Anda di halaman 1dari 36

TEORI

BEHAVIORIS

PELOPOR TEORI BAHAVIORIS


IVAN
PAVLOV

J. B. WATSON

THORNDIK
E

SKINNER

TEORI PEMBELAJARAN BAHAVIORIS

Tokoh mazhab Mereka berpendapat Teori yang mereka

behavioris yang pembelajaran adalah perolehi adalah hasil

berpengaruh ialah berkaitan dengan daripada pemerhatian

Pavlov,Thorndike perubahan tingkah laku dan ujian ke atas


dan Skinner haiwan seperti anjing,

tikus, kucing, dan

burung dalam keadaan

makmal

Oleh itu, teori Menurut mereka, Ujian mereka menumpukan


pembelajaran tingkah laku pelajar
kepada hubungan rangsangan
disebut sebagai boleh dikawal dan
Teori Rangsangan- diramal. Mereka dan gerak balas yang menghasilkan
Gerak Balas. menekankan bahawa
perkaitan gerak balas tingkah laku
individu dengan
rangsangan adalah
sesuatu proses
pembelajaran, demi
membentuk
sesuatutingkah laku
yang baru.

TEORI PELAZIMAN KLASIK IVAN PAVLOV

IVAN
PAVLOV
ZK
LA
R G
tR
uSsIvP.TEO
M/ro
h
d
zm
-p
g
lsb
a
n
ike
D
paknsbgirdulyocPjz,Lh12tiB.T
tem
Model Pelaziman Klasik Pavlov secara ringkas :

Rangsangan Tak Terlazim : makanan Gerak Balas Tak Terlazim

(unconditioned stimulus UCS) rembesan air liur dikesan

(Unconditioned Response, UCR)

Rangsangan Terlazim : bunyi loceng Gerak Balas tiada kaitan dengan tindak

(Conditioned Stimulus , CS) balas tak terlazim, misalnya perhatian


anjing

sahaja

Rangsangan Terlazim – Rangsangan Tak Terlazim = Gerak Balas Tak Terlazim

(CS : bunyi loceng) (UCS : makanan) (UCR : rembesan air liur dikesan)

Rangsangan Terlazim = (Perkataan Baru) = Gerak Balas Terlazim

(CS bunyi loceng menggantikan tidakan) (CR = UCR : rembesan air liur dikesan)
FENOMENA
GENERALISASI

GENERALISASI

Berupaya mengkategorikan rangsangan-rangsangan yang serupa dengan


melakukan gerak balas yang sama.

Contohnya, apabila bunyi loceng digantikan dengan bunyi siren dan gong
sebagai rangsangan terlazim (CS), anjing masih mengeluarkan air liurnya
(gerak balas terlazim, CR)
v
P
M
)h
z,(C
lS
j-ti
o
F
p
rm
itsk
y
u
b
a
g
n
e
d
.
FENOMENA DISKRIMINASI

FENOMENA PROSES PENGHAPUSAN


Makanan tidak diberi selepas loceng Dalam proses penghapusan rangsangan
dibunyikan,didapati air liur mula berkurangn terlazim tidak diikuti dengan rangsangan tak
dan hingga air liur tidak keluar lagi apabila terlazim, gerak balas terlazim beransur kurang
loceng dibunyikan,fenomena ini dipanggil dan akhirnya hapus sama sekali
sebagai prosese penghapusan
FENOMENA PELAZIMAN TAHAP TINGGI
TEORI PELAZIMAN TINGKAH LAKU
J.B. WATSON

PENGENALAN
O
W
TAMjdocPRIN
SU tw
rinspkealbhgu,ym
P
PEMBELAJARAN EMOSI

j,z
w
kyM
ldpi.S
A
atsonguerbhm
W
EKSPERIMEN YANG DIJALANKAN OLEH J.B. WATSON

Hasil kajian dapat dirumuskan, Albert menghubungkait dentuman yang kuat dengan tikus putih yang
dilihatnya,dengan proses pelaziman, Albert telah belajar tingkah laku takut
TEORI PELAZIMAN OPERAN
–o(c)S
fP
m
j.G
dipanglsebytuhkrw
,
KONSEP UTAMA MODEL PEMBELAJARAN PELAZIMAN
OPERAN
TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE

EDWARD
THORNDIKE

EKSPERIMEN
THORNDIKE
MENGIKUT PEMERHATIAN
K
lh
c,S
d
ijp
b
e
tm
ru
k
g
n
sa
y
-
Dalam huraian eksperimen tadi, Thorndike
berjaya membentuk 3 hukum pembelajaran
T
A
IL
D
S
E
M
K
U
H
N
Merupakan keupayaan untuk memulakan sesuatu aktiviti
pembelajaran
HUKUM
KESEDIAAAN Apabila seseorang Apabila seseorang
bersedia untuk pelajar tidak bersedia
belajar, maka untuk belajar dan
pembelajarannya terpaksa untuk
akan menghasilkan belajar, maka ia akan
menghasilkan
perasaan kecewa
atau kesakitan

Apabila seseorang
bersedia untuk belajar,
tetapi tidak dapat
melakukannya dan akan
menghasilkan perasaan
kecewa atau kesakitan.

Menekankan bahawa ganjaran hanya akan berkesan jika pelajar mempunyai


kesanggupan, dari segi psikologi yntuk menerimanya.

Sekiranya ganjaran yang diberikan setiap kali mendapat kepuasan, maka


hubungan antara gerak balas dengan ganjaran tersebut akan semakin kukuh
LATIyH
KMakinblth,srgduU
em
S
HUKUM KESAN
TEORI PELAZIMAN OPERAN
SKINNER

SKINNER

TEORI PELAZIMAN OPERAN


SKINNER
Skinner telah mereka sebuah kotak yang dikenali
sebagai “Kotak Skinner” untuk buktikan hipotesisnya

• Letak seekor tikus dalam kotak Skinner yang


terdapat mangkuk dan dipasang serta
disambung kepada alat penekan

• Bila alat pemijak itu ditekan ,makanan akan


disalur ke dalam mangkuk

• Mulanya tikus berlari mundar-mandir dalam


kotak untuk mencari makanan

• Tiba-tiba terpijak alat penekan dan terus


EKSPERIMEN menyalurkan makanan

PERTAMA • Tindakan memijak alat penekan itu berulang


SKINNER kali, membawa kesedaaran untuk mendapat
makanan

• Sehingga sebaik sahaja tikus itu dimasukkan


kedalam kotak semula ia terus memijak
penekan tersebut

• Ini menunjukkan yang tikus itu telah belajar


cara memperolehi makanan dengan memijak
penekan

Cara pembelajaran ini dikenali oleh Skinner sebagai


pembelajaran melalui pelaziman operan

Perkataan operan dicipta daripada perkataan operate


yang membawa maksud aksi atau manipulasi

Dalam pembelajaran ini individu perlu mengambil


inisiatif sendiri untuk bertindak dan aktivitinya pula
bukan disebabkan oleh sesuatu rangsangan tertentu
dari luar

EKSPERIMEN KEDUA
EKSPERIMEN KETIGA

Fenomena ini dihuraikan


sebagai pembelajaran
diskriminasi,iaitu tikus belajar
Mengaitkan hubungan lampu dengan alat penekan,bila
konsep diskriminasi dengan tikus pijak alat penekan lampu akan menyala dan
cara membezakan masa yang makanan keluar secara serentak
sesuai untuk memijak alat
penekan untuk mendapat
makanan.
Makanan tidak akan keluar jika lampu tidak
menyala

Proses diulang hingga tikus memijak alat penekan


apabila lampu bernyala sahaja
JENIS TINGKAH LAKU DAN PEMBELAJARAN
h
w
o
S
k
b
c
K
ljr.m
U
P
A
Y
N
L
E
K ip
d
g
n
ty
a
u
e
s
TINGKAH LAKU
OPERAN