Anda di halaman 1dari 3

UNIT 2: NOMBOR BULAT HINGGA 20

UNIT 2.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, mengenal pasti dan menulis
angka 11 hingga 20.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

A. Dengar dan bulatkan nombor yang betul.

1. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

2. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

3. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

I
4. I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20
I

5. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

71
UNIT 2: NOMBOR BULAT HINGGA 20
UNIT 2.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, mengenal pasti dan menulis
angka 11 hingga 20.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

6. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

B. Tuliskan angka berikut.

1. II

2. I2

3. I3

4. I4

5. I5

6. I6

7. I7

8. I8

9. I9

72
UNIT 2: NOMBOR BULAT HINGGA 20
UNIT 2.1
Lembaran Kerja
Saya dapat menyebut nombor, mengenal pasti dan menulis
angka 11 hingga 20.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

10. 20

73

Anda mungkin juga menyukai