Anda di halaman 1dari 2

KULIAH 2 : MADAM KANG

PENYUBURAN DIRI INSAN GURU

SESI 1

- BIODATA SETIAP PELATIH JQAF MAJOR PA


- SETIAP PELATIH DIMINTA BERCAKAP

AKTIVITI 1 (INDIVIDU)

- KENALI DIRI SENDIRI


- ADA 4 ELEMEN YANG PERLU ADA
1) BACKGROUND @ LATAR BELAKANG
2) KEPERCAYAAN
3) SIKAP
4) HUBUNGAN INTERPERSONAL

AKTIVITI 2 (BERKUMPULAN)

- PENAMPILAN DIRI
- DARI SUDUT
1) FIZIKAL
2) EMOSI
3) SIKAP

AKTIVITI 3 ( BERPASANGAN)

- TANGGUNGJAWAB GURU
1) TERHADAP PELAJAR
2) TERHADAP IBUBAPA
3) TERHADAP RAKAN SEJAWAT
4) TERHADAPMASYARAKAT

NOTA
KESEDARAN EMOSI

KESEDARAN KECEKAPAN
EMOSIKECEKAPAN EMOSI
PERSONAL

KESEDARAN KENDIRI EMPATI

PENGURUSAN KEMAHIRAN SOSIAL


KAWALAN KENDIRI

KESEDARAN KENDIRI

KESEDARAN EMOSI KETEPATAN TAKSIRAN KEYAKINAN KENDIRI


KENDIRI KENDIRI

PENGURUSAN KAWALAN KENDIRI


1 KAWALAN KENDIRI
2 AMANAH
3 KETEKUNAN
4 KEBOLEHSUAIAN
5 INOVASI