MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA UNIB KE 61 TAHUN 2010 KELURAHAN KECAMATAN KOTA

: Malabero : Teluk Segara : Bengkulu

(Sekretariatan :Jalan Tongkol No.99 HP: 085664716908 Bengkulu)

Nomor Lampiran Perihal

: /KKN 61/UNIB/MALABERO/BKL/VII/10 :: Permohonan Peminjaman Gedung Kepada Yth Lurah Malabero Di Tempat

Assalammu’alaikum. Wr.Wb. Dengan Hormat, Puji syukur kita ucapakan atas kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Lokakarya Awal Kelurahan Malabero, yang Isnya Allah akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu / 07 Juli 2010 Pukul : 19.30 WIB Tempat : Kantor Lurah Acara : Lokakarya Awal Kelurahan Malabero Bersama Ketua RT/RW maka kami mahasiswa KKN Unib, memeinta izin peminjaman gedung kepada Lurah Malabero. Demikianlah surat permohonan ini dibuat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassallammu’alaikum. Wr.Wb. Bengkulu, 06 Juli 2005 Mahasiswa KKN Unib Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Kordinator Kelurahan Antonio Grafiko TEMBUSAN : Yth. Bpk. Kepala kecamatan teluk segara Arsip Sekretaris Korlur Ayu Antika