Anda di halaman 1dari 3

Sejarah Tingkatan 2 – Bab 3

BAB 3 : NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN


JOHOR BENTENG KESELAMATAN (4) Perjanjian Bangkok 1909
BRITISH 1. Ditandatangani pada tahun 1909
2. Raja-raja Melayu tidak dibawa berunding. Terpaksa
(1) Persaingan British dgn kuasa imperialisme baru akur keputusan perjanjian tersebut.
1. Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia 3. Syarat Perjanjian Bangkok;
bersaing dapatkan bahan mentah dan tanah jajahan. i. Siam serahkan Kedah, Perlis, Kelantan dan
2. Tanah Melayu dan Siam menjadi rebutan kuasa. Terengganu kepada British.
4. British bimbang apabila Perancis meluaskan kuasa ke ii. Siam tidak akan menyewakan mana-mana
Lembah Menam Chao Phraya dan merancang wilayahnya tanpa kebenaran British.
membina terusan di Segenting Kra. iii. British serahkan Hak Wilayah Asingan kepada
5. Pembinaan terusan di Segenting Kra mengancam Siam.
perdagangan dan pelabuhan Singapura. 4. Hak Wilayah Asingan membolehkan rakyat British
6. Jerman berusaha dapatkan Pulau Langkawi drp Siam. diadili mengikut sistem perundangan British. Rakyat
7. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. British tidak akan diadili mengikut perundangan Siam.
8. Rusia berhasrat buka petempatan di Ujung Salang, 5 Kesan perjanjian Bangkok
Thailand. 1. Sungai Golok dijadikan sempadan antarabangsa
9. Kebimbangan mendorong British meluaskan pengaruh antara Kelantan dengan Siam
ke Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu.
2. British serahkan wilayah Tabal (daerah di
(2) Perjanjian Sulit 1897 Kelantan) kepada Siam.
1. Ditandatangani pada tahun 1897. 3. Siam serahkan wilayah Reman kepada Kelantan
2. Antara British dengan Siam dan Perak.
3. Bertujuan menghalang Siam menyerahkan atau 4. Sultan Muhammad IV Kelantan membantah
membenarkan kuasa lain bertapak di selatan Siam. penyerahan wilayah Tabal kepada Siam
4. Syarat Perjanjian Sulit 1897; 5. Menimbulkan perasaan tidak puas hati penduduk
a. Siam tidak akan menyerahkan Kedah, Kelantan, Melayu di Tabal.
Terengganu, dan Perlis kepada kuasa lain tanpa 6. Sebilangan penduduk di Tabal berhijrah ke
izin British. Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah
b. British akui hak Siam ke atas negeri-negeri pemerintahan Siam.
tersebut.
c. British akan membantu Siam jika diserang (5) Penasihat British di Kedah
musuh. 1. Sultan Abdul Hamid Halim Shah tidak mengiktiraf
5. Perjanjian Sulit gagal menghalang sultan negeri- perj. Bangkok & enggan terima Penasihat British.
negeri tersebut menjalin hubungan dengan kuasa lain, 2. British tetap lantik George Maxwell sebagai Penasihat
6. Sultan Kelantan memberikan konsesi tanah kepada British
Duff Development Company. 3. George Maxwell kukuhkan kuasa dengan menyerap
7. Duff jalankan usaha melombong emas di Kelantan. sistem pentadbiran Barat dalam pentadbiran
8. Sultan Terengganu menerima permohonan Amerika 4. Menimbulkan konflik dengan anggota Majlis
Syarikat utk buka petempatan di Pulau Redang. Mesyuarat Negeri pimpinan Tunku Mahmud.
9. Ini membimbangkan British kerana kuasa lain akan 5. Usaha Tunku Mahmud untuk kekalkan identiti Kedah;
bertapak di Tanah Melayu. i. Bahasa Melayu dlm surat rasmi dan
perundangan.
(3) Perjanjian Perisytiharan British-Siam ii. Surat rasmi tidak perlu ditapis.
1. Ditandatangani pada tahun 1902 iii. Menggunakan kalendar Hijrah.
2. Syarat perjanjian iv. Keutamaan melantik orang Melayu dalam
i. British iktiraf Negeri-Negeri Melayu di bawah pentadbiran.
naungan Siam. v. Berjaya mengekalkan identiti negeri Kedah
ii. Warga British dilantik oleh kerajaan Siam sebagai melalui tindakan mahkamah.
penasihat sultan. vi. Menentang tindakan George Maxwell
a. W.A. Graham di Kelantan, mengibarkan bendera Union Jack di
b. Meadowe Frost di Kedah kediamannya.
c. H.E. Duke di Perlis. 6. Usaha-usaha George Maxwell menerapkan pengaruh
3. Kelantan dan Terengganu tidak dibenarkan Barat dalam pentadbiran Kedah.
memberi konsesi kepada kuasa asing. i. Bahasa Inggeris dalam surat rasmi & perundangan.
4. British mengukuhkan pengaruhnya di Negeri-Negeri ii. Surat rasmi ditapis oleh Penasihat British.
Melayu Utara Tanah Melayu. iii. Cuti umum jatuh pada hari Ahad.
1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.
Sejarah Tingkatan 2 – Bab 3

iv. Pelantikan pegawai British dalam pentadbiran 2 Kebijaksanaan pemerintah dan pengenalan sistem
Kedah. birokrasi moden membawa kestabilan dan
kemakmuran ekonomi Johor.
(6) Penasihat British di Perlis
1. Raja Syed Alwi bantah tindakan Siam menyerahkan (10) Pemerintahan di Johor - Temenggung Daeng
negeri Perlis kepada British. Ibrahim (1825-1862)
2. Baginda enggan menerima Penasihat British. 1. Daeng Ibrahim jadi Temenggung Johor menggantikan
3. British tidak menghiraukannya. ayahandanya Temenggung Abdul Rahman.
4. Kapten Meadow Frost dilantik penasihat British. 2. Beliau berkhidmat di bawah Sultan Hussein dan
5. Kapten Meadow Frost kukuhkan kuasa dengan Sultan Ali.
menggubal undang-undang. 3. Tahun 1855, Perjanjian Persahabatan ditandatangani
6. Beliau memperkenalkan jabatan baru spt Jabatan Hasil antara Temenggung Ibrahim dengan Sultan Ali.
dan Cukai, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi. 4. Kuasa kepada Temenggung Ibrahim untuk menjadi
7. Beliau menguasai Jabatan Kewangan sebagai strategi pemerintah Johor kecuali wilayah Kesang.
untuk menguasai pentadbiran negeri Perlis. 5. Syarat perjanjian
i. Sultan Ali diiktiraf sebagai sultan Johor.
(7) Penasihat British di Kelantan ii. Gelaran Sultan tidak boleh diwariskan kepada
1. Sultan Muhammad IV hantar surat bantahan kepada keturunan baginda.
Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura berkaitan iii. Kawasan pemerintahan adalah di wilayah
penyerahan negeri Kelantan kepada British. Kesang.
2. Sultan Muhammad IV terpaksa menandatangani 6. Sumbangan Temenggung Ibrahim
perjanjian dgn British bagi menempatkan penasihat i. menjalankan pentadbiran dengan cekap
British di Kelantan iaitu J.S. Mason. ii. mengasaskan pusat pentadbiran baru
3. Kuasa mentadbir jajahan diambil alih oleh pegawai Johor di Tanjung Puteri.
British. iii. memajukan ekonomi Johor dengan menggalakkan
4. British menguasai Mahkamah Tinggi, jabatan polis kemasukan orang Cina Singapura untuk meng-
dan Pejabat tanah. usahakan ladang lada hitam melalui Sistem
Kangcu.
(8) Penasihat British di Terengganu iv. memperkenalkan sistem Kangcu
1. Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian 7. Sistem Kangcu
Bangkok. i. Kangcu bermaksud Tuan Sungai.
2. Baginda menemui Pesuruhjaya Tinggi British di ii. Orang Cina diberikan surat kebenaran yang
Singapura untuk membuat bantahan. dikenali sebagai Surat Sungai untuk menetap dan
3. British tetap lantik W.L. Conlay sebagai wakil British mengusahakan pertanian di tebing sungai.
4. Kuasa wakil British terhad dalam menguruskan hal
ehwal luar negeri Terengganu.
iii. Kawasan perladangan dikenali sebagai Kangkar
5. Sultan Zainal Abidin III menggubal perlembagaan atau Kaki Sungai.
Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu bagi iv. Setiap Kangkar diketuai oleh seorang Kangcu
memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu. yang memerintah dan memungut cukai.
6. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan v. Tanaman diusahakan - Lada hitam dan gambir.
Terengganu:
i. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri (11) Pemerintahan di Johor - Sultan Abu Bakar “Bapa
Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Permodenan Johor”
ii. Mustahak ke atas raja bermesyuarat. 1. Pada tahun 1862, Sultan Abu Bakar menaiki takhta
iii. Hak raja dan menteri besar dalam memilih dengan gelaran Datuk Temenggung Abu Bakar Seri
Jemaah Menteri. Maharaja Johor.
7. Sultan Zainal Abidin III mangkat dan digantikan oleh 2. Baginda ke England untuk mempelajari cara
Sultan Muhammad II. pentadbiran terbaik membangunkan Johor.
8. British mendesak Sultan Muhammad II 3. Ratu Great Britain mengurniakan gelaran Maharaja
menandatangani perjanjian di Singapura Johor kepada Sultan Abu Bakar –tahun 1868
9. British lantik J.L. Humphreys sbg Penasihat British. 4. Sumbangan Sultan Abu Bakar
10. Jabatan Kastam, Perubatan, Kerja Raya, Tanah dan i. memodenkan pentadbiran Johor,
Galian diletakkan di bawah Penasihat British. ii. mengadakan mahkamah, pos,
dan Jabatan Kerja Raya.
(9) Johor - negeri terakhir menerima Penasihat British iii. membina sekolah, hospital dan jalan raya
1. Hubungan persahabatan Johor dengan British iv. menjamin keamanan negeri Johor dengan
mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914. menubuhkan pasukan polis dan tentera.

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.
Sejarah Tingkatan 2 – Bab 3

v. meneruskan Sistem Kangcu 2. Sebagai Pesuruhjaya Polis, menjaga keamanan


5. Tahun 1885, Perjanjian Persahabatan ditandatangani dan kestabilan negeri Johor.
antara Johor dengan British. 3. Melukis peta pembangunan negeri Johor yang
6. Syarat perjanjiannya; menunjukkan semua jalan dan bandar yang akan
i. Johor negeri yang bebas berdaulat. dimajukan.
ii. Maharaja Abu Bakar sebagai sultan Johor. 4. Dianugerahkan gelaran Dato’ Bentara Luar
iii. Kedudukan Sultan Johor lebih tinggi daripada
Pesuruhjaya Tinggi di Singapura. (15 ) Pembesar Johor - Dato’ Muhammad Ibrahim
iv. Baginda berhubung terus dengan kerajaan British Munsyi
di London tanpa melalui Pesuruhjaya Tinggi 1. Ketua Jabatan Pendidikan Johor pertama
v. Menerima seorang pegawai British yang bertugas 2. Mendirikan banyak sekolah.
sebagai Konsul dan bukannya Penasihat British. 3. Mendesak pendidikan diwajibkan kepada semua
7. Tahun 1885, Sultan Abu Bakar menggunakan gelaran rakyat Johor.
sultan. 4. Dianugerahkan gelaran Dato’ Bentara Dalam.
8. Tahun 1895, mengisytiharkan Undang-undang Tubuh 5. Digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor.
Kerajaan Johor. (perlembagaan bertulis yang pertama) 6. Dilantik Timbalan Menteri yang pertama.
9. Kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
i. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Johor (16) Johor di ambang penjajahan British
kepada kuasa asing. 1. British bimbang Johor dikuasai kuasa Barat yang lain.
ii. Majlis Mesyuarat Menteri Negeri ditubuhkan. 2. Strategi British menguasai Johor bermula sejak
iii. Anggota Majlis Mesyuarat Menteri hendaklah Perjanjian Persahabatan 1885 dimana hal ehwal luar
dilantik daripada orang Melayu Johor diletakkan di bawah kawalan British.
iv. Anggota Majlis Mesyuarat Menteri menasihati 3. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan
sultan dalam pentadbiran negeri. Lembaga Penasihat Johor pada tahun 1886.
v. Ahli Majlis Mesyuarat Negeri terdiri dari rakyat 4. Perihal Lembaga Penasihat Johor:
Johor i. Sultan berhubung secara langsung dengan
vi. Ahli Majlis Mesyuarat Negeri berperanan Pejabat Tanah Jajahan di London.
menggubal undang-undang. ii. Dianggotai oleh orang British
10. Sultan Abu Bakar digelar Bapa Pemodenan Johor. iii. Menguruskan hubungan luar Johor
11. Kebijaksanaan Sultan Abu Bakar menyebabkan iv. Menasihati sultan tentang hal-hal pentadbiran.
British tidak dapat menggugat kemerdekaan Johor. 5. Lembaga Penasihat telah menasihati Sultan Johor
agar meminjam sebanyak 200 000 dolar daripada
(12) Pembesar Johor - Dato’ Jaafar bin Muhammad; Negeri-Negeri Selat untuk membina landasan kereta
1. Setiausaha Kerajaan Johor pertama. api dari Johor ke Singapura.
2. Menteri Besar Johor yang pertama. 6. Ini merupakan muslihat British untuk mengawal
3. Digelar sebagai Datuk Bentara. kewangan Johor.
4. Mewajibkan semua pegawai British berkhidmat 7. Dato’ Abdul Rahman Andak menggagalkan
di Johor memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. rancangan British dengan menasihati sultan agar tidak
menerima tawaran pinjaman British.
5. Arahkan bendera Union Jack (bendera British) 8. Kepintaran Abdul Rahman Andak menyedarkan
dikibarkan lebih rendah drp bendera negeri Johor. British bukan mudah untuk campur tangan di Johor.
6. Penggunaan Bahasa Melayu dalam penulisan 9. John Anderson, Gabenor Negeri-Negeri Selat
surat rasmi ke pejabat kerajaan Johor diwajibkan. mencadangkan Abdul Rahman Andak dibersarakan
dan dihantar ke London.
(13) Pembesar Johor - Dato’ Abdul Rahman bin Andak 10. Sultan Ibrahim terpaksa meminda undang-undang
1. Setiausaha Sulit Sultan Johor dan Setiausaha Tubuh Kerajaan Johor bagi membolehkan pihak
Kerajaan Johor. British menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri.
2. Dianugerahkan gelaran Dato’ Seri Amar Diraja. 11. Tahun 1914, British melantik Douglas Campbell
3. Jaga hal ehwal hubungan luar negeri. sebagai Penasihat British di Johor.
4. Kawal hubungan Johor dengan British.
5. Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar
Pengetahuan bahasa Johor

(14) Dato’ Muhammad Salleh bin Perang


1. Memegang jawatan Pesuruhjaya Polis, Ketua
Jabatan Ukur dan Ketua Jabatan Tanah.

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.