(diisi oleh pentaksir sekolah

)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV )
PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT KAWASAN
1.

MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
NAMA
DAERAH / ZON
ALAMAT SEKOLAH
TELEFON (P)
FAX
TEL BIMBIT

:
:
:
:
:

2. Laporan Hasil Kerja Calon:
Bentuk Tugasan
Bil
1

Tugasan

2
3
4
5
6
7
8
9

3. Dapatan Penyelarasan

Ulasan

Hasil Produk Tugasan Calon:
Folio
Tugasan 1: ______________________________________________________________
Kekuatan :
i.
______________________________________________________________________
ii.
______________________________________________________________________
Kelemahan:
i.
______________________________________________________________________
ii.
______________________________________________________________________
Produk
Tugasan 1:
Kekuatan :
i
______________________________________________________________________
ii
______________________________________________________________________
iii
______________________________________________________________________
Kelemahan:
i
______________________________________________________________________
ii
______________________________________________________________________
iii
______________________________________________________________________
iv
______________________________________________________________________
v
______________________________________________________________________
4. Komen Pentaksir Sekolah;
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Ulasan umum mengenai;

Ketekalan skor Pentaksir Sekolah.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Kaedah dan kecekapan guru memberi skor
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Cadangan penambahbaikkan kepada calon:
7.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru
7.1.1
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
7.1.2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________

7.1.3

________________________________________________________________

7.2 Perkara-perkara lain: ( jika ada )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.