Anda di halaman 1dari 4

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK RAMUNIA

MINIT MESYUARAT KEDUA BIL 2 /TAHUN 2010

Tarikh : 12 April 2010

Masa : 1.30 petang

Tempat : Perpustakaaan, SK Telok Ramunia, Pengerang, Johor.

Pengerusi : En. Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid

Kehadiran(Bilangan) : 3 orang

Nama Yang Hadir :

1. En. Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid


2. Pn. Sharifah Mastura Binti Syed Idris
3. En. Mohd Razif Bin Ithnin

Nama Yang Tidak Hadir


: ...........................................................................................................................

Turut Hadir (Jika ada)


: ...........................................................................................................................

1 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI

Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia.

1.1 Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al-fatihah

Makluman:AJK

2 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.

2.1. Pengerusi Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia membentangkan minit


mesyuarat untuk pengesahan

2.2. Dicadangkan oleh En. Mohd Raziff

2.3. Disokong oleh Pn. Sharifah Mastura


Makluman:AJK
No. Keluaran Tarkh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa
01 06 JANUARI 2009 28 APRIL 2009
3 KAJIAN TINDAKAN

3.1 Pengerusi menyatakan bahawa setiap guru perlu membuat kajian tindakan selaras
dengan kehendak JPN.

3.2 Guru sepatutnya menjadikan kajian tindakan sebagai satu budaya di sekolah, dan
sebagai pengantar dalam meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran.

Tindakan:AJK

4 POST MORTEM PEPERIKSAAN UJIAN SETARA 1

4.1 Pengerusi menyatakan secara keseluruhan pencapaian mata pelajaran Kajian


Tempatan meningkat walaupun tidak mencapai sasaran ETR dari segi peratus lulus. Guru-
guru perlu memastikan penguasaan pelajar-pelajar terhadap mata pelajaran Kajian
Tempatan dapat dipertingkatkan lagi.

Tindakan:AJK

4.2 Sila rujuk Lampiran keputusan Peperiksaan Ujian Setara 1 untuk tahun 4 , 5 dan 6.

Makluman:AJK

4.3 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Keputusan Ujian Setara 1


Kekuatan–sikap pelajar, komitmen guru dan bahan pembelajaran mencukupi
Kelemahan–pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran Kajian Tempatan dan
bermasalah disiplin.
Ancaman–pelajar tidak hadir ke sekolah.
Makluman:AJK

5 HAL- HAL LAIN

5.1 Pengerusi memberitahu untuk peperiksaan ujian setara 2, soalan untuk Kajian Tempatan
kemungkinan tidak akan disediakan bagi tahun 4-6. Diminta guru tahun 4-6 bersedia untuk
membuat soalan tersebut.

Tindakan : AJK

5.2 Penandaan Buku Latihan , Pengerusi menasihatkan supaya menulis tarikh


menanda beserta tahun sekali dan buku hendaklah ditanda dalam masa
2 hari.
Makluman : AJK

4.3 Pengerusi berharap supaya semua guru sama-sama berusaha untuk kecemerlangan
pelajar.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.45 petang

No. Keluaran Tarkh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa
01 06 JANUARI 2009 28 APRIL 2009
Disediakan oleh, Disemak Oleh,

…………………..........................................……… ……………………...............................……….
(PN SHARIFAH MASTURA ) ( MOHD SUHAIMI BIN AB RASHID)
Setiausaha Pengerusi
Panitia Kajian Tempatan Panitia Kajian Tempatan
SK Telok Ramunia, Pengerang , Johor. SK Telok Ramunia, Pengerang , Johor

PK 07/1
No. Keluaran Tarkh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa
01 06 JANUARI 2009 28 APRIL 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK RAMUNIA
81620 PENGERANG , JOHOR.

______________________________________________________________________________

No Rujukan :JBA3019/06/13/001A (5)


Ahli Panita Kajian Tempatan ,
SK Telok Ramunia ,
81620 Pengerang , Johor. Tarikh: 10 April 2010

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT PANITIA KAJIAN TEMPATAN KALI KEDUA 2010

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa meyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan


berikut;

Tarikh : 11 April 2010

Masa : 1.30 petang

Tempat : Perpustakaan, SK Telok Ramunia

Pengerusi : Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Ucapan Pengerusi


3.2. Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu
3.3. Perkara Berbangkit
3.4. Post Mortem Peperiksaan Ujian Setara 1
3.4.1 Analisis mengikut kelas
3.4.2 Kekuatan dan Kelemahan
3.5. Hal-hal lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Saya yang menurut perintah,

........................................................
( PN SHARIFAH MASTURA SYED IDRIS)
Setiausaha Panitia Kajian Tempatan
SK Telok Ramunia, Pengerang, Johor.

No. Keluaran Tarkh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa
01 06 JANUARI 2009 28 APRIL 2009