P. 1
TATACARA KENAIKAN PANGKAT

TATACARA KENAIKAN PANGKAT

|Views: 1,877|Likes:
Dipublikasikan oleh fansuri80

More info:

Published by: fansuri80 on Aug 01, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

ASSALAMUALAIKUM ASSALAMUALAIKUM

SALAM SEJAHTERA SALAM SEJAHTERA
1-Aug-10
KENAIKAN PANGKAT
ƏKenaikan PangkatƐ bererti peningkatan secara hakiki
dari satu Gred ke satu Gred yang lebih tinggi dalam skim
dan perkhidmatan yang sama bagi pegawai perkhidmatan
berkenaan
PEMANGKUAN
ƏPemangkuanƐ bererti seseorang pegawai yang
dikehendaki menjalankan tugas bagi satu jawatan lain yang
lebih tinggi grednya daripada gred hakiki pegawai dalam
skim perkhidmatan yang sama secara sepenuh masa.
1. DEFINISI KENAIKAN PANGKAT
DAN PEMANGKUAN
PEMANGKUAN DIBAHAGIKAN KEPADA 2 JENIS :
Dengan tujuan dinaikkan pangkat jika:
ƥ kekosongan jawatan yang lebih tinggi adalah
secara hakiki dan pegawai yang memangku
adalah layak mengikut skim perkhidmatan.
Bukan dengan tujuan naik pangkat jika:
ƥ Pegawai yang diperakukan tidak layak mengikut
skim perkhidmatan atau pegawai belum
memasuki zon kenaikan pangkat yang ditetapkan
(walaupun jawatan yang dipangku adalah
jawatan yang kosong secara hakiki)
ƥ Pegawai yang MBTNP tidak semestinya diberi
kenaikan pangkat dan boleh kembali ke gred asal
pegawai tersebut.
1-Aug-10
Tempoh Pemangkuan Tempoh Pemangkuan
i) Di bawah urusan kenaikan pangkat secara hakiki,
Pegawai disyaratkan memangku jawatan dahulu
sebelum dinaikkan pangkat
ii) Tempoh pemangkuan 6 bulan keatas
iii) Tujuan Pemangkuan:-
a) Menilai Pegawai sebelum disahkan atas
jawatan naik pangkat
b) Untuk mempastikan calon yang menolak
tawaran penempatan memangku tidak
dinaikkan pangkat
1-Aug-10
DASAR KENAIKAN PANGKAT
Seseorang pegawai itu dipilih untuk dinaikkan pangkat
berasaskan kepada kebolehan dan kesesuaian yang
akan ditentukan mengikut :
ƥ Kecekapan dan prestasi kerja yang ditunjukkan
dalam menjalankan tugasnya;
ƥ Pengetahuan dan kemahiran yang ada padanya.
ƥ Kualiti peribadi termasuk keutuhan, kelulusan dan
pengalaman yang ada padanya; dan
ƥ Potensi, kegiatan luar, sumbangan, jalinan
hubungan dan kerjasama serta aspek lain yang
difikirkan relevan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat.
1-Aug-10
a) Pegawai Yang Layak mengikut Skim Perkhidmatan
b) Pegawai yang memohon
c) Pegawai yang dipinjam/tukar sementara ke Agensi
lain
d) Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh
e) Pegawai Bercuti sebelum bersara wajib
Pegawai Yang Boleh Di Timbang Untuk Pegawai Yang Boleh Di Timbang Untuk
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
1-Aug-10
a) Pegawai Percubaan,Pegawai Sementara, Pegawai
Kontrak, Pegawai Sangkut dan Pegawai Pelatih
b) Pegawai meletak jawatan semasa urusan naik
pangkat diadakan
c) Pegawai Bercuti Tanpa Gaji
d) Pegawai yang enggan bertukar dan Pegawai yang
dihukum tatatertib
Pegawai Yang Tidak Boleh Di Pegawai Yang Tidak Boleh Di Timbang Timbang
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
1-Aug-10
a) Dilaksanakan melalui Iklan atau Tanpa Iklan
Secara Iklan
i) Surat Pekeliling Kementerian akan dikeluarkan
ii) Calon-calon yang layak dijemput memohon
melalui Ketua Jabatan
iii) Dokumen perlu dikemukakan oleh JPN
Perlaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat Perlaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat
1-Aug-10
Secara Tanpa Iklan
i) Ketua Jabatan mengemukakan senarai nama
pegawai yang layak
ii) Dokumen perlu dikemukakan oleh JPN/BHG
ke Kementerian Pelajaran
* Kenyataan Perkhidmatan
* Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
* Salinan Surat Pengisytiharan Harta
1-Aug-10
i) Markah Laporan Nilaian Prestasi
- Wajaran LNPT untuk 3 tahun terkini
ii) Tempoh Perkhidmatan
- Mengikut kekananan (seniority)
iii) Kelayakan Tambahan
- Phd / Master
- Kursus ƛ NPQH dsb
Saringan (Short Saringan (Short- - Listing) Listing)
Berasaskan Kriteria Berikut :-
1-Aug-10
Nama
:
Ejaan Betul
Jantina
:
Encik/Puan (Calon Cina)
Nombor Kad
Pengenalan
:
Lama
Baru
Tarikh Lahir
:
Mengikut KP baru
Calon yang bersara
wajib
:
Perlu dimaklumkan
Tarikh Lantik/Sah
:
Catatkan / Nyatakan
Calon berdenda
:
Perlu dimaklumkan
Maklumat calon perlu disemak bersama Buku Rekod
Perkhidmatan seperti berikut :-
PROSES PERAKUAN CALON PROSES PERAKUAN CALON
1-Aug-10
Markah wajaran
Nilaian Prestasi
:
Wajaran perlu betul
3 tahun terkini
Tarikh Laporan
Pengisytiharan
Harta
:
Perlu lapor setiap 5 tahun
Keutuhan BPR
:
Bebas dari laporan BPR
Kenyataan
Tatatertib/ Surcaj
:
BTT jika bebas dari Tindakan
Tatatertib
TT ƛ perlu laporan
Ulasan Ketua
Jabatan
:
Sokong/tidak sokong
Permohonan calon perlu
dikemukakan sama ada disokong
atau tidak disokong oleh Ketua
Jabatan
Jika tidak disokong ƛ perlu beri
ulasan secara berasingan
1-Aug-10
Calon bertukar ke negeri lain- Ketua Jabatan
asal perlu kemukakan perakuan ke negeri
tersebut
Calon yang berkursus/ bercuti perlu
dimaklumkan ƛ cuti sakit/belajar/ CTG
Buku Rekod Perkhidmatan perlu dikemaskini
bagi memastikan kesahihan maklumat
Calon yang telah memangku DG48 atau
DGA32/DGA34 dan telah mendapat kenaikan
pangkat secara ƠTime-Basedơ tidak boleh
diperakukan lagi
Lulus Penilaian Tahap Kecekapan
1-Aug-10
PELUANG KENAIKAN PANGKAT
(Istimewa Untuk Guru Sahaja)
Terdapat 4 peluang kenaikan pangkat iaitu melalui
proses:
Urusan Biasa berdasarkan kekosongan jawatan
(Jawatan Hakiki). Gred DG44 - JUSA
Time-based secara KUP :ƛ DG44 & DG48;
Guru Cemerlang secara KUP :ƛ
DG44; DG48; DG52; DG54 & Gred KHAS C
Pengetua Cemerlang secara KUP :ƛ
DG52 / DG54 & JUSA C
1-Aug-10
Contoh Urusan Kenaikan Pangkat Yang
Dilaksanakan di Kementerian Pendidikan.
a) Pembantu Tadbir N9(N17) ke N7(N22)
b) PPPBS Gred DG29(DG6) Ke DG32(DG5)
c) PPPBS Gred DG32(DG5) Ke DG34(DG4)
d) PPPS Gred DG41(DG3) Ke DG44
e) PPPS Gred DG44 Ke DG48(DG2)
f) PPPS Gred DG48(DG2) Ke DG52
g) PPPS Gred DG52 Ke DG54(DG1)
h) PPPS Gred DG54 Ke JUSA ƝCƞ
j) PPPS Gred JUSA ƝCƞ Ke JUSA ƝBƞ
k) PPPS Gred JUSA ƝBƞ Ke JUSA ƝAƞ
2. 2. KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG48 KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG48
MENGIKUT BIDANG MENGIKUT BIDANG
a. BIDANG UMUM
i. Semenanjung Malaysia
- Zon Lantikan 1988 dan sebelum
- Pengetua Lantikan sehingga 1988
- Bukan Pengetua Lantikan 1982
ii. Sarawak
- Zon Lantikan 1988 dan sebelum
iii. Sabah
- Zon Lantikan 1990 dan sebelum
- Pengetua Lantikan sehingga 1990
- Bukan pengetua Lantikan 1988
1-Aug-10
b. b. BIDANG PENDIDIKAN ISLAM BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
Zon Lantikan 1983 dan sebelum
* Syariah
* Usuluddin
* Dakwah
* Pengajian Islam Jabatan
Pengajian Islam UM
c. BIDANG TEKNIKAL
Zon Lantikan 1988 dan sebelum
* Kejuruteraan
* Senibina
* Ukur Bahan / Ukur Tanah
* Perakaunan
1-Aug-10
d. TIME BASED
Terbuka kepada semua PPPS Gred DG41(DG3) ke
Gred DG44 dan DG44 ke Gred DG48 serta PPPLD
Gred DG29(DGA6) ke Gred DG32 yang memenuhi
syarat
e. GURU CEMERLANG
Terbuka kepada semua PPPS DG41ke Gred DG44
hingga Gred Khas C dan PPPLD DG29(DGA6) ke Gred
DG32 yang memenuhi syarat. Berdasarkan
kepakaran dalam subjek Matapelajaran yang diajar
f. PENGETUA CEMERLANG
Gred DG48 ke Gred DG5 hingga JUSA C
4. KENAIKAN PANGKAT BIASA (HAKIKI)
i. Telah disahkan dalamperkhidmatan
ii. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
iii. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan
iv. Bebas dari tindakan tatatertib
v. Telah mengistiharkan harta
vi. Diperaku oleh ketua jabatan
SYARAT-SYARAT KE GRED DG 44
PPPS DG 41 layak dipertimbangkan kenaikan pangkat
ke jawatan PPPS DG 44 yang kosong apabila telah ;
i. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
ii. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan
iii. Bebas dari tindakan tatatertib
iv. Telah mengistiharkan harta
v. Diperaku oleh ketua jabatan
SYARAT-SYARAT KE GRED DG 48
PPPS DG 44 layak dipertimbangkan kenaikan pangkat
ke jawatan PPPS DG 48 yang kosong apabila telah ;
i. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
ii. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan
iii. Bebas dari tindakan tatatertib
iv. Telah mengistiharkan harta
v. Diperaku oleh ketua jabatan
SYARAT-SYARAT KE GRED DG 52
PPPS DG 48 layak dipertimbangkan kenaikan pangkat
ke jawatan PPPS DG 52 yang kosong apabila telah ;
i. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
ii. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan
iii. Bebas dari tindakan tatatertib
iv. Telah mengistiharkan harta
v. Diperaku oleh ketua jabatan
SYARAT-SYARAT KE DG 54
PPPS DG 52 layak dipertimbangkan kenaikan pangkat
ke jawatan PPPS DG 54 yang kosong apabila telah ;
1-Aug-10
- Diluluskan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Julai
1997
- Matlamatnya untuk memberi peluang Kenaikan Pangkat
kepada PPPS dan PPPLD yang layak dengan cara ;
a. Tidak melibatkan tempoh pemangkuan
b. Dinaikkan pangkat terus ke Gred DG2 Khas Untuk
Penyandang (KUP).
c. Tidak perlu diwujudkan jawatan Naik Pangkat Gred
DG2
6. 6. KENAIKAN PANGKAT SECARA ƌTIME KENAIKAN PANGKAT SECARA ƌTIME- -BASEDƍ BASEDƍ
KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)
LATAR BELAKANG
1-Aug-10
a. a. Telah disahkan dalam perkhidmatan Telah disahkan dalam perkhidmatan
b. b. Mencapai prestasi Cemerlang Mencapai prestasi Cemerlang
c. c. Hadir dengan jayanya Kursus Perkhidmatan jika ada Hadir dengan jayanya Kursus Perkhidmatan jika ada
d. d. Berkhidmat sekurang Berkhidmat sekurang--kurangnya 12 tahun atas DG3 kurangnya 12 tahun atas DG3
e. e. Berada di matagaji maksima P1 atau matagaji Berada di matagaji maksima P1 atau matagaji
bersamaan atau lebih tinggi di P2/P3 sekurang bersamaan atau lebih tinggi di P2/P3 sekurang--
kurangnya 2 tahun kurangnya 2 tahun
f. f. Diperaku oleh Ketua Jabatan Diperaku oleh Ketua Jabatan
SYARAT SYARAT- -SYARAT (SSB) SYARAT (SSB)
1-Aug-10
SYARAT SYARAT- -SYARAT (SSM) SYARAT (SSM)
a. a. Telah disahkan dalam perkhidmatan Telah disahkan dalam perkhidmatan
b. b. Berkhidmat sekurang Berkhidmat sekurang--kurangnya 10 tahun atas gred kurangnya 10 tahun atas gred
DG3(DG41) DG3(DG41)
c. c. Mencapai tahap prestasi Cemerlang Mencapai tahap prestasi Cemerlang
d. d. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan ditetapkan
e. e. Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah
Mengisytiharkan harta Mengisytiharkan harta
f. f. Diperaku oleh Ketua Jabatan Diperaku oleh Ketua Jabatan
Syarat-syarat ke Gred DG44 (KUP)
1-Aug-10
a. a. Telah berkhidmat sekurang Telah berkhidmat sekurang--kurangnya 10 tahun kurangnya 10 tahun
atas gred DG44 atas gred DG44
b. b. Mencapai tahap prestasi Cemerlang Mencapai tahap prestasi Cemerlang
cc Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan ditetapkan
d. d. Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah
Mengisytiharkan harta Mengisytiharkan harta
e. e. Diperaku oleh Ketua Jabatan Diperaku oleh Ketua Jabatan
Syarat-syarat ke Gred DG48 (KUP)
1-Aug-10
PERLAKSANAAN URUSAN KENAIKAN
PANGKAT SECARA TIME BASED DI
BAWAH KELONGGARAN SYARAT UNTUK
TEMPOH PERALIHAN SSB KE SISTEM
SARAAN MALAYSIA TAHUN 2003
SEHINGGA TAHUN 2014
JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT
SECARA µTIME-BASED¶ PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 DAN DG48
Matagaji/Tempoh Berkhidmat
(Pada 31.10.2002)
Gred Naik Pangkat/Tahun Layak
2003
Bil. Tahun
Berkhidmat
DG3 (Minima)
Opsyen
SSM
(1.11.2002)
2002
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Matagaji P1 atau
setaraf di P2/P3
P1T26+ 1 THN
P1T26
P1T25
P1T24
P1T23
P1T22
P1T21
P1T20
P1T19
P1T18
P1T17
P1T16
P1T15
P1T14
P1T13
P1T12
11
10
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG41
DG48+
DG44 *
DG44 *
DG48 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG44 *
DG48+
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
NOTA :-
1. Mesti memilih opsyen SSM
2. (*) = dikecualikan daripada lulus PTK Tahap 1 dan 2 (+) = Dikecualikan daripada
lulus PTK Tahap 3
3. Tarikh naik pangkat pada tarikh pergerakan gaji kecuali mereka yang telah
mencapai gaji maksimum dimana tarikh pergerakan gaji akan berubah seperti
berikut:-
Tempoh Masa Di Matagaji Maksimum Pergerakan Gaji Pada tahun 2003
1 tahun dan ke atas
8 bulan dan ke atas tetapi
kurang daripada 1 tahun
4 bulan dan ke atas tetapi
kurang daripada 8 bulan
Kurang daripada 4 bulan
1 Januari
1 April
1 Julai
1 Oktober
4. Bagi anggota yang layak mengikut syarat matagaji tetapi kurang dari tempoh
yang ditetapkan Kenaikan Pangkat mereka hendaklah dirujuk kepada JPA untuk
pertimbangan.
5. Syarat-syarat kenaikan pangkat anggota lain adalah seperti yang ditetapkan
dalam skim perkhidmatan di Lampiran B Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun
2002.
Dikecualikan daripada menduduki PTK 1 & 2 untuk Gred DG44 dan PTK 3 untuk
ke Gred DG48
TANGGA GAJI
P1T26 +1 THN
11 THN
PERKHIDMATAN
Pada 31.10.2002
2003 2004
P1T26
10 THN
PERKHIDMATAN
Pada 31.10.2002
P1T25
9 THN
PERKHIDMATAN
Pada 31.10.2002
JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 & DG48
DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
2007 2011 2010 2009 2008 2012 2013 2014 2006 2005 2003 2004
TANGGA GAJI
P1T24
P1T23
P1T22
P1T21
P1T20
P1T19
P1T18
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
i. Dikecualikan daripada menduduki PTK 1 & 2 untuk Gred DG44 dan ;
ii. Dikenakan PTK Tahap 3 untuk Gred DG48
iii. Tempoh Perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada tarikh 31.10.2002
2007 2011 2010 2009 2008 2012 2013 2014 2006 2005 2003 2004
TANGGA GAJI
P1T17
P1T16
P1T15
P1T14
P1T13
P1T12
P1T11
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
DG48
i. Dikenakan PTK 1 & 2 untuk ke Gred DG44 PTK 3 untuk ke Gred DG48
ii. Tempoh perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada tarikh 31.10.2002
1-Aug-10
TARIKH KENAIKAN PANGKAT:
ƥ Tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai itu
adalah tarikh yang ditetapkan oleh Lembaga
Kenaikan pangkat yang berkenaan.
Tarikh kenaikan pangkat tidak boleh lebih awal
daripada tarikh kekosongan berlaku atau tarikh
pegawai itu layak dinaikkan pangkat mengikut
Skim Perkhidmatan yang mana terkemudian.
i. Tarikh memangku
ii. Tarikh kekosongan
1-Aug-10
PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT:
Gaji yang diterima oleh pegawai yang dinaikkan
pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji
diterima sebelumnya, iaitu tidak kurang
daripada satu pergerakan gaji jawatan
sebelumnya.
1-Aug-10
Contoh 1: Penetapan Tarikh Naik Pangkat Contoh 1: Penetapan Tarikh Naik Pangkat
Nama Pegawai Nama Pegawai
Markah Markah
Tarikh Memangku Tarikh Memangku
Tarikh Naik Tarikh Naik
Pangkat Pangkat
1. Daud bin Hashim
95.13
2. Abdullah bin Md. Din
93.14
3. Norhayati bt. L. Isa
92.88
4. Abdullah bin Salleh
92.29
5. Mohd. Radzi
91.95
6. Amin bin Md. Rashid
91.23
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
01.03.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
01.03.2000
01.03.2000
01.03.2000
1-Aug-10
Contoh 2 : Penetapan Tarikh Naik Pangkat Contoh 2 : Penetapan Tarikh Naik Pangkat
Nama Pegawai Nama Pegawai
Markah Markah
Tarikh Tarikh
Memangku Memangku
Tarikh Naik Tarikh Naik
Pangkat Pangkat
1. Daud bin Hashim
95.13
2. Abdullah bin Md. Din
93.14
3. Norhayati bt. L. Isa
92.88
4. Abdullah bin Salleh
92.29
5. Mohd. Radzi
91.95
6. Amin bin Md. Rashid
91.23
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
01.03.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
01.03.2000
01.03.2000
01.04.2000
01.04.2000
Tarikh Tarikh
Kekosongan Kekosongan
Jawatan Jawatan
01.01.1999
16.01.2000
01.03.2000
01.03.2000
01.04.2000
01.04.2000
1-Aug-10
i) Bil. Jawatan PPPBS Gred DG29 = 173,396
ii) Bil. Jawatan PPPBS Gred DG32 = 16754 (Hakiki)
DG32 (KUP) Time Based = 12101
DG32 (KUP) Guru Cemerlang = 1942
JUMLAH = 30,797
iii) Bil. Jawatan PPPBS Gred DG34 = 6581
Nisbah DG32 dengan DG29 ialah = 1:5.6
Nisbah DG34 dengan DG32 ialah = 1:4.7
Peluang Kenaikan Pangkat Peluang Kenaikan Pangkat
a) PPPBS (Tahun 2004)
1-Aug-10
i) Bil. Jawatan PPPS Gred DG41 = 151,652
ii) Bil. Jawatan PPPS Gred DG48 = 2452
PPPS Gred DG48 (KUP) Time Based = 8507
PPPS Gred DG48 (KUP) G.Cemerlang = 625
Jumlah Gred DG48 = 11584
iii) Bil. Jawatan PPPS Gred DG54 = 94
Pengetua Cemerlang KUP = 52
Guru Cemerlang KUP = 28
Jumlah Gred DG54 = 174
Nisbah DG48 dengan DG41 = 1: 13.1
Nisbah DG54 dengan DG48 = 1: 67
b) PPPS (2005)
1-Aug-10
i) Bil. Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N17 = 17550
ii) Bil. Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N22 = 1779
Nisbah N22 dengan N17 ialah 1:10
d) Bil. Jawatan Pembantu Makmal C17 = 5220
Bil. Jawatan Pembantu Makmal C22 = 146
Nisbah Pembantu Makmal
C22 dengan C17 ialah = 3:35
e) Bil. Jawatan Penyelia Asrama N17 ialah 1970
Bil. Jawatan Penyelia Asrama N22 ialah 250
Nisbah Penyelia Asrama N22 dengan N17 ialah 1:7.9
c) Perkeranian
SENARAI JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG2
SENARAI JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG2
JABATAN / BAHGIAN / SEKOLAH
TAHUN
200
3
BIL
JABATAN PENDIDIKAN DAN PEJABAT
PENDIDIKAN DAERAH
1 105 105
106
116
JABATAN DAN BAHAGIAN SEKOLAH
5 5
5 5
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
7 7
7
8
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
6
6 6
6
BAHAGIAN BUKU TEKS
2 2 2
6
BAHAGIAN SUKAN
2
3
2
2 2
PENGURUSAN POLITEKNIK
2
2 2
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN KHAS
LEMBAGA PEPERIKSAAN
2
3
5
2
2
2
JABATAN PENDIDIKAN SWASTA
3 3 3
3
3 4
3
5 5
5
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
22 22 24
22
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
12 12
12 12
BAHAGIAN EPRD
6 6 6
6
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 4 6
6
4
2002
2001
2000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
116
4
5
3
3
5
1
0
4
1
3
20
10
5
4
116
9
5
3
3
5
2
0
4
1
19
20
13
5
4
200
4
200
5
JABATAN / BAHAGIAN /
SEKOLAH
TAHUN
2000 2001 2002
20
03
BIL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
751 751 1,360 1,403
SEKOLAH MENENGAH BISTARI
3 3 3
5
SEKOLAH MODEL KHAS
3 4 4
8
SEKOLAH ASRAMA PENUH
31 30 34
34
SEKOLAH SUKAN 2 2 2
2
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL
56
56
56
56
SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS
3
3 3
3
MAKTAB PERGURUAN 15 15 15
15
MELTC -
-
-
8
JAWATAN KADER
2
2 2
2
PUSAT SUMBER PEND. NEGERI
4 4 4
4
BAHAGIAN MATRIKULASI
19 19 28
28
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1078 1078 1084 1084 1689 1689 1770 1770
JUMLAH JAWATAN JUMLAH JAWATAN
20
04
1,449
6
10
34
2
56
4
9
8
2
9
28
1801 1801
20
05
1,492
8
11
34
2
56
4
9
8
2
7
28
1870 1870
1-Aug-10
SENARAI JAWATAN PPPS GRED DG2
(BIDANG PENDIDIKAN ISLAM)
BIL. JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKOLAH
Bil. Jawatan
2000 2001 2002
1. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
i. Bhg Pend. Islam Dan Moral (KPP)
ii. Bhg Kurikulum Pend. Islam & Moral
1 1 1
Sektor Pendidikan Islam Dan Moral
(JPN Sarawak dan Sabah)
1 1 1
2 2 2
2.
3. Maktab Perguruan Islam, Bangi 1 1 1
4. Sekolah Menengah Berasrama Penuh 3 3 3
2003
1
1
2
1
3
5.
Bahagian Hal Ehwal Islam
Jabatan Perdana Menteri (Jawatan Kader)
1 1 1 1
6.
Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan
Sarawak
Sabah
Sekolah Menengah Agama
4
4
5
2
2
2
3
2
4
3
7
1
7
7
5
4
6
2
2
2
3
2
4
3
7
1
7
8
5(*4)
4
6
2
3
3
3
2
4
6(*5)
7
1
8(*7)
8(*7)
4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8
JUMLAH
62 65 67 63
2004
1
0
2
1
3
1
4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8
63
2005
1
0
2
1
3
1
4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8
63
1-Aug-10
SENARAI PERJAWATAN PPPS GRED DG2
(BIDANG TEKNIKAL)
BIL. JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKOLAH
Bil. Jawatan
2000 2001 2002
2 2 2
2003
2
JUMLAH
41 56 61 84
Pendidikan Teknik dan Vokasional
1.
2 2 2 2
Kurikulum Teknik dan Vokasional
2.
2 2 2 2
R & D Teknik & Vokasional
3.
2 2 2 2
4.
Pengurusan Politeknik
16 17 17 21
5.
Sekolah Menengah Teknik
17 17 17 19
6.
Politeknik
-
7.
Pengurusan Kolej Komuniti
2 2 2
- 8.
Kolej Komuniti
12 17 34
2004 2005
1
1
20
20
1
34
2
80
0
0
1
21
20
1
34
2
79
1
1-Aug-10
JAWATAN GRED DG2 NEGERI SABAH
TAHUN 2002
BIL. JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKOLAH
Bil. Jawatan
2001 2002
4 4
2003
4
JUMLAH
178 183 195
Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
1.
6 6 6
Pegawai Pendidikan Bahagian (PPB)
PPB Tawau/ Sandakan / Kota Belud/ Kota Kinabalu/ Beufort /
Keningau
2.
3
3 3
Sekolah Berasrama Penuh
3.
4 4 4
4.
Maktab Perguruan
Maktab Perguruan Gaya/ Keningau/ Sandakan/ Kent.
7 7 7 5. Sekolah Menengah Vokasional / Teknik
SMT Likas / Keningau / Tawau / Sandakan / Lahad
Dato / Kudat / Labuan
154 159 171
6.
Sek. Men. Biasa
Gred A ƛ 101
Gred B ƛ 70
1-Aug-10
JAWATAN GRED DG2 NEGERI SARAWAK TAHUN 2002
BIL.
JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKOLAH
Bil. Jawatan
2001 2002
4 4
2003
4
JUMLAH
156 161 165
Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 1.
7 7 7
Pegawai Pendidikan Bahagian (PPB)
ƥ PPB Kuching / Samarahan
ƥ PPB Miri / Bintulu
ƥ PPB Limbang
ƥ PPB Sri Aman
ƥ PPB Sibu
ƥ PPB Sarikei
ƥ PPB Kapit
2.
3 3 3
Sekolah Berasrama Penuh 3.
4 4 4
4.
Maktab Perguruan
ƥ Maktab Perguruan Bintangor Rajang
ƥ Maktab Perguruan Miri
ƥ Maktab Perguruan Lintang
ƥ Maktab Perguruan Samarahan
6 6 6 5.
Sekolah Menengah Teknik (Vokasional)
ƥ SMV Matang
ƥ SMV Kuching
ƥ SMV Miri
ƥ SMV Bintulu
ƥ SMV Bentong
132 137 141 6.
Sek. Men. Biasa
ƥ Gred A ƛ 113
ƥ Gred B ƛ 24
KEDUDUKAN NISBAH NAIK PANGKAT KEDUDUKAN NISBAH NAIK PANGKAT
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH 31 DISEMBER 2002 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH 31 DISEMBER 2002
JAWATAN NAIK
PANGKAT
BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SEBELUM
MENGAMBIL KIRA
PENGETUA
CEMERLANG/
BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
PENGETUA
CEMERLANG
BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
PC & GC
BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
TIME-BASED DAN
GURU CEMERLANG
Jusa A
Jusa B
Nisbah Jusa A : Jusa B
1
2
1 : 2
- - -
Jusa B
Jusa C
Nisbah Jusa B : Jusa C
2
16
1 : 8
- - -
Jusa C
DG54
Nisbah Jusa C : DG54
16
94
1 : 5.8
16
146
1 : 9.1
16
174
1 : 10.8
-
DG54
DG48
Nisbah DG54 : DG48
94
2452
1 : 26
146
2452
1 : 16.8
174
3077
1 : 17.7
174
11584
1 : 66.5
DG48
DG41
Nisbah DG48 : DG41
2452
151,898
1 : 62
-
3077
151,898
1 : 39
11584
151,898
1 : 13
1-Aug-10
KEKOSONGAN YANG BOLEH DIGUNAKAN BAGI
URUSAN KENAIKAN PANGKAT
Penyandang bersara wajib;
Penyandang bersara pilihan;
Penyandang letak jawatan;
Penyandang meninggal dunia;
Penyandang dibuang kerja;
Penyandang bertukar Negeri/Bahagian;
Penyandang meninggal jawatan kerana naik pangkat ke
gred yang lebih tinggi;
Penyandang cuti belajar di mana pegawai telah
dipindahkan ke jawatan latihan di Bahagian Biasiswa;
Jawatan baru wujud melalui sekolah baru;
Jawatan naik gred melalui sekolah naik gred;
1-Aug-10
a) Mesti ada jawatan kosong - Hakiki
* Kosong Operasi Disebabkan : * Kosong Operasi Disebabkan : --
i) Memangku ( DG2 ke DG1)
ii) Bercuti Belajar / Tanpa Gaji
iii) Pinjaman
Boleh digunakan untuk memangku / Tanggungkerja
sahaja
b) Tiada kecacatan Perkhidmatan
* Tindakan Tatatertib / Rasuah
* Perlu Tapisan Tatatertib
* Badan Pencegah Rasuah
* Konsep Ơedahơ mengikut jenis hukuman
Prinsip Mengadakan Urusan Kenaikan Pangkat
1-Aug-10
c) State Based or Nation Based
d) Seniority dan zon
e) Kesanggupan untuk bertukar
f) Mencapai tahap Markah Prestasi yang
ditetapkan
g) Pegawai perlu memangku sebelum
disahkan naik pangkat
1-Aug-10
i) Jawatan terhad / calon ramai
Tidak semua prestasi baik dapat naik pangkat
ii) Isu Teknikal
- Dokumen tak lengkap / tak kemaskini
- Perakuan lambat diterima
- Senarai kekananan tak kemaskini
- Tapisan Tatatertib mengambil masa
- Tapisan BPR mengambil masa
- Menentukan jawatan kosong secara hakiki
14. 14. Isu Isu
1-Aug-10
iii) Calon tolak tawaran
iv) Tekanan luar ƛ politik ƛ pelangkauan
v) Markah prestasi tidak menggambarkan
prestasi sebenar ƛ isu penilaian
1-Aug-10
Dasar kenaikan pangkat bagi Pegawai yang sedang
disiasat dan telah menerima Hukuman Tatatertib
a) Pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat
dibuktikan ƛ ditimbang dalam urusan
kenaikan pangkat
b) Pegawai yang mempunyai kes ƠPrima-Facieơ
ditimbang dalam urusan Naik Pangkat dan
dimaklumkan kepada Lembaga Kenaikan
Pangkat
15. 15. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1990 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1990
1-Aug-10
c) Pegawai yang dikenakan hukuman Tatatertib
tidak layak dinaikkan pangkat mengikut
tempoh dan urusan berikut :
HUKUMAN TEMPOH TIDAK LAYAK DINAIKKAN
PANGKAT
Amaran 6 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu
Denda 12 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu
Lucut Hak Gaji 18 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu
1-Aug-10
Tahan Pergerakan 30 bulan atau 1 urusan, mana
Gaji yang terkemudian
Turun Gaji 36 bulan atau 1 urusan, mana
yang terkemudian
Turun Pangkat 48 bulan atau 2 urusan, mana
yang terkemudian
1-Aug-10
i. Urusetia akan melaksanakan urusan kenaikan
pangkat secara Adil dan tiada penganiayaan
Ə Ə Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah
Sangat Suka kepada Sangat Suka kepada
orang yang melakukan orang yang melakukan
Keadilan Ơ Keadilan Ơ
Ayat 9 Al Ayat 9 Al--Hujarat Hujarat
16. 16. Penutup Penutup
1-Aug-10
i) Calon yang terbaik diutamakan berdasarkan
merit dan kebolehan / LNPT
ii) Semua calon yang layak ditimbang termasuk
yang gagal dalam urusan terdahulu ada
peluang kedua
iii) Markah Bonus kepada Pegawai Memegang
jawatan Naik Pangkat
17. 17. Bagaimana Adil Bagaimana Adil
1-Aug-10
iv) Pengalaman dan kekananan - zon dan giliran,
merit dalam zon
v) Ketelusan keputusan, Berjaya/ gagal diberitahu
vi) Hak Merayu
1-Aug-10

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->