FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

FAIL MEJA 
NAMA ORGANISASI  Bahagian/Unit  Nama:  Jawatan: JURURAWAT KESIHATAN
Alamat Organisi:  KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK  TENOM  No.Tel : 087­735355  No Fax : 087­735355  E.MAIL  :
Jur/BPKK/KKM 

1

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

MAKLUMAT PEGAWAI 
NAMA  JAWATAN / HAKIKI  GRED / JAWATAN  :  :  :  TERESA LEE SET CHIN  JURURAWAT KESIHATAN AWAM  U 29 

BAHAGIAN/ UNIT 

KESIHATAN IBU DAN ANAK 

TARIKH MEMEGANG  JAWATAN 

12­09­1980  01­12­1987 

TARIKH PENEMPATAN  : 

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali  pertukaran pegawai berlaku.

Jur/BPKK/KKM 

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 
KANDUNGAN FAIL MEJA 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  OBJEKTIF JABATAN  OBJEKTIF BAHAGIAN  CARTA ORGANISASI PEJABAT KESIHATAN KAWASAN  CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI  SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN  PERATURAN­PERATURAN PENTADBIRAN  PROSES KERJA  CARTA ALIRAN KERJA  SENARAI SEMAK / CHECK LIST  SENARAI UNDANG­UNDANG / PERATURAN­PERATURAN  SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI  SENARAI BORANG­BORANG YANG DIGUNAKAN  NORMA KERJA.  SENARAI TUGAS SEHARIAN

Jur/BPKK/KKM 

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK 

OBJEKTIF PEJABAT  KESIHATAN KAWASAN KENINGAU 
Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau  bertanggungjawab di  dalam aspek perancangan, perlaksanaan, pemantauan dan  penilaian aktiviti­aktivitinya untuk memastikan perkhidmatan  kesihatan promotif, pencegahan, rawatan dan rehabilitatif dan  disampaikan kepada pelanggan yang terdiri daripada masyarakat  tempatan dan juga luar daerah agar mencapai tahap kesihatan  yang optima sepanjang hayat.

Jur/BPKK/KKM 

  Untuk  menentukan  ibu  mengandung  berada  dalam  keadaan  sihat  dan  bersalin  dengan  selamat.    Untuk  menentukan  setiap  bayi  membesar  dalam  satu  unit  keluarga  yang  sihat.  Mengurangkan  kadar  kematian  bayi  dan  kanak­kanak.  mendapat  pengawasan  kesihatan  dan  rawatan  perubatan  yang  sempurna.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  OBJEKTIF UNIT KESIHATAN KELUARGA TENOM  Unit  Kesihatan  Keluarga  bertanggungungjawab  di  dalam  meningkatkan  taraf  kesihatan  penduduk  luar  bandar.  menerima  makanan  yang  berzat.  kematian  ibu  mengandung  dan  puerperium. Jur/BPKK/KKM  5  .  Mengurangkan  kadar  morbidity  di  kalangan  kanak­kanak  sekolah  supaya  mereka  mendapat  peluang  yang  saksama  didalam bidang pendidikan.

 PERKHID  KESIHATAN  BHG PERANC DAN  PEMBANGUNAN  AUDIT DALAM  BAHAGIAN AKAUN BAHAGIAN  PERKHIDMATAN  BHG PERKHID  PERUBATAN  BHG LATIHAN DAN  TENAGA MANUSIA  PEGAWAI UNDANG­  UNDANG  CAWANGAN  ANTARABANGSA  BHG PERKHID  PERGIGIAN  BHG PERKHID DAN  KEJURUTERAAN  Jur/BPKK/KKM  6  . KETUA PENGARAH KES.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  MENTERI KESIHATAN  TIMBALAN MENTERI  KESIHATAN  SETIAUSAHA PARLIMEN  KETUA SETIAUSAHA  KETUA PENGARAH  KESIHATAN  TIM. KETUA SETIAUSAHA (PENT &  PERKHID)  TIM. KETUA SETIAUSAHA  (KEWANGAN)  TIM.  PENGURUSAN  BAHAGIAN  KEWANGAN  BAHAGIAN  PENTADBIRAN  BHG.  UNIT PERKHID.

 Pegawai  Kesihatan  Persekitaran U36  Pen.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI PEJABAT KESIHATAN KAWASAN  Pegawai Kesihatan Kawasan UD48  Pegawai Farmasi U41  Peny.   Pem. Pen. Pegawai Kesihatan  Persekitaran Kanan U32  Pegawai Perubatan UD41  Penyelia  Penolong  Jururawat U36  Pegawai Perubatan U36  Ketua                    Penolong Pegawai  Jururawat  Perubatan U32  Kesihatan U32  Penolong  Pegawai Tadbir  N27  Pembantu Tadbir N22  Pen. Pegawai  Pembantu  Juruteknologi   Jururawat  Kesihatan  Farmasi U29  Makmal U29   Kesihatan U29  & Persekitaran U29  Pembantu  Perubatan U29  Jururawat  Masyarakat U24  Jururawat  Masyarakat U19  Pembantu Kesihatan  Awam U14  Penolong  Jururawat U14  Pemb.  Tadbir  Tadbir  N17  N17  Pembantu Kesihatan                   Pembantu  Penolong  Awam U11  Juruteknologi        Jururawat U11  Makmal U11  Pemandu R3  Jurutaip  Pemb  N11      Tadbir  N11  Pemandu  Pemandu  R3                    R3  Atendan U11 Atendan U11 Pembantu Am  Rendah N3  Pekerja Rendah  Awam R1  Pekerja  Rendah  Awam  (Jaga)  R1 Jur/BPKK/KKM  7  .

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KEJURURAWATAN DAERAH  PEGAWAI KESIHATAN  KAWASAN  PEGAWAI PERUBATAN & KESIHATAN  PENYELIA JURURAWAT  DAERAH  KETUA JURURAWAT  KESIHATAN  JURURAWAT KESIHATAN AWAM  JURURAWAT KESIHATAN  KEBIDANAN  JURURAWAT KESIHATAN  JURURAWAT  MASYARAKAT KANAN  JURURAWAT  MASYARAKAT  PENOLONG  JURURAWAT  Pambantu Tadbir  Rendah  Atenden U3  PEMANDU R3 PEMBANTU RENDAH  AWAM R1  Jur/BPKK/KKM  8  .

FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  CARTA ORGANISASI KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK  Pegawai Kesihatan & Perubatan  U41  PENYELIA JURURAWAT KESIHATAN  U36  KETUA JURURAWAT KESIHATAN  U32  URURAWAT  ESIHATAN  WAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN  AWAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN  AWAM U29  JURURAWAT  KESIHATAN U29  JURURAWAT  TERLATIH U29  JURURAWAT  TERLATIH U29  JURURAWAT  TERLATIH  U29  PEMBANTU  FARMASI U29  JURU  TEKNOLOGI  MAKMAL U29  JURURAWAT  MASYARAKAT  KANAN U24  JURURAWAT  MASYARAKAT  KANAN U24  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  JURURAWAT  MASYARAKAT U19  PENOLONG  JURURAWAT  U11  ATENDAN U3  ATENDAN U3  PEMBANTU  TADBIR N 17  ATENDAN U3  PEMANDU  PEMBANTU  RANDAH  AWAM Jur/BPKK/KKM  9  .

    Pembantu Tadbir  Semua perkara berhubung  dengan  perkhidmatan kewangan.  Program Pemakanan  TUGAS­TUGAS DAN  TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT  KESIHATAN U29  TUGAS­TUGAS PEGAWAI­  PEGAWAI LAIN YANG ADA  HUBUNGAN SERTA JENIS 1. Ketua Jururawat Kesihatan  Semua butir­butir mengenai kursus.   Pegawai Promosi Kesihatan  Memberi  bimbingan teknik  dalam  semua aspek  pendidikan kesihatan. · Inden keperluan domestik.  3. Pegawai Perubatan & Kesihatan  Bertanggungjawab semua perkara  mengenai  Perkhidmatan Kesihatan Ibu & Anak  dalam  kawasan operasi  2. mengendalikan  panggilan kecemasan kebidanan  Memberi promosi kesihatan. membimbing dan memberi  nasihat berkaitan   perkhidmatan   kejururawa  Kebajikan jururawat  Mencalonkan peserta untuk mengikuti  kurus­kursus kesihatan dari masa ke semasa.  6. Pakar Kesihatan Keluarga.  Akta Pendaftaran  Jururawat U29  3  4  5  TUGAS­TUGAS PEGAWAI ATASAN  YANG ADA HUBUNGAN  Jur/BPKK/KKM  KUASA YANG DIBERI  10  .FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  SENARAI TUGAS.  10. Penyelia Jururawat Kesihatan  Menyelia.    Pembantu Farmasi · Mendispen ubat­ubatan yang  dipesan.    Jururawat Masyarakat  2.  8.    Pembantu Perubatan.  Rawatan pesakit luar yang  dirujuk. KUASA  DAN HUBUNGAN JURURAWAT KESIHATAN U 29  DENGAN PEGAWAI LAIN DI KLINIK KESIHATAN  TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA  HUBUNGAN  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT KESIHATAN U29  KUASA YANG DIBERI  TUGAS PEGAWAI­PEGAWAI LAIN  YANG ADA HUBUNGAN SERTA  JENIS HUBUNGAN.  vaksin dan surgikal  9.    Penolong Jururawat.  7.    Atendan Kesihatan  5.  1.  Akta Bidan  3. orientasi kepada  pelawat dan kakitangan baru  Menyambut kes risiko di rumah  dan menerima. aduan terhadap  perkhidmatan dan rekod peribadi  perkhidmatan  1. Pegawai Zat Makanan.  Mengurus segala aktiviti yang  berkaitan dengan  perkhidmatan kesihatan  keluarga dalam kawasan  operasi  2.  pertukaran.  Menjalankan :  Klinik ibu hamil  Klinik ibu post natal  Klinik kanak­kanak  Perkhidmatan  perancang  Keluarga & Pap smear  Rawatan post natal di  rumah  Penyeliaan kepada anggota  bawahan.

 kanak­kanak 1­4  tahun dan menyiasat kejadian  penyakit berjangkit.  laporan bulanan.  Menjalankan tugas­tugas  makmal  10.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  6  Menguruskan rekod.  9.  Pembantu Pegawai  Kesihatan &  Persekitaran : · Kawalan penyakit berjangkit  dan tidak berjangkit · Kebersihan alam sekitar · Kawalan mutu air minuman · Kawalan mutu makanan Membantu dalam kawalan  penyakit berjangkit dan tidak  berjangkit · Membantu dalam  kebersihan alam sekitar · Membantu dalam kawalan  mutu air minuman · Membantu dalam kawalan  mutu makanan  11. KMK.  13.  12  Membantu  dalam pelaksanaan  sistem pengurusan kualiti yang  di peringkat klinik  dan daerah  ( ISO.  · TUGAS­TUGAS PEGAWAI  ATASAN YANG ADA  HUBUNGAN  TUGAS­TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  JURURAWAT KESIHATAN U29  13   Promosi imej – menjaga ketampilan  dan ketrampilan diri serta imej  jabatan  14   Tugas­tugas lain seperti yang  KUASA YANG  DIBERI  TUGAS­TUGAS PEGAWAI­PEGAWAI LAIN  YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS  HUBUNGAN. bayi  bawah 1 tahun.  9  Menyediakan rekod­rekod.    Juruteknologi Makmal  Perubatan.    Pekerja Rendah Awam  Menjaga kebersihan  persekitaran  14. reten dan  laporan klinik  7  Mengambil peranan dalam  perkhidmatan kawalan penyakit  berjangkit  8  Menyiasat kematian ibu. INOVASI dan DSA)  HUBUNGAN.    Pemandu. suku tahun dan  tahunan  Membantu membuat laporan sulit  kakitangan  10  Mengambil bahagian dalam  aktiviti masyarakat  11  Membantu Penyelia Jururawat  dan Ketua Jururawat dalam  latihan kejururawatan.    Pengelola Program BCG Jur/BPKK/KKM  11  .

 membimbing dan  memberi nasihat mengenai  BCG  15.  17.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  diarahkan.    Pegawai Pergigian / Jururawat  Pergigian.    Pegawai Perubatan  Hospital  Merujuk kes mengandung  dan untuk bersalin di  hospital dan  kecemasan.  Rawatan pergigian kepada  ibu dan kanak­kanak  16. Jur/BPKK/KKM  12  .  Menyelia.    Pegawai­pegawai Lain:  Pegawai Daerah / Ketua  Kampung   /  AJKKK /  Pegawai KEMAS /  Pegawai Penerangan /  Guru /  Pegawai Polis /  Pegawai Kebajikan  Masyarakat /  Kakitangan  Hospital  Kaum Wanita Setempat.

  Pelatih  dari  Sekolah  Latihan  Bidan  yang  melakukan  kebidanan di bawah pengawasan pengajar tidak boleh di panggil bidan.FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK  MALAYSIA  Akta Parlimen  No.  Penguasa  daerah  bermakna  Pengarah  Perkhidmatan  Perubatan  dan  Kesihatan di dalam negeri ini.  dalam  pantang  dan  memerlukan  rawatan  segera untuk menyelamatkan ibu dan anak.  Akta ini mungkin didaftar sebagai Akta Bidan 1966 dan yang melibatkan  negeri­negeri di Semenanjung Malaysia sahaja.  melahirkan  anak.  Satu Akta telah dikuatkuasakan untuk menyusun semula ordinasi bidan  tahun  1954.  ‘Bidan’ bermakna seorang yang telah diberi upah atau yang bergaji melakukan  kebidanan  yang  bermula  dari  jagaan  semasa  mengandung.  ‘Daftar’  bermakna Pendaftaran  Bidan  oleh Pendaftar  Bidan mengikut  undang­  undang di  dalam Akta ini. Jur/BPKK/KKM  13  .  ‘Local  Supervising  Authority’ ialah Penguasa Daerah.  Akta  ini  bermaksud  untuk  memperbaiki  lagi  peraturan­peraturan  pendaftaran  bidan.  perkhidmatan  kebidanan  dan  lain  ­  lain  yang  berkaitan  dengannya.  melahirkan  anak  sehingga  habis  pantang.  ‘Menteri’ bermakna seorang yang berdaftar sebagai Jururawat untuk merawati  yang sakit. 54 Tahun 1966  Akta Bidan 1966.  Di dalam Akta ini:­  ‘Kecemasan’  bermakna  kejadian  yang  berlaku  dengan  tiba  ­  tiba  semasa  mengandung.

  Meninggal dunia.  Didapati oleh Lembaga berkelakuan tidak baik dan cuai dalam pekerjaan  Tidak memberitahu Lembaga alamat yang akan dihubungi.  c.  d.  Mengubah latihan.  c.  Bahagian 2 untuk semua bidan­bidan yang berkelayakan yang telah diluluskan  oleh Lembaga Bidan. mengeluarkan ijazah ­ ijazah. menjalankan peperiksaan.  Pendaftaran Bidan.  b.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  KUASA DAN KEWAJIPAN LEMBAGA  Lembaga berhak:  a.  Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Malaysia adalah  bertanggungjawab sebagai Pendaftar Bidan yang berkelayakan.  Bahagian 1 untuk semua jururawat terlatih yang berkelulusan Perbidanan  Bahagian  1.  Buku daftar mengandungi 2 bahagian:  a.  menentukan acara yang patut diikuti tentang penyiasatan dan pertanyaan  berkaitan dengan kelakuan bidan ­ bidan.  f.  b.  Menentukan pembayaran yang patut di bayar.  Setiap bidan yang berdaftar akan diberi Sijil Pendaftaran dan sijil ini menyatakan  bahagian didaftarkan.  Pendaftar Bidan menyimpan segala rekod setiap bidan yang berdaftar dan layak  mengamalkan kebidanan.  Membuat  perautran  ­  peraturan  berkenaan  perkhidmatan  perbidanan  dan  kelakuan bidan ­ bidan.  Menentukan kelulusan pensyarah­pensyarah dan pengajar ­ pengajar.  Mendaftar dengan memberi butir ­ butir yang salah atau  dengan cara menipu.  Meluluskan sekolah latihan kebidanan. 20  . pakaian seragam dan lencana.  Lembaga berhak memotong nama dari pendaftaran sekiranya :  A  b.  e. sijil ­  sijil.  d.

 boleh didenda sebanyak RM2000 atau dipenjara selama  setahun atau kedua ­ duanya sekali.  Penguasa Daerah akan menjaga semua bidan­bidan yang bertugas di dalam  kawasannya mengikut peraturan di dalam undang­undang Perbidanan.  Kuasa dan tugas ­ tugas Penguasa Daerah.  Semua bidan yang berdaftar mestilah memberitahu pihak pendaftar berkenaan dengan  pertukaran alamat di dalam tempoh 14 hari. bidan hendaklah menerangkan kepada yang  bertanggungjawap dan mendapatkan rawatan doktor.  Sesiapa yang bukan bidan tetapi didaftarkan sebagai bidan berdaftar dan  mengamalkan kebidanan. Menyiasat  tuduhan perubatan salah.  Jika berlaku sesuatu kecemasan. mengikut peraturan yang dibuat dalam undang ­ undang Perbidanan jika  perhentian ini perlu untuk mengelakkan merebaknya jangkitan penyakit.  Sesiapa yang telah berdaftar selain berkhidmat dengan kerajaan hendaklah  melapurkan diri denganmengisi borang khas kepada pendaftar dan kepada pengarah  dalam negeri atau di mana ia melakukan kebidanan. Bidan hendaklah menunggu  pesakit sehingga doktor membuat pengesahan dan seahkan kepada doktor  yang  bertugas di hospital. kecuaian atau kelakuan yang tidak baik bagi bidan­bidan  yang bertugas di kawasannya.  Segala pembayaran akan di tanggung oleh peskit.  Mana­mana anggota yang telah lulus peperiksaan yang telah ditetapkan oleh  Lembaga layak didaftarkan di bawah Bahagian 2 dan  Sesiapa yang mempunyai kelulusan yang boleh diterima oleh Lembaga oleh  perakuan untuk mengamalkan kebidanan dengan mana ­ mana badan yang  diiktirafkan oleh Lembaga.  Penguasa Daerah boleh menghentikan untuk sementara bidan yang bertugas di dalam  kawasannya. Jika ada tuduhan yang berdasarkan pandangan  sepintas lalu hendaklah dilapurkan ke Lembaga. 21  .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Bidan yang berdaftar layak menjalankan amalan sebagai bidan ­ bidan di bawah  bahagian 2 dalam daftar iaitu:  a.  b.

  Proses Kerja  Mendaftar dan temuramah.  Mengambil data­data berkaitan dari  Pejabat Daerah. JKKK.  Ketua Kampung dan  Pegawai­pegawai lain  Wakil­wakil masyarakat  mengikut kawasan  operasi  Sessi undang­  undang dan  peraturan  1.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN KESIHATAN  KELUARGA  Proses Kerja  Pegawai yang  meluluskan / dirujuk  Pegawai Perubatan  danKesihatan.  Daerah.  Menerima dan mematuhi arahan dari  Pegawai Atasan  PROSES KERJA KLINIK KESIHATAN IBU HAMIL  Bil  1. Pejabat.  Menyediakan jadual klinik :  Klinik antenatal  Klinik kanak­kanak  Klinik perancang keluarga  Perkhidmatan kesihatan sekolah  Lawatan ke rumah  Rekod dan laporan maklumat  2. Pej.4  Bilangan sekolah  2.  Pegawai yang  Meluluskan/ dirujuk  Undang­  undang/peraturan  Senarai tugas 22  .  Menilai semula rekod­rekod dan data­  data untuk mengenalpasti kekuatan  dan kekurangan  4.  Mengadakan aktiviti­aktiviti  masyarakat di kawasan operasi  5. Balai  Polis dan Klinik Swasta  2.3    Penduduk  2. Pejabat  Pelajaraan.2     Peta kawasan  2. Perangkaan.5     Kelahiran dan kematian  2. Pejabat  Kesihatan.  Penyelia Jururawat  Kesihatan  Ketua Jururawat  Kesihatan  Pegawai Polis.  Mengadakan jadual tugas kakitangan  6. Ketua Kampung.  Kesihatan. Pej.1     Bahagian kawasan operasi  2.6     Imunisasi (UCI)  3. Pejabat  Perangkaan..

  Memberi pendidikan kesihatan  mengikut keperluan.  Melakukan pemeriksaan fizikal dan  abdomen  Merujuk kes kepada Ketua  Jururawat / Pegawai Perubatan dan  Kesihatan  Memberi nasihat /temujanji/ rawatan  mengikut keperluan  Merekodkan semua data ­ data di  dalam  buku ­ buku yang ditetapkan.  7.  4.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  2.  CARTA ALIRAN  KLINIK IBU HAMIL  MULA Daftar dan temuramah  23  .  5.  8.  6. ukuran  tinggi dan tekanan darah  Pemeriksaan makmal untuk :  ­Kemerahan darah  ­Air kencing untuk albumin/gula  3.  Menimbang berat badan .

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Anthropometri  Pemeriksaan Makmal  Pendidikan Kesihatan  Pemeriksaan fizikal / abdomen  Ya  Rujuk  tidak  Nasihat/ Beri Temujanji/  Rawatan  tidak  Pemeriksaan Doktor  Rujuk  perlu  Hospital  Rekod  TAMAT SENARAI SEMAK : KLINIK IBU HAMIL  Tindakan  Tandakan  Catatan  24  .

  b)  Pastikan nasihat diberi  c)  Mengambil ukuran tinggi jika kes baru  6.  group.  Pemeriksaan Makmal  a)   Haemoglobin %.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  1.  Dapatkan maklumat riwayat betul seperti :  §  Riwayat keluarga  §  Riwayat perubatan  §  Riwayat pembedahan  §  Riwayat haid  §  Riwayat bersalin yang lalu  Pemeriksaan am  a) Fizikal dari kepala hingga kaki  b)   Palpasi abdomen  Tindakan  8.    Rekod di di dalam – KIK / 1(a) /96 (B) Tandakan  Catatan  25  .  4. garam iodin dan susu penuh kerim  i)  Troli pemberian suntikan ATT dan  pengambilan darah  2.   Persediaan Klinik:  a)  Kad ibu KIK1/96 (a)& ( b)  b)  Buku KIB 101.   Anthropometri  a)  Tentukan kenaikan timbang: biasa / merosot /  berlebihan.   Nasihat individu  10.   Beri tarikh lawatan akan datang mengikut  jadual  ­ bawah 28 minggu ­  4 minggu sekali  ­ 28 – 35 minggu  ­  2 minggu sekali  ­ 36 minngu keatas  ­  setiiap minggu  11. ujian rapid test  b)  Ujian air kencing  5.   Mengambil contoh darah untuk VDRL.  Tag kod warna mengikut risiko  9.      Memeriksa tekanan darah  7. KIB 102. borang makmal  c)  Peralatan anthropometri – timbang/ukuran tinggi  d)  B/P set dan steteskop  e)  Poster dan alat pandang dengar  f)  Bilik pemeriksaan  g)  Foetalscope / Daptone /  tape pengukur  h)  Vitamin.  a)  Dapatkan kad pengenalan ibu  b)  Ambil butiran peribadi dengan betul  c)  Daftar kes Baru – KIB 101  d)  Kes ulangan – cari kad KIK1 / 96(b)  3. Rhesus.  Temuramah dan lengkapkan data.

 Rawatan  a)  Suntikan ATT  b)  Rekod di dalam buku imunisasi KKK 103  c)  Rekod di dalam buku vaksin KKK 104  d)  Beri vitamin.  Pendaftaran ibu hamil  3.   Kod warna  15.  e)  Susu tepung penuh krim jika perlu dan  rekod di dalam buku . NORMA KERJA AKTIVITI KLINIK IBU HAMIL  Jumlah Masa  Jam  Minit  Bil  1.  Rujukan  kes bermasalah /  pemeriksaan rutin  Kepada :  ­  Ketua Jururawat Kesihatan  ­  Jururawat Kesihatan Awam  ­ Pegawai  Perubatan dan Kesihatan  15.  13.  .  Dan kawasan operasi.3.  Keperluan lawatan susulan kerumah  16.2.  Fail kad mengikut tarikh lawatan akan datang.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  12.1.   Imunisasi ATT  15.5.  Semakan kad ibu hamil –  15.  Pemeriksaan ujian makmal:  a)  Urin alb/glu  b)  Hb %  c)  VDRL/ABO/Rh  d)  Rapid test  26  .   Keputusan ujian darah  15.  Rekod didalam Buku KIB 101 / 102 / 107  17.4.  Jenis kerja  Persediaan peralatan untuk sesi klinik ibu hamil  2.  Tarikh kedatangan/Temujanji akan datang  15.

 mengikut keperluan  10. tag kad mengikut keperluan.  Pegawai yang  Meluluskan /dirujuk  Undang­  undang/peraturan  Senarai Tugas 2. masalah ibu dan nasihat di  kad.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  4  Pengambilan anthropometri dan tekan darah  5.  8.  3. temujanji akan dating dan rujuk  kepada Dr.  Rekod didalam Buku KIB 101 / 102 / 107  PROSES KERJA KEBIDANAN DI RUMAH  Bil  1.  Semakan kad ibu hamil –  a)Kod warna  b)Keputusan ujian darah  c)Tarikh kedatangan/Temujanji akan datang  d)Imunisasi ATT  e)Keperluan lawatan susulan kerumah  11.  Catit hasil pemeriksaan.  Temuramah ibu tentang kesihatan ibu atau  masalah ibu hadapi.  6.  4.  Pemeriksaan  am ibu dan palpasi abdomen  7.  Beri rawatan.  Proses Kerja  Terima panggilan kes kebidanan  dirumah  Catit butiran panggilan di buku  dan papan kenyataan  Menyediakan peralatan dan  keperluan untuk menyambut kes  bersalin dirumah  Menemuramah / Menilai ibu :  memastikan kesesuaian bersalin  dirumah.  27  .

  10.  9.  Mengalakan penyusuan ibu  sebaik sahaja bayi dilahirkan.  Menjalankan resusitasi  bayi baru  lahir.  8.  6.  CARTA ALIRAN  KES KEBIDANAN DIRUMAH  Terima panggilan  Catit di buku / papan kenyataan  Membawa peralatan dan keperluan kes  Kebidanan di rumah  Menilai  ibu  ‘False labour’  “True Labour”  Pantau perkembangan proses  Balik  Sambut kelahiran 28  .  7.  Menyambut kelahiran di rumah.  Merekodkan semua data ­ data  dan masalah dalam buku rekod.  Membuat pemantauan  perkembangan proses bersalin  dan mencatat setiap  perkembangan ke dalam  partogram.  11.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  5.  Menjalankan pemeriksaan awalan  ibu dan bayi lepas bersalin  Menjalankan prosedur kecemasan  jika perlu dan mendapatkan  bantuan Jururawat Kesihatan /  Pegawai Perubatan dan  Kesihatan/terus rujuk ke hosp.

· pemanggil membawa kad  pengenalannya . · Nama  ibu · Alamat ibu · Masa penggil · Masa akan balik  4.  5.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Pemeriksaan ibu dan bayi  masaalah  Tidak  Rawatan ibu /bayi  Rujuk Jururawat/ Doktor  Beri nasihat/selesakan  ibu  Kemas peralatan/ rekod  Balik  SENARAI SEMAK :  MENYAMBUT KES KEBIDANAN   DI RUMAH  Tindakan  1.  2.  Menandatangani  buku panggilan  3.  Menemuramah / menilai keadaan ibu  : · Masa mula sakit · Tanda­tanda bersalin Tandakan  Catatan  29  .  Menulis  dipapan kenyataan.  Pastikan  panggilan untuk kes bersalin.Pastikan  pergi  kerumah kes dengan peralatan  yang lengkap. · membawa kad Antenatal ibu.

  Hepatitis B jika bayi tiada  masalah · Menentukan bayi perlu dirujuk  kepada pegawai  perubatan / hospital  b )  Mengemas semula beg dan peralatan yang telah 30  .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6.  g ) Membuat pemeriksaan vagina dan rekod dalam  patogram  Tindakan  Tandakan  Catatan  Peringkat    II  a )   Basuh tangan dengan teknik yang betul  b )   Menyambut kes cara aseptik  teknik  c )   Memberi suntikan syntometrine  d )   Memberi jagaan segera pada bayi  e )   Mengambil contoh darah dari talipusat untuk  pemeriksaan  G6PD  f )   Jalankan perawatan keatas ibu  g )   Pastikan  plasenta / membrane lengkap dan  normal  Peringkat III  a )  Menjalankan perawatan bayi · Menyediakan keperluan membersih bayi · Menjalankan pemeriksaan fizikal bayi · Adakah bayi normal · Mengambil berat badan bayi · Mengukur lilitan kepala · Mengukur panjang · Memberi inj. K & inj. Vit.  Mengendalikan urusan menyambut kes  Peringkat  I  a)  Semak kad antenatal ibu untuk memastikan  ibu – kes  normal / risiko  b)  Periksa  ­ Keadaan fizikal ibu normal  ­ Kedudukan janin normal  ­ denyutan jantung janin normal  c )   Rujuk  jika  perlu  d )  Sediakan tempat bersalin yang sesuai  e ) Meriksa kemajuan proses bersalin  dari  masa ke masa dan catit dalam format  patogram.

 ‘sterilised’ dan dilengkapkan  semula  c )  Rekod bersalin dilengkapkan  didalam  ­  Kad AN KIK/1(a)/96 dan KIK/1(b)/96  ­  Buku­buku rekod.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  digunakan  Peringkat IV.  Balik ke klinik  a )  Sudahkah dicatit / masa balik dalam buku  panggilan  b )  Peralatan dicuci .  ­  KIB 101  ­  KIB 103  ­  KIB 105  ­  KKK 103  ­  KKK 104  ­  Buku G6PD 31  .  a )  Adakah keadaan ibu dan anak baik sewaktu  hendak balik ke klinik  7.

  Pemeriksaan kepada bayi  9.  Membuat pemeriksaan kepada ibu dan bayi.Menyambut kes bersalin.  8.  Periksa uri dan talipusat sama ada lengkap  dan sebarang tanda luar biasa.  8.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  NORMA KERJA AKTIVITI MENYAMBUT KES KEBIDANAN DI RUMAH  Masa  Norma Kerja  1.Merekod  Jam  Minit  Jumlah  3 jam 32  . Persiapan peralatan menyambut kes  3.  Periksa jumlah kehilangan darah  menggunakan jug penyukat.Menjalankan  pemeriksaan kepada ibu. Persediaan untuk pergi menyambut kes  Persedian beg dan lain­lain.  Memberi rawatan dan nasihat  10.  5.  2.  7.  4.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  PROSES KERJA RAWATAN POST NATAL DI RUMAH  Bil  Proses Kerja  Pegawai yang  Meluluskan / dirujuk  Undang ­ undang  /  Peraturan  1.  Merekodkan semua data ­ data  dalam buku ­ buku yang telah  ditetapkan.  Sediakan kenderaan jika perlu.  7.  5.  Sediakan kad / beg lawatan dan  rekod keperluan.  CARTA ALIRAN  PERAWATAN POSNATAL  Sediakan  kad  Sediakan beg lawatan 33  .  4.  Membuat lawatan susulan.  3.  2.  6.  Memberi rawatan kepada masalah  ringan kepada ibu dan anak seperti  ruam dan serawan mulut.  Menjalankan pemeriksaan keatas  ibu dan  bayi bagi mengesan  keadaan luar biasa.  Merujuk kes ­ kes bermasalah ibu  dan anak kepada Ketua Jururawat  Kesihatan / Pegawai Perubatan dan  Kesihatan jika perlu.

Persediakan :  a) Memilih kad­kad ibu post natal  untuk dilawati  b)  Kaji makluman berkaitan kelahiran  c)  Merancang tindakan yang perlu di Tandakan  Catatan  34  .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Sediakan kenderaan jika perlu  Bayi.  Ibu  Mandi anak  Mem  Periksa ibu  Tidak sihat  Sihat  Sihat  Tidak sihat  Beri nasihat dan  catit  Rujuk Pegawai  Perubatan / Hospital  Rujuk pegawai  Perubatan / Hospital  Tamat  SENARAI SEMAK: PERAWATAN POSNATAL  Tindakan  1.

  Tunjukkan cara penjagaan talipusat  8.  Catit / rujuk mengikut keperluan  11.  Ambil berat badan bayi pada PN ke hari  ke 10 dan hari ke 20  9.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  ambil  d)  Lengkapkan beg lawatan  e)  Tentukan lokasi rumah  f)  Rekod dalam KIB 105  2.Bincang dengan ibu mengenai  penyusuan ibu  ­  Nilai ‘attachment’  bayi dan tunjuk / 35  .  Memberi pendidikan kesihatan mengikut  keperluan  10.Pemeriksaan fizikal ibu post natal  a)  Suruh ibu ‘empty bladder’  b)  Mata  c)  Suhu badan / penafasan / nadi  d)  Tekan darah  e)  Payudara  f)  Abdomen  g)  Kemaluan  h)  Cuci tangan  12.  Tunjukkan cara­cara menmandikan bayi  untuk ibu primi  7.  Menjalankan aktiviti lawatan  a)  Perkenalkan diri kepada ibu / keluarga  b)  Memberitahu tujuan lawatan  c)  Mendapatkan kad KIK/1(a)/96  d)  Letakkan beg di tempat yang sesuai  dan dialas dengan kertas  4.  Beri penerangan tentang prosedur yang  akan dilakukan kepada ibu  a)  Cuci tangan  b)  Ambil  suhu badan bayi  c)  Sediakan alat keperluan untuk  mandikan bayi bagi ibu primi  5.  Periksa bayi dari kepala hingga kaki  6.  Catitan dalam papan kenyataan:  a) Tarikh/masa lawatan  b) Alamat/nama ibu  c) Masa akan balik  3.

  Rekod hasil pemeriksaan di kad KIK/1  (a)/96 & KIK/1(b)/96.  Lakukan lawatan ke rumah  a)  Perkenalkan diri kepada ibu /  keluarga  b)  Memberitahu tujuan lawatan  c)  Mendapatkan kad KIK/1(a)/96  d)  Letakkan beg di tempat yang sesuai  dan dialas dengan kertas 36  .  Simpan peralatan dan kemas  persekitaran  13.  Memberikan nasihat / rujuk mengikut  keperluan  12. KIB 105  14.  Jenis kerja  Persiapan peralatan dan maklumat untuk lawatan  rumah.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  nasihat mengikut keperluan  11.  Balik klinik dan rekod ke buku KBI 101  NORMA KERJA AKTIVITI PERAWATAN POSTNATAL  Jumlah Masa  Bil  1.  Jam  Minit  2.

 sukat ketinggian  fundus.  g)  Periksa luka LSCS jika ada  h)  periksa kaki untuk oedema.  i)  periksa aliran vagina  j)  luka episiotomy (pakai glove)  k)  Kemaskan ibu  l)  Beritahu ibu segala keputusan tatacara  9.  Aktiviti mandi bayi dan cuci pusat.  f)  fundus (contracted).Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  3. susun atur dan tutup beg.  Tunjukajar ibu cara memandikan bayi jika ibu  tiada pengalaman.  Ambil suhu badan bayi & catit. periksa bayi  dari kepala hingga kaki  5.  6.  Bincang dengan ibu mengenai penyusuan  ibu .  e)  Periksa payudara.  a)  Suruh ibu buang air kencing. nilai ‘attachment’  bayi dan tunjuk /  nasihat mengikut keperluan  10  Memberi nasihat :  a)  Perancang keluarga  b)  Makanan cara sihat  c)  Senaman post natal  d)  Lawatan akan dating 37  . kira penafasan dan  nadi ibu  c)  Ambil tekanan darah  d)  Periksa mata (conjunctiva). keluarkan peralatan  yang perlu dari beg.  Sedaikan peralatan untuk memandikan bayi.  b)  Ambil suhu badan.  Pakai apron.  Pemeriksaan fizikal ibu post natal. cuci tangan.  Ambil berat badan bayi dan beritahu  ibu/keluarga keputusan berat bayinya dan catit  8.  4.Tunjuk ibu  cara­cara cuci pusat.  7.

  2.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  11.  Bersih dan kemas peralatan yang digunakan  JUMLAH  PROSES KERJA :  KLINIK IBU POSNATAL  Pegawai yang  meluluskan /  dirujuk  Undang –  undang /  Peraturan  Proses  Kerja  1.  Memeriksa  tekanan darah.  Pemeriksaan fizikal  ibu dan bayi 38  .  3.  Temubual dengan ibu  5. suhu badan  dan berat badan.  Rujuk kepada Dr.  Menyediakan keperluan klinik.  Pemeriksaan makmal  4. jika perlu  12  Catit maklumat ibu dalam kad  13.

 Rekod semua hasil pemeriksaan.  CARTA ALIRAN KLINIK IBU POSNATAL  Persediaan klinik  Periksa tekanan darah/suhu badan/  berat badan ibu dan antropometri bayi  Ujian makmal  Pemeriksaan Fizikal Ibu dan bayi 39  . Rujuk KJK / Dokor jika perlu  8.  10. Bersih dan kemas peralatan.  Memberi nasihat mengikut keperluan  7.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6. Rekod maklumat ibu / bayi dalam kad  9.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Temubual  Sihat                   Bermasalah  Pendidikan  kesihatan  Beri  Ra      Rawatan  Rujuk KJK / Doktor  Hospital  Balik  SENARAI SEMAK : KLINIK IBU POSNATAL  Tindakan  1.  Persediaan klinik · Kad ­ kad postnatal · Nombor giliran · Stapler dan pin · Cop tarikh · Stamp pad · Kad tambahan · BP set · Stethoscope · Penimbang · Jangkasuhu probe cover · Bekas berisi kapas bersih  2.   Tempat untuk pemeriksaan ibu · Couch beralas kain bersih Tandakan  Catatan  40  .

  Memberi nasihat · Perancang keluarga · Teruskan penyusuan ibu · Makanan seimbang · Senaman postnatal  10.Catat maklumat ibu dalam kad 41 .Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  · · Bantal dan sarong yang bersih Drawsheet  3.Rujuk  kepada KJK / Dokor jika perlu  11.   Cari kad KIK 1 / 96 (b) ibu  5.  Aktiviti · Mengambil tekanan darah  7.   Beri nombor giliran  4.  Pemeriksaan fizikal pada ibu  §  Kepala ­ bersih / tiada  kelumumur  §  Mata ­ pucat / penyakit  §  Mulut ­ gigi / lidah bersih  §  Leher ­ tiada bengkak  kelenjar  §  §  §  §  · · · · · Tangan ­ kecacatan  Kuku jari ­ kepucatan  Dada ­ pernafasan  Kaki – edema Pemeriksaan buah Pemeriksa tinggi rahim dengan Periksa  luka LSCS jika ada Pemeriksa aliran vagina luka episiotomy  ( pakai glove ) Kemaskan ibu Beritahu ibu segala keputusan tatacara  9.  Temubual dengan ibu · Bertanya ibu tentang pengamalan  perancang keluarga · Bertanya pada ibu mengenai penyusuan  bayi · Bertanya pada ibu tentang masalah  kesihatan  8.  Pemeriksaan makmal · Peratus Haemoglobin jika pucat · Air kencing untuk alb dan glu jika ada  tekanan darah tinggi semasa AN/PN  8.

 beri nasihat dan rujuk 42  . Rekod semua hasil pemeriksaan  Jumlah Masa  Bil  1  Jenis kerja  Persediaan peralatan untuk sesi klinik ibu  postnatal  Jam  Minit  2.  Pemeriksaan makmal :  a)  Hb% jika ibu pucat  b)  Urin alb/glu jika ibu PIH semasa AN dan  ada tekanan darah tinggi PN  5.  Temubual ibu tentang kesihatan ibu dan masalah  yang dihadapi oleh ibu jika ada  6. Beritahu  ibu keputusan tatacara .  15.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  14.  Pemeriksaan fizikal from head to toe. Bersih dan kemas peralatan yang  di  gunakan.  Periksa tekanan darah  4.  Pendaftaran ibu dan cari kad KIK/1(b)/96  3.

  Rekod semua hasil pemeriksaan  JUMLAH  PROSES KERJA  Tugas: Menjalankan Klinik Kesihatan Kanak ­ kanak  Bil  1. mengikut keperluan.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Dr.  4.  5  43  .  7.  Proses Kerja  Memastikan peralatan untuk sesi  klinik kanak ­ kanak didalam  keadaan baik dan berfungsi  Membuat pendaftaran dan  temuduga  Memberi pendidikan kesihatan  Mengambil antropomentri /  pemeriksaan fizikal  Menilai perkembangan dan  perkembangan Pegawai yang  Meluluskan / dijrujuk  Undang­undang /  Peraturan  2.  3.

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  6.  8  9  10.  Memberi nasihat mengikut  keperluan  Memberi imunisasi mengikut jadual  Memberi nasihat/ rawatan /temujanji  Merekodkan semua data ­ data  yang  ditetapkan.  CARTA ALIRAN  KLINIK  KANAK­KANAK  Persediaan klinik  Pendaftaran/  Temuduga  Pendidikan Kesihatan  Antropomentri / Pemeriksaan Fizikal  Penilaian Perkembangan dan Pertumbuhan  Bermasaalah 44  .  7.  Membuat rujukan rutin / kes  bermasalah kepada Ketua  Jururawat / Pegawai Perubatan &  Kesihatan.

  i.104.106.         Panggil mengikut nombor giliran  3.103. Persediaan · Talam untuk imunisasi · Alat­alat pandang dengar · Ubat dan vaksin · Alat ­ alat penilaian perkembangan kanak ­  kanak · Kad kanak­kanak KKK 1 / 93 a / b · Buku rekod KKK 101.        Kad KKK 1 / 93 (a) (b) kes baru  5.  KIB 102  Pastikan:­ · Alat timbang dicalibrasi · Vaksin (tarikh luput dll)  Tandakan  Catatan  ii.102.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  Rujuk Ketua  Jururawat/Doktor  Imunisasi  Nasihat/beri rawatan /beri temujanji  Rekod data  Tamat  SENARAI SEMAK : KLINIK  KANAK ­ KANAK  Tindakan  1.  2.        Daftar dalam KKK 101 dan buku daftar 45  .        Dapatkan surat beranak anak  4.

 kekerapan.  cara persediaan.        Menjalankan pemeriksaan fizikal  bayi · Rambut ­  warna.       Temubual dengan ibu tentang: · Taraf kesihatan / masalah anak · Penyusuan anak  ­ jenis penyusuan.     Nasihat · Menerangkan kepentingan imunisasi  mengikut jadual dan umur · Bertanya ibu jika anak terdapat alahan. lembab  8. kekerapan sehari. PL 102  6.      Melakukan penilaian perkembangan dan  pembesaran berunsur pendidikan dan  kecekapan mengikut:­ · Umur · Pengawalan urat saraf · Penglihatan · Pendengaran · Pertuturan · Adaptasi · Kelakuan · Kecacatan  10.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  pesakit luar Per. bebas. cara bancuh  susu · Pemberian makanan perlengkap ­ jenis makanan.  terhad. kuantiti. memerhatikan kelakuan  anak  9.       Antropometri: · Berat badan · Lilitan Kepala · Lilitan Dada · Panjang/Tinggi  7. · Buang air besar dan kecil · Tabiat · Kelakuan · Ketika temubual. jenis; kasar / halus · Kepala ­ lihat samada biasa / berkudis  /berkutu · Telinga ­ lihat samada bernanah · Mata ­ lihat samada biasa/sakit /juling · Mulut ­  lihat samada “oral thrush”/ gigi rosak · Dada ­ biasa / pigeon chest · Pusat ­ lihat samada berair / hernia · Perut ­ lembut / buncit / pot belly · Tubuh badan ­ biasa / cacat · Kulit ­ bersih / berkudis / berparut · Otot­otot ­  pejal / /lembik · Pergerakan ­ lihat samada cergas. 46  .

3/12 .     Rawatan  Beri imunisasi mengikut jadual : · BCG jika tiada parut/pinpoint scar · Tritantrix (umur bayi 2/12.3/12 & 5/12) · Oral Polio (umur bayi 2/12.  Beri tarikh lawatan susulan · Tag kad mengikut keperluan  15     Semak  kad KKK 1/93a & b sebelum ibu balik  16. 5/12 & 18/12) · Campak (umur bayi 6/12) · MMR (umur bayi 12/12) · DPT tambahan (umur 18/12) · Bekal ubat­ubatan mengikut keperluan · Memberi ubat cacing  ( 6 bulan sekali )  13. · Kes bermasalah kesihatan · Kanak­kanak dengan keperluan khas  14.     Rujukan kepada Dr.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  · · · Meneruskan penyusuan susu ibu Stimulasi awal Temu janji akan datang  11.  Menyimpan kad mengikut tarikh lawatan akan  datang 47 .     Rekod semua butir ­  butir pemeriksaan di  KKK 1/ 93a dan KKK 1/93b  12.  Mengemas peralatan yang telah digunakan  17.   Rekod dan lengkapkan buku: · KKK 101 · KKK 102 · KKK 103 · KKK 104 · KKK 105 · KKK 107 · KIB  102 · KKK 210 (Mac/Jun/Sept)  18.

 Memberi penerangan kepada ibu tentang  procedur yang akan di lakukan  4. Basuh tangan sekali lagi secara aseptic  8. Cuci tangan secara aseptic  6.Beri suntikan mengikut jenis imunisasi yang akan  diterima · Intradermal · Subcutenous · Intramuscular 48  . Bersih dengan swab spirit / swab kering bahagian  suntikan  10. Arahkan ibu memegang bayi seperti di terangkan  5.Pakai disposable glove untuk “standard  precaution”  9.Menyediakan peralatan untuk memberi imunisasi · Troli suntikan · Tray untuk suntikan · Flask dan vaksin yang akan di gunakan · Disposable glove · Disposable syringe dan needle · Sharp bin untuk sisa klinikal · Bakul sampah untuk sisa bukan klinikal  3.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  SENARAI SEMAK : MEMBERI SUNTIKAN  Tindakan  Tandakan  Catatan  1. Sediakan vaksin yang akan di berikan kepada  bayi  7. Menyediakan bilik rawatan  2.

Membekal ubat deman ( syrup paracetamol)  kepada  ibu  16. Buang syringe & needle  yang di  guna / botol vaksin kosong kedalam sharp bin  14.Buang alat suntikan / botol vaksin kosong  Kedalam sharp bin  12.Buang cotton swab yang di guna ke dalam klinikal  waste bin  15.Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  11. ’Plaster sterile cotton swab’ di ’injection site’  13.Merekod butiran dan suntikan ke buku:­ · KKK 101 · KKK 103 · KKK 104 49  .

Fail Meja Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan  NORMA KERJA: KLINIK KANAK­KANAK  Jumlah Masa  Bil  1 Jenis kerja  Jam  Minit  50  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful