KEP ALA SURAT SEKOLAH

Telefon : Fax : Email:

Ruj.Tuan: Ruj.Kami: Tarikh :
Pengarah Pelajaran Perak, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh. (u.p: Unit Kewangan 1 )

Tuan,
Bayaran Balik Secara Ansuran BISP Yang Terlebih Bayar Kerana Dilantik Sebagai Pebagai Penolong Kanan En. xxxxxxxxxxxxxxx – PP LD Gred DGA32 No. F /P: 12345

Dengan hormatnya saya diarahkan merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pegawai di atas telah dilantik sebagai Penolong Kanan mulai dari 01.01.2008. Beliau dikehendaki membuat pengembalian terhadap BISP yang tidak layak diterima iaitu berjumlah seperti berikut:
2.1

BISP Jumlah

: RM1,966.51

: RM 1966.51

3. Oleh itu, pohon kelulusan tuan untuk bayaran balik secara ansuran selama 6 (enam) bulan seperti jadual berikut:
Bil 1 2 3 4 5 6

Bulan Oktober 2008 November 2008 Disember 2008 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009

Amaun (RM) 327.25 327.25 327.25 327.25 327.25 327.26
1,966.51

http://ppdkerian.edu.my

Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan b. Sekian dimaklumkan. terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. ………………………………………………….p Pengarah Pelajaran Perak http://ppdkerian. terima kasih..edu.my .Sekian. ( Untuk Kegunaan Jabatan ) Dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk membayar balik emolument yang terlebih bayar secara ansuran bulanan melalui potongan gaji adalah dibenarkan seperti para 3 di atas. (NAM A GURU BESAR / P ENGETUA) Cop Sekolah ………………………………………………………………………………………………………………….