BUMBUNG

Presented By : Azizul Hasnim Binti Hassan Bakri

mien_hasnim@ikmas

1

PENGENALAN
Ia merupakan bahagian yang teratas Struktur utama yang melindungi semua aktiviti dalaman

mien_hasnim@ikmas

2

FUNGSIFUNGSI-FUNGSI BUMBUNG
Memberi perlindungan Menanggung beban Memuatkan sistem kemudahan bangunan Menahan kemasukan lembapan, haba, bunyi dan sebagainya. Memberi identiti sesebuah bangunan.
mien_hasnim@ikmas 3

PRINSIP- PRINSIP AM PRINSIPMEREKABENTUK BUMBUNG
Perintang cuaca Kekuatan Ketahanan/kelasakan Bahan penebat Perintang Api Rupabentuk Gantian Udara Serangga
mien_hasnim@ikmas 4

MENENTUKAN JENIS BUMBUNG
Saiz dan bentuk bangunan Rupabentuk Ekonomi

mien_hasnim@ikmas

5

BAHAGIANBAHAGIAN-BAHAGIAN DALAM BINAAN BUMBUNG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12.

Penutup Bumbung (roof covering) Kasau Betina Rentang (span) Larian Kasau Curam (pitch) Plat Tembok (wall plate) Cucur (Eaves) Tulang Bumbung (Ridge Board) Kasau Pendek (Jack Rafter) Kasau Pendek Limas (Hip Jack Rafter) Lurah Bumbung (Roof Valley) Gelegar Siling (Ceiling Joist)
mien_hasnim@ikmas

13. 14. 15. 16.

17. 18.

19.

20. 21.

22.

23.

Rasuk Ikat (Tie Beam) GulungGulung-gulung (Purlin) Jalur (batten) Pengikat Alang (Collar Tie) Topang (Struts) Tumpu Kasau (Fascia Board) Perentang (Binder/runner) Penggantung (Hanger) Tutup Rabung (Ridge Cap) Kekuda Bumbung (Roof Truss) Sisi Bumbung (Verge) 6

PENGKELASAN BUMBUNG
Bumbung boleh dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu :a) Bumbung Rata b) Bumbung Curam

mien_hasnim@ikmas

7

BUMBUNG RATA
Kecerunan <10° (min) <10° Sudut bergantung kepada jenis penutup bumbung Keburukannya ialah membuat bangunan nampak tidak kemas kecuali ia ditutup dengan dinding parapet dsb. Mempunyai bahan penebat yang lemah dari segi pemindahan haba.

mien_hasnim@ikmas

8

BUMBUNG CURAM
Kecerunan antara 10° - 70° . 10° 70° bergantung kepada jenis bahan penutup yang digunakan. Bentuk bumbung bergantung kepada bebanan dan rentangnya. Mengadakan ruang yang berguna (cth: tangki air)
mien_hasnim@ikmas 9

JENISJENIS-JENIS BUMBUNG
1.

6. 7. 8.

BUMBUNG TEBENG LAYAR 2. BUMBUNG LIMAS 3. BUMBUNG GAMBRIEL 4. BUMBUNG LAYANG 5. BUMBUNG MANSARD BUMBUNG LIMAS BELANDA BUMBUNG PISANG SESIKAT BUMBUNG MINANGKABAU
10

mien_hasnim@ikmas

mien_hasnim@ikmas

11