PENARAFAN PROGRAM SEKOLAH MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (IPS) 1 2 3 4 5 KOD SEKOLAH: NAMA SEKOLAH: ALAMAT SEKOLAH: NAMA

GURU BESAR/PENGETUA NO TELEFON 05-6218587 6 NO FAX 05-6218587 MAKLUMAT PROGRAM / AKTIVITI 8 9 10 NAMA PROGRAM TEMPAT PROGRAM TARIKH BAHAGIAN Sila tandakan ( / ) Dari Tmt. 1/5/2009 1/5/2009 1 ABA5061 DAERAH PPD HILIR PERAK.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUNGKU 36000 TELUK INTAN, PERAK. HAJI BADRY BIN ZAWAWI 7 ALAMAT E-MAIL skstungku@hotmail.com.my

2009

Pendaaftaran Murid Pra Sekolah Blok C/ Kelas Pemulihan 11 MASA Mula Akhir 7.30 Pg. 11.00 Pg.

12

12.1 Pengurusan 12.2 Kurikiulum 12.3 Kokurikulum 1

12.4 HEM 12.5 Bimb. Kauns. 12.6 Kew.

12.7 Lain-lain Taip

Pengurusan

13

OBJEKTIF

13.1. 13.2.

Sila Lampirk Konsep ( Pe

Rujuk Pelan Operasi 13.3. 14 PENCERAMAH 14.1. 14.2.

15 16

PERASMI GAMBAR Sila tandakan ( / ) 16.1. Ada 1 16.2. Tiada

Disediakan oleh Nama: ( Pn. Akhtronnesa

Disahkan oleh : )

1-Jan TARIKH

TANDATANGAN GURU BESAR/PENGETUA

.

BORANG PENILAIAN DAN SENARAI SEMAK PROGRAM /AKTIVITI SEKOLAH
Nama Sekolah & Alamat: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUNGKU Tahun : 2009 Nama Program: Pendaaftaran Murid Pra Sekolah
ARAHAN: Sila gunakan nombor 1 (satu) apabila mengisi ruangan skor sekolah Tandakan X pada ruangan "Tiada Berkenaan" untuk Item yang tidak berkenaan:i item tidak dimasukkan dalam program ii skor item berkenaan tidak perlu diisi ELEMEN 01 : PERANCANGAN / KERTAS KONSEP No Aspek Aspek No Item Item Tandakan X jika tidak berkenaan di kolum ini Tiada Berke naan Skor Sekolah 0 1 2 3

DIMENSI : PENGURUSAN PROJEK/ AKTIVCITI

1.1. Sistem Fail

( a ) Rujukan Fail /Borang-Borang Berkaitan Projek i Ada Fail Projek dan nombor rujukan betul ii Segala borang berkaitan telah disediakan, mencukupi Jumlah Frekuensi Aspek 5.2 Skor Jumlah Skor Aspek 5.2 7 X X X X X X X X X X Jumlah Frekuensi Aspek 4.3 Skor Jumlah Skor Aspek 4.3 0 Jumlah Frekuensi Elemen 01 Skor Jumlah Skor Elemen 01 7 1 2 3 1 3 1 1 3

1.2

Perancangan Operasi/ Kertas Konsep

(a) Pelan Operasi Aktiviti mengandungi: i ii mengambil kira pelan strategik dan pelan taktikal objektif yang jelas

iii menentukan kumpulan sasaran iv strategik pelaksanaan v masa dan tempoh pelaksanaan vi menentukan pelaksana vii menentukan sumber yang diperlukan viii mengenalpasti kekangan dan halangan ix menentukan mekanisme pemantauan dan penilaian x menentukan mekanisme penambahbaikan

DIMENSI : PENGURUSAN PROJEK/ AKTIVCITI ELEMEN 02 : PESIAPAN DAN PENGURUSAN SEBELUM AKTIVITI No Aspek 2.1 Aspek Persiapan Premis/ Lokasi Tempat Aktiviti No Item Item Tiada Berke naan Skor Sekolah 0 1 2 3 1 1

(a) Memastikan tempat program kondusif: i Susunan perabot, kerusi dan meja,cukup dan teratur ii persekitaran yang bersih, ceria dan selamat iii peralatan disedikan mencukupi dan berfungsi(eg.alat sukan ) iii mempunyai kemudahan asas yang cukup dan selesa(eg.tandas) (b) Persiapan dan Keceriaan Backdrop i Ada tajuk/ tarikh / masa/ perasmi / hiasan(1=1skor) ( c) Sistem paralatan komunikasi (Audio/ Vidio )yang baik i PA sistem /punca kuasa berfungsi dengan baik/diuji ii Alat ICT( Laptop/Screen/CD/sound system ) sempurna/ada iii Punca kuasa elektrrik berfungsi baik/ diuji

X 1 X

2.1

Persiapan Premis/ Lokasi Tempat Aktiviti

( c) No Aspek Aspek No Item Item Tandakan X jika tidak berkenaan di kolum ini Jumlah Frekuensi Aspek 5.1 Skor Jumlah Skor Aspek 5.1 Urusan Urusetia/ ( a ) Kebenaran/kelulusan/ makluman ke Jabatan/ surat menyurat i Surat kebenaran jabatan telah dibuat ( e.g. lawatan / kutipan $ ) ii Surat kebenaran ibu bapa penjaga murid disedia iii Surat kebenaran premis dihantar kpd yg berkenaan iii Surat peminjaman alat telah dihantar ( b ) Mesyuarat i Surat panggilan AJK terlibat dihantar awal ( 2 minggu ) ii Ada mesyuarat Pra / Induk / JK / Penyelarasan Akhir (1=1Skor) ii Mesyuarat post mortem selepas program dibuat ( c) Jemputan telah dihantar i Surat jemputan peserta/penceramah/perasmi/tetamu khas ii Surat jemputan sekolah lain / jabatan lain iii Surat jemputan / makluman pasukan beruniform /polis / bomba ( d ) Surat ( oleh PPD/Jabatan )untuk Perlantikan & Jemputan i Hakim / Pegawai / Guru Pengirim ii Pengerusi Pertandingan/ Peng.Program/ Peng.Kelompok Jumlah Frekuensi Aspek 5.2 Skor Jumlah Skor Aspek 5.2 2.3 Sumber (a) Sumber Kewangan Pembiayaan Program Kewangan i Peruntukan PCG / Wang SUWA/ Keraj.( Sekolah ) ii Yuran Penyertaan (1=25%,2=50%,3=75%,4=98%)dikutip iii Tajaan Syarikat (Skor 1=1 syarikat )diperolehi. iv Tajaan Individu ( Skor 1= 10% drp kos keseluruhan ) v Sumber kewangan mencukupi Jumlah Frekuensi Aspek 5.3 Skor Jumlah Skor Aspek 5.3 2.4 Buku Aturcara (a) Buku Aturcara/ Browsur i Kandungan (Kulit/AJK/Aturcara/Penghargaan )Skor 1=1 isi ii Kulit Luar(Tajuk/Tarikh/Tempat/Perasmi/Logo Sek)1=1skor iii Bilangan ( VIP+Tetamu ) mencukupi Jumlah Frekuensi Aspek 5.4 Skor Jumlah Skor Aspek 5.4 2.5. Juru acara (a) Juru Acara i Teks Ucapan telah disediakan ii Juru acara aktiviti / j.acara perasmi/j.acara penutup, ada iii Kata aluan VIP dan tetamu dirujuk(sebutan/pangkat)betul Jumlah Frekuensi Aspek 5.4 Skor Jumlah Skor Aspek 5.4 2.6. Hadiah, Sijil dan ( a ) Hadiah Cenderahati i Menentukan kategori pemenang ii Telah ditempah/ dibeli iii Kos dan bilangan mencukupi iii Siap dibalut/ dilabel dan disusun ( b ) Sijil i Sijil Pemenang telah siap ( jika ada) ii Sijil Penyertaan/ kehadiran telah disiapkan ( jika ada ) ii Siap dit'tangani pengerusi disusun dan mencukupi ( c) Cenderahati i Untuk perasmi ii Untuk penceramah iii Untuk pegawai ( e.g. sukan ) Jumlah Frekuensi Aspek 5.2 Skor Jumlah Skor Aspek 5.2 2.2

Tiada Berke naan

Skor Sekolah 0 1 2 3 3 9

21 X X X X 1 X X X X X X X 1 2 2 X X X X

4 1 X X 1 3 3 X 1 X 1 2 2 X X X X X X X X X X

No Aspek

Aspek

No Item

Item

Tandakan X jika tidak berkenaan di kolum ini

Tiada Berke naan

Skor Sekolah 0 1 2 3

2.7.

Jamuan

( a ) Jamuan Peserta i Menentukan menu dan anggaran kos ii Sumber kewangan mencukupi iii Masa edaran dan tempat sesuai iii Kelancaran dan kaedah agihan ( b ) Jamuan tetamu i Menetukan menu dan kos ii Sumber kewangan mencukupi ii Masa jamuan dan tempat sesuai ( c) Jamuan VIP i Menentukan menu dan anggaran kos ii Sumber kewangan mencukupi iii Pembekal dikenalpasti Jumlah Frekuensi Aspek 5.2 Skor Jumlah Skor Aspek 5.2

X X X X 1 1

X X X 2 6 10 1 X X 1 2 6 0 Jumlah Frekuensi Elemen 02 Skor Jumlah Skor Elemen 02 1 2 3 6 48 3 6 18

2.8

Sambutan Tetamu

(a) Acara Penyambutan Tetamu i Waktu menunggu ditetapkan ii Kehadiran AJK penuh dan 30 minit awal(25%Hadir=1Skor) iii Pakaian AJK seragam/ rozet/ bunga manggar/kompang(1=1Skor ) iv Ketepatan waktu tiba tetamu khas Jumlah Frekuensi Aspek 5.5 Skor Jumlah Skor Aspek 5.5

DIMENSI : PENGURUSAN PROJEK/ AKTIVCITI ELEMEN 03 : IKLIM AKTIVITI ( PENGURUSAN SEMASA AKTIVITI DIJALANKAN ) No Aspek 3.1 Aspek Persiapan sebelum acara Dimulakan No Item Item Tiada Berke naan Skor Sekolah 0 1 2 3

(a) Tarikh dan masa Program i Kesesuaian tarikh dan masa ii Kesesuaian jangka masa program (b) Pendaftaran i Tempat pendaftaran (meja/kerusi/borang/pendaftar) tersedia ii Pendaftara peserta ( jika pertandingan ) iii Pendaftaran hakim ( jika pertandingan ) iv Pendaftaran tetamu v Buku program disediakan vi Nombor cabutan bertuah diedar (c) Kehadiran ( Isikan Terdaftar/Dijemput dan bilangan hadir di bawah ) Skor Sekala a 80% ke atas 4 = Cemerlang b 50% - 79.99% = Baik 3 c 10% - 49.99 = Memuaskan 2 d 05% - 9.99% = Lemah 1 e 0% - 4.99% = Gagal 0 i Jemputan Dijemput 23 Hadir 23 Cemerlang 100.00 Prestasi % Hadir ii Peserta Terdaftar 23 Hadir 23 Cemerlang 100.00 Prestasi % Hadir

X X X X

0

0

0

0

0

0

0

0

(c)

No Aspek

Aspek

No Item iii Hakim Terdaftar % Hadir

Item

Tandakan X jika tidak berkenaan di kolum ini

Tiada Berke naan

Skor Sekolah 0 0 1 0 2 0 3 0

2 100.00

Hadir Prestasi

2 Cemerlang Jumlah Frekuensi Aspek 6.1 Skor Jumlah Skor 6.1

X

24

3.2

Aturcara majlis

(a) Perjalanan Majlis ( Skor 4 jika tiada kes ) i Kata Aluan Pengerusi Majlis ii Ucapan Pengerusi Acara iii Doa iv Ucapan Perasmian v Persembahan selingan vi Persembahan Peserta Petandingan vii Pengumuman/ Hadiah viii Cenderahati Perasmi ix Sesi soaljawab x Penutup/ Cabutan bertuah xi Jamuan , mencukupi,menu bersesuaian, tempat kondusif xii Kemasan tempat dan peralatan Jumlah Frekuensi Aspek 6.2 Skor Jumlah Skor Aspek 6.2

X X X X X X 1 X X 1 3 15 0 1 2 3 1 3

Jumlah Frekuensi Elemen 6 Skor Jumlah Skor Elemen 6

39

DIMENSI : PENGURUSAN PROJEK/ AKTIVCITI ELEMEN 04 : PENGEMASAN DAN PENGURUSAN SELEPAS AKTIVITI No Aspek Aspek No Item Item Tiada Berke naan Skor Sekolah 0 1 2 1 1 3

4.1. Pengemasan Lokasi dan Tempat

4.2. Senarai Semak / Bancian dan Bahan Baki Refleksi

(a) Kemaskini tempat aktiviti / lokasi program i perabot, dan peralatan lain dipulangkan ke tempat asal ii peralatan yang dipinjam dikembalikan kepada yang berkenaan iii kebersihan, dan keceriaan sama seperti sebelum acara (b) Pentas dan backdrop dikemaskan i kemaskini pentas dan backdrop ii prabot ,peralatan dan bahan hiasan dipulangkan dan disimpan ( c) Sistem paralatan komunikasi (Audio/ Video )yang dipasang i PA sistem dan alat ICT dikembalikan dan disimpan Jumlah Frekuensi Aspek 5.1 Skor Jumlah Skor Aspek 5.1 (a) Bil, hadiah dan sijil tertangguh i bil-bil telah dijelaskan ii semua hadiah dan sijil telah disampaikan iii sijil /surat penghargaan diberi kepada yang berkenaan (b) Baki Kewangan dan Kos i Sejauh mana kos pengurusan aktiviti mencukupi Terhutang, tidak mencukupi = 0, mencukupi = 2, berlebih = 3,4 ( c) Refleksi dan mesyuarat post mortem i Mesyuarat / penilaian aktiviti dilakukan (d) Penilaian Secara Keseluruham i Objektif program, sejauh mana tercapai ii Kesesuaian pengisian acara/aktiviti disepanjang program iii Penilaian secara keseluruhan perjalanan program Jumlah Frekuensi Aspek 5.1

X

1 2 17

1 3

X X

1 1 1 1 1 1 2

Bahan Baki Refleksi

(d) No Aspek Aspek No Item Item Tandakan X jika tidak berkenaan di kolum ini Skor Jumlah Skor Aspek 5.1 0 1 1 Tiada Berke naan Skor Sekolah 0 1 2 2 16 2 2 4 33 3 6

Jumlah Frekuensi Elemen 4 Skor Jumlah Skor Elemen 4

3 3 9

Skor Sekolah 4 1 1 4 7

4 1 4 7

Skor Sekolah 4

1 1

1

Skor Sekolah 4 3 12 21

2

1 1 4 4

3

2

Skor Sekolah 4

1 1 1 1

1

1 4 10

1

1 4 6 4 6 24 48

Skor Sekolah 4 1 1 1

1

1

1

Skor Sekolah 4 1 6 24 24

1 1

1 3 12 15 4 9 36 39

Skor Sekolah 4

1

1 1 3 12 17 1

1

2

Skor Sekolah 4 8 16 4 5 20 33

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD Nama Sekolah & Alamat: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUNGKU NAMA PROGRAM DIMENSI ELEMEN Pendaaftaran Murid Pra Sekolah % ASPEK/SUBELEMEN Item 2 2 6 1 1 1 1 3 2 15 6 4 10 5 6 11 38 SK 123 492 Penuh 8 8 24 4 4 4 4 12 8 60 24 16 40 20 24 44 152 SJKC 132 528 SKOR Sek 7 7 21 2 4 3 2 10 6 48 24 15 39 17 16 33 127 SJKT 132 528 % 87.50

Tahun: Skor Elemen Dengan Wajaran 8.75 87.50 87.50 50.00 100.00 75.00 50.00 83.33 75.00 80.00 100.00 93.75 97.50 85.00 66.67 75.00 83.55

2009 Skor Dimensi Dengan Wajaran

1.1 Rujukan , fail dan Borang-Borang 1.2 Pelan Operasi, Kertas Konsep Jumlah Elemen 1 Perancangan Program 2.1 Persiapan Lokasi Premis / Tempat 2.2 Tugas Urusetia dan Surat Menyurat 2.3 Sumber Kewangan 2.4 Buku Aturcara Persiapan Projek E02 40 2.5 Juru Acara 2.6. Hadiah , Sijil dan Cenderahati PENGURUSAN 2.7. Jamuan PROJEK AKTIVITI 2.8. Penyambutan Tetamu Jumlah Elemen 2: Persiapan Program 3.1 Persiapan sebelum acara Pengurusan Acara E03 dan Iklim Semasa 40 3.2 Aturcara Majlis Program Jumlah Elemen 3: Perjalanan Program 4.1 Pengemasan lokasi/ tempat program Pengemasan dan E04 10 4.2 Senarai semak dan Refleksi Refleksi Jumlah Elemen 4: Kemasan & Refleksi JUMLAH 100 11 Skor Subelemen Dengan Wajaran bagi Subelemen 8.1 - 8.3 dan 12.1-12.7 hendaklah disemak dengan teliti mengikut kesesuaian sekolah E01 Perancangan dan Kertas Konsep 10
(UNIT KUALITI JPN PERAK)

32.00

87.25

39.00

7.50 87.25 6

Tahap Taraf Sek

Program Cemerlang

LAPORAN PENILAI: Kekuatan : 1 2 3 1 2 3 Kehadiran ibu bapa penuh Kerjasama dalam membuat keputusan dan sesi perbincangan baik sekali Kerjasama menyediakan persiapan dan gotong-royong sebelum Program amat baik Kuhadiran kaum bapa 8 orang sahaja Tempat premis ( kerusi meja ) tidak sesuai untuk ibu bapa

Kelemahan

Tandatangan Nama

(

Pn. Akhtronnesa

)

Disahkan: (

)

JABATAN PELAJARAN PERAK UNIT KUALITI SEKTOR PENGURUSAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

RINGKASAN RUMUSAN SKOR SEKOLAH 2009 PENILAIAN KENDIRI SKPM TAHUN:
NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUNGKU HILIR PERAK. Pendaaftaran Murid Pra Sekolah SKOR PROGRAM

DAERAH
NAMA PROGRAM ELIMEN

PERKARA

E01

Perancangan dan Kertas Konsep

8.75

E02

Persiapan Projek

32.00

E03

Pengurusan Acara dan Iklim Semasa Program

39.00

E04

Pengemasan dan Refleksi

7.50

JUMLAH KESELURUHAN SKOR TAHAP PROGRAM TARAF PROGRAM

87.25 6 Program Cemerlang

Tandatangan Nama ( Pn. Akhtronnesa

Disahkan )

Nama Program : Pendaaftaran Murid Pra Sekolah Tempat : Blok C/ Kelas Pemulihan Tarikh :
1/5/2009 HINGGA 1/5/2009

MENU UTAMA
Ke Rekod

Catatan

Pn. Akthronessa Guru Pra Sekolah Masa pendaftaran

Catatan

Murid Pra bersama ibu yang menghantar

Catatan

Mengukur saiz pakaian murid untuk tempahan uniform

Catatan

MENU UTAMA
Ke Rekod