Anda di halaman 1dari 1

POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

KM 7.5, JALAN OYA,


96400 MUKAH
SARAWAK

BORANG PERMOHONAN TRANSKRIP AKADEMIK

Nama : __________________________________________________
(Mengikut ejaan sepertimana di dalam Kad Pengenalan. Gunakan huruf besar)

No. K/P : __________________________________________________

No. Pend : __________________________________________________

Jabatan : __________________________________________________

Program : __________________________________________________

No. tel : _________________ (rumah)

_________________ (telefon bimbit)

Alamat : __________________________________________________

__________________________________________________

BUTIR TRANSKRIP :

Sesi Masuk : Januari / Julai * _______________

Sesi Tamat : Januari / Julai *_______________

Bahasa Transkrip : Malaysia / Inggeris *

Tujuan memohon transkrip : ______________________________________

_____________________________________________________________

Transkrip akan *diambil/diposkan pada :__________________________________


(Sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh permohonan)

__________________________
Tandatangan Pemohon

Tarikh : ___________________

Nota : * potong mana yang tidak berkenaan


** Permohonan Transkrip dalam Bahasa Inggeris – sila kemukakn surat tawaran atau keratan
iklan yang menyatakan keperluan transkrip dalam Bahasa Inggeris