Anda di halaman 1dari 29

PEMBELAJARAN SECARA

KONTEKSTUAL
PENGENALAN

Kenapakah saya mesti belajar


perkara ini? Anda mungkin memerlukannya suatu
hari nanti.

3
Apakah yang anda faham
mengenai pembelajaran secara
kontekstual ?
• Mereka tidak boleh didorong untuk
belajar
• Mereka tiada kemampuan untuk
menguasai mata pelajaran akademik

4
Kegagalan membantu murid mencari hubung
Apakah kelemahan
kait pengajaran dan
• Antara maklumat baru dengan
pengalaman sedia ada
pembelajaran hari ini ?
• Antara sekolah dengan dunia luar
• Antara satu mata pelajaran dengan
mata pelajaran lain
• Antara pengetahuan lepas dengan
cabaran kini, dan cabaran kini dengan
tanggungjawab masa depan

Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas


sekolah dan guru
Apakah kekangan Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan
dalam membina Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran
hubung kait Kebimbangan bahawa pengenalan elemen baru
dalam kelas akan menambahkan bebanan guru
tersebut? Terlalu terkongkong kepada pendekatan pengajaran
secara behaviourist iaitu penekanan kepada tingkah
laku yang boleh diperhatikan

6
Pembelajaran kontekstual ialah
kaedah pembelajaran yang
menggabungkan isi kandungan
dengan pengalaman harian individu,
masyarakat dan alam pekerjaan.
Kaedah ini menyediakan
pembelajaran secara konkrit yang
melibatkan aktiviti hands-on (praktikal)
dan minds- on. (pemikiran )
MASYARAKAT

PENGALAMAN
HARIAN PEKERJAAN
Teori pembelajaran secara
kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru
kombinasi
budaya

Konteks yang
pelbagai

fizikal sosial

psikologi
Kepelbagaian
persekitaran
pembelajaran
Siapakah Kumpulan sasaran kita ?

Jenis murid - kumpulan sederhana


Ciri murid - cenderung kepada aplikasi
konsep
- terdorong secara praktikal
- tidak yakin mempelajari
matematik dan sains secara
abstrak .
lokasi - sekolah teknik & vokasional
- sekolah menengah harian
PENDEKATAN KONTEKSTUAL MERENTAS PELBAGAI
DISIPLIN ILMU

Matematik Sains

Bahasa Teknologi Maklumat

Komunikasi

Teknikal dan Vokasional Kemanusiaan


12
Mengikut teori pembelajaran secara kontekstual
pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid
dapat memproses maklumat atau pengetahuan
baru dengan cara yang bermakna kepada mereka

Teori pembelajaran secara kontekstual


menumpukan kepada kepelbagaian aspek
persekitaran pembelajaran sama ada di bilik
darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan
harian.
Teori ini menggalakkan para pendidik memilih
atau mewujudkan persekitaran pembelajaran
yang merangkumi pelbagai pengalaman sama
ada dalam konteks sosial, budaya, fizikal atau
psikologi untuk mendapatkan hasil
pembelajaran yang dihasratkan.
Individu dapat mengekalkan maklumat
dengan lebih berkesan

MENGAPA MENGGUNAKAN
KONTEKSTUAL ?
l
In bi
pe di v am
ke lba idu n n g
c e ga m a ra me ya
rd i l aj l ga
as jen emi e u a i
b s ga nt
an is lik e m ek ba a
i P nt el jar
ko ra p ela
ki mb
pe
CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM PEMBELAJARAN

Kita kekalkan
. 10 % Apa yang kita baca
. 20 % Apa yang kita dengar
. 30 % Apa yang kita lihat
. 50 % Apa yang kita dengar dan lihat
Kita belajar
. 70 % Apa yang kita bincang dengan
orang lain.
.80 % Apa yang kita alami sendiri
.95 % Apa yang kita ajarkan kepada
orang lain.
KINESTETIK

bnkmlkm,l,,’;.,
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL MENGAMBIL KIRA
PELBAGAI GAYA PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL

20
Apakah faedah pembelajaran kontekstual
kepada :

Murid

Guru

Industri
MURID
1. Mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan.
2. Mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian.
3. Memindahkan kemahiran.
4. Meneroka dan mendapatkan bukti.
5. Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit.
6. Belajar bekerjasama.

GURU:
1. Menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yg. berjaya .
2. Mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dgn. dunia pekerjaan.
3. Menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional @ industri

INDUSTRI
1. Menerima tenaga kerja yang berpotensi untuk dilatih mengikut keperluan.
2. Menggerakkan industri ke dalam pendidikan sebagai rakan kongsi.
Baca dan fahami situasi ini.
Kemudian bincang dalam kumpulan anda tindakan-
tindakan yang akan anda ambil untuk mengatasi
masalah ini .
Jam menunjukkan pukul 12.00 malam. Anda sedang
menunggang motosikal antik secara bersendirian untuk
pulang ke rumah. Biasanya anda pulang awal untuk pulang
ke rumah tetapi pada hari itu anda terpaksa pulang lewat
kerana diminta bekerja lebih masa oleh bos.
Sewaktu melewati suatu selekoh, anda dapati ada seorang
perempuan yang elok parasnya, berbaju putih, memakai
bau-bauan, menjinjing sebuah beg menahan anda untuk
ditumpangkan . Suaranya mendayu-dayu meminta supaya
membawanya bersama anda .
Apakah yang akan anda lakukan ?
R Relating menghubungkaitkan

E Experiencing Penerokaan & penemuan

A Applying Pengetahuan diguna

C Cooperating
Bekerjasama, memberi
maklum balas

T Transfering
Mengguna atau membina drpd.
Apa yang telah diketahui
Relating (Menghubung kait)
Murid melakukan aktiviti mengutip sampah
di sekitar sekolah untuk menanam sikap
cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman
ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang
dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa
membersihkan kawasan tempat tinggal
mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
demontrasi serta membuat latihan amali
menyambungkan wayar kepada plug 3 pin.
Pengalaman ini boleh digunakan di rumah
apabila berlakunya situasi wayar plug 3 pin
sterika tertanggal.

30
Applying (Mengaplikasi)

Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat


mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi
sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek.
Dengan mengamalkan pengetahuan yang ada, murid
boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek
kereta bagi membolehkan penukaran tayar.

Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan masalah pencemaran alam
menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka
berbincang dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan masing-masing . Hasil yang
diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka
menyelesaikan masalah secara bekerjasama.

Transfering (Memindahkan)
Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut
tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras.
Murid boleh memindahkan pengetahuan segitiga
bersisi 3m, 4m dan 5m untuk menghasilkan sudut
tegak dalam aktiviti mengecat garisan gelanggang 31
permainan.
Dalam proses pembelajaran secara kontekstual,
objektif pembelajaran dapat dicapai melalui
pelbagai bentuk. Antara bentuk yang diutarakan
adalah menghubung kait, mengalami,
mengaplikasi, bekerjasama dan memindahkan.

Setiap bentuk yang dibincangkan harus mengaitkan


pembelajaran dengan pengalaman persekitaran.
Murid yang melalui kaedah pembelajaran secara
kontekstual berupaya mengaitkan apa yang
dipelajari dan mengaplikasinya kepada situasi lain..
Boleh faham tak ?

PN
.U
MA
I KA
LS
OM
BT
.H &
AS
SA
N