Anda di halaman 1dari 6

KEMAHIRAN HIDUP : KEMAHIRAN TEKNIKAL

Rajah 1

1) Rajah 1 menunjukkan lakaran tempat atau bekas menyimpan sudu, garpu, sudip dan
senduk yang digunakan didapur.
Antara berikut bahan manakah yang sesuai untuk pembinaan projek itu?

I Kayu
II Perspek
III Mounting Board
IV Medium Density Fibre ( MDF )

a) I dan II

b) I dan IV

c) II dan III

d) III dan IV
Rajah 2

2) Rajah 2 menunjukkan projek kayu. Tebal kayu yang digunakan 5 mm. Berapa batang kayu
bersaiz 90 mm X 40 mm X 5 mm diperlu dalam
projek itu?

a) 2 batang

b) 3 batang

c) 4 batang

d) 5 batang

Rajah 3

3) Rajah 3 menunjukkan reka bentuk sebuah kerusi taman. Antara berikut manakah yang
tidak menepati faktor utama reka bentuk
kerusi itu?

I Fungsi
II Rupa bentuk
III Kesesuaian bahan
IV Kemasan

a) I dan II

b) I dan IV

c) II dan III

d) III dan IV
4) Rajah 4 menunjukkan reka bentuk satu projek. Antara berikut pengikat manakah yang
paling sesuai digunakan untuk mencantumkan
bahagian bahagian projek itu?

a) Skru

b) Paku

c) Ribet

d) Glu sentuh

5) Penyataan di atas menunjukkan satu masalah yang telah dikenal pasti. Antara berikut
apakah maklumat dan data yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah di atas?

a) Faktor rekabentuk mestilah dipertimbangkan

b) Saiz dan bahan yang sesuai untuk mereka bentuk projek

c) Jumlah sudu, garpu dan senduk yang hendak disimpan

d) Tempat menyimpan sudu, garpu, sudip dan senduk mesti di kunci


6) Berdasarkan gambarajah di atas apakah nama bahagian yang bertanda X ?

a) Bindu

b) Takal

c) Ragum gerudi

d) Rahang

Rajah 6

7) Apakah kegunaan alatan tangan pada rajah 6 di atas dalam proses pembinaan?

a) Memotong

b) Membentuk

c) Mengukur dan menanda

d) Membina dan mencantum

8) Ciri-ciri di atas menenrangkan tentang


a) Kayu

b) Bod MDF

c) Papan lapis

d) Mounting bord

Rajah 7

9) Rajah 7 di atas adalah sejenis mesin yang digunakan untuk

a) Memanaskan glu panas

b) Memotong lengkung dan lurus

c) Meratakan dan melicinkan permukaan kayu

d) Memasang dan menanggalkan skru benam sendiri

Rajah 8

10) Jenis tangam yang ditunjukkan dalan rajah 8 di atas adalah

a) Tanggam temu

b) Tanggam lekap T

c) Tanggam parit terus

d) Tanggam lekap palang