Anda di halaman 1dari 1

Hatiku Percaya

Beat Cipt. Handy I. / Sari S.


Do = F

F Bb
0 0 3 3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 2 2 1 2 - 3 - 1 1 - - -
e e
Tuhan - lah ke - ku - at - an dan mazmur - ku
Gm C
0 0 4 4 - 4 - 3 - 2 - 1 1 7. 1 - 2 - 2 2 - - -
e
Dia gu - nung ba - tu dan keslamat - an - ku
F Bb
0 0 3 3 - 3 - 2 - 2 - 1 2 1 2 - 3 - 2 1 - - -
e
Hanya pa - da - Mu ha - ti- ku per - ca - ya
Gm Eb Bb
0 0 6. 1 - 4 - 3 - 2 1 - 0 0 6. 1 - 4 - 3 - 4 - 5 - 5
e e
Kaulah me - na - ra dan ko - ta per - lin - dung - an
C F Bb

e5 - - - - - - - 0 0 5 5 - 5 - 1 - 2 - 3 - 1
e
1 - 5 5 - 5
Ku mau sla - lu ber - syu - kur sbab cin - ta
Dm Bb
- 1 - 2 - 3 - 3 3 - 3 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 4 4 - - 4 - 5
e e
Mu pa - da - ku takkan per - nah ber - u - bah ha - ti
C F C
- 5 - 5 - 4 - 3 3 - 3 4 - 5 - 1 - 2 - 3 - 2 2 - 5 5 - 5
e e
ku per - ca - ya wa-lau bu - mi ber - gon - cang gunung gu
Dm Bb
- 1 - 2 - 3 - 1 1 - 3 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 4 4 - - 3 - 2
e e
nung ber - an - jak namun ka - sih se - tia - Mu tak per
C F
- 2 - 3 - 1 - 1 1 - - - - - - -
e
gi da - ri - ku

Album : ShineLike Stars


True Worshipper