KOTA KINABALU

KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 2 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Komposisi Penduduk dan Jenis Pekerjaan Di Taman Yun Kiong, Luyang, Kota Kinabalu, Sabah

Nama Murid Tingkatan Nama Guru

: CARMEN CHIN SHIN YI : 2 AMANAH : Pn. Cynthia Chin

Tandatangan Guru : Tarikh hantar Gred : 01/07/10 :