1

EDUCATION of ELAKSAMANA

1.3 1.3.1

KEPERLUAN ASAS & KEPERLUAN SOSIAL MANUSIA INTERAKSI SOSIAL

DEFINISI Proses di mana seseorang itu bertindak atau memberi respon kepada orang lain dinamakan sebagai interaksi sosial Interaksi sosial perlu kerana tanpa interaksi sosial, persahabatan tidak terjalin, berita tidak dapat disebarkan, perniagaan tidak dapat berjalan atau perbelajaran dan pengajaran tidak dapat berfungi dengan baik. 1.3.2 KEPERLUAN ASAS BIOLOGI

1. Merujuk kepada kehendak manusia untuk menyempurnakan segala keadaan kekurangan, gangguan dan ketidakseimbangan yang ada pada dirinya. 2. Secara umumnya keperluan manusia terbahagi kepada dua iaitu keperluan fisiologi (keperluan asas) dan keperluan psikologi. 3. Keperluan asas mengikut Abraham Maslow adalah seperti berikut :

85 % Keperluan Fisiologi
10 % Keperluan Kesempurnaan Kendiri

70 % Keperluan Keselamatan

40 % Keperluan Penghargaan kendiri

50 % Keperluan kasih sayang

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

4. Keperluan asas mengikut Imam Al-Ghazali adalah seperti berikut :

KEROHANIAN ILMU PENGETAHUAN ADAB SEHARIAN KUASA JASMANI
1.3.3 KEPERLUAN SOSIAL

1. Keperluan sosial yang diperlukan oleh manusia ialah keperluan bekerjasama bagi menjayakan sesuatu matlamat. 2. Keperluan berkomunikasi yakni manusia memerlukan interaksi antara sesame manusia bagi menyampaikan hasrat hati dan pandangan. 3. Manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa berkomunikasi dengan manusia lain. 4. Keperluan kasih sayang juga diperlukan oleh manusia iaitu sifat mengasihi dan menyayangi antara satu sama lain. 5. Keperluan biologi manusia pula ialah makanan, pernafasan, pakaian, perlindungan dan jantina. 6. Jantina bermaksud lelaki memerlukan wanita di dalam hidup dan wanita juga memerlukan lelaki untuk menjadi pelindung kepada wanita. 1.3.4 KEPERLUAN KEROHANIAN

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.