Senarai Semak Fail ULBS Bahasa Melayu SPM

Fail Pengurusan Bil. Perkara Carta Organisasi i. Jawatankuasa Pelaksanaan ULBS Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : GPK K&P Setiausaha : KPS AJK : PS ii. Jawatankuasa Pemantauan Dalaman Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : GPK K&P Setiausaha : KPS AJK : KB S/u Peperiksaan Guru lain (dilantik oleh Pengetua) iii. Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas Sekolah Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : GPK K&P Setiausaha : KPS AJK : KB Bahasa Ketua Panitia BM Semua PS S/u Peperiksaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Surat Pelantikan KPS & PS Jadual Kerja Pentaksiran Ting 4 : Taksiran 1 (Apr-Jun) Taksiran 2 (Jul-Sep) Ting 5 : Taksiran 3 (Jan-Mac) Taksiran 4/khas (Apr-Jun) Minit mesyuarat ULBS/ panitia (ada agenda ULBS) Laporan taklimat kepada calon Model dan aktiviti Contoh Borang Profil Individu Contoh Borang Markah Induk Kriteria Penskoran Borang penyelarasan Laporan Pelaksanaan ULBS Senarai calon tahun semasa Surat menyurat – LPM / JPN / PPD Pekeliling / surat siaran ULBS Contoh sijil ULBS sekolah Buku panduan ULBS Dokumen lain yang berkaitan Arahan JPN Ada / Tiada Catatan

1

Kes khas: -calon belum capai tahap minimum -calon mahu tingkat pencapaian (selepas 3 taksiran) -kes khas lain yang perlu pertimbangan khas (cth.: bencana, masalah luar jangka) Januari -dipamerkan juga -cadangan : carta gantt -Mac/ April (selepas taklimat KPKw)

-LPM / UPP JPN / PPD

Fail Borang Profil Individu (mengikut kelas) Bil. Perkara Ada / Tiada Catatan 1 Senarai nama calon (kelas) -jadual T1 / T2 / T3 / Catatan 2 Model pentaksiran 3 Aktiviti pentaksiran 4 Borang Profil Individu -dokumen sulit -dokumen mesti disimpan oleh Setiausaha Peperiksaan sehingga 6 bulan selepas keputusan SPM diumumkan sebelum boleh dilupuskan. Fail Borang Markah Induk (mengikut angka giliran) Bil. 1 Borang Markah Induk Perkara Ada / Tiada Catatan -dokumen sulit -lengkap mengikut angka giliran semua calon Ada / Tiada

-dokumen disimpan oleh Setiausaha Peperiksaan (mengikut urutan tahun) Bil. 1 Bahan bukti Perkara Catatan -difailkan berasingan

Senarai Semak ULBS 1. Jadual Kerja Pentaksiran -disediakan -diedarkan -dipamerkan -dipatuhi 2. Prosedur Kerja Pentaksiran -disediakan -diedarkan -dipamerkan -dipatuhi

3.Pelantikan Pentaksir (mengikut kriteria) -Pengetua melantik KPS / PS -UPP melantik KPN / KPKw 4. Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah -ditubuhkan -mesyuarat diadakan -minit mesyuarat -penyelarasan kerja pentaksiran 5. Bahan / Dokumen PBS -surat pekeliling PBS -buku panduan PBS -surat pelantikan pentaksir -bahan pentaksiran -borang pentaksiran: -Borang Profil Individu -dilengkapkan -disimpan di tempat selamat -evidens -Borang Markah Induk -dilengkapkan -disimpan di tempat selamat -kemasukan markah dalam sistem 6. Taklimat kepada calon dan jadual pentaksiran calon 7. Sijil 8. Kes-kes khas -calon menumpang -calon pindah -sakit berpanjangan -kes disiplin -tiada guru -bencana alam 9. Bahan bukti

SPM 2009 ULBS –BAHASA MELAYU BAHAGIAN MIRI BIL 1 KAWASAN MIRI 1 SEKOLAH SMK TELANG USAN SMK LONG LAMA SMK TDL JAU SMK MARUDI SMK ST COLUMBA SMK ST.JOSEPH SMK CHUNG HUA,MIRI SMK DATO PERMAISURI KOLEJ T.D.T HAJI BUJANG SM SAINS MIRI SMK AGAMA,MIRI SMK LOPENG TENGAH SM TEKNIK MIRI SMK BARU,MIRI SMK PUJUT,MIRI SMK MERBAU SMK LUTONG SMK LUAK SMK RIAM SMK BERKENU SMK TAMAN TUNKU SMK SUBIS SMK BAKONG SMK LUAR BANDAR SMK SUAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN EN.ISMAIL BIN HAMEED SMK MARUDI PN.JERRAH BINTI PANDIN SMK DATO PERMAISURI CIK KHAMSIAH BT USOP SMK AGAMA MIRI GRED DG 44 NO TEL & FAX 085755435/085755034

2

MIRI 2

DG 44

085-659066/085-660812

3

MIRI 3

DG 44

085-429436/085-429443

4

MIRI 4

CIK SNAH BT MAHMUD SM TEKNIK MIRI EN. MOHD SHAHRIL BAKRI BIN ABDULLAH SMK TAMAN TUNKU EN.MOHAMAD JALIL BIN MOHD YUNUS SMK BAKONG

DG 44

085-431121/085-413121

5

MIRI 5

DG 41

085-744227/085-472402

6

MIRI 6

DG 41

085-744227/085-744203