Anda di halaman 1dari 19

Persamaan dan perbezaan antara Tamadun Islam, Cina dan India.

PERSAMAAN DAN
PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

Persamaan - wujudnya budaya dan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama antara
mereka
Dalam setiap tamadun – semua ini diamalkan oleh masyarakat sebagai satu budaya
& nilai hidup
Nilai itu mesti positif seperti dalam ????
Perbezaan – wujud ekoran asas pembinaan tamadun yang berbeza – paling asas
agama
PERSAMAAN & PERBEZAAN DILIHAT

Kekeluargaan & kemasyarakatan

Alam sekitar

Idea intelektual

Agama

Pendidikan

Kekeluargaan & Kemasyarakatan


Persamaan Kekeluargaan
semua tamadun menekankan pembinaan nilai & etika yang baik - penting dalam
sebuah masyarakat yang bertamadun
Ajaran Islam, Buddha, Konfusian berbeza namun pandangan hampir sama dalam
membicarakan hal kekeluargaan dan kemasyarakatan
Agama Confucius meletakkan lima hubungan asas antara manusia dengan
manusia (konsep li):-
Anak patuh pada ibu bapa
Adik patuh pada abang
Isteri patuh pada suami
Murid patuh pada guru
Rakyat patuh pada raja
Islam juga menyeru kepada perkara yang sama – pentingkan kekeluargaan –
berdasarkan al-Quran – hubungan anak dan ibu bapa berdasarkan hak &
tanggungjawab
Tamadun India juga mementingkan institusi kekeluargaan – pembinaan keluarga
mempunyai matlamat untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal &
kerohanian serta penerus keturunan
Persamaan Kemasyarakatan
Masyarakat juga dilihat sebagai unit penting dalam setiap tamadun kerana ???
Masyarakat adalah sistem sokongan yang penting bagi seseorang individu
Tamadun Islam – ikatan masyarakat bukan setakat sesama kerabat tetapi sesama
agama dan sesama manusia (orang Islam dan bukan Islam)
Mementingkan ikatan kasih sayang, bertolak ansur ketika berhubungan dalam
masyarakat- mementingkan golongan lelaki dan wanita – sama rata
( egalitarian)
Tidak wujud kelas hamba – semua manusia sama – takwa yang membezakan
Tamadun Cina – pembentukan masyarakat banyak dipengaruhi sistem
kekeluargaan mereka - kuasa bapa atau lelaki adalah penting
Sistem kekerabatan berasaskan hubungan darah penting dalam pembentukan
masyarakat Cina – sistem kelas dalam amsyarakat ditentukan oleh tahap
pendidikan & kemahiran
Tamadun India – masyarakat juga memainkan peranan penting – berbeza dengan
tamadun lain – masyarakat mempunyai peraturan-peraturan yang ketat
Sistem sosial dalam masyarakat – sistem kasta yang rigid – penentuan kasta
diwarisi oleh nenek moyang
Zaman awal perkembangan Tamadun India – sistem kasta tentukan pekerjaan dan
layanan kepada individu – pengaruhi semua aktiviti
Konsep dharma diberikan penekanan penting dalam hubungan sesama anggota
dalam masyarakat
Perbezaan Kekeluargaan &
Kemasyarakatan
Ajaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasna harmoni dalam
hubungan kekeluargaan dan masyarakat seperti Confusius sedangkan agama Islam
matlamatnya lebih jauh lagi iaitu untuk mendapat keredhaan & keberkatan Allah
s.w.t
Persamaan Alam Sekitar
Kebanyakan tamadun bersetuju alam sekitar penting dan perlu dijaga untuk hidup
bersama dengan manusia
Confusius – alam perlu dijaga agar tidak menjejaskan kehidupan secara
keseluruhan
Masyarakat Jepun tradisional – unsur alam diberi penghormatan secara berlebihan
– sembah batu adan pokok anggap ada kuasa ketuhanan – “kami”
Islam juga lebih jelas kepentingan menjaga alam sekitar kerana ia adalah kurniaan
Allah yang digunakan untuk faedah dan kepentingan hidup manusia
Persamaan Idea Intelektual
Juga dapat dtinjau melalui idea para intelektual dalam tamadun masing-masing
Walaupun berbeza tamadun namun menyuaraan pendapat yang sama dalam
beberapa perkara penting seperti soal kerajaan, sistem pemerintahan, dll
Falsafah tradisional menekankan moraliti @ akhlak sebagai asas kerajaan
Peranan & tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan & tanggungjawab
pemerintah
Raja – gelaran tertinggi – mesti adil & ada akhlak yang baik
Kun Fu Tze (Confucius) – perkenalkan kod 17 perkara
Tamadun India - Kautilya
Tamadun Islam- penulis-penulis seperti al-Farabi, al-Ghazali dll – tumupan kepada
pemimpin & kepimpinan
Bersandar agama tidak boleh dipisahkan dengan politik – berbeza dengan
sekularisme
Al-Quran * al-Hadis – panduan
Keadilan – prinsip utama – cth : Nabi Muhammad s.a.w
Tamadun Melayu – setia pada raja – zaman tradisional – wujud ungkapan “takkan
Melayu menderhaka” Cth ; Hang Jebat
Sistem pemerintahan – Socrates dan Plato (Greek & Yunani) lahirkan idea sistem
pemerintahan demokrasi – menghapuskan sistem pemusatan kuasa
Persamaan Agama (Teologi)
Semua agama menekankan konsep ketuhanan
Cth : agama Islam, Kristian dan Hindusisme percaya konsep monoteisme
Semua agama mempunyai doktrin & amalan2 tertentu
Yahudi, Kristian dan Islam – beberapa aspek-aspek tertentu sama seperti lonsep
syurga, neraka, hari pembalasan dll
Konsep Buddihisme sama dengan Hinduisme – kelahiran semula & karma
Perbezaan Agama (Teologi)
Manifestasi ketuhanan yang berbeza – konsep monoteisme Islam, Kristian, Hindu
berbeza
Wujud perbezaan agama Hindu dan Buddhisme tentang konsep reinkarnasi
Setiap agama juga ada institusi keagamaan sendiri
Mempunyai peranan yang sama dalam masyarakat
Sebagai tempat ibadah & upacara keagamaan
Persamaan Pendidikan
Semua tamadun pentingkan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peribadai
seseorang individu
Oleh itu tugas menyampaikan ilmu -tanggungjawab mulia
Dimensi inner being diberi kepentingan dalam konsep pendidikan Islam, Ristian,
Hindu dan agama-agama lain
Transformasi dalaman mestilah dilakukan atau berlaku pada seseorang sebelum dia
menguasai persekitaran luarannya – perlu tahu bagaimana transformasi berlaku dan
apakah elemen-elemen yang dipentingkan
Islam- konsep tauhid
Budhha & beberapa ajaran Hindu – transformasi sifat dapat dicapai melalui proses
mencari diri sendiri
Rumusan
Lebih mudah cari perbezaan daripada persamaan
Berbeza kerana setiap tamadun dibina atas unsur agama & budaya berbeza
Perkara paling asas – AGAMA
Cth : Islam, Barat, Cina
Perbezaan jangan jadikan penghalang usaha jalin hubungan baik dan harmoni
antara setiap tamadun – misalnya ??????
Tamadun Barat Kontemporari dan Tamadun Islam berbeza dalam memahami
matlamat & dasar wujudnya sebuah tamadun – lihat penekanan
Perbezaan inilah harus ditangani secara berhati-hati dan bertolak ansur – elakkan
konflik terutama negara bermasyarakat majmuk
Oleh itu
persamaan & perbezaan memang wujud
Lihatlah perbezaan bukan penghalang untuk hidup dalam aman dan harmoni
Jangan jadikan perbezaan ini juga alasan untuk hidup terasing & pentingkan diri
sendiri
Jangan perbesarkan perbezaan sebuah tamadun – anggap itu satu keunikan
Lihat persamaan sebagai peluang untuk jalin hubungan yang baik
Paling penting amalkan sikap hormat-menghormati & mengiktiraf tamadun orang
lain
Cabaran Terhadap
Kehidupan Bertamadun
Peperangan
Kuat atasi lemah
Konflik antara agama dan kaum
Masalah / Kegawatan Sosial
Kemuliaan insan
Keadilan sosial
Keruntuhan institusi kekeluargaan
Penyakit kronik
Kemelesetan Ekonomi Dunia / Negara
Peperangan
Berlaku perang – kuat atasi lemah
konflik agama dan kaum
Berlaku sejak abad ke -20 – sudah hadapi tiga perang
Perang Dunia Pertama (1914-1919)
Perang Dunia Kedua (1939-1945)
Perang Dingin (1947-1992)
Kini matlamat perang lebih kejam – penghapusan etnik
Kenapa ini berlaku ?????
Masalah kegawatan sosial
Krisis sosial yang merosakkan kehidupan manusia
Kehidupan pasca moden – budaya dan nilai negatif semakin merebak – agama dan
nilai murni diketepikan
dilihat dqlam .....
Kemuliaan insan
Ukuran tingkat peradaban sesebuah masyarakat
Nilai-nilai murni terhakis – nilai indivisualistik & nilai materialistik berkembang –
terpengaruh dengan nilai Tamadun Barat – tiada penekanan kehidupan
bermasyarakat
Ancaman kepada hubungan sesama manusia
ii. Keadilan sosial
Tidak seimbang dari segi pengagihan kekayaan – wujud jurang ekonomi
Kuasa-kuasa besar menindas negara-negara miskin dan eksploitasi kekayaan
negara yang ditindas – gunakan kuasa
iii. Keruntuhan institusi kekeluargaan
Semakin lemah diserapkan dengan unsur modenisasi
Juga terpengaruh dengan Tamadun Barat Moden – institusi kekeluargaan &
perkahwinan tidak lagi penting
Dilihat :-
Kefahaman tentang makna perkahwinan
kehidupan bersedudukan
hubungan sonsang
iv. Penyakit kronik muncul
Mengancam kelangsungan kehidupan manusia
Kelangsungan tamadun terjejas & masyarakat dalam tamadun akan mundur
Kemelesetan Ekonomi Dunia / Negara
Kemakmuran (century properties) akan terjejas dengan ancaman kemelesetan
ekonomi dunia yang akan berlaku
Negara-negara industri utama dunia (G-7) – alami kadar pertumbuhan perlahan
sejak dekad 80-an – beri kesan secara langusng atau tidak kepada negara lain
Cth : kadar pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang lembap (1995-2000) –
aliran perdagangan perlahan antara negara berkenaan dengan rantau Asia
Cth : ekonomi Asia Timur belum pulih sepenuhya daripada kegawatan ekonomi
akibat serangan mata wang ( 1996-1998)
Cth : Pencerobohan Amerika & Britain ke atas Iraq – beri kesan buruk ekonomi
dunia – risiko kenaikan harga minyak & kos pengangkutan – perlu ambil masa
panjang bagi mengatasi masalah ini
Pembangunan ekonomi dan kebendaan tidak bersepadu dengan pembangunan
rohaniah
Penyakit sosial merebak
Aspek kemanusiaan tidak lagi menjadi penting

Rumusan
Kehidupan pada abad ini tidak semudah yang dijangka
Banyak cabaran yang dihadapi manusia – semua cabaran menguji ketamadunan
mereka
Dalam masa sama manusia mencapai banyak kemajuan dalam pelbagai bidang –
dalam sekelip mata semua ni boleh dihancurkan oleh manusia

http://rujuknota.blogspot.com/2009/09/persamaan-dan-perbezaan-antara-tamadun.html

1.0 PENGENALAN
Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan mudun dan madain.
Satu lagi perkataan Arab yang mempunyai kaitan dengan perkataan tamadun madana yang
mempunyai dua maksud, iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Perkataan daripada
bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan makna dengan tamadun ialah civilization yang
berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas yang bermaksud bandar. Tamadun juga boleh
dieertikan sebagai peradaban.

Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi yang tersendiri tentang konsep tamadun. Bagi
masyarakat Barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal
kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Menurut
pandangan beberapa sarjana Barat, misalnya, Gordon Childe, pencapaian lahiriah merupakan
kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat.Darcy Riberio dan R.A. Buchanan
pula menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan
lahiriah dalam proses perkembangan tamadun.

Menurut Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Oleh itu,
Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kedua-dua unsur ini penting untuk
mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. Mengikut pandangan Syed Naquib al-
Attas, tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh
sesebuah masyarakat.Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat seperti
Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun.

Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah
seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan
pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral.

2.0 CIRI-CIRI TAMADUN


Usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah
menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kreativiti dan inovasi manusia bergantung kepada
pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka. Oleh itu, proses pembentukan tamadun
merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini.

Kewujudan petempatan kekal merupakan salah satu ciri utama kemunculan tamadun.
Kehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik.

Peningkatan jumlah penduduk membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang


merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik. Kehidupan secara berorganisasi ini mampu
mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan
mereka.

Bagi mengendalikan masyarakat yang lebih besar, sistem pemerintahan mula dibentuk untuk
menjalankan pentadbiran. Kewujudan sistem pemerintahan membawa kepada kelahiran sistem
perundangan yang menjadi panduan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan
kemakmuran sesebuah tamadun.

Pembentukan organisasi sosial dan politik membawa kepada pengkhususan pekerjaan dalam
tamadun awal. Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan pengkhususan pekerjaan
menjadi lebih penting.

Agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun. Ini
adalah kerana kedua-duanya amat berkait dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah,
pembahagian sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan pembinaan
dalam proses pembentukan tamadun awal.

3.0 KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN


Setiap tamadun manusia yang wujud di dunia ini dari dahulu hingga sekarang saling berinteraksi
antara satu sama lain. Interaksi berlaku sama ada menerusi jalan peperangan atau keamanan.
Menerusi interaksi, tamadun-tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu pengetahuan, bahasa
dan kebudayaan antara satu sama lain. Sesuatu tamadun perlu mengenali antara satu sama lain
merupakan asas kepada persefahaman dan akhirnya membawa kepada kerjasama. Usaha untuk
mengenali antara satu sama lain perlu dipertingkatkan khususnya mengenali kepercayaan,
bahasa dan kebudayaan tamadun. Tamadun Islam, Tamadun India dan Tamadun China
merupakan antara tamadun yang saling berinteraksi antara satu sama lain.

Interaksi-interaksi yang wujud di antara tamadun-tamadun ini meninggalkan pelbagai bentuk


kesan samaada positif mahupun negatif. Interaksi tamadun Islam dengan tamadun China
memperlihatkan kesan positif melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Arab dan Parsi
memainkan peranan penting dalam interaksi ini. Sebagai contoh, berlaku perkahwinan campur
antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-wanita tempatan. Hasil daripada interaksi ini,
wujud penyebaran agama Islam di Negara China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam
tempatan China.

Interaksi antara tamadun India dan tamadun Cina juga meninggalkan kesan yang positif kepada
masyarakat. Dari segi kepercayaan, agama Buddha berjaya disebarkan ke Negara China melalui
interaksi ini. Selain itu, berlaku juga pemindahan dan perkongsian ilmu dalam bidang sains dan
teknologi. Apa yang dimaksudkan disini ialah, kemahiran membuat gula daripada tebu dengan
menggunakan teknik dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang China. Selain itu,
dalam aspek matematik pula, India turut memperkembangkan bidang astronominya di negara
China melalui ahli-ahli astronominya.

Interaksi antara tamadun Islam dan tamadun Melayu turut memberi impak yang positif. Kesan
yang ditinggalkan melalui aktiviti perdagangan dapat dilihat dengan begitu ketara. Kesan positif
yang paling penting ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu serta munculnya
kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai, Melaka, Acheh, Johor-Riau, Brunei, Pattani, Sulu,
Banten, Demak, Tuban, Mataram dan lain-lain lagi. Tamadun Islam telah mengubah pandangan
hidup orang-orang Melayu. Ia juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam
perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Tamadun Islam juga meninggalkan
pengaruh yang besar dari segi perundangan, kesusateraan, kesenian, kebendaan seperti
pakaian, makanan dan istilah-istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu.

Interaksi tamadun China dan tamadun Melayu pula banyak memberi kesan dalam bidang
kemahiran, teknologi serta kebendaan. Tamadun China membawa teknologi membuat tebu
(yang dipelajari dari India) ke Kepulauan Melayu. Selain itu, tamadun China juga
bertanggungjawab memperkenalkan perusahaan sutera di Kepulauan Melayu. Dalam aspek
kemahiran, tamadun China membawa kemahiran membuat tembikar serta pertukangan logam.
Interaksi antara tamadun China dengan tamadun Melayu berlaku melalui dua cara iaitu secara
aman dan secara konflik peperangan. Interaksi secara aman berlaku melalui aktiviti
perdagangan, emigrasi dan hubungan diplomatik. Contohnya, kemuncak hubungan diplomatik
negara China dengan Kepulauan Melayu ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka.

4.0 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


Persamaan dan perbezaan di antara tamadun Islam, tamadun Cina dan tamadun India dapat
dilihat melalui beberapa aspek seperti ciri-ciri agama, budaya dan juga budaya.
Dalam aspek agama, Islam percaya wujudnya satu kuasa pencipta. Berbeza dengan agama
Buddha (tamadun China), mereka menolak konsep tuhan tetapi mahu pengikutnya menghindar
kemewahan dunia. Bagi agama Hindu (tamadun India) pula, mereka percaya kepada pelbagai
dewa seperti Brahman, Vishnu dan Siva.

Dalam aspek kebudayaan pula, terdapat beberapa persamaan dalam budaya makan. Misalnya,
masyarakat tamadun Islam, China dan juga India menjadikan gandum sebagai makanan ruji
mereka. Hal ini berlaku apabila setiap tamadun terpaksa menerima pengubahsuaian apabila
berlaku emigrasi dan perluasan empayar. Walaubagaimanapun, terdapat juga perbezaan yang
ketara dalam aspek budaya makan ini. Contohnya, dalam tamadun Islam ada konsep halal dan
haram. Tamadun Islam membenarkan memakan apa saja selagi bukan makanan dan minuman
yang haram seperti daging khinzir dan arak. Begitu juga dengan tamadun India, penganut agama
Hindu tidak dibenarkan untuk memakan daging lembu.

Dalam aspek etika, hampir semua perkara mempunyai persamaan antara tamadun. Sebagai
salah satu contoh, semua tamadun mempunyai persamaan dalam hal yang berkaitan dengan
alam sekitar. Mereka percaya bahawa alam sekitar perlu dijaga dan dipelihara dengan baik
kerana itu adalah tanggungjawab mereka sebagai manusia. Bagi masyarakat primitif pula,
mereka memelihara alam sekitar kerana percaya setiap benda yang terdapat di dunia ini
mempunyai semangat dan harus dijaga dengan baik.

Dalam aspek pemerintahan pula, rakyat disuruh untuk mentaati pemerintah. Kung Fu Tze
( tokoh tamadun China) memberi panduan kepada pemerintah untuk menjalankan
pemerintahan dengan baik dan mengutamakan kebajikan rakyat. Ini juga disarankan oleh ahli
falsafah dari tamadun lain seperti Al-Ghazali, Kautilya dan ajaran Buddha. Di Asia Tenggara juga
menekankan raja itu harus berkelakuan baik dan bertanggungjawab. Muncul konsep Devaraja
dan daulat di mana raja diberi taraf suci dan tertinggi dan dijelmakan sebagai wakil tuhan. Ini
memberi penegasan kepada rakyat supaya dapat menumpahkan taat dan setia kepada raja.

Aspek yang berikutnya ialah kemasyrakatan. Setiap tamadun menyatakan bahawa adalah
menjadi tanggungjawab bersama untuk menghormati setiap anggota masyarakatnya. Setiap ahli
masyarakat perlu menjaga kebajikan dan memberi sokongan samaada berbentuk moral atau
fizikal. Dalam tamadun Islam, perkara penting ialah perpaduan ummah. Walaubagaimanapun,
ada juga yang tidak bersetuju. Contohnya, ahli falsafah China, Loa – Tzu menentang ajaran Kung
Fu Tze yang menganjurkan hubungan antara masyarakat.

Aspek yang terakhir iaitu bidang ekonomi pula, setiap tamadun menekankan pentingnya etika
dalam menjalankan perniagaan. Tamadun Islam menggalakkan perniagaan tetapi ada peraturan
halal dan haramnya. Contohnya haram mengambil riba. Tetapi Kung Fu Tzu, perniagaan ditegah
sama sekali kerana taraf peniaga diletakkan paling bawah keran amenindas golongan lain.

Kesimpulannya, interaksi antara tamadun meninggalkan pelbagai kesan ke atas masyarakat.


Terdapat banyak kesan positif dan ada juga kesan-kesan yang negatif. Walaubagaimanapun, apa
yang dapat dirumuskan ialah, pertembungan interaksi antara tamadun ini mewujudkan banyak
perkara-perkara baru seperti percambahan ilmu pengetahuan, hubungan perdagangan dan
banyak lagi. Tamadun-tamadun ini juga mempunyai persamaan dan perbezaan yang tertentu
meliputi aspek teologi dan juga etika. Kita harus menghormati setiap persamaan yang ada dan
menerima perbezaan yang wujud supaya keadaan kekal harmoni dan aman.
http://notapismp.blogspot.com/2009/04/tamadun-islam-dan-tamadun-asia.html

PENGENALAN

Setiap tarnadun yang pemah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalarn
memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Kesinarnbungan dari kelangsungan sesebuah
tamadun itu sebenamya hasil sikap terbuka dalarn menerima sebarang perubahan dan
pengaruh tamadun lain. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun
sarna ada di peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku
sepanjang sejarah. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan
negatif. Interaksi antara tamadun India dan China telah memberi kesan positif iaitu penyebaran
agarna Buddha, teknologi pengeluaran gula daripada tebu, astronomi dan kesusasteraan India
dikembangkan di negara India. Sebaliknya, pengetahuan membuat kertas, bahan letupan dan
penggunaan kompas dari tamadun China dapat dipelajari oleh tamadun India. Kesan negatif
hasil interaksi tamadun ialah penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara
beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua disebabkan faktor agarna,
falsafah, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Kewujudan interaksi antara tarnadun lahir
disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah
tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini memungkinkan
berlakunya percarnbahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan
yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun.
Jika dilihat dalam pembinaan sesebuah tamadun dan negara, kewujudan interaksi antara
tarnadun penting demi kelangsungan dan kemajuannya. Walau perhubungan yang ingin dibina
melalui asas perdamaian, keharmonian yang dimanfaatkan antara satu sarna lain, narnun
adakalanya hubungan tersebut tidak dapat lari dari sebarang konflik berdarah, peperangan,
pencerobohan, peperangan mahupun penjajahan. Proses penyedutan unsur-unsur luar yang
telah diasimilasi dan diadaptasikan dengan kebijaksanaan tempatan (local genius) telah menjadi
pemangkin bagi sesebuah tamadun melangkah maju ke tahap yang lebih tinggi. Dalarn konteks
pembinaan negara Malaysia, penduduk asal bangsa Melayu telah melalui tempoh yang panjang
berinteraksi dengan dua tarnadun yang dominan iaitu tarnadun Cina dan India.

SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN CHINA

ZAMAN PRA-PENJAJAH BARAT


Hubungan antara China dengan Alarn Melayu sudah lama wujud iaitu sebelum permulaan tahun
Masihi sejak zaman Dinasti Han (140-117 S.M). Semasa pemerintahan Sun Quan (222-252 M),
dua orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu
dan Kepulauan Melayu serta mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Pemerintahan
zaman Dinasti Tang (618-907 M) telah mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar
melalui pembukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar, satu daripadanya ialah
perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui Alam Melayu seperti
Semenanjung Tanah Melayu, Srivijaya, He-Ling (Jawa) dan lain-lain. (Hashim Hj. Musa, 2005 :
144).

Dinasti Song (960-1279) juga telah meneruskan hubungan baik dengan negerinegeri luar tetapi
menumpukan lebih banyak kepada bidang perniagaan terutama dengan negeri-negeri di Asia
Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat. Hubungan paling gemilang dan bermakna antara Alam
Melayu dengan China ialah yang dijalinkan antara Kesultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam
abad ke-15. Persahabatan antara Melaka dan China wujud sebelum itu lagi apabila seorang
utusan Raja China sampai di Melaka pada tahun 1403 dan Parameswara membalas dengan satu
perutusan ke China pada tahun 1405. Laksamana Cheng Ho telah membawa hadiah bingkisan
daripada Raja China, yang dibalas pula oleh Parameswara pada tahun 1407. Seterusnya
beberapa orang Raja Melaka telah melawat China iaitu Parameswara (1411), Megat Iskandar
Syah (1414), Sultan Muhammad Syah (1424) dan Sultan Abu Syahid (1445) (Hashim Hj. Musa,
2005: 145).
Interaksi dan pertalian kerajaan tamadun Melayu dengan tamadun Cina pad a zaman pra-
penjajah Barat tidak banyak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas tamadun Melayu.
Ini kerana kedatangan orang Cina ke Alam Melayu dan negara-negara luar lain pada zaman itu
tidak didorong oleh perasaan hegemoni dan niat untuk menjajah dan mendominasi negara-
negara itu. Sikap mereka saling hormat-menghormati dan mengiktiraf kedudukan dan
kewibawaan kerajaan dan ciri budaya masing-masing. Bahkan ada kecenderungan pada pihak
China untuk mempelajari dan memanfaatkan khazanah budaya bangsa tamadun tempatan,
contohnya I-Ching yang belajar dan berkarya di Srivijaya selama belasan tahun. Begitu juga
Laksamana Muhammad Cheng Ho dan orang-orangnya apabila melawat Melaka pada zaman
kesultanannya. (Hashim Hj. Musa, 2005: 146).

ZAMAN PENJAJAHAN BARAT

Sebelum kedatangan British bilangan masyarakat Cina terlalu kedl dan terlibat dalam bidang
perniagaan. Penghijrahan secara beramai-ramai orang Cina ke Tanah Melayu berlaku selepas
Inggeris mengambilalih Pulau Pinang pada tahun 1826, Singapura pada tahun 1819 dan
penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Kebanyakan mereka berasal dari wilayah
Kwangtung dan Tukuin, Amoy, Sen-Yu, Hok-Chiu, Eng Chon dan lain-lain. Mereka terlibat dalam
sektor perlombongan di Lukut, Sungai Ujong, Larut, Kelang dan Kuala Lumpur. Di samping itu
orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu yang membenarkan mereka bekerja
di ladang lada dan gambir. (Hasnah, Matdiana, 2000: 155).
Namun dari segi interaksi dan pengaruh budaya antara masyarakat Cina dan Melayu terdapat
jurang yang luas. Antara sebabnya kawasan penempatan yang berasingan; orang Cina tertumpu
di kawasan bandar terutama sekali di kawasan perlombongan seperti Kuala Lumpur yang
mempunyai 79% daripada penduduk seramai 43,786 pada tahun 1891 adalah orang Cina. Polisi
pentadbiran Inggeris juga secara sengaja memisahkan penempatan antara kaum ini. Kawasan
penempatan orang Cina juga merupakan kawasan yang berdikari (self-contained) dengan
penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan orang luar untuk kelangsungan hidup mereka
(Hashim Hj. Musa, 2005 : 148-149).
KESAN INTERAKSI TAMADUN CHINA DALAM TAMADUN MELAYU

Bahasa dan Kesusasteraan


Pengaruh tamadun China ke dalam tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan beberapa
istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, seperti berikut (Za'ba, 1962 : 275) :
(a) Makanan dan buah-buahan
Bakmi, me, mesua, cincau, kueh, bepang, taugeh, kanar, kuaci, kucai, angki (pisang kaki), tauhu,
kine am (sayur kering), lai (buah), laid, teh, behon, to'yu, samsu.
(b) Pakaian dan barang-barang dagangan
Cukin, tocang, joseh, 10' cuan, kekwa (bunga), koyok, cat, gimpai, gincu, tahil, koyan, ci (1/10
tahil), hun (1/100 tahil, 1 inci), tohar, tokok, angklong, candu, kaci.
(c) Rumah dan peralatan
Loting, pangkin, ang oh, loceng, langkan, kangka, bangs aI, tongkang, jong, sampan, beca, langca,
pongkis, sempua, sia, tanglong, tangsi, cawan, tekoh, uncoi, dacing, kok (belenggu tengkok
haiwan), cacing.
(d) Manusia dan ehwalnya
Apek, loki, nyonya, cempiang, taukeh, kongsi, kicak, cinggeh, cine au, amp au, taijin, kuntau, gua,
lu, sengse singkek, samsing, lancau, suwe, toa pekong, tokang, tekong, band, cuak, culai,
lancong.
(e) Permainan
Ceki, pakau, capjeki, congkak, cukai dan mahjong

Budaya dan Kesenian

Kemunculan komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan di
Kelantan suatu interaksi yang ketara dalam masyarakat Melayu. Mengikut catatan De Eredia
orang Cina telah menetap semenjak tahun 1613 di Melaka dan membentuk komuniti tersendiri
pada awal kurun ke-17 dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. Oleh sebab itu mereka
terpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli tetapi juga semasa
berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga mereka sendiri. Dengan
demikian proses pembudayaan Melayu telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan budaya
kacukan Cina-Melayu yang unik dinamakan Baba dan Nyonya. Satu ragam atau dialek bahasa
Melayu telah muncul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu Baba
walaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja. Dialek Melayu Baba ini
diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan
bangsa bandar-bandar utama di Alam Melayu seperti Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan
Jakarta. Dialek Melayu Baba Melaka berbeza dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut.
Kata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap terutamanya dari dialek Hokkien iaitu
berkaitan dengan adat, kekeluargaan dan agama orang Cina. Kini ramai di kalangan komuniti
Baba telah berkahwin dengan komuniti Cina yang lain dan menyerap kembali ciri-ciri budaya
Cina (Hashim Hj. Musa, 2005: 146-147).

Di samping komuniti Baba dan Nyonya terdapat satu lagi komuniti peranakan Cina di Kelantan.
Mengikut kajian, mereka telah menetap di kawasan tebing Sungai Kelantan dari Kuala Krai di
hulu sehingga ke Tumpat di muaranya. Kewujudan hubungan yang rap at antara Melayu
Kelantan dengan komuniti peranakan Cina menyebabkan penyerapan ciri-ciri budaya Melayu di
kalangan mereka. Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan jenis pakaian
yang serupa. Wujudnya perasaan saling hormat-menghormati dan cita rasa yang sepunya
misalnya kegemaran kepada wayang kulit, wayang gedek, menora dan bagi kumpulan pinggiran,
permainan mahjong, pakau dan capjeki. Namun ciri budaya Cina yang menjadi kekangan
penyerapan sepenuhnya peranakan Cina ke dalam masyarakat Melayu, bahkan yang menjadi
faktor pengekalan budaya Cinanya, ialah agamanya. Orang Cina tetap mengekalkan am alan
kepercayaan dan agama mereka yang berasaskan politeisme, kepercayaan kepada roh nenek
moyang dan juga amalan agama Buddha,. membezakannya daripada masyarakat dan budaya
Melayu yang berasaskan agama Islam (Zulkiflee Haron, Mohd Nasir Ripin, Ramli Awang, 2005:
41).

SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN INDIA

ZAMAN PRA-PENJAJAH BARAT

Menurut Himansu Bhusan Sarkar (1970) dalam Some Contribution Of India To Ancient
Civilization Of Indonesia And Malaysia, interaksi tamadun India dan tamadun-tamadun Asia
bermula kira-kira 2000 tahun yang lalu (Amran, 1995 : 120). Faktor perdagangan memainkan
peranan penting dalam interaksi tersebut melibatkan laluan sutera yang melintasi Asia Tengah
dan jalan laut melalui Selat Melaka. (Hall, 1981 : 23). Negara terawal muncul yang mendapat
pengaruh India ialah Funan sekitar akhir kurun ke-2 Masihi, bertapak di Muara Sungai Mekong
dengan pelabuhannya Oc Eo. Selain itu ada beberapa buah negeri lain yang diandaikan muncul
dan menerima pengaruh India antaranya Langkasuka, Kedah, Kuala Selinsing dan Tanah Merah
di Semenanjung, Kam-to'-li di Sumatera, Taruma di Jawa dan Kutei di Borneo. (Hashim Hj. Musa,
2005 : 138).
Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, pedagang India merupakan golongan pedagang yang
utama. Mereka datang daripada pesisir Koromandel, Kalingga, Benggala dan Gujerat (Cambay,
Surat dan Randir). Ada yang tinggal menetap di Melaka dan sesetengahnya berkahwin dengan
wanita dari golongan bangsawan Melayu yang seterusnya diterima dalam kalangan pembesar
Melaka. Tun Ali, anak kepada seorang pemborong permata Tamil Muslim yang telah berkahwin
dengan anak Sri Nara Diraja pada zaman Sultan Muhammad Syah (1424-1444) telah dilantik
menjadi Sri Nara Diraja menggantikan datuknya, yang seterusnya melahirkan pembesar-
pembesar dan pemerintah Melaka dari keturunan Melayu Tamil. Cucunya Raja Kasim telah
menjadi Sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah yang masyhur itu (1446-1456).
Keturunan Tun Ali juga telah melahirkan pembesar-pembesar seperti Temenggung Tun Tahir,
Bendahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun Husain. Raja Mendaliar seorang pedagang Keling
telah dilantik menjadi Shahbandar Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud (1488-1500).
Khoja Hasan berasal daripada Parsi atau Utara India telah berkahwin dengan anak Hang Tuah
dan dilantik menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah.

ZAMAN PENJAJAHAN BARAT

Kedatangan dan perpindahan orang India ke Semenanjung Tanah Melayu bermula abad ke-19
selepas Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani. Khidmat mereka diperlukan sebagai buruh
di ladang tebu, kopi dan teh dan kebanyakan mereka orang Tamildan Telegu dari wilayah
Andhra Pradesh. Di samping itu, pihak Inggeris membawa masuk orang Ceylon dan Malayalee
untuk berkhidmat sebagai kerani, pembantu hospital serta mengawas dan menyelia ladang-
Iadang kerana mereka berpendidikan Inggeris. Peningkatan jumlah orang India di Tanah Melayu
semakin pesat menjelang tahun awal abad ke-20. Sehingga tahun 1931 terdapat seramai
132,277, orang India di negeri-negeri Selat, di negeri-negeri Melayu Bersekutu seramai 379,996
dan di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu seramai 110,951 orang (Malaysia Kita, 2000: 176-
177).
Namun kedatangan kaum India pada zaman penjajah British berbeza dengan pada zaman
Srivijaya dan Kesultanan Melaka. Ini kerana pendatang India zaman prapenjajah terdiri daripada
kelas tinggi dan diserap masuk ke dalam institusi istana dan institusi negeri yang lain. Pendatang
India zaman penjajah kebanyakannya terdiri daripada kelas rendah, menetap dalam kawasan
geografi dan so sial yang tersendiri serta terasing. Oleh demikian, proses dengan masyarakat
setempat terutamanya orang Melayu tidak meluas dan berkembang. Faktor tersebut
menyebabkan peranan mereka ke atas masyarakat dan budaya Melayu amat minimum.

KESAN INTERAKSI T AMADUN MELA YU DENGAN T AMADUN INDIA

Pengaruh India ke atas kebudayaan dan masyarakat Melayu boleh dikesan dalam bahasa dan
kesusasteraan, institusi pemerintahan, dan istiadat Raja-Raja Melayu serta ad at resam dan
hiburan.
Bahasa dan Kesusasteraan Melayu
Dalam bidang bahasa kemasukan konsep dan idea baru yang didukung oleh istilah dan
perkataan baru dari budaya India diserap masuk menjadi unsur pinjaman. Sejumlah besar kata
pinjaman daripada bahasa Sanskrit dan sedikit daripada bahasa Tamil. Namun proses
peminjaman kebanyakannya disesuaikan dengan ciri-ciri fonologi, morfologi, sintaksis dan
semantik bahasa Melayu seperti contoh di bawah (Hashim Hj. Musa, 2005: 142-143).

.
(a) Pinjaman daripada Sanskrit:
Dari segi fonologi, aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan tempat:
Bhumi-bumi
Bheda-beda/beza
Bhasa-bahasa
Arthah-harta
Bhakti-bakti
Bhudi-budi
arghah-harga

.
V okal /a/ dalam suku kata pertama digantikan dengan e pepet:
Nagaram-negara
Panajaram - penjara
danda-denda
.
V okal e pepet disisipkan di temp at gugus konsonan:
Putrah-putera
Cakravala-cakerawala
sastram-sastera
cakram-cakera
.
Konsonan sengau/nasal disisipkan antara vokal:
Akasah-angkasa
upama-umpama

.
(b) Pinjaman daripada Bahasa Tamil.
Ciri-ciri penyesuaian juga berlaku ke atas kata pinjaman Tamil iaitu konsonan retrofleks, ciri
kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan, contohnya:
Kendii-kendi
Kappal -kapal
Petti-peti

.
Vokal /a/ digantikan dengan e pepet :
Kadai-kedai
Mampalam - mempelam
Paricai - perisai
.
Konsonan /v/ digantikan dengan /b/ atau /w/:
Vagai - bagai
Kaval-kawal
Vanali - bende
.
V okal /u/ digantikan dengan vokal /0/:
Mutal-modal
Kulam - kolam
.
V okal panjang di hujung perkataan digantikan dengan bunyi tekak atau glotis:
A yyaa-ayah
Akkaa - kakak
Amma- - emak
Jika kita lihat dalam kesusasteraan Melayu terdapat pengaruh daripada tradisi kesusasteraan
India. Cerita-cerita yang bersumberkan kitab agama Hindu seperti epik Seri Rama dan
Mahabrata menarik minat masyarakat Melayu seperti cerita penglipur lara yang dituturkan oleh
tukang-tukang cerita atau melalui wayang kulit (Ismail, 1985: 111). Begitu juga unsur mitos dan
lagenda dalam karya sejarah Melayu berkaitan dengan tradisi mitos India yang tersebar luas di
Asia Tenggara sejak beberapa abad Masihi lagi. Setiap unsur dan mitos yang digunakan dalam
sejarah Melayu membawa maksud penting dalam menggambarkan kebesaran, kemuliaan,
martabat serta menunjukkan kuasa raja yang istimewa. Contoh, unsur mitos pengembaraan
Raja Suran ke dalam laut serta hubungannya dengan lagenda puteri naga menunjukkan unsur
bahawa unsur mitos tersebut dalam Sejarah Melayu menegaskan hak kekuasaan yang sah
kepada Sang Sapurba dan diwarisi oleh raja-raja Melaka (M. Rajantheran, 1999: 143-144).
Institusi Pemerintahan dan Istiadat Raja-raja Melayu

Institusi pemerintahan dan istiadat raja-raja Melayu dikatakan telah menyerap masuk beberapa
konsep kosmologi sinkretisme Hindu-Buddha untuk menubuhkan
legimitasi ke atas golongan pemerintah bangsawannya. Kerajaan di dunia dianggap sebagai
bayangan kerajaan di syurga dan raja sebagai titisan dan penjelmaan Tuhan Siva-Buddha, yang
melahirkan konsep Deva-Raja. Istana dibina di atas tanah tinggi di tengah negeri sebagai replika
kepada Gunung Kosmik Mahameru rumah Tuhan yang terletak di tengah Alam Semesta. Candi
sebagai monumen batu dibina untuk menjadi temp at jamuan makan bagi Devaraja supaya
pemerintahannya dianggap suci oleh rakyat. Beberapa upacara pertabalan diraja seperti
pembinaan Balai Panca Prasada lima tingkat mewakili puncak Gunung Kosmik Mahameru, dan
penggunaan bilangan pembesar dan hulubalang 4, 16, 32 berasaskan empat kardinal penjuru
alam yang dikali dengan empat. Penggunaan nama-nama gelaran pemerintah dan pembesar
negeri seperti Duli yang Maha Mulia (Debu (di bawah tapak kaki Raja) Yang Paling Suci) Seri
Paduka Baginda (Capal Suci di bawah tapak kaki Devaraja). Nama-nama pembesar negeri juga
adalah pinjaman daripada unsur India iaitu Seri Nara Diraja yang bertugas mengisytiharkan
pelantikan Raja, Bendahara sebagai menteri, Laksamana sebagai ketua tentera dan lain-lain
(Hashim Musa, 2004 : 141).

Adat Resam dan Hiburan

Pengaruh India boleh dikatakan menyerap hampir keseluruhan adat resam Melayu. Antara
contoh pengaruh Hindu yang paling ketara dalam adat resam Melayu ialah dalam soal
kehamilan dan kelahiran serta upacara peminangan dan perkahwinan. Amalan-amalan seperti
wanita hamil membawa pisau bagi melindunginya daripada semangat jahat pada prinsipnya
mempunyai persamaan dengan amalan orang Hindu melindungi diri daripada sihir dan hantu-
hantu yang jahat (Amran, 1995 : 136). Di samping itu pengaruh India dalam hiburan dapat dilihat
melalui tarian dan muzik yang masih wujud dalam masyarakat Melayu antaranya ronggeng,
boria, wayang kulit dan mak yong (Afifah, 2003 : 184).

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

Tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri, maka
terdapat begitu banyak perbezaan antara satu dengan satu tamadun yang lain. Namun begitu,
tidak dapat dinafikan banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Ciri-
ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya teologi dan etika.
Sebagai contoh, persoalan teologi berhubung monoteisme Islam begitu berbeza daripada
metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). Hinduisme
pula sebaliknya, menerima konsep Tuhan walaupun manifestasi monoteismenya berbeza
daripada Islam, Kristian dan Yahudi. Islam, Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan
agama-agama monoteistik, tetapi kepercayaan mereka berbeza antara satu sama lain.

Persoalan-persoalan teologi sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. ercanggahan


pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu lmadun dengan satu tamadun
yang lain, tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah lmadun, malah dalam sesebuah agama itu
sendiri. Sekiranya dibandingkan dengan ersoalan teologi, persoalan etika sebenarnya kurang
kontroversi. Hakikat ini dapat lenjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh
berlangsung dalam eharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika.
Dalam onteks melihat perbezaan antara tamadun, tujuh persoalan etika berikut dikemukakan
=handra Muzaffar, Che Wan Jasimah Wan Mohd Radzi, Hashim Hj Musa, lohd Zuhdi Marsuki.
2002).

ALAM SEKITAR

Hidup harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima ~mua agama.
Berdasarkan pengajaran sesetengah agama, alam sekitar dilihat sebagai tmgerah Tuhan.
Manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian tau Steward) yang
berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Bagi Islam, Buddhisme
an beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan
tmgerah Tuhan secara bertanggungjawab. Tetapi dalam tamadun tertentu, memelihara alam
sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah an dilihat sebagai Divine
Power. Sungguhpun terdapat perbezaan ini, tamadun-tamadun tradisional secara umum tidak
memusnahkan alam sekitar. Sesetengah pihak lempunyai tanggapan bahawa keadaan ini
mungkin disebabkan tahap teknologi yang lasih rendah pada zaman itu. Bagaimanapun,
haruslah disedari bahawa penciptaan ~knologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh
pandangan semesta sesuatu lmadUl). atau pengamalan budaya.

KELUARGA

Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu ihayati oleh
tamadun-tamadun tradisional. Keluarga yang dimaksudkan pada lzimnya adalah keluarga
extended. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa ang menentukan kedudukan kaum
lelaki dan kedudukan kaum perempuan. engamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-
temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian
yang erat merupakan onsep kekeluargaan yang paling penting. Pengabaian terhadap konsep
kekeluargaan ~perti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan
keadilan. :onsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang
an hormat-menghormati. Be:rdasarkan hakikat tersebut, bukanlah persoalan edudukan kaum
lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang lenjadi persoalan utama, tetapi
setiap mereka harus menunaikan tanggungjawab lasing-masing dalam lingkungan kasih sayang
dan hormat-menghormati.

KOMUNITI

Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional.
Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan
identiti seseorang manusia. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-
norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. Di samping itu, komuniti dapat memberi
sokongan moral, material dan psikologikal kepada anggota-anggotanya. Dikotomi perseorangan
(individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. Kedua-dua pihak berpegang
pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden.
Bagaimanapun, fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai
identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Dalam sejarah ketamadunan manusia, dapat
diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan
dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme.

KERAJAAN

Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai
dasar sesebuah kerajaan. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan
tanggungjawab seseorang raja. Sifat-sifat raja yang saksama dan adil merupakan tema utama
tamadun-tamadun silam. Dalam tamadun China, tulisan Moh- Tze, Lao- Tze, Kung Fu- Tze, Meng
Tze dan beberapa tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Begitu juga dalam India;
Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil, seperti juga al-Farabi, al-
Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam Islam yang turut menumpukan perhatian kepada
persoalan yang sarna. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada
rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. Namun
demikian, kesetiaan yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Sekiranya
seseorang raja melanggar lunas-Iunas keadilan, maka ketika itu rakyat boleh menyanggah
dengan tujuan untuk membetulkannya.

KEGIATAN EKONOMI

Dalam tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta'
(Moral Universe). Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme
sebagaimana yang termaktub dalam eight fold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan
dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Hakikat ini
menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral
manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia.
Konsep 'wang', 'laba', 'ganjaran', 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh
pertimbanganpertimbangan moral. Bagaimanapun, kenyataan ini bukanlah bermakna tidak
terdapat penipuan, rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti dalam kegiatan
ekonomi moden. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dari ekonomi zaman
moden adalah kayu pengukurnya.

PENDIDIKAN

Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembinaan


sifat-sifat seseorang (character-building). Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu
rapat dengan matlamat murni ini. Dengan menyedari perkara tersebut, dimensi Inner Being
begitu penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Hinduisme dan agama-agama yang lain.
Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam
tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya. Cuma
cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam ajaran Islam
persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia, tetapi dalam ajaran
Buddha dan beberapa ajaran Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri
sendiri.

KESIHATAN

Seperti bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan kerajaan dan bidang-bidang masyarakat


yang lain, konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan
daripada pandangan semesta sesebuah agama. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-
tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Holistik di sini bermakna
suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya
yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya
yang wujud adalah saling berhubungan. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan
penyakit begitu mendalam. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan
seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan
seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya.

Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun, jelas bahawa teras kepada konsep-
konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamaduntamadun tradisional
mempunyai beberapa ciri persamaan. Namun begitu, dalam persoalan-persoalan tertentu,
terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami.
Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain
seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian
sejagat. Kesimpulannya, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu
ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah
kehidupan
yang lebih saksama.

2.5 KESIMPULAN

Pada zaman penjajahan British kesan daripada polisi "pecah dan perintah", menyebabkan tidak
terdapat interaksi meluas antara kaum di Malaya. Kawasan penempatan yang berasingan
diperkukuhkan oleh kegiatan ekonomi yang berbezabeza, memisahkan pelbagai kaum tanpa
banyak interaksi antara satu sarna lain. Dengan itu telah melahirkan masyarakat majmuk
dengan ciri-ciri budaya, agama dan bahasa yang berbeza-beza.
Selepas kemerdekaan telah timbul kesedaran yang kuat di kalangan para pemimpin Persekutuan
Tanah Melayu untuk menggubal polisi dan langkah-Iangkah bagi mewujudkan interaksi dan
hubungan yang lebih rapat antara kaum, melalui penubuhan Parti Perikatan yang
menggabungkan UMNO, MCA dan MIC yang bertanding dan menang dalam pilihan raya 1955
dan seterusnya membentuk Kerajaan Perikatan. Dasar pelajaran P.T.M iaitu Penyata Abdul
Razak 1956 dan Penyata Abdul Rahman Talib 1960 telah memperakukan sistem pendidikan
kebangsaan yang tunggal bagi menyatukan semua murid sekolah dari pelbagai kaum dalam satu
sistem sahaja. Selepas Tragedi 13 Mei 1969, Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Negara telah
dibentuk. Ini diikuti pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan bahasa
kebangsaan sebagai pengantar pendidikan dipesatkan, demi mengurangkan jurang pemisahan
antara kaum membolehkan perpaduan dan muhibah dapat disemai.

Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) telah dilancarkan untuk menstruktur semula masyarakat dan
mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara Bumiputera dan kaum Cina yang menjadi
punca utama konflik perkauman. Seterusnya Rancangan Jangka Panjang Pembangunan Kedua
(RJPP2) (1990-2000) telah dilancarkan pula untuk menyusuri dan melengkapi DEB yang telah
tamat itu.

Semua itu adalah polisi dan langkah-Iangkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dan
pemimpin Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu untuk
mengatasi suasana berbilang kaum dan masyarakat majmuk yang berkonflik dan berpisah
warisan dan tinggalan daripada amalan penjajahan British.

http://bmm222.blogspot.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai.html

Anda mungkin juga menyukai