Anda di halaman 1dari 29

BAB 16

Apa yang anda perlu tahu….

Definisi Pengekosan Proses


Ciri pengekosan proses dan perbezaannya dengan
pengekosan kerja
Unit setara
Pengiraan kos produk seunit
Kos unit siap dan kos inventori akhir
Kos pindah masuk
Penyediaan laporan kos pengeluaran
Catatan jurnal
MU UTAMA
DEFINISI PENGEKOSAN PROSES

Satu tatacara perakaunan untuk


menentukan kos sesuatu keluaran pada
setiap proses .
Kaedah ini digunakan apabila keluaran
melalui berbagai peringkat pengeluaran
yang berasingan .
TUJUAN

Untuk mengumpul dan mengagihkan kos


jabatan perkhidmatan
Untuk mengira kos penukaran seunit
untuk setiap proses pada akhir setiap
tempoh
Untuk memindahkan kos daripada satu
proses kepada proses yang lain
CIRI - CIRI PENTING PENGEKOSAN PROSES

Keluaran sesuatu proses akan menjadi input


/ bahan mentah kepada proses selanjutnya
Produk adalah seragam (homogenous).
contoh: Pemprosesan minyak masak
Pengeluaran secara berterusan
Pengumpulan kos dilakukan mengikut
jabatan memproses bagi setiap tempoh
PERBEZAAN PENGEKOSAN KERJA
DENGAN PENGEKOSAN PROSES
Pengekosan Kerja
Bahan mentah langsung
Buruh langsung
Overhead kilang

Kerja 1
Kerja 2
Kerja 3
Barang siap

Kos barang dijual

PEGEKOSAN PROSES JADUAL PERBEZAAN


Pengekosan Proses

Bahan mentah langsung


Buruh langsung
Overhed kilang

Proses A

Proses B

Proses C

Barang siap Kos Barang Dijual

MENU UTAMA PENGEKOSAN KERJA


PERBEZAAN PENGEKOSAN KERJA DENGAN
PENGEKOSAN PROSES

CIRI PENGEKOSAN PENGEKOSAN


KERJA PROSES
JENIS PRODUK PRODUK PRODUK
HETEROGENOUS HOMOGENOUS
PENGUMPULAN UNTUK SETIAP UNTUK SETIAP
KOS TUGAS/ KERJA PROSES
DOKUMENTASI LEMBARAN KOS LAPORAN KOS
KERJA PENGELUARAN
ALIRAN KOS MENGIKUT SECARA
PESANAN BERTERUSAN
FOKUS MENGIKUT MENGIKUT
PESANAN/ JANGKAMASA
TEMPAHAN
ALIRAN PRODUK
Jabatan A
Bahan mentah langsung
Buruh langsung
KDP awal Unit dimula Overhed kilang

Aktiviti pemprosesan

Jabatan A Jabatan B

KDP akhir Unit siap dan Unit


dipindah dimula KDP awal

Aktiviti Pemprosesan

Jabatan B

Barang Unit siap


KDP akhir
siap pindah
keluar
ALIRAN DAN PENGUMPULAN KOS
Bahan Mentah Langsung
Buruh Langsung
Overhed kilang

JABATAN A JABATAN B JABATAN C

Kos ditambah Kos dari Jabatan A


RM0.50 seunit RM0.50 seunit Kos dari Jabatan
B RM0.80 seunit
Kos baru ditambah
RM0.30 seunit
Kos baru ditambah
Barang Siap RM0.20 seunit
Kos dipindah
RM1.00 seunit
KDP akhir
ialah
Unit tidak siap

Unit tidak siap akan disetarakan dengan nilai


unit siap . Dan akan dinamakan Unit setara atau
unit persamaan

Unit setara /
unit persamaan
KONSEP UNIT SETARA / PERSAMAAN

50%
50% =
50% 50% 50% 50%

3 Unit yang tidak siap dengan Jadi ,


kadar kesiapan 50%....
50% x 3 unit tidak siap =
1.5 unit setara
CONTOH CARA PENGIRAAN KOS SEUNIT DENGAN MENGGUNAKAN
KONSEP UNIT SETARA
(KAEDAH PURATA WAJARAN )

JABATAN A PENGIRAAN :
UNIT SETARA= UNIT SIAP + (KDP AKHIR x % SIAP)
UNIT SIAP = 3

KOS SETARA SEUNIT = KOS PENGELUARAN


UNIT SETARA

UNIT TIDAK SIAP = 3


DGN PENYIAPAN 50% KOS SETARA SEUNIT = RM135 = RM135
3 + 1.5 4.5
= RM 30 SEUNIT

JUMLAH KOS = RM135


Soalan latihan:
Aiman Berhad menggunakan sistem pengekosan proses. Berikut merupakan
maklumat di jabatan A. Firma menggunakan kaedah purata wajaran.

Unit Kerja Dalam Proses Awal 3,000 unit (60% siap) @ RM 37,500

Unit dimulakan 6,000 unit @ RM RM126,000

Unit siap 7,000 unit

Unit Kerja Dalam Proses Akhir 2,000 unit (40% siap)

Dikehendaki:

i) Kira unit Setara


ii) Kira kos seunit setara
Jawapan:

(a)Unit Setara = unit siap + (KDP akhir x % siap)


= 7,000 + (2,000 x 40%)
= 7,800 unit

(b)Kos seunit setara = Kos pengeluaran


unit setara
= RM 37,500 + RM 126,000
7,800
= RM 20.96
Kemasukan Kos Bahan Mentah Langsung dalam
Jabatan Memproses
Bahan Mentah Langsung dimasukkan sekaligus
pada proses pengeluaran samada :
Awal Pertengahan Akhir

Unit Siap
100% 100% 100%

Unit tidak siap


100% 100% 0%
(75% tahap
penyiapan )
Unit tidak siap
100% 0% 0%
(45% tahap
penyiapan )
PERATUS KEMASUKAN KOS BAHAN
MENTAH LANGSUNG PADA UNIT TIDAK
SIAP
(TAHAP PENYIAPAN 75%)
Jika bahan mentah langsung dimasukkan pada
awal proses
BML dimasukkan

Awal Akhir

Unit tidak siap ( 75%)

Jadi , unit tidak siap mempunyai kos BML 100%


Contoh: Tepung (bahan mentah langsung) dalam proses
membuat roti
PERATUS KEMASUKAN KOS BAHAN MENTAH
LANGSUNG PADA UNIT TIDAK SIAP
(TAHAP PENYIAPAN 75%)
Jika bahan mentah langsung dimasukkan pada
akhir proses
BML dimasukkan

Awal Akhir

Unit tidak siap ( 75%)

Jadi , unit tidak siap mempunyai kos BML 0%


Jabatan Membungkus: Kerepek pisang (bahan mentah langsung)
dibungkuskan
KADAR PENYIAPAN KERJA DALAM
PROSES AKHIR / UNIT TIDAK SIAP
KOS UNTUK PENGELUARAN PRODUK

Bahan Mentah Langsung Overhed


Buruh Langsung

Kadar penggunaan kos bahan Kos penukaran


mentah langsung bergantung
kepada bila bahan mentah
dimasukkan
Kadar penggunaan kos penukaran adalah
seragam dengan tahap proses pengeluaran. Jika
tahap proses pada 50% maka kadar penggunaan
kos penukaran ialah 50%
KOS PINDAH MASUK

JABATAN A JABATAN B

KDP AKHIR UNIT SIAP UNIT MULA KDP


AWAL

DEFINISI :
KOS UNIT SIAP YANG
DIPINDAH KE JABATAN
SETERUSNYA
PENYEDIAAN LAPORAN KOS PENGELUARAN
Definisi : Merupakan ringkasan maklumat kos pengeluaran dan disediakan
mengikut jabatan
5 perkara penting perlu ada dalam laporan :

langkah Perkara

1 Analisis aliran unit fizikal


Unit
2 Pengiraan unit persamaan
3 Analisis aliran kos

4 Pengiraan kos seunit (kos per unit setara untuk


Kos BML dan Kos Penukaran )
5 Analisis jumlah kos yang telah diakaunkan

Jumlah langkah 1 = jumlah langkah 2


Jumlah langkah 3 = jumlah langkah 5

MENU UTAMA
FORMAT LAPORAN KOS PENGELUARAN

Jabatan Pertama Jabatan Kedua , ketiga dan


seterusnya …

Format lengkap Format lengkap

Format mengikut langkah : Format mengikut langkah :

Langkah 1 dan 2 Langkah 1 dan 2


Langkah 3 , 4 dan 5 Langkah 3 , 4 dan 5
LAPORAN KOS PENGELUARAN (jab. A)
( Langkah 1 dan 2 )

JADUAL KUANTITI
Aliran fizikal

1. Unit Akan Diakaunkan


KDP awal xx
Unit dimulakan xx

jumlah xx

Unit setara
Nilainya 2. Unit Telah Diakaunkan Kos
BML Penukaran
mesti
sama
Unit siap xx xx xx
KDP akhir xx xx xx

jumlah xx xx xx
LAPORAN KOS PENGELUARAN (Jab. A )
( Langkah 3 , 4 dan 5 )
JADUAL KOS (RM) BML Kos Penukaran
3. Kos akan diakaunkan RM RM RM
Kos KDP awal xx xx xx
Kos semasa xx xx xx
Jumlah xx xx xx

4. Kos seunit setara xx xx xx


5. Kos telah diakaunkan Kos Pindah Keluar Kos KDP akhir Jumlah
Sama
Unit siap dipindah xx xx
KDP alhir :
BML xx
Kos penukaran xx xx
jumlah xx xx xx
LAPORAN KOS PENGELUARAN (jab. B)
( Langkah 1 dan 2 )

JADUAL KUANTITI
Aliran fizikal

1. Unit Akan Diakaunkan


KDP awal xx
Unit dimulakan xx

jumlah xx

Unit setara
2. Unit Telah Diakaunkan Kos Pindah
Nilai BML Kos Penukaran
Masuk
sama
Unit siap xx xx xx xx
KDP akhir xx xx xx xx

jumlah xx xx xx xx

MENU TAMA
LAPORAN KOS PENGELUARAN (Jab. B)
JADUAL KOS (RM) Kos Pindah BML Kos Penukaran
Masuk
3. Kos akan diakaunkan RM RM RM RM
Kos KDP awal xx xx xx xx
Kos semasa xx xx xx xx
Jumlah xx xx xx xx

4. Kos seunit setara xx xx xx xx


5. Kos telah diakaunkan Kos Pindah Keluar Kos KDP akhir Jumlah
Unit siap dipindah xx xx
KDP akhir :
Kos Pindah Masuk xx
BML xx xx
Kos penukaran xx xx
jumlah xx xx xx
CATATAN JURNAL
1. Kos semasa untuk Bahan Mentah Langsung

Perkara Debit Kredit


KDP – Jabatan A XX
Bahan Mentah XX

2. Kos semasa untuk Kos Penukaran

Perkara Debit Kredit


KDP – Jabatan A XX
Gaji belum bayar XX Buruh
Langsung
Akaun Belum Bayar XX
Overhed
Susut nilai Terkumpul XX
Susut nilai

Sambungan …
CATATAN JURNAL ( SAMBUNGAN )
3. Kos unit siap dan dipindahkan ( salah satu dibawah )

Jika ada jabatan seterusnya :

Perkara Debit Kredit


KDP – Jabatan B XX
KDP – Jabatan A XX

Jika tidak ada jabatan seterusnya / menjadi barang siap

Perkara Debit Kredit


Barang Siap XX
KDP – Jabatan A XX
RUMUSAN
1. Kos-kos yang dikumpul mengikut jabatan dikenali sebagai kaedah
Pengekosan Proses.
2. Unit / kos Pindah Masuk tidak wujud dalam jabatan pertama
3. Data yang dipindahkan :
Jabatan 1 Jabatan 2
Unit siap ( Langkah 2 ) ----------> Unit Mula ( Langkah 1 )
Kos Unit Siap ( Langkah 5 ) ----> Kos pindah masuk , kos
semasa ( Langkah 3 )

4. Laporan Kos Pengeluaran mesti dibuat mengikut turutan dan tertib


5. Petua : Jumlah Langkah 1 = Jumlah langkah 2
Jumlah Langkah 3 = Jumlah langkah 5
( Jika berbeza , mungkin kerana masalah pembundaran )