Anda di halaman 1dari 1

Ingkang artinipun : “Pancen bener-bener wonten ing diri Rosulullah SAW suri

tauladan ingkang sae.”

Para rawuh ingkang minulya,

Menawi kita mriksani perkembangan zaman sakniki, tiyang sugeng kaliyan


teknologi ingkang tambah maju, sedaya serba mesin, nanging moral tiyang sakniki
mandhap drastis banget, niki disebabaken amarga tiyang-tiyang mboten kersa
nyonto akhlak Rosul, mboten dadosaken Rosulullah SAW dados figure ing
kauripanipun.