6 JULAI 2010

Kepada, Setiausaha Lembaga Farmasi Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia Lot 36, Jalan Universiti 46350 Petaling Jaya Selangor, Malaysia. Tuan, PENYERAHAN SALINAN SURAT PERLANTIKAN JAWATAN Merujuk perkara di atas, bersama ini saya serahkan salinan surat perlantikan jawatan bagi Pegawai Farmasi Gred U41 yang telah disahkan. 2. Penyerahan ini adalah seperti yang diminta oleh pihak tuan bagi pengeluaran Sijil Pendaftaran Provisonal .

Sekian, terima kasih.

Yang benar, ................................................... NAMA NO. K/P:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.