PENGENALAN

1. Latar Belakang 1.1 Sistem Saraan Malaysia (SSM) telah dilaksanakan pada 1 November 2002. SSM memperkenalkan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang bertujuan untuk:  menggalakkan pembangunan diri melalui pembelajaran berterusan  menggalakkan penggunaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti, inovasi, dan multiskilling pelaksanaan tugas  menerapkan budaya kerja berpasukan  memantapkan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam sektor awam selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (k-workers)  melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi  membolehkan pengiktirafan diberikan kepada pegawai melalui Anjakan Gaji dan salah satu syarat untuk kemajuan kerjaya (kenaikan pangkat) 1.2 Walau bagaimanapun, Anjakan Gaji dan kenaikan pangkat ini masih tertakluk kepada syarat-syarat lain yang telah ditetapkan seperti Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) dan perakuan Ketua Jabatan. Konsep PTK adalah berasaskan kompetensi, iaitu penilaian berdasarkan aktiviti kerja dan penilaian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dalam konteks kerja, dan ciri-ciri peribadi penjawat awam. Terdapat enam Tahap Kecekapan (TK1 – TK6) bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan lima Tahap Kecekapan (TK1 – TK4A) bagi Kumpulan Sokongan I dan II. Mulai tahun 2010, calon Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang menerima tawaran opsyen skim perkhidmatan KPT dan menduduki PTK di bawah KPM dianggap sebagai calon menumpang.

1.3

1.4

1.5

2. Kaedah Penilaian PTK Tahun 2010 2.1 Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 19 Tahun 2008 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2009, penambahbaikan kaedah penilaian PTK telah diperkenalkan, iaitu Pusat Penilaian Kompetensi (PPK), Penilaian Kompetensi Berterusan (PKB), dan Penilaian Berteraskan Latihan (PBL) bagi gred 17 hingga 54. Di samping itu, kaedah penilaian melalui Pemerhatian dan Temuduga bagi anggota gred 1 hingga 16 dikekalkan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kaedah penilaian PTK bagi tahun 2010 di KPM telah diubahsuai berdasarkan pengurangan peruntukan yang diterima oleh KPM. Pelaksanaan PTK mengikut gred anggota adalah seperti Jadual 1 di bawah. Jadual 1
Kaedah Penilaian 2009 Kaedah Penilaian 2010 Gred 1 hingga 16 17, DG17 (KUP), DGA29, dan DG41 22, DGA32, dan DG44 26, DGA34 dan DG48 DGA38 DG52 DG54 Tahap Kecekapan TK1, TK2 dan TK3 TK1 dan TK2 TK3 TK4 TK4A TK5 TK6

2.2

Ujian Khas PTK Peperiksaan PTK (Aneka Pilihan)

Pusat Penilaian Kompetensi

Penilaian Pemahaman

1

2.3

Peperiksaan PTK bagi kakitangan KPM dikendalikan bersama oleh KPM dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Skim perkhidmatan yang terlibat ialah: (i) (ii) Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) gred DG44 dan DG41 Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) gred DGA32, DGA29, dan DG17(KUP) (iii) Skim Perkhidmatan AKS, iaitu: (a) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) gred N22 dan N17 (b) Penyelia Asrama gred N22 dan N17 (c) Pegawai Khidmat Pelanggan gred N22 dan N17 (d) Pembantu Pengurusan Murid gred N17 (e) Pembantu Tadbir (Kewangan) gred W22 dan W17 (f) Pembantu Makmal gred C22 dan C17 (g) Juruteknik gred J22 dan J17

3. Bahan Rujukan Calon tidak dibenarkan membawa masuk sebarang bahan rujukan ke bilik/dewan peperiksaan bagi kedua-dua kertas Komponen Generik dan Komponen Fungsional. 4. Penetapan Keputusan PTK 4.1 Keputusan Peperiksaan PTK bagi setiap komponen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2
Gred Keputusan A B C D Penjelasan Cemerlang Baik Memuaskan Sederhana

4.2

Keputusan keseluruhan PTK adalah mengikut Aras seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 3
Aras Keputusan Keseluruhan IV Penjelasan Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi Lulus Bersyarat Tidak Melepasi Tahap Kompetensi Catatan Memenuhi satu daripada syarat pertimbangan Anjakan Gaji dan kenaikan pangkat Memenuhi satu daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat Menduduki semula komponen yang berkaitan Mengulang keseluruhan PTK

III II I

4.3

Keputusan keseluruhan PTK tertinggi bagi calon yang menduduki PTK atas gred yang dipangku/dipinjamkan/ditukar sementara dengan menggunakan kelonggaran syarat adalah setakat Aras III sahaja. Status hakiki atau pemangkuan/pinjaman/pertukaran sementara calon adalah berdasarkan status calon semasa memohon untuk menduduki PTK.

4.4

2

4.5

Calon berstatus memangku yang menerima surat kenaikan pangkat boleh bertukar kepada status hakiki sekiranya memenuhi syarat-syarat yang berikut: a. tarikh surat kenaikan pangkat sebelum atau pada tarikh tutup permohonan b. tarikh kenaikan pangkat sebelum atau pada tarikh tutup permohonan c. mengemukakan salinan surat kenaikan pangkat yang disahkan oleh Ketua Jabatan

5. Permohonan Rayuan (Semakan Semula) Keputusan PTK 5.1 Prosedur permohonan rayuan (semakan semula) keputusan PTK adalah seperti pada Perkara 17 Peraturan Peperiksaan PTK. Berkuat kuasa mulai sesi Jun tahun 2010, bayaran rayuan (semakan semula) keputusan peperiksaan PTK hendaklah dibuat atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Kadar bayaran (semakan semula) bagi PPPS DG44 dikurangkan daripada RM200 kepada RM100 manakala bagi gred lain dikekalkan seperti dalam Jadual 4 di bawah: Jadual 4 Bil. 1 2 3 Kategori Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Pegawai/Kakitangan Staf Sokongan Bukan Guru Gred Pegawai Gred DG41 dan DG44 Gred DGA32, DGA29, dan DG17 (KUP) Gred N22, N17, W22, W17, C22, C17, J22, dan J17 Kadar (RM) 100 50 30

5.2

3

KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PTK 1. Kelayakan untuk Menduduki Peperiksaan PTK 1.1 1.2 Calon telah memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia (SSM). Untuk Peperiksaan PTK Tahap Kecekapan 1 (TK1), calon hendaklah telah disahkan dalam perkhidmatan. Pembuktian pengesahan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan surat pengesahan dalam perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan berkenaan. Pembuktian secara lisan dan lain-lain tidak diterima. Untuk Peperiksaan PTK Tahap Kecekapan 2 (TK2), calon hendaklah telah berada di peringkat gaji P2 atau P3 semasa permohonan dibuat. Untuk Peperiksaan PTK Tahap Kecekapan 3 (TK3), calon hendaklah telah dinaikkan pangkat secara hakiki atau secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Calon yang berada di peringkat gaji P1 di gred lantikan hendaklah menduduki TK1. Calon yang berada di peringkat gaji P2 tetapi belum lulus TK1 hendaklah menduduki dan lulus TK1 sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Calon juga boleh memilih untuk menduduki TK2 bagi tujuan pertimbangan Anjakan Gaji ke P3 dan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Calon yang berada di peringkat gaji P3 tetapi belum lulus TK1 atau TK2 hendaklah lulus TK1 atau TK2 untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Pegawai yang memangku/dipinjamkan/ditukar sementara dibenarkan menduduki PTK atas gred yang dipangku/dipinjamkan/ditukar sementara sebagai satu kelonggaran syarat tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (i) telah Lulus atau Melepasi Tahap Kecekapan pada gred hakiki; (ii) hanya dibenarkan menduduki PTK satu gred lebih tinggi daripada gred hakiki; dan (iii) keputusan PTK tertinggi hanya setakat Aras III sahaja 1.9 Calon yang berada di peringkat gaji P3 dan telah lulus TK1 atau TK2 tidak perlu lagi menduduki Peperiksaan PTK pada gred jawatan yang sama untuk tujuan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. Calon Cuti Bergaji Penuh/Separuh Gaji/Tanpa Gaji di dalam dan di luar negara layak menduduki Peperiksaan PTK bagi gred hakiki masing-masing. Contoh: (i) (ii) (iii) 1.11 Pegawai yang bercuti belajar Pegawai yang bercuti mengikut pasangan Pegawai yang bercuti menjaga anak

1.3

1.4

1.5 1.6

1.7

1.8

1.10

Calon yang telah lulus PTK pada Aras III hanya dibenarkan mengulang sekali sahaja bagi tujuan memperoleh keputusan keseluruhan yang lebih baik, iaitu Aras IV. Calon dikira telah mengulang sekali walaupun hanya menduduki satu komponen sahaja sama ada Komponen Generik atau Komponen Fungsional. Contoh kelayakan bagi menduduki/mengulang Peperiksaan PTK bagi tahun 2010 adalah seperti Jadual 5. Calon Aras I dan II boleh mengulang PTK berkenaan sehingga calon Melepasi Tahap Kompetensi bagi TK yang berkenaan.

1.12

4

Jadual 5 Contoh Kelayakan Bagi Menduduki/Mengulang Peperiksaan PTK Tahun 2010
PEPERIKSAAN PTK KAEDAH LAMA Keputusan PTK Mac 2009 atau sebelum Keputusan PTK Ogos 2009 KAEDAH BAHARU Keputusan PTK Tempoh Peralihan Oktober 2009/ Ulangan 1-2009 (Calon Aras I/ II kaedah PTK lama) Keputusan PTK Tempoh Peralihan Disember 2009/ Ulangan 2-2009 (Calon Aras I/ II kaedah PTK lama)

Gred Calon

Keputusan PTK Jun 2010

PTK Oktober 2010

DGA29

(Aras III)

Kali pertama menduduki PTK kaedah baharu (Aras III)

Tidak berkaitan

Ulang PTK (Aras III)

Tidak dibenarkan mengulang PTK bagi TK yang sama

DGA29

(Aras III)

Tidak mengulang PTK

Tidak berkaitan

Tidak mengulang PTK

Kali pertama menduduki PTK kaedah baharu

DGA29

Tidak menduduki

Kali pertama menduduki PTK kaedah baru (Aras III)

Tidak berkaitan

Ulang PTK (Aras III)

Tidak dibenarkan mengulang PTK bagi TK yang sama Tidak dibenarkan mengulang PTK bagi TK yang sama Layak mengulang sekali sahaja bagi TK yang sama Layak mengulang sehingga Melepasi Tahap Kompetensi Layak mengulang sehingga Melepasi Tahap Kompetensi Layak mengulang sekali sahaja bagi TK yang sama Kali pertama menduduki PTK kaedah baharu

DGA29

Aras I/ II

Tidak berkaitan

Ulang PTK (Aras I/ II)

Tawaran terus (Aras III)

Layak mengulang (Aras III)

DGA29

Aras I/ II

Tidak berkaitan

Ulang PTK (Aras I/ II)

Tawaran terus (Aras I/ II)

Layak mengulang (Aras III)

DGA29

Aras I/ II

Tidak berkaitan

Ulang PTK (Aras I/ II)

Tawaran terus (Aras I/ II)

Layak mengulang (Aras I/ II)

DGA29

Aras I/ II

Tidak berkaitan

Tidak mengulang PTK

Ulang PTK (Aras I/ II)

Layak mengulang (Aras I/ II) Kali pertama menduduki PTK kaedah baharu (Aras III)

DGA29

Tidak Menduduki PTK

DGA29

Tidak Menduduki PTK

Nota: Calon boleh menduduki peperiksaan dalam mana-mana sesi tertakluk kepada kesediaan calon.

1.13

Calon Gred N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan pada Gred N11 dan diberi opsyen tukar lantik ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 layak menduduki Peperiksaan PTK sesi Oktober 2010 pada Gred N17. Pembuktian pengesahan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan surat pengesahan dala m perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan berkenaan. Pembuktian secara lisan dan lain-lain tidak diterima.

5

1.14

Calon Gred N11 yang belum disahkan dalam perkhidmatan pada Gred N11 dan diberi opsyen tukar lantik ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tidak layak menduduki Peperiksaan PTK sesi Oktober 2010 pada Gred N17 melainkan setelah disahkan dalam perkhidmatan pada Gred N17. Calon tidak layak memohon untuk menduduki PTK sesi Oktober 2010 sekiranya surat pengesahan dalam skim perkhidmatan sekarang atau surat kenaikan pangkat atau surat arahan penempatan pemangkuan/pinjaman/pertukaran sementara dikeluarkan selepas tarikh tutup permohonan.

1.15

2.

Keterangan kepada Kelayakan Menduduki Peperiksaan PTK 2.1 Untuk tujuan penggabungan kompetensi bagi keputusan keseluruhan, calon perlu menduduki Peperiksaan PTK pada Tahap Kecekapan (TK) yang sama dengan TK yang telah diduduki sebelumnya. Calon yang memohon untuk menduduki PTK atas gred hakiki hendaklah menarik diri setelah menerima surat kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi sebelum tarikh peperiksaan dengan menggunakan Borang Penarikan Diri daripada Menduduki Peperiksaan PTK seperti pada Perkara 15 Peraturan Peperiksaan PTK. Calon yang telah menerima tawaran menduduki peperiksaan PTK tetapi tidak dapat menghadiri PTK berkenaan hendaklah membuat permohonan menarik diri dengan menggunakan Borang Penarikan Diri Daripada Menduduki Peperiksaan PTK terus kepada MPM dalam tempoh penarikan diri seperti pada Perkara 15 Peraturan Peperiksaan PTK. Calon yang tidak menghadiri peperiksaan PTK dan tidak mengemukakan surat penarikan diri dalam tempoh penarikan diri akan dikenakan penangguhan (sekatan) menduduki Peperiksaan PTK selama 12 bulan kalendar dari tarikh akhir peperiksaan PTK berkenaan. Walau bagaimanapun, calon yang mempunyai alasan yang munasabah boleh mengemukakan permohonan pengecualian penangguhan (sekatan) dengan menggunakan borang BPPP-PTK 2010 (berserta dokumen sokongan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar) dalam tempoh DUA minggu selepas peperiksaan PTK diadakan (borang boleh diperoleh dari laman Web Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (BPPK), Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat http://apps.emoe.gov.my/bppk atau laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my). Alasan munasabah yang boleh diterima bagi tujuan pengecualian ini adalah seperti yang dinyatakan dalam borang BPPP-PTK 2010. Calon yang tidak mengemukakan permohonan pengecualian penangguhan (sekatan) atau mengemukakannya selepas tarikh yang ditetapkan seperti di perenggan 2.4 di atas akan dikenakan sekatan menduduki Peperiksaan PTK selama 12 bulan dari tarikh akhir PTK yang tidak dihadiri. Tindakan tatatertib/surcaj boleh diambil terhadap kedua-dua pihak, iaitu Ketua Jabatan yang bertanggungjawab dan calon, jika calon yang tidak layak telah didaftarkan untuk menduduki Peperiksaan PTK. Keputusan Peperiksaan PTK calon akan terbatal dengan sendirinya jika maklumat yang diberikan semasa permohonan PTK tidak benar.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

6

PERATURAN PEPERIKSAAN PTK 1 Permohonan Menduduki Peperiksaan 1.1 Permohonan menduduki PTK sesi Oktober 2010 akan dibuka mulai 22 Julai 2010 hingga 5 Ogos 2010. Calon yang layak dan boleh memohon PTK sesi Oktober 2010 adalah seperti yang berikut: (a) (b) (c) (d) Calon baharu (kali pertama menduduki TK berkenaan) Calon Aras I atau Aras II Calon Aras III di bawah kaedah lama dan kali pertama menduduki PTK kaedah baharu Calon Aras III yang telah menduduki PTK kaedah baharu sama ada pada sesi Ogos 2009 atau Tempoh Peralihan 1/2009 (Oktober) atau Tempoh Peralihan 2/2009 (Disember) atau sesi Jun 2010

1.2

1.3

JPN/PPD* akan mengadakan taklimat pendaftaran peperiksaan PTK 2010 kepada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar di tempat masing-masing. Ketua Jabatan/ Pengetua/Guru Besar pula akan mengadakan taklimat susulan mengenai pendaftaran peperiksaan PTK 2010 kepada calon. Di peringkat jabatan/sekolah, pendaftaran calon dilakukan dengan menggunakan perisian Sistem Pendaftaran PTK (Sekolah) Versi 8.0 (SPPTK(S)V8). Data pendaftaran calon disimpan dalam disket untuk dihantar ke JPN/PPD*. Calon bertanggungjawab memastikan bahawa semua butiran diri calon dalam borang pendaftaran Akuan Calon (PTK/AP1) adalah betul dan lengkap, dan mendapatkan pengesahan daripada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar masing-masing. Borang PTK/AP1 yang lengkap ini akan dicetak dua salinan daripada perisian SPPTK(S)V8. Salinan pertama borang PTK/AP1 hendaklah disimpan oleh calon dan salinan kedua disimpan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Disket yang mengandungi data permohonan calon, Senarai Calon Memangku [PTK/SCM] dan Senarai Pengesahan Calon (Sekolah) [PTK/SPC(S)] yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah dihantar ke JPN/PPD* tidak lewat daripada 5 Ogos 2010 bagi permohonan sesi Oktober 2010. Di peringkat JPN/PPD*, penggabungan data dan penempatan pusat peperiksaan akan dilakukan dengan menggunakan perisian Sistem Pendaftaran PTK (PPD) Versi 8.0 (SPPTK(D)V8) dan dimuktamadkan dalam disket atau cakera padat (CD). Data dan Senarai Pengesahan Calon (PPD) [PTK/SPC(D)] yang telah disahkan oleh JPN/PPD* mestilah sampai ke Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) tidak lewat daripada 12 Ogos 2010 bagi pendaftaran sesi Oktober 2010 (rujuk kalendar PTK sesi Oktober 2010 pada Lampiran 2). Calon yang bertugas di luar negara boleh memohon untuk menduduki Peperiksaan PTK di negara di mana calon bertugas melalui Ketua Jabatan masing-masing.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10 Calon yang belajar/berkursus/bercuti di luar negara boleh memohon untuk menduduki Peperiksaan PTK di negara di mana calon belajar/berkursus/bercuti terus kepada MPM melalui emel Pegawai Perhubungan Awam MPM di alamat ppa@mpm.edu.my. 1.11 Permohonan berikut tidak akan dilayan: (a) (b) (c) Permohonan menduduki PTK yang dibuat selepas tarikh yang dinyatakan pada perkara 1.1 di atas Calon yang tidak diberi tiket menduduki peperiksaan Calon yang tidak diluluskan pertukaran pusat peperiksaan

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

7

2

Arahan dan Panduan Permohonan Menggunakan Perisian 2.1 Arahan kepada JPN/PPD*: (a) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (KSKPP)/Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan (KSPP)/Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) hendaklah mengadakan satu sesi taklimat kepada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar di tempat masing-masing tentang Sistem Pendaftaran PTK sesi Oktober 2010 yang menggunakan perisian SPPTK(S)V8. JPN/PPD* akan dibekali Panduan Peperiksaan PTK sesi Oktober 2010. Manakala, sistem perisian SPPTK (Sekolah) Versi 8.0 dan perisian SPPTK (PPD) Versi 8.0 perlu dimuat turun dari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my/perisian. Borang-borang ini boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(D)V8 atau SPPTK(S)V8 untuk kegunaan calon. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) PTK/BP PTK/AP1 PTK/CC PTK/CB PTK/CR PTK/SCM PTK/SPC(S) PTK/SPC(D) PTK/SPP : : : : : : : : : Borang Permohonan Pendaftaran (rujuk Lampiran 3) Borang Akuan Calon (rujuk Lampiran 4) Borang Calon Cuti Belajar Dalam Negara (rujuk Lampiran 5) Borang Calon Buta (rujuk Lampiran 6) Borang Calon Rabun (rujuk Lampiran 7) Senarai Calon Memangku Senarai Pengesahan Calon (Sekolah) Senarai Pengesahan Calon (PPD) Borang Senarai Pegawai Pengawas

(b)

(c)

Borang Pembetulan Maklumat Peribadi (rujuk Lampiran 8) Borang Penarikan Diri Daripada Menduduki Peperiksaan PTK (rujuk Lampiran 9) Borang Penggantian Slip Keputusan Peperiksaan PTK (rujuk Lampiran 10) BPPP-PTK 2010 : Borang Permohonan Pengecualian Penangguhan (Sekatan) PTK (rujuk Lampiran 11) BR-PPTK 2010 : Borang Rayuan (Semakan Semula) Keputusan Peperiksaan PTK (rujuk Lampiran 12)

(xiv) (d)

JPN/PPD* bertanggungjawab mengumpulkan data, menyemak data, dan menyimpan data yang diterima daripada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar/Pegawai Data untuk membuat penempatan pusat peperiksaan calon mengikut bandar peperiksaan. JPN/PPD* bertanggungjawab menyediakan senarai bilik kebal bagi kegunaan penerimaan bahan peperiksaan dan penyimpanan kertas soalan. JPN/PPD* dikehendaki menyediakan Senarai Pegawai Pengawas dan mengisi borang Senarai Pegawai Pengawas (PTK/SPP). Borang PTK/SPP boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(D)V8. Borang yang telah diisi hendaklah dihantar ke MPM tidak lewat daripada 25 Ogos 2010 bagi peperiksaan sesi Oktober 2010.

(e)

(f)

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

8

(g)

JPN/PPD* dikehendaki mengumpulkan, mengira, dan menyusun borang-borang PTK/CB (jika ada) dan PTK/CR (jika ada) mengikut pusat peperiksaan yang telah ditentukan dan menghantar borang tersebut ke MPM. JPN/PPD* bertanggungjawab menerima disket data pendaftaran calon daripada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar/Pegawai Data. Setelah data pendaftaran calon dibuat penempatan pusat, disemak, dan disusun, CD dan disket data pendaftaran calon yang telah dimuktamadkan dan dijanakan hendaklah dihantar ke MPM berserta borang-borang yang berkaitan. JPN/PPD* dikehendaki mencetak Senarai Calon Memangku [PTK/SCM], Senarai Pengesahan Calon (PPD) [PTK/SPC(D)] dan Borang Kawalan (PTK/K/R) serta menghantarnya bersama dengan CD dan disket data pendaftaran calon yang telah dimuktamadkan dan dijanakan berserta borang-borang lain yang berkaitan ke MPM. JPN/PPD* boleh mendapatkan Manual Pengguna SPPTK(D)V8 dengan memuat turun dan mencetaknya dari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my/perisian.

(h)

(i)

(j)

2.2

Arahan kepada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar: (a) Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah mengadakan taklimat permohonan menduduki peperiksaan PTK kepada calon di tempat masingmasing mengenai kelayakan memohon menduduki peperiksaan PTK dan tarikhtarikh penting yang tercatat pada kalendar peperiksaan PTK 2010. Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar boleh memperoleh Manual Pengguna dan perisian SPPTK(S)V8 dengan memuat turun dan mencetaknya dari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my/perisian. Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah memastikan bahawa data EMIS di sekolah masing-masing telah dikemaskinikan sebelum mendaftarkan calon. Jika Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar mendapati bahawa seseorang calon tidak mempunyai data EMIS, calon berkenaan hendaklah diberi Borang Pendaftaran (PTK/BP). Borang ini boleh dicetak daripada perisian SPPTK(S)V8. Borang ini hendaklah dilengkapkan dan dihantar kepada Pegawai Data di tempat calon berkhidmat untuk didaftarkan masuk secara manual dengan menggunakan perisian SPPTK(S)V8. Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah mencetak dua salinan borang Akuan Calon (PTK/AP1) yang lengkap dan meminta calon untuk menyemak bahawa maklumat dalam borang Akuan Calon (PTK/AP1) tersebut adalah betul dan seterusnya mengarahkan calon supaya menandatanganinya. Borang PTK/SCM dan borang PTK/SPC(S) juga hendaklah dicetak sebanyak dua salinan dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Borang-borang tersebut adalah untuk simpanan pihak-pihak yang berikut: (i) (ii) Salinan pertama PTK/AP1 disimpan oleh calon Salinan kedua PTK/AP1 disimpan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/ Guru Besar Salinan pertama PTK/SCM dan PTK/SPC(S) disimpan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Salinan kedua PTK/SCM dan PTK/SPC(S) dihantar ke JPN/PPD*

(b)

(c)

(d)

(e)

(iii)

(iv)

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

9

(f)

Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah menyemak jika terdapat calon cacat penglihatan, iaitu: (i) Calon buta yang memerlukan kertas soalan cetakan braille atau calon yang tidak boleh membaca cetakan braille dan memerlukan khidmat pembaca (reader) kertas soalan Calon rabun, iaitu calon yang mempunyai penglihatan yang tidak dapat dibetulkan oleh kanta biasa (cermin mata) dan memerlukan kertas soalan cetakan besar

(ii)

Calon pada (f)(i) dan (ii) di atas/Pembantu dikehendaki mengisi borang Calon Buta (PTK/CB) atau borang Calon Rabun (PTK/CR), dan borang yang lengkap perlu disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar sebelum dihantar ke JPN/PPD*. Borang-borang tersebut boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(S)V8. (g) Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah mengarahkan calon supaya menyemak semua maklumat dalam Borang Permohonan Pendaftaran (PTK/BP) dan Borang Akuan Calon (PTK/AP1) adalah betul dan lengkap sebelum mengesahkannya. Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar hendaklah memastikan disket yang mengandungi Data Pendaftaran Calon, Senarai Calon Memangku [PTK/SCM], Senarai Pengesahan Calon [PTK/SPC(S)], Rumusan Pendaftaran Calon Mengikut Kertas (PTK/RPC), Rumusan Calon Yang Layak Menduduki Peperiksaan [PTK/RCL(S)], borang Calon Buta (PTK/CB) atau borang Calon Rabun (PTK/CR) (sekiranya ada) telah dilengkapkan dengan betul sebelum mengesahkannya dan menghantarnya ke JPN/PPD*.

(h)

2.3

Arahan kepada calon: (a) Calon dikehendaki mendengar taklimat daripada Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar sebelum mendaftar untuk mengambil peperiksaan PTK sesi Oktober 2010. Calon yang mempunyai data EMIS dikehendaki melengkapkan borang PTK/BP dengan mengisikan maklumat tentang pilihan kertas dan kecacatan penglihatan (jika berkaitan). Bagi calon yang tidak mempunyai data EMIS, borang PTK/BP hendaklah dilengkapkan sepenuhnya dan diserahkan kepada Pegawai Data di tempat calon berkhidmat. Borang PTK/BP boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada SPPTK(S)V8. Calon TK3 yang telah dinaikkan pangkat ke gred 22, DGA32 dan DG 44 yang tidak mempunyai data EMIS (mendaftar secara manual) hendaklah mengemukakan salinan surat kenaikan pangkat (yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan) untuk semakan oleh MPM. Sekiranya dokumen ini tidak disertakan semasa permohonan dibuat, status calon akan dianggap sebagai memangku. Calon dikehendaki menyemak borang Akuan Calon (PTK/AP1) masing-masing untuk memastikannya betul dan menandatanganinya sebelum disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar. Calon cuti belajar dalam negara dikehendaki melengkapkan borang PTK/CC serta borang PTK/AP1 dan borang ini boleh diperoleh daripada JPN/PPD* yang berhampiran. Calon dikehendaki melengkapkan borang tersebut dan menghantarnya ke sekolah terakhir calon bertugas untuk pendaftaran.

(b)

(c)

(d)

(e)

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

10

3

Jadual Klasifikasi Calon Kategori permohonan calon dilakukan mengikut klasifikasi calon seperti yang berikut: Jadual 6
Bil 1 Kod A Klasifikasi Calon Calon Pinjaman Definisi - Staf KPM yang dipinjamkan ke agensi atau perkhidmatan lain (badan berkanun, sektor swasta) - Staf KPM yang ditukar sementara ke agensi atau perkhidmatan lain dalam kerajaan - Staf KPM yang berkhidmat di agensi luar KPM - Staf KPM yang melanjutkan pengajian di IPTA/ IPTS - Staf KPM yang berkursus dalam negara - Staf KPM yang mengambil cuti tanpa gaji/ separuh gaji dalam atau luar negara - Staf KPM yang berkhidmat di luar negara - Staf KPM yang sedang cuti belajar atau berkursus di luar negara - Staf Agensi Kerajaan yang bukan di bawah KPM - Staf bukan KPM yang berkhidmat di KPM (Kader Agensi luar KPM)

2 3 4 5

B C D E

Calon Tukar Sementara Calon Kader Calon Cuti Belajar Dalam Negara Calon Cuti Tanpa Gaji/ Separuh Gaji Calon Luar Negara Calon Agensi Menumpang (seperti di Lampiran 13)

6

F

7

G

4

Calon Agensi Menumpang 4.1 Agensi menumpang hendaklah menghantar pendaftaran calon mereka dengan menggunakan perisian SPPTK(S)V8 ke JPN/PPD* yang berhampiran. Pendaftaran menggunakan perisian ini memerlukan kod agensi seperti dalam Jadual 3 (rujuk Lampiran 13). Mana-mana agensi menumpang yang tidak tersenarai dalam Jadual 3 hendaklah mendapatkan kod agensi mengikut JPN/PPD* daripada MPM. Yuran pendaftaran calon akan dibiayai oleh agensi masing-masing. Calon dari Agensi Menumpang akan dikenakan yuran seperti berikut: Jadual 7 Perkara Yuran Pendaftaran (Bayaran Asas) Yuran Pendaftaran + Yuran bagi satu kertas Yuran Pendaftaran + Yuran bagi dua kertas Harga (RM) 30.00 65.00 100.00

4.2 4.3

Yuran pendaftaran hendaklah dibayar oleh calon atau agensi tempat calon berkhidmat dengan menggunakan kiriman wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia dan dihantar ke alamat yang berikut selepas peperiksaan diadakan: Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM)

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

11

4.4

Calon dari agensi kerajaan yang bukan di bawah KPM tetapi ingin menumpang hendaklah membuat permohonan bertulis secara rasmi kepada Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi beserta dengan surat kelulusan Lembaga Penilaian Kompetensi Jabatan/Agensi masing-masing. Pendaftaran calon akan dibuat dengan menggunakan perisian SPPTK(S)V8 dan data pendaftaran calon hendaklah dihantar ke JPN/PPD* yang berhampiran.

5

Jadual Peperiksaan Jadual 8 TARIKH WAKTU 9:00 – 10:00 pagi 16 Okt. 2010 Sabtu 11:00 – 12:00 tengah hari 2:00 – 3:00 petang 4:00 – 5:00 petang KOMPONEN Generik Fungsional Generik DG44 dan DGA32 Fungsional GRED JAWATAN DG41, DGA29, DG17, N22, W22, C22, J22, N17, W17, C17 dan J17

6

Sukatan Peperiksaan 6.1 Senarai sukatan peperiksaan PTK sesi Oktober 2010 adalah seperti yang disenaraikan pada Lampiran 1. Sukatan Peperiksaan PTK ini boleh diperoleh dari laman Web BPPK, KPM di alamat http://apps.emoe.gov.my/bppk dan laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my.

6.2

7

Format Peperiksaan 7.1 7.2 Peperiksaan PTK menawarkan kertas peperiksaan mengikut gred jawatan dan tahap kecekapan (rujuk Lampiran 1). Semua kertas peperiksaan terdiri daripada jenis aneka pilihan. Empat puluh soalan aneka pilihan akan diberikan bagi setiap kertas. Setiap kertas diperuntukkan masa selama satu jam. Calon dikehendaki menduduki dua komponen, iaitu Komponen Generik dan Komponen Fungsional (pilih kertas yang berkenaan).

7.3

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

12

8

Pusat Peperiksaan 8.1 Pusat peperiksaan untuk calon akan ditentukan oleh JPN/PPD*. Calon akan ditempatkan di pusat peperiksaan di bandar tempat calon bertugas. Calon boleh mengemukakan permintaan kepada JPN/PPD* tentang pusat peperiksaan yang berhampiran dengan tempat bertugas calon melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Unit/ Pengetua/Guru Besar masing-masing. Calon boleh membuat tuntutan perjalanan daripada Ketua Jabatan/ Bahagian/Unit/Pengetua/Guru Besar masing-masing bagi menghadiri peperiksaan ini. Calon yang sedang bercuti belajar atau sedang berkursus dalam negara akan ditempatkan di pusat peperiksaan yang berhampiran dengan institusi pengajian masing-masing atau tempat terakhir calon bertugas. Calon dikehendaki melengkapkan borang PTK/CC dan PTK/AP1 yang boleh diperoleh daripada JPN/PPD* yang berhampiran dan menyerahkan borang yang telah dilengkapkan ke tempat terakhir calon bertugas untuk didaftarkan. Borang PTK/CC dan PTK/AP1 dapat diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(D)V8. Calon yang sedang bercuti belajar, berkursus atau berkhidmat di luar negara akan mengambil peperiksaan PTK di Jabatan Penuntut Malaysia masing-masing. Bagi calon yang sedang bercuti, perbelanjaan untuk menduduki PTK ditanggung oleh calon sendiri.

8.2

8.3

9

Pertukaran Pusat Peperiksaan 9.1 Permohonan untuk menukar pusat peperiksaan hanya boleh dibuat atas alasan urusan rasmi, contohnya jika calon diarahkan bertukar tempat bertugas. Calon hendaklah memohon secara bertulis dengan menyertakan bukti berserta dokumen sokongan (contohnya surat arahan bertukar tempat bertugas) tidak lewat daripada tarikh yang dinyatakan di bawah dan dialamatkan kepada: Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) Tarikh tutup permohonan pertukaran pusat peperiksaan sesi Oktober adalah pada 4 Oktober 2010. 9.2 9.3 Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan. Kelulusan pertukaran pusat peperiksaan ini tertakluk kepada keputusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon yang telah diluluskan pertukaran pusat peperiksaannya mestilah mengambil peperiksaan di pusat yang baharu dengan menggunakan nombor pusat serta angka giliran yang baharu. Calon yang diluluskan permohonan pertukaran pusat peperiksaannya tetapi tidak mendapat nombor pusat dan angka giliran yang baharu hendaklah melayari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my atau menghubungi MPM melalui telefon 03-61369663 atau faks 03-61389453 atau emel Pegawai Perhubungan Awam MPM di alamat ppa@moe.gov.my seminggu sebelum tarikh peperiksaan diadakan.

9.4

9.5

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

. 13

10

Tiket Peperiksaan (PTK/T) 10.1 Setiap calon akan diberi tiket peperiksaan (PTK/T), iaitu slip pendaftaran calon sebagai bukti pengesahan dan penerimaan pendaftaran calon oleh MPM. Calon hendaklah menyemak PTK/T untuk memastikan bahawa butirannya adalah betul. Tiket ini mengandungi maklumat yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama calon Nombor kad pengenalan calon Angka giliran calon Gred calon Klasifikasi calon (Hakiki/Memangku/Pinjaman/Tukar Sementara) Nama pusat peperiksaan Tahap kecekapan dan kod kertas yang diambil Tarikh dan waktu peperiksaan Nota penting yang berupa amaran dan peringatan kepada calon tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan di pusat peperiksaan.

10.2

Calon juga boleh menyemak status permohonan mereka melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dengan menaip PTK <jarak> No. Kad Pengenalan dan menghantarnya ke nombor 15888. Calon hendaklah melayari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my untuk mengetahui tarikh dan waktu SMS ini dibuka. Tiket peperiksaan juga boleh dimuat turun dan dicetak dari laman Web MPM mulai 2 September 2010.

11

Pembetulan Maklumat Peribadi Calon Pembetulan maklumat peribadi hanya boleh dibuat oleh MPM. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Pembetulan Maklumat Peribadi Calon yang boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(S)V8 atau SPPTK(D)V8 atau laman web MPM di alamat www.mpm.edu.my dan dihantar terus kepada MPM bersama-sama salinan dokumen yang berikut tidak lewat daripada 20 September 2010 bagi peperiksaan sesi Oktober 2010. (a) Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/Unit/ Pengetua/Guru Besar (b) Tiket peperiksaan (PTK/T) yang asal Tiket peperiksaan (PTK/T) yang baharu tidak akan dikeluarkan kepada calon yang berkenaan. Calon hendaklah mencetak (PTK/T) daripada laman Web MPM untuk digunakan semasa sesi peperiksaan.

12

Ketidakupayaan, Penyakit, atau Kecacatan Calon yang Lain 12.1 Bagi calon cacat penglihatan (buta), calon/pembantu dikehendaki mengisi Borang Maklumat Calon Buta (PTK/CB) dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/Unit/ Pengetua/Guru Besar. Borang ini hendaklah diserahkan bersama-sama dengan data pendaftaran calon ke MPM melalui JPN/PPD*. Borang PTK/CB boleh diperoleh daripada sekolah atau JPN/PPD* dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(S)V8 atau SPPTK(D)V8. Bagi calon cacat penglihatan (rabun), iaitu calon yang mempunyai penglihatan yang tidak dapat dibetulkan oleh kanta biasa (cermin mata), calon/pembantu dikehendaki mengisi Borang Maklumat Calon Rabun (PTK/CR) dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/Unit/Pengetua/Guru Besar. Borang ini hendaklah diserahkan bersama-sama dengan data pendaftaran calon ke MPM melalui JPN/PPD*. Borang PTK/CR boleh diperoleh daripada sekolah atau JPN/PPD* dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(S)V8 atau SPPTK(D)V8.

12.2

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

14

12.3

Calon yang menghidapi penyakit atau mengalami ketidakupayaan selain yang tersebut di perenggan 12.1 atau 12.2 boleh membuat permohonan secara bertulis bagi mendapatkan pertimbangan khas daripada Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) untuk menduduki peperiksaan ini.

13

Bahan yang Dibawa oleh Calon 13.1 Calon dikehendaki membawa kad pengenalan dan tiket peperiksaan PTK (PTK/T) semasa menghadiri peperiksaan. Calon yang tidak membawa kad pengenalan dan PTK/T tidak dibenarkan menduduki peperiksaan ini. Kertas soalan peperiksaan ini berbentuk soalan aneka pilihan. Calon hendaklah membawa pensel BB atau 2B dan getah pemadam. Penggunaan cecair pemadam dilarang sama sekali. Calon tidak dibenarkan membawa masuk sebarang bahan rujukan ke dalam dewan peperiksaan bagi kedua-dua kertas Komponen Generik dan Komponen Fungsional.

13.2

13.3

14

Amaran kepada Calon 14.1 Calon diberi amaran supaya: (a) jangan membawa atau menerima daripada sesiapa sahaja, apa-apa buku, nota, kertas dokumen, gambar, atau apa-apa peranti lain, kecuali apa yang dibenarkan oleh Ketua Pengawas; jangan berhubung dengan mana-mana calon lain atau mana-mana orang semasa peperiksaan berlangsung, walau dengan apa cara sekalipun, kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas; jangan melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan Majlis Peperiksaan Malaysia, Ketua Pengawas, atau Pengawas; jangan mengganggu ketenteraman atau melakukan kekacauan di dalam atau di sekitar dewan/bilik peperiksaan; jangan bersubahat dengan orang lain dengan tujuan untuk menipu; jangan mewakilkan orang lain menduduki peperiksaan ini dengan tujuan untuk menipu; jangan menipu atau cuba menipu, atau berkelakuan dengan cara yang boleh dianggap sebagai menipu, atau cuba menipu untuk tujuan peperiksaan ini; jangan membawa keluar kertas soalan, membuat fotokopi, menyalin keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada kertas soalan, atau menghilangkan keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada kertas soalan.

(b)

(c)

(d)

(e) (f)

(g)

(h)

14.2

Jika seseorang calon melanggar arahan dan amaran bagi peperiksaan ini atau terlibat dalam sebarang perbuatan luar biasa, biadab, atau melakukan sebarang perbuatan tidak jujur yang bersabit dengan peperiksaan ini, KPM berhak menyingkirkan calon berkenaan daripada mengambil peperiksaan ini. Tindakan tatatertib boleh juga diambil terhadap calon jika sabit kesalahannya. Jika KPM mendapati bahawa sesuatu perbuatan salah laku atau perbuatan melanggar arahan atau amaran bagi peperiksaan ini telah berlaku dengan meluas di sesuatu pusat peperiksaan, atau keadaan pada masa peperiksaan itu dijalankan tidak memuaskan, maka KPM berhak membatalkan seluruh peperiksaan di pusat berkenaan.

14.3

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

15

14.4

Calon juga diminta mengambil perhatian tentang arahan yang berikut: (a) Calon dilarang sama sekali membawa keluar kertas soalan dari dewan/bilik peperiksaan Calon tidak boleh membawa masuk sebarang alat rekod atau komunikasi ke dalam dewan/bilik peperiksaan. Calon tidak dibenarkan sama sekali merokok semasa berada di dalam dewan/bilik peperiksaan. Sekolah ialah kawasan larangan merokok. Calon hendaklah berpakaian pejabat yang kemas semasa menduduki peperiksaan ini serta sentiasa menjaga tatatertib semasa berada di dalam dewan/bilik peperiksaan.

(b)

(c)

(d)

14.5

Sekiranya calon menerima kertas soalan yang lain daripada kertas yang didaftarkannya, calon hendaklah memberitahu Ketua Pengawas atau Pengawas dengan serta-merta.

15

Penarikan Diri Calon yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan tetapi bercadang untuk menarik diri kerana mempunyai masalah yang tidak dapat dielakkan hendaklah membuat permohonan dengan menggunakan Borang Penarikan Diri Daripada Menduduki Peperiksaan PTK yang boleh diperoleh dengan mencetaknya daripada perisian SPPTK(S)V8 atau SPPTK(D)V8 atau laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my dan dialamatkan kepada: Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) tidak lewat daripada 20 September 2010 bagi peperiksaan sesi Oktober 2010. Selepas tarikh ini, sekiranya calon tersebut tidak menduduki peperiksaan pada tarikh yang telah ditetapkan, calon tersebut akan dianggap tidak hadir.

16

Keputusan Peperiksaan 16.1 Slip keputusan peperiksaan akan dikeluarkan dan diedarkan kepada setiap calon melalui JPN/PPD*. Keputusan PTK juga boleh disemak dari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my atau melalui sistem pesanan ringkas (SMS) dengan menaip PTK <jarak> No.Kad Pengenalan dan menghantarnya ke nombor 15888. KPM berhak meminda maklumat pada slip keputusan peperiksaan.

16.2 17

Rayuan (Semakan Semula) Keputusan Peperiksaan PTK Prosedur permohonan rayuan keputusan Peperiksaan PTK adalah seperti yang berikut: (a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang BR-PPTK 2010 yang boleh diperoleh dari laman Web BPPK di alamat http://apps.emoe.gov.my/bppk atau laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my dan perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Unit/Pengetua/Guru Besar masing-masing. Sila rujuk borang berkenaan di Lampiran 12. Sertakan salinan kad pengenalan yang telah disahkan. Sertakan salinan slip keputusan PTK yang Jabatan/Pengetua/Guru Besar masing-masing. telah disahkan oleh Ketua

(b) (c)

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

16

(d) (e)

Sertakan Wang Pos atau Kiriman Wang Pos atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Wang tunai/cek tidak diterima. Permohonan rayuan (semakan semula) keputusan Peperiksaan PTK hendaklah dikemukakan terus kepada: Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) selewat-lewatnya sebulan selepas tarikh keputusan PTK diumumkan.

(f)

Sertakan dua sampul surat beralamat sendiri (alamat tempat bertugas terkini) dan bersetem RM0.30 setiap satu. Jika permohonan dihantar melalui pos, sila tulis RAYUAN PTK di penjuru kiri sebelah atas sampul surat.

(g)

18

Penggantian Slip Keputusan Peperiksaan PTK Calon boleh membuat permohonan untuk mendapatkan penggantian slip keputusan PTK yang baharu kerana maklumat peribadi yang salah, hilang, atau rosak dengan menggunakan Borang Penggantian Slip Keputusan Peperiksaan PTK yang boleh diperoleh dengan memuat turun dan mencetaknya dari laman Web MPM di alamat www.mpm.edu.my atau perisian SPPTK(S)V8 atau SPPTK(D)V8 dan disertai dengan dokumen yang berikut: (a) (b) (c) Salinan kad pengenalan Slip keputusan peperiksaan asal yang salah atau rosak (jika ada), dan Kiriman Wang* atau Draf Bank.

* Calon akan dikenakan caj sebanyak RM20.00 bagi permohonan yang dibuat bagi kali pertama, RM30.00 bagi permohonan kali kedua, dan RM50.00 bagi permohonan kali ketiga bagi sesuatu sesi peperiksaan. Bayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan kiriman wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. 19 Jabatan/Bahagian/Unit di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bahagian-bahagian di KPM hendaklah menghantar pendaftaran calon mereka dengan menggunakan perisian SPPTK(S)V8 ke JPN/PPD* yang berhampiran. Pendaftaran menggunakan perisian ini memerlukan kod agensi. Kod Jabatan/Bahagian/Unit di KPM disenaraikan seperti dalam Jadual 1 dan 2 (rujuk Lampiran 13). Mana-mana Jabatan/Bahagian/Unit di KPM yang tidak tersenarai dalam Jadual 1 dan 2 hendaklah mendapatkan kod agensi mereka daripada MPM.

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

17

Lampiran:

18

LAMPIRAN 1

SENARAI KERTAS PEPERIKSAAN PTK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA YANG DITAWARKAN PADA SESI OKTOBER TAHUN 2010 BAGI SKIM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DG & DGA)
Komponen Generik Gred Jawatan DG44 DG41 DGA32 DGA29 DG17 Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1 1. Generik TK3 TK2 TK1 TK2 TK1 Kod Lama 703/01 702/01 701/01 713/01 712/01 711/01 715/01 714/01 Kod Baharu 703/01 702/01 701/01 713/01 712/01 711/01 715/01 714/01 Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

Bil

Nama Kertas

Komponen Fungsional

Bil

Nama Kertas

Gred Jawatan DG44 DG41

Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1

Kod Lama 703/02 702/02 701/02 713/02 712/02 711/02 715/02 714/02 703/03 702/03 701/03 713/03 712/03 711/03 703/14 702/14 701/14 713/14 712/14 711/14

Kod Baharu 703/02 702/02 701/02 713/02 712/02 711/02 715/02 714/02 703/03 702/03 701/03 713/03 712/03 711/03 703/04 702/04 701/04 713/04 712/04 711/04

Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

1.

Guru Mata Pelajaran

DGA32 DGA29 DG17 DG44 DG41

2.

Guru Pendidikan Khas

DGA32 DGA29 DG44 DG41

3.

Guru Kaunseling/ Bimbingan

DGA32 DGA29

Nota: 1. Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu. 2. Calon boleh memilih mana-mana kertas fungsional yang berkaitan. 19

Bil

Nama Kertas

Gred Jawatan DG44 DG41

Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1

Kod Lama 703/13 702/13 701/13 713/13 712/13 711/13 703/10 713/10 703/12 713/12 703/35 702/35 701/35 713/35

Kod Baharu 703/06 702/06 701/06 713/06 712/06 711/06 703/12 703/14 713/14 703/15 713/15 703/16 713/16 703/18 713/18 703/20 702/20 701/20 713/20

Sukatan Yang Digunakan Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

4.

Kejurulatihan Pendidikan Sukan

DGA32 DGA29

5. 6. 7. 8. 9.

Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Pentadbiran

DG44 DG44 DGA32 DG44 DGA32 DG44 DGA32 DG44 DGA32 DG44 DG41 DGA32

TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK2 TK1 TK3

10.

Pengetua/Guru Besar

BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KPM Lembaga Peperiksaan Malaysia Pengurusan Pentaksiran Institut Aminuddin Baki - Pensyarah Institut Aminuddin Baki Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Pengurusan Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan DG44 DG41 DGA32 TK3 TK2 TK1 TK3 703/06 702/06 701/06 713/06 703/30 702/30 701/30 713/30 Lama Lama Lama Lama

11.

12.

DG44

TK3

703/29

703/31

Lama

DG44

TK3

703/07

703/38

Lama

DG41

TK2

702/07

702/38

Lama

13.

TK1 DGA32 TK3

701/07 713/07

701/38 713/38

Lama Lama

Nota: 1. Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu. 2. Calon boleh memilih mana-mana kertas fungsional yang berkaitan. 20

Bil

Nama Kertas

Gred Jawatan DG44

Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1

Kod Lama 703/05 702/05 701/05 713/05 712/05 711/05 703/16 702/16 701/16 703/17 702/17 701/17 703/11 702/11 701/11 713/11 703/18 702/18 701/18 703/34 703/27 702/27 701/27 713/23 712/23 711/23

Kod Baharu 703/39 702/39 701/39 713/39 712/39 711/39 703/41 702/41 701/41 703/42 702/42 701/42 703/44 702/44 701/44 713/44 703/49 702/49 701/49 703/54 702/54 701/54 713/54 712/54 711/54 703/55 702/55 701/55 713/55 712/55 711/55

Sukatan Yang Digunakan Baharu Lama Lama Lama Lama Lama Baharu Lama Lama Baharu Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

14.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Pengurusan Kurikulum Bahagian Buku Teks Pengurusan Buku Teks Bahagian Pendidikan Swasta Pengurusan Pendidikan Swasta Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengurusan Penaziran Bahagian Pendidikan Khas Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas Bahagian Teknologi Pendidikan Pengurusan Pembestarian Sekolah

DG41 DGA32 DGA29 DG44 DG41 DG44 DG41

15.

16.

DG44 DG41 DGA32 DG44 DG41

TK3 TK2 TK1 TK3 TK3 TK2 TK1

17.

18.

DG44 DG41 DGA32 DGA29

TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1

19.

DG44 Bahagian Teknologi Pendidikan Pengurusan Penghasilan Resos Pendidikan DG41

TK3 TK2 TK1

20.

DGA32 DGA29

TK3 TK2 TK1

Nota: 1. Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu. 2. Calon boleh memilih mana-mana kertas fungsional yang berkaitan. 21

Bil

Nama Kertas

Gred Jawatan DG44

Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1

Kod Lama 703/28 702/28 701/28 713/24 712/24 711/24

Kod Baharu 703/56 702/56 701/56 713/56 712/56 711/56

Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

21.

Bahagian Teknologi Pendidikan Pengurusan Sumber Pendididkan

DG41

DGA32 DGA29

TK3 TK2 TK1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 22. IPG - Pensyarah Akademik DG44 TK3 703/15 703/65 Lama

KOLEJ MATRIKULASI 23. Kolej Matrikulasi Pensyarah DG44 TK3 703/33 703/77 Lama

JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH (JPN/PPD) DG44 DG41 24. JPN/PPD Pengurusan Peperiksaan DGA32 DGA29 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 713/06 712/06 711/06 703/71 702/71 701/71 713/71 712/71 711/71 Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

LAIN-LAIN KERTAS SUKATAN LAMA YANG DITAWARKAN DG44 DG41 25. Pengurusan Pentadbiran Umum DGA32 DGA29 DG44 DG41 26. Pengurusan Pengambilan Pelajar DGA32 DGA29 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 703/04 702/04 701/04 713/04 712/04 711/04 703/08 702/08 701/08 713/08 712/08 711/08 703/90 702/90 701/90 713/90 712/90 711/90 703/91 702/91 701/91 713/91 712/91 711/91 Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama

Nota: 1. Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu. 2. Calon boleh memilih mana-mana kertas fungsional yang berkaitan. 22

SENARAI KERTAS PEPERIKSAAN PTK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA YANG DITAWARKAN PADA SESI OKTOBER TAHUN 2010 BAGI ANGGOTA KHIDMAT SOKONGAN BUKAN DG
Komponen Generik Gred Jawatan Tahap Kecekapan Kod Lama 723/01, 726/01, 733/01, 743/01, 753/01 722/01, 725/01, 732/01, 742/01, 752/01, 772/01, 782/01 721/01, 724/01, 731/01, 741/01, 751/01, 771/01, 781/01 Kod Baharu 723/01, 726/01, 733/01, 743/01, 753/01 722/01, 725/01, 732/01, 742/01, 752/01, 772/01, 782/01, 792/01 721/01, 724/01, 731/01, 741/01, 751/01, 771/01, 781/01, 791/01 Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

Bil

Nama Kertas

N22, W22, C22, J22

TK3

TK2 1. Generik N17, W17, C17, J17

TK1

Komponen Fungsional Gred Jawatan N22 1. Pembantu Tadbir (P/O) N17 N22 2. Penyelia Asrama Pembantu Pengurusan Murid (Asrama) Pembantu Pengurusan Murid (Prasekolah) Pembantu Pengurusan Murid (Pend. Khas) Pegawai Khidmat Pelanggan N17 Tahap Kecekapan TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 N17 TK2 TK1 TK2 TK1 TK2 TK1 TK2 TK1 Kod Lama 723/02 722/02 721/02 726/02 725/02 724/02 772/02 771/02 772/03 771/03 772/04 771/04 782/02 781/02 Kod Baharu 723/02 722/02 721/02 726/02 725/02 724/02 772/02 771/02 772/03 771/03 772/04 771/04 782/02 781/02 Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

Bil

Nama Kertas

3.

N17

N17 N17

4.

Nota: Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu. 23

Bil 5.

Nama Kertas Pembantu Tadbir (Audit Sekolah) Pembantu Tadbir Kewangan

Gred Jawatan N17 W22

Tahap Kecekapan TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1 TK3 TK2 TK1

Kod Lama 733/02 732/02 731/02 743/02 742/02 741/02 753/02 752/02 751/02 753/03 752/03 751/03 753/04 752/04 751/04 753/05 752/05 751/05

Kod Baharu 792/02 791/02 733/02 732/02 731/02 743/02 742/02 741/02 753/02 752/02 751/02 753/03 752/03 751/03 753/04 752/04 751/04 753/05 752/05 751/05

Sukatan Yang Digunakan Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu Baharu

6.

W17 C22

7.

Pembantu Makmal Pelajaran

C17 J22

8.

Juruteknik Mekanikal

J17 J22

9.

Juruteknik (Elektrik)

J17 J22

10.

Juruteknik Awam

J17 J22

11.

Juruteknik Audio Visual

J17

Nota: Calon dikehendaki mendaftar kertas menggunakan kod yang baharu.

24

LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KALENDAR PEPERIKSAAN PTK-SSM SESI OKTOBER 2010 JADUAL PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN TARIKH SESI OKTOBER 2010 Permohonan dibuka Permohonan ditutup dan data permohonan calon diserahkan kepada JPN/PPD*oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Cakera padat (CD) dan disket yang mengandungi data pendaftaran calon serta borang-borang yang berkaitan diserahkan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia oleh JPN/PPD* Tiket peperiksaan (PTK/T) diterima di JPN/PPD* dan boleh dimuat turun oleh calon melalui laman Web MPM mulai Permohonan menarik diri daripada mengambil peperiksaan dan pembetulan maklumat peribadi ditutup Permohonan pertukaran pusat peperiksaan ditutup
22 Julai 2010 5 Ogos 2010

PERKARA

12 Ogos 2010

2 September 2010 20 September 2010 4 Oktober 2010

JADUAL PEPERIKSAAN TARIKH WAKTU 9:00 – 10:00 pagi 16 Oktober 2010 Sabtu 11:00 – 12:00 tengah hari 2:00 – 3:00 petang 4:00 – 5:00 petang KOMPONEN Generik Fungsional Generik DG44 dan DGA32 Fungsional GRED JAWATAN DG41, DGA29, DG17, N22, W22, C22, J22, N17, W17, C17 dan J17

* JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan/Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya, dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

Majlis Peperiksaan Malaysia Persiaran 1, Bandar Baru Selayang 68100, BATU CAVES, Selangor Darul Ehsan. Telefon: 03-6136 9663 Faks: 03-6138 9453 laman Web: www.mpm.edu.my

25

LAMPIRAN 3 PTK/BP

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
SISTEM SARAAN MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN PTK SESI 2/2010
Bagi calon yang tidak ingin menduduki peperiksaan, sila isi ruangan no. 1 & 2 sahaja dan tandatangan di ruangan yang berkenaan. Kemudian, sila nyatakan kenyataan atau sebab: ...................................................................................................................................................................................................

1. 2. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama:............................................................................................................................................................. No. Kad Pengenalan Baru: ................................ Nama Sek/Kolej/Pejabat Alamat Sek/Kolej/Pejabat 3. Jantina : .......... 4. * Kaum : .........................

: .................................................................................................................. : ..................................................................................................................

No. Tel. Sek/Kolej/Pejabat : .................................................................................................................. PT Gaji Hakiki No. Telefon Rumah : .................................... 11. * Klasifikasi Calon (jika berkenaan) : ......... : .................................... : .................................... : .................................... : ................................... : .............. * A-Pinjaman B-Tukar sementara C-Kader D-Cuti tanpa
gaji E-Luar Negara F-Agensi Menumpang

10. No. Telefon Bimbit 12. Gred Jawatan Hakiki 14. No. Fail JPN

13. Gred Memangku/Pinjaman/ Tukar Sementara: ............................... 15. Tarikh Memangku/Pinjaman/ Tukar Sementara: ...............................

16. Tarikh perlantikan Skim perkhidmatan Semasa

17. Tarikh Pengesahan Skim perkhidmatan Semasa : .............. 18. Tarikh Naik Pangkat Semasa : ..............

19. Tahap Kecekapan yang Diambil : .......................... PILIHAN KOMPONEN
Sila lengkapkan pilihan komponen kompetensi di bawah.

20. Kod Tahap Kecekapan : .............................

Komponen Generik

:

Tidak mendaftar Komponen Generik Generik

Komponen Fungsional:

Tidak mendaftar Komponen Fungsional Kod Nama Komponen Fungsional

Kecacatan Penglihatan : Buta Rabun : :

Sila tandakan ( ) di dalam kotak berkenaan

Sila lengkapkan borang PTK/CB Sila lengkapkan borang PTK/CR

Tidak berkenaan : Tandatangan : ........................................................
* Nota : Kaum 01 - Melayu 02 - Cina 03 - India 04 - Bumiputera Sabah 05 - Bumiputera Sarawak 06 - Orang Asli Semenanjung 07 - Lain-lain Bangsa

Tarikh :................................

26

LAMPIRAN 4 PTK/AP1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SESI 2/2010 SISTEM SARAAN MALAYSIA BORANG AKUAN CALON
1. SAYA MENGAKUI BAHAWA (a) segala keterangan yang diberi adalah benar (b) saya layak menduduki peperiksaan yang dipohon berdasarkan syarat kelayakan dalam Panduan Peperiksaan PTK (c) saya BERSETUJU bahawa sekiranya maklumat yang dinyatakan tidak benar, keputusan peperiksaan PTK akan terbatal dengan sendirinya dan dikenakan tindakan tatatertib/surcaj, dan (d) saya bersetuju dengan syarat dan peraturan yang ditetapkan bagi peperiksaan ini.

2. Gred Jawatan Hakiki 3. PT Gaji Hakiki

: ................................... : ...................................

7. Tarikh Perlantikan Skim Perkhidmatan Semasa: ................................. 8. Tarikh Pengesahan Skim Perkhidmatan Semasa : ................................. 9. Tarikh Naik Pangkat Semasa : ......................... 10.Tahap Kecekapan yang Diambil :..................... 12. Kod Kertas Fungsional : .............................

4. Gred Jawatan Memangku/Pinjaman/ Tukar Sementara: ............... 5. *Klasifikasi calon (jika berkenaan): ....... 6.Tarikh Memangku /Pinjaman/Tukar Sementara: .......... 11. Kod Kertas Generik : ..........................

*Klasifikasi calon:A-Pinjaman B-Tukar sementara C-Kader D-Cuti belajar dalam Negara E-Cuti tanpa gaji F-Luar Negara G-Agensi Menumpang

Nama : ....................................................................................... No. KP : ..................................... No. Fail JPN :......................... Nama Sekolah / Pejabat :

No. Telefon Rumah : ................................ No. Telefon Bimbit : ................................

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

No. Telefon Sekolah / Pejabat : ...................................................... Tandatangan : .................................................…… Tarikh : ........................................

PENGESAHAN KETUA JABATAN
1. 2. Saya mengesahkan bahawa calon ini layak menduduki peperiksaan ini berdasarkan syarat kelayakan dalam Panduan Peperiksaan PTK sesi Oktober 2010. Saya bersetuju bahawa tindakan tatatertib/surcaj boleh dikenakan ke atas saya jika pegawai ini didaftarkan dan menduduki PTK walaupun tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Tandatangan : ............................................................. Nama Ketua Jabatan : ................................................

Tarikh : ........................................

Cap Jabatan :

Nota :

1. 2. 3. 4.

Borang PTK/AP1 yang betul dan lengkap hendaklah dicetak dua salinan. Salinan pertama borang akuan ini disimpan oleh calon. Salinan kedua disimpan oleh Ketua Jabatan/Pengetua tempat calon bertugas. Calon TK3 yang telah dinaikkan pangkat ke gred 22, DGA32 dan DG 44 yang tidak mempunyai data EMIS (mendaftar secara manual) hendaklah mengemukakan salinan surat kenaikan pangkat (yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan) untuk semakan oleh MPM. Sekiranya dokumen ini tidak disertakan semasa permohonan dibuat, status calon akan dianggap sebagai memangku.

27

LAMPIRAN 5 PTK/CC

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN PTK 2010 CALON CUTI BELAJAR DALAM NEGARA
Bagi calon yang tidak ingin menduduki peperiksaan, sila isi ruangan no. 1 & 2 sahaja dan tandatangan di ruangan yang berkenaan. Kemudian, sila nyatakan kenyataan atau sebab: ...................................................................................................................................................................................................

1. 2. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama:............................................................................................................................................................. No. Kad Pengenalan Baru: ................................ Nama Sek/Kolej/Pejabat Alamat Sek/Kolej/Pejabat No. Tel. Sek/Kolej/Pejabat PT Gaji Hakiki No. Telefon Rumah 3. Jantina : .......... 4. * Kaum : .........................

: .................................................................................................................. : .................................................................................................................. : .................................................................................................................. : .................................. : .................................... : .................................... : .................................... : ................................... : .................... 12. Gred Memangku/Pinjaman/ Tukar Sementara: ................................ 14. Tarikh memangku/Pinjaman/ Tukar Sementara: ..................................

10. No. Telefon Bimbit 11. Gred Jawatan Hakiki 13. No. Fail JPN

15. Tarikh perlantikan Skim perkhidmatan Semasa

16. Tarikh Pengesahan Skim perkhidmatan Semasa : .................... 17. Tarikh Naik Pangkat Semasa : .................... 19. Kod Tahap Kecekapan : ...........................

18. Tahap Kecekapan yang Diambil : .......................... PILIHAN KOMPONEN Sila lengkapkan pilihan komponen kompetensi di bawah. Komponen Generik : Tidak mendaftar Komponen Generik Generik Komponen Fungsional:

Tidak mendaftar Komponen Fungsional Kod Nama Komponen Fungsional

Kecacatan Penglihatan : Sila tandakan ( ) di dalam kotak berkenaan Buta Rabun : : Sila lengkapkan borang PTK/CB

Pilihan Bandar Peperiksaan : Bandar Peperiksaan : ...................................

Nama Institusi : ............................................. Sila lengkapkan borang PTK/CR

Tidak berkenaan :

Tandatangan : ........................................................
* Nota:
Kaum 01 – Melayu 02 – Cina 03 – India 04 – Bumiputera Sabah

Tarikh :................................
05 – Bumiputera Sarawak 06 – Orang Asli Semenanjung 07 – Lain- lain Bangsa

28

LAMPIRAN 6 PTK/CB
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SISTEM SARAAN MALAYSIA TAHUN 2010

MAKLUMAT CALON BUTA (Memerlukan kertas soalan edisi Braille)

A. Maklumat Calon 1. Nama : 3. Nama dan Alamat Sekolah/Pejabat : 2. No. Kad Pengenalan :

4. Gred Jawatan Hakiki : 6. Tahap Kecekapan Yang Diambil :

5. Gred Jawatan Memangku/Pinjaman/Tukar Sementara:

7. Kod Tahap Kecekapan dan Kertas Yang Diambil. Generik :

Fungsional :

B. Pengesahan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar.

Tandatangan

: ...............................................

Tarikh : .............................................

Nama Ketua Jabatan : Cap Jabatan :

Nota : Borang ini hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan dan diserahkan bersama Borang Pendaftaran kepada MPM melalui
JPN/PPD. * JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

29

LAMPIRAN 7 PTK/CR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SISTEM SARAAN MALAYSIA TAHUN 2010
MAKLUMAT CALON RABUN IAITU CALON YANG MEMPUNYAI PENGLIHATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERBETULKAN OLEH KANTA BIASA (CERMIN MATA) (Memerlukan kertas soalan Cetakan Besar) A. Maklumat Calon 1. Nama : 3. Nama dan Alamat Sekolah/Pejabat : 2. No. Kad Pengenalan :

4. Gred Jawatan Hakiki : 6. Tahap Kecekapan Yang Diambil :

5. Gred Jawatan Memangku/Pinjaman/Tukar Sementara :

7. Kod Tahap Kecekapan dan Kertas Yang Diambil :

B. Maklumat Tentang Ketidakupayaan Calon 1. (a) Jenis Ketidakupayaan penglihatan calon : .......................... (b) Keupayaan penglihatan calon mengikut skala/carta Snellen, (i) tanpa menggunakan kaca mata (ii) ketika menggunakan kaca mata (jika ada) Mata Kiri ................... Mata Kanan............... Mata Kiri ................... Mata Kanan...............

(Sertakan laporan asal daripada Pegawai Perubatan yang mengesahkan ketidakupayaan penglihatan calon.)

2.

Kepantasan calon menulis ialah ....................... perkataan per 10 minit. Jarak mata calon dari bahan yang ditulis ialah ......................... cm. Nyatakan pilihan calon dalam cara menjawab soalan aneka pilihan Menandakan jawapan dalam borang jawapan aneka pilihan Menulis nombor soalan dan pilihan jawapan sama ada A, B, C, atau D di atas kertas tulis

3.

4.

Kelancaran calon membaca petikan dari buku teks ialah ........................... perkataan per 10 minit. Jarak mata calon dari buku yang dibaca ialah .................................... cm.

C. Pengesahan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar. Tandatangan : ............................................. Tarikh : ...........................

Nama Ketua Jabatan : Cap Jabatan :

Nota :

Borang ini hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan dan diserahkan bersama borang pendaftaran kepada MPM melalui JPN/PPD. *JPN ialah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sahaja, iaitu JPWP Kuala Lumpur, JPWP Labuan, JPWP Putrajaya dan JPN Perlis. PPD ialah Unit Penilaian dan Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah di seluruh Malaysia.

30

LAMPIRAN 8 PTK/PMP KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN PEMBETULAN MAKLUMAT PERIBADI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

Nama dan Alamat Calon :

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Poskod : __________________________________ Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) Tuan/Puan, Memohon Pembetulan Maklumat Peribadi Pada Tiket Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Sesi __________ Tahun ______. Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin membuat permohonan pembetulan maklumat peribadi pada tiket PTK. Butiran yang perlu dibetulkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 Perkara Nama penuh Nombor kad pengenalan Kod kertas Nombor fail JPN Gred jawatan/Tahap Kecekapan
(Sila isi bahagian yang berkenaan sahaja)

Tarikh : ________________

Butiran salah

Butiran sebenar

2. Bersama-sama dengan ini saya sertakan dokumen berikut: (a) (b) Satu salinan tiket peperiksaan PTK* (jika ada) Satu salinan kad pengenalan terbaharu yang jelas dan telah disahkan.

* Potong yang tidak berkenaan

...2/-

31

-2-

3. Sehubungan dengan ini, saya sedia maklum bahawasanya: (a) pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, MPM tidak akan mengeluarkan tiket peperiksaan yang baru bagi pihak saya (b) (c) saya perlu melayari laman Web MPM (www.mpm.edu.my) untuk mencetak sendiri tiket baru borang ini perlu diisi dan dihantar ke MPM dalam tempoh sebulan sebelum tarikh peperiksaan PTK yang akan saya duduki

4. Catatan (jika ada):

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Tandatangan pemohon Nama pemohon No. kad pengenalan No. telefon/ telefon bimbit

: : : :

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

32

LAMPIRAN 9 PTK/PMD

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MENARIK DIRI DARIPADA MENDUDUKI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED JAWATAN 17-32 & DG41-44 SESI _______ TAHUN ________
ARAHAN : 1. Lengkapkan borang dengan jelas, betul dan teliti menggunakan HURUF BESAR. Borang permohonan yang tidak lengkap TIDAK AKAN DIPROSES. 2. Borang ini hendaklah dikemukakan setelah calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan PTK tetapi bercadang untuk menarik diri atas alasan yang tidak dapat dielakkan. 3. Salinan kad pengenalan yang telah disahkan hendaklah dilampirkan bersama borang ini. 4. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Eksekutif, Majlis Peperiksaan Malaysia di alamat Majlis Peperiksaan Malaysia, Bangunan MPM, Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100, Batu Caves, Selangor (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) selewat-lewatnya SEBULAN sebelum tarikh peperiksaan PTK. Sebarang permohonan yang diterima selepas tarikh tutup HANYA akan diluluskan atas alasan rasmi sahaja dan perlu disertakan dengan dokumen sokongan/bukti yang disahkan oleh Ketua Jabatan. A. MAKLUMAT DIRI 1. Nama penuh (seperti dalam kad pengenalan) :

2. Nombor kad pengenalan :

3. Telefon rumah/bimbit :

4. Alamat tempat bertugas (terkini) :

5. Nombor telefon pejabat :

6. Nombor faksimili :

7. Alamat emel :

8. Gred jawatan (semasa mendaftar menduduki PTK) :

33

B. ALASAN MENARIK DIRI

9. Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya terpaksa menarik diri atas alasan berikut :

C. PENGAKUAN PEMOHON 10. Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat di atas serta dokumen sokongan yang dilampirkan adalah benar. Bersama-sama ini saya sertakan perkara-perkara berikut untuk tindakan tuan selanjutnya :

Salinan kad pengenalan yang telah disahkan Dokumen sokongan/bukti yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.

Tarikh : (Tandatangan pemohon) Nama :

D. PENGESAHAN KETUA JABATAN 11. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat di atas adalah benar seperti yang telah dikemukakan kepada saya.

(Tandatangan Ketua Jabatan)

Tarikh :

Nama : Jawatan : Cop Rasmi Jabatan :

34

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BORANG PENGGANTIAN SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

LAMPIRAN 10 PTK/PSK

Nama dan Alamat Calon :

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Poskod : __________________________________ Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian PTK-SSM) Tuan/Puan, Memohon Penggantian Slip Keputusan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin memohon slip keputusan PTK dan butir-butir tentang diri saya adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nama penuh (huruf besar) : No. kad pengenalan Nama sekolah (jika ada) Nama pusat peperiksaan Angka giliran Tarikh : ________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Sesi : _____________Tahun : ____________

: : : :

Tahun menduduki peperiksaan

2. Permohonan ini adalah permohonan saya kali pertama/kedua/ketiga* 3. Bersama-sama dengan ini saya sertakan dokumen berikut: (a) pos/kiriman wang/bankdraft* bernilai __________ dan bernombor _________________ atas nama Ketua Eksekutif, Majlis Peperiksaan Malaysia sebagai Wang caj perkhidmatan. (RM20.00 bagi permohonan kali pertama, RM30.00 bagi permohonan kali kedua, dan RM50.00 bagi permohonan kali ketiga) (b) (c) Satu salinan slip keputusan peperiksaan PTK (jika ada) Satu salinan kad pengenalan terbaharu yang telah disahkan.

* Potong yang tidak berkenaan

...2/-

35

-2-

4. Sehubungan dengan ini, saya faham bahawa Majlis Peperiksaan Malaysia (a) (b) tidak akan mengeluarkan slip keputusan jika didapati mana-mana butiran yang diberikan adalah tidak benar tidak akan dipertanggungjawabkan sekiranya slip keputusan peperiksaan saya hilang semasa penghantaran pos atau tidak sampai ke alamat di atas.

5. Catatan (jika ada):

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Tandatangan pemohon Nama pemohon No. telefon/ telefon bimbit

: : :

_________________________________ _________________________________ _________________________________

36

LAMPIRAN 11 BPPP-PTK 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN PENANGGUHAN (SEKATAN) PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

ARAHAN :
1) Lengkapkan borang dengan jelas, betul dan teliti dengan menggunakan HURUF BESAR. Borang permohonan yang tidak lengkap TIDAK AKAN DIPROSES. 2) Borang ini hendaklah dikemukakan sekiranya calon tidak dapat menduduki PTK setelah: (a) Tamat tempoh penarikan diri bagi Peperiksaan PTK; atau (b) Mengesahkan kehadiran PPK; atau (c) Menerima surat panggilan Temuduga Ujian Khas PTK. 3) Dokumen berikut yang telah disahkan hendaklah disertakan bersama borang ini : (a) Salinan kad pengenalan; (b) Tiket/ surat panggilan PPK/ surat panggilan Temuduga Ujian Khas PTK yang berkenaan; (c) Satu (1) sampul surat beralamat sendiri (tempat bertugas terkini) dan bersetem 30 sen; dan (d) Salinan dokumen sokongan/ bukti yang TELAH DISAHKAN oleh Ketua Jabatan. 4) Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat Blok 4803, Suite 0-2, Bangunan CBD Perdana, Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan dan hendaklah diterima selewat-lewatnya dalam tempoh 2 MINGGU selepas tarikh akhir PTK diadakan. Permohonan lewat TIDAK AKAN DILAYAN. 5) Jika permohonan melalui pos, tulis perkataan PENGECUALIAN PENANGGUHAN PTK di penjuru kiri sebelah atas sampul surat; 6) Maklumat ketidakhadiran:

Maklumat Ketidakhadiran PTK * ( Tandakan √ pada kotak berkenaan) * (Sila bulatkan yang berkenaan)
Peperiksaan PTK (kendalian MPM) Penilaian Pemahaman (Subjektif) Ujian Khas PTK (bagi Gred 1 hingga 16)

Sesi Sesi Sesi

1 1

2 2

Satu urusan sepanjang tahun

A. MAKLUMAT DIRI 1. Nama Penuh Seperti Dalam Kad Pengenalan

2. Nombor Kad Pengenalan Baru : 4. Alamat Tempat Bertugas (Terkini) :

3.

Telefon Rumah/ Bimbit : -

Poskod: 5. No. Telefon Pejabat dan Sambungan (Kod) (Nombor) E-mel :

Negeri : 6. (Sambungan) No Faks (Kod) (Nombor)

7.

8.

Gred Jawatan (semasa mendaftar PTK ) :

37

BPPP-PTK 2010

B. ALASAN KETIDAKHADIRAN 9. Saya mengesahkan bahawa saya tidak dapat hadir ke PTK berkenaan atas sebab yang berikut: (a) Masalah kesihatan diri sendiri dan/ atau ahli keluarga terdekat (mengikut tafsiran Perintah Am Bab C) semasa tempoh penilaian. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan Sijil Sakit atau Surat Pengesahan Sakit yang dikeluarkan oleh Pengamal Perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; (b) Kematian ahli keluarga terdekat semasa tempoh penilaian (mengikut tafsiran dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/ 2001) Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan Sijil Kematian/ Permit Kubur; (c) Kepentingan perkhidmatan iaitu perlu menjalankan tugas rasmi yang tidak dapat dielakkan. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan pengesahan dari Ketua Jabatan; (d) Menunaikan Fardhu Haji di mana notis yang diberikan oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) adalah selepas tempoh penarikan diri bagi Peperiksaan PTK/ Penilaian Pemahaman atau kurang dari satu (1) minggu dari tarikh temuduga bagi Ujian Khas PTK. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan salinan surat dari LUTH. (e) Menghantar ahli keluarga terdekat (mengikut tafsiran Perintah Am Bab C) untuk ke luar negara. Tarikh bertolak ke luar negara hanya diketahui selepas tempoh penarikan diri bagi Peperiksaan PTK/ Penilaian Pemahaman atau kurang dari satu (1) minggu dari tarikh temuduga Ujian Khas PTK. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan surat tawaran untuk luar negara dan bukti tarikh bertolak. (f) Menghadiri Majlis Konvokesyen/ Majlis Pengurniaan Bintang dan Darjah Kebesaran diri sendiri/anak/isteri/ibu/bapa daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri serta mendaftar anak untuk melanjutkan pelajaran di mana surat tawaran diterima selepas tempoh penarikan diri bagi Peperiksaan PTK/ Penilaian Pemahaman atau kurang dari satu (1) minggu dari tarikh temuduga bagi Ujian Khas PTK. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan surat tawaran yang berkenaan; (g) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, tanah runtuh dan sebagainya semasa tempoh penilaian. Permohonan pengecualian ini hendaklah disokong dengan dokumen bukti yang berkaitan; atau (h) Telah dinaikkan pangkat. Sila sertakan salinan surat kenaikan pangkat yang berkenaan; (i) Sebab-sebab lain di luar kawalan calon (kes-kes kecemasan sahaja), sila nyatakan alasan dan sertakan dokumen sokongan/ bukti yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan.

38

BPPP-PTK 2010 C. PENGAKUAN PEMOHON 10. Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas serta dokumen sokongan yang dilampirkan adalah benar. Bersama-sama ini disertakan perkara-perkara berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya : Salinan kad pengenalan yang telah disahkan. Salinan tiket Peperiksaan PTK/ tiket Penilaian Pemahaman / surat panggilan temuduga yang telah disahkan. Dokumen sokongan/ bukti yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. Sampul surat beralamat sendiri dan setem 30 sen.

Tarikh : (Tandatangan Pemohon) Nama : D. PENGESAHAN KETUA JABATAN 11. Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar seperti salinan yang dikemukakan kepada saya.

(Tandatangan Ketua Jabatan) Tarikh : Nama Jawatan

: :

Cop Rasmi Jabatan : :

39

BPPP-PTK 2010 (A) BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN PENANGGUHAN (SEKATAN) PENILAIAN PEMAHAMAN / PEPERIKSAAN / UJIAN KHAS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) DIISI OLEH PEMOHON BORANG JAWAPAN NAMA (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN Maklumat ketidakhadiran: Maklumat Ketidakhadiran PTK * ( Tandakan √ pada kotak berkenaan)
Peperiksaan PTK (kendalian MPM) Penilaian Pemahaman (Subjektif) Ujian Khas PTK (bagi Gred 1 hingga 16)

Salinan Calon

* (Sila bulatkan yang berkenaan) Sesi Sesi Sesi 1 1 2 2

Satu urusan sepanjang tahun

ULASAN BPPK

Untuk diisi oleh BPPK Tarikh Bulan Tahun

1) Permohonan tuan/ puan telah diterima pada :

2) Keputusan permohonan: Bahagian mendapati bahawa alasan yang dikemukakan adalah munasabah. Sehubungan itu, Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/ puan telah dikecualikan daripada penangguhan menduduki PTK bagi sesi/ tahun . Permohonan tuan/ puan tidak diluluskan atas sebab berikut: Lewat. Alasan tidak munasabah sebagaimana perenggan 9 (a) - 9 (i). Tiada dokumen sokongan. Lain-lain :

Sehubungan itu, tuan/ puan akan dikenakan penangguhan daripada menduduki PTK bagi sesi/ tahun :

Tarikh :

Diproses Oleh Tandatangan Nama Jawatan

: : : :

40

BPPP-PTK 2010 (B) Salinan Pejabat BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN PENANGGUHAN (SEKATAN) PENILAIAN PEMAHAMAN / PEPERIKSAAN / UJIAN KHAS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) DIISI OLEH PEMOHON BORANG JAWAPAN NAMA (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN Maklumat ketidakhadiran: Maklumat Ketidakhadiran PTK * ( Tandakan √ pada kotak berkenaan)
Peperiksaan PTK (kendalian MPM) Penilaian Pemahaman (Subjektif) Ujian Khas PTK (bagi Gred 1 hingga 16)

* (Sila bulatkan yang berkenaan) Sesi Sesi Sesi 1 1 2 2

Satu urusan sepanjang tahun

ULASAN BPPK

Untuk diisi oleh BPPK Tarikh Bulan Tahun

1) Permohonan tuan/ puan telah diterima pada :

2) Keputusan permohonan: Bahagian mendapati bahawa alasan yang dikemukakan adalah munasabah. Sehubungan itu, Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/ puan telah dikecualikan daripada penangguhan menduduki PTK bagi sesi/ tahun . Permohonan tuan/ puan tidak diluluskan atas sebab berikut: Lewat. Alasan tidak munasabah sebagaimana perenggan 9 (a) - 9 (i). Tiada dokumen sokongan. Lain-lain :

Sehubungan itu, tuan/ puan akan dikenakan penangguhan daripada menduduki PTK bagi sesi/ tahun :

Tarikh :

Diproses Oleh Tandatangan Nama Jawatan

: : : :

41

LAMPIRAN 12
BR-PPTK 2010 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN (SEMAKAN SEMULA) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) ARAHAN: 1) 2) Lengkapkan borang dengan BETUL dan gunakan HURUF BESAR. (Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses) Kadar bayaran semak semula adalah seperti berikut: Bil (a) (b) (c) 3) Kategori/Gred Pegawai PPPS Gred DG44 / DG41 PPPLD Gred DGA32 / DGA29 / DG17 (KUP) Pegawai/Kakitangan Staf Sokongan Bukan Guru Gred N17 / N22 / J17 / J22 / C17 / C22 / W17 / W22 Kaedah Penilaian PTK Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Kadar (RM) 100 50 30

Pastikan dokumen yang berikut disertakan bersama: (a) Salinan kad pengenalan yang telah disahkan; (b) Slip keputusan PTK yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan; (c) Wang Pos / Kiriman Wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Wang tunai / cek tidak diterima. (d) Dua (2) sampul surat beralamat sendiri (tempat bertugas terkini) dan bersetem RM0.30 setiap satu; (e) Akuan Penerimaan yang telah dilengkapkan. Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada Ketua Eksekutif, Majlis Peperiksaan Malaysia, Bangunan MPM, Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100, Batu Caves, Selangor Darul Ehsan selewat-lewatnya SEBULAN selepas keputusan PTK diumumkan. Jika permohonan dibuat melalui pos, tulis perkataan RAYUAN PTK di penjuru kiri sebelah atas sampul surat. MAKLUMAT DIRI Nama penuh seperti dalam kad pengenalan

4)

5) A. 1.

2.

Nombor kad pengenalan baharu: -

3.

Telefon rumah/bimbit: -

4.

Alamat tempat bertugas (terkini):

Poskod: 5. No. Telefon pejabat / sambungan: (Kod) 6. Gred Jawatan (semasa menduduki PTK):

Negeri: / (Nombor) 7. Jawatan: (sambungan)

42

B. 8. 9.

MAKLUMAT RAYUAN PEPERIKSAAN PTK (untuk calon Peperiksaan PTK sahaja) Tahap Kecekapan (TK): Komponen untuk disemak semula : TK1 TK2 TK3 / /

Kod Tahap Kecekapan Generik : Kod Tahap Kecekapan Fungsional :

C.

PENGAKUAN PEMOHON

Justifikasi permohonan:

Bersama-sama ini disertakan perkara-perkara yang berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya: Salinan kad pengenalan yang telah disahkan Slip keputusan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan Wang Pos / Kiriman Wang no. ........................................ berjumlah ............................. dicatatkan nama, nombor kad pengenalan, dan nombor telefon dibelakang Dua (2) sampul surat beralamat sendiri bersetem RM0.30 setiap satu Akuan Penerimaan yang telah dilengkapkan Tarikh : _______________ (Tandatangan pemohon) Nama D. PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar seperti salinan yang dikemukakan kepada saya. Salinan kad pengenalan yang telah disahkan Slip keputusan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan Wang Pos / Kiriman Wang no. ........................................ berjumlah ............................. dicatatkan nama, nombor kad pengenalan, dan nombor telefon dibelakang Dua (2) sampul surat beralamat sendiri bersetem RM0.30 setiap satu Akuan Penerimaan yang telah dilengkapkan :

Tarikh : _______________

Nama Jawatan Cap Rasmi Jabatan

(Tandatangan Ketua Jabatan) : ___________________ : ___________________ : ___________________

43

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKUAN PENERIMAAN (SALINAN PEJABAT) BORANG RAYUAN (SEMAKAN SEMULA) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) DIISI OLEH PEMOHON NAMA (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN NO.WANG POS/ KIRIMAN WANG KEGUNAAN PEJABAT

-

RM:

Borang permohonan tuan/puan telah diterima pada ____________________ dan sedang dalam tindakan Borang permohonan tuan/puan telah diterima pada ____________________ namun tidak dapat diproses kerana :Butir-butir yang diberikan tidak lengkap/tepat Wang Pos / Kiriman Wang tidak disertakan / tidak mencukupi Lewat Bersama-sama ini dikembalikan Wang Pos / Kiriman Wang sebanyak ______________ Diproses oleh Tandatangan Nama Jawatan : : : : potong disini Tarikh:

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKUAN PENERIMAAN (SALINAN PEMOHON) BORANG RAYUAN (SEMAKAN SEMULA) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) DIISI OLEH PEMOHON NAMA (HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN NO.WANG POS/ KIRIMAN WANG KEGUNAAN PEJABAT

-

RM:

Borang permohonan tuan/puan telah diterima pada ____________________ dan sedang dalam tindakan Borang permohonan tuan/puan telah diterima pada ____________________ namun tidak dapat diproses kerana :Butir-butir yang diberikan tidak lengkap/tepat Wang Pos / Kiriman Wang tidak disertakan / tidak mencukupi Lewat Bersama-sama ini dikembalikan Wang Pos / Kiriman Wang sebanyak ______________ Diproses oleh : Tandatangan Nama Jawatan : : : Tarikh:

44

LAMPIRAN 13 Jadual 1 Senarai Kod Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
A. JPWP Putrajaya
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Jabatan/Bahagian/Unit Bahagian Akaun Bahagian Audit Dalam Bahagian Buku Teks Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Bahagian Hal Ehwal Korporat Bahagian Kewangan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Matrikulasi Bahagian Pelajaran Swasta Bahagian Pembangunan Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Kod Daftar YXA9001 YXA9002 YXA9003 YXA9004 YXA9005 YXA9006 YXA9007 YXA9008 YXA9009 YXA9010 YXA9011 YXA9012 YXA9013 YXA9014 YXA9015 Bil. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nama Jabatan/Bahagian/Unit Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Bahagian Psikologi dan Kaunseling Bahagian Sukan, Seni, dan Kokurikulum Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Malaysia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Institut Pendidikan Guru Induk Kod Daftar YXA9016 YXA9017 YXA9018 YXA9019 YXA9020 YXA9021 YXA9022 YXA9023 YXA9024 YXA9025 YXA9026 YXA9027 YXA9028 YXA9029

B. JPWP Kuala Lumpur
Bil. 1. 2. Nama Jabatan /Bahagian /Unit Bahagian Audit Sekolah Bahagian Teknologi Pendidikan Kod Daftar WXA0001 WXA0002 Bil. 3. 4. Nama Jabatan /Bahagian /Unit Sekolah Tunas Bakti, Sg. Besi Majlis Sukan Negara Kod Daftar WXA7001 WYZA001

C. PPD Bentong dan Kubang Pasu
Bil. 1. Nama Jabatan /Bahagian /Unit Institut Aminuddin Baki - Genting Highlands Kod Daftar CXA0001 Bil. 2. Nama Jabatan /Bahagian /Unit Institut Aminuddin Baki - Jitra Kod Daftar KXA4001

D. PPD Gombak
Bil. 1. Nama Jabatan /Bahagian /Unit Majlis Peperiksaan Malaysia Kod Daftar BXC7001

E. JEMAAH NAZIR (NEGERI)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jemaah Nazir Negeri Ipoh - Perak Shah Alam - Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Alor Star - Kedah JPN/PPD Kinta Utara Petaling Kuantan Kota Bharu Kota Kinabalu Johor Bahru Kota Setar Kod Daftar AXA2001 BXA8001 CXA4001 DXA1001 EXA4001 JXA1001 KXA2001 Bil. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Jemaah Nazir Negeri Melaka N. Sembilan Pulau Pinang Perlis Sarawak Terengganu W.P. Kuala Lumpur JPN/PPD Melaka Tengah Seremban Pulau Kangar Kuching K. Terengganu JPWP Kuala Lumpur Kod Daftar MXA2001 NXA4001 PXA1001 RXA4001 SXA1001 TXA3001 WXA0003

45

F. JEMAAH NAZIR (ZON)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Jemaah Nazir Zon Taiping Raub Keningau Sandakan Tawau JPN/PPD Selama, Larut, & Matang Raub Keningau Sandakan Tawau Kod Daftar AXA6001 CXA6001 EXA0001 EXA2001 EXA3001 Bil. 6. 7. 8. 9. Jemaah Nazir Zon Muar Kulim Sibu Miri Muar Kulim/Bandar Baharu Sibu Miri JPN/PPD Kod Daftar JXA5001 KXA5001 SXA3001 SXA4001

G. AUDIT SEKOLAH NEGERI/DAERAH
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Audit Sekolah Perak Ipoh Selangor Pahang Pahang Kota Bharu Sandakan Tawau Kota Kinabalu JPN/PPD Selama, Larut & Matang Kinta Selangor Kuantan Temerloh Kota Bharu Sandakan Tawau Kota Kinabalu Kod Daftar AXA6002 AXA2002 BXA0001 CXA4002 CXA7001 DXA1002 EXA2001 EXA3002 EXA4002 Bil. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Audit Sekolah Beaufort Johor Bahru Muar Alor Star Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Perlis Terengganu JPN/PPD Beaufort Johor Bahru Muar Kota Setar Melaka Tengah Seremban Pulau Perlis Kuala terengganu Kod Daftar EXA6001 JXA1002 JXA5002 KXA2002 MXA2002 NXA4002 PXA1002 RXA0001 TXA4001

Jadual 2 Senarai Kod JPN, PPD, BTPN, Kolej Matrikulasi, dan Insititut Pendidikan Guru (IPG)
A. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah WP Labuan JPN JPN/PPD Kinta Utara Petaling Perdana Kuantan Kota Bharu Kota Kinabalu Johor Bahru Kota Setar Labuan Kod Daftar AXJ3001 BXJ8001 CXJ5001 DXJ1001 EXJ4001 JXJ2001 KXJ2001 LXJ1001 Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Perlis Sarawak Terengganu WP Kuala Lumpur WP Putrajaya JPN JPN/PPD Melaka Tengah Seremban Timur Laut Kangar Kuching Kuala Terengganu JPWP Kuala Lumpur JPWP Putrajaya Kod Daftar MXJ2001 NXJ2001 PXJ1001 RXJ1001 SXJ1001 TXJ4001 WXJ4001 YXJ1001

B. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di Sarawak
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sarawak Negeri Kuching Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarikei Kapit PPD Kod Daftar SXG1001 SXG2001 SXG3001 SXG4001 SXG5001 SXG6001 SXG7001 Bil. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Sarawak Negeri PPD Samarahan Bintulu Mukah Betong Saratok Padawan Bau Kod Daftar SXG8001 SXG9001 SXG1101 SXG1201 SXG1301 SXG1401 SXD1001

46

Bil. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Negeri Lundu

PPD

Kod Daftar SXD1002 SXD2001 SXD3001 SXD3002 SXD4001 SXD4002 SXD5001 SXD6001 SXD6002

Bil. 24. 25. 26. 27.

Negeri Belaga Song Serian

PPD

Kod Daftar SXD7001 SXD7002 SXD8001 SXD8002 SXD9001 SXD9002 SXD1101 SXD1102

Lubok Antu Selangau Kanowit Sarawak Subis Baram Lawas Julau Maradong

Simunjan Sarawak Tatau Sebauh Dalat Matu-Daro

28. 29. 30. 31.

C. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di Sabah
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sabah 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sandakan Ranau Kudat Pitas Tuaran Penampang EXD1601 EXD1701 EXD1801 EXD1901 EXD2001 EXD2101 19. 20. 21. 22. 23. 24. Negeri PPD Kota Belud Kota Marudu Kota Kinabalu Beaufort Tawau Lahad Datu Kod Daftar EXD1001 EXD1101 EXD1201 EXD1301 EXD1401 EXD1501 Bil. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Sabah Nabawan Semporna Kinabatangan Kunak Telupid Beluran EXD2801 EXD2901 EXD3001 EXD3101 EXD3201 EXD3301 Negeri PPD Kuala Penyu Papar Sipitang Keningau Tenom Tambunan Kod Daftar EXD2201 EXD2301 EXD2401 EXD2501 EXD2601 EXD2701

D. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di Semenanjung Malaysia
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Selangor 15. 16. 17. 18. Perak Negeri PPD Batang Padang Manjung Kinta Utara Kerian Kuala Kangsar Hilir Perak Larut, Matang, & Selama Hulu Perak Perak Tengah Kinta Selatan Klang Kuala Langat Kuala Selangor Hulu Langat Hulu Selangor Sabak Bernam Gombak Petaling Perdana Kod Daftar AXB1001 AXB2001 AXB3001 AXB4001 AXB5001 AXB6001 AXB7001 AXB8001 AXB9001 AXB1101 BXB1001 BXB2001 BXB3001 BXB4001 BXB5001 BXB6001 BXB7001 BXB8001 Bil. 19. Selangor 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Kelantan Pahang Petaling Utama Bentong Cameron Highlands Jerantut Lipis Kuantan Pekan Temerloh Maran Rompin Bera Raub Kota Bharu Pasir Mas Tumpat Pasir Putih Machang BXB1101 CXB1001 CXB2001 CXB3001 CXB4001 CXB5001 CXB6001 CXB8001 CXB9001 CXB1101 CBX1201 CBX1301 DXB1001 DXB2001 DXB8001 DXB3001 DXB9001 Negeri Sepang PPD Kod Daftar BXB9001

47

Bil. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Negeri

PPD Tanah Merah Jeli

Kod Daftar DXB4001 DXB0101 DXB5001 DXB6001 DXB7001 JXB1001 JXB2001 JXB2002 JXB3001 JXB4001 JXB5001 JXB6001 JXB7001 JXB8001 JXB9001 KXB1001 KXB2001 KXB3001 KXB4001 KXB5001 KXB6001 KXB7001 KXB8001 MXB1001 MXB2001 MXB3001

Bil. 63. 64. 65.

Negeri

PPD Kuala Pilah Seremban Tampin

Kod Daftar NXB1001 NXB2001 NXB3001 NXB6001 NXB4001 NXB5001 PXB1001 PXB1002 PXB1003 PXB1004 PXB1005 TXB1001 TXB2001 TXB3001 TXB4001 TXB5001 TXB6001 TXB7001 WXB7001 WXB7002 WXB7003 WXB7004

Kelantan

Kuala Krai Gua Musang Bachok Batu Pahat Johor Bahru Pasir Gudang Kluang Kota Tinggi

N. Sembilan 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. W.P.Kuala Lumpur 57. 58. 59. 60. 61. 62. Melaka Langkawi Padang Terap Pendang Jasin Melaka Tengah Alor Gajah 83. 84. Pudu Sentul Terengganu Pulau Pinang Rembau Port Dickson Jempol/Jelebu Timur Laut Barat Daya Utara Tengah Selatan Besut Dungun Kemaman K. Terengganu Hulu Terengganu Setiu Marang Bangsar Keramat

Johor 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Kedah Mersing Muar Pontian Segamat Kulai Baling/Sik Kota Setar Kuala Muda/Yan Kubang Pasu Kulim/Bandar Baharu

E. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PSPN Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah JPN/PPD Kinta Utara Petaling Perdana Kuantan Kota Bharu Kota Kinabalu Johor Bahru Kota Setar Kod Daftar AXS2001 BXS8001 CXS4001 DXS1001 EXS4001 JXS1001 KXS2001 Bil. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PSPN Negeri Melaka N. Sembilan Pulau Pinang Perlis Sarawak Terengganu WP Kuala Lumpur JPN/PPD Melaka Tengah Seremban Utara Perlis Kuching Marang JPWP Kuala Lumpur Kod Daftar MXS2001 NXS4001 PXS0001 RXS0001 SXS1001 TXS4001 WXS0001

48

F. Kolej Matrikulasi (KM)
Bil. 1. Kolej Matrikulasi KM Perak KM Pahang KM Teknikal Pahang (Jengka) KM Johor KM Teknikal Johor (Pontian) KM Kedah Kolej MARA Kulim JPN/PPD Kinta Selatan Kuantan Maran Muar Pontian Kubang Pasu Kulim/Bandar Baharu Kod Daftar AXH1101 CXH5001 CXH9001 JXH6001 JXH7001 KXH4001 KXH5001 Bil. 8. Kolej Matrikulasi Kolej MARA Kuala Nerang KM Teknikal Kedah (Pendang) KM Labuan KM Melaka KM Negeri Sembilan KM Pulau Pinang KM Perlis JPN/PPD Padang Terap Kod Daftar KXH7001

2. 3. 4. 5. 6. 7.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pendang Labuan Alor Gajah Kuala Pilah Seberang Perai Utara Perlis

KXH8001 LXH1001 MXH3001 NXH1001 PXH1003 RXH1001

G. Institut Pendidikan Guru (IPG)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. IPG Kampus Ipoh Kampus Pend. Islam Kampus Tengku Ampuan Afzan Kampus Kota Bharu Kampus Keningau Kampus Sandakan Kampus Gaya Kampus Kent Kampus Batu Pahat Kampus Temenggong Ibrahim Kampus Sultan Abdul Halim Kampus Darul Aman JPN/PPD Kinta Utara Hulu Langat Kuantan Kota Bharu Keningau Sandakan Kota Kinabalu Kota Kinabalu Batu Pahat Johor Bahru Kuala Muda/Yan Kubang Pasu Kod Daftar AXQ3001 BXQ4001 CXQ5001 DXQ1001 EXQ1001 EXQ2001 EXQ4001 EXQ4002 JXQ1001 JXQ2001 KXQ3001 KXQ4001 Bil. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. IPG Kampus Tuanku Bainun Kampus Persekutuan Pulau Pinang Kampus Perlis Kampus Batu Lintang Kampus Miri Sarawak Kampus Rajang Kampus Tun Abdul Razak Kampus Besut Kampus Kuala Terengganu Kampus Bahasa Melayu Kampus Pend. Ilmu Khas Kampus Teknik JPN/PPD Selama, Larut & Matang Pulau Perlis Kuching Miri Sarikei Samarahan Besut K. Terengganu JPWP Kuala Lumpur JPWP Kuala Lumpur JPWP Kuala Lumpur JPWP Kuala Lumpur JPWP Kuala Lumpur Kod Daftar PXQ3001 PXQ3002 RXQ1001 SXQ1001 SXQ4001 SXQ6001 SXQ8001 TXQ1001 TXQ4001 WXQ4001 WXQ1001 WXQ1002

13. 14.

Kampus Perempuan Melayu Kampus Raja Melewar

Melaka Tengah Seremban

MXQ2001 NXQ2001

27. 28.

Kampus Bahasa Antarabangsa Kampus Bahasa Inggeris

WXQ4002 WXQ4003

49

Jadual 3 Senarai Kod Agensi Menumpang
A. Ibu Pejabat (HQ) Agensi Menumpang
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nama Agensi Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Kementerian Kewangan Darul Quran - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Maktab Kerjasama Malaysia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia – Putrajaya (JAKIM) Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) Yayasan Islam Kelantan (YIK) Jabatan Kastam Diraja Malaysia (KASTAM) – Melaka Tengah Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) Jabatan Kastam Diraja Malaysia (KASTAM) - Putrajaya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Kod HQ BZAA BZAC BZAD BZAE BZAF CZAG DZAH MZAI MZAM NZAJ PZAK BZAB TZAL Bil. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Yayasan Terengganu Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Institut Perikanan Terengganu Jabatan Pertanian Malaysia Perbadanan Kraftangan Malaysia Kementerian Pertahanan (MTD) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia – Kuala Lumpur Jabatan Agama Wilayah Persekutuan (JAWI) Jabatan Penjara Malaysia – Ibu pejabat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Nama Agensi Kod HQ TZAM TZAN TZAO WZAP WZAQ WZAR WZAS WZAT WZAU WZAW BXF BZE9012

B. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Klang)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nama Sekolah SMA HISHAMUDDIN JALAN TEPI SG BERTEH SAMT HISHAMUDDIN JALAN KOTA RAJA SRA PEKAN KAPAR SRA BUKIT KAPAR BARAT SRA PEKAN MERU SRA SEMENTA SRA RANTAU PANJANG SRA KG KUANTAN SRA PADANG JAWA SRA KG JAWA SRA SUNGAI KANDIS KLANG SRA BUKIT NAGA SRA JALAN KEBUN SRA TAMAN KLANG JAYA SRA PANDAMARAN JAYA SRA SUNGAI UDANG Kod Agensi BZAA101 BZAA102 BZAA103 BZAA104 BZAA105 BZAA106 BZAA107 BZAA108 BZAA109 BZAA110 BZAA111 BZAA112 BZAA113 BZAA114 BZAA115 BZAA116 Bil. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. SRA KG DELEK SRA TAMAN KEM SRA KG RAJA UDA SRA SG SERDANG SRA KG TOK MUDA SRA KG PEREPAT SRA BUKIT KAPAR TIMUR SRA BATU 3 SUNGAI PINANG SRA HAJJAH FATIMAH SRA TELOK GONG SRA PULAU LUMUT SRA TAMAN SRI ANDALAS SRAI TAF BATU BELAH SRA MERU II SRA BT.4 JALAN KAPAR Nama Sekolah Kod Agensi BZAA117 BZAA118 BZAA119 BZAA120 BZAA121 BZAA122 BZAA123 BZAA124 BZAA125 BZAA126 BZAA127 BZAA128 BZAA129 BZAA131 BZAA132

C. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Kuala Langat)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama Sekolah SAM UNWANUS SAADAH KANCHONG DARAT SAMT TENGKU AMPUAN RAHMAH SRA SIJANGKANG SRA KG MEDAN SRA KEBUN BAHARU SRA TELOK PANGLIMA GARANG SRA JENJAROM SRA SRI CHEEDING SRA OLAK LEMPIT Kod Agensi BZAA201 BZAA202 BZAA203 BZAA204 BZAA205 BZAA206 BZAA207 BZAA208 BZAA209 Bil. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nama Sekolah SRA LABUHAN DAGANG SRA BUKIT CHANGGANG SRA PEKAN BANTING SRA SG BUAYA SRA KG BANDAR SRA PERMATANG PASIR SRA KG KELANANG SRA KG SG KELAMBU SRA SG LANG Kod Agensi BZAA210 BZAA211 BZAA212 BZAA213 BZAA214 BZAA215 BZAA216 BZAA217 BZAA218

50

Bil. 20. 21. 22. 23. 24.

Nama Sekolah SRA KANCHONG DARAT SRA MORIB SRA KG ENDAH SRA BATU LAUT SRA KG KUNDANG

Kod Agensi BZAA219 BZAA220 BZAA221 BZAA222 BZAA223

Bil. 25. 26. 27. 28.

Nama Sekolah SRA TANJUNG SEPAT SRA AN-NUR KANCHONG TENGAH SRA SRI JUGRA SRA INTEGRASI SG MANGGIS

Kod Agensi BZAA224 BZAA225 BZAA226 BZAA227

D. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Kuala Selangor)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. SAM JERAM SAM SERI DESA SRA PARIT 4 SRA BLOK 'S' SG BURUNG TALI AIR 2 SRA BATU 12 SG BURONG TALI AIR 2 SRA PARIT 1 SG SIREH SRA BATU 11 SRA SRI DESA SRA SG TENGI KANAN SRA BLOK 'P' SAWAH SEMPADAN SRA KUNCI AIR BUANG SRA SG TIRAM JAYA SRA OTHMANIAH SRA BATU 4 SG TERAP SRA PERMATANG SRA UJONG PERMATANG SRA BUKIT BELIMBING Nama Sekolah Kod Agensi BZAA301 BZAA302 BZAA303 BZAA304 BZAA305 BZAA306 BZAA307 BZAA308 BZAA309 BZAA310 BZAA311 BZAA312 BZAA313 BZAA314 BZAA315 BZAA316 BZAA317 Bil. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Nama Sekolah SRA JALAN RAJA MUSA SRA BANDAR MALAWATI SRA PASANGAN KG KUANTAN SRA ASSAM JAWA SRA KG API-API SRA SG BULOH SRA PEKAN JERAM SRA BATU 20 JERAM SRA SG SEMBILANG SRA RANTAU PANJANG SRA JAYA SETIA SRA IJOK SRA BUKIT BADONG SRA BUKIT HIJAU SRA BUKIT KUCHING SRA BUKIT KERAYONG SRA NTEGRASI KUALA SELANGOR Kod Agensi BZAA318 BZAA319 BZAA320 BZAA321 BZAA322 BZAA323 BZAA324 BZAA325 BZAA326 BZAA327 BZAA328 BZAA329 BZAA330 BZAA331 BZAA332 BZAA333 BZAA334

E. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Hulu Langat)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SAM HULU LANGAT SRA KG CHERAS BAHARU SRA KG MELAYU AMPANG SRA KG PADAN DALAM SRA KG LEMBAH JAYA SRA TASIK TAMBAHAN SRA BATU 9 SRA BATU 10 SRA PEKAN HULU LANGAT SRA KG TEKALI SRA SG LUI SRA BATU 15 SRA BATU 18 SRA KUALA PERDIK SRA SG SEKAMAT Nama Sekolah Kod Agensi BZAA401 BZAA402 BZAA403 BZAA404 BZAA405 BZAA406 BZAA407 BZAA408 BZAA409 BZAA410 BZAA411 BZAA412 BZAA413 BZAA414 BZAA415 Bil. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SRA KG BALAK SRA SG KANTAN SRA SG RAMAI DALAM SRA SG RAMAI LUAR SRA PEKAN SEMENYIH SRA KG PASIR SRA BATU 3 SRA SESAPAN BATU MINANGKABAU SRA KUALA PAJAM SRA RINCHING HILIR SRA PEKAN BANGI SRA JLN F. KG PANDAN DALAM SRA INTEGRASI BANDAR BARU BANGI SRAI PEKAN BERANANG Nama Sekolah Kod Agensi BZAA416 BZAA417 BZAA418 BZAA419 BZAA420 BZAA421 BZAA422 BZAA423 BZAA424 BZAA425 BZAA426 BZAA427 BZAA428 BZAA429

51

F. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Hulu Selangor)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SAM SG SELISEK SAMT KUALA KUBU BHARU SRA DESA MAJU FELDA SG TENGI SRA FELDA SOEHARTO SRA FELDA GEDANGSA SRA GESIR TENGAH SRA AN-NURIAH SRA HULU BERNAM SRA KALUMPANG Nama Sekolah Kod Agensi BZAA501 BZAA502 BZAA503 BZAA504 BZAA505 BZAA506 BZAA507 BZAA508 BZAA509 Bil. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nama Sekolah SRA SYED MASYHUR KERLING SRA PEKAN KUALA KUBU BHARU SRA KG MELAYU RASA SRA BATANG KALI SRA HULU RENING SRA HULU YAM BHARU SRA SERENDAH SRA SG CHOH SRA FELDA SG BUAYA Kod Agensi BZAA510 BZAA511 BZAA512 BZAA513 BZAA514 BZAA515 BZAA516 BZAA517 BZAA518

G. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Sabak Bernam)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nama Sekolah SAM BAGAN TERAP SAM MUHAMMADIAH SAM PARIT BARU SAM PASIR PANJANG SAM SG. HJ DORANI SAM TENGKU AMPUAN JEMAAH SAMT SULTAN SALAHUDDIN ABD AZIZ SHAH SRA PARIT BARU SRA SG. TENGAR SRA SG. AIR TAWAR SRA TABUK MUFRAD SRA SIMPANG EMPAT BNO SRA BATU 6 SEKENDI SRA KG BANTING SRA BATU 38 SRA KG. BAHARU SRA TEBUK PULAI SRA BAGAN NIRA SRA BATU 2 Kod Agensi BZAA601 BZAA602 BZAA603 BZAA604 BZAA605 BZAA606 BZAA607 BZAA608 BZAA609 BZAA610 BZAA611 BZAA612 BZAA613 BZAA614 BZAA615 BZAA616 BZAA617 BZAA618 BZAA619 Bil. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Nama Sekolah SRA BATU 4 SRA BATU BINJAI PATAH (JAYA) SRA BAGAN TERAP SRA PARIT 11 TIMOR SRA PARIT 9 SRA PARIT 6 SRA PARIT 4 SRA EHYAUL FALLAH SRA SG. LIMAU SRA SG HJ DORANI SRA SIMPANG LIMA SRA BATU 23 SRA PARIT 11 PASIR PANJANG SRA PEKAN PASIR PANJANG SRA PARIT 9 SG LEMAN SRA PARIT 7 SG. LEMAN SRA TALI AIR 7 SG. LEMAN SRA HARMONI Kod Agensi BZAA620 BZAA621 BZAA622 BZAA623 BZAA624 BZAA625 BZAA626 BZAA627 BZAA628 BZAA629 BZAA630 BZAA631 BZAA632 BZAA633 BZAA634 BZAA635 BZAA636 BZAA637

H. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Gombak)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 11. SAM RAWANG SRA TAMAN PERMATA SRA KG. SG TUA BAHARU SRA TAMAN DESA JAYA SRA IBNU KHALDUN RAWANG SRA ZAHIDIAH KG MELAYU SG BULOH Nama Sekolah Kod Agensi BZAA701 BZAA702 BZAA703 BZAA704 BZAA705 BZAA706 Bil. 6. 7. 8. 9. 10. 12. SRA BATU ARANG SRA KUANG BATU 18 3/4 SRA SELAYANG BAHARU SRA AN-NUR SERI KUNDANG SRAI SG. CHINCHIN SRAI TAMAN KERAMAT Nama Sekolah Kod Agensi BZAA707 BZAA708 BZAA709 BZAA710 BZAA711 BZAA712

52

I. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Petaling)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JAIS - IBU PEJABAT SAM BESTARI SAM PAYA JARAS SAMT TENGKU AMPUAN JEMAAH SAM NURUL IMAN SRA SEKSYEN 3 SRA MERBAU SEMPAK SRA PAYA JARAS SRA BATU 13 PUCHONG Nama Sekolah Kod Agensi BZAA801 BZAA802 BZAA803 BZAA804 BZAA805 BZAA806 BZAA807 BZAA808 BZAA809 Bil. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Nama Sekolah SRA KG MELAYU SUBANG SRA TAMAN DATO HARUN SRA AT-TARBIATUL ISLAMIAH KAMPUNG MEDAN SRA KAWASAN MELAYU SRA MEDAN HARUN SRA KG KAYU ARA SRA NURUL IMAN SRA ALHUSNA TAMAN UNIVERSITI INDAH Kod Agensi BZAA810 BZAA811 BZAA812 BZAA813 BZAA814 BZAA815 BZAA816 BZAA817

J. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIS - BZAA (PPD Sepang)
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Sekolah SAM SG. MERAB LUAR SAM BANDAR BAHARU SALAK TINGGI SRA BUKIT BANGKONG SRA SG PELEK SRA GICHING SRA DENGKIL SRA JENDERAM HULU SRA JENDERAM HILIR Kod Agensi BZAA901 BZAA902 BZAA903 BZAA904 BZAA905 BZAA906 BZAA907 BZAA908 Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SRA KG SG BUAH SRA DESA PUTRA SRA SG MERAB LUAR SEPANG SRA DATO ABU BAKAR BAGINDA SRA INTEGRASI SALAK TINGGI SRA DATO AHMAD RAZALI SRA DESA AYER HITAM Nama Sekolah Kod Agensi BZAA909 BZAA910 BZAA911 BZAA912 BZAA913 BZAA914 BZAA915

K. Agensi mengikut Jabatan bagi JAIP - CZAG
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Sekolah SMA PELANGAI SMA PULAU TAWAR Jerantut SMA AL-BASRIAH KUALA TEMBELING SMA PADANG TENGKU SMA AL-IHSAN TANJONG API JAIP - IBU PEJABAT KULLIAH AL-LUGAH WADDIN AS-SULTAN ABU BAKAR SMA AL-ATTAS SMA TENGKU AMPUAN FATIMAH SMA DONG Raub K. Lipis Kuantan CZAG202 CZAG301 CZAG401 CZAG501 CZAG502 Pekan CZAG503 CZAG504 CZAG601 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SMA AL-WOSTO Temerloh SMA AL-KHAIRIAH SMA AL-ITTIFAQIAH SMA ROMPIN SMA BUKIT IBAM SMA MARAN MA'AHAD AS-SULTAN AHMAD SHAH AD-DIN Maran Rompin CZAG703 CZAG704 CZAG801 CZAG802 CZAG901 CZAG902 CZAG702 PPD Bentong Kod Agensi CZAG001 CZAG201 Bil. 11. 12. Nama Sekolah SMA BATU TALAM SMA CHENOR PPD Raub Kod Agensi CZAG602 CZAG701

L. Agensi mengikut Jabatan bagi JHEAINS - NZAJ
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Sekolah SMA DATO' HJ MUSTAFA SMRA KUALA KLAWANG SMRA JEMPOL SMA JELEBU SMRA LONEK SMRA ULU JEMPOL SMRA JOHOL SMA SAINS SELARU SMRA TELOK KEMANG SMRA RANTAU SMRA CHUAH Port Dickson Kuala Pilah Jempol/ Jelebu PPD Kod Agensi NZAJ001 NZAJ002 NZAJ003 NZAJ004 NZAJ005 NZAJ006 NZAJ101 NZAJ102 NZAJ201 NZAJ202 NZAJ203 Bil. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Nama Sekolah JHEAINS - IBU PEJABAT SMA AMPANGAN SMRA REPAH MAAHAD AHMADI SMA HAJI MOHD YATIM SMRA GEMENCHEH SMRA GEMAS INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SMRA REMBAU SMRA REPAH Tampin/ Rembau Seremban PPD Kod Agensi NZAJ401 NZAJ402 NZAJ403 NZAJ501 NZAJ502 NZAJ503 NZAJ504 NZAJ505 NZAJ506 NZAJ507

53

M. Agensi mengikut Jabatan bagi YIK - DZAH
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama Sekolah MAAHAD AMIR INDERA PETRA Bachok MAAHAD YAAKUBIAH YIK - IBU PEJABAT Kota Bharu MAAHAD MUHAMMAD LELAKI MAAHAD MUHAMMAD PEREMPUAN MAAHAD PENGAJIAN ISLAM Kota Bharu MAAHAD MUHAMMAD PASIR PEKAN MAAHAD AR-RAHMAN KENALI MAAHAD MUHAMMADI RANTAU PANJANG MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS MAAHAD MUHAMMADI TUMPAT Tumpat 12. MAAHAD TAHFIZ SAINS BUSTANUL ARIFIN DZAH304 DZAH105 DZAH106 DZAH302 Pasir Mas DZAH301 DZAH303 19. 20. 21. MAAHAD RAUDHAN AN-NAZIRIN MAAHAD RAHMANIAH MAAHAD MUHAMMADI GUA MUSANG Kuala Krai Gua Musang DZAH102 DZAH103 DZAH104 16. 17. 18. DZAH002 DZAH101 14. 15. PPD Kod Agensi DZAH001 Bil. 13. Nama Sekolah MAAHAD SYAMSUL MAARIF PEREMPUAN MAAHAD SYAMSUL MAARIF LELAKI MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WAL GIRAAT MAAHAD SANIAH MAAHAD AHMADI MAAHAD SABIRIN Pasir Puteh Tanah Merah Jeli Machang PPD Kod Agensi DZAH201 DZAH202 DZAH204 DZAH203 DZAH501 DZAH502 DZAH503 DZAH701 DZAH801

10. 11.

N. Agensi mengikut Jabatan bagi JHEAT - TZAL
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Sekolah SMA MAARIF SMA IMTIAZ BESUT SMA ITTIFAKIAH SMA SULTAN ISMAIL Dungun SM IMTIAZ DUNGUN SMA AL-FALAH JHEAT - IBU PEJABAT SMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN Kemaman Kuala Terengganu TZAL102 TZAL201 TZAL301 TZAL302 13. 14. 15. 16. Besut PPD Kod Agensi TZAL001 TZAL002 TZAL003 TZAL101 Bil. 9. 10. 11. 12. Nama Sekolah SMA KHAIRIAH SMA SULTAN ZAINAL ABIDIN LADANG KOLEJ SAINS PENDIDIKAN ISLAM TERENGGANU MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN NEGERI TERENGGANU SMA MARANG SMA MAHMUDIAH KOLEJ ISLAM SAINS TERENGGANU SMA SETIU Marang Hulu Terengganu Setiu PPD Kod Agensi TZAL303 TZAL304 Kuala Terengganu TZAL305 TZAL306 TZAL401 TZAL501 TZAL502 TZAL601

O. Agensi mengikut Jabatan bagi Jabatan Pertanian Malaysia - WZAP
Bil. 1. 2. 3. Cawangan JABATAN PERTANIAN - IBU PEJABAT PUSAT LATIHAN PEMBANGUNAN JERTEH INSTITUT PERTANIAN KUALA LIPIS JPN/PPD JPWPKL Kod Agensi WZAP001 WZAP002 WZAP003 Bil. 4. 5. 6. Cawangan INSTITUT PERTANIAN BUMBONG LIMA INSTITUT PERTANIAN PARIT INSTITUT PERTANIAN AYER HITAM JPN/PPD Utara & Tengah Perak Tengah Batu Pahat Kod Agensi WZAP004 WZAP005 WZAP006

Besut Lipis

P. Agensi mengikut Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) - AZAA
Bil. 1. JAIP Cawangan JPN/PPD Kinta Uutara Kod Agensi AZAA000

Q. Agensi mengikut Jabatan bagi Jabatan Penjara Malaysia
Bil. 1. 2. Nama Sekolah SEKTOR AKADEMIK, IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA SEKOLAH INTEGRITI KAJANG Hulu Langat BXF0002 Kuala Muda/Yan Marang Kluang 7. 8. 9. SEKOLAH INTEGRITI KOTA KINABALU SEKOLAH HENRY GURNEY TELOK MAS, MELAKA SEKOLAH HENRY GURNEY KENINGAU Kota Kinabalu Melaka Tengah Keningau EXF0001 PPD Kod Agensi BXF0001 Bil. 6. Nama Sekolah SEKOLAH INTEGRITI KUCHING PPD Padawan Kod Agensi SXF0001

3. 4. 5.

SEKOLAH INTEGRITI SG. PETANI SEKOLAH INTEGRITI MARANG SEKOLAH INTEGRITI KLUANG

KED3001 TXF0001 JXF0001

MMP0002 EXF0002

54

R. Agensi mengikut Jabatan Agama Wilayah Persekutuan (JAWI) - WZAW
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Nama Sekolah JAWI-IBU PEJABAT SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJID UMAR AL-KHATTAB SEKOLAH RENDAH AGAMA ALHIDAYAH KTMB SEKOLAH RENDAH AGAMA SRI PANTAI SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI PENCHALA SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN TUN DR. ISMAIL SEKOLAH RENDAH AGAMA IBNU KHAIDUN SEKOLAH RENDAH AGAMA BALAI ISLAM (SERAMBI) SEKOLAH RENDAH AGAMA SAIDINA ABU BAKAR AS-SIDDIQ SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJID AR-RAHMAN SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG KERINCHI SEKOLAH RENDAH AGAMA PUTRA RIA SEKOLAH RENDAH AGAMA PULAPOL SEKOLAH RENDAH AGAMA AL-AZIM SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN SRI RAMPAI SEKOLAH RENDAH AGAMA KEM WARDIEBURN SEKOLAH RENDAH AGAMA ASSA’ADAH SEKOLAH RENDAH AGAMA ALISLAHIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA DARUL HUDA SEKOLAH RENDAH AGAMA ALJAM’IYYAH SEKOLAH RENDAH AGAMA KG. DATUK KERAMAT SEKOLAH RENDAH AGAMA ALAKRAM SEKOLAH RENDAH AGAMA MJD. MUADZ BIN JABAL SEKOLAH RENDAH AGAMA ALHIDAYAH AU SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN WANGSA MELAWATI SEKOLAH RENDAH AGAMA USAMAH BIN ZAID SEKOLAH RENDAH AGAMA AT-TAUFIQIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA NURUS SA’ADAH SEKOLAH RENDAH AGAMA ALWATAN SEKOLAH RENDAH AGAMA NURUL ISLAM SEKOLAH RENDAH AGAMA TG. AMPUAN JEMAAH SEKOLAH RENDAH AGAMA JALAN RAJA MUDA MUSA SEKOLAH RENDAH AGAMA ASLAHIYAH SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJID NEGARA SEKOLAH RENDAH AGAMA AIRIDHWAN SEKOLAH RENDAH AGAMA ALISLAHIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA FATIMAH AZ-ZAHRAH SEKOLAH RENDAH AGAMA ALMUSLIHIN SEKOLAH RENDAH AGAMA KG. MALAYSIA TAMBAHAN Pudu Keramat Bangsar JPN (Zon) Kod Agensi WZAW000 WZAW001 WZAW002 WZAW003 WZAW004 WZAW005 WZAW006 WZAW007 WZAW008 WZAW009 WZAW010 WZAW011 WZAW101 WZAW102 WZAW103 WZAW104 WZAW105 WZAW106 WZAW107 WZAW108 WZAW109 WZAW110 WZAW111 WZAW112 WZAW113 WZAW114 WZAW201 WZAW202 WZAW203 WZAW204 WZAW205 WZAW206 WZAW207 WZAW208 WZAW209 WZAW210 WZAW211 WZAW212 WZAW213 Bil. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Nama Sekolah SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR TUN RAZAK SEKOLAH RENDAH AGAMA ALMUSTAQIMAH SEKOLAH RENDAH AGAMA NAHDATUL AULA SEKOLAH RENDAH AGAMA KHASYIFUL ULURN SEKOLAH RENDAH AGAMA ALMUBARAKAH SEKOLAH RENDAH AGAMA DINIATUL ISLAMIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA AN-NUR Pudu SEKOLAH RENDAH AGAMA OTHMANIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA DARUL HIKMAH SEKOLAH RENDAH AGAMA ALMUKHLISIN SEKOLAH RENDAH AGAMA IHSANIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG PASIR BARU SEKOLAH RENDAH AGAMA ALISLAMIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA DARUL ULUM SEKOLAH RENDAH AGAMA PRESINT 11 SEKOLAH RENDAH AGAMA SEGAMBUT DALAM SEKOLAH RENDAH AGAMA ALMAUNAH SEKOLAH RENDAH AGAMA MAHMUDIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA HIDAYATUL MUSTAQIMAH SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJIG KG. BATU MUDA SEKOLAH RENDAH AGAMA ALIKHWAN SEKOLAH RENDAH AGAMA ALEHSAN SEKOLAH RENDAH AGAMA ATTAHIRIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA SAIDINA ALI KW SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN SEKOLAH RENDAH AGAMA FALAHIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA SENTUL PASAR SEKOLAH RENDAH AGAMA MASJID AMRU AL-ASR SEKOLAH RENDAH AGAMA RAUDHATUL MUTTAQIN SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN IBU KOTA SEKOLAH RENDAH AGAMA ATTAQWA SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG PUAH SEKOLAH RENDAH AGAMA KG. SUNGAI MERALI SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI MULIA SEKOLAH RENDAH AGAMA DARUTTARBIAH ISLAMIAH SEKOLAH RENDAH AGAMA SRI WILAYAH SEKOLAH RENDAH AGAMA SALAHUDDIN AL-AYYUBI Sentul WZAW221 WZAW222 WZAW223 WZAW224 WZAW225 WZAW226 WZAW227 WZAW228 WZAW301 WZAW302 WZAW303 WZAW304 WZAW305 WZAW306 WZAW307 WZAW308 WZAW309 WZAW310 WZAW311 WZAW312 WZAW313 WZAW314 WZAW315 WZAW316 WZAW317 WZAW318 WZAW319 WZAW320 WZAW321 WZAW322 JPN (Zon) Kod Agensi WZAW214 WZAW215 WZAW216 WZAW217 WZAW218 WZAW219 WZAW220

55.
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

66.
67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76.

55

S. Agensi mengikut Jabatan bagi Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) - MZAM
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Sekolah JAIM-IBU PEJABAT SMA AL-AHMADI SEK. REN. ARAB JAIM BATANG TIGA TIMUR SEK. REN. ARAB PERNU SEK. REN. ARAB JAIM TUN RAZAK SEK. MEN. ARAB DARUL FALAH SEK. MEN ARAB EHYA EL-KARIM SEK. MEN. ARAB AL-ASYRAF Alor Gajah Melaka Tengah PPD Kod Agensi MZAM000 MZAM001 MZAM002 MZAM003 MZAM004 MZAM101 MZAM102 MZAM103 Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nama Sekolah SEK. REN. ARAB JAIM AL-FALAH Alor Gajah SEK. REN. ARAB JAIM JELATANG SM TAHFIZ AL-QURAN CHENDERAH SEK. MEN. ARAB ASSAYYIDAH KHADIJAH MERLIMAU SEK. MEN. ARAB JAIM ASSYAKIRIN SEK. REN. ARAB MERLIMAU PASIR SEK. REN. ARAB SELANDAR Jasin MZAM105 MZAM201 MZAM202 MZAM203 MZAM204 MZAM205 PPD Kod Agensi MZAM104

T. Agensi mengikut Jabatan bagi Lain-Lain Agensi
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Agensi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Putrajaya Kementerian Kewangan Malaysia Darul Quran - JAKIM Maktab Kerjasama Malaysia JAKIM - Putrajaya Lembaga Maktab Mahmud Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) JPN/PPD Sepang Sepang Hulu Selangor Petaling Sepang Alor Setar Melaka Tengah Utara & Tengah Kod Agensi BZAB001 BZAC001 BZAD001 BZAE001 BZAF001 KZAA001 MZAI001 PZAK001 Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nama Agensi Yayasan Islam Terengganu Kolej Ugama Islam Zainal Abidin (KUSZA) Institut Perikanan Malaysia Perbadanan Kraftangan Malaysia Kementerian Pertahanan (MTD) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Jabatan Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia – Kuala Lumpur JPN/PPD Kuala Terengganu Kuala Terengganu Kuala Terengganu JPWPKL JPWPKL JPWPKL JPWPKL JPWPKL Kod Agensi TZAM001 TZAN001 TZAO001 WZAQ001 WZAR001 WZAS001 WZAT001 WZAU001

56