Anda di halaman 1dari 11

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10

UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

A. Sebutkan.

1.
I2345678
9

2.
9 8 7 6 5 4 3
2I

3.
7 5 I34 35 9 2 6
6
8 2
8 9
4.

1
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

B. Sebutkan.
• Aktiviti ini perlu dilakukan di hadapan guru.

1.

2.

3.

2
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

C. • Aktiviti ini perlu dilakukan di hadapan kawan.


Suaikan.

Contoh:
● ● ●

9
1. ● ● ● ● ●
● I
2. ● ● ● ● ●
● ● ● ● 2
3. ● ● ● ● ●
● ● ● 3
4. ● ●
4
5. ● ● ● ● ●
5
6. ● ● ● ● ●
● ● 6
7. ● ● ● ●
7
8.
8 3
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

D. Warnakan.

Contoh:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 5. 5
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1. 6 6. 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2. 4 7. 8
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3. 9 8. I
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
4. 7
● ● ● ● ●

4
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

E. Suaikan.
Contoh:

tiga
I

1.

2
empat

2.
3
satu

3.

4
lima

4.

5 dua
5
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

F. Suaikan.

Contoh:

satu 9
1. enam I
2. tujuh 6
3. tiga 3
4. sembila 7
6
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

n
G. Suaikan. 8
Contoh:
5
1.
3
2.
6
3.

4.
I
5. 7
6.
9
7.
4
8.
2 7
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

H. Warnakan.

I merah 2 jingga 3 oren


4 ungu 5 hitam 6 hijau
7 biru 8 merah 9 coklat
jambu

Contoh:
4 6 3 I 8

5 I 2 7

9 3 8 4 9

6 7 3 2

8 5 I 9 6
8
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

4 3 6 5

7 9 8 2 3
I. Suaikan.
Contoh:

9
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

J. Suaikan.

Contoh:

1.

2.

3.

10
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT 1.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, 1 hingga 9.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

4.

11