Pelantikan Sebagai Guru Pengiring / Guru Pemimpin Persatuan / Kelab / Badan Beruniform / Rumah Sukan

Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Bil (1) dlm.SMKAM2/02/02/002 Tarikh : 1 Januari 2007

PUAN ZAITON BT JABBAR Tuan / Puan: PERLANTIKAN TUGAS-TUGAS KOKURIKULUM BAGI TAHUN 2007 Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan. 2. PN ZAITON BT JABBAR dilantik sebagai : 2.1. Guru Rumah Sukan Biru 2.2. Ketua Guru Pemimpin Bola Jaring 3. Pihak sekolah amat yakin Tuan / Puan dapat menjalankan amanah yang berkaitan dengan

perkara di atas (perkara 2) dan berusaha meningkatkan kecemerlangan diri dan pelajar,dalam bidang yang diamanahkan mulai tarikh di atas. Kesudian tuan / puan menerima tanggungjawab ini amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. " Ketekunan Dan Kejujuran" "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(HJH. ZAHARAH BT ISHAK) Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah (2) Seksyen 28, Shah Alam s.k : fail Timbul

Kepada: Pengurus Bank Islam Malaysia Berhad Cawangan Seksyen 14, Petaling Jaya Selangor. 9 JULAI 2007 Salam Sejahtera, Tuan, PER: SURAT PENGESAHAN DAN BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah adalah kakitangan kami di SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2, SEKSYEN 28, SHAH ALAM. Berikut adalah butiran-butiran perkhidmatan beliau: Nama : MOHD. WAHI BIN SAMAD No Kad Pengenalan : 631222-10-5555 No. Pekerja/No. Gaji : 05398987 Tarikh Mula Berkhidmat : 2 SEPTEMBER 1991 Tarikh Disahkan Jawatan : 2 SEPTEMBER 1994 Jawatan Sekarang : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Unit/Bahagian/Jabatan : Taraf Jawatan : TETAP DAN BERPENCEN Gaji Pokok (termasuk elaun te : RM4607.32 Gaji Bersih : RM2,230.32 Pihak kami akan memindahkan gaji kakitangan kami dan tidak akan membatalkan pemindahan tersebut tanpa arahan selanjutnya daripada pihak Bank Islam Malaysia Berhad. Sekian, terima kasih, "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Dengan hormatnya,

««««««««««««««««««««..

Cop Rasmi Majikan

JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH Tugas: Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa Menyediakan paelan induk landskap sekolah Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti: 3.1. Kempen kebersihan 3.2. Pertandingan kebersihan kelas 3.3. Pertandingan mengarang esei kebersihan 3.4. Ceramah kebersihan 3.5. Pertandingan poster kebersihan 3.6. Menanam pokok / pokok bunga di kawasan sekolah 3.7. Lawatan ke sekolah-sekolah lain 3.8. Mengadakan projek bersama iaitu antara pihak sekolah dengan agensi luar Mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan Menyusun jadual kerja dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh syarikat pembersihan sekolah Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH Tugas Setiausaha Sukan: Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN / MSSM Membantu pengetua mengagih dan menjayakan tugas baru dalam olahraga dan permainan Menetapkan pelajar dalam rumah sukan Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah Merekod pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian sukan sekolah Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa

1 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan / Kelab / Unit Beruniform 1 2 3 4 5 6 7 Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / kelab dan Unit Beruniform Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat Menyelaras semua aktiviti kokurikulum Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk murid menyertai aktiviti Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa di adakan setiap tahun pada yang ditetapkan Menguruskan buku Pelaporan Aktiviti Kokurikulum seperti: - mempastikan Buku Pelaporan Kokurikulum sentiasa berada di pejabat, selepas di ambil untuk mencatat dan laporan aktiviti - membuat semakan dan menandatangani Buku Pelaporan Aktivti Kokurikulum sebulan sekali Memantau dan menunjukajar guru-guru - membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti - mengira dan mengisi markah kokurikulum Memantau aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa Memantau dan mempastikan keselamatan pelajar, guru dan peralatan sukan / kokurikulum Membuat dan mencadangkan penambahbaikan aktiviti kokurikulum Membuat 'post-mortem' selepas sesuatu aktiviti atau projek, contohnya: perkhemahan, minggu bahasa dan lain-lain Membuat laporan dan analisa tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum Tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan dari masa kesemasa

8

9 10 11 12 13 14

Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa Memastikan ada perlembagaan dan peraturan Pendaftaran dan surat kebenaran pengetua untuk menjalankan aktiviti Surat lantikan guru dan jawatankuasa mesti ada Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah Memastikan dan membimbing jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan Unit beruniform, persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan Memastikan pengurusan kewangan, harta benda dan peralatan kokurikulum diurus dan dipelihara dengan baik Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli Mengurus dan menggalakkan penyertaan ahli dalam ativiti diperingkat sekolah / zon / daerah dan negeri dalam aktiviti yang dijalankan Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli untuk tujuan rekod, pemarkahan dan anugerah Memantau dan menandatangani kehadiran dan laporan aktiviti harian Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program Memberi markah seadil-adilnya Berusaha memperdalami ilmu yang diajar - membeli buku berkenaan - kursus dalaman / luaran - sertai aktiviti luar seperti aktiviti daerah, negeri atau kebangsaan - cuba usaha Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari masa ke semasa PROSIDUR TETAP TINDAKAN GURU, AKTIVITI DI DALAM DAN DI LUAR SEKOLAH Guru mengetahui aktiviti yang akan dijalankan 1.1. membuat perancangan mingguan, bulanan dan tahunan 1.2. bersedia dengan logistik untuk aktiviti Sebelum aktiviti 2.1. merancang dan mencatatkan pengisian aktiviti 2.2. logistik - jenis, bilangan, keselamatan 2.3. masa dan tempat 2.4. guru bertanggungjawab dan murid yang akan membantu 2.5. pakaian pelajar Semasa aktiviti 3.1. murid dihimpunkan - bulatan, ladam kuda atau tiga barisan 3.2. ambil kehadiran pelajar - tahu bilangan hadir dan murid yang hadir 3.3. taklimat ringkas aktiviti dan keselamatan 3.4. memanaskan badan / nyanyian negaraku / lagu unit / bacaan doa 3.5. keselamatan - pelajar dan logistik 3.6. ambil tindakan segera jika berlaku kemalangan Selepas aktiviti 4.1. murid dihimpunkan - bulatan, ladam kuda atau tiga barisan 4.2. ambil kehadiran pelajar - tahu bilangan hadir dan murid yang hadir 4.3. menyejukan badan 4.4. falsafah dan pengajaran daripada aktiviti 4.5. menandatangani laporan harian Buku Pelaporan Kokurikulum 4.6. mempastikan Buku Pelaporan Kokurikulum dihantar dan disimpan di pejabat 4.7. pulang selepas semua pelajar di bawah jagaan guru tiada berada di kawasan sekolah Jika berlaku kemalangan tindakan berikut perlu diambil 5.1. ambil tindakan Bantu Mula - lihat jenis kecederaan - jika perlu panggil ambulan - jika perlu lapor kepada polis - ambil tindakan mengangkat dengan betul 5.2. maklumkan kepada pentadbir dan ibubapa/penjaga dengan segera 5.3. hantar klinik yang berhampiran dengan segera 5.4. jika perlu, hantar ke hospital kerajaan 5.5. membuat laporan bertulis selewat-lewatnya sehari selepas berlaku kejadian, seperti berikut - bagaimana kejadian berlaku - masa dan tempat kejadian - akuan saksi dan mangsa - tindakan yang diambil - tindakbalas ibubapa / penjaga 5.6. tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan kepada pihak-pihak yang tidak perlu, pihak media 5.7. mengambil tindakan dengan kewarasan

23

1

2

3

4

5

4. JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2010 4.1. Jawatankuasa Kokurikulum Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Mohamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Setiausaha Kokurikulum Pn. Noorhayati bt. Omar
: Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir

Naib Pengerusi

Setiausaha

Penolong S/Usaha Penyelaras

: Penyelaras Permainan Pn. Khadijah bt. Hamlawi : Penyelaras Kelab/Persatuan Akademik (Koakademik)
Pn. Mahani bt. Shaik Omar

: Penyelaras Kelab/Persatuan Bukan Akademik
Pn. Zainun bt. Sidek

: Penyelaras Unit Beruniform Pn. Salmi bt. Shamsudin : Penyelaras Rakan Muda Sekolah Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad
Pn. Fatimah Nor Yusrizah bt. Mohd. Yusof

: Penyelaras Data Kokurikulum Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad Data, Statistik dan Pemarkahan Kokurikulum : Permainan : Kelab/Persatuan Akademik : Kelab/Persatuan Bukan Akademik : Unit Beruniform : Sukan, Merentas Desa dan Kemudahan Sukan : Markah Kokurikulum Tingkatan 5 : Pn. Khadijah bt. Hamlawi
: Pn. Mahani bt. Shaik Omar : Pn. Zainun bt. Sidek

: Pn. Salmi bt. Shamsudin : Pn. Norliyana bt. Md. Aris : Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad

Guru Bantuan Pakaian Seragam : Pn. Salmi bt. Shamsudin Ahli Jawatankuasa a. Ketua Guru Rumah Sukan - Rumah Kuning - Rumah Biru - Rumah Merah - Rumah Ungu - Rumah Hijau : Pn. Freedalisa bt Ismail : Pn. Khadijah bt Hamlawi
: Pn. Aznida bt. Aziz : Pn. Zalina bt. Panut

: Pn. Afifah bt Abdul Aziz

b. Ketua Guru Permainan (dalaman dan elit) - Bola Baling : Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad : Cik Nor Hazrina bt Hadzelan
: Pn. Norfadilah bt. Sapian : Pn. Rozita bt. Mohd. Sani

- Bola Jaring

- Badminton

: Pn. Zaiton bt. Jabbar (K) : Pn. Norliyana bt. Md. Aris : Pn. Azlen Aineza bt. Mohd Jaafar : Pn. Batamavathi a/p Rengasamy (K)
: Pn. Alphuthamessie a/p Doraisamy

- Bola Sepak - Bola Keranjang - Catur - Sepak Takraw c. Penasihat Persatuan Akademik - Per. Bahasa Melayu - Per. Bahasa Inggeris - Per. Bahasa Cina - Per. Bahasa Tamil - Persatuan Sains - Persatuan Matematik - Per. Kemahiran Hidup - Per. Agama Islam - Per. Seni & Kreatif - Kelab Setia - Kelab Pencinta Alam - Kelab Rukunegara - Kelab Pengguna - Kelab Cyber

: Pn. Asma bt. Salleh : Pn. Afifah bt Abdul Aziz : En. Hatif bin Azmi (Bawah 18) : En. Ahmad Fairul bin Ahmad Fahmid (Baw15)
: Pn. Chan Siew Choo

: Pn. Janaky a/p Subramaniam : Pn. Khadijah bt. Hamlawi : Pn. Noor Shamshuriyani bt. Hashim : En. Saparin bin Mat Ibrahim : En. Hatif bin Azmi

: Pn. Rohani bt. Lat (K) : Pn. Asma bt. Salleh : Pn. Janaky a/p Subramaniam (K)
: Pn. Salwa bt Salleh : Pn. Tan Sor Hong

: Guru X : Pn. Malah a/p Ramasamy (K)
: Pn. Dhanalakshmi a/p Kupusamy : Pn. Rahimah bt.Abd Rahman (K)

: Pn. Rosalind bt. Effendy
: Pn. Chan Siew Choo (K) : Pn. Afifah bt. Abdul Aziz : Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir

: Pn. Sharmiza bt. Azimee
: Pn Siti Halidah bt. Ngadimun : Pn. Noor Shamshuriyani bt. Hashim

: Pn. Sy. Nurhuda bt. Sy. Omar : Pn. Samaliza bt. Abu Samah : Pn. Mahani bt. Shaik Omar (K)
: Pn. Faridah bin Ahmad

: Pn. Freedalisa bt. Ismail
: Pn. Rosiah bt. Che Wan Mat

: Pn. Rahimah bt. Hashim (K)
: Pn. Siti Salwah bt. Mohd. Isa : Pn. Zalina bt. Panut

: Pn. Mahyani @ Shima bt. Kamarulzaman (K) : Pn. Fatimah Nor Yusrizah bt. Mohd. Yusof (K) : Pn. Heazah bt. Asrak

d. Penasihat Kelab (Bukan Akademik) - Kelab Cegah Jenayah - Kelab Gamilan - Kelab Koir - Kelab Scrabble - PRS - Kelab Kebudayaan - Nashid - Kompang - Kelab Dr Muda
: Pn. Rooslina bt. Md. Don (K)(ma) : Pn. Sofya Irmawati bt. Mustapha(mr) : En. Ramli bin Ishak (K)

: Pn. Rosalind bt. Effendy
: Pn. Ghandi Mathi a/p Dharmalingam (K)

: Pn. Valliammal a/p Annamalai : Pn. Duniana bt. Mansor (K)
: Pn. Malah a/p Ramasamy

: Pn. A.S Alice Rani a/p Anthony Samy(K) : Pn. Hasnoraida bt. Mat Johari
: Pn. Haliza bt Hamzah (K) : Pn. Zaitol Hana bt. Mohd. Yusoff : Pn. Aznida bt. Aziz (K) : Pn Siti Halidah bt. Ngadimun : Pn Norma bt. Ismail (K) : Pn. Rozita bt. Mohd. Sani

: Pn. Zaliha bt. Sauli (K)
: Pn. Rozita bt. Mat Hussain

e. Guru Pemimpin Unit Beruniform - PBSM : Pn. Mahyani @ Shima bt. Kamarulzaman (K) : Pn. Salina bt. Mohamed : Pn. Samaliza bt. Abu Samah
: Pn. Dhanalakshmi a/p Kupusamy : Pn. Zalina bt. Panut

- Kor Kadet Polis

: Pn. Sy. Nurhuda bt. Sy. Omar (K) : Pn. Freedalisa bt. Ismail
: Pn. Ghandi Mathi a/p Dharmalingam : Pn. Sofya Irmawati bt. Mustapha : Pn. Ramlah bt Abd. Rahman

- Pandu Puteri

: Pn. Salmi bt. Shamsudin (K) : Pn. Valliammal a/p Annamalai : Pn. Rahimah bt. Hashim : Pn. Azlen Aineza bt. Mohd. Jaafar : Pn. Siti Hamimah bt. Muhamad Makpol : Pn. Noorhayati bt. Omar (K) : Pn. Norliyana bt. Md. Aris
: Pn. Norfadilah bt. Sapian

- Kadet Remaja Sekolah

: Cik Nor Hazrina bt Hadzelan
: Pn. Noor Shamshuriyani bt. Hashim

- Silat dan Tae Kwan Do

: Pn. Renuga a/p Kanagasabai

4.2. Jawatankuasa Pemarkahan Kokurikulum Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Mohamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Penolong Kanan Pn. Zaiton bt Abu Hassan : Penolong Kanan HEM En. Mohd. Nasran bin Bakar : Setiausaha Kokurikulum Pn. Noorhayati bt. Omar
: Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

Penolong S/Usaha Pemantau dan Data

AJK Tugas 1

: Penyelaras Permainan : Penyelaras Kelab/Persatuan Akademik (Koakademik) : Penyelaras Kelab/Persatuan Bukan Akademik : Penyelaras Unit Beruniform : Setiausaha Sukan : Semua guru

5 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Muhamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad
: Pn. Leong Yoke Yen : Pn. Rooslina bt. Md. Don

Naib Pengerusi

Penyelaras Setiausaha Ahli

: Ketua-ketua Bahagian a. Ketua Pengarang b. Penolong Ketua Pengarang c. Fotografi d. Penulisan Kreatif e. Diari Sekolah f. Iklan g. Jualan Gambar h. AJK - Bahasa Cina - Bahasa Tamil - Bahasa Inggeris
: Pn. Rooslina bt. Md. Don : Pn. Sofya Irmawati bt. Mustapha : Pn. Dhanalakshmi a/p Kupusamy : Pn. Ramlah bt Abd. Rahman

: Pn. Siti Hamimah bt. Muhamad Makpol
: Pn. Dhanalakshmi a/p Kupusamy :

: Pn. Malah a/p Ramasamy : Pn. Duniana bt. Mansor

Tugas: 1 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan Majalah Sekolah 2 Menentukan dasar berkenaan rekabentuk, kandungan, fotografi, percetakan, edaran dan lain-lain aspek pengurusan Majalah Sekolah 3 Menentukan mutu dan bentuk majalah 4 Merancang jadual kerja awal tahun sehingga Majalah Sekolah diterbitkan dan diedarkan 5 Menyediakan anggaran belanjawan 6 Mengurus segala surat-menyurat yang diperlukan serta kata-kata aluan dari individu tertentu 7 Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah sekolah 8 Mengumpul, menilai dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar 9 Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan 10 Mengumpulkan dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah 11 Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pihak pencetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format, bahasa dan isi, sehingga sempurna 12 'Dummy' mestilah disahkan oleh Pengetua sebelum dicetak, agar ia benar-benar sahih makluman di dalamnya. 13 Mengurus penyerahan majalah kepada pelajar, guru, pengiklanan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu.

6 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 6.1. Ahli Lembaga Pengarah Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Muhamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Pn. Faridah bt. Ahmad : Pn. Rahimah bt. Hashim : Pn. Siti Salwah bt. Mohd. Isa : Pn. Duniana bt. Mansor : Murid (bilangan bergantung kepada sekolah)

Naib Pengerusi

Setiausaha Bendahari Pengurus Jualan Pengurus Belian Penolong Pengurus Jualan dan Belian Pengurus Saham

: Pn. Zalina bt. Panut

Juruaudit Koperasi (dalaman) : Pn. Maslina bt. Mahmud Tugas 1 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta meentukan pelaksanaannya 2 Mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah empat kali setahun. 3 Mengawasi perjalanan Koperasi seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Kecil Koperasi 4 Memberi peluang segelintir pelajar mempelajari selok belok pengurusan perniagaan 5 Memastikan buku stok sentiasa kemaskini 6 Memastikan kewangan diuruskan dengan baik 7 Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi (ANGKASA) sebelum Mesyuarat Agung 8 Mewujudkan hubungan dengan Jabatan Pembangunan Koperasi 6.2. SETIAUSAHA KOPERASI SEKOLAH Tugas Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat Menyediakan dan menyampaikan laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat Menyimpan Daftar Nama Ahli serta Buku Laporan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi Menyediakan dan mengedarkan agenda serta minit mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan untuk mesyuarat Membantu Pengerusi memberikan maklumat dan penerangan kepada guru-guru, murid-murid dan pihak-pihak yang berkaitan Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari masa ke semasa.

1 2 3 4 5 6 7

6.3. BENDAHARI KOPERASI Tugas Menerima dan menjaga kewangankoperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan Lembaga Memastikan wang yang diterima dimasukan ke dalam bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan Memastikan wang tunai dalam tangan pada satusatu masa tidak melebihi RM200.00 (atau yang ditetapkan oleh Lembaga) Menyediakan resit, baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baik Mengemaskinkan semua buku-buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik Menyedaikan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung Memastikan pembayarandividen kepada ahli dikemaskinikan dan direkodkan 6.4. JURUAUDIT DALAMAN Tugas 1 Memeriksa akaun-akaun Koperasi sekali sebulan 2 Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman lembaga Pengarah Koperasi 3 Melaporkan kewangan koperas dalam mesyuarat agung

1 2 3 4 5 6 7

7 JAWATANKUASA ANUGERAH KECEMERLANGAN HEM DAN KOKURIKULUM Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Mohamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Penolong Kanan HEM En. Mohd. Nasran bin Bakar : Penolong Kanan Pn. Zaiton bt Abu Hassan
: Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

Penolong Setiausaha : Pn. Asma bt. Salleh Ahli-ahli - Jawatankuasa Kokurikulum

- Jawatankuasa HEM

: Penyelaras Persatuan/Kelab Bukan Akademik : Penyelaras Persatuan/Kelab Akademik : Penyelaras Unit Beruniform : Penyelaras Permainan : Setiausaha Sukan : Lembaga Pengawas Sekolah : SPBT : Kesihatan : Kaunseling : Jawatankuasa Kantin : Jawatankuasa Pengurusan Bilik Darjah : Guru Pustakawan : Koperasi : Majalah Sekolah

Tugas 1 Menentukan ketegori anugerah yang ditawarkan 1 Meneliti setiap permohonan anugerah yang ditawarkan

8 JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Mohamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad : Penolong Kanan Pn. Zaiton bt Abu Hassan : Penolong Kanan HEM En. Mohd. Nasran bin Bakar : En. Saparin bin Mat Ibrahim

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

Penolong Setiausaha : Pn. Norliyana bt. Md. Aris Ahli-ahli : Penyelaras dan Jurulatih Olahraga : Penyelaras Merentas Desa : Penyelaras Laporan/Data Olahraga dan Sukan (dalam dan luar) : Penyelaras LaporanData Merentas Desa (dalam dan luar) : Penyelaras Stor : Penyelaras Quarter Master : Bola Baling : Bola Jaring : Badminton : Bola Sepak : Bola Keranjang : Catur : Sepak Takraw : Ketua Rumah Biru : Penolong Ketua Rumah Biru : Ketua Rumah Merah : Penolong Ketua Rumah Merah : Ketua Rumah Unggu : Penolong Ketua Rumah Unggu : Ketua Rumah Hijau : Penolong Ketua Rumah Hujau : Ketua Rumah Kuning : Penolong Ketua Rumah Kuning : En. Saparin bin Mat Ibrahim : Pn. Norliyana bt. Md. Aris : En. Saparin bin Mat Ibrahim : Pn. Norliyana bt. Md. Aris : En. Saparin bin Mat Ibrahim : Pn. Norliyana bt. Md. Aris

: Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad : En. Ahmad Fairul bin Ahmad Fahmid : Pn. Suzaila bt. Mohamed Saad : Pn. Zaiton bt. Jabbar (K) : Pn. Batamavathi a/p Rengasamy (K) : En. Hatif bin Azmi (Bawah 18) : En. Ahmad Fairul bin Ahmad Fahmid (Baw15)
: Pn. Chan Siew Choo

: Pn. Khadijah bt. Hamlawi : En. Saparin bin Mat Ibrahim : Pn. Khadijah bt Hamlawi : Pn. Zaiton bt Abd Jabbar : Pn. Aznida bt Aziz : Pn. Salina bt Mohamed : Pn. Zalina bt Panut : Pn. Rozita bt Mat Hussin : Pn. Afifah bt Abdul Aziz : Pn. Rahimah bt Abdul Rahman : Pn. Freedalisa bt Ismail : Pn. Rozita bt Mohd Sani

Tugas Setiausaha Sukan 1 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah 2 Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM 3 Membuat perancangan dan menyelengara

9 JAWATANKUASA KECERIAAN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Pn. Fazia bt Muhamed : Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd. Wahi bin Hj. Samad
: Pn. Ghandi Mathi a/p Dharmalingam

Naib Pengerusi

Setiausaha ( bangunan dan Peralatan )

: Setiausaha Sukan : Penyelaras Pusat Sumber : Koperasi : Setiausaha Kantin : Setiausaha Surau : Jawatankuasa Pengurusan Bilik Darjah : Bimbingan Dan Kaunseling : Penyelaras Papan Kenyataan : Penyelaras Mural : Setiausaha Peperiksaan : Pengerusi Kelab Guru : Ketua Guru Pengawas : Klinik : Stor Sukan/PJK : Penyelaras Tandas : Guru Bilik Mesyuarat : Penyelaras Taska : Guru Kitar Semula : Penyelaras Makmal : Penyelaras Bengkel : Guru Jaga Blok Perlu ke?
: Pn. Hasimazera bt. Mohamed

Naib Setiausaha ( Taman dan Peralatan ) AJK

: Cik Nor Hazrina bt Hadzelan : Penyelaras Persatuan/Kelab Bukan Akademik : Penyelaras Persatuan/Kelab Akademik : Penyelaras Unit Beruniform : Penyelaras Permainan
: Setiausaha Sukan

MESYUARAT GURU - maklumat kokurikulum MAKLUMAT UMUM: 1. Kemaskini Buku Pelaporan Aktiviti Kokurikulum - hantar dalam bentuk disket kepada En. Wahi sebelum 9 Mac 2007, untuk di bukukan a. Perlembagaan - termasuk sumbangan tahunan (rumah sukan tidak perlu) b. Lengkapkan butiran peribadi ahli seperti nama penuh, alamat, no kad pengenalan, tingkatan (untuk rumah sukan tidak perlu alamat pelajar, tetapi nyatakan nombor pendaftaran sebenar ) c. Carta organisasi - nama guru penasihat dan ajk d. Laporan Mesyuarat Agong - rumah sukan nyatakan jumlah sumbangan e. Perancangan aktiviti tahunan - mengikut minggu dan bulan (berbincang dengan pelajar & guru) f. Statistik ahli - kaum, jantina g. Rekod kehadiran ahli setiap perjumpaan h. Rancangan Perjumpaan Harian - yang telah dilaksanakan i. Jadual pengagihan tugas guru pembimbing - contoh: tarikh dan aktiviti 2. Buku Pelaporan ini akan diletakkan dalam Pigeon Hole Kokurikulum di pejabat mulai bulan tiga, bertujuan untuk rujukan penjaga, PPD, JPN dan Kementerian Contoh - bapa menalifon pejabat ingin mendapatkan maklumat kehadiran anaknya dalam aktiviti rumah sukan semalam, seperti kehadiran dan aktiviti:- pihak pejabat sekolah boleh menjawab berdasarkan maklumat Buku Pelaporan 3. Sukan Sekolah - tentetif 15 April 2007 a. Latihan Rumah Sukan - 19,20,21,26,27,28 Mac dan 2,3,4 April 2007 b. Sukan Tara/saringan - akan ditentukan oleh Setiusaha Sukan 4. Jawatankuasa Penilaian dan Pemarkahan Kokurikulum Sekolah - semua AJK Kokurikulum akan terlibat - berfungsi sebagai pemantau aktiviti dan kesahihan pemarkahan (akan dijelaskan kemudian) 5. Buku Persediaan Aktiviti Kokurikulum Guru - sila kemaskini dan hantar kepada En Wahi pada tarikh - 9 dan 30 Mac, 13 dan 27 April, 19 dan 25 Mei 2007 - untuk semakan 6. Unit Beruniform a. Pertandingan Kawat Kaki - Peringkat Sekolah - 21 April 2007 - bertandingan dalam platun masing-masing - Peringkat Daerah - 28 April 2007 - Peringkat Negeri - 10 Mei 2007 7. Penglibatan pelajar di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan hendaklah diagihkan kepada seberapa ramai pelajar, agar ramai pelajar mendapat markah kokurikulum peringkat berkenaan. - contoh - pelajar A telah menghadiri perkhemahan daerah, tidak boleh menghadiri sebarang aktiviti peringkat daerah. Berikan aktiviti seperti kenaikan pangkat, kawat kepada pelajar lain, agar pelajar lain mendapat markah pada peringkat berkenaan 8. Guru Tingkatan - pengiraan markah GPA dan CGPA kokurikulum pelajar - akan diberi taklimat
Sekian terimakasih

Mohd. Nazmi Bin Musa No. Kad Pengenalan : 820603-02-5463 Bagi Pihak D'Zons Corner PENGAKUAN PENERIMAAN WANG TUNAI

Tarikh : 8 Oktober 2007

Saya seperti nama di atas, bagi pihak D'Zons Corner (001426675-T) telah menerima wang tunai peribadi En Mohd. Wahi Bin Samad, sebanyak RM1000.00 pada 8 Oktober 2007 dan RM976.30 pada 9 Oktober 2007, atas bayaran bil-bil aktiviti pelajar yang diuruskan oleh pihak D'Zons Corner, sepanjang tahun 2007 Saya seperti nama di atas, bagi pihak D'Zons Corner (001426675-T) akan membayar balik kepada En Mohd Wahi Bin Samad sebanyak RM1976.30 dan akan membayar guru-guru SMK Alam Megah 2 sebanyak RM2074.70 seperti senarai nama atas aktiviti pelajar sepanjang tahun 2007. Sekian, terima kasih Yang Benar

««««««««««««««««««««. (Mohd. Nazmi Bin Musa) No. Kad Pengenalan : 820603-02-5463

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2010 HARI ISNIN AKTIVITI a. Latihan Rumah Sukan - Rumah Topaz (Kuning) - Rumah Sapphire (Biru) MASA 3.30 ptg - 5.30 ptg KEKERAPAN a. Sebulan Sekali - Bulan 5,6,7 b. Sebulan Dua Kali - Bulan 1,2,3 c. Sebulan Tiga Kali - Bulan 4

b. Sukan Elit SELASA a. Latihan Rumah Sukan - Rumah Ruby (Merah) - Rumah Emerald (Hijau)

4.30 ptg - 6.00 ptg Mengikut Keperluan 3.30 ptg - 5.30 ptg a. Sebulan Sekali - Bulan 5,6,7 b. Sebulan Dua Kali - Bulan 1,2,3 c. Sebulan Tiga Kali - Bulan 4 Mengikut Keperluan a. Sebulan Sekali - Bulan 5,6,7 b. Sebulan Dua Kali - Bulan 1,2,3 c. Sebulan Tiga Kali - Bulan 4 Mengikut Keperluan a. Sebulan Dua Kali - Bulan 1,5,7 c. Sebulan Tiga Kali - Bulan 6 c. Sebulan Empat Kali - Bulan 2, 3, 4, d. Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan a. Sebulan Sekali - Bulan 5,6 b. Sebulan Dua Kali - Bulan 1,3,7 c. Sebulan Tiga Kali - Bulan 2,4 d. Mengikut Keperluan

b. Sukan Elit RABU

4.30 hingga 6.00

a. Latihan Rumah Sukan 3.00 ptg - 5.00 ptg - Rumah Amethyst (Ungu)

b. Sukan Elit KHAMIS Latihan Unit Beruniform

4.30 hingga 6.00 3.00 ptg - 5.30 ptg

Latihan Taekwando & Silat JUMAAT Kelab dan Persatuan

3.00 ptg - 5.30 ptg 3.00 ptg - 5.00 ptg

SABTU

Sukan Elit

8.30 pg hingga 10.30 pg

TAKWIM KOKURIKULUM 2010
BULAN TARIKH / HARI 30-31/12 2009 4- 6/1/10 Mesyuarat Guru Pertama a. Guru-guru Unit Beruniform dan Kelab/ Persatuan boleh memilih calon ahli yang berpotensi dan aktif untuk dimaklumkan kepada guru tingkatan - berpotensi bermaksud calon AJK atau wakil sekolah - aktif bermaksud pelajar yang rajin hadir aktiviti b. Pastikan calon ahli tidak melebihi 3 orang dalam satu kelas c. Borang pemilihan Aktiviti kokurikulum 2010 diedarkan kepada semua murid Mesyuarat Penyelaras Kokurikulum Semua Guru Guru Tingkatan - jelaskan kepada pelajar kepentingan aktiviti koku - memilih pelajar mengikut kota yang ditetapkan Bilik Mesyuarat Kelas Masing-masing AKTIVITI TINDAKAN LOKASI

5/1/2010

JAN

7 - 8/1/10

Mendaftarkan pemilihan aktiviti kokuri kulum pelajar Aktiviti Kokurikulum Bermula: b. Pemilihan ahli-ahli Sukan elit dan Mesyuarat Agung (ikut kesesuaian guru)

S/U Kokurikulum S/U Sukan Semua Penyelaras Guru Tingkatan serah Borang Terima Tawaran Kepada S/U Kokurikulum Penyelaras Permainan dan Guru-guru Sukan Elit - waktu latihan pada hari Isnin, Selasa dan Rabu selepas aktiviti Rumah Sukan dan Sabtu Semua Guru

Pusat Sumber

Kelas

11/1/10 (Isnin)

Padang dan gelanggang

13/1/10 (Rabu) 14/1/10 (Khamis) 15/1/10 (Jumaat) 18/1/2010 (Isnin) 19-21/1/10 20/1/10 (Rabu) 21/1/10 (Khamis) 21/1/10 (Khamis)

Perbincangan antara guru-guru Pemimpin Kelab/Persatuan,Unit Beruniform, sukan/permainan - Bincang tentang - aktiviti tahunan, pembahagian tugas dan hari bertugas - dipengerusikan oleh Penyelaras bidang Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan Mesyuarat Agung Unit Beruniform Mesyuarat Agung Rumah Sukan Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah dan Penyelaras Permainan Pertandingan CATUR daerah Petaling - SMK SSAAS Mesyurat Penyelaras Kelab/Persatuan Akademik(Koakademik & bukan akademik) Mesyuarat 3 K Latihan Unit Beruniform Bermula

Ikut Kesesuaian

Penyelaras Kelab/Persatuan dan Guru Pemimpin Penyelaras Unit Beruniform dan Guru Pemimpin Setiausaha Sukan dan Guru Guru Rumah Sukan S/U Sukan Guru-guru yang berkenaan Guru Penasihat Penyelaras dan Guru Kelab/Persatuan Guru yang berkenaan Penyelaras dan Guru Pemimpin Unit Beruniform

Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Bilik Mesyuarat SMK SSAAS Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Dataran Kejat Sekitar Sekolah

BULAN

TARIKH / HARI 22/1/10 (Jumaat) 25/1/10 (Isnin) 26/1/10 (Selasa) 26/1/10 (Selasa)

AKTIVITI Latihan Kelab/Persatuan Bermula Latihan Larian Megah Ria Rumah Sukan - Rumah Latihan Larian Megah Ria Rumah Sukan - Rumah Bengkel Pengerusi dan Setiausaha Kelab/ Persatuan, Unit Beruniform, Permainan dan Sukan - peranan dan tanggungjawab - menyediakan/menyiapkan Buku Pelaporan Aktiviti Kokurikulum Mesyuarat Penyelaras Unit Beruniform Mesyuarat Agung Koperasi

TINDAKAN Penyelaras dan Guru Pemimpin Kelab/Persatuan Semu Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Semua Guru Rumah Sukan yang diamanahkan - GPK Kokurikulum - S/U Kokurikulum

LOKASI Lokasi akan ditetapkan Padang Sekolah Padang Sekolah Bilik Mesyuarat

JAN

27/1/10 (Rabu) 27/1/10 (Rabu) 1/2/2010 (Isnin) 1/2/2010 (Isnin) 2/2/2010 (Selasa) 4/2/2010 (Khamis) 28/1/10 (Khamis) 5/2/2010 (Jumaat) 8/2/2010 (Isnin) 10/2/2010 (Rabu) 1,8,22/2 (Isnin) 2,9,23/2 (Selasa) 3,10,24 (Rabu) 4,11,25/2 (Khamis) 5,12,19/2 (Jumaat) 1-5/2/10

Perlantikan AJK dan Guru Penasihat Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Sukan Permainan Latihan Larian Megah Ria Rumah Sukan - Rumah Latihan Larian Megah Ria Rumah Sukan - Rumah Mesyuarat Guru 2 (Taklimat Guru - Larian Megah Ria) Penyerahan Nombor Larian Megah Ria Larian Megah Ria peringkat Sekolah Penyerahan pencapaian murid dalam Larian Megah Ria kepada guru Rumah Sukan yang berkaitan Mesyuarat Majalah 1 Sukan Tara Antara Rumah Sukan - Tingkatan 1 - Tingkatan 2 - Tingkatan 3 - Tingkatan 4 - Tingkatan 5 Pertandingan Papan Kenyataan

Penyelaras dan Guru Pemimpin Unit Beruniform S/U Koperasi ALK Ahli-ahli Koperasi S/U Kokurikulum Semua Penyelaras S/U Sukan Semu Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Semua Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Semua Guru Semua Ketua Rumah Sukan Semua Pelajar S/U Sukan Semua Guru Penolong S/U Sukan

Bilik Mesyuarat Bilik Pn Hjh Aishah Perhimpunan Padang Sekolah Padang Sekolah Bilik Mesyuarat Lokasi Mesy Agung

FEB

S/U Majalah

Pusat Sumber

S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan Penyelaras Papan Kenyataan Semua Guru Penasihat

Padang Sekolah Padang Sekolah Padang Sekolah Padang Sekolah Padang Sekolah Papan Kenyataan

BULAN

TARIKH / HARI 8-12/3/10 1-4/3/10 8-9/3/10 30,31/3/10 1/4/2010 27/3/10 29-31/3 1/4/2010 6/4/2010 (Selasa) 7/4/2010 (Rabu) 13-15/4/10

AKTIVITI Pertandingan Bola Keranjang Daerah - SMK USJ 4 Kejohanan Olahraga Daerah Petaling Pertandingan BOLA JARING Daerah - SMK Puchong Perdana Merentas Desa Daerah - SMK Subang Bestari Bola Sepak Daerah - SM Teknik Batu 3 Mesyuarat Kokurikulum 2 Saringan Olahraga Saringan Olahraga

TINDAKAN Guru Pemimpin Bola Sepak Guru Olahraga Guru Pemimpin Bola Jaring S/U Sukan Pen. S/U Sukan Guru Pemimpin Bola Sepak S/U Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Pemimpin Bola Sepak Guru Pemimpin Bola Baling S/U Majalah S/U Sukan Semua Guru Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Unit Beruniform Semua Penyelaras Semua Guru Pemimpin Penyelaras Unit Beruniform S/U Kokurikulum Semua Guru Semua Guru S/U Majalah S/U Kokurikulum S/U HEM S/U Kokurikulum Penolong Kanan Pengetua S/U Majalah S/U Majalah Lembaga Pengarang

LOKASI

MAC

Bilik Mesyuarat Padang Sekolah Padang Sekolah

APRIL

JUN

Pertandingan Sepak Takraw - SAMBEST USJ 5 12-15/4/10 Pertandingan BOLA BALING Daerah - SMK Taman Sri Muda 15/4/2010 Mesyuarat Majalah 2 (Khamis) 18/4/2010 Sukan Tahunan Sekolah (Ahad) 22 /4/10 Pertandingan Kawad Kaki Unit-unit (Khamis) Beruniform (Menengah Rendah) 29/4/10 Pertandingan Kawad Kaki Unit-unit (Khamis) Beruniform (Menengah Atas) 21/6-2/7 Minggu Kokurikulum 2010 2-4/7/10 Perkhemahan Unit Beruniform 24/7/2010 Mesyurat Kokurikulum 3

Pusat Sumber Stadium Matshushita Dataran Kejat Dataran Kejat

JULAI

Kem Banyu Wangi Bilik Mesyuarat

OGOS SEPT

19/7/2010 Penyerahan Markah Rumah Sukan dan (Isnin) Memasukan dalam Buku Pelaporan Pelajar 20/7/2010 Mesyuarat Majalah 3 (Selasa) 9/8/2010 Hari Anugerah Kokurikulum/HEM 27/9/2010 Semakan 'Dummy' Majalah Sekolah

Pusat Sumber

28/9/2010 NOV 1/11/2010

Mesyuarat Majalah 4 Serah Majalah kepada pelajar

Pusat Sumber

TAKWIM KOKURIKULUM
BULAN TENTETIF TARIKH 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum - menentukan dasar kokurikulum - pakej kokurikulum yang akan ditawarkan tahun hadapan 2. Mesyuarat perancangan antara guru-guru, unit masing-masing - perancangan tahun hadapan Semua Guru AKTIVITI TINDAKAN LOKASI

NOVEMBER sebelum cuti sekolah

DISEMBER

akhir Disember

Mesyuarat Guru Pertama - menerima tugas-tugas khas (kokurikulum, koperasi, majalah) Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Pertama - taklimat guru pemimpin - kewangan kokurikulum 2. Perlantikan Guru Pemimpin Penubuhan Persatuan ko-Akademik Kelab, Unit Beruniform, Sukan Permainan Perlantikan Jurulatih Luar - memanjangkan permohonan ke JPNS - memeterai perjanjian 3. Borang pemilihan Aktiviti kokurikulum tahunan diedarkan kepada semua pelajar - pengesahan No Kad Pengenalan 4. Pendaftaran wakil sekolah dalam sukan/permainan dalam MSSD - latihan bermula 3. Mendaftarkan pemilihan aktiviti kokurikulum pelajar berkomputer 4. Pemilihan Wakil Sekolah ke Pertand Merentas Desa Zon/Daerah MSSD Perbincangan antara guru-guru Pemim Pemimpin Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, sukan/permainan Bincang tentang - aktiviti tahunan, pembahagian tugas, hari bertugas. Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan (waktu pertama dan kedua) Mesyuarat Agung Unit Beruniform (3.30 petang) Mesyuarat Agung RumahRumah Sukan (waktu pertama dan kedua) Menyemak dan pengesahan Kertas Kerja Larian Megah Ria - senarai jawatankuasa - kewangan Taklimat guru tentang Larian Megah Ria - bidang tugas dan lokasi - kewangan dan makan/minum - peraturan dan keselamatan Latihan Larian Megah Ria - Rumah Kuning dan Merah Latihan Larian Megah Ria - Rumah Hijau dan Ungu Latihan Larian Megah Ria - Rumah Biru Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik Penyerahan Nombor Larian Megah Ria kepada pelajar - waktu pertama Latihan Larian Megah Ria - Rumah Kuning dan Merah Latihan Larian Megah Ria - Rumah Hijau dan Ungu Latihan Larian Megah Ria - Rumah Biru Merentas Desa Peringkat Sekolah Mengemas kini data koku dalam SMM - hantar kepada Guru Data Merentas Desa Peringkat Zon / Daerah MSSD Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik Memasukan pencapaian wakil Merentas Desa ke dalam komputer AKTIVITI 1. Perjumpaan dan aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Beruniform 2. Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik 3. Pertandingan Zon/Daerah MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik 4. Latihan Rumah Sukan untuk olahraga sekolah 5. Mengkomputerkan - pencapaian aktiviti kokurikulum - tuntutan makan minum, tambang sumbangan penyertaan

Semua Guru

Bilik Mesyuarat

Semua Guru

GPK Koku, Pengetua

Minggu Pertama

Guru Tingkatan - jelaskan kepada pelajar kepentingan aktiviti kokurikulum Ketua Guru Pemimpin Sukan / Permainan GPK Koku, S/U Koku, S/U Sukan S/U Sukan

Kelas Masing-masing

Kelas

Kelas Semua Guru Ikut Kesesuaian

JANUARI Minggu Kedua

Penyelaras Kelab/ Persatuan dan Guru Pemimpin Penyelaras Unit Beruniform dan Guru Pemimpin Setiausaha Sukan dan Guru Guru Rumah Sukan S/U Sukan PK Kokurikulum Pengetua S/U Sukan PK Kokurikulum

Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan

Bilik Mesyuarat

Minggu Ketiga (Isnin Selasa Rabu)

Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan

Padang Sekolah Padang

Sekolah Guru sukan/permainan Guru olahraga

Minggu Keempat (Isnin Selasa Rabu)

Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Pemimpin Badminton S/U Sukan dan Semua Guru Guru data koku S/U Sukan

Padang Sekolah Padang Sekolah SMK Sek. 4 Bandar Kinrara Sekitar Seksyen 28

Sekolah Berkenaan

Guru sukan/permainan Guru olahraga

Awal Februari BULAN TARIKH / HARI

Semua Ketua Guru Rumah Sukan TINDAKAN Guru Rumah Sukan

Komputer Koku di pejabat LOKASI

Minggu pertama FEBRUARI kedua ketiga keempat

Guru sukan/permainan Guru olahraga

Guru sukan/permainan Guru olahraga Guru Persatuan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan PK Kokurikulum

TAKWIM KOKURIKULUM 2009
BULAN TARIKH / HARI 30/12/08 (Selasa) 5/1/09 (Isnin) AKTIVITI Mesyuarat Kokurikulum Pertama Borang pemilihan Aktiviti kokurikulum 2009 diedarkan kepada semua pelajar - pengesahan No Kad Pengenalan - 2 salinan borang analisa pemilihan aktiviti kokurikulum kelas Perbincangan aktiviti tahunan Kokurikulum Memilih wakil sekolah dalam sukan/ permainan - latihan bermula - pertandingan antara kelas atau kumpulan tertentu - AGM sukan/permainan Mendaftarkan pemilihan aktiviti kokurikulum pelajar berkomputer Badminton Daerah (SMK Puchong ) Perbincangan antara guru-guru Pemimpin Kelab/Persatuan,Unit Beruniform, sukan/permainan Bincang tentang - aktiviti tahunan, pembahagian tugas, hari bertugas Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan (waktu pertama dan kedua) Mesyuarat Agung Unit Beruniform (3.30 petang) Mesyuarat Agung RumahRumah Sukan (waktu pertama dan kedua) Latihan Larian Megah Ria - Rumah Hijau, Ungu dan Merah Latihan Larian Megah Ria - Rumah Kuning dan Biru Taklimat Larian Megah Ria (bermula 2.30 ptg) - bidang tugas dan lokasi - kewangan dan makan/minum - peraturan dan keselamatan Bola Jaring Daerah (SMK Puchong Perdana) Kursus Pengurusan Pengerusi dan Setiausaha Kelab/Persatuan/Unit Beruniform, sukan/permainan/R. Sukan Larian Megah Ria Memasukan pencapaian pelajar Larian Megah Ria ke dalam komputer TINDAKAN Semua Guru Guru Tingkatan - jelaskan kepada pelajar kepentingan aktiviti kokurikulum LOKASI Bilik Mesyuarat Kelas Masing-masing

5/1/09 (Isnin) 6/1/2009 (Selasa)

Semua Penyelaras Kokurikulum Ketua Guru Pemimpin Sukan / Permainan

Bilik Mesyuarat

Mengikut kesesuaian tempat GPK Koku, Semua Penyelaras Guru Badminton Semua Guru Ikut Kesesuaian

7 - 9/1/09

Kelas

12 - 16/1 14 - 21/1

JANUARI

14/1/09 (Rabu) 15/1/09 (Khamis) 17/1/09 (Sabtu) 19/1/09 (Isnin) 20/1/09 (Selasa)

Penyelaras Kelab/ Persatuan dan Guru Pemimpin Penyelaras Unit Beruniform dan Guru Pemimpin Setiausaha Sukan dan Guru Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Semua Guru Penyelaras Olahraga

Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Padang Sekolah Padang Sekolah Bilik Mesyuarat

19-23/1 22/1/09 (Khamis) 23/1/09 (Jumaat) 2/2/2009 (Isnin)

Guru Bola Jaring

SMK Pucong

GPK Koku, Semua Guru Ketua-ketua Rumah Sukan

Bilik Mesyuarat Litar Larian Komputer Koku di pejabat

31/1/08 (Khamis)

FEBRUARI 18 - 22/02 25/2/08 11 - 15/2 18/2/08 25 - 29/2 3/3/2008 3 - 6/3 MAC 7/3/2008 17- 21/3 24/3/08 1/4/2004 APRIL 2/4/2008

Penyerahan Nombor Larian Megah Ria kepada pelajar - waktu pertama Olahraga Daerah Memasukan pencapaian wakil Olahraga ke dalam komputer Bola Jaring Daerah Memasukan pencapaian wakil Bolajaring ke dalam komputer Bola Sepak Daerah Memasukan pencapaian wakil Bolasepak ke dalam komputer Bola Baling Daerah Memasukan pencapaian wakil Bola Baling ke dalam komputer Bola Keranjang Daerah Memasukan pencapaian wakil Bola Keranjang ke dalam komputer Catur Daerah Memasukan pencapaian wakil Catur ke dalam komputer

Semua Guru Rumah Sukan mengikut Rumah masing-masing Guru Olahraga Guru Olahraga Guru Pemimpin Bola Jaring Guru Pemimpin Bola Jaring Guru Pemimpin Bola Sepak Guru Pemimpin Bola Sepak Guru Pemimpin Bola Baling Guru Pemimpin Bola Baling Guru Pemimpin Bola Keranjang Guru Pemimpin Bola Keranjang Guru Pemimpin Catur Guru Pemimpin Catur

Lokasi seperti Mesyuarat Agung SMK Puchong Utama 1 Komputer Koku di pejabat SMK Sek. 7 Komputer Koku di pejabat SMK Bandar Sunway Komputer Koku di pejabat SMK Taman Sri Muda Komputer Koku di pejabat

Komputer Koku di pejabat SMK SSAAS Komputer Koku di pejabat

TAKWIM KOKURIKULUM
BULAN TENTETIF TARIKH 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum - menentukan dasar kokurikulum - pakej kokurikulum yang akan ditawarkan tahun hadapan 2. Mesyuarat perancangan antara guru-guru, unit masing-masing - perancangan tahun hadapan Semua Guru AKTIVITI TINDAKAN LOKASI

NOVEMBER sebelum cuti sekolah

DISEMBER

akhir Disember

Mesyuarat Guru Pertama - menerima tugas-tugas khas (kokurikulum, koperasi, majalah) Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Pertama - taklimat guru pemimpin - kewangan kokurikulum 2. Perlantikan Guru Pemimpin Penubuhan Persatuan ko-Akademik Kelab, Unit Beruniform, Sukan Permainan Perlantikan Jurulatih Luar - memanjangkan permohonan ke JPNS - memeterai perjanjian 3. Borang pemilihan Aktiviti kokurikulum tahunan diedarkan kepada semua pelajar - pengesahan No Kad Pengenalan 4. Pendaftaran wakil sekolah dalam sukan/permainan dalam MSSD - latihan bermula 3. Mendaftarkan pemilihan aktiviti kokurikulum pelajar berkomputer 4. Pemilihan Wakil Sekolah ke Pertand Merentas Desa Zon/Daerah MSSD Perbincangan antara guru-guru Pemim Pemimpin Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, sukan/permainan Bincang tentang - aktiviti tahunan, pembahagian tugas, hari bertugas. Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan (waktu pertama dan kedua) Mesyuarat Agung Unit Beruniform (3.30 petang) Mesyuarat Agung RumahRumah Sukan (waktu pertama dan kedua) Menyemak dan pengesahan Kertas Kerja Larian Megah Ria - senarai jawatankuasa - kewangan Taklimat guru tentang Larian Megah Ria - bidang tugas dan lokasi - kewangan dan makan/minum - peraturan dan keselamatan Latihan Larian Megah Ria - Rumah Kuning dan Merah Latihan Larian Megah Ria - Rumah Hijau dan Ungu Latihan Larian Megah Ria - Rumah Biru Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik Penyerahan Nombor Larian Megah Ria kepada pelajar - waktu pertama Latihan Larian Megah Ria - Rumah Kuning dan Merah Latihan Larian Megah Ria - Rumah Hijau dan Ungu Latihan Larian Megah Ria - Rumah Biru Merentas Desa Peringkat Sekolah Mengemas kini data koku dalam SMM - hantar kepada Guru Data Merentas Desa Peringkat Zon / Daerah MSSD Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik Memasukan pencapaian wakil Merentas Desa ke dalam komputer AKTIVITI 1. Perjumpaan dan aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Beruniform 2. Latihan Wakil Sekolah ke Zon/MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik 3. Pertandingan Zon/Daerah MSSD - sukan dan permainan - olahraga - kor Akademik 4. Latihan Rumah Sukan untuk olahraga sekolah 5. Mengkomputerkan - pencapaian aktiviti kokurikulum - tuntutan makan minum, tambang sumbangan penyertaan

Semua Guru

Bilik Mesyuarat

Semua Guru

GPK Koku, Pengetua

Minggu Pertama

Guru Tingkatan - jelaskan kepada pelajar kepentingan aktiviti kokurikulum Ketua Guru Pemimpin Sukan / Permainan GPK Koku, S/U Koku, S/U Sukan S/U Sukan

Kelas Masing-masing

Kelas

Kelas Semua Guru Ikut Kesesuaian

JANUARI Minggu Kedua

Penyelaras Kelab/ Persatuan dan Guru Pemimpin Penyelaras Unit Beruniform dan Guru Pemimpin Setiausaha Sukan dan Guru Guru Rumah Sukan S/U Sukan PK Kokurikulum Pengetua S/U Sukan PK Kokurikulum

Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan Lokasi akan ditetapkan

Bilik Mesyuarat

Minggu Ketiga (Isnin Selasa Rabu)

Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan

Padang Sekolah Padang

Sekolah Guru sukan/permainan Guru olahraga

Minggu Keempat (Isnin Selasa Rabu)

Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan Guru Pemimpin Badminton S/U Sukan dan Semua Guru Guru data koku S/U Sukan

Padang Sekolah Padang Sekolah SMK Sek. 4 Bandar Kinrara Sekitar Seksyen 28

Sekolah Berkenaan

Guru sukan/permainan Guru olahraga

Awal Februari BULAN TARIKH / HARI

Semua Ketua Guru Rumah Sukan TINDAKAN Guru Rumah Sukan

Komputer Koku di pejabat LOKASI

Minggu pertama FEBRUARI kedua ketiga keempat

Guru sukan/permainan Guru olahraga

Guru sukan/permainan Guru olahraga Guru Persatuan Guru Rumah Sukan yang diamanahkan PK Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM DALAM BUKU PELAPORAN 2009

BIL 1

NAMA GURU Pn. Dhanalakshmi a/p Kupusamy (K)

RUMAH SUKAN BIRU

BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH SUKAN GURU KELAS CATUR

TUGASAN - Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009, - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin. - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 1 (PERALIHAN, 1A, 1B, 1C, 1D) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Catur. BERSALIN - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 2 (2A, 2B, 2C) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Bola Jaring - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 5 (5B, 5C, 5D) - Mengisi Markah ahli Kelab Setia - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 3 - Mengisi Markah Ahli Kadet Remaja Sekolah Tingkat 1 dan 2 - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 4 (4B, 4C, 4D,4G) ahli Kelab Rukun Negara - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 2 (2D, 2G, 2H, 2M) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009 Persatuan Mathematik - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 4 (4H, 4M, 4P)

TANDA TANGAN

2

Pn. Khadijah bt. Hamlawi

BIRU

3 4

Pn. Sharmiza bt Azimee Pn. Zaiton bt Abd. Jabbar

BIRU BIRU

5 6 7 8 9 10

Pn. Faridah bin Ahmad (2005) Pn. Norliyana bt. Md. Aris (2008) Pn. Rahimah bt. Hashim (2004) Pn. Rasiah bt. Che Wan Mat Pn. Zaitol Hana bt. Mohd. Yusoff (2006) Pn. Chan Siew Choo (2007)

BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU

BOLA JARING PENYELARAS PER & TING 1 PENYELARAS TING 4 GURU KELAS KELAB RUKUN NEGARA MATH GURU KELAS MAJALAH B.KERANJANG GURU KELAS

11

En. Mohd. Harath Ali Bajunid bin Omar

BIRU

- Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Bola Keranjang - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 5 (5G, 5H, 5 M) SEPAKTAKRAW - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliGURU KELAS ahli Sepak Takraw - Mengisi Markah Rumah Biru Tingkatan 1 (1G, 1H, 1M ) Disahkan Oleh ««««««««««««««««««

Disediakan Oleh «««««««««««««««..

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM DALAM BUKU PELAPORAN 2009

BIL 1

NAMA GURU

RUMAH SUKAN

BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH SUKAN GURU KELAS GURU KELAS PENYELARAS TING 2 NASHID GURU KELAS GURU KELAS PENCINTA ALAM GURU KELAS PENCINTA ALAM GURU KELAS PBSM BOLA SEPAK

TUGASAN - Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009, - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin. - Mengisi Markah Rumah Merah Tingkatan 5 - Mengisi Markah Rumah Merah Tingkatan 3 - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Nashid - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Pencinta Alam - Mengisi Markah Rumah Merah Tingkatan 2 - Mengisi Markah Rumah MerahTingkatan PERALIHAN dan Tingkatan 1

T/tangan

Pn. Siti Hamimah Muhamad Makpol (K) MERAH

2 3 4 5

Pn. Tan Sor Hong Pn. Zainun bt. Sidek (2004) Pn. Aznida bt. Aziz Pn. Ghandi Mathi a/p Dharmalingam (2006)

MERAH MERAH MERAH MERAH

6 7

Pn. Sofya Irmawati Mustapha (2008) Pn. Hasimazera bt. Mohamed

MERAH MERAH

8

Pn. Salina bt. Mohamed

MERAH MERAH MERAH

- Mengisi Markah Ahli PBSM - Mengisi Markah Rumah MerahTingkatan 4 - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Bola Sepak - Mengisi Markah Ahli Kor Kadet Polis Tingkatan 1, 2 dan 3 BERSALIN

9 Pn. Intan Norhany bt Abu Bakar 10 En. Hatif bin Azmi

11 Pn. Salwa bt Salleh (2007)

MERAH

Disediakan Oleh «««««««««««««««..

Disahkan Oleh ««««««««««««««««««

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM DALAM BUKU PELAPORAN 2009 BIL 1 NAMA GURU Pn. Norfadilah bt. Sapian (K) RUMAH SUKAN UNGU BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH SUKAN GURU KELAS TUGASAN T/tangan

2 3

Pn. Heazah bt. Asrak (2004) Pn. Janaky a/p Subramaniam

UNGU UNGU

4

Pn. Rohani bt. Lat

UNGU

5 6

Pn. Asma bt.Salleh Pn. Malah a/p Ramasamy (2006)

UNGU UNGU

7 8

Pn. Zalina bt. Panut Pn. Siti Halidah bt. Ngadimun

UNGU UNGU

9 Pn. Rozita Mat Hussin 10 En. Ramli bin Ishak

UNGU UNGU

11 Pn. Ooi Swee Chooi 12 En Lamin Disediakan Oleh «««««««««««««««..

- Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009 - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin. - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 4 (4B, 4C, 4D, 4G) KELAB CYBER - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 4 (4H, 4M, 4P) - Mengisi Markah Ahli Kelab Cyber PER. BAHASA - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliINGGERIS ahli Persatuan Bahasa Inggeris - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 5 ( 5G, 5H, 5M ) GURU KELAS - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009 serta mengisi markah ahliPER. BAHASA ahli Persatuan Bahasa Melayu MELAYU - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 3 (3H, 3M, 3P, 3R) GURU KELAS - Mengisi Markah Persatuan Bahasa Melayu P.BAH.MELAYU - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 3 (3B, 3C, 3D, 3G) GURU KELAS - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 5 ( 5B, 5C, 5D ) PER. BAHASA - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliTAMIL ahli Persatuan Bahasa Tamil BERCUTI GURU KELAS - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 1 (PERALIHAN, 1A, 1B, 1C) PER. AGAMA - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliISLAM ahli Persatuan Agama Islam BERSALIN KELAB KOIR - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahli& KEBUDAYAAN ahli Persatuan Kebudayaan dan Koir - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 1 ( 1D, 1G, 1H, 1M ) PER. BAHASA - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliCINA ahli Persatuan Bahasa Cina - Mengisi Markah Rumah Ungu Tingkatan 2 Disahkan Oleh

«««««««««««««««««« SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM

PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM DALAM BUKU PELAPORAN 2009

BIL 1

NAMA GURU Pn. Azlen Aineza bt. Mohd. Jaafar (K)

RUMAH SUKAN HIJAU

BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH HIJAU GURU KELAS SENI KREATIF BADMINTON

TUGASAN - Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009 - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin. - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Seni Kreatif - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 5 (5B, 5C, 5D) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Badminton Ting 2,3,4 dan 5 - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 1 - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 5 (5G, 5H, 5M) - Menyediakan markah dan menggisi markah ahli- ahli Kelab Badminton Ting 1 - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Persatuan Sains - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 4 (4H, 4M, 4P) - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 3 (3B, 3C, 3D, 3G) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Persatuan KHB - Mengisi Markah Persatuan Mathematik - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 4 (4B, 4C, 4D, 4G) - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 3 ( 3H, 3M, 3P, 3R ) - Mengisi Markah Persatuan Agama Islam - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 2 (2A, 2B, 2C, 2D) - Mengisi Markah Rumah Hijau Tingkatan 2 (2G, 2H, 2M)

T/tangan

2 3

Pn. Samaliza bt. Abu Samah Pn. Bathmavathi a/p Rengasamy

HIJAU HIJAU

4 5 6

Pn. Noor Shamshuriyani bt. Hashim (2004) Pn. Alphuthamessie a/p Doraisamy Pn. Rosalind bt. Effendy (2006)

HIJAU HIJAU HIJAU

GURU KELAS GURU KELAS BADMINTON GURU KELAS PER SAINS GURU KELAS PER KHB PENY KRK PER MATH

7

Pn. Hilwa bt. Badron @ Muhojir (2005)

HIJAU

8 9

Pn. Afifah bt. Abdul Aziz

HIJAU

Pn. Nurul Saadah bt. Ibrahim
HIJAU GURU KELAS

10 Pn. Rahimah bt. Abdul Rahman (2011) 11 Pn. Fadzilah bt Kusin

Disediakan Oleh «««««««««««««««..

Disahkan Oleh ««««««««««««««««««

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM DALAM BUKU PELAPORAN 2009

BIL 1

NAMA GURU Pn. Fatimah Nor Yusrizah M. Yusof (K)

RUMAH SUKAN KUNING

BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH SUKAN KELAB CYBER

TUGASAN - Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009 - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin. - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 1 (PERALIHAN 1A, 1B, 1C, 1D, 1G) - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 2 - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 1 ( 1H, 1M ) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Setia - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 4 (4G, 4H, 4M, 4P) - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 4 (4B, 4C, 4D) - Menyediakan markah aktiviti, serta mengisi markah Jurujual Koperasi - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 3 (3B, 3C, 3D, 3G) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Kompang - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 5

T/tangan

2 3 4

Pn. Rohimah bt.Embong (K) Pn.Freedalisa bt Ismail Pn. Mahani bt. Shaik Omar (2004)

KUNING KUNING KUNING

GURU KELAS GURU KELAS KELAB SETIA GURU KELAS SCRABBLE GURU KELAS KOMPANG GURU KELAS

5 6 7

Pn. Siti Salwah bt. Mohd. Isa (2006) Pn. Duniana bt. Mansor Pn Norma bt. Ismail (2008)

KUNING KUNING KUNING

8 9

Pn. Rozita bt. Mohd. Sani Pn. Rooslina bt Md Don

KUNING

10 Pn. Zaliha bt Sauli 11 Pn. Suzaila bt Mohamed Saad

KUNING KEL. PENCEGAH - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliJENAYAH ahli Kelab Pencegah Jenayah KUNING KELAB DOKTOR - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliMUDA ahli Kelab Doktor Muda dan Squad Adees KUNING BOLA BALING - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2009, serta mengisi markah ahliahli Kelab Bola Baling - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 3 (3H, 3M, 3P, 3R) Disahkan Oleh ««««««««««««««««««

Disediakan Oleh «««««««««««««««..

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (2) NO. 1, PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 28, 40400 SHAH ALAM PENGIRAAN DAN PENGISIAN MARKAH BONUS DALAM BUKU PELAPORAN 2009

BIL 1

NAMA GURU Pn. Noorhayati bt Omar

RUMAH SUKAN

BIDANG TUGAS KOKU KETUA RUMAH SUKAN KELAB CYBER

TUGASAN - Menyediakan markah pelajar yang terlibat wakil Rumah Sukan dalam olahraga merentas desa sekolah dan sukan / permainan serta laporan Aktiviti 2009 - mengagihkan kertas markah Rumah Sukan kepada guru yang diamanahkan dan mempastikan guru menjalankan tugas seamanah mungkin.

T/tangan

2

Pn.

3 4 5 6 7 GURU KELAS KELAB SETIA GURU KELAS SCRABBLE GURU KELAS KOMPANG GURU KELAS - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 1 (PERALIHAN 1M, 1P, 1R) - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 4 - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 2 - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 3 (3G, 3H, 3M) - Menyediakan markah dan laporan aktiviti 2007, serta mengisi markah ahliahli Kelab Kompang - Mengisi Markah Rumah Kuning Tingkatan 5

8 9 10 11

Disediakan OLeh «««««««««««««««..

Disahkan Oleh ««««««««««««««««««

Kepada: Ibubapa / Penjaga Pelajar Tuan / Puan :

Ruj Kamai : SMK AM2/02/03 Bil ( Tarikh :

)

KEBENARAN MENYERTAI AKTIVITI KOKURIKULUM / SUKAN Merujuk perkara di atas, anak/jagaan tuan/puan akan menyertai aktiviti seperti berikut : Nama Pelajar Aktiviti : _______________________________________ Tingkatan : ______________ : _______________________________________ Tarikh _______________________________________ Tempat Anjuran : _______________________________________ : ______________ : ______________

2. Pihak sekolah akan mengambil tindakan yang wajar bagi memastikan keselamatan anak / jagaan tuan / puan, semasa lawatan/aktiviti ini dijalankan. Ibubapa diharap akan menasihat dan mengingatkan anak/jagaan supaya patuh kepada arahan yang diberikan oleh Guru Pengiring/Jurulatih, dalam tempoh tersebut. 3. Guru pengiring/guru bertanggungjawab/jurulatih a. _______________________________ b. _______________________________ 4. Sekiranya tuan/puan bersetuju atau tidak membenarkan anak/jagaan tuan/puan menyertai aktiviti tersebut, sila lengkapkan borang jawapan yang dilampirkan di bawah dan hantarkan semula kepada Guru Pengiring Sekian, terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menjalankan tugas «««««««««««««.
Nama Guru Pengiring

Disahkan oleh «««««««««.

(

)

«««««««««««««««««««««««... Potong di sini dan sila simpan keratan di atas untuk semakan «««««««««««. Nama Ibu bapa / Penjaga Pelajar _________________________ Kepada : _________________________ Tuan; KEBENARAN MENYERTAI AKTIVITI KOKURIKULUM / SUKAN Nama anak / jagaan saya ««««««««««««««««««««««««««««««««««« Tingkatan : ««««...««««««««.. No. Kad Pengenalan :««««««««««««««««««««. akan menyertai aktiviti «««««««««««««««««««««««. Saya, ibu/bapa/penjaga* kepada penama di atas, membenarkan / tidak membenarkan* beliau menyertai aktiviti seperti dinyatakan. Saya bersetuju dan patuh kepada peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jika berlaku kemalangan ke atas anak saya/jagaan saya, saya berharap pihak sekolah akan mengambil tindakan segera yang difikirkan perlu dan wajar. Sekian, terima kasih. ««««««««««« ) Tarikh : _______

(

*Potong yang tidak berkenaan

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KO KURIKULUM 2010
PN FAZIA BT MOHAMED PENGERUSI ( PENGETUA )

MOHD WAHI BIN SAMAD NAIB PENGERUSI ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

PN. NOORHAYATI BT OMAR SETIAUSAHA KOKURIKULUM DAN PN. HILWA BT BADRON @ MUHOJIR PENOLONG SETIAUSAHA KOKURIKULUM

Pn. Mahani bt. Shaik Omar
PENYELARAS PERSATUAN/KELAB AKADEMIK

Pn. Zainun bt. Sidek
PENYELARAS PERSATUAN/KELAB BUKAN AKADEMIK

Pn. Salmi bt. Shamsudin
PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Pn. Khadijah bt. Hamlawi
PENYELARAS PERMAINAN

En. Saparin bin Mat Ibrahim Pn. Norliyana bt. Md. Aris
SETIAUSAHA SUKAN/MSSD PENOLING SETIAUSAHA SUKAN

Pn. Faridah bt. Ahmad
SETIAUSAHA KOPERASI

Pn. Rooslina
GURU PEMIMPIN PERSATUAN/KELAB AKADEMIK GURU PEMIMPIN PERSATUAN/KELAB BUKAN AKADEMIK GURU PEMIMPIN UNIT BERUNIFORM GURU RUMAH SUKAN GURU RUMAH SUKAN bt. Md. Don MAJALAH SEKOLAH

Pn. Ghandi Mathi
JAWATANKUASA PEMARKAHAN KOKURIKULUM JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH GURU PEMIMPIN PERMAINAN GURU RUMAH SUKAN a/p Dharmalingam SETIAUSAHA J/KUASA KEBERSIHAN KECERIAAN SEKOLAH

Pn. Suzaila bt.
Mohamed Saad RAKAN MUDA