Anda di halaman 1dari 16

830319-08-5468

PENGHARGAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah s.w.t., yang jikalau seluruh pohon di atas muka bumi ini dijadikan pena dan
lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan habis ilmu Allah s.w.t itu.

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah s.w.t dengan izin-Nya dapat saya menyiapkan
tugasan “Huraian Komponen Kecergasan” dalam subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
Setinggi-tinggi penghargaan buat semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung,
dalam membantu saya menyiapkan tugasan yang tidak seberapa ini. Buat keluarga tercinta
terima kasih kerana memahami, bertolak ansur serta memberi ruang untuk saya menyiapkan
tugasan ini. Ucapan terima kasih juga untuk pensyarah penilai, Encik Haji Molkan bin Abu
Bakar yang sudi untuk membuat semakan dan menilai hasil tugasan ini. Ucapan terima kasih
juga di tuju khas buat pensyarah pembimbing, Encik Gananathan A/L Nadarajah yang tidak
pernah jemu dan lokek untuk berkongsi maklumat serta mencurahkan segala pengetahuannya
kepada kami. Tidak di lupa kepada semua pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan di atas kesudian membimbing serta memberi tunjuk ajar kepada kami bakal guru-
guru pengajian prasekolah ini kearah guru yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik
malah berjaya menjadi guru yang sihat, cergas dan cerdas bagi melahirkan generasi yang
bersatu padu, sihat, dinamis dan cerdas berlandaskan Kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

Sekian.

Nurhafizah binti Mahad Hamzah


830319-08-5468

1
830319-08-5468
1.0 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI

Satu proses peningkatan prestasi manusia melalui aktiviti-aktiviti fizikal terpilih bagi mencapai
keputusan dikehendaki. Pendidikan Jasmani juga ditakrif sebagai proses Pengajaran dan
Pembelajaran yang terkawal. Oleh itu, Pendidikan Jasmani berkait rapat dengan pemilikan
dan penghalusan kemahiran motor, pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk
kesihatan optima, memperolehi input dan pengetahuan dan membangunkan sikap positif
terhadap aktiviti fizikal

1.1 DEFINISI PENDIDIKAN JASMANI

Walaupun Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal, ia sebenarnya


terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal iaitu perkembangan
mental dan sosial.
JENNY ( 1961 )
LUMPKIN ( 1964 )

Pendidikan Jasmani adalah pengalaman pendidikan seluruhan (the total education


experience) dan pengalaman Pendidikan Jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan
seluruhan dan hal seumur hidup setiap individu.
BARROW ( 1971 )

Pendidikan Jasmani adalah satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran tentang organik,
neumaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetika.
BALEY & FIELD ( 1976 )

bahagian daripada hari persekolahan untuk aktiviti-aktiviti otot besar yang mendorong dan
membangun “ belajar untuk bergerak ” dan “ belajar melalui pergerakan. ”
MODEL THOMAS,LEE & THOMAS ( 1988 )
MODEL SIEDENTOP ( 1994 )

2
830319-08-5468
Pendidikan Jasmani merupakan aktiviti fizikal yang bermatlamat pendidikan. Ia menumpukan
kepada pembangunan keseluruhan individu dan memberi perhatian kepada kualiti fizikal,
mental dan emosi.
FREEMAN ( 1997 )

Pendidikan Jasmani menyediakan kanak-kanak yang mantap secara keseluruhan ( Whole


child ). Mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman yang rapi
dan berurutan. Pengalaman seharusnya meningkatkan pembangunan kemahiran motor,
kecergasan dan pengetahuan berasaskan kesihatan, yakin dalam menjadi aktif dan dapat
mengapresiasikan faedah aktiviti fizikal.
PETTIFOR ( 1999 )

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangunkan
pengetahuan tertentu, kemahiran dan kefahaman serta untuk menggalakkan kecekapan
fizikal.
CAPEL ( 2000 )

1.2 MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI

Untuk membantu mencapai pembangunan individu yang optimum. Membangunkan kemahiran


motor yang sesuai dari kemahiran asas hingga kemahiran sukan khusus dan akhirnya menitik
beratkan sukan seumur hidup. Membangunkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal
yang sesuai untuk kesihatan dan; mengajar akan kepentingan kecergasan serta
bagaimana ia mempengaruhi senaman.

3
830319-08-5468
1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI

1.3.1 Pembangunan fizikal


 Melibatkan pembangunan kuasa fizikal dengan membangunkan pelbagai
sistem organ dalam tubuh badan individu.

1.3.2 Pembangunan kognitif


 Menjana tahap keupayaan berfikir dengan pengumpulan pengetahuan
atau maklumat serta menginterpretasikan pengetahuan itu.

1.3.3 Pembangunan sosial, emosi & afektif


 Membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai
ahli masyarakat serta memberi kepuasan dan keseronokan semasa
menyertai gerakerja untuk melahirkan perasaan sendiri.

1.3.4 Pembangunan Neuromaskular & Organik


 Melibatkan pembangunan kesedaran tubuh badan, perlakuan pergerakan
fizikal dengan sedikit tenaga dan bergerak dengan cekap dan indah.

4
830319-08-5468
2.0 PENGENALAN KECERGASAN

2.1 PENDAHULUAN

Kecergasan adalah untuk hidup dalam keadaan seimbang dan sempurna dari segi fizikal,
mental, emosi, rohani, sosial serta berkeupayaan melakukan kerja-kerja harian tanpa cepat
atau mudah mengalami keletihan dan kelesuan. Di samping itu masih bertenaga untuk
melakukan aktiviti riadah dan bertindak jika berlaku kecemasan. Kepentingan kecergasan
kapada manusia adalah membentuk keperibadian, kepimpinan dan disiplin diri, membantu
melibatkan diri dalam aktiviti sosial dengan lebih cergas, meningkatkan kesedaran individu
terhadap diri, masyarakat dan negara serta mencapai kehidupan yang sihat dan cerdas.

2.2 KOMPONEN UTAMA KECERGASAN

2.2.1 Kecergasan Fizikal


Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk
menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih
efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan.

2.2.2 Kecergasan Mental


Kecergasan mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan menggunakan maklumat
untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.

2.2.3 Kecergasan Sosial


Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi
mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua
pihak yang terlibat dalam hubungan ini.

2.2.4 Kecergasan Emosi


Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan
kendiri secara membina, proaktif, dan optimistik.

5
830319-08-5468
2.2.5 Kecergasan Rohani
Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan
bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat
kehidupan yang bermakna dan konstruktif

2.3 KECERGASAN FIZIKAL

Kecergasan fizikal ialah kerja fizikal harian dan dapat berfungsi secara berkesan. Seseorang
individu juga dapat mengatasi hal-hal kecemasan dengan ’efisien’ dan meluangkan masa
lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Kecergasan fizikal sering kali dikaitkan dengan
keupayaan seseorang individu untuk menggunakan masa senggang, menentang penyakit
hipokinetik dan menghadapi kecergasan.

2.3.1 Definasi Kecergasan Fizikal


Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan fisiologi dan
psikologi yang dipercayai memberi seseorang individu perlindungan daripada ancaman
penyakit-penyakit hipokenetik seperti penyakit jantung, obesiti (kegemukan) dan tulang.
Kecergasan untuk kemahiran pula merujuk fungsi-fungsi dan keupayaan seseorang itu yang
membolehkan seseorang bertanding dalan aktivit sukan dengan lebih tenaga, mempunyai
daya kuasa, kuat, berdaya tahan, berkemahiran dan sebagainya.
FALLS (1980)

Kecergasan fizikal ialah keupayaan melaksanakan tugas harian dengan cekap dan cergas
tanpa kepenatan yang berlebihan serta mempunyai tenaga yang mengcukupi untuk aktiviti
riadah. Selain itu, seseorang yang cergas dari segi fizikal sanggup menghadapi cabaran
keadaan-keadaan kecemasan yang mungkin timbul.
CLARKE (1979)

6
830319-08-5468
2.3.2 KECERGASAN FIZIKAL

Berasaskan Berasaskan
Kesihatan Kemahiran Motor

 Daya Tahan Kardiovaskular  Kelajuan


 Daya Tahan Otot  Ketangkasan
 Kekuatan Otot  Kuasa Otot
 Fleksibiliti  Imbangan
 Komposisi Tubuh Badan  Koordinasi
 Masa Tindak Balas

2.3.4 Kecergasan Fizikal berlandaskan Kesihatan

 Daya Tahan Kardiovaskular

i) Merujuk keupayaan kardiovaskular mengedar sistem darah beroksigen ke otot-


otot yang bekerja dengan efisien.
ii) Seseorang bergantung kepada kombinasi jantung, paru-paru dan saluran darah
yang efisien.
iii) Sistem respirasi dan sistem peredaran darah membekalkan oksigen kepada sel-
sel dan organ-organ di dalam badan untuk melakukan aktiviti fizikal bagi jangka
masa yang panjang.
iv) Aktiviti-aktiviti daya tahan kardiovaskular melancarkan lagi sistem peredaran
darah dan meningkatkan kebolehan paru-paru berfungsi secara optimum.
v) Contoh aktiviti daya tahan kardiovaskular ialah latihan aerobik seperti berjalan
kaki, berenang, larian bendera, merentas desa, latihan jeda latihan fartlek dan
banyak lagi.

7
830319-08-5468
 Daya Tahan Otot

i) Kebolehan sesuatu otot atau kumpulan otot menghasilkan daya berulang-ulang


dalam jangka masa yang panjang tanpa cepat berasa lesu.
ii) Membantu seseorang melakukan kegiatan yang membebankan anggota badan
secara berterusan.
iii) Contoh aktiviti daya tahn otot ialah naik dan turun tanga, bench press dan latihan
jeda serta sebagainya yang berkaitan.

 Kekuatan Otot

i) Kebolehan kumpulan otot menghasilkan daya untuk mengatasi rintangan.


ii) Kekutan sesuatu otot boleh menghasilkan kuasa kontraksi atau pengucupan otot
yang maksimum.
iii) Contoh aktiviti kekuatan otot ialah tekan tubi, bangkit tubi dan latihan litar.

 Fleksibiliti

i) Keupayaan otot, sendi tendon dan ligamen melakukan pergerakan dengan licin
pada julat pergerakan yang maksimum.
ii) Hasil sesuatu pergerakan ditentukan oleh panjang otot-otot, ligamen, tendon dan
struktur sendi.
iii) Contoh aktiviti fleksibiliti ialah gimnastik dan kelenturan.

8
830319-08-5468
 Komposisi Tubuh Badan

i) Merujuk peratus kandungan badab berbanding


dengan berat badan yang terdiri daripada tulang
dan otot-otot badan
ii) Pada amnya, berat badan seseorang individu
merangkumi 70 hingga 80 peratus otot dan tulang
manakala 20 hingga 25 peratus adalah lemak.
iii) Bentuk badan manusia dapat dikategorikan
kepada tiga jenis iaitu Endomof
(gemuk), Ektomof (kurus) dan Mesomof (sasa).

9
830319-08-5468
2.3.5 Kecergasan Fizikal berlandaskan Kemahiran Motor

 Koordinasi (KOD)

i) Koordinasi ialah keberkesanan dan keseragaman yang cekap dalam pergerakan


tubuh badan seseorang individu. Koordinasi melibatkan penyelarasan
pergerakan kesemua anggota badan
ii) Individu yang mempunyai koordinasi mata dan tangan berbakat dalam bidang
sukan seperti badminton dan tenis. Individu yang mempunyai koordinasi mata
dan kaki yang baik pula cemerlang dalam bidang sukan seperti bola sepak.
iii) Contoh aktiviti koordinasi ialah burpees.

 Imbangan

i) Imbangan merujuk kebolehan seseorang mengekalkan keseimbangan apabila


pusat graviti dan dasar atau tapak yang menyokongnya diubah atau statik.
Imbangan terbahagi kepada dua jenis iaitu imbangan statik dan imbangan
dinamik.
ii) Imbangan statik merujuk kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat
graviti berada setempat
iii) Imbangan dinamik pula merujuk kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika
pusat graviti diubah.
iv) Contoh aktiviti imbangan ialah berdiri dengan sebelah kaki.

 Ketangkasan

i) Ketangkasan ialah kebolehan seseorang melakukan pergerakan berturutan atau


mengubah kedudukan dengan pantas dan tepat.
ii) Kepantasan melibatkan aspek-aspek koordinasi gerak badan.
iii) Contoh aktiviti ketangkasan ialah lari ulang-alik.

10
830319-08-5468
 Kuasa

i) Kuasa ialah keupayaan otot untuk menghasilakan daya yang maksimum dalam
masa yang singkat.
ii) Kuasa melibatkan kekuatan dan kelajuan otot.
iii) Contoh aktiviti kuasa ialah melontar peluru, melompat tinggi dan lempar cakera .
 Kelajuan

i) Kelajuan adalah keupayaan untuk melekukan pergerakan dari suatu kedudukan


yang baru dalam masa yang singkat.
ii) Kelajuan ditentukan oleh hasil jarak langkah dan kekerapan melangkah.
iii) Contoh aktiviti kelajuan ialah lari pecut 100 meter.

 Masa Tindak Balas

i) Masa tindak balas adalah satu jangka masa yang diambil untuk bergerak
selepas menerima rangsangan untuk membuat demikian.
ii) Contoh aktiviti masa tindak balas ialah berlari pecut.

11
830319-08-5468
RUMUSAN

Definisi komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kemahiran lakuan motor ini
di huraikan bagi membantu seseorang individu memahami serta dapat melaksanakan aktiviti
yang bersesuaian dengan tahap kemampuan fizikal individu tersebut. Malahan, mereka dapat
mengelakkan kecederaan dan kecemasan ketika melakukan sesuatu aktiviti. Definisi
Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada
masyarakat. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang
kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Definisi
kecergasan ini juga membantu individu untuk berfikir menggunakan maklumat untuk
meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal, berinteraksi dengan lebih
berkesan,menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina, proaktif, dan
optimistik dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan
matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif .

LAMPIRAN

Gambar 1: Contoh Aktiviti Daya Tahan Kardiovaskular

12
830319-08-5468

Gambar 2: Contoh Aktiviti Daya Tahan Otot

Gambar 3: Contoh Aktiviti Kekuatan Otot

Gambar 4: Contoh Aktiviti Fleksibiliti

13
830319-08-5468

Gambar 5: Contoh Komposisi Tubuh Badan

Gambar 6: Contoh Aktiviti Koordinasi

Gambar 7: Contoh Imbangan

14
830319-08-5468

Gambar 8: Contoh Aktiviti ketangkasan ( ulang- alik)

Gambar 9: Contoh Aktiviti Kuasa

15
830319-08-5468

Gambar 10: Contoh Aktiviti Kelajuan dan Masa Tindak Balas

RUJUKAN

AAHPERD. (1980) Health Related Physical FitnessnTest Manual. Reston, VA AAHPERD.

Kementerian pendidikan Malaysia (1998). Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani. K. Lumpur:


Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian pendidikan Malaysia (1998). Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihaan.


K. Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum

Internet

Scribd.com : Kecergasan fizikal pelbagai.


Definisi Komponen Kecergasan Fizikal.

Google image: Gambar-gambar latihan sukan berdasarka tajuk.

16