NAMA: ALAMAT

:

PENGARAH NAMA KOMPENI ALAMAT KOMPENI

TARIKH

Notis perletakan jawatan Perkara di atas adalah dirujuk. Dukacita dimaklumkan bahawa saya dengan ini memberi notis perletakan jawatan saya sebagai (NAMA JAWATAN) selama sebulan, bermula hari ini, (TARIKH) sehingga (TARIKH). Perletakan jawatan ini adalah atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dan saya memohon maaf di atas kegagalan saya membantu sehingga siap projek (NAMA PROJEK) ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas (NAMA KOMPENI), terutamanya (NAMA BOS) dan seluruh kakitangan syarikat di atas peluang dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya bekerja di (NAMA KOMPENI) Saya akan terus membantu (NAMA KOMPENI) sehingga (TARIKH AKHIR KERJA), seperti biasa sebelum ini. Untuk makluman, aset syarikat yang berada di pegangan peribadi saya buat masa ini adalah :
y y y y

Broadband modem HUAWEI (tanpa kabel USB) Telefon bimbit Nokia 2100 dan sim card 0123456789 Perodua Kembara Safety helmet

Semua aset syarikat ini akan saya pulangkan sebelum saya menamatkan perkhidmatan nanti. Saya juga dengan ini membenarkan gaji terakhir saya untuk bulan November 2009, ditolak segala wang pendahuluan/pinjaman saya daripada syarikat. Terima kasih.

Yang benar,

(NAMA ANDA)