P. 1
Garis Panduan LDP 2010 Tambahan

Garis Panduan LDP 2010 Tambahan

|Views: 510|Likes:
Dipublikasikan oleh Mary 마리

More info:

Published by: Mary 마리 on Aug 06, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

GARIS PANDUAN TAMBAHAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) JABATAN PELAJARAN PERAK TAHUN 2010 1. PENDAHULUAN 1.1.

Berdasarkan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005, adalah menjadi tanggungjawab Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan untuk memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun. 1.2. Majlis Mesyuarat Profesional Khas KPM bertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPG sebagai penyelaras pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) KPM.

1.3. Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah
meluluskan kertas cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara ‘schoolbased’ selaras dengan konsep “let manager manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah.

1.4. Surat Siaran Ketua Pengarah perkhidmatan Awam 23 Julai 2009 bertajuk
Pendekatan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam 2010 dan 2011 telah mencadangkan bagi tujuan penjimatan, kaedah conventional face to face digantikan dengan kaedah blended approach seperti Program Mentor-Mentee, Peer Coaching dan Book Review untuk dilaksanakan di sekolah.

1.5. Sehubungan dengan itu, bagi tahun 2010, strategi pelaksanaan latihan guru secara
School-Based yang akan dilaksanakan mulai bulan Februari 2010 kepada semua sekolah adalah seperti berikut: i) In house training yang telah dilaksanakan hendaklah diteruskan, dan ii) kaedah Book Review dilaksanakan sebagai tambahan kepada kaedah In house training bagi mencukupi jumlah kursus selama tujuh hari. 2. LATAR BELAKANG Latihan Dalam Perkhidmatan bagi PPP telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak di Bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah mengikut keperluan masing-masing. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya isu-isu berikut : 2.1 Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. 2.2 Kekerapan guru-guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM. 2.3 Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat. 2.4 Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas.

1

3. 2. 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan di kalangan warga pendidik.1 Meningkatkan profesionalisme keguruan. Walaubagaimana pun. terdapat beberapa garis panduan tambahan khusus untuk pelaksanaan LDP di sekolah-sekolah Negeri Perak seperti berikut: 4. Garis Panduan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan. PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN PERINGKAT SEKOLAH Dalam melaksanakan latihan peringkat sekolah. 4.1 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP): SEKOLAH a) SEKOLAH MENENGAH Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran (Dicadangkan Guru Kanan Teknik Vokasional) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Media 2 . 3. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3. 3. Kemententerian Pelajaran Malaysia Tahun 2009 hendaklah diguna pakai.5 Memartabatkan profesion keguruan.2 Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan.3.5 Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar.3 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan.

Surat perlantikan (dalaman) Setia Usaha LDP dan AJK. Pelaksanaan Kursus (Selepas) a) Mesyuarat Post Mortem b) Data KMLPD Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa: 3 . 3. tempat dan peralatan (jika berkenaan) 4.2 FAIL LDP Fail LDP perlu dikemaskini dari masa ke semasa dengan dokumen-dokumen seperti berikut: 1.Borang permohonan (bagi guru yang berminat) . Pelaksanaan Kursus (Sebelum) a) Penyediaan maklumat kursus.Surat jemputan penceramah dan peserta (jika dari luar) .Mesyuarat 1 – Perancangan LDP sekolah . 2. b) Penyediaan dokumen/borang maklumat yang berkaitan dengan kursus: . Pelaksanaan Kursus (Semasa) a) Profil Penceramah (jika berkenaan) b) Pendaftaran/Kehadiran Peserta c) Borang penilaian program d) Fotografi e) Contoh Kad Pelaporan Latihan 5. Perancangan/Pelan Tindakan LDP peringkat sekolah: a) Mesyuarat LDP sekurang-kurangnya 3 kali setahun .Tempahan makanan.b) SEKOLAH RENDAH Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Bimbingan ** Bagi SKM mengikut kesesuaian sekolah 4.Mesyuarat 2 – Pembentangan Laporan Setengah Tahun Pelaksanaan .Mesyuarat 3 – Pembentangan Laporan Tahunan Pelaksanaan b) Perancangan Tahunan dan Taqwim c) Pembahagian Tugas kepada AJK d) Anggaran Belanjawan (jika ada) e) Kajian keperluan. analisis data dan rumusan analisis.Kertas kerja/Bahan edaran/handout .

1. 8. 12. 7. 14. 19. 11.c) Laporan Kursus d) Senarai semak e) Pemantauan 4. 6. 18. 3. 5. 9. 15. 4. 13.3 PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA “SCHOOL BASED” DI SEKOLAH NEGERI PERAK TAHUN 2010 BIL. 17. 2. 16. TARIKH 3 – 5 Februari 2010 22 Mac 2010 27 Mac 2010 24 April 2010 28 April 2010 30 April 2010 4 Mei 2010 26 Jun 2010 24 Julai 2010 28 Julai 2010 30 Julai 2010 3 Ogos 2010 14 Ogos 2010 25 Sept 2010 23 Oktober 2010 27 Oktober 2010 29 Oktober 2010 2 November 2010 6 Disember 2010 PERKARA Mesyuarat Penyelarasan LDP School Based BPG-JPN Mesyuarat Penyelarasan LDP School Based peringkat sekolah Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali pertama Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 2 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali pertama Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali pertama Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali pertama Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 3 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 4 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali ke 2 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali ke 2 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali ke 2 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 5 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 6 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 7 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali ke 3 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali ke 3 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali ke 3 Menganalisis dan menghantar data pelaksanaan LDP keseluruhan tahun 2010 TINDAKAN JPN Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah PPD JPN Sekolah Sekolah Sekolah PPD JPN Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah PPD JPN JPN 4 . 10.

e) Latihan ini hendaklah dijalankan di sekolah masing-masing. 1. Pengurusan Akademik Sekolah”. ii) Buku “Panduan Piawaian Kualiti. b) Pembentangan “Book Review” boleh dilaksanakan sebagai salah satu slot dalam kursus “In house”. 7. 6. TARIKH 27 Mac 2010 24 April 2010 26 Jun 2010 24 Julai 2010 14 Ogos 2010 25 Sep 2010 23 Okt 2010 BIDANG Kemahiran Profesionalisme Pengetahuan dan Profesionalisme Pengetahuan dan Profesionalisme Nilai dan Amalan Profesionalisme Pengetahuan dan Profesionalisme Kemahiran Profesionalisme Kemahiran Profesionalisme FOKUS Pengurusan dan perancangan strategik kecemerlangan akademik Kecemerlangan pengurusan kurikulum P&P cemerlang Pemantauan dan penyeliaan Penilaian dan Pentafsiran sekolah Headcount: Strategi peningkatan prestasi akademik Post mortem: Strategi peningkatan prestasi akademik Penceramah/ Pembentang Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan Penolong Kanan Guru Kanan Bahasa/ Guru Cemerlang Pen Kanan/ Guru Kanan Sains Matematik Pen Kanan/Guru Kanan Kemanusiaan Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan Pen Kanan/Guru Kanan Teknik Vokasional 5 . 4. 5. iii) Bahan Ceramah LDP Negeri Perak 2010 yang boleh dimuat turun melalui portal JPN Perak (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7) BIL. 2. diterbitkan oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. c) Pelaksanaan pada hari Sabtu Minggu ke 2 atau ke 4 d) Boleh diganti dengan 2 kali perjumpaan sebelah petang hari persekolahan (3 jam setiap perjumpaan) atau yang setara.4 CADANGAN LATIHAN a) Kaedah: Kursus “In house” atau Pembentangan “Book Review”. f) Bahan rujukan yang boleh digunakan bagi tujuan pengisian LDP di sekolah: i) Buku “Memperkasakan Kepimpinan Instruksional Di Sekolah”. 3. diterbitkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak.4.

mdb) 2. Sekolah perlu mengisi borang seperti dalam Lampiran A dan mestilah dikemaskini setiap 1 hb setiap bulan untuk dihantar ke PPD masing-masing. Daftar kehadiran 5. Daftar nama kursus 4. Daftar nama sekolah 2. (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7. (Disarankan agar pihak PPD mendapat bantuan daripada JU Guru Data di daerah masing-masing untuk menggunakan aplikasi ini. Nama Fail: Sistem KMLDP Installer) Terdapat dua folder fail installer: 1. Laporan Bulanan Analisis Data Peserta Kursus LDP Secara School Based 1. 6 .exe yang terkandung dalam folder tersebut. klik pada “Stop All Macros”. KMLDP Gabung Maklumat PPD JPN (PPD dan JPN menggunakan aplikasi ini untuk menggabungkan data) . Panduan Aliran Kerja – Sila rujuk arahan yang terdapat pada aplikasi tersebut. Panduan Aliran Kerja – Proses aliran kerja mengisi data perlu dibuat secara urutan: 1. Daftar nama peserta 3.Aplikasi ini boleh di install dengan fail dbKMLDP_Gabung_Data. kemudian pilih butang “option” dan klik pada “enable this content” untuk membolehkan aplikasi ini digunakan.6 PENGURUSAN DATA DAN PELAPORAN A. (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7) 4. Sistem Pengumpulan Maklumat School Based Bagi tahun 2010.5 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU (BOOK REVIEW) SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP Sila rujuk Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku Sebagai Tambahan Bagi Melengkapkan Kursus LDP Secara School Based di Sekolah yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak. B. KMLDP Kumpul Maklumat Sekolah (Sekolah menggunakan aplikasi ini untuk mengisi data) . PPD perlu mengisi borang seperti dalam Lampiran B-1 dan B-2 setelah menggabungkan semua data Lampiran A sekolah daerah masing-masing. Eksport data (Data dalam text file. pengumpulan maklumat LDP secara School Based adalah menggunakan aplikasi yang dibina dengan perisian Access yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak.) Perhatian! Kedua-dua aplikasi ini sesuai dengan Windows XP.txt yang perlu dihantar ke PPD masing-masing. Jangan hantar aplikasi . Jika menggunakan Windows Vista.exe yang terkandung dalam folder tersebut.Aplikasi ini boleh di install dengan fail dbKMLDPverSek. 2.4. Data yang telah dikemaskini hendaklah dihantar ke JPN Perak.

my/v2 Panduan muat turun: Pilih Info Dari Sektor dan seterusnya pilih SPA. Bahan Ceramah Kursus LDP Negeri Perak 2010. Sila “klik di sini”. Pilih Garis Panduan Tambahan LDP 2010. 1. Sistem pengumpulan maklumat school based: Pilih Sistem KMLDP Installer untuk dimuat turun. Pilih GARIS_PANDUAN_PEMBACAAN_BUKU. Sila “klik di sini”. 2.doc untuk dimuat turun. Sila “klik di sini”. Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku Sebagai Tambahan Bagi Melengkapkan Kursus LDP. Garis Panduan Tambahan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Jabatan Pelajaran Perak Tahun 2010. Sila “klik di sini”. 3. D. 7 .C.doc untuk dimuat turun. 5. Pilih GARIS PANDUAN LDP 2009. Bahan-bahan yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak: http://jpnperak. Garis Panduan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2009.3 (mukasurat 4).doc untuk dimuat turun. Pilih Bahan Ceramah Kursus LDP Negeri Perak 2010.edu. Semua pihak yang terlibat dalam pengurusan dan penghantaran data ini perlu mematuhi Pelan Tindakan yang telah digariskan seperti dalam 4. Sila “klik di sini”. 4.

Lampiran A LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAHUN 2010 Negeri: ______________________________________ Daerah: ______________________________________ Sekolah: ____________________________________________________________________ Analisis Peserta: Jumlah peserta menghadiri semua kursus dalam bulan ini Jumlah peserta menghadiri kurang 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 2 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 3 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 4 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 5 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 6 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 7 hari kursus Jumlah peserta menghadiri lebih 7 hari kursus Analisis jenis kursus:* Nama Kursus Bidang Fokus Bilangan Peserta *Nota: Sila gunakan lampiran jika tidak mencukupi 8 .

Lampiran B-1 LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAHUN 2010 Negeri: ______________________________________ Daerah: ______________________________________ Analisis Bilangan Sekolah: Jumlah Sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Sekolah SJK(C) Sekolah SJK(T) Analisis Peserta: Jumlah peserta menghadiri semua kursus dalam bulan ini Jumlah peserta menghadiri kurang 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 2 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 3 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 4 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 5 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 6 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 7 hari kursus Jumlah peserta menghadiri lebih 7 hari kursus Lampiran B-2 9 .

Analisis jenis kursus:* Nama Kursus Bidang Fokus Bilangan Peserta *Nota: Sila gunakan lampiran jika tidak mencukupi 10 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->