Peraturan
1 kesan terhadap orang lain.
(b) Meningkatkan kualiti kerja (c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan 2 Masyarakat
(c) Meningkatkan ilmu, kemahiran dan kecekapan undang-undang, mening- Norma
3 agama
katkan ilmu komuniti
dan pengetahuan masyarakat tentang gejala rasuah.
(d) Meningkatkan mutu kerja (d) Dengan cara mewujudkan Persatuan Anti- 4 Undang-undang
(e) Mengambil berat tentang kerja Rasuah di sekolah. 5 Jenayah juvana
(f) Mengamalkan budaya rasuah sifar (e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam
melaksanakan sesuatu tugas. BAHAGIAN C
3 (a) • Berhak memilih barangan dan perkhidmatan
tanpa unsur paksaan 1 (a) Jenis jenayah juvana
(b) • Berhak untuk mendapatkan perlindungan - Mencuri - Membuli
keselamatan apabila meng-
PEPERIKSAAN AKHIR
gunakan barangan. - Gengsterisme
(b) Bentuk hukuman
(c) • Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas hati TAHUN – SET 1
terhadap barangan dan perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh pengeluar. - Diberi amaran agar tidak mengulangi
(d) • Berhak membuat tuntutan ganti rugi apabila kesalahan yang sama
mendapati barangan dan BAHAGIAN
perkhidmatan A
tidak memuaskan. - Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak
(e) • Berhak untuk mendapat alam sekitar yang 1 C 2 A 3 B 4 D 5 B sehingga berusia 21 tahun
bersih daripada ancaman C
6 pencemaran 7
alam. A 8 D 9 B
10 A 11 C 12 C 13 B 2 Cara untuk menjadi pengguna berhemat
4 (a) Tidak wajar. Kerana tindakan jurujual itu 14 A 15 C - Merancang pembelian atau perbelanjaan sama
melanggar hak pengguna ada mingguan atau bulanan
(b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna - Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin
BAHAGIAN B
(ii) Melaporkan kepada Kementerian Dalam dibeli – harga dan kualiti
1 (a) 1 Didakwa dan dihukum oleh pihak
Negeri dan - Berbelanja dengan cermat – beli barangan
pengadilan
Hal Ehwal Pengguna. yang perlu sahaja
2 Menjatuhkan maruah diri –
(iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan - Meningkatkan ilmu kepenggunaan - banyak
menyalahgunakan teknologi
Pengguna Malaysia. membaca
(b) 1 Mengenakan hukuman terhadap penghantar
maklumat palsu
2 Mewujudkan undang-undang
UJIAN BULANAN KETIGA – SET 3 penyalahgunaan teknologi PEPERIKSAAN AKHIR
3 Mewajibkan setiap pengguna telefon bimbit TAHUN – SET 3
mendaftar nombor dan data periba
BAHAGIAN A
1 B 2 C 3 C 4 C 2 5 1 B Hak untuk mendapatkan ganti rugi BAHAGIAN A
6 C 7 A 8 A 9 C 2 Hak untuk mendapatkan keperluan asas 1 A 2 C 3 C 4 D
10 A 3 Hak untuk bersuara 6 B 7 D 8 C 9 C
4 Hak untuk membuat pilihan 10 B 11 A 12 D 13 A
5 Hak untuk mendapatkan maklumat 14 D 15 B
BAHAGIAN B
1 (a) 3 (b) 3 (c) 3 (d) 7
(e) 7 (f) 3 (g) 3 (h) 7 BAHAGIAN C BAHAGIAN B
(i) 7 (j) 3 1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka 1 1 Rohani 2 Intelek
- Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat 3 Jasmani 4 Emosi
2 (a) • Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip yang - Memupuk perpaduan antara kaum 5 Rohani
terbentuk daripada (b) Kebaikan
gabungan mengadakan
unsur nilai, rumah
norma dan sikapterbuka
yang dikongsi bersama dalam kumpulan.
• Gabungan prinsip-prinsip ini akan - Menggalakkan semangat muhibah antara 2 1 Adab di meja makan
menerbitkan prinsip-prinsip kerja yangkaum 2 Adab menghormati orang yang lebih tua berkumpulan
baik dan mewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara
(b) • Kualiti kerja wujud apabila adanya - Dapat mengenali budaya kaum lain 3 Adab ketika bertemu dengan guru
kecemerlangan dalam tugas. - Mengukuhkan perpaduan 4 Adab menziarah orang sakit
• Kualiti kerja bergantung kepada etika kerja 5 Adab berjiran
yang dirancang dalam 2 Punca kecuaian pemandu
sesebuah organisasi. - Memandu dalam keadaan mengantuk
(c) • Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam - Memandu dalam keadaan mabuk
pembangunan negara tidak - bidang
kira Memandu sambil
akademik ataumemegang
teknikal. sesuatu BAHAGIAN C
• Penting bagi meningkatkan kecekapan Punca memandu secara terburu-buru
1 (a) Kepentingan PEPERIKSAAN AKHIR
- Hidup aman dan damai
- Menjamin kesejahteraan sosial masyarakat TAHUN – SET 4 BAHAGIAN C
(b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan Malaysia 1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri
- Perpaduan kaum akan tergugat BAHAGIAN A sendiri
- Kedudukan ekonomi tidak stabil 1 A 2 D 3 A 4 C 5 A - Merancang belanjawan diri
- Keselamatan dalam negara terancam 6 C 7 A 8 B 9 C - Membeli secara bijak dan rasional
10 C 11 A 12 D 13 B (b) Etika pengguna
2 Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial 14 B 15 C - Tidak menawarkan harga sehingga
dengan cara merugikan penjual
- mengingatkan ibu bapa tentang BAHAGIAN B - Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat
tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. 1 1 Hubungan kekeluargaan yang semakin longgar - Membayar tepat mengikut masa yang
- membanteras masalah ini hingga ke akar 2 Kurangnya didikan agama ditetapkan
umbi dengan memperkenalkan sistem
3 yang
Faktorbaru.
persekitaran
- mengenakan tindakan undang-undang 4 Pengaruh rakan sebaya 2 Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama
terhadap pesalah yang terbabit dalam 5 Sikap masyarakat sekeliling yang kurang masing-masing
masalah sosial. prihatin - Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum
- menggubal rang undang-undang baru yang - Bangga akan keunikan perayaan kaum
berkaitan masalah sosial. 2 1 Hari Raya Aidilfitri sendiri
2 Hari Deepavali - Patuh akan ajaran agama
3 Hari Gawai - Merapatkan hubungan antara ahli keluarga,
4 Hari Krismas rakan-rakan, dan jiran tetangga
5 Tahun Baru Cina