Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN UPSR 2008 & 2009

SK SULTAN IDRIS II, TELUK INTAN

KOD SUBJEK 2009 (%) 2008 (%) BEZA


011 BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 86 90.9 -4.9
012 BAHASA MELAYU - PENULISAN 80 86.4 -6.4
014 BAHASA INGGERIS 64 70.5 -6.5
015 MATEMATIK 80 72.7 +7.3
018 SAINS 72 68.2 +3.8

1. Pencapaian Individu (5A) : 2009 = 8.0% (4/50 calon)


2008 = 4.5 % (2/44 calon)
BEZA = +3.5%

2. Pencapaian Kelulusan Keseluruhan : 2009 = 58.0% (29/50 calon)


2008 = 56.8% (25/44 calon)
BEZA = +1.2%
PERBANDINGAN ANALISIS KEPUTUSAN UPSR 2008 & 2009
MENGIKUT SUBJEK

KOD SUBJEK TAHUN A B C ABC D ABCD E DE


2008 36.4 31.8 22.7 90.9 4.5 95.4 4.5 9.1
011 BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 2009 28 30 28 86 10 96 4 14
BEZA -8.4 -1.8 5.3 -4.9 -5.5 0.6 0.5 -4.9
2008 36.4 38.6 11.4 86.4 6.8 93.2 6.8 13.6
012 BAHASA MELAYU - PENULISAN 2009 54 16 10 80 6 86 14 20
BEZA 17.6 -22.6 -1.4 -6.4 0.8 7.2 -7.2 -6.4
2008 13.6 20.5 36.4 70.5 25 95.5 4.5 29.5
014 BAHASA INGGERIS 2009 14 10 40 64 30 94 6 36
BEZA 1.6 -10.5 3.6 -6.5 -15 -1.5 -1.5 -6.5
2008 15.9 9.1 47.7 72.7 13.6 86.3 13.6 27.3
015 MATEMATIK 2009 22 8 50 80 4 84 16 20
BEZA 6.1 -1.1 2.3 7.3 9.6 -2.3 -3.6 7.3
2008 6.8 22.7 38.6 68.2 15.9 84.1 15.9 31.8
018 SAINS 2009 12 26 34 72 10 82 18 28
BEZA 5.2 4.7 -4.6 3.8 5.9 -2.1 -3.9 3.8
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UPSR 2008
(PERBANDINGAN 2009 DAN 2008)

Mata Pelajaran Jumlah Cemerlang Banding Lulus Gagal Banding Beza


(A)
Ambil dengan ABC (D & E) dengan
2008 2008

Bil. % +/- Bil. % Bil. % +/- +/-

Bahasa Melayu – Pemahaman 50 14 28 -8.4 43 86 7 14 90.9 -4.9

Bahasa Melayu – Penulisan 50 27 54 17.6 40 80 10 20 86.4 -6.4

Bahasa Inggeris 50 7 14 1.6 32 64 18 36 70.5 -6.5

Matematik 50 11 22 6.1 40 80 10 20 72.7 +7.3

Sains 50 6 12 5.2 36 72 14 28 68.2 +3.8

Peratus Kelulusan : Tahun 2009 - 58.0%


Tahun 2008 - 56.8%
Mata Pelajaran yang menyumbang kepada peningkatan peratusan 2009 : Disahkan oleh :
1) Matematik ...........................................
2) Sains (Tandatangan Guru Besar)