PERBINCANGAN PRACERAPAN

( Dicatat oleh Pencerap )

BIL

BUTIRAN YANG DIBINCANGKAN

CATATAN
7 murid lulus puse 1 3 orang murid masih tidak kuasai 4 kemahiran asas Semua murid minat belajar

1

Latar Belakang Murid (Kekuatan dan Kelemahan )

2

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

1 100% murid boleh menambah 2 timbangan berat hingga 3.t.p. (dalam kg) 2 100% murid boleh menambah hingga 3.t.p. dalam unit kg dan gm

3

Perkaedahan dan Teknik Pengajaran

1 Kaedah :Mastery Learning 1 Teknik: Kuiz

4

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

1 Kad-kad soalan 2 Timbang

5

Semakan Buku Rampaian/Kerja Bertulis Murid

6

Penerapan Kemahiran Berfikir

1 Menyusun atur 2 mealisasimbuat gener

7

Perkara-Perkara Lain

Tandatangan Pencerap Tandatangan Guru 2

Tarikh Tarikh

28.97.2006 28.97.2006

INSTRUMEN PENCERAPAN
Melalui Pencerapan, nilaikan domain A --- G dengan membulatkan skala kadar /skor yang dicatatkan. 1 Tidak memuaskan langsung 2 Perlu diperbaiki A PERANCANGAN 1 Objektif pengajaran tepat, jelas dan sesuai 2 Pemilihan isi pengajaran 3 Pencerakinan dan susunan isi pelajaran 4 Kesesuaian sumber untuk P&P 0 0 B STRATEGI/PERKAEDAHAN & TEKNIK 1 Kesesuaian set induksi dengan isi pengajaran 2 Bahasa merentas kurikulum 3 Penerapan nilai murni 4 Kesepaduan ( penggabungjalinan ) 5 Penerapan kemahiran berfikir 6 Penilaian untuk mendapatkan maklum balas 7 Pelaksanaan pemulihan/pengkayaan 8 Pengendalian kaedah/teknik pengajaran 0 0 C IKLIM PEMBELAJARAN 1 Penglibatan murid dalam P&P 2 Pengurusan dan kawalan bilik darjah 3 Kepelbagaian interaksi dan kerjasama 0 0 0 SKOR (MIN) = 0 3 0 0 1 1 15 4 10 2 ,= 14 ,= MIN: 15
(Jumlah Skor )

3 Memuaskan 4 Baik SKOR 3 4

5 Cemerlang

1

2

5 1 1 1 1

CATATAN

0 0 2

0 0

0 20 0

4 ,= 20 5 1 1 20 ,= MIN: 20

SKOR (MIN) =

(Jumlah Skor )

1

1

SKOR 3 4

CATATAN

1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 3 3 40 12 20 5 1 1 4 ,= 35 ,= MIN: 40 SKOR (MIN) =
(Jumlah Skor )

0.88

1

SKOR 3 4

CATATAN

0.93

D PENYAMPAIAN 1 Penghuraian idea dan konsep 2 Kejelasan suara 3 Kemahiran menyoal 4 Objektif P&P tercapai

1

2

SKOR 3 4

5 1 1

CATATAN

1 1 0 0 0 SKOR (MIN) = 0 0 0 1 20 4 15 3 ,=
(Jumlah Skor )

19 ,= MIN: 20

0.95

E BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) 1 Penggunaan BBM dalam P&P kesannya

1 0 0

2 0 0 2

SKOR 3 4 1 0 0 1 5 4

5 0 ,= 0 5 4 5

CATATAN

SKOR (MIN) =

(Jumlah Skor )

,= MIN:

0.8

F

PENYEMAKAN KERJA BERTULIS BUKU RAMPAIAN (Pascapencerapan)

1

SKOR 3 4 1 1

CATATAN

1 Kuanti kerja yang diberikan 2 Kualiti kerja 3 Penyemakan kerja oleh guru 0 0 G KUALITI PERIBADI GURU 1 Keyakinan diri 2 Sikap terhadap tugas 3 Keperihatinan terhadap murid 4 Berbudi bahasa dan bersopan santun 5 Wujudnya unsur kecindan ( humur ) 6 Kreativiti 0 0 MIN PENCERAPAN KESELURUHAN 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0

1 2 15 8 5 CATATAN 1 ,= 13 ,= MIN: 15 SKOR (MIN) =
(Jumlah Skor )

0.87

1

2

SKOR 3 4

5 1 1 1 1

1 1 1 30 4 25 ,= 5 ,= 29 ,= MIN: 30 5.61 ,= MIN: 7 SKOR (MIN) =
(Jumlah Skor )

0.97

( Skor Min A+B+C+D+E+F+G)

0.80

PERBINCANGAN PASCACERAPAN
( Dicatat oleh pencerap ) Bidang ( Domain ) A
Perancangan

Pencapaian ( Min )

Kekuatan

Kelemahan

1

Persiapan kemas dan teratur

B
Strategi / Kaedahan dan Teknik

0.88

P&P dikuasai dengan baik

Tiada menekankan unsur nilai murni

C
Iklim Pembelajaran

0.93 Murid ceria dan aktif

D
Penyampaian

0.95

Jelas dan mudah difahami

E
Bahan Bantu

0.8

BBM dikendalikan dengan baik

Kad imbasan: tulisan kurang jelas( unit kg)

Mengajar

melancarkan P&P

F
Kerja Bertulis

0.87

Latihan memantapkan pengetahuan murid

G
Kualiti Peribadi Guru

0.97

Berkeyakinan Menguasai suasana P&P dengan berkesan

Jumlah Skor MIN PENCAPAIAN KESELURUHAN % Skor Min

6.39 7 ,=

Tahap
Pengajaran & Pembelajaran

Taraf Pengajaran & Pembelajaran

0.91
91.31

6

Cemerlang

Tandatangan Pencerap

Tarikh

7/23/2010 18:22

Tandatangan Guru 5

Tarikh

7/23/2010 18:22

PENILAIAN PRESTASI KESELURUHAN PENGAJARAN GURU
(Dicatat oleh pencerap ) Catatan Pencerap

Persiapan Baik dan pemilihan tajuk sesuai Objektif : Jelas dan tercapai Strategi / Kaedah dan Iklim Pembelajaran Penyampaian jelas berkesan murid memberi tumpuan aktif dan ceria Penggunaan BBM digunakan dengan berkesan banyak membantu P& P memahami isi pelajaan

Tandatangan Pencerap 6

Tarikh: 14.02.2004