Kata hubung gabungan

Menggabungkan klausa-klausa yang sama tarafnya. Contoh kata ialah dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya. Contoh ayat: Pemanah itu melepaskan anak panah, tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.  Belum tentu... sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung,¶¶ katanya. Dia mengelak, lantas menikam.

[sunting]Kata [sunting]Kata

hubung pancangan
hubung pancangan relatif

Kata hubung ini menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). Hubungan ini menggunakan kata hubung yang. Contoh ayat:  Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah. Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya. Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah. [sunting]Kata

hubung pancangan komplemen

Kata hubung ini menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. (Komplemen bermaksud pelengkap). Jadi, klausa klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama. Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa dan untuk. Contoh ayat:  Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat enam A. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. [sunting]Kata

hubung pancangan keterangan

Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa k eterangan kepada klausa utama. -Kata hubung itu ialah kerana, agar, meskipun, sekiranya, semoga, supaya, kalau, andaikata, kendatipun, hingga, jika, jikalau, semasa, sementara, setelah, sewaktu, sekiranya, ketika, tatkala, walaupun, dan sesungguhnya. Contoh ayat: Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat 

Saya berkawan dengannya semenjak kecil [sunting]Kata

hubung berpasangan

Kata hubung ini selalunya wujud dalam berpasangan dan merupakan gabungan kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan. Kata hubung itu ialah baik...mahupun, baik...baik, bukan sahaja... malah, entah...entah,jangan...pun, kian...kian, sama ada... ataupun, sedangkan...inikan pula, semakin...semakin, sungguhpun...tetapi, dan walaupun...namun. . Contoh ayat:    Kian lama kian banyak orang yang ke sana. 

 Contoh agar apabila atau bahawa dan hingga Jika Jikalau kecuali kerana lalu manakala sambil serta semenjak sementara sungguhpun supaya walaupun tetapi Kata Contoh 

Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah. 1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. 2. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: (a) kata hubung gabungan, (b) kata hubung pancangan, (c) kata hubung berpasangan. 3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Hubung Gabungan / Pancangan Ayat Contoh Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera. Mukanya pucat apabila disoal. Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar. Leela dan Siu Lan berjiran. Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam. Saya berpayung jika hujan. Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan. Semua murid Nadir kecuali Gopal. Aini menangis kerana terlalu sedih. Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon. Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor. Zalifah bernyanyi sambil menari. Zahid serta abangnya menonton wayang. Saya berkawan dengannya semenjak kecil. Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari. Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai. Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU. Badannya besar tetapi penakut. Hubung Berpasangan Ayat Contoh

Baik - mahupun

Baik lelaki mahupun perempuan sama -sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Baik- baik Baik Daud baik adiknya samasama pintar. bukan sahaja malah Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah. entah entah Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak. Jangan ± pun Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada. Kian ± kian Kian lama kian banyak orang yang ke sana. Sama ada ± ataupun Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir keSekolah. sedangkan...inikan pula Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut. semakin...semakin Encik Husin semakin kaya semakin pemurah. sungguhpun...tetapi Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. walaupun...namun Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha. 2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar Dan hingga lalu ketika Dengan yang tetapi jika Kerana serta kalau kemudian demikian walhal walau agar atau demi supaya 3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan. semasa sementara seharusnya andaikata semoga seketika sebaliknya sedangkan setelah sesungguhnya walaupun itupun sewaktu seandainya meskipun sekali[un mudah-mudahan moga-moga jikalau bagaimanapun padahal contoh ayat 1. menggabungkan dua ayat Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinag. 2. Menggabungkan dua rangkai kata Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut. 3. Menggabungkan ayat -ayat Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi r kyatnya a masih miskin dan menderita.