Anda di halaman 1dari 9

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN BACAAN

TANDAKAN (√) BAGI JAWAPAN YANG BETUL, (X) JIKA MURID TIDAK DAPAT MEMENUHI
OBJEKTIF KEMAHIRAN.

PENGUASAAN
BIL KEMAHIRAN YA TIDAK

1. MENGENAL PERSAMAAN DAN PERBEZAAN OBJEK


1.1 Menamakan objek/gambar.
1.2 Menamakan warna.
1.3 Menamakan bentuk.
1.4 Menamakan jenis-jenis rasa (kasar/lembut/licin)
1.5 Menamakan nama guru dan kawan-kawan.

2. MENGKELASKAN BENDA MENGIKUT JENIS DAN KUMPULAN


2.1 Menyesuaikan objek mengikut pasangan.
2.2 Mengasingkan pasangan.
2.3 Mewarnakan pasangan.

3. MENGENAL DAN MENGECAM BENTUK DAN BUNYI


3.1 Menyanyikan lagu abjad
3.2 Mengenal huruf vokal.
3.3 Mengenal huruf konsonan.

4. MEMBINA DAN MEMBACA SUKU KATA


4.1 Membunyikan suku kata.
4.2 Membina perkataan dari huruf/suku kata
4.3 Mengeja dan membunyikan suku kata.

5. MEMBINA DAN MEMBACA PERKATAAN


5.1 Membaca perkataan.
5.2 Memahami makna perkataan.
5.3 Membunyikan perkataan dengan betul.

6. MEMBACA DAN MEMAHAMI AYAT


6.1 Membaca ayat-ayat mudah.
6.2 Memahami maksud ayat yang dibaca.
6.3 Menyusun ayat mengikut urutan.
MENGENAL GAMBAR
MENGENAL BENTUK DAN WARNA
MENYESUAIKAN GAMBAR

MENGENAL DAN MEMBUNYIKAN SUKU KATA


ba tu
lo ri
ke ro

mi su
MEMBACA DAN MENGENAL PERKATAAN
batu kamu
lori cikgu
emak roti

pensel ayam
MEMBACA DAN MEMAMAMI AYAT MUDAH
ali pergi ke kedai

kucing itu comel

saya kutip sampah

buku itu tebal

MENYUSUN AYAT DENGAN BETUL


Abu pergi ke kedai.

Ibu menyuruh Abu pergi ke kedai.

Abu ke kedai menaiki basikal.

Abu balik dari kedai dengan


membawa tepung.

BUTIRAN MURID
NAMA :

UMUR :

TARIKH LAHIR :

JENIS MASALAH PEMBELAJARAN :

SEKOLAH :

PEMARKAHAN:

= /20

= %

TAHAP PENGUASAAN:

0% - 35% = LEMAH

40% - 75% = SEDERHANA

80% - 100% = BAIK

Anda mungkin juga menyukai