Anda di halaman 1dari 15

Persekitaran mikro adalah syarikat, pembekal, syarikat saluran pemasaran (perantara), pelanggan

pasaran, pesaing, dan awam yang digabungkan untuk membuat sistem nilai penghantaran
syarikat. Persekitaran mikro menggambarkan hubungan antara syarikat dan kekuatan pendorong
yang mengendalikan hubungan ini. Yang pertama adalah persekitaran dalaman organisasi-nya
beberapa jabatan dan pengurusan peringkat-seperti pemasaran mempengaruhi keputusan
pengurusan. Komponen kedua merangkumi syarikat saluran pemasaran yang bekerja sama untuk
mencipta nilai: pembekal dan perantara pemasaran (syarikat pengedaran fizikal, agen pemasaran,
perantara kewangan). Komponen ketiga terdiri daripada lima jenis pasaran di mana organisasi
boleh menjual pelanggan, pengeluar, kerajaan, dan pasaran antarabangsa. Komponen keempat
terdiri daripada pesaing yang dihadapi organisasi. Komponen kelima terdiri daripada semua
awam yang mempunyai kepentingan sebenar atau potensi atau kesan terhadap kemampuan
organisasi untuk mencapai tujuannya: kewangan, media, kerajaan, tindakan warga negara, dan
tempatan, umum, dan awam dalaman.

Lima desakan Persekitaran Mikro:

1. Syarikat

1|Muka Surat
Syarikat yang terdiri daripada enam kekuatan yang mempengaruhi
kemampuannya untuk melayani pelanggan.Pertama adalah syarikat itu sendiri dan
peranan yang dimainkannya dalam mikro tersebut. Hal ini boleh dianggap sebagai
persekitaran dalaman.
Pengurusan bertanggungjawab untuk menentukan syarikat misi, tujuan, strategi
yang luas, dan dasar.
Pemasaran pengurus perlu membuat keputusan dalam parameter yang ditetapkan
oleh pengurusan .
Pengurus pemasaran juga harus bekerja sama dengan jabatan syarikat lain.
Bidang-bidang seperti kewangan, pembelian, manufaktur, dan perakaunan semua
keputusan yang lebih baik ketika selaras dengan tujuan.
Semua jabatan perlu "berfikir tentang pelanggan , supaya syarikat untuk berjaya.
Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pelanggan.
Contohnya: Air Asia perlu mengaturkan strategi untuk menjayakan promosi yang
telah dijalankan. Perkhidmatan yang diberikan perlu di tingkatkan agar pelanggan
di tidak membuat aduan.

2. Perantara Pemasaran

2|Muka Surat
Pemasaran Pemasaran perantara adalah syarikat yang membantu syarikat untuk
mempromosikan, menjual, dan mengedar barang ke pembeli akhir.
Dalam perantara pemasaran ini mempunyai empat :
a) Orang Tengah adalah syarikat saluran pengedaran yang membantu
syarikat mencari pelanggan atau membuat jualan kepada mereka. Ini
termasuk peniaga besar dan peruncit yang membeli dan menjual barang
dagangan.
b) Syarikat pengagihan fizikal membantu syarikat untuk simpan barang-
barang bergerak dari titik asal ke tempat tujuan mereka. Contohnya
gudang yang menyimpan dan melindungi barang sebelum mereka
berpindah ke destinasi seterusnya.
c) perkhidmatan agensi Pemasaran Seperti syarikat penyelidikan
pemasaran, agen periklanan, syarikat media membantu target syarikat
dan mempromosikan produk-produknya.
d) Perantara kewangan seperti bank, syarikat kredit, syarikat insurans
membantu transaksi kewangan dan mengasuransikan terhadap risiko.
Contohnya syarikat Air Asia mermelukan orang tengah untuk memudahkan
promosikan perkhidmatan yang dijual. Syarikat pemgagihan fizikal menbantu
syarikat Air Asia untuk menyimpan barang pelanggan yang telah menggunakan
perkhidmatan Air Asia untuk mengirim barang. Agensi Perkhidmatan
Pemasaran yang terdiri daripada firma media dan pengiklanan menbantu Air
Asia mempromosikan “Air Asia announced their latest Promotion”. Perantara
kewangan menbantu Air Asia dalam pengurrusan kewangan.

3|Muka Surat
3. Pengguna/ Pelanggan
Syarikat perlu untuk mempelajari 5 jenis pasaran pelanggan.
i. Pasaran Pelanggan individu dan rumah tangga yang membeli barang dan
perkhidmatan untuk konsumsi pribadi.
ii. Pasaran Perniagaan membeli barang dan perkhidmatan untuk diproses
lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses pengeluaran mereka.
iii. Pasaran runcit membeli barang-barang dan perkhidmatan dalam rangka
untuk dijual kembali mereka pada keuntungan.
iv. Pasaran kerajaan institusi yang membeli barang dan perkhidmatan dalam
rangka untuk menghasilkan perkhidmatan awam atau memindahkannya
kepada orang-orang yang memerlukan mereka.
v. Pasaran Antarabangsa pembeli dari semua jenis di negara-negara asing.
Contoh Pasaran pelanggan akan membeli perkhidmatan untuk urusan peribadi.
Jika tiada pasaran pelanggan maka syarikat Air Asia tidak dapat menjalankan
perniagaannya.Pasaran yang lain juga membantu Air Asia mengembangkan
perkhidmatannya di luar Negara.

4|Muka Surat
4. Pesaing
Pesaing setiap syarikat menghadapi pelbagai saingan. Syarikat mesti dalam
keuntungan strategik dari pesaing oleh kedudukan tawaran mereka untuk
berjaya dalam pasaran. Tidak ada strategi bersaing satu yang terbaik untuk
semua syarikat.
Syarikat juga perlu mengetahui pesaing mereka supaya mengetahui kekuatan
kelemahan dan ketidakcekapan syarikat lain mengorganisasikan syarikat
mereka. Ia dapat menbantu syarikat untuk menpertingkatakan perkhimatan yang
sedia ada kepada yang lebih baik.
Dengan syarikat dapat mengaturkan strategi- strategi untuk mengatasi persaing.
Contonnya Air Asia perlu mengetathui kekuatan dan kelemahan pesaingnya
seperti Malaysia Airlines , Jetstar dan Fire Fly.Ia akan membantu Air Asia
meningkatkan perkhidmatan dan membuat promosi yang lebih murah
berbanding pesaingnya.

5|Muka Surat
5. Masyarakat
Masyarakat yang mempunyai kepentingan sebenar atau potensi atau kesan
terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebuah syarikat harus
mempersiapkan rencana pemasaran untuk seluruh awam utama mereka serta
pasaran pelanggan.
Masayarakat menpunyai tujuh iaitu:
a. Masyarakat kewangan mempengaruhi kemampuan syarikat untuk
mendapatkan dana, pemodal Malaysia berhad
b. Masyarakat Media membawa berita, ciri, dan pendapat.
c. Masyarakat Kerajaan menpunyai pengaruh yang kuat ia perlu mengambil
kira engan pembangunan kerajaan.
d. Masyarakat tindakan rakyat keputusan yang sering dipertanyakan oleh
organisasi pelanggan.Masyarakat ini tidak tergolong dalam badan kerajaan
ia lebih kepada menberi peluang kepada pengguna untuk bersuara dan
mendapatkan hak-hak pengguna.
e. Masyarakat Tempatan termasuk warga persekitaran dan organisasi
masyarakat.Syariakt perlu mendekatkan diri mereka dengan masyarakat
setemapat kerana ia dapat membantu syarikat tentang kepuasan
masyarakat tentang syarikat Air Asia.
f. Masyarakat Umum , syarikat harus prihatin tentang umum sikap
masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan. Serta imej syarikat dalam
penjual produk dan perkhidmatan.
g. Masyarakat Dalaman ialah pekerja, pengurus, relawan, dan Lembaga
Pengarah. Jika masyarakat dalaman berpuas hati dengan perkhidmatan
yang telah di beri oleh Air Asia maka ia akan memberi kesan kepada
masyarakat luar.

6|Muka Surat
Persekitaran Makro Syarikat persekitaran syarikat dan semua pelakon lain beroperasi dalam
lingkungan makro yang lebih besar dari kekuatan-kekuatan yang membentuk peluang dan
ancaman bagi perusahaan. Ada enam kekuatan utama di lingkungan makro syarikat. pengaruh
makro mempengaruhi semua syarikat seperti demografi, keadaan ekonomi, budaya dan undang-
undang.

Lima desakan persekitaran makro:

1.Demografi

Demografi adalah kajian tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan,
lokasi, umur, jantina, bangsa, pekerjaan, dan statistik lainnya. Ini adalah kepentingan
utama untuk pemasar kerana melibatkan orang-orang membuat pasaran. Gaya
demografi yang terus berubah.
Populasi dunia meskipun tidak semua negara tingkat tumbuh pada peringkat letupan
yang akan akan melebihi bekalan makanan dan kemampuan untuk perkhidmatan
yang mencukupi penduduk. Bahaya terbesar adalah di negara-negara termiskin di
mana kemiskinan memberi sumbangan terhadap kesulitan.
Kecenderungan yang paling penting adalah perubahan struktur umur penduduk.
Penuaan penduduk adalah kerana penurunan kadar kelahiran di negara ini, dan
harapan hidup semakin meningkat. baby Boomer berikut Perang Dunia II telah
menghasilkan unjuran "besar" dalam pengagihan penduduk usia kita. Pasar utama
baru adalah kumpulan umur tengah di masa depan akan kumpulan warga senior. Ada
banyak pembahagian kumpulan ini.

7|Muka Surat
Generasi X - kumpulan ini terletak pada bayangan Boomer dan kurangnya ciri-ciri
yang membezakan jelas. Mereka adalah kelompok yang sangat sinis kerana semua
kesulitan yang telah dikepung dan mempengaruhi kelompok mereka.
Echo Boomer (boomlets bayi) adalah anak tumbuh besar dan pasaran remaja.
kumpulan ini digunakan untuk kemakmuran pada bahagian orang tua mereka
berbeza dengan Generasi X. Salah satu ciri yang membezakan mereka mengucapkan
kelancaran dan kemudahan dengan komputer, digital, dan teknologi internet
(kadang-kadang disebut Net-Gens).
Generasi pemasaran mungkin, hati-hati harus digunakan untuk mengelakkan
keterasingan generasi. Banyak keluarga moden sekarang "telecommute" - bekerja di
rumah atau di pejabat terpencil dan kelakuan perniagaan mereka menggunakan fax,
telefon bimbit, modem, atau Internet Secara umum, penduduk berpendidikan
menjadi lebih baik. Angkatan kerja akan-datang lebih kerah putih.
Contohnya dengan demografi Air Asia dapat mengkaji kelas sosial dan saiz
penduduk yang membolehkan Air Asia menpromosikan Perkhidmatannya.
Kepadatan penduduk di kawasan KLIA memberi kesan kepada Air Asia.

8|Muka Surat
2. Ekonomi

Persekitaran ekonomi meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kuasa beli


pelanggan dan pola pengeluaran.
Konsumsi pribadi (bersama-sama dengan hutang peribadi) sudah naik (tahun
1980) dan awal 1990-an membawa kemelesetan yang menyebabkan penyesuaian
baik secara peribadi dan korporat di negara ini. Saat ini, pelanggan lebih berhati-
hati pembeli).
Pemasaran Penilaian (cuba untuk menawarkan nilai pelanggan yang lebih besar
untuk dolar mereka) adalah strategi yang sangat serius pada 1990-an. Real
pendapatan meningkat lagi, tapi sedang dijaga ketat oleh pelanggan yang sedar-
nilai).
Pengedaran pendapatan masih sangat condong di AS dan semua kelas belum
berkongsi dalam kemakmuran. Selain itu, pola pengeluaran menunjukkan bahawa
makanan, perumahan, dan pengangkutan masih akaun bagi majoriti dolar
pelanggan. Hal ini juga dicatat bahawa pengedaran pendapatan telah menjadikan
pasaran "dua-tier" di mana ada orang-orang yang kaya dan kurang kaya.
Contohnya keadaan ekonomi yang stabil di Malaysia memberi peluang kepada
Air Asia meningkatkan pendapatan syarikat mereka. Ini kerana jika ekomoni
stabil maka penlanggan akan menggunakan perkhidmatan pernebangan Air Asia.

9|Muka Surat
3.Teknologi

Persekitaran teknologi termasuk kekuatan yang mencipta teknologi baru, mencipta


produk baru dan peluang pasaran.
Teknologi mungkin merupakan kekuatan paling dramatik membentuk takdir kita.
teknologi baru mencipta pasaran dan peluang baru.
Langkah cepat perubahan teknologi. Produk sedang teknologi usang pada kelajuan
yang pantas.
Tampaknya ada peluang hampir tak terbatas yang dibangunkan setiap hari.
Pertimbangkan memperluaskan bidang penjagaan kesihatan, pesawat ruang angkasa,
robot, dan industri biogenetic.
Tantangannya tidak hanya teknikal, tetapi juga secara komersial untuk membuat
praktikal, terjangkau versi perkhidmatan.
Peningkatan peraturan. Pemasar harus mengetahui peraturan-peraturan tentang
keselamatan produk, privasi individu, dan daerah lain yang mempengaruhi perubahan
teknologi. Mereka juga harus waspada terhadap berbagai aspek negatif yang mungkin
dari suatu inovasi yang mungkin membahayakan pengguna.
Contohnya dengan ada teknologi ,Air Asia akan menbuat peningkatan teknologi baru
sedikit demi sedikit untuk menaikan tarafkan syarikat mereka.

10 | M u k a S u r a t
4. Politik

Persekitaran politik termasuk undang-undang, badan kerajaan, dan tekanan kelompok


yang mempengaruhi dan menyekat pelbagai organisasi dan individu dalam suatu
masyarakat tertentu.
Berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur perniagaan.
1. Kerajaan membangunkan dasar awam untuk memandu perdagangan - set undang-
undang dan peraturan-peraturan yang menyekat perniagaan untuk kebaikan masyarakat
secara keseluruhan.
2). Hampir setiap kegiatan pemasaran adalah tunduk pada berbagai undang-undang dan
peraturan. Sejumlah trend dalam lingkungan politik meliputi:
1). Meningkatkan undang-undang untuk:
a). Melindungi syarikat daripada satu sama lain.
b). Melindungi pelanggan daripada amalan perniagaan yang tidak adil.
c). Melindungi kepentingan masyarakat terhadap kelakuan perniagaan yang tidak terhad).
2. Mengubah kerajaan lembaga penegakan undang-undang. Baru dan penguatkuasaan
undang-undang mereka akan meneruskan atau meningkat).
3. Meningkatnya penekanan pada etika dan tindakan bertanggung jawab secara sosial.
Bertanggung jawab sosial syarikat secara aktif mencari cara untuk melindungi
kepentingan jangka panjang pelanggan dan persekitaran.
a). syarikat yang tercerahkan mendorong pengurus mereka untuk melihat lebih jauh
peraturan dan "melakukan hal yang benar."
b). Letupan dalam e-commerce dan Internet marketing telah mencipta satu set baru isu-
isu sosial dan etika. Kebimbangan adalah Privasi, Keselamatan, masuk ke oleh
kumpulan-kumpulan terdedah atau tidak sah.
Contohnya: kerajaan telah menetapkan satu undang- undang di mana barang yang
di beli di luar Negara dan di bawa masuk Malaysia dengan tujuan menjualnya
semual dikenkan cukai. Dengan ini Air Asia perlu mengikut undang-undang yang
telah di tetepkan oleh kerajaan.

11 | M u k a S u r a t
6. Budaya

Persekitaran budaya terdiri daripada agensi-agensi dan kekuatan lain yang


mempengaruhi nilai-nilai dasar itu masyarakat, persepsi, keutamaan, dan perilaku.
ciri-ciri budaya tertentu boleh mempengaruhi keputusan pemasaran. Di antara
ciri-ciri budaya yang paling dinamik adalah:
1). Kegigihan nilai-nilai budaya. teras Rakyat keyakinan dan nilai-nilai
mempunyai darjat yang tinggi ketekunan. Core keyakinan dan nilai-nilai yang
diturunkan dari orang tua untuk anak-anak dan diperkuatkan oleh sekolah, gereja,
perniagaan, dan kerajaan. keyakinan sekunder dan nilai-nilai yang lebih terbuka
untuk perubahan.
2. Pergeseran nilai-nilai budaya sekunder. Kerana nilai-nilai budaya sekunder dan
keyakinan yang terbuka untuk perubahan, pemasar mahu melihat mereka dan
mampu memanfaatkan potensi perubahan. utama budaya yang dilihat masyarakat
disajikan dalam:
a). Rakyat pandangan sendiri. Orang-orang berbeza-beza dalam penekanan
mereka pada melayani diri mereka sendiri versus melayani orang lain. Pada 1980-
an, cita-cita peribadi dan materialisme meningkat secara dramatik, dengan
implikasi signifikan untuk pemasaran. Industri hiburan adalah penerima manfaat
utama.
b). Rakyat pandangan orang lain. Para pemerhati telah mencatat pergeseran dari
saya-masyarakat "" ke kita-masyarakat "Pelanggan." Menghabiskan lebih lanjut
mengenai produk dan perkhidmatan yang akan memperbaiki kehidupan mereka
dan bukan citra mereka.
c). Rakyat pandangan organisasi. Orang-orang yang bersedia bekerja untuk
organisasi-organisasi besar tetapi mengharapkan mereka untuk menjadi semakin
bertanggung jawab secara sosial. Banyak syarikat yang menghubungkan diri
mereka untuk menyebabkan berharga. Kejujuran di banding adalah suatu
kemestian.

12 | M u k a S u r a t
d). Rakyat pandangan masyarakat. orientasi ini mempengaruhi pola konsumsi.
"Buy American" membeli versus luar negeri merupakan isu yang akan
meneruskan ke dekad seterusnya.
e). Rakyat melihat alam. Ada trend yang sedang berkembang terhadap perasaan
orang tentang penguasaan atas alam melalui teknologi dan keyakinan bahawa
alam berlimpah. Namun, alam adalah terhad. Cinta alam dan sukan yang
berkaitan dengan alam diharapkan trend yang signifikan dalam beberapa tahun
mendatang.
f). Rakyat dilihat dari alam semesta. Studi tentang asal-usul manusia, agama, dan
kempen iklan pemikiran ini sedang meningkat. Saat ini, Amerika dalam satu
perjalanan spiritual. Hal ini mungkin akan mengambil bentuk "individualisme
spiritual."
Contohnya: Dalam desakan persekitaran budaya ini Air Asia dapat mengaturkan
strategi mengeluarkan promosi jualan pernebagan mengikut musim perayaan yang
ada di Malaysia seperti Tahun Baru Cina , Deepavali dan Hari Raya Puase.

13 | M u k a S u r a t
Kesimpulan
Kesimpulan yang kita dapat ialah kita dapat menpelajari desakan persekitaran mikro dan makro
di dalam bab 2. Di dalam tugasan saya ini, saya perlu menerangakan desakan kepada syarikat
penerbangan Air Asia dalam menpromosikan pelancongan ke luar Negara dengan tambang
murah serendah 30 Sen. Dalam persekitarn mikro dan makro dapat membantu syarikat Air Asia.

Selain itu kita dapat memahami tentang persekitaran mikro dan makro dengan lebih teliti.

14 | M u k a S u r a t
Rujukan

1. http://www.zainbooks.com/books/marketing/principles-of-marketing_13_marketing-
information-system.html
2. Marketing By Michael, J. Etzel Bruce, J.Walker William and J.Stanton ,14 edition

15 | M u k a S u r a t

Anda mungkin juga menyukai