Anda di halaman 1dari 1

PETUNJUK :

A5 A5 015 01 3 9A 17 24A 33 59
A4 A4
A4A A4A A
C

A
C
LAND SIDE AIR SIDE D2 D2
J J
A4 A4
NOTA :
A3A A3A
A3 A3
A2 A2
A1A A1A
A1 A1
A A
NEW MALE NEW FEMALE
SURAU SURAU
UP LAND SIDE AIR SIDE
ST1
B B
NEW AHU 2
NEW TROLLEY BAY UNTUK :
TETUAN MALAYSIA AIRPORTS
EW DOMESTIC HOLDINGS BERHAD
AGGAGE RECLAIM
PEMILIK :
C C
NEW LIFT 4
NEW
AY TROLLEY BAY
C1 UP LOADING/UNLOADING
C1 ARKITEK :
[Airside]
ST2
D D
A.r ABU HASSAN SALLEH
B.Sc. H.B.P. ( Hons ), B. Arch. U.S.M
APAM, LAM.
D1 D1
A / A 106
D2 D2
SAYA MEMPERAKUI BAHAWA DETAIL-DETAIL DALAM PELAN-PELAN ADALAH
MENURUT KEHENDAK-KEHENDAK UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN
SERAGAM 1984 DAN SAYA SETUJU TERIMA TANGGONGJAWAB DENGAN
SEWAJARNYA.
E E
AIRPORT PLANNER :
REA E1 NEW LIFT 3 E1
E2 EXTG. STORE HRM
SUBSTATION UP
E2
F NEW ES 1 = HEIGHT 4154MM F JURUTERA SIVIL & STRUKTUR :
MEKANIKAL & ELEKTRIKAL :
EXTG. KLAS
FI
EXTG. AEROBRIDGE
FIRE FIGHTING TANK
EXTG. RECOVERY KIT EXTG. KLM EXTG. STORE
CIVIL
EXTG. UPS EXTG. KLAS
NEW AHU 4 ES 1 FI
G NEW GA PASSENGERS
G
JURUKUR BAHAN :
WAITING LOUNGE
H H
J J PEREKA HIASAN DALAMAN :
PERKARA :
PELAN LANTAI TKT. BAWAH
DRAWN m'MA/07/ASAN
CHECKED AHS/ASAN
SCALE 1 : 100
DATE 23 JULAI 2007
BAY 10 BAY 11 BAY 12 BAY 13 BAY 14 ISSUED
REVISION
TENDER DWG.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO. KERJA : NO. LUKISAN :
AHS / 007 / 0706 / TD(A) / WD 2 / 16