FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

FAIL MEJA 
NAMA ORGANISASI  Bahagian/Unit  Nama:  Jawatan: JURURAWAT KESIHATAN
Alamat Organisi:  KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK  TENOM  No.Tel : 087­735355  No Fax : 087­735355  E.MAIL  :
Jur/BPKK/KKM 

1

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

MAKLUMAT PEGAWAI 
NAMA  JAWATAN / HAKIKI  GRED / JAWATAN  :  :  :  TERESA LEE SET CHIN  JURURAWAT KESIHATAN AWAM  U 29 

BAHAGIAN/ UNIT 

KESIHATAN IBU DAN ANAK 

TARIKH MEMEGANG  JAWATAN 

12­09­1980  01­12­1987 

TARIKH PENEMPATAN  : 

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali  pertukaran pegawai berlaku.

Jur/BPKK/KKM 

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 
KANDUNGAN FAIL MEJA 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  OBJEKTIF JABATAN  OBJEKTIF BAHAGIAN  CARTA ORGANISASI PEJABAT KESIHATAN KAWASAN  CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI  SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN  PERATURAN­PERATURAN PENTADBIRAN  PROSES KERJA  CARTA ALIRAN KERJA  SENARAI SEMAK / CHECK LIST  SENARAI UNDANG­UNDANG / PERATURAN­PERATURAN  SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI  SENARAI BORANG­BORANG YANG DIGUNAKAN  NORMA KERJA.  SENARAI TUGAS SEHARIAN

Jur/BPKK/KKM 

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

OBJEKTIF PEJABAT  KESIHATAN KAWASAN KENINGAU 
Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau  bertanggungjawab di  dalam aspek perancangan, perlaksanaan, pemantauan dan  penilaian aktiviti­aktivitinya untuk memastikan perkhidmatan  kesihatan promotif, pencegahan, rawatan dan rehabilitatif dan  disampaikan kepada pelanggan yang terdiri daripada masyarakat  tempatan dan juga luar daerah agar mencapai tahap kesihatan  yang optima sepanjang hayat.

Jur/BPKK/KKM 

  kematian  ibu  mengandung  dan  puerperium. Jur/BPKK/KKM  5  .FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  OBJEKTIF UNIT KESIHATAN KELUARGA TENOM  Unit  Kesihatan  Keluarga  bertanggungungjawab  di  dalam  meningkatkan  taraf  kesihatan  penduduk  luar  bandar.    Untuk  menentukan  setiap  bayi  membesar  dalam  satu  unit  keluarga  yang  sihat.  Untuk  menentukan  ibu  mengandung  berada  dalam  keadaan  sihat  dan  bersalin  dengan  selamat.  Mengurangkan  kadar  morbidity  di  kalangan  kanak­kanak  sekolah  supaya  mereka  mendapat  peluang  yang  saksama  didalam bidang pendidikan.  menerima  makanan  yang  berzat.  mendapat  pengawasan  kesihatan  dan  rawatan  perubatan  yang  sempurna.  Mengurangkan  kadar  kematian  bayi  dan  kanak­kanak.

 KETUA SETIAUSAHA  (KEWANGAN)  TIM. PERKHID  KESIHATAN  BHG PERANC DAN  PEMBANGUNAN  AUDIT DALAM  BAHAGIAN AKAUN BAHAGIAN  PERKHIDMATAN  BHG PERKHID  PERUBATAN  BHG LATIHAN DAN  TENAGA MANUSIA  PEGAWAI UNDANG­  UNDANG  CAWANGAN  ANTARABANGSA  BHG PERKHID  PERGIGIAN  BHG PERKHID DAN  KEJURUTERAAN  Jur/BPKK/KKM  6  .  UNIT PERKHID. KETUA PENGARAH KES.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  MENTERI KESIHATAN  TIMBALAN MENTERI  KESIHATAN  SETIAUSAHA PARLIMEN  KETUA SETIAUSAHA  KETUA PENGARAH  KESIHATAN  TIM. KETUA SETIAUSAHA (PENT &  PERKHID)  TIM.  PENGURUSAN  BAHAGIAN  KEWANGAN  BAHAGIAN  PENTADBIRAN  BHG.

 Pegawai  Kesihatan  Persekitaran U36  Pen.   Pem.  Tadbir  Tadbir  N17  N17  Pembantu Kesihatan                   Pembantu  Penolong  Awam U11  Juruteknologi        Jururawat U11  Makmal U11  Pemandu R3  Jurutaip  Pemb  N11      Tadbir  N11  Pemandu  Pemandu  R3                    R3  Atendan U11 Atendan U11 Pembantu Am  Rendah N3  Pekerja Rendah  Awam R1  Pekerja  Rendah  Awam  (Jaga)  R1 Jur/BPKK/KKM  7  . Pen. Pegawai  Pembantu  Juruteknologi   Jururawat  Kesihatan  Farmasi U29  Makmal U29   Kesihatan U29  & Persekitaran U29  Pembantu  Perubatan U29  Jururawat  Masyarakat U24  Jururawat  Masyarakat U19  Pembantu Kesihatan  Awam U14  Penolong  Jururawat U14  Pemb.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI PEJABAT KESIHATAN KAWASAN  Pegawai Kesihatan Kawasan UD48  Pegawai Farmasi U41  Peny. Pegawai Kesihatan  Persekitaran Kanan U32  Pegawai Perubatan UD41  Penyelia  Penolong  Jururawat U36  Pegawai Perubatan U36  Ketua                    Penolong Pegawai  Jururawat  Perubatan U32  Kesihatan U32  Penolong  Pegawai Tadbir  N27  Pembantu Tadbir N22  Pen.

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KEJURURAWATAN DAERAH  PEGAWAI KESIHATAN  KAWASAN  PEGAWAI PERUBATAN & KESIHATAN  PENYELIA JURURAWAT  DAERAH  KETUA JURURAWAT  KESIHATAN  JURURAWAT KESIHATAN AWAM  JURURAWAT KESIHATAN  KEBIDANAN  JURURAWAT KESIHATAN  JURURAWAT  MASYARAKAT KANAN  JURURAWAT  MASYARAKAT  PENOLONG  JURURAWAT  Pambantu Tadbir  Rendah  Atenden U3  PEMANDU R3 PEMBANTU RENDAH  AWAM R1  Jur/BPKK/KKM  8  .

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK  Pegawai Kesihatan & Perubatan  U41  PENYELIA JURURAWAT KESIHATAN  U36  KETUA JURURAWAT KESIHATAN  U32  URURAWAT  ESIHATAN  WAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN  AWAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN  AWAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN U29  JURURAWAT  TERLATIH U29  JURURAWAT  TERLATIH U29  JURURAWAT  TERLATIH  U29  PEMBANTU  FARMASI U29  JURU  TEKNOLOGI  MAKMAL U29  JURURAWAT  MASYARAKAT  KANAN U24  JURURAWAT  MASYARAKAT  KANAN U24  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  PENOLONG  JURURAWAT  U11  ATENDAN U3  ATENDAN U3  PEMBANTU  TADBIR N 17  ATENDAN U3  PEMANDU  PEMBANTU  RANDAH  AWAM Jur/BPKK/KKM  9  .

  7. Pegawai Perubatan & Kesihatan  Bertanggungjawab semua perkara  mengenai  Perkhidmatan Kesihatan Ibu & Anak  dalam  kawasan operasi  2.  10. orientasi kepada  pelawat dan kakitangan baru  Menyambut kes risiko di rumah  dan menerima.  1.  3.   Pegawai Promosi Kesihatan  Memberi  bimbingan teknik  dalam  semua aspek  pendidikan kesihatan.  vaksin dan surgikal  9. membimbing dan memberi  nasihat berkaitan   perkhidmatan   kejururawa  Kebajikan jururawat  Mencalonkan peserta untuk mengikuti  kurus­kursus kesihatan dari masa ke semasa. Pakar Kesihatan Keluarga.  Mengurus segala aktiviti yang  berkaitan dengan  perkhidmatan kesihatan  keluarga dalam kawasan  operasi  2.  Menjalankan :  Klinik ibu hamil  Klinik ibu post natal  Klinik kanak­kanak  Perkhidmatan  perancang  Keluarga & Pap smear  Rawatan post natal di  rumah  Penyeliaan kepada anggota  bawahan. aduan terhadap  perkhidmatan dan rekod peribadi  perkhidmatan  1.  Program Pemakanan  TUGAS­TUGAS DAN  TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT  KESIHATAN U29  TUGAS­TUGAS PEGAWAI­  PEGAWAI LAIN YANG ADA  HUBUNGAN SERTA JENIS 1.  Akta Bidan  3.  8. mengendalikan  panggilan kecemasan kebidanan  Memberi promosi kesihatan.  Rawatan pesakit luar yang  dirujuk.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  SENARAI TUGAS.    Pembantu Tadbir  Semua perkara berhubung  dengan  perkhidmatan kewangan.  Akta Pendaftaran  Jururawat U29  3  4  5  TUGAS­TUGAS PEGAWAI ATASAN  YANG ADA HUBUNGAN  Jur/BPKK/KKM  KUASA YANG DIBERI  10  .  pertukaran.    Penolong Jururawat. Pegawai Zat Makanan.    Pembantu Perubatan. KUASA  DAN HUBUNGAN JURURAWAT KESIHATAN U 29  DENGAN PEGAWAI LAIN DI KLINIK KESIHATAN  TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA  HUBUNGAN  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT KESIHATAN U29  KUASA YANG DIBERI  TUGAS PEGAWAI­PEGAWAI LAIN  YANG ADA HUBUNGAN SERTA  JENIS HUBUNGAN.    Pembantu Farmasi · Mendispen ubat­ubatan yang  dipesan. · Inden keperluan domestik. Penyelia Jururawat Kesihatan  Menyelia.    Jururawat Masyarakat  2.  6. Ketua Jururawat Kesihatan  Semua butir­butir mengenai kursus.    Atendan Kesihatan  5.

  9.    Pengelola Program BCG Jur/BPKK/KKM  11  .    Pemandu. suku tahun dan  tahunan  Membantu membuat laporan sulit  kakitangan  10  Mengambil bahagian dalam  aktiviti masyarakat  11  Membantu Penyelia Jururawat  dan Ketua Jururawat dalam  latihan kejururawatan. kanak­kanak 1­4  tahun dan menyiasat kejadian  penyakit berjangkit.  9  Menyediakan rekod­rekod.  13. reten dan  laporan klinik  7  Mengambil peranan dalam  perkhidmatan kawalan penyakit  berjangkit  8  Menyiasat kematian ibu.  laporan bulanan.  Pembantu Pegawai  Kesihatan &  Persekitaran : · Kawalan penyakit berjangkit  dan tidak berjangkit · Kebersihan alam sekitar · Kawalan mutu air minuman · Kawalan mutu makanan Membantu dalam kawalan  penyakit berjangkit dan tidak  berjangkit · Membantu dalam  kebersihan alam sekitar · Membantu dalam kawalan  mutu air minuman · Membantu dalam kawalan  mutu makanan  11.  Menjalankan tugas­tugas  makmal  10. INOVASI dan DSA)  HUBUNGAN. KMK.    Pekerja Rendah Awam  Menjaga kebersihan  persekitaran  14.  12  Membantu  dalam pelaksanaan  sistem pengurusan kualiti yang  di peringkat klinik  dan daerah  ( ISO.  · TUGAS­TUGAS PEGAWAI  ATASAN YANG ADA  HUBUNGAN  TUGAS­TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT KESIHATAN U29  13   Promosi imej – menjaga ketampilan  dan ketrampilan diri serta imej  jabatan  14   Tugas­tugas lain seperti yang  KUASA YANG  DIBERI  TUGAS­TUGAS PEGAWAI­PEGAWAI LAIN  YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS  HUBUNGAN.    Juruteknologi Makmal  Perubatan. bayi  bawah 1 tahun.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  6  Menguruskan rekod.

  Rawatan pergigian kepada  ibu dan kanak­kanak  16.  17.    Pegawai Perubatan  Hospital  Merujuk kes mengandung  dan untuk bersalin di  hospital dan  kecemasan.    Pegawai Pergigian / Jururawat  Pergigian.    Pegawai­pegawai Lain:  Pegawai Daerah / Ketua  Kampung   /  AJKKK /  Pegawai KEMAS /  Pegawai Penerangan /  Guru /  Pegawai Polis /  Pegawai Kebajikan  Masyarakat /  Kakitangan  Hospital  Kaum Wanita Setempat. membimbing dan  memberi nasihat mengenai  BCG  15.  Menyelia.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  diarahkan. Jur/BPKK/KKM  12  .

  ‘Local  Supervising  Authority’ ialah Penguasa Daerah. 54 Tahun 1966  Akta Bidan 1966.  Akta ini mungkin didaftar sebagai Akta Bidan 1966 dan yang melibatkan  negeri­negeri di Semenanjung Malaysia sahaja.  melahirkan  anak  sehingga  habis  pantang.  perkhidmatan  kebidanan  dan  lain  ­  lain  yang  berkaitan  dengannya.  Pelatih  dari  Sekolah  Latihan  Bidan  yang  melakukan  kebidanan di bawah pengawasan pengajar tidak boleh di panggil bidan.  ‘Bidan’ bermakna seorang yang telah diberi upah atau yang bergaji melakukan  kebidanan  yang  bermula  dari  jagaan  semasa  mengandung.  melahirkan  anak.  Di dalam Akta ini:­  ‘Kecemasan’  bermakna  kejadian  yang  berlaku  dengan  tiba  ­  tiba  semasa  mengandung. Jur/BPKK/KKM  13  .  ‘Menteri’ bermakna seorang yang berdaftar sebagai Jururawat untuk merawati  yang sakit.  dalam  pantang  dan  memerlukan  rawatan  segera untuk menyelamatkan ibu dan anak.  Satu Akta telah dikuatkuasakan untuk menyusun semula ordinasi bidan  tahun  1954.  ‘Daftar’  bermakna Pendaftaran  Bidan  oleh Pendaftar  Bidan mengikut  undang­  undang di  dalam Akta ini.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  MALAYSIA  Akta Parlimen  No.  Akta  ini  bermaksud  untuk  memperbaiki  lagi  peraturan­peraturan  pendaftaran  bidan.  Penguasa  daerah  bermakna  Pengarah  Perkhidmatan  Perubatan  dan  Kesihatan di dalam negeri ini.

 menjalankan peperiksaan.  c.  Mendaftar dengan memberi butir ­ butir yang salah atau  dengan cara menipu.  Bahagian 2 untuk semua bidan­bidan yang berkelayakan yang telah diluluskan  oleh Lembaga Bidan. pakaian seragam dan lencana.  d.  Pendaftaran Bidan.  b.  Bahagian 1 untuk semua jururawat terlatih yang berkelulusan Perbidanan  Bahagian  1.  f.  Menentukan pembayaran yang patut di bayar.  e.  Lembaga berhak memotong nama dari pendaftaran sekiranya :  A  b.  d.  Setiap bidan yang berdaftar akan diberi Sijil Pendaftaran dan sijil ini menyatakan  bahagian didaftarkan.  Pendaftar Bidan menyimpan segala rekod setiap bidan yang berdaftar dan layak  mengamalkan kebidanan.  menentukan acara yang patut diikuti tentang penyiasatan dan pertanyaan  berkaitan dengan kelakuan bidan ­ bidan.  Meninggal dunia. 20  .  c.  Meluluskan sekolah latihan kebidanan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  KUASA DAN KEWAJIPAN LEMBAGA  Lembaga berhak:  a. sijil ­  sijil.  Buku daftar mengandungi 2 bahagian:  a.  b.  Menentukan kelulusan pensyarah­pensyarah dan pengajar ­ pengajar.  Mengubah latihan.  Membuat  perautran  ­  peraturan  berkenaan  perkhidmatan  perbidanan  dan  kelakuan bidan ­ bidan.  Didapati oleh Lembaga berkelakuan tidak baik dan cuai dalam pekerjaan  Tidak memberitahu Lembaga alamat yang akan dihubungi. mengeluarkan ijazah ­ ijazah.  Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Malaysia adalah  bertanggungjawab sebagai Pendaftar Bidan yang berkelayakan.

  Segala pembayaran akan di tanggung oleh peskit. Menyiasat  tuduhan perubatan salah. 21  .  Penguasa Daerah boleh menghentikan untuk sementara bidan yang bertugas di dalam  kawasannya. Bidan hendaklah menunggu  pesakit sehingga doktor membuat pengesahan dan seahkan kepada doktor  yang  bertugas di hospital.  Penguasa Daerah akan menjaga semua bidan­bidan yang bertugas di dalam  kawasannya mengikut peraturan di dalam undang­undang Perbidanan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Bidan yang berdaftar layak menjalankan amalan sebagai bidan ­ bidan di bawah  bahagian 2 dalam daftar iaitu:  a.  Semua bidan yang berdaftar mestilah memberitahu pihak pendaftar berkenaan dengan  pertukaran alamat di dalam tempoh 14 hari.  Kuasa dan tugas ­ tugas Penguasa Daerah. Jika ada tuduhan yang berdasarkan pandangan  sepintas lalu hendaklah dilapurkan ke Lembaga. kecuaian atau kelakuan yang tidak baik bagi bidan­bidan  yang bertugas di kawasannya.  Mana­mana anggota yang telah lulus peperiksaan yang telah ditetapkan oleh  Lembaga layak didaftarkan di bawah Bahagian 2 dan  Sesiapa yang mempunyai kelulusan yang boleh diterima oleh Lembaga oleh  perakuan untuk mengamalkan kebidanan dengan mana ­ mana badan yang  diiktirafkan oleh Lembaga.  Jika berlaku sesuatu kecemasan. bidan hendaklah menerangkan kepada yang  bertanggungjawap dan mendapatkan rawatan doktor. boleh didenda sebanyak RM2000 atau dipenjara selama  setahun atau kedua ­ duanya sekali.  Sesiapa yang telah berdaftar selain berkhidmat dengan kerajaan hendaklah  melapurkan diri denganmengisi borang khas kepada pendaftar dan kepada pengarah  dalam negeri atau di mana ia melakukan kebidanan.  b. mengikut peraturan yang dibuat dalam undang ­ undang Perbidanan jika  perhentian ini perlu untuk mengelakkan merebaknya jangkitan penyakit.  Sesiapa yang bukan bidan tetapi didaftarkan sebagai bidan berdaftar dan  mengamalkan kebidanan.

  Proses Kerja  Mendaftar dan temuramah. Pejabat  Perangkaan..2     Peta kawasan  2.  Mengadakan aktiviti­aktiviti  masyarakat di kawasan operasi  5.  Mengambil data­data berkaitan dari  Pejabat Daerah.  Pegawai yang  Meluluskan/ dirujuk  Undang­  undang/peraturan  Senarai tugas 22  .4  Bilangan sekolah  2.1     Bahagian kawasan operasi  2.  Menyediakan jadual klinik :  Klinik antenatal  Klinik kanak­kanak  Klinik perancang keluarga  Perkhidmatan kesihatan sekolah  Lawatan ke rumah  Rekod dan laporan maklumat  2. Balai  Polis dan Klinik Swasta  2.  Ketua Kampung dan  Pegawai­pegawai lain  Wakil­wakil masyarakat  mengikut kawasan  operasi  Sessi undang­  undang dan  peraturan  1.6     Imunisasi (UCI)  3.  Mengadakan jadual tugas kakitangan  6.  Penyelia Jururawat  Kesihatan  Ketua Jururawat  Kesihatan  Pegawai Polis.3    Penduduk  2.  Kesihatan. Pejabat  Pelajaraan. Pejabat  Kesihatan. Pejabat.  Menilai semula rekod­rekod dan data­  data untuk mengenalpasti kekuatan  dan kekurangan  4.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN KESIHATAN  KELUARGA  Proses Kerja  Pegawai yang  meluluskan / dirujuk  Pegawai Perubatan  danKesihatan. Ketua Kampung. Pej.  Menerima dan mematuhi arahan dari  Pegawai Atasan  PROSES KERJA KLINIK KESIHATAN IBU HAMIL  Bil  1. Perangkaan. JKKK. Pej.  Daerah.5     Kelahiran dan kematian  2.

  Memberi pendidikan kesihatan  mengikut keperluan.  Menimbang berat badan .  4.  8. ukuran  tinggi dan tekanan darah  Pemeriksaan makmal untuk :  ­Kemerahan darah  ­Air kencing untuk albumin/gula  3.  CARTA ALIRAN  KLINIK IBU HAMIL  MULA Daftar dan temuramah  23  .  6.  5.  Melakukan pemeriksaan fizikal dan  abdomen  Merujuk kes kepada Ketua  Jururawat / Pegawai Perubatan dan  Kesihatan  Memberi nasihat /temujanji/ rawatan  mengikut keperluan  Merekodkan semua data ­ data di  dalam  buku ­ buku yang ditetapkan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  2.  7.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Anthropometri  Pemeriksaan Makmal  Pendidikan Kesihatan  Pemeriksaan fizikal / abdomen  Ya  Rujuk  tidak  Nasihat/ Beri Temujanji/  Rawatan  tidak  Pemeriksaan Doktor  Rujuk  perlu  Hospital  Rekod  TAMAT SENARAI SEMAK : KLINIK IBU HAMIL  Tindakan  Tandakan  Catatan  24  .

  Temuramah dan lengkapkan data.  Tag kod warna mengikut risiko  9. ujian rapid test  b)  Ujian air kencing  5.      Memeriksa tekanan darah  7.  Dapatkan maklumat riwayat betul seperti :  §  Riwayat keluarga  §  Riwayat perubatan  §  Riwayat pembedahan  §  Riwayat haid  §  Riwayat bersalin yang lalu  Pemeriksaan am  a) Fizikal dari kepala hingga kaki  b)   Palpasi abdomen  Tindakan  8. borang makmal  c)  Peralatan anthropometri – timbang/ukuran tinggi  d)  B/P set dan steteskop  e)  Poster dan alat pandang dengar  f)  Bilik pemeriksaan  g)  Foetalscope / Daptone /  tape pengukur  h)  Vitamin.   Persediaan Klinik:  a)  Kad ibu KIK1/96 (a)& ( b)  b)  Buku KIB 101.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  1.  Pemeriksaan Makmal  a)   Haemoglobin %.  4.  b)  Pastikan nasihat diberi  c)  Mengambil ukuran tinggi jika kes baru  6. KIB 102. garam iodin dan susu penuh kerim  i)  Troli pemberian suntikan ATT dan  pengambilan darah  2.   Anthropometri  a)  Tentukan kenaikan timbang: biasa / merosot /  berlebihan.   Beri tarikh lawatan akan datang mengikut  jadual  ­ bawah 28 minggu ­  4 minggu sekali  ­ 28 – 35 minggu  ­  2 minggu sekali  ­ 36 minngu keatas  ­  setiiap minggu  11.   Nasihat individu  10.  group. Rhesus.    Rekod di di dalam – KIK / 1(a) /96 (B) Tandakan  Catatan  25  .  a)  Dapatkan kad pengenalan ibu  b)  Ambil butiran peribadi dengan betul  c)  Daftar kes Baru – KIB 101  d)  Kes ulangan – cari kad KIK1 / 96(b)  3.   Mengambil contoh darah untuk VDRL.

  Rujukan  kes bermasalah /  pemeriksaan rutin  Kepada :  ­  Ketua Jururawat Kesihatan  ­  Jururawat Kesihatan Awam  ­ Pegawai  Perubatan dan Kesihatan  15.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  12.5.  Tarikh kedatangan/Temujanji akan datang  15. Rawatan  a)  Suntikan ATT  b)  Rekod di dalam buku imunisasi KKK 103  c)  Rekod di dalam buku vaksin KKK 104  d)  Beri vitamin.   Kod warna  15.1.  Rekod didalam Buku KIB 101 / 102 / 107  17.   Keputusan ujian darah  15.  Pendaftaran ibu hamil  3.  13.3. NORMA KERJA AKTIVITI KLINIK IBU HAMIL  Jumlah Masa  Jam  Minit  Bil  1.4.2.  .  Semakan kad ibu hamil –  15.  Dan kawasan operasi.   Imunisasi ATT  15.  e)  Susu tepung penuh krim jika perlu dan  rekod di dalam buku .  Jenis kerja  Persediaan peralatan untuk sesi klinik ibu hamil  2.  Keperluan lawatan susulan kerumah  16.  Pemeriksaan ujian makmal:  a)  Urin alb/glu  b)  Hb %  c)  VDRL/ABO/Rh  d)  Rapid test  26  .  Fail kad mengikut tarikh lawatan akan datang.

  8.  Pemeriksaan  am ibu dan palpasi abdomen  7.  Proses Kerja  Terima panggilan kes kebidanan  dirumah  Catit butiran panggilan di buku  dan papan kenyataan  Menyediakan peralatan dan  keperluan untuk menyambut kes  bersalin dirumah  Menemuramah / Menilai ibu :  memastikan kesesuaian bersalin  dirumah.  Semakan kad ibu hamil –  a)Kod warna  b)Keputusan ujian darah  c)Tarikh kedatangan/Temujanji akan datang  d)Imunisasi ATT  e)Keperluan lawatan susulan kerumah  11.  4. tag kad mengikut keperluan. masalah ibu dan nasihat di  kad. mengikut keperluan  10.  3.  Pegawai yang  Meluluskan /dirujuk  Undang­  undang/peraturan  Senarai Tugas 2.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  4  Pengambilan anthropometri dan tekan darah  5.  Beri rawatan.  Catit hasil pemeriksaan.  Rekod didalam Buku KIB 101 / 102 / 107  PROSES KERJA KEBIDANAN DI RUMAH  Bil  1. temujanji akan dating dan rujuk  kepada Dr.  Temuramah ibu tentang kesihatan ibu atau  masalah ibu hadapi.  6.  27  .

  Menyambut kelahiran di rumah.  6.  Membuat pemantauan  perkembangan proses bersalin  dan mencatat setiap  perkembangan ke dalam  partogram.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  5.  11.  10.  Menjalankan resusitasi  bayi baru  lahir.  9.  Menjalankan pemeriksaan awalan  ibu dan bayi lepas bersalin  Menjalankan prosedur kecemasan  jika perlu dan mendapatkan  bantuan Jururawat Kesihatan /  Pegawai Perubatan dan  Kesihatan/terus rujuk ke hosp.  Merekodkan semua data ­ data  dan masalah dalam buku rekod.  7.  8.  Mengalakan penyusuan ibu  sebaik sahaja bayi dilahirkan.  CARTA ALIRAN  KES KEBIDANAN DIRUMAH  Terima panggilan  Catit di buku / papan kenyataan  Membawa peralatan dan keperluan kes  Kebidanan di rumah  Menilai  ibu  ‘False labour’  “True Labour”  Pantau perkembangan proses  Balik  Sambut kelahiran 28  .

· membawa kad Antenatal ibu.  Menandatangani  buku panggilan  3.Pastikan  pergi  kerumah kes dengan peralatan  yang lengkap. · pemanggil membawa kad  pengenalannya .  Menulis  dipapan kenyataan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Pemeriksaan ibu dan bayi  masaalah  Tidak  Rawatan ibu /bayi  Rujuk Jururawat/ Doktor  Beri nasihat/selesakan  ibu  Kemas peralatan/ rekod  Balik  SENARAI SEMAK :  MENYAMBUT KES KEBIDANAN   DI RUMAH  Tindakan  1.  5.  Pastikan  panggilan untuk kes bersalin.  Menemuramah / menilai keadaan ibu  : · Masa mula sakit · Tanda­tanda bersalin Tandakan  Catatan  29  .  2. · Nama  ibu · Alamat ibu · Masa penggil · Masa akan balik  4.

 Vit. K & inj.  g ) Membuat pemeriksaan vagina dan rekod dalam  patogram  Tindakan  Tandakan  Catatan  Peringkat    II  a )   Basuh tangan dengan teknik yang betul  b )   Menyambut kes cara aseptik  teknik  c )   Memberi suntikan syntometrine  d )   Memberi jagaan segera pada bayi  e )   Mengambil contoh darah dari talipusat untuk  pemeriksaan  G6PD  f )   Jalankan perawatan keatas ibu  g )   Pastikan  plasenta / membrane lengkap dan  normal  Peringkat III  a )  Menjalankan perawatan bayi · Menyediakan keperluan membersih bayi · Menjalankan pemeriksaan fizikal bayi · Adakah bayi normal · Mengambil berat badan bayi · Mengukur lilitan kepala · Mengukur panjang · Memberi inj.  Hepatitis B jika bayi tiada  masalah · Menentukan bayi perlu dirujuk  kepada pegawai  perubatan / hospital  b )  Mengemas semula beg dan peralatan yang telah 30  .  Mengendalikan urusan menyambut kes  Peringkat  I  a)  Semak kad antenatal ibu untuk memastikan  ibu – kes  normal / risiko  b)  Periksa  ­ Keadaan fizikal ibu normal  ­ Kedudukan janin normal  ­ denyutan jantung janin normal  c )   Rujuk  jika  perlu  d )  Sediakan tempat bersalin yang sesuai  e ) Meriksa kemajuan proses bersalin  dari  masa ke masa dan catit dalam format  patogram.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6.

  ­  KIB 101  ­  KIB 103  ­  KIB 105  ­  KKK 103  ­  KKK 104  ­  Buku G6PD 31  . ‘sterilised’ dan dilengkapkan  semula  c )  Rekod bersalin dilengkapkan  didalam  ­  Kad AN KIK/1(a)/96 dan KIK/1(b)/96  ­  Buku­buku rekod.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  digunakan  Peringkat IV.  a )  Adakah keadaan ibu dan anak baik sewaktu  hendak balik ke klinik  7.  Balik ke klinik  a )  Sudahkah dicatit / masa balik dalam buku  panggilan  b )  Peralatan dicuci .

 Persediaan untuk pergi menyambut kes  Persedian beg dan lain­lain.  Pemeriksaan kepada bayi  9.Menyambut kes bersalin.  2.  8.  Memberi rawatan dan nasihat  10.Merekod  Jam  Minit  Jumlah  3 jam 32  .  8. Persiapan peralatan menyambut kes  3.  Periksa jumlah kehilangan darah  menggunakan jug penyukat.  7.  5.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  NORMA KERJA AKTIVITI MENYAMBUT KES KEBIDANAN DI RUMAH  Masa  Norma Kerja  1.  4.Menjalankan  pemeriksaan kepada ibu.  Periksa uri dan talipusat sama ada lengkap  dan sebarang tanda luar biasa.  Membuat pemeriksaan kepada ibu dan bayi.

  2.  Merekodkan semua data ­ data  dalam buku ­ buku yang telah  ditetapkan.  Sediakan kenderaan jika perlu.  Merujuk kes ­ kes bermasalah ibu  dan anak kepada Ketua Jururawat  Kesihatan / Pegawai Perubatan dan  Kesihatan jika perlu.  6.  Memberi rawatan kepada masalah  ringan kepada ibu dan anak seperti  ruam dan serawan mulut.  Sediakan kad / beg lawatan dan  rekod keperluan.  Membuat lawatan susulan.  Menjalankan pemeriksaan keatas  ibu dan  bayi bagi mengesan  keadaan luar biasa.  7.  4.  5.  CARTA ALIRAN  PERAWATAN POSNATAL  Sediakan  kad  Sediakan beg lawatan 33  .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  PROSES KERJA RAWATAN POST NATAL DI RUMAH  Bil  Proses Kerja  Pegawai yang  Meluluskan / dirujuk  Undang ­ undang  /  Peraturan  1.  3.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Sediakan kenderaan jika perlu  Bayi.  Ibu  Mandi anak  Mem  Periksa ibu  Tidak sihat  Sihat  Sihat  Tidak sihat  Beri nasihat dan  catit  Rujuk Pegawai  Perubatan / Hospital  Rujuk pegawai  Perubatan / Hospital  Tamat  SENARAI SEMAK: PERAWATAN POSNATAL  Tindakan  1.Persediakan :  a) Memilih kad­kad ibu post natal  untuk dilawati  b)  Kaji makluman berkaitan kelahiran  c)  Merancang tindakan yang perlu di Tandakan  Catatan  34  .

Bincang dengan ibu mengenai  penyusuan ibu  ­  Nilai ‘attachment’  bayi dan tunjuk / 35  .  Catitan dalam papan kenyataan:  a) Tarikh/masa lawatan  b) Alamat/nama ibu  c) Masa akan balik  3.  Beri penerangan tentang prosedur yang  akan dilakukan kepada ibu  a)  Cuci tangan  b)  Ambil  suhu badan bayi  c)  Sediakan alat keperluan untuk  mandikan bayi bagi ibu primi  5.  Catit / rujuk mengikut keperluan  11.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  ambil  d)  Lengkapkan beg lawatan  e)  Tentukan lokasi rumah  f)  Rekod dalam KIB 105  2.  Periksa bayi dari kepala hingga kaki  6.  Memberi pendidikan kesihatan mengikut  keperluan  10.  Tunjukkan cara­cara menmandikan bayi  untuk ibu primi  7.  Ambil berat badan bayi pada PN ke hari  ke 10 dan hari ke 20  9.Pemeriksaan fizikal ibu post natal  a)  Suruh ibu ‘empty bladder’  b)  Mata  c)  Suhu badan / penafasan / nadi  d)  Tekan darah  e)  Payudara  f)  Abdomen  g)  Kemaluan  h)  Cuci tangan  12.  Menjalankan aktiviti lawatan  a)  Perkenalkan diri kepada ibu / keluarga  b)  Memberitahu tujuan lawatan  c)  Mendapatkan kad KIK/1(a)/96  d)  Letakkan beg di tempat yang sesuai  dan dialas dengan kertas  4.  Tunjukkan cara penjagaan talipusat  8.

  Memberikan nasihat / rujuk mengikut  keperluan  12. KIB 105  14.  Rekod hasil pemeriksaan di kad KIK/1  (a)/96 & KIK/1(b)/96.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  nasihat mengikut keperluan  11.  Lakukan lawatan ke rumah  a)  Perkenalkan diri kepada ibu /  keluarga  b)  Memberitahu tujuan lawatan  c)  Mendapatkan kad KIK/1(a)/96  d)  Letakkan beg di tempat yang sesuai  dan dialas dengan kertas 36  .  Simpan peralatan dan kemas  persekitaran  13.  Jam  Minit  2.  Jenis kerja  Persiapan peralatan dan maklumat untuk lawatan  rumah.  Balik klinik dan rekod ke buku KBI 101  NORMA KERJA AKTIVITI PERAWATAN POSTNATAL  Jumlah Masa  Bil  1.

  6. cuci tangan. susun atur dan tutup beg. nilai ‘attachment’  bayi dan tunjuk /  nasihat mengikut keperluan  10  Memberi nasihat :  a)  Perancang keluarga  b)  Makanan cara sihat  c)  Senaman post natal  d)  Lawatan akan dating 37  .  i)  periksa aliran vagina  j)  luka episiotomy (pakai glove)  k)  Kemaskan ibu  l)  Beritahu ibu segala keputusan tatacara  9.  Bincang dengan ibu mengenai penyusuan  ibu .  Ambil berat badan bayi dan beritahu  ibu/keluarga keputusan berat bayinya dan catit  8.  Pemeriksaan fizikal ibu post natal.Tunjuk ibu  cara­cara cuci pusat.  Pakai apron. periksa bayi  dari kepala hingga kaki  5.  Ambil suhu badan bayi & catit.  7.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  3.  Aktiviti mandi bayi dan cuci pusat. kira penafasan dan  nadi ibu  c)  Ambil tekanan darah  d)  Periksa mata (conjunctiva).  f)  fundus (contracted).  Tunjukajar ibu cara memandikan bayi jika ibu  tiada pengalaman.  a)  Suruh ibu buang air kencing.  e)  Periksa payudara. sukat ketinggian  fundus.  g)  Periksa luka LSCS jika ada  h)  periksa kaki untuk oedema. keluarkan peralatan  yang perlu dari beg.  Sedaikan peralatan untuk memandikan bayi.  4.  b)  Ambil suhu badan.

 jika perlu  12  Catit maklumat ibu dalam kad  13.  Bersih dan kemas peralatan yang digunakan  JUMLAH  PROSES KERJA :  KLINIK IBU POSNATAL  Pegawai yang  meluluskan /  dirujuk  Undang –  undang /  Peraturan  Proses  Kerja  1.  3.  Memeriksa  tekanan darah. suhu badan  dan berat badan.  Temubual dengan ibu  5.  2.  Menyediakan keperluan klinik.  Rujuk kepada Dr.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  11.  Pemeriksaan fizikal  ibu dan bayi 38  .  Pemeriksaan makmal  4.

 Rujuk KJK / Dokor jika perlu  8.  CARTA ALIRAN KLINIK IBU POSNATAL  Persediaan klinik  Periksa tekanan darah/suhu badan/  berat badan ibu dan antropometri bayi  Ujian makmal  Pemeriksaan Fizikal Ibu dan bayi 39  . Rekod maklumat ibu / bayi dalam kad  9. Bersih dan kemas peralatan.  Memberi nasihat mengikut keperluan  7.  10.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6. Rekod semua hasil pemeriksaan.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Temubual  Sihat                   Bermasalah  Pendidikan  kesihatan  Beri  Ra      Rawatan  Rujuk KJK / Doktor  Hospital  Balik  SENARAI SEMAK : KLINIK IBU POSNATAL  Tindakan  1.  Persediaan klinik · Kad ­ kad postnatal · Nombor giliran · Stapler dan pin · Cop tarikh · Stamp pad · Kad tambahan · BP set · Stethoscope · Penimbang · Jangkasuhu probe cover · Bekas berisi kapas bersih  2.   Tempat untuk pemeriksaan ibu · Couch beralas kain bersih Tandakan  Catatan  40  .

  Pemeriksaan fizikal pada ibu  §  Kepala ­ bersih / tiada  kelumumur  §  Mata ­ pucat / penyakit  §  Mulut ­ gigi / lidah bersih  §  Leher ­ tiada bengkak  kelenjar  §  §  §  §  · · · · · Tangan ­ kecacatan  Kuku jari ­ kepucatan  Dada ­ pernafasan  Kaki – edema Pemeriksaan buah Pemeriksa tinggi rahim dengan Periksa  luka LSCS jika ada Pemeriksa aliran vagina luka episiotomy  ( pakai glove ) Kemaskan ibu Beritahu ibu segala keputusan tatacara  9.  Pemeriksaan makmal · Peratus Haemoglobin jika pucat · Air kencing untuk alb dan glu jika ada  tekanan darah tinggi semasa AN/PN  8.Rujuk  kepada KJK / Dokor jika perlu  11.  Aktiviti · Mengambil tekanan darah  7.  Memberi nasihat · Perancang keluarga · Teruskan penyusuan ibu · Makanan seimbang · Senaman postnatal  10.   Cari kad KIK 1 / 96 (b) ibu  5.   Beri nombor giliran  4.  Temubual dengan ibu · Bertanya ibu tentang pengamalan  perancang keluarga · Bertanya pada ibu mengenai penyusuan  bayi · Bertanya pada ibu tentang masalah  kesihatan  8.Catat maklumat ibu dalam kad 41 .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  · · Bantal dan sarong yang bersih Drawsheet  3.

 Rekod semua hasil pemeriksaan  Jumlah Masa  Bil  1  Jenis kerja  Persediaan peralatan untuk sesi klinik ibu  postnatal  Jam  Minit  2. Bersih dan kemas peralatan yang  di  gunakan.  15.  Pendaftaran ibu dan cari kad KIK/1(b)/96  3.  Periksa tekanan darah  4. Beritahu  ibu keputusan tatacara .  Pemeriksaan fizikal from head to toe. beri nasihat dan rujuk 42  .  Temubual ibu tentang kesihatan ibu dan masalah  yang dihadapi oleh ibu jika ada  6.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  14.  Pemeriksaan makmal :  a)  Hb% jika ibu pucat  b)  Urin alb/glu jika ibu PIH semasa AN dan  ada tekanan darah tinggi PN  5.

  7.  Rekod semua hasil pemeriksaan  JUMLAH  PROSES KERJA  Tugas: Menjalankan Klinik Kesihatan Kanak ­ kanak  Bil  1.  4.  Proses Kerja  Memastikan peralatan untuk sesi  klinik kanak ­ kanak didalam  keadaan baik dan berfungsi  Membuat pendaftaran dan  temuduga  Memberi pendidikan kesihatan  Mengambil antropomentri /  pemeriksaan fizikal  Menilai perkembangan dan  perkembangan Pegawai yang  Meluluskan / dijrujuk  Undang­undang /  Peraturan  2.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Dr.  5  43  .  3. mengikut keperluan.

  Memberi nasihat mengikut  keperluan  Memberi imunisasi mengikut jadual  Memberi nasihat/ rawatan /temujanji  Merekodkan semua data ­ data  yang  ditetapkan.  Membuat rujukan rutin / kes  bermasalah kepada Ketua  Jururawat / Pegawai Perubatan &  Kesihatan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6.  8  9  10.  7.  CARTA ALIRAN  KLINIK  KANAK­KANAK  Persediaan klinik  Pendaftaran/  Temuduga  Pendidikan Kesihatan  Antropomentri / Pemeriksaan Fizikal  Penilaian Perkembangan dan Pertumbuhan  Bermasaalah 44  .

104.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Rujuk Ketua  Jururawat/Doktor  Imunisasi  Nasihat/beri rawatan /beri temujanji  Rekod data  Tamat  SENARAI SEMAK : KLINIK  KANAK ­ KANAK  Tindakan  1.         Panggil mengikut nombor giliran  3.  2.102.        Daftar dalam KKK 101 dan buku daftar 45  .  i.  KIB 102  Pastikan:­ · Alat timbang dicalibrasi · Vaksin (tarikh luput dll)  Tandakan  Catatan  ii.        Kad KKK 1 / 93 (a) (b) kes baru  5.106.103.        Dapatkan surat beranak anak  4. Persediaan · Talam untuk imunisasi · Alat­alat pandang dengar · Ubat dan vaksin · Alat ­ alat penilaian perkembangan kanak ­  kanak · Kad kanak­kanak KKK 1 / 93 a / b · Buku rekod KKK 101.

 PL 102  6.       Antropometri: · Berat badan · Lilitan Kepala · Lilitan Dada · Panjang/Tinggi  7.        Menjalankan pemeriksaan fizikal  bayi · Rambut ­  warna. 46  .     Nasihat · Menerangkan kepentingan imunisasi  mengikut jadual dan umur · Bertanya ibu jika anak terdapat alahan.       Temubual dengan ibu tentang: · Taraf kesihatan / masalah anak · Penyusuan anak  ­ jenis penyusuan. kuantiti. kekerapan sehari.  cara persediaan. jenis; kasar / halus · Kepala ­ lihat samada biasa / berkudis  /berkutu · Telinga ­ lihat samada bernanah · Mata ­ lihat samada biasa/sakit /juling · Mulut ­  lihat samada “oral thrush”/ gigi rosak · Dada ­ biasa / pigeon chest · Pusat ­ lihat samada berair / hernia · Perut ­ lembut / buncit / pot belly · Tubuh badan ­ biasa / cacat · Kulit ­ bersih / berkudis / berparut · Otot­otot ­  pejal / /lembik · Pergerakan ­ lihat samada cergas.      Melakukan penilaian perkembangan dan  pembesaran berunsur pendidikan dan  kecekapan mengikut:­ · Umur · Pengawalan urat saraf · Penglihatan · Pendengaran · Pertuturan · Adaptasi · Kelakuan · Kecacatan  10. lembab  8. kekerapan.  terhad. cara bancuh  susu · Pemberian makanan perlengkap ­ jenis makanan. · Buang air besar dan kecil · Tabiat · Kelakuan · Ketika temubual.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  pesakit luar Per. bebas. memerhatikan kelakuan  anak  9.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  · · · Meneruskan penyusuan susu ibu Stimulasi awal Temu janji akan datang  11.  Beri tarikh lawatan susulan · Tag kad mengikut keperluan  15     Semak  kad KKK 1/93a & b sebelum ibu balik  16.     Rujukan kepada Dr. · Kes bermasalah kesihatan · Kanak­kanak dengan keperluan khas  14.3/12 & 5/12) · Oral Polio (umur bayi 2/12.   Rekod dan lengkapkan buku: · KKK 101 · KKK 102 · KKK 103 · KKK 104 · KKK 105 · KKK 107 · KIB  102 · KKK 210 (Mac/Jun/Sept)  18. 5/12 & 18/12) · Campak (umur bayi 6/12) · MMR (umur bayi 12/12) · DPT tambahan (umur 18/12) · Bekal ubat­ubatan mengikut keperluan · Memberi ubat cacing  ( 6 bulan sekali )  13.  Mengemas peralatan yang telah digunakan  17.  Menyimpan kad mengikut tarikh lawatan akan  datang 47 .     Rawatan  Beri imunisasi mengikut jadual : · BCG jika tiada parut/pinpoint scar · Tritantrix (umur bayi 2/12.3/12 .     Rekod semua butir ­  butir pemeriksaan di  KKK 1/ 93a dan KKK 1/93b  12.

 Memberi penerangan kepada ibu tentang  procedur yang akan di lakukan  4. Basuh tangan sekali lagi secara aseptic  8. Menyediakan bilik rawatan  2. Sediakan vaksin yang akan di berikan kepada  bayi  7.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  SENARAI SEMAK : MEMBERI SUNTIKAN  Tindakan  Tandakan  Catatan  1.Menyediakan peralatan untuk memberi imunisasi · Troli suntikan · Tray untuk suntikan · Flask dan vaksin yang akan di gunakan · Disposable glove · Disposable syringe dan needle · Sharp bin untuk sisa klinikal · Bakul sampah untuk sisa bukan klinikal  3.Beri suntikan mengikut jenis imunisasi yang akan  diterima · Intradermal · Subcutenous · Intramuscular 48  . Arahkan ibu memegang bayi seperti di terangkan  5. Cuci tangan secara aseptic  6. Bersih dengan swab spirit / swab kering bahagian  suntikan  10.Pakai disposable glove untuk “standard  precaution”  9.

 ’Plaster sterile cotton swab’ di ’injection site’  13.Membekal ubat deman ( syrup paracetamol)  kepada  ibu  16.Merekod butiran dan suntikan ke buku:­ · KKK 101 · KKK 103 · KKK 104 49  . Buang syringe & needle  yang di  guna / botol vaksin kosong kedalam sharp bin  14.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  11.Buang alat suntikan / botol vaksin kosong  Kedalam sharp bin  12.Buang cotton swab yang di guna ke dalam klinikal  waste bin  15.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  NORMA KERJA: KLINIK KANAK­KANAK  Jumlah Masa  Bil  1 Jenis kerja  Jam  Minit  50  .