PEMERINTAH KOTA PALU

SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PALU
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIDIKAN KECAMATAN PALU SELATAN Alamat : Jl. Mawar No. 4, Telp:(0451)429877, PALU-SULTENG

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PALU Nomor : 090/47/421.2/SDN. 10/PS/VII/2007 Tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN TAHUN PELAJARAN 2007/2008 Menimbang : Mengingat : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar (SD) perlu menetapkan pembagian tugas guru. 1. Undang- Undang No. 2 tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 3. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990 4. Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993 6. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 0433/P/1993 : No : 25 tahun 1993.

MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ; Kedua : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas tersebut seperti pada lampiran I dan lampiran II keputusan ini ; Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah ; Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai ; Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ; Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pada Tanggal Kepala Sekolah

: :

Palu 28 Juni 2007

ERTAWATI,S.Pd. NIP. 131342922 Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu 2. Walikota Palu

Bid Study Gr. Kelas VI I II III Jumlah JP 6 JP 24 JP 24 JP 24 JP 5 II/b IV I. Bid Study Gr. V 18 JP 18 JP 18 JP . Mulok (Bahasa Daerah) Mtk.VI b.VI b I-VI VI a.Mtk. KTK. Bid Study 18 JP 13 Zulfitri - Gr.Gr Bid Studi Bahasa Indonesia Guru Kelas. PTD.VI 18 JP 14 15 16 Naftali Kasese Narlina Harni 132013541 Ma¶ruf 041800111 III/a - V IV.2/SDN 10/PS/VII/2007 No 1 2 3 4 Nama Guru / NIP. III.VI b. Studi Mtk Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas. Bid Study V.Gr Bid Studi IPA. III/c IV/a II/b Wali Kelas Kepala Sekolah I II III Bid. 24 JP 18 JP 26 JP 11 III/b 18 JP 12 Ike Krismawati 220200260 - Gr. 24 JP 8 9 10 II/b III/d II/c VI b Gr. Bid Study Gr. III. IPA. Torondek 131837834 IV/a VI a V.VI I.VI a. S.VI b. IV. Bid Study IV.Gr Bid Studi KTK Kesenian PS.III.IV.PKN. KTk Keterampilan. PTD. Bid Study Gr. Guru Kelas. PKN. Mulok Bhs Inggris.VI 24 JP 7 Harce Lindawati T.VI b.VI a.PMR. VI a. 131342922 Saminun Masulili 130582235 Farida 570020733 Hasanang 041800062 Suroso 570023922 Pangkat/Gol. Ertawati. Gr Bid Studi PKN. Pend Sosial.IV.V IV. PAK Mtk.V.Pd. 131056110 Susanti 570013921 Rossi Nggodulano 131457771 Sudarko 132179548 Kartini A.VI a. Guru Kelas.Lampiran : 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU TAHUN PELAJARAN 2007/2008 Nomor : 090/47/421. Bid Study Gr.VI 24 JP 6 Diana Irma Grace 570019674 II/b V IV. Adm Sekolah Penjaskes Penjaskes.V.V. Pend Sosial. III.VI a.V. V.VI b.II. Bahasa Indonesia. Pramuka. PKN.

2/SDN. 131342922 Saminun Masulili 130582235 Harce Lindawati T.10/PS/VII/2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nama Guru / NIP.S. 131056110 Rossi Nggodulano 131457771 Narlina Harni 132013541 Sudarko 132179548 Kartini A.Pd. Torondek 131837834 Susanti 570013921 Suroso 570023922 Diana Irma Grace 570019674 Farida 570020733 Ike Krismawati 220200260 Ma¶ruf 041800111 Hasanang 041800062 Zulfitri Naftali Kasese Moh. Aswar Jabatan Kepala Sekolah Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Administrasi Penanggung Jawab Koordinator urusan kesiswaan Koordinator urusan ketenagaan Koordinator urusan sarana dan prasarana Koordinator urusan peran serta masyarakat Koordinator urusann kurikulum dan perangkat pembelajaran Urusan kurikulum dan perangkat pembelajaran Koordinator urusan lingkungan dan budaya sekolah Koordinator urusan organisasi dan kelembagaan Koordinator urusan administrasi dan manajemen Koordinator urusan pembiayaan dan pendanaan Urusan kesiswaan Urusan sarana dan prasarana urusan ketenagaan Urusan pembiayaan dan pendanaan Urusan administrasi dan manajemen Urusan organisasi dan kelembagaan Tugas . Ertawati.Lampiran 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG TUGAS TAMBAHAN GURU TAHUN PELAJARAN 2007/2008 Nomor : 090/47/421.

q Kasubdim Pendidikan Dasar dan Kejuruan di Palu 2. Peraturan Pemerintah No. 518/625/Pend/2006. PALU-SULTENG SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 10 PALU Nomor Tanggal : : 422/66/SDN 10/PS/06 27 Juni 2006 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN KONSELING SERTA TUGAS-TUGAS LAIN SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 Menimbang : : : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 10 perlu menetapkan pembagian tugas guru Hasil Keputusan Rapat Kerja Dewan Guru. Pembagian tugas guru sebagai Pembina dan pengelola seperti tersebut dalam lampiran II keputusan ini. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu No. 28 tahun 1990 3. 29 tahun 1990 4. 02/SE/1980 7.MTS. 420/2431/Pend/2004 tentang Kalender Pendidikan SD/MI. apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Komite SDN 10 tanggal 27 Juni 2006 1.S. 143/MPK/1990 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Palu No.Pd.SMP. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tahun 1989 2.PEMERINTAH KOTA PALU SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PALU UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIDIKAN KECAMATAN PALU SELATAN Alamat : Jl. tentang Pembentukan dan Pengaktifan Koperasi 11. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.Yth : 1. Pembagian tugas guru tentang kepengurusan koperasi sekolah seperti tersebut dalam lampiran V keputusan ini. Pembagian tugas guru sebagai guru kelas seperti tersebut dalam lampiran III keputusan ini. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara RI No. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Negara 5. Undang-Undang No. NIP. 004/U/2002 8. Komite SDN 10 Palu. Peraturan Pemerintah No. Telp:(0451)429877. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada Tanggal Kepala Sekolah : Palu : 27 Juni 2006 ERTAWATI. 4.SMK dan MA tahun pelajaran 2004/2005 10. Mawar No. Hasil Keputusan Rapat Kerja Dewan Guru. 57686/MPK/1989 6. Kepala Kantor Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah c. 131342922 Tembusan kepada. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan . Pembagian tugas guru sebagai guru jaga seperti tersebut dalam lampiran IV keputusan ini. tanggal 27 Juni 2006 Mengingat MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan : : : : : : : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan/konseling dan penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

131342922 .IV.II.Pd. 131381927 Kartini A.II.Ag.S.VI Kelas I.V.S.VI Kelas VI Kelas V B Kelas II JML JAM 6 28 36 KET.I JENIS GURU Kepala Sekolah Guru Kelas Guru Kelas Guru Agama Kristen Guru Agama Islam Guru Bhs.V.I Guru Pratama Tkt.Torondek 131837834 Narlina Harni 132013541 Sudarko 132179548 Susanti 570013921 Diana Irma Grace 570019674 Farida 570020733 Suroso 220200260 Ike Krismawati 220200260 Ma¶ruf 041800111 Hasanang 041800062 Zulfitri Maseripa Handayani III/c III/c III/c III/a II/c II/c II/b 22 22 10 22 36 36 28 11 12 13 14 15 16 17 II/b Kelas IV.III.VI Kelas IV.VI 32 10 10 10 10 10 10 Palu.III Kelas III Kelas IV.Pd.S. 131342922 Saminun Masulili 130508235 Harce Lindawati Tobigo 131056410 Rossi Nggodulano.A. NO. 131457771 Muhaimin.VI Kelas IV. Nomor : 422/66/SDN 10/PS/06 Tanggal : 27 Juni 2006 GOL III/c IV/a IV/a JABATAN GURU Guru Dewasa Guru Pembina Guru Pembina Guru Dewasa Guru Dewasa Guru Dewasa Guru Madya Guru Pratama Guru Pratama Guru Pratama Tkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA GURU /NIP/NIGB Ertawati. Inggris Guru Penjaskes Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Bid.II.V.IV.Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SDN 10 Palu tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan/Konseling dan Penyuluhan semester I dan II tahun pelajaran 2006/2007.Ma.V. 17 Juli 2006 Kepala Sekolah ERTAWATI. Studi TUGAS MENGAJAR Kelas VI Kelas I Kelas V A Kelas I.III. Studi Guru Penjas Guru Kelas Guru Bid Studi Guru Bid.V. Studi Guru Kelas Guru Bid.VI Kelas IV Kelas III.V.V.VI Kelas IV. NIP.IV Kelas I.

Pd Suroso.Ma.Ma.Ma. Suroso.Ma. Ike Krismawati.Pd.Ma. Zulfitri. A.A.A. semester I dan II tahun pelajaran 2006/2007 Nomor : 422/66/SDN 10/PS/06 Tanggal : 27 Juni 2006 I. A.Pd.A. Susanti. S.Pd.Pd.Ma.Pd.A.Pd. Palu.A. Tobigo.Ma. A.Ma.A.Ma. Seksi Kesenian/KTK : Diana Irma Grace.A. Hasanang. tentang Pembagian Tugas Guru sebagai Pembina dan Pengelola.A.Pd.A. 9. A. Torondek Zulfitri. Anggota : Narlina Harni.Pd. Islam : Koordinator : Muhaimin.A.A. Ike Krismawati.Ag. Anggota : Diana Irma Grace.Pd. 1.Pd.Ma.Pd.Pd. Zulfitri.Ma.Ma. Farida. Ike Krismawati.Pd. Seksi U K S : Narlina Harni. Zulfitri.Pd. Ma¶ruf. Seksi Pembina Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa a. Keterampilan 2.Ma. Keamanan : Supriono II. Ma¶ruf.Pd.Ma.Ma. A. Suroso.Ma. 7. 2.Ma. 8.A.Pd.A. 4. Diana Irma Grace. Kristen : Koordinator : Rossi Nggodulano.A.Ma.Pd.Pd.Ma. Seksi 7 K : Suroso.A.Ma.Ma. A.Pd Kartini A. Zulfitri.Pd.A. Zulfitri.Ma. Ruang Guru/Kantor Operator Komputer Saminun Masulili Hasanang. Seksi Olahraga Prestasi : Narlina Harni.Ma.A.Pd.Ma. Anggota : Harce L. 5.Pd. 6.A.Pd.Pd.A.Pd.Pd.Ma.Ma. S.Pd.Ma.Pd.S. Suroso. A.A.Pd.Ma. Anggota : Ike Krismawati.A.Pd.Ma. 17 Juli 2006 Kepala Sekolah ERTAWATI. b.Ma.A. Zulfitri. Torondek Zulfitri.Pd.Pd. PENGELOLA 1.A.S.Ma.Pd. Susanti. Hasanang. : : : Diana Irma Grace.A.Ma. A.Ma. Seksi PMR : Koordinator : Ma¶ruf.Ma. 3.Pd. NIP.Ag.A. Kartini A.Ma.A.Pd. Farida.Ma.Ma.A.Ma.A.Pd. 3. Susanti. A. PEMBINA SUSUNAN PEMBINA SISWA Ketua Wakil Ketua : : Kepala Sekolah Muhaimin. 131342922 .A. Ma¶ruf.Ma.Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SDN 10 Palu. A.Pd. A.Pd.Pd. Seksi Pramuka : Koordinator : Sudarko.Ma. Ike Krismawati.Ma. Anggota : Sudarko.Pd.Ma. A. Perpustakaan : Koordinator : Rossi Nggodulano.

131342922 . A. A. Nomor : 422/66/SDN 10/PS/06 Tanggal : 27 Juni 2006 GURU KELAS SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2006/2007 1.Ma. Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V A Kelas V B Kelas VI : : : : : : : Saminun Masulili Diana Irma Grace. Harce Lindawati Tobigo.Pd.Pd. 4.Ma.Pd. Susanti. 7.S.Ma. Suroso.Lampiran III : Surat Keputusan Kepala SDN 10 Palu. A. 17 Juli 2006 Kepala Sekolah ERTAWATI.Ma. 5. tentang Pembagian Tugas Guru Sebagai Guru Kelas semester I dan II tahun pelajaran 2006/2007. A. Sudarko.Pd.Ma. 6.Pd. 3.Pd. A. Hasanang. 2. Palu.A. NIP.Ma.Pd.

Ma.Pd.Ma. A. A.Ma. 17 Juli 2006 Kepada Sekolah 2.Pd. Supriono Narlina Harni. Susanti. NIP.Pd.Ma. Supriono Rossi Nggodulano. SENIN Diana Irma Grace Ike Krismawati. SABTU ERTAWATI. Hasanang..A.Ma. Saminun Masulili Zulfitri.A. Supriono Koordinator Anggota Anggota Anggota Koordinator Anggota Anggota Koordinator Anggota Anggota Anggota Koordinator Anggota Anggota Koordinator Anggota Anggota Anggota Koordinator Anggota Anggota Anggota Palu.S. Supriono Sudarko.A. KAMIS 5.A. A.Ma.Lampiran IV : Surat Keputasan Kepala SDN 10.AMa. Farida.131342922 .A.Pd.Ma. Ma¶ruf.Pd.Ma.A.Ma. tentang Pembagian Tugas Guru Sebagai Guru Jaga semester I dan II tahun pelajaran 2006/2007 Nomor : 422/66/SDN 10/PS/06 Tanggal : 27 Juni 2006 PETUGAS JAGA/PIKET GURU NO HARI NAMA KETERANGAN 1. RABU 4. Kartini Torondek Supriono Linda Tobigo. Suroso.Pd.S.A. Maseripa Handayani Supriono Muhaimin.Pd. JUM¶AT 6. SELASA 3.Ma.Pd.Pd.Ag.Pd.Pd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful