TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON

‡ Menekankan kepentingan hubungan sosial dengan perkembangan individu di persekitaran kanak-kanak. ‡ Personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. ‡ Erikson memperkenalkan 8 peringkat di mana tiap peringkat saling berkait rapat antara satu sama lain.

‡ Bagi Erikson, individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat yang mana pada setiap peringkat mempunyai matlamat untuk dicapai. ‡ Kejayaan dan kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan memberi kesan terhadap imej kendiri seseorang individu.

JADUAL PERINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON
TAHAP UMUR Dari lahir hingga 1 tahun 1 3 tahun 4 - 5 tahun 6 11 tahun 12 18 tahun 18 35 tahun 35 65 tahun 65 tahun dan ke atas PERINGKAT Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan. Autonomi lawan keraguan. Inisiatif lawan rasa bersalah. Industri lawan rendah diri. Identiti lawan kekeliruan. Keintiman lawan keasingan. Generativiti lawan kekakuan. Intengriti lawan kekecewaan.

Rumusan Teori Psikososial Dan Kepentinganya Terhadap KKBP
‡ Hubungan sosial dan persekitaran. ‡ Perkaitan peringkat dengan keupayaan murid. ‡ Galakkan mereka untuk mencuba dan berdikari. ‡ Libatkan mereka dengan aktiviti sosial. ‡ Beri penghargaan yang sesuai.