Anda di halaman 1dari 218

\,,/

FIZICA

ME TALA

\,,/

SPIRITUALA

GRATUIT NATURAL SIMPLU

ALOO PRESS

CUPRINS

I ntroducere 1 1

1. Cristalul de Cuart l 5

1.1. Stare naturalji. proprictati, raspandirc 15

1.2. Familia uartului 17

I.. curta ist ric a ~ 10 irii uartului 31

1.4. Procurarca rio talului ~i prcgatirca lui ·t

1.4.1. Purificarca si ingrijirca uartului 34

1.4.2. Pr gramarca 36

1.4.3. I\c r area cu ristalul .40

1.4.4. .uratirca pcriodica ~i incarcarca eu Lumina

a Cri sta lck r 42

1.4.5. Elect . cundarc po: ibilc la Iolosirca Cristalclor 43

1.5. F( losirca uartului in tcrapia cornplcmcntara 46

1.5.1. Mcditatia cu rio talc 47

1.5.2. Aranjamcntc icrapcuticc cu ristalc de uart .49

1.5.3. ristalo- romotcrapic ()7

1.5.4. Cri talotcrapia a tiva ()c

1.5.5. PUllet tcrapia cristalina 77

1. ').6. Elix irc 7

1 ( I:)·· .. J' . . ' 1

.o. JIJuterll In uart 1

1.7. Aile uti liziir: ale uariului c 4

1.7. I. lzo!a r .a ra~j LIe radia \ i i Ie electromagnet ice............... . f' C;

1.7.2. Purificarca aurci x)

1.7.3. Apa potabila X(

1.7 .. Folr . irca Cr isialck r In sornn c'(

1.7.5. 'ristaklclaser iciu c7

1.7.6. PuriJicarca ambicntului 7

.lte Pierre, si nu nn mat .. fol.osit,e in crista loterapie , 89

.. 1.. Alexandrita , ; 89

2~" A:','- zuri ta ~., i·~ •• ~.~,·h ~~, ~ ';";' Ii'! ~ '" ' • ., oil i!,!·'. ';' oil oil,. it. I' Y'!! , ..... oil !I> It. i it@I··!.·IIi.""i!" '!o ~ ." ••••• i liI'i ,I, + i~'! '!"~ .". i oil ,iI ""i iI1 III ~.~ ~ iii !'li'. iI'i! 91 .

.. _ .

.. 3 ii' 'Calcit'ul i+ .... '~~ .. _""il,fI •• ,. j"i"01!"'~"'. Ii"i i"i !1fI'!I~ "Ii,,,,. i<ii'i'i'IIfi".'''· •• '. i", i"'!!I ••• ' ••• i·I!!"'; ~",,,,.''''Ii·''i iI'i "'~ !"'! !!I '!!I .",.~",.~",,,,9 ,I

",5. Chariota ~ ~ .. ".·i of ~., .... ' ... i ~.~ ,.[11 !!I.'~' i' ~ ..• I'E!'~ '!!I"'. Ii' ,n"'!'! .! '. iii !II.'''' ill' i ~'E'" !!I •• ,,,Ii .• iI Ii"i I '!!I '" " It' ~~,!., •• -. Ii .. i·& oJ; .. '!' '" ~., .. 97

.6. Chihlimbarul (Ambra) '99'

.. 9. Crisocola (silica. gemma) p ••••••••••••••••• ~. 02

.. l O. Cupritul , ; , , 1 04

11. Diamantul , t 06

l.2. Dioptazut 11018

~.11. ~..l4 ..

109

Garnctul : , ] ~ .. 2

'G :r,l n ~l '('U ~ tfo 'ii .t; ,~ '" ~. '" ii Ii'i iI • '. '" >!' '" '!- ~ 1i"iI i" of! '" 'I " '" ! ~I'~ 'M '" ~ iI' if' ~ •• J ~ ii, ;, i ,~ .e '" -I " '" ~. oi, ;, i + Ii Ii '" .~ " ! ~. ~ •• i '. ~ II' ,~ '" .. "" '" ii, iii .t' .~ ~ '" 1. 1 3

J-Ie.ma'li ta .1 iii'. 'i'of! .!'!' ,!",*".·i s-. i of' "'.' ,,~, .r'iI' itt ,.;t; 'I ~ ,,! .,'. '. ,j j.., 'Ii '" If' ~ ..... 'ti • .., 'Ii" of' ~ "'., 'ft 'i! '!o e '" "' .... .,'. ii, i I'<!'! <tI .• [ •• 11,'. 'I 1,5J

~ .. l, '7"1 Jadul .,i ii,I,Ii""I"' .. oi,~·i,;".I .• "I!.!""~"''''Ii . .,i iioi!.~",,,,,,,,,,,oi,jJi i";_1 "' .. "''''",.,. i,·1; ;!'Ii.~",,!,,!,~.~ •• 'i i."!Ii"'~ a. •• ."i i';; ~'I""'''!''!'. ".'",'i ;0. ... ",'. '] "'r]'

• 1·'"

.. ).

~ '16:

ill 'Iii' I.,'",

']9·' L .. (1 .II~)' ... -

i!!!i ~ _' " '" a,p.l S I, I.,azu at '1 'Ii Ii .1 '" II! .' ~, • i Ij '" ;; ;t, I' .' , ! '!! io .. ,. ", '" •• ',' .,.~ ~ I@ , ' •• Ii'i i' •• 'fi 'I! ,~ ,!' ~ ' ~, •• ' ;;, i' '!' ! " '" '"' '" ., ~. ito!, ! ~ ., ~ • '. 'i 1,201

! .20'.. Lari m.·a ru t , , , '.1 20

2.21. !.22 ..

L ··d· I' -

ep: .- ohta ."I-t+"!t'I!o.',, •• ·'i i''''i~'''!'!I! ~ ~ .... ,i,.,"' ••• ~'>f!! •• "liiii, ... i,;t,i'I'I""!!I "' •• ,,,,i ~'I'~" ! '!". 'II ''''''';;'1 ;hi ~,~, •• ", .... ,Ii"'·i"" I. 22

Malachita .. ! !I' ••. ". iii! ,10 ..... ,i .'. 1"!!I'!I!o""',,,i,iiooi'i"i ,i"''''''' ...... ,iI,· •• of; 1'1"'.'."".'. il,i ..... ",,,,,,,,., •• 'i iii !,! "" •• ' .... .,i,.,I1'" 't,,!, ., •• 12.2

Z .. 23.M.a.rcas.ila , , , 12·4·

2 .. 24. Moldavita , , 124

l.2 5. Obsi dian ul negru .. . . . '.. ·1· 2=·7··

"""" .. -' _-. • _.:_.' .:.: !I., •. ! .,. ~"IIi.·.~'.'·!·1 ,'!"."'!I! ! !'.! ~ .• ~"'!""'.J"." •• "'. ~ ~~''''!O'''!1.,,!l •••• "·.Ii'·~'" ~~ ;t'I'lI'! ~,! ~,! ••• , .

2.26. Pcridotul (Ohvina) , 130

2 .. 27. Perla ·~.3 ~

2 .. 2.8. Pia.tra. Lunii ,. , 133

2.29· .. Pialra Soarelui ~ 33

, .. 3~' 0·- Rh- d ~.. . .

L' .... '. ,.

'" - ',Ii ....••. 10 :._onl.la ~,.~ .. rio,iI"'Ii';''''.;h~ ~'I.,';"i;t,;E!Il'!j. ",oti 1··~·I~ .•• ,"'oi,,;,i iI'li .. ·1;'1",.,. ""i .' •• ""'."''''.''''i iI'i .... ~ ~'t I.+,~"".,!,' ••. '!'., .. oi Ii". ~! ~'M'''! 1.314,

2.31.

2.32. 2.33.

R- ibi 'I: '~. 3.·7

u : 1 n U.J, iF • I!!'.' I' ,! !, II! ., ., '!!' !!' '" III oil •• ' Ii 'Ii tIj -tI !II''' !' '" ill iI,'~ ! ,~ ,~ • , •• ' ., " jo'i .' •• iii -t ill til !t, jo '. i' ! ! '!!' .... ,;, ... i' i1 i' !, ! ,. ' •• ,;; i ... it '" ,e 'iI! "', .. '" L&t ~ II!! '" ii lOt" ~

S- tV 1· '13· g ... '

a' 1m. 'oi·'ii+'iI ..... ",. ~.~ !,., ."iI'."',iilllll!';!OM !'.!.!' ..... liiil! ... i1.I •. !., .. ''!!''''''!'~, .. ,;, ... i.i.~.~.'''' .... '''i ~'I'!"M ! .... ,i ... """ .. ij' ••• i!,I,'I!'~'!!,Ii'!Il ... ,!II.·,i"!I"!i,ii!,,i !!I'IIi

2.34. Srna ra ld 1lI1 ' .• ' ...•..• , .. '., •••• ' .• , .. ' .•.. ' .•... , , .. , , .. "'0 .,., ."'"'''''' •.•••• ,., ••• , •••• 13'9

2.35, Smithonita .' ' , .. , .. e . ; " """ "" : .. : l41

2.,36. Sodal ita ' , ' , , ,"; 142

2.37. Spinell " ,., "," , , .. ' ".,,, , 1.42,

2.38. Sugilita (Luvulita) ~ ' ' ' 143

2.39 .. Tanz.an.jt,a .' .. ' ' ' ' , e-. , "'"""'" ••• , J! 44

2 AID T· .' .. '

, -,."'t.'. manna ' 145

2.41. Topazul , , , - , , ~ ,:14,5

2.,42. Turcoaza ., ' ' . .., '.' .. ' , , "', ' , 146

2 .. 43., Turmalina ., ' "' ' ' ' l47

2:.·44. Zirconu,~ ',., , ' ' " 15:0

3. Index terapeutie in cristalnterapte ' ' ,1.53

4. Transmisla cristal:i:ni ' , ","""""'"'' ., , ' , ', ,.20'3

4.1. Puterea idcntificarii , 204

4.2. Subordonarea fa\a de Divinitatca Unica , 205

4.3. Premise. Ana ~i Practice , , , .. 201

5. Anexe ' , , , .. , ' ' , e . , , ' , •• , •••.•• , '.' •••• ' , •••• , ;2·09

5,1.. Centrii cnergctici de pc corpuI uman (chakrele) , 2) O·

5.2. Cristalcle asociate ccntrilor energetic] , 21 l

5.3. Trinitati astrologicc B , 21.3

5.4. Zonclc rcflcxogenc ale picioarclor , , ,_." .21.5

5.5 Zone de control cerebral , , 217

5 .. 6. Ccntri de control de pc coloana vertebrata. ".2l9

5,7. Puncte de activate pe palmc ~i [abe " "" , , 221

5.8. Pictrclc zodiacale (cr. Listei Oficialc a Asociatiei Bijutieri-

lor Amcricani si a Socictatii Amcricane a Pietrclor Pretioase

- cd. 1912~ pag. 288) ' ' , '.', , ,223.

5.9.' Pictrclc Picptarului (ECodului) , " " " , 224

5. J O. Pi,ctrclc asociatc apostolilor '''''' , " 225· .

5 .. 11. Pietro asociatcing-erilor .. : 22,6,

5 i 2 1) • . . .... .' ' -'" - . . . . 22'1

.' .1 ictrc care acuoncaza asupra.... . " , -.. .

5.13, Pietre asociate orclor zi lei , .2.2.8"·

- ,

5'.14. Corclatia dintre Pictre (scmijprctioasc, metale $i plahe:[e"I.,,,,.~_2.9' ,

5 ':5· M···· . . .. 23fJ' .

. '",1_., . isuca numcrclogica .. " ., " , '.' ',., " ~:;~. _)~

B-b)'· -;- g"r'afi" '. .' I ' .. ' .~ '._ ~i3/1""-A

16 •. '1 : . ..10 ~- __ "Ie SIC:. e·ctiva · ,., - .. - -.---- -----~---.,.

1

Cristalul de Cuart

,

1.1. STARE ~ATlIRALA, PROPRIET/\TI, RASpA~DIRE

Cuartul cstc 0 forma cristalina de bioxid de sihciu (SiO..). raspandit in natura in difcritc graJc de puritate. Estc unul dintrc componcntclc cscntialc ale rocilor pnrnarc. cum sunt gncisul, micasi: turilc . i granitul.

Bin. idul de srliciu e. ist;] in trci forme crista line polimorfc, prccum ~i in difcritc forme microcristalinc sau amorfc. Cclc trci Iormc en, talinc sunt uartul, Tridimita 5i Cnst vbalita.

Fr}:_lIrtJ I

Cuart dextrogir

16

DA:--J ER ,.\ClJ

ristalcl de Cuart 'II1t~Hne c: Irccvcnt In vccinataica roeil r eruptive

,

.i primarc, cl putand fi adc ca de dim n iuni foartc mario pc tc 1 m lun-

gimc. In general, a e lea s-au f rmat prin eri talizarc din, lutii (numitc mezotcrmal ) aturatc de bioxid dr' iii .iu, I pre .iun . Pr cc ul te cxtrcm de lent - c aprc iaz3 ea pcntru d .puncrca a 51iv3 milimctri de iOl sunt nc e-

s: ri mii de ani.

in general. dcpuncrca tetraedri I r tic i04 sc face in spira la. pr -

UplillC ca dcpuner a ace tora mtr-o . pirala cu s n orar c te pc ifica cmisfcrci n rdicc, iar in scns antir rar. cclci sudicc.

ristalclc incolore de uart 'C mai numcsc xi ri: laic de standi' . au

. . ,

.Diamantc de aramurcs ", Daiorita prczcnt 'i unor irnpuritati (de ohicci mctalicc ,S cuno: c si 0 eric de uarturi col rate. A. tfcl, Arnctistul isi datorcazii cui area vi lela prczcntci urmclor de Ii t.. 'uartul rozc - manganului ori titanului; eel fumuriu - diferitel r mineral radioactive.

in general, Cuariul apare sub forma cristalclor cornpusc dintr-o prisrnii hcxag nala, care e tcrrnina cu un varf la care ajung de bicci trei laturi

care Iorrncaza heptag anc , eel laltc trci laturi r rrnf nd triun rhiuri mai mici. Marimca ace tor cristal p ale varia in lungimc de la fHiva milimctri pana la cativa mctri. A c. tea apar eel rnai adcsca sub forma .Jlorilor lc mina", a clu tcrclor, ncrc: ccruc de rnai multo .ri: tal'. pornitc dintr-o baza comuna. In care de: cori pot fi inclu: e '. i aile mincralc, cum sunt pirita, turmalinclc, m talc (cupru), { ri pictrc . crniprciio .. c.

cmbrii unci ascmcnca .Jlori" . unt en 0 farnilic de ri talc, Iiccarc avand UI: model pr priu energetic, ibraii nal, care c a rdcaza in mod armoruo: eu ibratiilc c lorl: lti, a intr-o or he. tr5, Ei emit cn rgia p ntan,

incarcandu- e unul de 13 cclalalt. •

In cazul In care .uarturilc au crcs lit intr-un pat de argilkl, iau lonna maclcl r. Maelcle rcprczinta ingcmiinar: d \ eel puiin doi indivizi crist .. lini, eu cornpozitic idcntica. Litcratura arnintc tc trci tipuri de made de uart: macla auphinc, macla braziliana ~i macla japoncza.

categoric rcccntf de maclc, cmnalizata rar in litcratura curcnia Iormcaza cclc gasitc la Ocna de Ficr de .atrc olcctionarul on. tanlin rruc. cu. uru at rn ndiale.

('Ie IS'.'AIA),I'J,:I{I\I'L\

17

in Romania. Cristalc de CU'1I1 ,L: g~ s esc in Luna Muniilor Mctahfcri, a Muntilor Apuvcni, In zonr Baia Marc. in gcncr.il. clc apar in zonclc ell mincrcuri de licr vau nclcroasc.

In lumc cclc mal rcnumitc 'uariur: provin dill Hraz iha ~i Arkan. a: (SlJA),

1.2. FA:\tILIA CllARTllLlfl

'uartul cxtc unul dintrc cclc tnai ra"p.lnJite mincrnlc de pc pamant. avfind 0 larga vnnciatc de spccuncn " prczcniand un intrcg pcctru cromatic . 'atur.il. datorua limitari: p.uiului prcvcnici lucriiri. nu avcrn prcicruia J il cpuivu lormclc de Cuart din natura, dciahcrca l'5c5ndll- c doar pcntru ativa mcmbri.

1-" i Jl tu

l lcliotropu, ptutru s(ingl!illl

cult I'i variate. pot I rczcnt.i bcnz i SJl! strutun

all -ccnuviu '\JU tranxluc idf ru im.iuini de tip kriga incolor, III mt.Iuziuni v crzi \ iolct. r()~l1-Pdl

crdc. m.uon aLJIILI. II nIL c~nl.-l ncgru ali lcl.u

HlhJ~II'UI, alb, ccnuxiu rosu-carnc la rosu-maroruu

h..l/tl rosie Cll stratul supcnor alb galbcn-pal. ptmJ la maron-auriu verde \ crd '-mill'

,

maron, p~nCl la ncgru, lumunu

alb, ccnusru. vcrd " ~alhcn, man n WI J~ drlcruc nuant '

cristulc de . l51\ 'fi. cc prCLtnlfi un dcscn stclar dup.i pohzarc 0IXH.::i. cu culori cviompatc

crdc inc lus ell p 'lc n ,:>i1

.{~alCl Moss A III ~ ti s f III

A I '('II I J( n 11(1 Bas 1I n ito

( .(/ lc (! d () /1 /(/

C« J'1l eli unit

Cu rneliu 11(1- On! \ Cill'imi Crisopras

( '1It1 1', III fJJ /I rill Cuurt-ocli! tit.' 11isicti CUll rt ro: l

('ZIlI}'! Stt'U

18

DA:-.J SERACU

Lemn silicifiat Delli de :yoiin Ochi de tigru Onix

Opal Prusetm) Praseoluii Surd

Sardo n ix

toatc culorilc, de ccic rnai multc ori dungatc sau patatc

ccnusru, maron sau ro~u albasrru-ccnusiu la alhastru-vcrzui galbcn-auriula maron-auriu

baza ncagra ell stratul superior alb opalescent, rosu-foc, galbcn etc" vcrdc-praz

vcrdc-praz

rosu-rnarontu

baza rnaronie cu stratul superior alb,

Jasper

Ametistul rcflcct.i raza purpuric, una d intrc culorilc cclui de-al trcilca ochi, Este culoarca cc poatc f vazu1.3 Gilcodat;1 la opus. c.ind amurgul transforma lumina zilci in intuncric. Estc culoarca ce sirnbolizcaza schimbarca starii de veghe normalc In zonclc crcpusculare ale constiiruci alterate. tn acelc momcntc inca ntatoarc de cncrgi i Inaltc, Ameti stul rc nccta cscnta magici si abi litatca trartsformarii unci rcalitat: in alia.

Amctistul este unul dintrc celt mai potrivite cristalc pcntru meditatio. in~tudh culoarca ~ui cstc vibraiia supcrioarii a eel LJ] de-al trcilca ochi, Crjstalul poate fi plasat direct pc accasta zon~ (pcrsoana stand culcata pc spate), pentru deschidcrca sH~rii meditative. Pcrsuasiunca (ina a Amctistului 1 inisteste tcmporar gandurilc lumcsti care inunda de obicci constiinta, astfcl Incat mintea arc posibilitatca de a cxpcrimcnta Linistca. Amctistul ghidcaz5 constiinta In afara cai [or ganduri10r cgoccntristc, pc m3sur~ cc atragc mintca sprc 0 imclegcrcmai profunda+ Arncustul invata rncrualul umi linta, pcntru a putea dcschidc usa sprc Gandirca Supcrioara. Calmul intern ~i Paccainitiate de aceasta Piatra permit cxpcrirncntatorului sa intrc pro fund in occanul de Iinistc si S.{l participc la scrcnitatca cc ex ista dincolo de activitatca menta 15 cotidiana.

Dcoarcce Amctistul iniliaz5 iruclcpciunca si intclcgcrca supcrioarc, cl cste Ioartc util pcntru cci sufcrinzi in unna picrdorii unci pcrsoanc dragi, , P':rezcn\a sa aducc liniste, dcoarccc nc comunica subliminal di nu cx ista moarte, ci doar tranziiie si schimbarca Co r 111 ci or. Amctistul sf5tU]C~tc in ti-, .'nl~le~:!,tBucura-lc de libertatca cc aobtinut persoana iubita, bucura-tc ca

19

ufl lui sau a fost clibcrat de captivitatca corpului Iizic, ajuia procc ul indcpartand tri: tctca, iar in locul ci irmutc-t ganduri de bueurie i rugaciuni de iubirc." Moartca nc Illrricn~t;a/a <.1< ar pcntru di nu am 1'0. t ducati pre a c n ticnuza C rxtcnta tcrnf a sull tului. 111 ,ti lui p ale II numit i .piatra

ullctului". dcoarccc i~i trimitc mcsajclc sprc accst ni cl al cxi tcntci. 1 ornunicand drrcct cu .ullctul, C .tc ideal pcntru a Ii purtat ori a sc rncdita cu

'I In timpul trcccrii Dine In, and • Iacc idcruificarc putcrnica eu ~ rta

. uflctului. clibcrarca de corpul Iizic sc rcalizcava mull mai usor, iar tranzilia m rtii P ate Ii rue lIt~ in pace, Estc dcci ) pialra idcala pcntru a Ii daruitll per. oanclor aflarc in ultirnclc faze ale bolii, P cntru a-i prcgati in v de rea ireccrii onsticntc prin moartc.

Fiind un Crista] Cll un cf ct almant, Arnctistul poatc fi Iolo it de p rsoanc cpuizatc de I1HIIICfl, strcvatc :;1U a llatc In siari mcntalc dco: chit '. Estc piatra idcalfi pcntru ameli rurca durerilor de cap dat rate icnsiunii ori de tip nugrcna, dcoarccc linl.,t~~lc anxictatilc mcntalc care p t provoca ascrncnca C( ndirii. ul: area albastra aducc pace, cca rosie - actiunc. Dcci Arnctistul c: tc ideal pcruru I crsoanc ell "carlll inficrbanrat", usor cncrvabilc (cncrgi: rosii). Lstc dco: chit de util pcrsuanclor cu .osmarur] fr ic cntc. Ace tea, inaintc de a adormi, vor puna lin mcti t in drcptul frunti: ~i 11 vor pr grarna sa lc ghidc,«, mintca in tirnpul ~tarii de xomn, in mod pr Hector, dupa care II vor tine xuh P 'rna pc tnt parcursul noptii.

Monocristalclc de Amciisi sat! 11 irilc de mina pot f purtatc in mana , lfinga in timpul mcditauci, pcntru a sc primi in c )rp cncrgia I r. Ac asta a rclaxa sistcmul lll.i , Iacand r 'r~ ana rcspcctiva mult mai receptive rata de triurilc din tuupul mcdrtuucr. ell! .rcrclc mari de ameli 1 sunt dcoscbit d utile pcntru a [i pusc in locuri xpcciulc de mcdirauc, urmand a nc c nccntram asupra lor in umpul cxpcricntci.

Amctisiul sc armoruzcavii cu 'uartul rozc. Elc pot f folo iLC imprcuna in tcrapia 'U .risralc, ca bijuicrii: s c pOL uiiliza in meditatio, aducand 0 cchrlibrarc calma a cncrgiilor mcntalc ,1 cmotionalc.

"pre n iro .ul n: . tru, Am 'li, lui cstc de lui de rasp~lndit in natura, dec: ll~( r de pre curat 'ulnar '(I lui merge dc 1(1 purpurin profund pana la aproapc a I h, eu 0 pa I iJf, nuauia cromat ica. in genera I, prctul lui crcstc eu di t c tc mai .lar ~i mal inchis la culourc. Amctistc!c intcn: color, tc de ohicci . C fo-

20

DAN SERAClJ

.

loscsc ~i ca pierre scmiprctioasc, fiind Iasonatc si rnontatc in diferitc bijute-

rii, Se sirnt cd mal binc rnontatc in aur,

Cuartul raze cstc cscntial pcntru chakra inirnii. Energia sa cstc dcoscbit de ut i15. pen {fIJI autodcsavarsirc, autoiluminarc si pace interioara. Estc indicat In mod special celor care nu sunt capabili sa traiasca bueuria vietji, deoarecc niciodata nu au fast iubiti. Este dcstinat pcrsoancler care nu au simti: incaadcvarata cscnta a Iubirii, astfcl ncfii rid capabili sa aiba acccs la Uirarnurilc interne ale inimii, Estc unmcmbru important al Familjei Cuartului. Cuarjul rozc inLarc~tc inicnsitatca dinamica a puterilor tcrapeuticc, iar in plus ajuta, prin vibraiia roz, ]3 calmarc.

Dcscori. copiii, dilld sunt hrani~i, nu primesc ~] Iubire, 0 hrana necesara in mod vital pentru dczvoltarca unci irnagini proprii pozitivc .. DaIC~) nu sunt indeplini to neccsitatile c mol ionalc de baza ;J lc copil ul u i, acosta va tragc concluzia in subconsticntul siiu dI nu cste iubit, iar ca rczultat nu va sti cum sa sc iubcasca si cum. sa~~i dca iubirca cclorlalti, Copiii care au avut parte de ascmcnca privatiuni vor avca atitudini dcsprc sine si dcsprc v1ala care vor perpctua scntirncntul lor de singuriitatc si hpsa de valoarc, Din ncfericirc, adultii care in copilaric nu au primit ~ ubirc nu sunt capabili sa o dca nici propriilor lor copii, iar ast fcl ciclul accsta vicios continua.

pana. dind nu arc Joe un pfOCCS tcrapcutic profund, care sa ~tcarg.a acestc imprirnari primarc, cxistasansc mininre pcntru pace ~i Icricire intcrioara. Cuartul roze cste vindccatorul unor astfcl de rani. EI n.c: 1nvala ca sursa Iubirii cstc sullctul propriu, iar ClJ accasta sursf de lubire infinita pot n vindccate m·ani. indi fcrcnt caJ de prolundc ~] durcroasc sunt,

Cuartul rozc patrundc incct in celc mai intimc carncre ale chakrci inimii, acolo unde sura stocatc toatc trairile crnotiona Ie. Pe masurii cc aj ut~i Ia stcrgcrca traumci lnrcgtstratc acolo, Cuart u~ rozc dizol va lncarcaturilc acurnulatc care blochcaza capacitatea inimii de a da si primi Iubirc, Pc 111asura ce se simte tot mai put-ernie prczcnta lubirii, tristetca, frica ~i altc rescnrimcntc care blocan Iluxul Iubirii sunt inlocuitc en sonsul profund al implinirii pcrsonalc, Accasta, Ia randul san, Iormcaza Iundamcntul pc care sc c]5dc~l{': apoi pacca imcrioara. pcntru a dcveni 10 rcalitatc pcrsonala,

Proccsul tcrapeutic ell Cuartulroze ponte (~ura luni si chiarani, pcntru a fi COH1plCl. In Iunctie de adancimca I~ care s-a Iixat durerca interna ~i de

21

dorirua pcrso.mci rcspccuvc de d- 1 rcprngrama mim.r. P ... ma ura ce procc:ul c lue~1/j. lr .buic \~l Iiu prcg.llill pcruru a dczgropa cxpcricnrc uitatc in trccut, (,HC mural au J ):-.l cauz.uoarclc sire: ului cmououal. Pc durata ace lui proccs, . c rccomandfi a sc ponrrc pcrm.mcnt 0 buutcric din Cuart rozc. in accas ta pcrioada, mul tc 01 ntrc cncrgi i Ie propr: i \ or II Internal izatc ~I dedicatc proccsului de autovindccarc. Pn IP- 5 In ochi ~i cxprimati-va aprc icrca lcgata Lie U3ndllrilc cc Ie (I cti. Rcprogramati-vfi pc mao lira cc va ascultali coruurucanlc ell pr0pna per. oana, rcfcriioarc la cclc mai ascun c ceretc. Urnplcti In mod onsucnt toatc xpatiil ' goalc ... i inva,a~i sa avcti incrcd .rc In pn pria p~r\Oan:l 'mgura care va Ii r muuncnt in prcajmii, indi fer nt cc sc a Intamplu ' Accasta csrc -mgura I1H dalitutc de ~lguranF'i pcrsonalii. Teate cclclaltc atasamcnrc din via!J sun: . .hunbatoarc, doar . uflctul unit eu sinclc l"ormca/a haza pc care xc pot ajusia toaic ~ .hunbanlc diu ia~a,

Estc binc ca. in umpul accstct tcrapu, a ~ ~ loloxca di eel puiin trct pierre. Una .c punc direct pc chakra iniuui ~i catc una dca upra " I dcdc s uhlui ci. Dacu mal c. l~ta inca doua Crist.rlc, clc ... c or pla: a de ambclc pan: ale cclci centrale, f( rl1l~'lIld asucl pc picpt l cru ·C. Sc poatc Iolosi P .ntru chakru inimii, de ascmcnca. ~I Kunvua S,Hl 'l urmaliua roz, complcmcruar Iortcl r intcnoarc ale 'uartului rot ~ aSlIrra chakrci. Asczurca unui Ameli t pc Iruntc cstc bcncfica, la lcl ca ~I plasarc.t unci Curine pc ombilic, pcntru a 1 alan ... a Ioriclc mental' ~i Iiz icc ale Cuartului. cfcctu.indu-sc in ~ cc t Cdi'. Cl'CCl CC • C chc.una "chirurgic cmotir nalfi" pc inirna.

Pc l1libura cc inuna cxtc aluucntatii ~I indccatfi de .scnta 'uurtului rozc, ca de inc un subxtr at rent! pcntru llonlc luhirii. Abia lura .c c invata lubirca siuclur, sc ponte tla lubrr . I al« ra, Jar aCC41.l[J lubirc csic purfi, lara ni i un scntuncnt de avtcpt.rrc Jta~at de ca. in momcntul in arc CII1~\d a inva~at a luhecl:-.ra ell .HIe\ Clr~I(. pcr-oana rc-pccuv.: d .v inc, In randul ... 5u. prin pura Sd pi ~/cn\(l, vuulcc.uor al l~1 ir din jUI', daiorua lumirui cc 0 radraL.a. luhir 'a purfi ~~I~ xuprcmul lucru cc r arc Ii alin~ de chakra inunir. mr accst pr cc ... cvrc irutiut de 'uartul rozc.

.uartul IOI.C aparc ill cclc I11,li dilcritc tonne. Crixtalclc I11ICI, "dl/:itllrile", xunt idc.ilc pcruru dcpuncri til scop tcrup .utic. ori pcntru a {I purtalc ln gat sau in posct.r. l 'atural. prctul lor c tc direct proportional ell marunca. In corncrt cxi~la cdc mal drfcritc bijurcrii ell 'liar! rozc. ohcrclc xunt idcalc pcntru a Ii purtntc, dcoarccc, Iimd pozuionatc P' picpt, .... umu! 'Ll/~l penna-

22

.::........::..~-------- _.------

DAN SERACU

nent chakra inim~i ~.~ tot ce cste lcgat de ca. Clustercle awn. Cuart rozc sunt ~l1C, greu de gasit~i scumpc,

Citrina reflects un dorncni u cromatic de la ga~bcn pa Ipana la maron .tnchis, Rolul sau, in cadrul Farniliei Coartului, estc pe chakra (subjombilicaUL ell] oarca sa ga I bcna s{ ru m ut (:aza sistemul Hz] c. Encrgja c itrinei este asemsnatoarc cu tea solara: lncalzcste. pcnctreaza, encrgizcaza, estc dala.toare de via~a.

Dcoarccc ombilicul 'CS~C asocial indeaproapc cuplcxul solar (uncle sc depozi{eaza rnemornlc cmotionalc], descori vitalitatea fizica a ombilicului poate n uzurpata de vortexul solar. SCpOl Iolosi clustere de Citrina pc centrcic injrnii, solarsi cmbiljcal, pcntru rccncrgizarea corpului, precum ~~. pentruechilibrarca ccntrului ombilica] cucc] al inimii. Deseori, constrictii tcmporare ale chakrei ombilicalc pot cauza dileritc problcmc ale corpului Iizic, cum sunr digestic proasta, infcctii ale vezicii ~w rinichilor, constipatie. in asemenea cazuri, se ]10~ piasa clustere de Citrjna direct pc zona a Iecta Hi. pentru a sparge si dizolva corclatiile psihicc ~i cmotionale create de problemelc fizice.

in cazul unor pcrsoane prca scnsibile ~j cxtrem de vulncrabile in r:a.~ energiilor cxternc ori a influentelor straine, Citrina se poatc ori purta, ori aseza in cadrul un or ~cd~Il~G de cristalotcrapie. Culoarca vibratoare galbenportoealie va rnari lumina care inconjoara corpul. fcrmdnd 0 aura protcctoare, Accasta va face capersoana sa llemai pu~~n susceptjbila la vibratii :~~ mnuen~c negatives Citrina cstc, de asemcnca, utili atunci cand cincva dorcste sa se simla incrczatoarc ~i: in s~guran!a, Citrina de calitate supcrioara refloc~2i. ata.l de clar radialia galhcna a chakrei coroanci, incal devine 0< sursa de radiath solare in mcdiul din: jur, Se poatc morua 0 Cltrina, ca generstor, inaur si se va purta cu varful in jos, In aeestmod, Cristalul devine un canalizator puternic al energiei coroanc ~ sprc corp.

Citrina estecea mai buna piatra cc se poate Iolosi atunci cand sc incearca rczolvarca unor probleme matceialc ale exjstentcijercstrc, cum ar 11 afacerile, cducatia, relatiile intcrpcrsonale sau cele de natura farniliala. Folosirca rei. poatc rcprczcnta un ajutor Ioartc bun in orice evenirncnt sau situaiie din via.li. inmcdila'pc~ rolul principal al Citrinci cstc de a mani ~csta forta Iuminii aurii in planul fizic.

CJtl~~I:l\IMrl~~It.l'I"IA

- --- ------ -_ ,. - ---

Citri na a pare in Carma de c] ustcre, prccum ~l sub Conlla de sp,arturi, putand n achizitionata dcla magazinclc de mineralogic, pemro a-i pune la lucru capacitatca de a radia lumina auric.

Cuartulfumuriu cstc eel rnai stralucitor dintrc toalc pictrele inchise la culoare. Arc cea rnai mare putcre Tn lumina de culoare neagra. Culcarea ncagra fiind asociata cu prima chakra, Cuartul fumuriu cstc eel mai impor-

- -

tant mijloc pentru stimularea ~~ purificarca accstui centru 'energetic in cadrul

cristalotcra piei.

La folosirca Cuartul ui fumuriu sub form, a de bijutcrii sauin depunerea tcrapcuticfi, cncrgia sa va initiamiscari ale fortclor primate In corp. Va activa instinctul de supravictuirc a prirnci chakrc, dar irur-o forma purificata, Cuartul fumuriu inspira pcrsoana respcctiva sa acccpte provocarea si responsabilitatca schimbari i ca litatii victii cuiva si a victii pc Pamant.

Datorita nhilital~j sale de a sc lcga cu Pamantul, cuartul furnuriu este

,> ,

foarte uti] in lucrul eu pcrsoanc cu tcndinte de sinucidcrc, Prin forta Luminii

din cl, pc care 0 aducc in planui material, atitudinile de accst lip pot f transformate inrr-o ncccsitatc impcrioasa de a( -si) transforma viata. Cuartul fu~ muriu ajutii pc oricine in "adwdca la pace" cu corpul sau, CU inima sa" CU viata sa, dar ~~ eu lumca. Accasta acccptare va ducc pcrsoana respective sprc un sentiment clcvat de lubirc a propriei pcrsoanc, dar si a altora. Cuartul Iuruuriu aduee lorta Iubirii din chakra inimii in cea a radacin~[.pcntru a f p'ihnant.a~a si uti] izata, Tocmai de accca cstc bene fica Iolosirca accstei pierre in cazul pcrsoanclor cu dcprcsii psihicc, obositc.v.icsitc din prczent", ori care au aspiratii inaltc, dar sunt incapabilc sa sc ridice pana la standardcIe lor. EI permitc manifcstarea visclor ~I viziunilor pc Parnant.

Fala de uncle Piette care suprescaza c.ii lc negative (cum cstc Malachita), Cuartul Iumuriu dizoiva accstc cncrgii, pc masurii cc lc in~alnc~.tc. Prin frccvcntclc inaitc la care vibrcaza, Cuartul [umuriu purwfidi ccle mai multe dintrc cailc negative ~i .. molozul" auric. Lucrul eu cl poatc aduce dupa sine o schimbare radicala in comportarilc legale de natura cgoccntrica, infcrioar.a, a ornului, care sc stcrgc ~i cstc inlocuita cu atitudini si dii de vial,a pozilive.

Ccrurul cncrgctic die baza [iind asocial ell anusu], cu capacitatca de a climina toxinclc rnctabolicc, Cuartul Iurnuriu se poate Colosi pentru faci-

24

DA:-.J SERAClJ

litarca climinari [ accstor subproduse inutile, aHh in planul psihic, cat si Tn eel f1zic. Ei oter~ cupacitatca de a invara rnodul climinarii a ceca cc nu rnai cstc ncccsar, prin accasta btinandu-sc 0 libcrtatc care perrnitc pcrsoanci sa fie mai binc acordatf la Lumina, in loc de a fi consumata de viata materiala ..

Din pacatc, 0 mare parte a Cuarturilor lumurii de pc pia~a sunt Ialsuri obtinutc prin iradicre artificiala pcntru a Ie da tcnta lntunecata. Ina.ccst caz, clc suntmai inchisc la culoarc, avand un aspect nenetural, scsizabil eel mai usor de pcrsoanclc scnsibile. Prin iradicrc, Cuartul cstc traumatizat Ioartc putcmic, Iiind neccsara purificarca si vindccarca lui inaintc de a f Iolosit in tcrapie, Calca cea mai buns de a-l purifica cstc introduccrca lui pcntru eel pu\in trci zilc in sarc marina.jar apoi plasarca pc 0 Hoare domina din cuarturi, de prcfcrat sub 0 pirarnida, pana cand se simtc ca si-a recastigat forma sa naturala. A bia atunci sc poate Iolosi in tcrapic, dar trebuic curiitat dupa ficca rc sed in\a.

Cuarturilc furnurii adcvaratc sunt dare si transparentc •. cu tonuri intunccate de difcrite grade. E]C sc vor piasa in scobitura picioarclor, la gcnunchi, si/sau pol n tinutc 'in cdc uoua maini. in timpul scdintci de cristalotcrapic. Daca varfurilc cristalclor sunt indrcptatc sprc corp. de VOT canaliza sprc accstu vibratiilc sUpCdO~HC .. In cazul oricruarii cristalclor cu varful sprc exterior, de vor canal iza cnorgiile negative in afara corpului flzic ~i a color subtile, Cuartul Iumuriu, in forma, Iatctata sau nu, poatc fi Iolosit ~i ca bijuteric, arnplasata pc punctcle-chcic in timpul scdintci tcrapcuticc,

Cameliana cstc una dintrc cdc mai popularc pietre din (subjfarnilia calccdonici. Estc 0 AgaU'i de culoarc rosic-portocalie, d in punct de vcderc chimic fiind Si02• dcci tot cuari, dar nu formcaza cristalchcxafacctatc terminatc cu un varf corcspunzator.

Carncliana, ca ~i cclclaltc agate a cvoluat 01 datfi cu ciclurilc Pamantului, dcvcnind una dintrc pictrclc putcmicc; cstc un simbol al putcrii si Irumusctii pc plancta noastra. Ea rcprczinta zorii auriu-portocalii, apusurile rosii, Irunzclc de toarnna ~i boga'iia parnantului fcrtil, Ea H poatc invata pc utilizator cum sa.,-~ru gu.scasdi locul ln vi.aVi ~i cum sa~~i foloseasca fortclc pcrsonale in lumca fizica.

Carncliana nu cstc 0 sursii cncrgctica puternica dar; in Joe de a proiecta ~i emana LUlm~I1a. asa cum fac Pictrclc transparcntc cu vibratii supc-

CICI STAIAYrElll\PLl.

25

rioarc, COl rcflccta profunzirnilc cromaticc ale propriei lurui riz:icc. Deoarcce s-a dczvoltat 0 daHl eu omcnirca, Ii ind 0 Piatra indigene, pamanlcana, ca conunc inrcgistrarilc planctci si poatc Ii Iolosiui I(dupa 0 antrcnarc avansata) la salturi in trccut.

Ea scrvcste la p,~m5ntarca cncrgiilor ~l pcntru mani fcstarca in planul fizic, S-a dovcdit uti Iii pcntru pcrsoanclc d istratc, confuzc, ncfocalizatc. Ea cste capabila sa lege atcntia in prczcnt, astfcl incat pcrsoana respective sa 5C poalil conccntra la intampliirilc cotidicnc, dcvcnind prin accasta rna] produetiva. Folosita in mcditati i, pcrurite local izarca mintii sprc intcntiisi scopuri mal inaltc

~n tcrapic, s-a dovcdit ut i 15 in arnplasari pcriorn bilicalc si pclvice in cazurilc de infcrtilitatc ~l irnpotcnta. Culoarca rosic-portocal ic stimulcaza chakra scxuala ~i ajuta, prin puri Iicarca sangclui, la curatirca organclor de rcproduccrc de oricc blocajc cncrgeticc care pot diminuaprocrcatia.

Carncliana Sf: Ioloscstc in labricarca de bijuterii si obicctc rcligioasc, Estc dcseori uli]izaUi in arnulctc ~i talismanc, cncrgia sa Iiind Intrcbuintata pcntru protcctic Stimulcazii Iubirca profunda, ca ~i aprccierca frumosului ~i u darurilor de pc ramanl,

Aventurina venit' cstc un Cuar] C3n: rcflccla 0 cu Ioarc pura, verde.

ES1C una dirurc cclc rnai Jrurnoasc pierre folosi tc in cristalotcrapic, pcntru alinarca inimii, ncutrulizarca unor cmotii, cchilibrarc ~i buna tare in VL~]~t1 fizica.

in Iapt, Avcnturina verde ponte fi fnlnsita in oricc aranjamcrn tcrapeuL[C" aUH pc plan me rH a 1." cat ~'i emotional suu Iizic. Esenta sa verde curativa poatc pcnetra prin oricc problema, vihruuilc sale aducfind multumire ~,i, conso Ian: In oricc aspcc t al vi e~l ~, F j, i nd tnt un cua ri, arc 0 (oartc III arc inc 5 rcaturji dinamica care i~ pcrruitc sa diznlvc ganduri ~i scntimcntc nl.!sanMnasc. legate de prohlcmc fizicc, Ea poaic n plasata dcasupra oricarei par!i a corpului undo cxisla sufcrintc sau dczcchi librc, pcntru a-si rcflccta raza sa vcrde, curative, in a ur,a. dar si pcntru a-si pcnctra cscnta direct in corpul Iizic. Cristalc de Avcnturina verde pot ('1 purtate in pcrioadc strcsantc, de tumult. pcntru a asi sta pcrsoana respective in a-si mcnunc cchilibrul ~i armenia. Daca vrco piatrii ponte Ii numita .. panaccu universal", cstc verba de Avcntu-

26

rina verde, cunoscuta pcntru putcrca sa d inanricii de al inarc, vi ndccarc ~] cchil ibrarc.

In aranjarncntc tcrapcuticc, cstc dcoscbit de ut il~ In jurul chakrci inimii si a plcxului solar, pcntru J JSl sta neutral izarca cmotii lor adunatc sau suprcsatc. Mcnirca sa nu cstc de a aducc In suprai"a!3., de a rcflccta crnotiile (cum estc cazul Malachitci), C1 de a dizolva oricc sentiment care ducc la constrictia activitatii plcxului i nimi i sau a cclui solar, Colaborarca cu Malachita cstc bcncfica - accasta va aducc SUrer] ruclc la suprafata, iar Avcnturina lc va linisti. Avcnturina estc, de ascmcnca, Ioartc binc asociabi Hi ell Cuartul rozc, pcntru tcrapic si activarca chakrci inimii.

Ochiu! de tigr« cstc una di ntrc cdc mal spccialc ~i mai fascinantc Pietro ale [amil ici Cuartului, ell un dorncniu cromatic de la maron dcschis pana la nuantc inchisc, cu straluc iri gal bcnaurii. Fiind un mcmbru al ramilie! Cuartului, Ochiul de ttgnl poarlil ~i cl vibrutii [oartc inaltc

in Ochiul de tigru sunt prczcnic dou5 cncrgii, Fundalul maron inchis cstc cca mai profunda cncrgic a P~mfinlului. care a lost ornamcntat in mod dclicat cu raza auric a cclci de-a snprca ch<ikrc.Accasta combinatic pcrmitc Iolosirca Ochiului de t igru in drcptul chakrci ornbi licalc, pcntru a pamanta consti inta clcvata a chak rei coroanci in rcalitutca Ill:ica. La arnplasa rca In

\ ,

accasta pozi tic a unui Ochi de tigru, In timpu] unci ~cdin!c de cristuloicra-

pic, sc poatc simti un influx de cnergi i supcrioarc cc intra in corp. crcfmd 0 stare genera Hi de binc.

Culoarca galbcna rcflcctata de Ochii tigrului simbolizcaza putcrca pcrsonala, abilitatca de a aducc ecru 1, pc Pam<.1nL si intcgruatea. Oehi i unui tigru pol vcdca prin limitariic iluzorri ale planului IIZ.ic, irurand 111 lumca miraculoasa a spiritclor, Ochiul de ugru j'j poateda uuliz.uorului capaciiatca de a-l vcdca pc Dumnczcu in toate forme Ie matcrialc, in acclasi ti mp dczvol- ' tandu~i $1 scrvindu-i putcrca vointci.

Dintrc Pietrele Iolositc la tcrapia chakrci {sub )omhi I iG~k, Ochi ul de tigru cste cgal in capacitati eu Citrina si ell 'Iopazul auriu, poaic avfmd capacitali mai marl de pamantcrc. [sic dcoscbit de utiJa. pcrsoanclor incapabilc sa-~i manifesto vointa in actiunc,

o 'hiul tit! soim c. t ' un bun al ial al chi ului de tigru, avand in a eu-

area alba. trii-ccnusi ' panJ la albastra-vcrzuic, in contr t eu 0 nuarua negru-rnar nic pr lunda. E. le Iascmant de pri it ace tc Pietro in plin arc. cand apar in toala plcndoarca irizauilc, tra .turilc, unghiuril ' din ele. Accasill calitatc iride ccnta face din rchiul de. im ( pialra prefer ta a bijuticrilor, dar p at aparca i ln rnurncntatii.

ehiul de oirn istc 0 Piatrii cc isi dcz aluic abia acum capacitatil

a .upra chakrci bazalc. .a ajura per. an .lc doritoarc d a a ca per pcctiva e rcspunzatoar privind situauilc din viit r sau cclc tidicnc. Arnpla: at· pc prima chakra ori mcditand eu ca. adu c lini stc PI' Iunda i vindecarc in rcalitatca lIzica, ~ tc r artc utila in lu rul ell modele, abloanc negative car se manifc: ta prin ufcrintc Iizicc, aducfind . pre c rp 0 raza indc atoare de pace.

Rcprczcntand chiul unui ' im, accastii Piatra . imbr liz aza abiliiatca de a vcdca Pamfintul .i t ate lntfimplarilc fizicc privitc de 'U . Soirnii au Iost dint tdcauna a. ociati eu me agcrii divinitatil r la popoarclc din antichitate. Acca: ta Piatra nc a isla 111 capacitatca de a putca pri i in intcri rul eel i de-a tr ia dimcnsiuni, a exist .ntci de aici, nc fa .ilitcaza iruclcgcr a modului cum lucrcaza Lumca, 'ljuta munca c: n ti 'nta a P "r. oanci in e 'a c prive te manifc '(area [clurih r P'rS n Ie til Icgatura eu lcgilc Pamantului. 0 spre

hiul de oim e cunoasic ca are capacitatca de a intiir i mintca umana cu viziunca ncccsara pri irii mull mai largi a per. recti d ir, moti pcntru care r ale fi pia. at pc eel de-al trcilca ochi. .stc una dintrc eel mai pia ut

pierre intunccatc. Da a . c Iol 'C .tc imprcuna u hiul dc tigru. pate ajuta

in rca rea unci c. pcricnic dinami c a "crului pc Parnan].

Diamantele de Herkimer suru Cuarturi adu: c 1<1 . uprarat5 doar In zona

monima a statului cw York. -Ie arar dcscori sub f nna de uarturi u

doua varfuri, uncc ri Iiind hiar macl ' triple, au c adruplc. De mull rio prczinta mi .j ex rcsc cnic p laturi: Iaptul ca au mai multo tcrminatii Ie cr n-

I

rera 0 incar alura dinami a dee cbita.

Diamantcl de l lcrk imcr unt dec. chit c utile in a' 'z5ri de ri laic pentru tcrgcrca i dizol area unci ten x iuni cmoti nalc, ori a unci zc nc conge ti natc. La plasarc intrc chakrc, clc or curat: trc crca dintre cdc douii entre .ncrgcticc, pcntru a p rmitc irculatia libcra a encrgiil r. 'l cmai de

28

accea, Diamaniclc de Herkimer lucrcazii Ioartc binc imprcuna cu Malachita, pc zona plexului solar. Malachite va aducc la ~urral~lpl ernotiilc ingropatc, iar diamarucle de Cuart Ie vor dizolva ~] disipa.

Sc rccomandii purtarca Diamantclor de Herkimer in cazul neccsitatii unui aport energetic. Sc I'o~oscsc in hij uteri I;, zona in care sunt montate OC~ scori devine str{llucilOal"l.!, chiar orbitoarc. Ele s-au dnvcdil a. ri cxtrcrn de utile ~i~ daca sunt amplasatc sub perna, pc durata sorunului. pcntru a i nitia expcricntclc de cxtracorporalizarc sau pc:ruru a ajuta in rcvcnirca dUp3 activitatca din timpul somnului.

Upu lul c ste (1 pia lr;J m i stc ri ons 5 $] lase i nan tii. prczcntand 0 i ri za rc ascmiiniitoarc curcubcului, schimbandu-si nW.Hl~1.J culorilor in Iunctic de unghiul de obscrvarc.

lnlotcicauna, opalul conune ~i apJ GIIT:- va aciiona asupra corpului emotional daca Piatra sc poar1f! sau xc mcditcazf CH ca. All lcl, Opulul vaintcnsifica oricc stare cmouonalii prcdnruinanta: dJC3 o pcrsoana cstc suparata, Opalul va spori fortclc negative ale cncrgici rosii, iar, in cazul unci pcrsoanc aflatc intr-o stare de dcprcsiunc, ii va adanci accstcia rcspcctivul sentiment. Daca insa pcrsoana cxtc cchilibrata, imr;H~~aIJ ell sine, Opalul va race sa-i straluccasca Iiccarc fJ!2 a fj i nrci radrantc.

Dcoarece Opa lui continc r~ln~ 1:1 30~};1 apa, cl cere 0 atcntic rnai marc, Daca cstc spart sau criipat. i~j ponte picrdc uccasui ~IP'), C.Hll,J opalcsccmci sale, Prin pastrarc intr-o v(:llu hidrofila sal! pc 0 tloarc de rninf de Cuart, proccsul de imbatranirc cstc inliuunu, jar opalcsccnta crcsre. N u va n pfislraL lftnga. SUiSC de dlhlura" accstca rut:lnd urovoca picrdcrca apci sale vitalc,

Opalclc sunt mcmhri ill lamilic: Cuartului, fiilld imp[H1iLe in Irci grupe: Opalclc pretioasc, opalcsccntc, Opalcle de roc si Opalclc COnlLHlG. Opalclc prcuoasc (nobile) sunl, de; obicci, If1ploa~c, albc, in ce privcsic matricca, dar pot aparca si albastrc inchis, vcrzi inchis, ccnusii inchis, iar in ocazii rare chiar ncgrc, Opalclc de foe saul nurnitc dupa CU!\XHca lor portocalic, fiind dcscori liiptoasc ~:i dense, mat rar opalcsccntc, Accstca nu VOl' H purtate de pcrsoanc dcsprc care scstic c[~ au 0 rriCrl ascunsti, intrucat Opalul Ie va intensifies accastacncrgic. Opalclc comunc sum in general opacc, mra nici un joe dinamic de culori, putand n intrc transparcntc clare: ~I galbcn-muronu,

2

in gClleraL - pulclc nu xc lo luxcsc in cri stah tcrapi .. dccat daca c don; Ic intcnsif area . Uirii cmoiionalc a pcrsoanci respective. unt indicate in cazurilc pcrs anclor care sunt cousucntc de c lc 'tell: Opalcl r .. i au intclcs ca. pc l1laSUfa C apar . clurnbari CIlWlI01l:lk, ( pal .lc lc vor intari. palul c. tc Ioartc s .nsibil In sircsurilc propru ~i pl ate fi lot at.11 de capricir pc cal putcm II . i noi, Apa Opulului rc llc 'l~I, in azul cfind ric c ntroliim ,i ne tabilizarn orpul emotional, luuuna iuhirii din inim.l. To imai de accca, Opalul poatc Ii purtat sau [oloxit .uunci cand dorim a amplilicam scntim iruc de vc eli', de c. ubcraura. Opalul va Ii pr ictcnul accluia care SiC pr priul au pricicn.

A.~(//(I ulbu. 'fni nc amirucstc de ccrul all astru pc care pluicsc call a nor is sri. Prui ulourca albaxtrii cc 0 mani lcsta. accsi m mbru a! Iamilici

uartului lu rca/.a cI mui binc pe .ca de-a cineca chakrii, Iiind doiat 'U put ri care sa asistc cxprimarca v 'rb~lIj. ;xi~15 ~i aile Pierre albastrc care pr 'zintfl culoarca cclci de-a cineca chakrc, cum ar Ii Cnxo .ola, Iur .oaza, Larimarul, Arnazoni tu, Cclcxt Inn, Acvaman na ~i lnd igol i ta. dar nici una nu radiazf al~lla pace ca Agaia alba: Irj.

in general, sunicm programau au mui precis nc pr gramiun . ~ nc inabu im pe noi inxinc. in nu mcntul in care IlU nc cxprunam libcr scntimcruclc din inunfi .. 1, prin acca: lao pc clc din IHlI1lc, hakra a .incca (la Icl a .. icc, de-a palm ~i a sascn) sulcra. inlrucJt chakr.i garlcjului csic 'iluata intrc ininui ~i cap, .copul sau cstc sa ric lin inrcrmcdiar ill cxprimarca g[lndurilor. .i a scntimcntclor I ropru: Dar, atunci ':111<1 nu nc cxcrciiam libcrtatca a .cas-

ta, chakra a cin .ca cxtc sl;ll1jcnil;l, c 'ca ce du .c la diverse ufcrintc, en du-

. .

rcri de cap, tcnsiuni in l'.~il .:i umcri. anugdulitc sau inlccui ale limfaiicului.

gal dur '1'0" sau problcrnc ale iiroulci. Cc] mai r.iu iucru in.:1 cstc ca. JaUi in. tabla a 'ca. til malri 'C supr .soarc, l'1I umpul devine tot mai difi 'il de a consticntiza ceca .. s-a . inuit ~i/~all gallJi1 III mod real, in . ocictutca nuastra, oumcnii ~-au progrumat In mod. P .cia] pcntru a-si ncghja natura cmotionala. Auata all a~lra csic o piJlr;1 ideal a p .ntru barbati], dar ~i pcntru fcmci!c. care dorc c ~i sunt ~ala sa-si c prime direct, lara icol: uri. ceca cc . imt ~i gandcsc. Plasatii pL: chukra gatlcjului. irur-o ~cdin~a de cri talotcrapIC, ca va ajuta mult la vcrbalizarca g~\l1dllrilor ~i scntirncntclor, cuno- .utc . au nu.

30

f

Agata albastrii ponte f purlatJ oriundc sc d rc tc mcntincrca starii de calm, vcrbalizarca adcvarului. Datorita Iaptului '5, prin culoarca sa alba tra, Agata cmana pace, en ponte Ii plasata pc rice parte a corpului undc e dore te un elect de calmarc, ra orirc, cncrgizarc lina. . tc dcoscbit de utilii pcntru ncutralizarca cncrgiik r ro ii, cum ar II . upararca, infcciiilc, inflama[iilc ~i Icbra.

Chakra a cineca cstc un ccntru energetic den, chit de putcrnic, dcoarcce focaliz 'aza ~i dircciioncaza curcntul sonor pcntru manifc tarca crcatici. Agata alba tdi va pcrmitc per: oanclor uccc: ul la pr priile lor ganduri ~i sentimentc i aduccrca lor In viaui. ;\ stfcl s .. rune 0 baza pcntru rcaliziiri mai mari in proccsul crcauv.

l leliotropa cstc piatra astrologica a Z< dici Pcsrilor (20 Icbruaric - 20 manic), numerologic Iiind a~ociata u cifra 4. In plan crornatic, eel cornbina vcrdclc inchi al pamfintului ell rosul inchi al sangclui (de undc ~i dcnumirea de "Piatra sangclui" - Bloc dstonc), pcntru a crca un foartc putcrnic punficator al c rpului fizic. Percle (r ~ii) pot Ii in uncle cazuri albc au ncgre. Ca i cel ilaltc uarturi din (subjlamilia 'alccdonici. nici I lcliotropa nu arc tructura cri tal ina vizibila, suprafata sa putfind Ii ~Ieruila perfect.

1n mana unui cri tulotcrapcut eu ex pen 'n~a. I Icliotropa cs lc capabila sa cmita vibratii stirnulatoarc pcntru sufcrind, ajutandu-I in indccarc, Piatra cstc util5 in mod dco: chit in a Iara problcmclor J" . istcm circulator, in alec[iunilc ficatului. ale rinichilor 1 splinci. putand Ii pia. ala pc corp in zon Ie conge tionatc ori eu circulatia ingrcunata, in <pccial dcasupra organcl r c trebuic puri ficatc. Are cfcctc bcncli c ~i asupra organclor de rcprouu ere, In lcuccmii, in boala canccroasa. in arc .tiunilc rnaduvci osoa: e, ale stomacului cte.

Are ere t ajutator pcntru atingcrca starilor supcrioarc de constiinta, mai ale in conlucrar a cu ccntrul inimii.

Pcntru stimularca circulatici ~ang inc .. c pun opt picaturi de elixir in cada de baic. Extern sc Ioloscstc clixirul in amcstcc ell ulei de m~ line 'au de joj ba, care c la a ,a sica in prcalabil 1<.1 scare limp de patru rc. U ace t ulei sc ma caza Iruntca, coloana (la bazii), timu ul.

Intr- eclectic patti ulr ra panviana cxista un bust rcprczcntfindu-l pc Mantuitor sculptat dintr-o ingurn I lcliotropa cru nna. Artistul a lucrat de

asa nranjerii inca' pctelc rosii reuscsc sa sugcreze picfiturilc de .sangc ivitc din cauza coroanci de spini,

~ 3, SCURTA .ISTORIE A FOLOSIRH CUARTULUI

,

In dccursul milcniilor, civilizutiiic au Iolosit putcrca Cristalclor ~i a Pictrclor pcntru foartc mullc scopuri. Cclc mai vcchi legcndc trimit la coatincnt ul A tlant idci, undc S~ pare c,~ Iolosirca Cristalclor ar f fost prcluata de la lcgcndara civi lizatic Mu. Sc prcsupune di. locuitorii inijiali ai Atlantidci Ioloscau Cuartul sialtc pierre pcntru canalizarca ~~ fo~osirca Iortclor cosmice. Accasta civilizatie, poscsoarc a unor cunostintc sriintifiee Ioartc dezvoltatc, lolosca Cristalelc pentru inglobarca ~i stocarca lurninii, utilizfindu-Ie apoi ca Iaruri, in scopuri de tclccomunicatii, dar ~i UG comunicarc cu inaintasii lor, ori cu altc civi Iizati i dczvoliatc din imcnsitatca Univcrsului. De ascmenca, atlantii [oloscau Cristalclc pcntru 0 scric intrcagfi de scopuri, fizicc ~i psihicc, Cu ajutorul accstei cncrgii stocatc, crau capabili sa puna, In miscarc mijloacclc de transport, sa iluminczc loc;]Jitalilc pc timpul noptu, sa rnodificc vrcmca etc. Dintrc instrumcutclc care uulizau Cristalul, nc-au parvenit de la ci baghctc, diadcmc.

S0 prcsupune c5, una dintrc cauzclc distrugcrii lcgcndarului continent a fast ut il izarca abuziva a accslor cunostimc sacrc ~i Iolosirca i nco recta, pcntru scopuri cgocentricc, a unor forte inspaimantaroarc.

Sc spunc c,n. inai rue dl; distrugcrca Atlantidci, ini~ialli nccorupti au dorit sa conserve cunoastcrca civilizatici lor pentru postcritatc, Nu au trecu-

,

1-0 in carti, de: tcama distrugcrii inrcgislrilriior in dccursul casaclismuluicc

avca $5. vina in intclcpciuncu lor, ci au programat 0 scric de Cristalc cu in~ formatia dctinula de civilizatia lor. pc care lc-uu rcrnatcrial izat apoi In difefile p.ilrti ale Pi1rn,alllu~ui. Conform programar~i din clc, accstc Cristale urrnau s5 ias5 la suprafaui la momcntul potrivit de dezvoltarc a civilizatici Terrel ~i s~ fie atrasc sprc pcrsoane care vor putca sa-~i acordczc mentalul cu vibratiile lor, pcnlru a rcccptiona intelepciunca ~i cunoa~wr?a fixate in de.

in~,clcPl:ii Atlantidci, prevcni]i de imincnta cataclismului, au avut timp sa. trcaca Occanul spre E 'l si Vest, ajung5nd sa transmita cunoasterca dcspre Cristalc pana In Egipt. America de Sud, Tibet Au construit piramidc (folo-

32

..

DA. .... 1-.RAClJ

sind stiinta Cristalclor), lonna lor Iiind de tipul marilor temple din Atlantida. Initial. accstc piramidc crau placate eu Cuart, pcntru imbunatatirca lcgaturii intrc Pamanl -j Fortclc cosmicc, iar lonna lor pcrmitca canalizarca aces lor Irccvcntc inaltc ale Encrgici Univcr. ale sprc pluncta.

Pc rnasura cc civilizatia inccpca sa dccadii. cunostintclc legale de captarca ,i utilizarca ace. lor cncrgii a lost ascunsc tot mai mult de ochii cclor eu intcrcsc coruptc: astfcl a aparut Stiinta oculta. 0 data eu lreeerea timpului insa 0 mare parte din accstc cunostintc -a picrdut; totusi uncle dintrc inIormatii au supravictuit si au inmugurit in difcritc eulturi ~i civilizatii, de-a lungul istorici. Aecstca crau piistratc insa de catrc marii initiati, iar cunoastcrea se prcda de la Macstru la Inv~!accl prin viu grai. In polida accstor precautii, au mai rarnas dcstulc trimitcri la Iol irca cristalclor.

Astfcl, in Sfania Scriptura. ill Cartca Exodului (XXVIII, 15-28 si XXXIX, R-2 J), gasun dcscricrca Picpt: rului judccatii: , .... in el sa tcsi 0 tcsaturn de pictrc, si anumc patru randuri de pierre: In rfindul intfii. un Sardonix, un Topaz ~i un Smuragd: in al doilca rand, un Rubin. un afir si un Diamant: in al trcilca rand, un Opal, 0 Agata "i un Ameli t; in al patrulca rand, 0 Hrisolita, un Onix ~i un Ja: pis. Accstc pierre sa lie legate In Icrcciitura de aur"; tot in acclasi capitol, vcrsciclc 9-12, SL: arnintcstc de " ... doua picirc de onix ... pe umcrii clodului. .. "

Tot in Exod gao ill) 1'010. irca unui utiliiar eu Cri talc, Baghcta: "Moi. c si-a intin toiagul sprc cr si ))0111 11 lJ I a trirnc: tuncte si piatra ... " (Exod, IX, 23), sau , .... ia-ti in mfma toiagul. .. vci lovi tfmca si va ~a ni apii ... " (Exod, XVII, 5,6).

Trcptat, uitarca acopcra Iolosirca accstor utilitarc ell Cri. talc. EIe rcYin In Evul Mediu, in lcgcndclc Rcgclui Arthur si in cclc dcsprc Merlin. Conform traditici, rcnumita spada a Rcgclui Arthur, Excalibur, era invincihila datorita laptului eel uvea incastrata in gard5 un Cristal. In ceca ee-l privcstc pc Merlin, cxista trimitcri vagi ca cl ar fi Iolo: it Slcra de Cristal ~i ar f avut acce la liinta atlanta (Baghcta de putcrc), dar nu nc-a parvcnit nimie precis din acca pcriouda.

Venind mai aproapc de timpurilc noastrc, sc pare e5 atat Parucclsus. dil si ostradarnus Ioloscau lcra de Cri tal. Dcsprc o: tradamus sc SPUIlC ca-si tinea Sfcra pc un trcpicd din cupru ~i ea 0 activo cu ajutorul unei baghctc atlantc.

33

In mcm iria colccti a a hatranului contin nt, Bagh La a ramas ca un utilitar indispcnsabil al . camat ril r, dar nu ca L tare i d ar a copie (alba la cclc douii capctc - vc .hilc "ri:t:lle - i ncagra in mijloc - culoarca c ntra tL Iln l~qa de c a a .ri: laid r), iar Icra de ri tal cstc c n ider Hi ca un auxiliar indi pen abil al "ghi itoarclor ': P rsonal in. [1 nu am cuno lin!a d prca multo p .r: ounc are [1 i 101 . en cn intr-adc 5r.

In Extrcrnul rieur, rcgii aniicci Indii f'1U sralui~i sa adun pictrc din-

tre cclc mai Irumoa: pcntru n-., i asigura 0 prot .tic. Ve hile lu rari de a trol gic,. crisc in .ans rita. fiind d tate la cca 400 i.H .. Iaccau ob crvatii clcvr te pri ind rig inca i putcrca piotr Ie r. In acclc vrcmuri a tr logii ii .. fatuiau pc amcnii nenor '0 i s: p( artc dilcritc tipuri de Pietro penlru a contracara cfcciclc ncgati c ale plancrcl r. In ancxc, rcdam ta cia Trinitatilor .. In logicc, bazata 1 cmai pc ascmcnca prin ipii Iiloz Ii 'c.

Multo pra ·ti j tcrapcuticc ale ulturil r anti c includ purtarea de tali - mane .i arnulctc la gat, formate din dilcritc Pietro, in fun ~i dc : ufcrinta avuta. i in R »na anti 'il . c Iol: scau Pierret , pcntru cfcctul lor poziti a. llpra c rpului. In cricrilc romanc ~i grcc '.,ti ga x irn ncnumaralc trimiteri la talismanc bazatc pc Pierre a :IIU rol in mcntincr a 5naUqii, In pr recti

in atrag rca virtutilor.

In J cur-.ul istorici, Pictrclc prctic usc si scrniprcrioasc au 1'0 t a iatc

ell . angcle albaxlru al rcgilor, clc apiinind moruatc in oroanc, 10 aile bijutcrii , pc ironuri. spade etc. Multo 'a c regale au adc 9rut lcctii d a. menca Pierre.

Maya .ii, Jar ~i aile populatii amcrindicnc Iol . cau Cri talclc at5t In sc p de diagnc siicarc c~t ~i curauv. ill cchilc ale din a en zona gc gralica . c Iok scau ristalc mari di 11 Cl1.1r~ pcntru vizu.il it:ari in Timp si patiu.

Inclc lriburi de indicni me, i ani .rcdcau cil duca duci viata corccta su-

,

Ilctul Ire c, dupii 111< artca .orpului, intr-un ristal. Daca 0 per ana nor - c a a ar II gil!'>l! un a. .mcnca Crista], ar f putut c »nunica cu uflctul r - pc uv, arc ar Ii ajulat-t in tcrupic, ar Ii ghidat- ,ar li ra .ut a vis lc ale. a dcvina real itatc.

in zilclc noa Ire, In afara utilizaril: r tchnicc ale ri talcl r, cum. unt cclc ale 1I rtului in de trt nica, ale Rubin 'lor in la cr ctc., inccp a rcaparii trcptat si uriliz arilc ocultc ale I r. stf I, 'c ponte aminti Baghcta, fabricate

34

D.I\~ SERACU

in Statclc Unite, deja la car-a industriala, folosiHi in comunicatii. In mcdita~~ID" in tcrapic etc.

1.4, PRO'CURAREA CRISTALULUI SIPREGATIREA LUI

'.

Pcntru procurarca unui Cristal exista mai multo posibilitati. Una dintre de cstc achizitionarea lui din zoncle in care apar, La noi in tara, astfcl de zone sun! Maramurcs, Muntii Mctaliferi Carpatii Apuscni etc .. In accstc zone! mincrii aduc dcsuil de dcsla suprafata Cuarturi, altc Cristale, Clustcre cleo Dcascmcnea, rascolindu-sc haldclc de stcril din rcgiunilc respective, undo so prclucreaza mincreurilc In scopul Innobilarii lor, a! cresterii corninutului de mineral util, sc pot gas:imuhc Cuarturi. E drcpt, datorita cxploatArim cu ajutorul cxplozivilor ~i mai rar cu t~1.rna(;opul" Cristalcle sunt rnai mid (p.5na la 2-3 ern lungimc), iar Clustcrc apar mai rat. 0' aha po ibilitatc o reprczinta uncle magazine (consignatn), care corncrcializcaza si Cristalc, 111 nne" mai cxis~a posibilitatca de achizitionarc a lor dintr-un magazin mineralogic din strainatatc (Ungaria, Austria Germanin ctc.), in cazul achizi~lonarii Cristalului de la un magazin (consignatic), accsta trcbuicstudiat ell atentie inaintc de a fi cumparat, deoarccc c tl; posibil sa. H Cost slcfuit din'If-TUn Cristal cu varful rupt, O ~h;fuirc rcprezinta 0 brusalizare a Cristalului $.i nu rareori sc lnl;impI5, ca ca sa sc faca grcsit. 0 astfcl de slcfuire cronata se recunoastc daca Cristalul C',(C laptos la varf ~i transparcntla baza (in natura, Cristalul part-ial lap~os c. tc transparent intotdeauna ]a varf).

Pentru a sluji in mod corcspunzator spiritul care, C trczcstc, Cristalclc

la rei ca orice instrument scnsibil) rcclama 0 ingrijirc dcosebita. rcptat, Iiecare w~i va pune la punct metoda sa propric de ingrijirc a Cristalclor. Pana atunci ins,a aces! capitol oJcra catcva linii directoarc care sa. ajutc inccpatorui.

Mai presus de oricc, Cristalclc trcbuic tratate cu toata iubirca si respectul pe care II daroram unor mari In a~atori. Lor lc place in mod dcosebit sa stea in plin Scare s,a poa Hi rcflccia lumina ~i sa-si propagc frurn usctca - de

CRIS'I'~\IA)'I'I~IL\I"L\

. .

3,5

- •• "". -- __ "A - __=_~

JUT imprcj ur. ESlC tota I grcsit sa sc ~i nJ, Cristulclc in sertarc ori in locuri intunccoasc, in ascmcnea locuri clc, pur ~i simplu, SUr~r3. Lc place in mod deoscbit s,n sica in fercastra undc hate Soarcle, pe 0 masa luminata, intr-un ]oc special arncnajat pcntru de. Duell sunt purtatc 1:1 gal, eel putin In zilclc insorile, cste binc s5 Iic purtatc pc dcasupra hainclor, ca sa sc poatabucura de Snare. Lc place s5 stca intr-un loc de: unde sa nc pO<Jtfl scrvi dH mai binc,

Po tirnpul transportulu i ori 31 dilril'l,riitor, cul mai binc cstc ca Iiccare Cristal sa lie invcl it In care 0 carpal, pentru a nu suferi cum va dctcriorari mccanicc. SG pot lolosi bucuti mici de satin, Llnil, bumbac, dar ~.[ pungi de pick.

P~n5 cilnu Cristulul nu estc folosit ln meditatio sau cristalotcrapic .. , acosta nu ncccsi la purificiir: spccialc Oricurn insa cstc binc ca, odata procurat un Cristal, cl sa fie purificat, curaiat de vibrati i lc strainc pc care le-a acumulat pcdrumul siiu pana la Hoi. Purilicarca il prcgatestc pcntru a receptiona in mod corcspunzator vibrutiilc noilor case sau ale pcrsoanei la care a VC~ nit. Prin accasta pur: llcarc iniIlal.f1 sc indcpartcuza, pc de 0 parte, toatc vibrati i lepcrsoanclor prin JlI,Jini lc ciirora a trccut, dar (prcvcntiv) sc climina ~i event ualclc programc ncga tivc can; a r n putut li iruplcmcntate in cl. Este maw binc s5 sc prcsupuna dcsprc ficcarc Crislal primit recent C{l estc dctinator n~ unui progmm ncgativ/malcfic, care trcbuic indcpiirtat. Chiar ~i un CU(Jrt pri mit in dar p .. O<1h.: coniine vibraui ncuativc:

I ~. ~

Penlru .1 indcpiirta ascrncnca prograruc/vibrati i ncgati vc sc va tine Cuartul limp dcsase zilc sub sarc mariuii. in cazul in care acca: ta lipscstc, sc poatc obiinc prin cvaporarca apei de marc. u cstc ncvcie de 0 cantitatc prca marc de sarc, ci dour al~lt (j I sa acopcrc Cristalul. Rcpncti insa - purillcarca cu sure marina stergc din Cri sta] dour progrumclc negative, nu si pc eel G poz i 1 i vc/bcnc lice ~

Indcpartarc~ vihrati ilor de pc supra tara Cuartului se ponte face ~j cu -0 solutic de sa 1'1; mari na de: cca 2St%, dar accasta modalitatc nu indcpartcaza In lola I irate prngramclc negative, Durata hili i poatc merge de [a un s lcrt de ora la catcva ore, in lunct ic J(; provcnicnta Cuartului. Cristalclc cumparatc dintr-un rnagazi II mineralogic trcbuic I·mbil iatc catcva zilc (2- 3 maximum), pcntru a scapa de toatc vibratiilc provcniic din mcdiu] rcspectiv ~I, de la cei care lc-au avut in m{in~i Temperatura ape! de imbaicre trcbuic s5 lie c5l mai apropiota de cea a Cristalului. Dupa irnbuicrc, Crista! u I se spal5 cu rnulta

36

DAN S:ERACU

apa curgatoare ~i sc Ias~l b uscat in plin Scare. Dcpozitul cc eventual ponte sa apara se J'ndcpiirlc<lI:6 (U 0 pcric rnoalc.

Cuartului ii place in mod deoscbit spalarca ell ap() curgatoarc, prcfcrabil sub 0 cascada naturalfi, Tocmai de accca se rccornanda ca d sa Iic tinut strans in mfina. d()c~ sc face spalarca In natura. S-a intamplat dcstul de des ca cl sa sani din mana cclui care H spa]§ ~ii sac ascunda in nisipul sau P'lCtrisul de sub apa! Metoda accasta de spalarc in apa naturale ~j uscarc ta Soarc (eel mull 30 minute) estc in acclasi limp ~i 0 lncarcare a Cuartului en cncrgiile benefice ale Naturii.

Dupa uscarc, Crista lul ponte f Irccat usor cu 0 lcsa'lura monlc, pcntru a i so, da un luciu suplimcntar, Acum, Cristalul cstc gata pcntru a f progra~ [nat.

Un Crista I cc urrncaza a Ji purtat permanent cste bine siJ Iic tinut eel putin 30 de zile in apropierca ccntrului inimii, pcntru a sc acorda' cu vibratiilc noastre ~i a nc acorda ~i noi cu vibrauilc lui.

Crista I (;1 c sun t, practi c, n i ~ lc com put ere la purta tot, Iii nd ca pabi lc s5 Iixczc la cornandf cncrgii, sa Ic siochezc si sa Ie clibcrczc, atunci cand sc cere accasta, Tocmai 0<1101 ilfl as,~man3ril cu calcu latoarclc, ~i cle au nevoic de 0 intrarc logica, hmpcdc, pcntru a putca prczcnta 0 ic}irc cligibila, Sprc deoscbirc de calculatoarclc eu care suntcm obisnuiti, in cazul Crista lclor nu estc ncvoic de ] imbajc specialc, programarea lor mc~nllLJ-sc cu imagini ,mcntalc obisnuitc, cu Forme-Gfirul.

Primul pas: Stergere« !'t.Jrme!or-Gillld anterioare

jna~ntc: dc a introduce intr-un Cuart 0 nouu Formii-Gfind. trcbuie sa se stcarga din c] prograrnarca antcrioarii. Pcntru accasta, se punc Cuartul pc masa •. printr-o usoara frccarc a palmclor sc activeaza cdc doua centre sccundarc din clc, dupa care ccntrul de cmisie (la drcpiaci cstc eel din parma dreapta) sc orientcaza sprc Cristnl, cu palma in jos, tar eel de rcccptie (din palma stanga) - in sus. So cere at"lta lumina ,<ita c ncvoic pentru a sc purifica Cuartul rcspcctiv, AL~lta vrcmc c5t ccntru] de cmisic .Jucrcaza" in pal-

37

rna rcxpccuva. '" suntc uxoara r.rco.uc Intoulcuunu, t J"l.! .rca race eu Lurnuui ... i Illi cu altc \ ihrutu rum.u ic ,I 'u ,It:11 mui mull (II c~ll Lumina c. tc capulul I ii intl":l ~lrtclc ~I pro!...!1 amc] . ncv.u i c ori vibratiilc altora arc ( .cid 'lll~d all atln~ Cuurtul.

J>cHIfI (/1 liP/It'l/.' CO/1(.T/J( r '£I !)J"ugl'allJrrlllf

Pcnrru inccput. cstc r' .om.uul.rhil S~l \1,; liruitczc numaru] progrumclor irurodusc ill Cri stulc la c:It' unul. I),IC;'\ . -.H fo!(,,,i 111<11 11111l' prugramc introdusc In .uclus: Cristal. cx i: t:1 pcricolul 'a, .cl put in in .avul in .cpiuorilor. sa provence n nrll/.il, S~L due;"! la r~i'-"pllll\Url l' uur.uhctoru. lxtc bmc sa fie amanutc r'r()~r~l1ld m~Ii comp li 'at , cclc ntulup] " I cntru crape ultcrioarc. c:lntl am ;_IJun. deja cf1t de Git '- 'r~tlll ill rnlt <rrc.: Cuartului.

E. rc loartc import.uu . .,. pc tunpul ] rOl.!yall\:lI'Il unui ('ri"wl \5 \C clrmin din CIP )I'ICC ~T.ll1d n ~~~.lIi\'. dcoarccc ... / .icc .... 1.1 .l' \:1 implcmcntu in .uart. de undc \,<1 Ii rudiat inrr-u stare ~lIl1pli Ii 'al~-I Oricc 1 11agll1C J n il'ct<.lt5 intr-un Cuurt 'L amplifidi pc siructura sa 'plra1;tIJ ';-1 xc 1l1<lnil'cq;\ it acc.r ta stare.

Crist.tlc!c 1111 in\elq.! dCC:ll 11ll111.11 limbujul cuvintcl )1': InClllJi de de .ca Ii '«11" prOl!LIIll ircburc cone 'plll ell !!riia. ~lIh rOJ tn.1 unor l.mturi de imagini. In Iazc lc mai av unvatc. 'C pn;lk Lll'C pr().I!r~llll~lrc.1 prin iruc rmcdrul Form .lor-Gund. 'U ujutou I \111 .tclor .• il c ul.uilor etc Pructic. -ormcl ~- land rcprcz inta .lapa CC~1 111;11 avail ,IIJ lc pn~gralll;'lrl' cc ni ~-a pcrmix p~lnfl In ( I'U actualfi. ell ajurorul lor, sc pot miroducc 111 Cri: talc ()l'IU! programc politi c. in c lc cc urmcazn, prczcnt.un c'lte\';l propuncri, Hkl de pre gramarc, nc csarc ill pruuul r:md inc 'p~llnnlor. 0 d~ll~l ell crest 'rl';l cxpcricntci. ticcarc isi va :--1.Ihlll metoda pn'pnc de r rt'!!r.II11.ln.:, l' va dCI\()Il~l. 0 \;1 1l:rkqlOna. pcntru .1 aJ ungc 1,1 ct.ipu progr:Hl1:lrIl UI F(\rll1~-( j;·lIld.

ill gCIlL'r:lI, progrum.irca Cuart iu: <c 1~I<':c prnrc '1:111 I in ul !.!,jndul rcspcciiv in umpul unci -, c IIIIIL' de mcdiiauc III Alia. Avt lc l, d~IC~1 1.1 tin 111- tcrviu, III cx.uncn cic.. c~1 ' tIL- ;1\lcpt~11 il avcm ) xturc de nnvictatc. sc p();Itc prognll11t1 un Cu.irt tlJ1;indll-ll'U \'~'rrlll ()rIL'III.lt '1"'1\.' eci dc-al trcrlcn oc ln ~I ,i/.ualll:IIHlu-llc inlr-p <Iurc (:<1 I Ill:', .-..igLJr:l. ;1v,in 1 .ontrol asupra uuau 'j rcxp .cuvc ;\L' ';I"il[) ima 'Ilt ' sc prorc 'IC~l/;1 in ('n t.il. 1101 lund I 11':1, r ';!lirmaud rcnluutca p()/.iti\;i L"C n crl'~IJll Un a"'1' I de l'ri~t(t1! narc Ii apoi purr.u In Il1 mcntul rc pcctiv pcntru c.uc ,I rp\l pll'1.':llil. Ll Ll rcrinu: l-ormc! '-( "ir d

3X

DA. SFR (,U

, i-au r st truuisc " i lc \ a cm.mu pI.: masura cc vom avca nc ole de clc, acti nand a un pn '1 -n, ca un confid .nt.

lnlr-un mod .t: L:111(~ln~1 ir, S' pot pr()gr~lI11a C u.rrtur: cu scntim .ntul lubirii, ricniat sprc ( ~11t<1 P irs )JnJ or: spr' intrcng umanuutc.

xisl'j ) r()t1n~ a ansatii d mcditatic, c p ate Ii ere Illata .u un uart limpcdc, 11 nunt .a lini~til~I, P 'flint II brine rczultatul ornpl t. in rc. pcctiva m ditaric, . C cunoa stc traircu axcmanaloarc ri 1< lului. Pcntru acca: ta, ne a cziim dil mai c mod, 'U spinarca drcapia. purtfind in mana :tanga "ristalui Ia orit timp de 'ate;) minute. c inchid () .hii i : c aula S;l S' ajunga intr-o stare de rcccpiic I )tala ra~5 de impul: urilc c lc va trirnitc Cristalul. S a~aza ristalul In drcptul mhili ului, a inimii si a Irunrii, pcntru -i sirnti

ibrati ilc, dupa arc sc 'on .cntr 'a/.ft pri irca in cl. c pri \lC in "'ri'lal timp de ate a minute, dupa cure sc III .hid ochii ,i 'C uducc In mintc imagine . Pc rna ura 'C COil, tiinra lli xc muta in .ristal, sc .luoiadi structura sa 111 Ie ulara. 'c bsct a c;i tout ' mole .ulclc sol' sunt al.ituratc in .ornbin [ii ge mctricc : pc iii e. 'ri: ialu] cstc 0 f' nna purif 'ula J matcrici. ate 111 - Ie .ul .lc : ale ibr (1/'; la ace 'a~i trccv 'Il!J. I 1;1ri110 '~impuJ ib: cr atic, c pr t tudia asuc! aromii Jill mole 'u15, .lcctrunii din atom s.a.m.d. - rcmar-

a Iaptul a lie are .omp )t1enl,-l :1 murcn 'i vibrcaza 1<1 uni: on 'U rc tul, Intr - a rm n icc - J c P fl 'v cs I C P III ~ ; I i 11 d I V l d lJ U I j , ' o III i nu ('1 no pert P I u I. ceo n S t i - cntizcaza pr priilc free IlII.: .u.ordalc C .lor CO:-'1ll1 'C, cclor cx ist rue in ristal. Avansand a,;ICI, xc pout - .unoustc arm irua. pJCCJ cu inc! " cu uurcaga

rcatic, E .tc en () upend' rc a Spauului ~i a Timpului, .a trans ccndcrc

din dimcn .iunilc spu]i )-t 'I11P iral - CLlIl ixcut , LSlC 0 arne: rccarc ell Rczon nta C smi a i »u inuarcu pul: ~ni intr-o . tare Icgat:'j uni cu ni cr .ul. Din a c t nuclcu PCfS )nal rfl~unj Au .v arul. Adcviirul irurc 'ii 'r .atii, Adc-

nr cc poatc f cun: scut pc tl1~lSllrfl c ill\:'- !,jlll .um sa n ' a .ordam PI' pria

n.liinla cu pr ipriul nostru nu 'leu, ell . .rurul nostru. ell Lilli, tea. )J~ La atin a a casta rcalitatc. ca J .vinc propriul sanciuar - C 'C, ibil, in .cpand din ace t In merit. ori .and. ill a .c t stadiu d III xiuaric, c .tc nc .csar ,'j s respire pro lund pcntru a sc 111 'I\~in lc 'jturJ cu corpul lil.lC ~i <. canaliza

tarca de pa cia r larc cu ni .ul sprc rcaliiatca matcriala. Pcntru a ' 111- plcta a casta mcdit: tic, in Iina] ·c izualiz 'aza Cristalul in '( njurat de Lumina, strabatut de lumina arclui . i r diindu-lc la randul sau. \CUIll putcm sa nc pnvun ell pc un ristul, Iiind 'in .ronizati cu armenia "'0 mi 'a, de c-

f:IUS'J~\LO"I'En.\_I'L\

" :l 39"·:

nind un instrument (II Lumiuii, al Univcrsului al LUI. Trcbuie sa ne slmtim

. .

cornplct 1 i rnpczi $l lumi nn~i. intariti in propria noastra Sursa de Lumina. Gel

mai binc cstc ca IHcJ jl~ ~ ia sii sc !:IC~ av5nd la dispozitie un 'uart fum uri u, ori 0 Turrnal inii nc~gra, pcruru a n ~inula in lnann In momcntul cand deschidem ochii. Accste Pietro vor face pi.hnanlarca lrnirii starii de con~lHn\a cxtinsa in corpul [izic. Sc rccomanda, de ascmcnca, ca accstc Pietre Intunecatc sa Iic purtatc cfucva nrc dupa tcrminarca mcditatici, pcntru a sc asigura intcgrarca cncrgiilor, Acclasl rczultat sc poatc obtinc dacii dupa meditatio se poarta un (col icr din) hcmatit] c).

Cristale penlru terapi«. Cristalclc pot f] prograrnatc si pcntru amcliorarca prohlcmclor Iizicc sau psihicc In ,C1CCS~ scop, In Cristal sc implanteaza imaginca pcrsoanci respective in stare de sfinalaLc pcrfccta. ~n cazul Tn care cxistii () anumita su h:rinti:i. sc programcazii Cristulul cu irnaginca bolii respective rczolvuta, vindccata.

Crista!« ct' urnwa~ll a Ji dau: in elm: in cazui in care sc dorcstc a so darui cuiva un Crista], nee. ta sc programcazf eu imaginca pcrsoanci rcspcctivc perfect . 5naloasa., multumitii de viata sa, Icricita, Cristalul sc poarta 0. perioada de catrc persoana ce II darui,c~lC, pcruru a-l imprcgna cu vibrauilc sale propri i, ell dorimclc sale de hi nc ciitrc ccala 1:15 pcrsoana.

Cnstaiclc GC urmcaza a 11 dJIC In dar sc pol prograrna ~i pcnLru indepartarea obstacolelor v ~~~i i, pcntru aj utorarca ins5nf:ito~lri i. pcntru Iaci litarca mcditaucj, pcntru arlee are ncvnic persoanu ciircia Ii cstc dcstinat Cristalul,

Pasul al treilea: Implemcntarea progrumului

Implcruentarca prograrnului in Crista] sc f~~lcc, eLI. mici difcrcntc dependente de tipul de Cristal, aproximmiv in ncclasi mod.

ristulele Cit lUI sin?,lIrwlJ'/sr.:!i,n in palma rnainii stangi, drcapta Iiind tinuta eu palma in jos, caus, dcasupra CULU1u]ui. in accastii pozitic, sc proicc Leazli, (menta n programu I cu aj ulo ru l mfl i ni ~ d rcptc, Iormandu-sc unci rcuit energetic intre cei doi ccntri energetic] din palme,induz5nd~i CristaJut Proaramarca cste wrllujl'wl:1 atunci caud nu sc mai vizualizcaza Lumina

,_

ce lese din palma drcapta, ori cand nu sc mal sinuc riicoarc in ca.

Cri .... -talele ell dowi vliliiwl sc [in intrc cci doi ccntri cncrgctici din palrnc, cu varfurilc orientate sprc clc. Fiind cu dolta varfuri"accs'lc Cuarturi

40

UIlI Ioart versatile 111 pri intu : ell. ului 0 III ru, iar pr urarnul implcmcntat c. tc de xc bit d ' PUIClll ic.

Tustcrrl« pot 11 programme III bloc suu Iiccarc 'ri lHI In parte poarc prirni care lin program, ill cazul in arc in lust 'r sc implanicaza un singur program, sc pr clk;J/,5 a ~i la 'r i: talclc cu un , ingur var!. in azul In arc ~ .. introduc pr gram' dilcritc in liccarc varf, ccntrul d cmisic din palma drcapta c oricntcazii dcasupra 'ri: talult i rcspc ·ti , iur 1~1 'ci ulul 'mi. c

oricntcaza (mental) in a 1 urr. in ascmcnca cuz. progrumclc intro iu:

trcbuic a fie c mpatibilc intr clc.

Fixurea progrumului in 'ris III I lace rcpcuind impl mcniarca zilnic,

timp de apic zilc. In Iuncric de cr mplc . itatca programului. implcrncntarca acca ta zilnica PO;]t 'dura atcva minut "

1.4.3. Acordarca cu Cristalul

Pcruru a sc puica iucra in mod optim 'U lIll 'rio la I. trcbuic . a nc acordam u d. rta acord.iri: .u til Crista] (dar ~I cu -O;ItH:1 " ori cu alta per. oana

au cu un : sp .ct 1.11 icrii) cstc unul dintrc .clc mai unportuntc lu .rurj 'C pol f in ;talc. A .ordarca armonizarca, n.:prc/.illia c. pCl 'Ilatc,l de a ncutraliz mcntalul, pcmru "I cicvcni atat de linl~llla in ';il suf .tul intern Srl p ala pcrcepe Aut; arul. in alnnd arta annoniziuii. nc dCL oltiuu IlU numai .apa ritat a de a brine infonnaui interne vall r usc, i, in acclasi limp, nc antr 'nam

i mcntalul pcntru a Ii capabil :{l .ornunicc ell aile Ii. nne de viata, pc ni cluri mult mai subtile. 'and cincva . ' a '( rdc: /,5 cu un .nstal, accsta din urma d -. inc oglillua arc a rcllccta Lumina tndadiL In .on .. tlin~a. In vcder a linixtirii mcntalului, p .ntru a-I race apahil sa rcc .puonczc 0 per cptic m i lara, ... poarc Iolos: rllg~ciunca, intrarca in IIJ (de ex. prin Aut - control, Mind C ntr I ct '.) oga ( ri alt .. tchnici U' 111 xlitatic. lndi lcrcnt de calca de apr picrc (du '(/ .stc cor 'eta ~i c mdu:a c re 'I), rcvultatclc or vc rbi de 1a sin: un autocorurol sup .rior, mai multfi pace int 'riuara, concciarca cu urs Adcvarului, capa itatca de a a ca ac .cs I;] ini'( rm: ~ii altfcl inacc ,sibil ct. ri laic! p l rl ajuiourc .j III ;1~;1l ri prcrioxi in PI') 'C ul de act rdare-arm nizarc. ~1e rbc: un liml aj pre pnu, care p 411l.: fi iniclcs da '5 utiliz t rul p cda mcnialul limp xlc, curaiat de 'JnJuri negative, iar iuim

41

iii CS1C dcschisa. Evolutia Cristalclor cste foartc difcritf de cea a umanitatii, de dclinarul sccrctclc Creatici si ale real iUll:ii.

" j..

Acordurca cu Cristalul estc oarccum aS01n5 natoarc cu starca in care asculti atcnt sfatul de ncprctuit al unui Prictcn. Oricc noti uniprcconcepute, oricc astcptari initialc, oricc icmcri trcbuic lasatc la 0 parte pcntru a pcrrnitc minjii inlcrioarc s.5 pcrccapii imprcsiile emanate de Crista]. Acccptati llidi rczcrvc i magi nile spon t..a nc sosi te din s ubconst i cnt - clc s unt sccrctcle siintclcpciunea ~ransmisR noua de ciitrc Forrnclc cristalinc. Cu cat mcntalul SIc:. antrcncaza mal mull s.a ascultc ~~] sa comunice !n linistc •. raspunsurilc la Intrebarilc pusc vor SOS] lot maio rcpcdc, mai clar, mai spontan, pc rnasura c:c lumina Pictrci cu care sc lucrcazii arc acccs libcr sptC noi.

o 11H!h ,da de acordarc-armonizarc csrc intrarca in AUa (a sc vcdea lucrarca .. Autocontrul pentru avansati si nu nurnui" de D, Scracu) ~~ tincrca Crisialului cu varlu I oricntat sprc ccntrul de rcccptie din palma (st£inga,!a. drcptaci). Dacii . C r010SC~lC 0 aha tchnica, Cristalul poate n pozitionat la fel ori "in drcptul cclui de-al trcilca ochi (cu vfirful orientat sprc ccntrul rcspcctiv), Daca in accasta pcrioada exista vrco intrcbarc la care nu am. obtinut inca raspuns, sc roaga Cristalul s.;] nc permitii acccsul la cunoastcrca lcgaU, de problema respective. Sc roaga Cristalul sJ rcflcctc riispunsul din partca Adevarul ui in subconsiicntul nostru, dup2i care sc dcschide mintca pcntru a fi prcgatita de rcccptic, Raspunsul poatc vcni in cclc mai difcritc modalitati: simbol uri .. i magi n i, v ~zi uni ori cunoasterc dirccta, Indi Icrent de modul in care soscstc, cstc mesajul primit la intrcbarca pusa, in care insa s-a intcrpus amplificarca ~i Iubirca Crisralului. Pe In~sur5 cc avansam pc accasta calc, vom primi raspunsuri care inaintc crau de nciujclcs pentru no]; cunoastcrca va urea trcaptf dupa ·In.:apl;]~ voru uvea aCCC$ 1;1 0 Sur-sa intcrnf UH rna] Blare.

~n cazul in care avcri mai IULI.lh:: Cristalc, Pierre. Inccruqi s5 lc cunoasteli pI.! ficcarc; I~san·-Ic s.a vd. dczviilu ic sccrctcie lor (Ia can: avcti accc: $.i pc care avcti voic s5 lc cunoastcli, in tunctic de gradul de dcschidcrc, de initiorc). Pc masura cc asistati P ictrclc din colcct ia proprio SJ-~:d scrvca: di scopurile, lc aj utaii sa ~(! dczvoltc, s5-~i ducii Ia indcpl ini rc dcstinul.

42

DAN SERACU

- ------ -

1.4.4. Curl/!tFi'lI periodil'u .~i i"ciirctlre,{j ,eJ" Lum",,'-, ,1I Cri.,;taldor

Periodic, Cristaiclc ncccsita Ingrijirc. 0 data ]a I ~2 s,5plamani" cle trebuic s5 He spiilatc eLI apa curgatoarc, pcntru a sc indcparta praful adunatpc supra I~~la lor, praf care lc diminucaza acri vitatca. In cazul cdnd In urma tincrii Irccvcntc a Cristalului in mfina" acosta arc dcpuneri de sebum, de se indcpiirtcaza prin spalarca cu apa~i sapun. Dura sp~ larc, Pictrclc sc [asa ~a Scare sa sc usucc (cca 0' jumiitatc de ora), tar ]3 sr5r~il Ii sc d5 lustru cu 0 Ilancla moalc.

in cazul in care Pictrelc sum Iolositc in Cristalotcrapia proxirnala (asczarca de. Pictrcpc piclea Celli i III S u Ic ri rufi), de pot absorbi vi braiii to de s.urcrin\.a ale pacicntului. Pcntru a sc prcvcni en accstc vibratii s.a contarninczc celclalte Cristale ori alIi oamcru, clctrcbuic - eel putin un sfcrt de ora - [inutc sub apa curgatoarc sau (~i mal, hinc) apH siir,~l5. Durata s.palarii estc in functic de incarcarca Pictrci ell vibratii de sulcrintii. Crizcle de istcric, stri-

'i ~.

garde. p15nsul nccontrolat etc lac trimitcri la .0 marc cantitatc de ncgativitatc care" ulterior, va trcbui indcparlala di:n Cristalc. Pcntru si.guran~1. in ascmcnca cazuri, c ncccsar cu spalarca sa SL! faci~ 0 zi intrcaga sau Pictrelc vor 11 pusc in sarc marina peste noaptc,

Sc 11!1pUne sa prcciziim Gii si propria noastril aura cstc capabila sa prcia vi brati i lc negative ale pacicntuhu, motiv pcntru care SoC rccomanda protccua (11. .Auiocontrol"), prccum si spalarea Irccvcntfi a mainilor, eel pulin dupa ficcarc caz de cri stalotcrapie (proxima 15). ill cazul cristal otcrapici mcntalc, natural, nu mai sta in picioarc pcricolul comam inari i nici a Pictrclor din eclectic ~,i, nici a aurci proprii.

Atragcmatcnjia inca 0 d~lUl cfi, uaca spfilarca se j~ICC intr-o ap5 natural~ (parau. cascada, apa mil,rit ctc.), Cristalul trcbuie sa ric tinut binc, (chiar) cu arnbclc m5 ini, pcntru a so prevent "cvadarcaL• I UI ~i ,.Cl scunderca" in nisipul sau printrc piotrclc de pc Iundul apci.

i,u:fwcarea Cristalclor trcbuic facuta periodic cu lumina solarii, In general; Cuarturile rcclama 0 iluminarc de eel putin cinci ore pc sa,ptamam.a, de Insorirc directa. Pentru accasta, de VOl' Ii expusc pc pe rvazu I sau ba lconul Insorlr, iar, in cazul in. care sunt purtatc la lantisor, c ncccsar . ,5 fie purtatc

~ I;!I v·· ed ere" •

""Ig. .:,. _ " Ie •

43

In arcarca risialclor sc P()~llL lace si de III unul In altul. Pcntru ea en 'rgio lor sa trc: j lihcr lk liJ un Crista] 1,1 altul, cl mai bin cstc en cle sa fie pus' In triunuhi xau C~fC in jurul ~'ri. talului g ncraior.

rio tal .lc ma: mi .j pol Ii incarcat ' ~i prin amplasarca lor pc un lus-

tcr.

In Iinc, prin introduccrca 'ristalului intr-o piramida . c 0 tin lot incar area lUI, dar tIL data ac ·J~li.l cncrgiu (l ri nivclul in arc5rii) poat fi prca marc ~i poaic dcranja mcditariilc lilt .rioarc .u I.

Ex isui ~i uncle precautii r' care lc rcclamii 'uanurilc. Pcntru a I Ieri de stri '5 .iuni:

in ucncral, Pictrclc '\a Ill! Ji ' cxpusc un limp prcl lung luminii aniIi ia!c, mui a l '~ lei Iluorcs .cnlc. Prin accxtc Ire cntc nen turalc, pOL aparca ihr~l~ii mtcrmolccularc ncdoriic car' pOI till L: In Iina] chiar la modiII ari p rmancntc ilk structurii cri x tulinc.

- .. 5 IlU .. c cxpunii Picirclc campuril r mauncti " Prill rep: larizarc, pOI sa S~ :t~<lrg1 prograruclc din ristal

- dupii purif .arc, \oitqia ,,~tlincj ori .arca lc marc sa nu Ii r 'folo. it5. area pihtl'ea/.a ibrat iilc inliuuratc din Crista!' pc car apoi Ie poatc cda uartului urmiitur.

- sa nu Jlin~~111 'ri~t.tl 'Ie aliora ~i . (-1 Ill! I' permit '111 all ra . a n atinga -'uar!urik. I aca. 1()IU~i, S' inl~'lrnpl~ () .uin -crc accrdcntala, Cristulul sc pont ' purrf 'a puruindu-l peste noa) 1 • in sure marina.

- - . j 11L1 nc aprop: 'Ill tIL en .talc ill peri lad I' cand suntcrn lurio: i, uparali,lll.'lflri dcprc: iv c. i .o.uccc Lie \01' rc .cpriona aCC~IC vibratii, lc v r amplif '(I ~i ni I' \'01 rctr.utxnu: '

pc timpul II' IIl"p.,rtului. dll) ,-1 c u II ~-.! .unint it. Ji 'care rio tal trchuic ,fl Ii invclu ~ 'paral int '-lIll m.u 'n~d mo.i!c. ,1 .ord.indu-xc 1l1L:n\I' srccia la prntcjari I Vii lun! ... r

1.4.5, Efecte sccun darc posibi!e la [olosireu Cristalelor

Crisialclc sum ajutoarc Iourt .implc. dar pot provo .a. In tirnpul Iolo. irii lor, <..';1 ()dal~L ~i clc .tc sccundarc. ititorul tcrcbuic sii unoasca :ICCS(t; Creel poxihrlc. In.untc de a rolnsi 'uartul asupra prpprtL:1 per. oanc sail a

44

IhIS!R\(IJ

altora. Capacit.uc.t de tolcr.uuu ral:·, J~ accstc cncrgii 1101, cu care mulu drnIre nOI tnc« nil suntcm obi\,I1lIl!I, ucburc d '/.\ oltdtj trcptut.

Durc! I tl« t'lll', in umpul mcduauci \~'LI a cnstalorcraprcr pot aparca nSCIl1 'IH~a durcn, rna i dc!\ in I,t 11:1 Iruntu. l\l"I..'~' sunptorn csic cauzat de Cristalul care I11ndull.!.11.:1 c.impul cnclg~tlc ;11 crcrcrului vt trcbuic intcrprctat ca un proccs poziuv gCllertl1 de ' 'CI1:lrC41 ccntrrl rr uuuiuv i.

In cazul 11\ care, 1'1..: timpul unc i ~Ldintc, apart: durcrcu de car, sc va indcpiiria Crista I til (Crivtu lc lc). Si mptomul trcbuic c.;a III \jl<.l rJ in catcva minutc. dar ponte dura III uncle cajun cluar ~i 0 z i, ill Iuncuc lie scnsibrlirutca sau grndul Ic vuprainr.ircurc a PCI vounci rcspc '1IVC, lntr-un axcmcn 'a caz. In Or!!~H1JSIl1 ~l intrat prca rcp ~dc () cnntitatc PI·C.I marc dill accstc cncrun subtile Car.lclt;lk'a I( kr:lI1t:i a Ii 'l':lnli~1 drnuc 11I)i dikr;) ~j '" PO(JtL' \tdhtli dour pnn cxpcrimcutar: J1l'-:~',I\IIC,

{o/lrl/h'if(/lri d ttinat«: t'I1('/:t!f:'ti"il, de upu] uno]' miri xocuri .,cil:ctricc". scnzaiiu unor In\ iu ri. irucpauui In cclc !l1~11 dilcritc loc uri .ilc corpului rot ~lpal '<I in rimpul r, Il, .. iru ('II I,d 'I~ r, In condui: norma lc, accvtc <cnzaiii nu durca/a mai mull dL' l ~Il~\ a nuuutc, dar 1.1 cdintclc intensive (it: cristulotcrapIC clc pot dura l hi.rr C;-IIc\,l Ilk III !~(,llcr;1l. clc apar pc ncclc locuri ale corpului 1I1\lk aut a S.Il! unul .luurc corpuri!c en 'lg~lIrc cxtc dcfic it.rr, xcmnaliI,[tnd acuonurc.i Cnvt.ilclor C,IJ'C inccurc.i .... :i cclulihr '/L' crnnlc.

Aliitur: de a'C tl' :-,cl\/:qii de tunuc.ituri, pot ~parl:a ~I fluctuut ii ale tcnipcraturu corporate, v ahu : de cc1ldllla, IlIl.il/irc(l sClllllall/cCI;.a prinurca cxcrgrilor crivtul inc iur IJl'lrCa chhcrarcu cncrgulor, In vcopul mcniincrii ccluhbrului.

Dacii, In timpul mcduuuci \,11I kf,lPI'1 ( prox unnlc ). orrcarc duurc acestc ~ ll/,a\ii aparc Intr-p lilt 'Ihll.lll' prc.: m.irc. sc \(1 iudcpfirta CI'I~131ul ( nstulclc) de pc l' lrp. lrchuic S~ .. c lucrczc incct, sa \C 1.\ T tunp c rpului .5 xc ohisnuiasca ell cncrgiilc l'11Sl.llL-lpf, Accxt pInel's nu pnall' Ii grahit sub nicr o forma .

.. unoncul«. in unci' cuzuri, pn,lt~ dP:ircC1 umortcula, mui al ''\ la uncle aranjamcntc icrapcuticc de l'ictrc. lcnomcnul sc produce dall1J 11:1 Iluxurilor cncrgcticc cure JP~lr intrc Cn\l .. ilc. I"G"I1Cctl\ inirc .lc !\1 nor. PI1I1 indcpartarca Pictrclor. scnzuua JI~p'IIC,

Diaree .. supiiriiri stoniucale. Accstc scnzatii pot aparca 131 0 iradiere cristalina prca lunga. Ambelc sernnalizcaza ca cncrgia crista lina a Iost mai marc, pcrioada de iradierc prca Iunga pcntru pcrsoana rcspcctiva.

Daca ascmenca senzatii apar la purtarea unci Pietro noi, accasta trebuic schimbata imcdiat cu altamai mica, mai putin cncrgi.LJta ... [nur-un ascmenca caz, Cuartul cu dona varfuri sc va schirnba cu unul (eel mull cgal ca marirnc) cu un singur varf Scmnalul sc datorcaza Iaptului en nu s-a; putut obtinc inca obisnuirca organclor interne ale corpului cu accstc cnergii. Scva crcstc trcpiat timpul de purtarc .:1 Pictrci pana c.and sc obtinc tolcranta perrecta din partca corpului,

Daca am montat Cristalul lntr-o sanna de cupru (Cuartul prcfcra ar. gintul si aurul, dar tolcrcaza si cuprul), se va schimbamctalul cu unul dintre cdc doua,

In cazul in care scnzatiilc sccundarc pcrsi La; va trcbui scurtata pcrioada de purtarc la cca 2 ore pc zi, p.in5. dind rczistcn]a corpului crcstc in mod corcspunzator. dura care, trcptat, prelungim durata de purtarc,

In cazul in care $C considcra ca diarcca (ori sufcrintclc stomacale) a aparut in urma unci. anumitc aranjari terapcut icc de Pictrc, tratamcntul trebuic oprit pdn[j la disparitia complete a sirnptomclor .. In genera], 0 saptaota.na cstc suficicruapcntru cluui narca siruptomclor lizicc si/sau psihicc,

lncomputibilitate« poutc aparca la pri mu folosi I"C U fortclor cristaline, cand eel mai des sc simtc 0 anuuliHi incarcarc de tip ncgativ. In momcntul in care a lnccp ut dczvoltarca consticnta, ficcarc dintrc noi devine lot rnai sensi-

, >

bil la sl~mulj:i extern!' Vom Ii ca un aparas de radio acordat foartc [in; c.21pa~

bili sa rcceptionarn cdc mai slabe cmitatoare. Ceca cc pfina atunci nu ne-a dcranjat, poatc dcvcni cxtrcm de: iritant. Accasta scnsibilizarc este un Iapt ce aparc In acclasi {imp ell ri licarca spirituala. u are tratamens direct Este su llcienta consticntizarca crt rcprczintii un scmnalal dczvoltarii.

/~nprtl~"fiere{l .. .utiureul« ", Ascmenca cnzati i pol aparca in urrna unor scdinte intensive de cristalotcrapic, Ele nu [Ole dccat sa scmnalizczc clibcrarca de dilcritclc tare psihicc, Esic posihil sa simtim 0 dcplasarc Intr-un ail spatiu sau 0 rupcre de rcalitatc. A 'cast.a tare, de obicci, dispare de la sine intr-un timp scurt.

Excepti], Majoritatca pCI' oanclor care foloscsc Cristalcle nu sc inlm~ Be c niciodata cu ace. tc scrnnalc. Totusi. datorita ex cptiilor, rni-arn lenni

46

f) \~ . ~RA( l'

. a lc prczuu rnai "IJ~. d .ourccc cl ' pol apar 'a la cc: mai UI kri~i ind.vizi. alal ill planul livre. c.il -. 1 in eel spiritual.

Dixpariua .iccstor scnvaui It prclungirca III .rului 1I "ristalclc cxlc un scmnal imbucuriiu r, .c nc in lica Iaprul r; orgunismul s-a obisnuit cu noilc cncrgii. In azul in carl: s nstut.i accasui amcliorurc. inscamna di persoana respect] a cstc capabila deja sa accept' aranjnrncntc cri-ralinc mult mai putcrnicc.

1.5. FOLOSIREA CIJAI{TlIL I i~ TEI{API TARA

'0:\11' E:vt E~-

P' iimpul unu i prOCL~ de crrvtalotcruprc, IllJI ale: dupa tcrnunarca accstuia. csic loartc important :-.~'i c aloe' pU!J1l ump pcrvoanci rcvpccti c pcntru a 0 ajuia III [ormurca uuui progralll personal de inucuncrc Acosta c. tc, pOLl tc, unul dintrc c .lc mui import.uuc aspcctc ale programului de indccarc. Pc umpul scdintclor de custalotcrapic, pcrsouna rcspccriv a arc ucccs la ur c prolundc ~i . a rc de cncrgic bcncfic.i. punandu-sc bazclc . clurnbarilor c vor a ca loc in en. Dar italiratca cunouxtcru respective S~ picrdc, ramane doar 0 ununurc dacu I1U cstc jllc(~rporatJ in III It! Jcti in 1.1\3 cotidiana. De I11UItl.: ori, dllpa 0 anunuta P ri~)ada de limp. sufcruua inl~llllral5

p at i i din nou, daca IlU . c schimba intrc limp ohiccrurilc mcntalc. cmotionalc, Iizicc. care au dux In aparuia ci.

ldcca c tc de a ajutu lie .arc r~r~()aIlJ in a-, I a .u a rcxur: clc proprii, in toc de a fa 'C dcpcndcutii de tcrupcut (sau proccdcu icrupcutic). Rolul ( ristalojtcrapcutului cstc til: J (lSistil sulcruulul in proc .su] propriu de VII1- dccarc. Pra tic, IlU cx i: t5 tcrapcut care sa vindc .c p' cincva Tori. d: r absolut lo\i 11\1 fa aile iva dccat sa OlJUI ' pcrso.ma rc p 'cti\ i1 ~J s« vindece . Dar, de a. .mcnca absolut lo\i sun; r xponxaluli de transformarca in rcaliiatc a proccsului de indc arc. )ri. .cs: proccs Ill! sc tcrmuui In morncntul in care imptr mclc de sulcrinui cu .arc a venit pcrsoana rcspcciivii au disparut. rcbui ~ UCPll~(: clortun constantc ~i continue pcntru a incorpora sclurnbaril 1,;. -au produ: in ruvclclc .ubtilc ale vubconsucntuhu ~i supraconsticnlului. in general, oric ~ ~ul"crin!5 apar in urma unci crori (mcntalc. spiritualc ri a victii fizi L:). cc duel; 141 dczcchihl rul pr)' csclor biochirni ., din

47

rganisrn. Dupa cum sc stic, tl .. nc pre ccsclc din rgani mel vii unt pr - ce c de cchilihru. in urma llllUI "accident", accst c hilibru est dat pc to cap. 7stc [~l\ ofl/al unul dmtrc scnsurilc rcactici, 'C ducc la aparitia ufcrintci. in cadrul proccxck r 1 .rapcuti 'L:, .ufcrindul csic ajuiat sa Iavoriz zc rca ~i(l In ~CIlS invcrx, Pl.lllU !J rcstabilirca c hilihrului. ar daca ace ta va continua iura .intcrioara (de cxcmplu daca un til 1'0. pc baza ncrv a a nu i i va : himba modul p, ihi de a trfii ), su Icrima a rcaparca. T cmai aici rczida rc pori snbilitatca tcrupcuiului. Ll trcbuic ~a fix LC, .5 .Jmpamfmtczc' rezultatclc or [inure. s·j Cl nsticnrizczc 'U (Iostul) sufcrind moti ul ap ritici holii ~i po. ibilu atca de a prcvcni rcaparitia ci. EI trcbuic a II ajutc 'j in pcrioada urmiito.irc icrapici in tl-~i sclurnba modul de ia\a, III dul dL: gfindire. In c 'I' mai mulrc ell/uri. 0 ridicarc 'pirilllal~ u sulcrindului pc p 'ri< ada 1 .rapici ii ac 'kl\.:tl/a pr ccsul de (aut lvindccur .

1.5./. l cditutiu ('II Cristulc

Primul P'\\ in tcrapia cr isialinf csic rncdiuuia .u ri: talc. Prin mcditatic, sc in\'(l!a COIle .ntrar ',I atcnric: " i I rotc .tarca nc a, Ira prin planul material dire t in cca de-a Pdlr.J 1)1111 'll"ll nc, iar, ill ct.ipclc a an 'at .. in Dimcnsiurulc Sup riour '. cca cc sc i!l\';l\~ acolo ~C inccarca a II adu: in lumen noastra. s ... truduc in limbajul mat .riul. sc inicrpr 'le;1/.5 '( nlorm C pacitiitilor sale spiru ualc. . c ajungc Itt mi .zul lucrurilor. la cnuzclc care tau in • j1< lei lor, la Adc flrurik a nc '~lrJk.

Pcntru mcduaria cfl~talina, sc va rcz Tva intotdcauna JL' "'ca~i pcrioa r a zilci, {S;] .um (\\ 'Ill rczcrvata { pcriouda pcniru , )11111, pcntru 11 esc etc. peri ada are, ill [in.tl. :-'L va unplcmcntu in "orand" bioi gic personal.

Pcntru mcditaua lTI\t.din~ . ponte 1"01 ,i ricarc dintrc l'rcirclc utilizutc 111 .rist.ilot .rapic. ;\ 'casta \'J Ii purtuta, In lunctic de intcntia de a primi "11I tic a da .ncrgia CfI\lallll[l, in 1ll~·1Il~1 sttlnga sau in c 'I drcapta ell v.irI'll I .prc pulm.i. rcspccuv in al~II'a uri ill drcptul cclui de-al trcilc a )(.:111. cu

arful sprc ( .cxtu, rcspc .tiv III alaru. 'J'I~talci p( t II urnpla .atc .. i in zona izibilitaui opiimc. pcntru Iocuhzar '3 mcnt.rla in cl , in 3cCSt caz. clc vor . crvi ca ohic .l ' . imbohc ' p .nu u .on .cntrurc.

Cunrturilc Illllj1t.:i'1 xunt cclc 11l.1i important \ Pierre lolositc in mcditatic in pnrnul rand, clc .unt loloxitc pcntru -umularca chakrci coroan 'i (cncrgia <upcnoura din corp. loc.Jli/,ala ill C'1p). Mcdiiand ell lin ascmcnca Cri,tal, ccntrclc . upcrroarc vibrutionalc n ~ pOI adu .c intr-o stare inalt5 de COI1- ,tilllta. Alaturand uurtului un Amcusi, ampluva! pc lruntc SI 0 Citrinii, pc zona (subjombihcala, sc illlblln;'ilJ\c~C mull rczultatclc.

Pcruru inccput, O~ pn:rcrill~fl, mcditau.i ... c va lace 111 prunclc ore ale dimincui, la lcl ca ~i invatarca intr.iri: in Alfu Mcdit.uia inaintc de a adorrni pcrmitc mintii sa sc odihnc.isca pc tirnpul nopui, lTIr;j iarclc sire ului acumulat in tunpul zilci. 0 impla mcditutic clc 'luata d ~ doua ori pc zi, calc 15 minute, aduce dupa . inc, intr-un limp fl artc scurt, s 'himbari benefice in organism.

F losirca J doua Cu.uturi fumurii pcrmirc li'\:1I'Ci.1 clc .tclor . ubtilc ale Cu rtului sau ale Pictrclur uuhv.uc in tuupul mcdu.uicr. In at.ext CJL, Cuar[ul . C va arnplasu III drcptul chak rc: coro.mci. Amcustul ~i Curina (dacfi sunt 101 site) xc dcpun in po/i!ille date mui \II~, iar cdc doua "u.irturi Iumuru ~ ~ vor lin' in mairu. ill ~ltlll"d ell varlul sprc palma, iar in drcaptu cu varful in afara. Idcal~ ar Ii Iolosirc» ;1 dOllJ Cuurturi lumuni cu doua firfuri. in accasia mcdituuc. in p .. ir .. rlc] ell cnuccntrarca pc [ umina priIlHt5 prill interm diul Cuartului de pc ·11.1I--ra corn.mci, \C \3 vtvuul iza scurucrcu cncrgiilor ncgatix c (intunccaic) a lc vulcrintci ~pr\: pilrn:II11. dczlocuuc de albul pur al Luminii. Durata mcdu.uici In <lCC I GIl. IHI va 1"1 nuu m .. ire de 10 minute, dupa care atcniia \C va indrcptu sprc intrcuncrc. cum ar Ii afirmaiia, reprogramarca consiicnta etc.

Afirniutiu rcprczuuii rcpcturca UIlCI prop()/.I~ii mcnitc ~a ajutc 11.1 crcarca unci imagi ni sflnJtoa~c dcsprc sine. i 11 cadrul a firma I iCI, care cstc naturala in programclc de imrctincrc, ~ ~ va pronunta de ficcarc daHi "sunl" III loc de .voi fi' . Afirmuua rOIO~IUl va Ii iiuotdcauna in rcluiic dirccia ell cxpcricnia per onalii )i Cll xchuubari!c doritc '\:i aihj loc ill umpul cristulotcrapier.

nu dintrc afirmatii, dco-cbii de putcnucii, cxlc cc.i a lUI Enulc COUG: .Azi mil Il11t mai binc dccfit icri, dill to.uc punctclc de vcdcrc", c: rc, in stare de vcghc ( tarca Bela). .., , va prouunia de catc 20 de on dumncata, la trczirc si scara, inaintc de culcar '. in t11llP1l1 mcdituucr. cand S-eJ atins starca Alta. e tc sulicicnt sa sc pronunic l sillgura da(rt.

49

---_--

o aWl afinnatic, care arc la haz5 prcccptclcnoastrc crcstine de Iubire, icrtarc $1 cornpusiunc, C$I.C: .,StUn. pl in de I uhirc, cue: m~ hrancstc ~] rna ajuta, in dczvoltarc, H intcleg ~i iiicrt pc 10\ i din j uru 1 mel! pcntru incapacitatca lor de a hn~ satisface ncvoi lc. Tuturor lc trim il luhirca ~i lc multumesc pentru invalfilurdc pc care mi lc ofcrii permanent Muliumesc lui DUITlnC£CU pcntru c5 Ill-a inv8t8l adcvaraia Iubi rc, icrtarc ~5] compasiunc.'

Accasui a Iinuat ic, rcpctata in mod sinccr, din toaHi inima, ducc treptat la ridicarca subconsticntului pc 11~V6k: supcrioarc, crccaza nci cal. noi ~a~ bloa nc ca pabi 1 c sil sch imbc vcch ~ Ie trasccmcnta k ~? i cmot i onal C, Be schimha trcptat viata intr-urra corecta, crcstina. Od;1l.Ji in,>lalai5 0 ascmcnea vi(lla~ inccp .s5 apara schimbarilc de hinc ~i in viatu flZic5, 'in starca de sa.n5tatc a corpu 1 u i fizic .

.1.5.2 .. A,r.m.,ja."u!nte .te.ral'cutin! ('u CI"i.\;luJe de ellur,

Aranjamcntclc icrupcuticc cu Cristalcie de Cuart joaca un r'Ol dcoscbit In rcacordarca c'lmpur~ lor cncrgcticc ale corpului, in dcschidcrca si activitatca ccntrilor energetic i, in lonnarca unci sloJri de binc gcncralc.

j n proccsul tcrapcutic csic uuport.mt nu dour S[l sc ti na corn de simptomcle fizicc, ci ~i lk cauzclc mcntalc ~i cmotionale. Pfina la ora actuala, cxista doar catcva mctodc care pn1 Sri trutczc in mod cfcctiv blocajclc subtile mcntale ori pccclc ale in i mi i, Prin puicrca rcrapcutica a Pictrclor, pot n ajutate corpuri Ie nzic, psihic, emotional, cxisiand posibi litatea de a lc armoniza cu Sursa de cncrgic/Luminii.

Cristalotcrapia, prin i nturmcil ~ u i artci dL~lnUll:ri i Pictrclor, cstc una dinIre tchnicilc cclc n1,]1 aV~U[s.31c,. una dintrc mctodclc cdc mai c ficacc de puri[icare a aurci $i de indcpartarc a traumclor impri mate pc accasta, iar prin cclc de mai Sl~S pcrsoana respective (rcceptorul) ~HC posibilitatca de a se cupla plcnar Ia propria sa SHrs5 de ndcvar si putcrc, Odata Indcparratc vcchilc sabloanc, rcccptorul ponte spcra sCI 8ib~ pulcrca de a schirnba ~.j vindcca, de a icrtn, de a luu dccizri consucruc $1 optimc, puterca compasiunii. a ra.hd~'iri isi, dcasupra tuturor, putcrca luhi I'll, Cristalclc ~j Pictrclc sum asistcnti de niidejdc in accst proccs de autoiruari rc, prin rnarirca canlilrlti~ de

50~: _

lumina. prczcnta In aura, cure, 13 rfindul sfiu, stirnulcazji activitatca domeniilor subtile ale Iiintci.

I:nHmpuJ proccsului tcrupcutic, Pietrclc dcvin forme cristalizatc de Lumina: clc, odata plasate pc ccntri i. energetic i de pc corp, transmit accstc vibratii tamaduitoarc, Elc, Cri stalclc, actiencazii ca n i~5I~ caializatori prin intcrmcdiul cur-ora se pcrmitc accc ul plcnar al vibratiilor Luminii in aura umaria. Accste frccvcnte cncrgctice amplilicutc dizolva ~i disipcaza urnbrcle din aura care dcrcgleaza buna luncuonaro si cchilibrul corpului fizic, Prin rccircularea accstor cncrgii subti lc de ciitrc Cristalc, in urrna actiuni i lor asupraaurci si corpului Iizic, rcccptorul arc pnsibil ilatca sa sc dcbarasczc de tal cc csrc vcchi, pent n~ a putca primi noua cnergic, lolosind-o pentru a-si crca 0 idcnututc pozllivi1. bnLat5 pc luhirc )i adcvar intern. Accstea, la nindul lor, vor dcvcni lund.uucutul rl'C CtHT sc va coustitui 1l0U(l viata, noul mod de viata al lui/d.

,

1.5.2, I. Cristuloteratria ell ('liar/uri

Scopul nranj amcntclor ilc Cuurturi care vor Ii, prczcntatc cstc de a ,ij uta pcrsoana suterinda sa sc vindccc, sa-si mobil izezc lortclc pcntru rccchil ibrarca encrgctica a corpului. Pcntru obtincrca rczultatclor scontatc, nu sc rccomandii ati ngcrca dircll~ a corpul u i pcrsoa nci respective cu rlila in i lc. Aranjamcntclc prczcnrarc permit corectarca slcrci cncrgciicc, a aurci persoanci respective. cu ajuiorul Cuarturilor si a propric] cncrgii.

Crisialclc corcctcaza cncrgi ilc dczcchi libra lC,iar rnfiinilc oricnrcazasi concentrcaza ll uxul lor. Crista lelc asczatc in j urul corpul ui pcrsoanci sulcrindc crecazil un cfunp special energetic cu clcctc benefice. ACL:st camp polarizcaza campul dczcchi 1 i brat al su fc:l"ludu]ul, ii cxtragc vibratii lc cxccsivc, respcctiv pr:in aditio 11 compenscaza curcntclc din aura.

La accasta $C ada ug5 vi bratiilc di n corpul tcrapcut ului, concentrate prin vointa acestuia sprc puncrclc xu lcriudc.

Responsabi I itate« Ie rupelo u III i

Ca tcrapcuti, inaintc de a nc apuca de 0 scdi l1~il de ajutorarc a cuivn anal in sufcrinta, trcbuic sa cunoaslcm c.:lt mai binc clcctclc sccundarc POS]~ brule.

51

In timpul UIlC] scdintc de cristalotcrupic, trchuic usumata imrcaga responsabilitate a actului, Personna su krtnua nu va f li'isalil singura nici un moment pc perioada in care sc alla sub lin aranjamcnt de Piche. Ea trcbuie obscrvata eu atcnuc, pcntru a sc putca intervcni opcraiiv la aparitia oricarui simptom sccundar, Estc rccornandat en, di n c.ind in cand, sa fie consultata verbal daca nu are vrco plangcrc. Trcbuie sa sc acorde atcntie sporita unor simptornc ca trcmuraturi, scut uratur: de cap, transpi ratii, pifins, dczorientarc psihica, Daca aparc oricarc dintrc accstca, scdinta tcrapcutica sc va intrerupc irncdiat, iar Crista lclc ~~ vor indcparta ala1 de pc corpul pcrsoanci respective, cfit ~i din jurul sau. in coruinuarc, S'L.; intcrvine dupa cum sc va dcscric mai jus. in [unctic de scnsihil italca pcrsoanci respective, prccum $1 de simptomclc care au aparut, sc va rplosi una sau ell iar toate tchnicilc prczcntate, In scopul rccchil ibrarii sale. Stint cxtrcn: de r;"I1'0 cazurilc in care starca cuiva nu se rcstubilcstc in cJh::va minute in liuutc normalc.

Eliminure« reac!ii/o/' de rusnun: cmjw}"u/l'. ('and cncrgi ilc corpuri lor su bt i ie sc acordcaza C U cc lc a lc C ri ~ la I cl or ~i, sc J rmon i I.caz;:i. poate aparca scnzatia de !'rig sau de Illc~l/.ire, lJacil ciucva cstc l!XpUS prca mull vibratiilor cristalinc poatc prezcnta chiar JmL:~di sau c p,osihd sa siml.a In cdc mai di lcritc locuri ale corpulu i SCI1L<l\i i ascnuiniitoare in!l.!ptHurilor, Iumicaturilor. In cazul unor rnaladi i de tipul dureri lor de spate, cap. gtH ctc., accstc Intcpaturi, Iurnicin uri scrnnal i zeal.?! 6. en -rgi j lc inc5 .Jucrcaza". Pcruru eli minurca accstor sent.alii sccundur. . .:::

a - Sc va ucopcri pcrsoaua rcspcctivii cu 0 piHur5, pcntru a se rcstabili mai rcpcdc temperatura corpora 1fI,

b - Estc I;"]satil culcalfl eel PU! in t i nci mi nulc, dupii care cstc intcrogata daca mui J1crsista semnulclc. Duca da, sc stropcstc P('! Irunte si pe inchcicturilc mainilor ell catcva picaturi de apa, pcntru a Ii aj Lltata sa-si rcvina. in caz de neccsi l~' tc, pcruru rcslu hi I ircu circu I ... q~ci sungvinc, SG poaic apl ica un usor masaj pc picioarc ~i braic.

c - S~ ridi t;(_l usor in picioarc.

Elinunurca reactiil:»: sccundare psiluc«. Dupa scdinja de cristalotcraric, persoa nu n:spcc l i va poa tc [j (even tu a I jbulvcrsa t5. poatc a vca acccsc de pl<iI1s., nu poatc rJCC nl\li unor sentimcntc adusc lu supralata (angoasa, ura, lipsa autoevaluarii, gdozi...: clc.). Tcrupcutul trcbuic sa 0 l~ldi sa il1t.clcag.~ di clibcrarca sent imcntclur III subconsiicnt s-a facul 111 urrna ~.:din~ci de crista-

52

DA:4 S~RACU

lotcrapic, Trcbui c sri i sc ex p lice pc rsoa I'll: i respect] vc di ioatc accstc scm na]c sunt rcacui pozitivc cc trcbuic iucurajatc. Trcbuie sa i se vorbcasca, sa fie incuraj aiti. trc bu ic ascul Lalfl. ia r prin inchidcrca ccntri lor cncrgctici - a chakrclor - s5 0 rcuduccm intr-o stare cncrgetica cchilibrata.

a - Sc l,as~1 pcrsoana culcata pe locul undc s-a Iacut tcrapia.

b - Cu dcgcuil ilr~t~llorcorcspunzii[or emisferci intuitive ii atingcm chakra coroanci.

c - Ii comandam sfi-~i vizual izezcmcntal cum sc inchid pctalclc albc alcacestci chak rc, Prin combinarca cncrgiilor noastre cu vointa sa, chakra se va inchidc imcdiat.

d - Sc rcpcta inchidcrca cu chakra a,1 cclui de-al treilca ochi (violcta) $1 cu cca a gallej ului (albustra),

Opcrajiilc de. mai sus iznlcaL,~ pacicntul ra~5 de cncrgi i 1(: subtile, in continuarc, ajuiam pcr.':ioana rcspcctiva in rccupcrarca cornplcta a constiintci saJe.

c - Plasam ambclc pulmc, cu degctclc putin rlcsfacutc, in drcptul plcxului sil u solar.

f- Prin miscaridc mangaicrc, coborarn trcptat rnainilc sprc chakra ombilicala, sub 1mbilicah1. cliakra de baza .. apoi de-a lungul picioarclor, p,ana sub labc, Prin nccastii miscarc, cncrgi i lc spiri tualc adu nate in zona chakrclor supcrioarc sc scurg prin celc infcriourc in pamant.

g - Ne scuturam dcpc maini surplusul de cncrgii,

h - Ajutiun pcrsoana rcspcctivii s5 scasczc ~i sa-si mistc mcmbrclc.

o alta ruoda litutc de a ajuta pcrsoana in a-si rccfistiga lcgatura ell rcalitatea CSlC:

c - lndicand cu dcgclul arat:Jlor sprl! plcxul solar, ajutarn pacientul sa vizualizczc cum chakrn accasta gan)~n~!as5 rijLEidtl~ r~na la chakra subornbilicala.

r - lndicdnd aCUlH cu dcgctu I ariuiitor sprc chakra subombjlicnlii, ajutam pcrsouna sa vizual izczc cumaccst centro energetic portocali U lasa radadnipJ.oa La chakra de baza,

g - Mental vizualizam, impreuna CLI. pacicntul, cum lumina rosie a chakrci de baza sc sClIrgc prin picioarc in r)Grn.5nL

Proccdcul acesta aj ula pacicntul so. sc pamfuuczc in planul fizic, prin legarea chakrclor infcrionre eLI Pfimantul. Metoda de canalizare a cncrgiilor

sc pont ' folo<"1 ori J ' C:ll . 011 'llll':";) <"C .... untc prea .. sprritualizat" ri cf nd simic ';1 ~I-a .. ucrdut' I .~r:lll ra cu 11I1lIe,1 r ',d~l. IiI-ie-I.

in fine. 0 .1It:! pP rlulu.uc tIL- rcccl ilibr ar L'lll:rgcllca 0 t iprczinta 0 plimharc (prc lcrulu l dimll C~IIJ, r' rou.i ~1 III pi .ioar clc }2,O, lc) intr-un par , pe ma lul un 'i ape. pc m.ilul marii. cv .ntual irur-o /()11;J ~l;illc()asa, Per, ana ponte slm\i cluar doruua de a sc culca pc \P'llc. -,1/, ill (\11"" st.ircu ru rmala c rcstahrlcstc ~j J11~li r .pcdc

11''(J_!.!.rilin·({ pcnuu ,\et/lII.'(/ cI .. · (j'j'lIl,ie

lnauuc de inccpcrca unci .cdintc de crixtalorcrap: '. sc r .cornanda a sc indcpartc>c OrICe obicct mcta!ic ('c;l:-., c.uaruma. portofclul ell moncdc ,t .). prCl'lI111 .... i lnjutc rii!c cu Crt talc. lc pUl5nd provoca distor sruni al cfimpului cnc rvcuc. PaCfL'IHlll i, i \',1 sco.uc to.ur luunclc slramlc ori lc va de: 1:1 'C,

Pcntru icrapic. vc n':C0Il1;1I1 1;, un aml» 'J)l lirusrit, ell iluminarc diminuala, 1 )acJ "C t 1)1 <rc. pc I't Jld,t1 '1)( al ' PUJ\l,; 0 1l1l1/ic5 rcl.ix antf (VI nidi, Mnn icvcrd i, 130Lllcri ni , PI' '( l.1 .... ll'! ct ',) ill surcl i !la, pcntru .al marca pa .icnt 1Ilui xi cluuinar ';1 1I11111Cn1l'!pr J runjaruc. S' pot aprindc bc\i~oan.: pal Iumatc

(! -- 2. in luncric de 11 .uunca C;IlIlCr -i), prclcr.rl il dill s.uu.rl. cure, p cfcctul calmant. au si lIll c lcct d ,/illl'l.:Ct:U1l .il .. rmhi ntului.

Sc r 'l'o1l1and~1 CI, III prculul»], p,lliL'nlului sj I SC cxplicc cat ma: in amiinunt cc '\L: \~l int.unpl.). I '\a cere " .omunicc (IriLC .... .himbarc simuta, imcdra: C 'I s~;'\i/CJ/i1.

Ar .. mj.1I11 '11l~ c crt t.ilrnc ... c rerum .. II1d..i ~:I lie (pe C;,-It p< srhil ) or.cntatc pc Jln..:<:\i:t ~(\ld-,'lId, CiljH I par icutulu: \'\1 [j orienta: \pn: :\ord, iar picioarclc \pn: ,'lid 1),ll:1 .rr.uu.un 'Jilek d" l'rI\I.lI' \c r,lL' ill cnu j"rJ Sudrca, lluxul 'ncrgl 1(,1' \,.'"q,tIIIlC C \.1 111\l: :1. irlll)rc:lIld l'rl t.rlcl cu 11'0" 1',1\;] de p< /.qia indlCtll:1 in cclc l' ' 11111\\:,1/:1. Pc c.il \C P' .uc sc \ ,I cvua pI czcnt.: COIlductorrl u clcctnci. I 111 P;-l<':.Jlc, aces: dcv nlcrut c: tc J"l:l1IJ/abil doar 11 nujl - cul n.uurii.

Pari .ntul '" \'<1 ndl;1 pc JP, x.iu pc I1lLl\a J' tr.uarucnt, pL; spate, (II piciourclc inun-r 1I1l1l1 l;,-Jn!,<1 ultul. Br.uclc xc v or I;'ha ulaiuri de corp, inu-o POLI\ic comod.i. I);IC:l dorcxtc, cl poaic ~..i illdlid;i ochii, intr:IIlJ intr-o st.irc sllpcrlicILlI;} de mcduuuc (/1)11 ilc .supcrilhlr' /\11'-1), pcntru o rc lax.uc mu:

54

---

DAN SERACU

buna. Efcctul Cristalclor csic ell atit ma: buncu dil pacicntul cstc rnai relaxat.

Modali!ateagenefahi de asezare t.r Pietrelor

Accst tip de asczarc a Pictrclor poatc apcla la oricate Crisiale sau Pictrc cu d;e~t ljmiiduilor. Elc pot n pla all: pc ccntrii cncrgetici ori dcasupra oricarci zone congcstionatc sau dczcchilibratc, In uncle cazuri spccialc, sc pol folosi inrr-o si ngur~ scdinta pani'! la 0 suta de Pierre di Icritc, arnplasatc in mod corespunzator peruru cchi I ibrarea ~i alinicrca cnergi ilor subtile ~i ale celor Iizicc, Ascmenca aranjamcntc ClU ~i un aspect cstctic, putandu-sc obiinc chiar dcscnc dcosebi l de atractive.

In general, sc va pune eel putin calc 0 Piatra corcspunzatoarc pc ficcare dintrc ccntrii encrgctici, inconjurata cu allele. pcntru a SC: crea efcctul dorit sau fluxul energetic ncccsar. Totusi pot aparca ~j cazuri in care sc cere lucrul dear pc un singur ccntru energetic,

I 11 ranjamentui crista/in dupii Sll!UUlI lui David

Pcntru accst aranjamcru cristalin sunt ncccsarc sasc Cuarturi cu un singur varf, cure pol 11 de difcritc marimi. Prin accst aranjamcntin forma Stclci lui David, sc rca I i~((:azfl activarca ~n tot a] irate a l lcxagramci. Tetapcutul arc rolul de a acti vu fortclc cristul inc, cupland Cuarturilc cu ajutorul Gcncratorului (Crista] generator - rnouocristal de Cuart, ell varful format din sase triunghiuri, Iolosi l la canal izarca ~i pamiinlarea cncrgiilor). Accasta crccaza un nux uniform de cncrgii imrc Cuarturi.

Nlodul de lucru:

~ unul dintrc Cuarturi!c cu un singur varf sc amplascaza la cca 15 em de chakra coroanci, eu arful in sus.

- altc doua Cuarturi scamplascaza, cu varfun lc in sus. lateral de genunchii pacientului, iorla cca ]::; em. Prin accasta s-a constituit primul triunghi, ell varful in sus,

- aliniat cu Cuartu 1 de dcusupra capului, sc amplascaza un al patrulca, cu v5rrul lot In sus, la 15 em sub, t~jpj lc pacientulu i.

- rcstul de douf Cristalc (de ascmcnca cu v5rfurile in sus) sc depun la cca 15 em lateral de coatclc persoanci. Cu toatc ca cclc doua triunghiuri nu vor fi perfect cgalc, cncrgiilc lor vor n perfecto.

- tcrapcutul sc amplascaza langa masa, In drcptu] Cuartului de 101clap.

- in j urul Cuart ului generator. sc Ionncaza un caus din ccle doua palmc, tinfindu-l cu varful sprc pardoscala.

- cuplarca cncrgiilor Cuarturilor sc face pl imband Gcncratorul la cca 5 em dcasupra varlurilor Cristalclor, Miscarca sc cxccutii incet. pc langa toatc cdc ~<lSIC Cuarturi, in sensul acclor de ccasornic, vizua hzand intrc timp cuplarca cncrgiilor aceslora intrc clc, Varfurilc Cuarturilor se Icaga unul de altul, Escruial cstc de a forma Lin cere energeticin JUJuJ pacicntului,

- dupa prima cuplarc, sc mai Iac cinci turc cu I icncratorul dcasupta Cristalclor. AClIJ:l1 lcgarea sc poatc face xi ln 0 distanta ma i m .. UC. 11l-

... 'i "

trc 3U si 12(1 em dcasupra Cuarturi-

lor. (Daca se Iuloscstc 0 masa, naturill" accstc distante nu trcbuic respcctatc ;.ad I iicram' .)

- sc punc Gencralorul undcva in lateral si se studiaza cvcutualcle

,

n.'.!, W'(.! 2' Steaua lui D.wid

rcactii de raspuns care pot aparca la pacicnt. Estc intcrogat daca sc simtc binc in prczcnta accstor noi cncrgii,

- dadi tuatc mcrg corcspunzator, sc lass rcccptorul in accastfi pozitie eel mull [0 minute.

56

DA, fRAClJ

- S' ind 'parlca/~l 'n: tulclc UIIl jurul c rpului irur- ordinc alcaioarc, iar pacicntul sc !J.a in po/i\la rcxpccuva pana cand simic cl di as, il m - III .ntul sa S' ndicc.

Observuti):

·'uplan.:a '1'1, ialclor Iormcaza un cere inchi (pc de) in jurul e rpului c lui care c .. tc .ijutat. Energia din corpul tcrapcutului cstc cdutii uarturil r acti :.11' de m iscarca cir ulara prin "ri: lalul generator. Pcntru a sc cvita cpuizarca cncrgcti 5, precunl i incornp .. tibilitiiu!c (bit jcncrgcticc intrc tcrapcut i pacicnt .. c rccomanda dcschidcrca luntarii de 5lre primul a cclci de-a saptca chakrc .j in arc, urmrui, car ~ Ii prirnita pc aici, pcntru a Ii ap i d<1l- rcccpu rului prin chakrclc ccundarc din palmc. a. cmen '(1 in ocarc poatc Ii: .. Doamnc, oa din Lumina Ta at trcbuic "i undc trcbui ' accstui om pre indc 'area a".

Toatc ristulclc din jurul corpului sunt ricntutc pr cap, iar uartul din dr apia chakrci coroanci in e ntinuarca I ini 'i mcdianc apr oanci respcctivc, pcrmitand prin i.l casta 'urger 'a cnergiilor dinsprc chakrclc inlc-

rioar sprc eel' supcri arc, Iapt ar sprijlna ridicarca n uintci s: lc.

Mis 'area in en: ul acck r lc ccusornic cxtc rc .omanduia in cmi: (era nordica: in C~. udica mis .arca va Ii in "i ns Inver".

Estc inc ca pa .icntul sJ nu lie supus alior aranjam mtc err: talinc pcln~ cand d de la~a nu a 1'0 t rcpctat de c 'I putin putru rio Pcntru in cput, din cauza obi .nuirii trcpiatc u a c .tc cncrgii, rcpctarca uranjam mtului nu c va rae' mai de , (kent o data pc Jplamana,

II. AJ'{[/~i(lJII ntul cristalin dupti , 'teauu dublii ({ lui David

tcaua dubla lui Da id, lode .ac Ind. prln cclc 12 ar luri ale sal

prob .. bil, rcprczintanumarul uni 'r~al, perf' '~iun a. Accsi arunjamcru, (Inf rm UIH r cri ialot 'r .. P u\i, rcprczinta arunjam »uul el mai putcrni in tcrapia 'U Cuartun. ·1 pcrmiic unirca totala a en .rgiilor corpului fizic ell cclc ale '( rpurilor sul tile, a anu ibrauilc IllUII mui inaltc dccfu arunjarncntul antcri r. Encrgiu a casta a \iolle:lz5 hcnc li alaI asupra lumii material " e:t

i a c lei piriiualc, liind ell .ruia purificari: . i a anne niziirii.

In a c. l aranjr mcnt, l rapcutul l'-..l' implicut 111ai mull d 'cat in eel anton r, Iiind nc oic ~i dc c rdunarc 1I mana.

7

Palma unui tcrapcut. dupa cum sc ~II~. csic un agent Il artc putcrni In lnlaturarca sulcrintclor. iruh lcrcnt lLlcJ cstc III prczcntu sau abo cnia Cristalclor. in accst aranj.un .nt. Iort .lc ujur.ito.irc \C COI11PUI1 din cncrgiilc Cristalclor ombinaic ell cclc ale tcrapcutului .... au LUI11Ir1;J (\. mai . U s). inainlc de a in .cpc scduua d ' tcrupic, trchuic .... :I.l.: l.lhllca\CCl .c pailld csrc ca rc cpti a ~I care csic CCLl eI1111i\,1 in gellcr.ll. 1.1 dr 'plan, chak ra Jill palma drcapl:J cxtc in pO/.i~IC norm.rla dc CIl1I\ic, iur .cu din lunga de rc cpuc. In ace t cal, dupa 0 antrcnarc prcal.ilu lfi, ell mana ianga sc pol SCSiL:.l anornaliil in aura pucicntului. pc c.uul drc.rpta ajuUi hi nctcz irca i/o au rccncrgjzarca accsicia. .ncorr. c lcctul c 'I ma: bun sc Oh!1I1C suprupunand cdc J un palmc.

in gcn 'fell. 111 iimpul ~ .dintci de icrapic cristalina, eel d ua palmc au cfcctc dilcritc. Cca . I:lll~;i lucr ';1/;1 III sensu] .almarii, nctcziri: cncrgiilor, P' cdnd drcapta transnutc cucrgnlc vindc .atoarc. Lununa ncccsara pcntru aura rcspccti U.

Obscrvauc: csic rccomand.u :1 C Illlo~ a~ca accst .rraniam I1t dour I, pl,;rS();1IlC obisnuuc ClI cncrg.ilc cn-.t.rhuc. Pacrcntu] trcbuic iinur sub bscrvaiic Ioartc .ucnt pc umpu] ::-~dlll\ci, pcntru :t .-'C puled ~c!'\i/.a din vrcmc cvcntualclc r aC\11 secunda: '. ell scopul de a :-'L intcrvcru prompt.

Pcntru a T. I arnnjamcnt, . unt ncccx.rrc 12 Cuartun cu un singur varf'oi un icucrator. "ri-r.ilclc xc alllpl.l:-.~a/.;1. c.t \i ill :-.llu:t!I.l antcno.ufi. ell var lurilc in su .. In cca 15 e111 lc .orp:

un Cnst.il in drcpiul cclc: de-a saptc.r ch.ik rc:

- LIn Crist.rl sub picioarc. alinuu cu c 'I J' b cap: un Cri:..lal in drcptul U1l1arUlUI .... t;lllg:

un altul ill drcprul i marului drcpt.

un Crist.r! ill til .prul cotulu: drcpt;

un Cristnl in til' .ptul 'Ollilul :..t~·1I1g:

- lin Crt~l,l1 in drcptul inchcrctuni m;-linli drcpic:

- 11 n a II u lin I rc p I til inc h 'i l' I 11 n I III :"1 i 11 i i ~ t em g I :

- un CU,H\ in drcpiul gcnun luului lrcpt:

- un alt Cnstal in drcprul ~ 'null .luului ~Irlng:

un Cuart III dr .ptul glc/llCi drcptc: - un Cuar] in drcptul i:!-kLIlCI ~Ijn~l.

Aranjamcntul a: tlcl ohtinut ~L:al1ljna mai mult cu un cere (C crcul Ma-

gic compus din 1_ cI .mcruc ) d 'dlt eLI .... uprapuncrc de p.uru trrunghrun.

58

DA~ SERACU

- ----- -- -- ----- ---

Modu! de lucru:

- sc tine Gcncratorul la cativa

, - .

centimetri dcasupra Cnstalcler si sc

I y-..., ~. I ~12C" ...

eagalnl,prcun.a cc:c .~ ....•. uartun, Ul-

ccpand de la eel din dreptul chakrei coroanci, miscandu-nc lncct lin sens fi\ orar; dupii CUITl s-a descris la Steaua & lui David;

- sc mai fac 1.~ cereuri de lega-

iil . t' l' j.' ,., d ~

re a cncrgu or en-IS' a. mc.jman -. Ul con-

tinuarc Gcneratorul dcasupra Cuartu- (!) rilor;

- sc pune Gerreratorul deopartc, pentru a. nu dcranja ciimpul energetic; . - tcrapeutul trcbuic :sa, fie atcnt

.., ~ di ~~ ~

;~-_., -'~I'- i':" -. ,' .. , I '-,-. " '-" : -, )',' :'. L ,._. .' ,-",' - '- . J ,''!II . :. I'-'-

ca met macar In gresca a sa nu sc pOS-

teze in intorierul ecrcului, ci doar in extcriorul sa.u! Pozitia sa centrals va 11 in. drcptul chakrci plcxului solar (cu partca sa d rcapta pe dre ap La rcccptorului) ..

,.

(!)

- ell. palma sisuata la cca 15 ern dcasupra corpu lui pacicntului, tera- ® peutu] SiC conccntrcaza asupra unirii fortelor cris~,al inc pc corpul pacicntu-

lui De obicci, in dhcvam~nu~e Ii va aparea in palma 0 usoara vibratic.

Dad} nu o sesizcaza, Inseamna di ~n-

di nacstc - obisnuit sa sinnta accstc

,

(!),

(}) (~u'~r\ ell un v.irf

encrgii subtile. Oricum, etc sunt aco- 10 ~i lucreaza benefic;

- se misca lentpalma deasupra corpului pacicntului. lara a-l atingc. Pcntru a putca acopcri inintregirnc COtput" terapcutul sc va deplasa in jurul accstuia. Va Intindc .. va netczi cu. mana

Steaua dlJhUi a lui David

'(]US'I'A.IAYfl~I4..."I'L\

encrgiilc, oarccum ascmanator [clului in care ar da luciu unci suprafete din lcmn, Inaintc-inapoi, ]n ccrcuri, prin rniscari lcntc;

- tcrapcutul va mcminc campu! energetic de dcasupra pacicntuhri intr-o miscarc continua. In cazul in care constata vrco anornalic, ohstructie, rnodificarc cromatica, va conccntra cncrgiilc sprc accst punct cu mana. Dadi. nu constata nici 0 moditicurc, limp de cateva mi nute va dispcrsa cncrgiile pc lntregul corp:

- dupa cc a lcrnunut, tcrapcutul isi ia mainile de pc corpul pacicntului ~i II intrcaba cum sc simtc, Daca toatc sunt in ordinc, II lasa in pozitia respcctiva inca cinci minute, dupa care indcparteaza Cristalcle si i1 lasa culcat in coruinuarc. pana acosta sirntc di cstc gala sa sc rid icc.

Oh.\'erva!ii:

Unii tcrapcuii inccpatori Inc;) nu ~i-au dczvoltat capacitatca de a scsiza cu mil ini .. lc modi Iicarile in. aura si de a vcdea culonlc accstcia, Accstc ca-

- , - -- -

pacitati sc vor dczvoita pc baza acurnularii de cunosuintc practice; oricum SC pol tolosi in paralel uncle sursc de siudiu din litcratura de spccialitatc (v, bibliogra J1a).

Unii Ioloscsc un Generator ori un ;;1 It Cuartpcnuu tcrapic, altii mainilc, Accstca au U sensihiliuuc ma i marc direct decat prin intcrmcdiul unui Cristal, dar Ioloxirca accstuia di n urma duel! In arnpli ficarca cncrgiilor rnanipulate .. Metoda pcrsonala va Ii dCZVl)HaU'i pe baza c~i~l]g~rii propriei expcricntc, dar eel poatc diferi de la pacicnt 1~1 pacicnt.

Dura 0 saplam:ma, dcpuncrca Cuarturilor in forma. Stclci dublc a lui David sc va rcpcta.

ill A ranjumentul CrislaldordujuJ centrii energetic!

Fa~a de cdc, doni'! aranjamcnte prczcuunc p:mfl acum. accasta metoda pcrmite 0 rnai puicmica deschidcrc a chakrclor,

in cdc cc urmcaza, 5C cornbina Stcaua dublii alui David cu Cristalclc situate direct p~ chakrc, in scopul indcp,urLarii blocajclor $i pcntru armonizarca vibratiilor. Aranjamcntul lc oeste: de ajutor ~~ acclora care (indl) nu au dcschisc suficicnt chakrclc saucarc, de CXCI11p]U. nu scsizcaza culori!c aurci,

[n 3CCSt aranjamcnt, sunt ncccsarc 12 Cuarturi cu un varf ~] 7 bucau cu un vfirf sau doua varluri, prccutu ~i un Cristal generator, Cdc 7 Cristalc trebuic s5 [it! sulicicnt de mici pcntru a putca ti asezatc, lara a sc stanjcru rc-

60

Clpmc, pc ccle saptc chakrc principalc.

DUp<1 cc pacicntul s-a culcat, sc • proccdcaza dupa cum urmcaza:

- sc a~az.5 ccle 12 Cuarturi a a cum s-a deserts la Stcaua duhla a lui Dav:id;

- cdc sapte Crisialc mai rnici se plascaza catc unul pc Iiccarc chakra principala, a] iniatc pc partca ventrala a corpului, cu varful in sus, spore cap', Cuarturilc ell doua varfuri vor Ii asczatc di rccuonarcpc I inia cap-picioarc. Pcntru chakra corounci, sc rccomanda punerca unci d1rti in drcptul capului, pc care sn sc ascze Cuartul, astfcl indit baza lui sa ating~ doar crcstctul in zona. in cauza;

- prin 12 ccrcuri Iacuu .. ': cu Gcncratorul, dupfi CUn1-J deserts ]a paragraful anterior, sc leag5 cncrgct ic inire clc Cuarturile situate In jurul CO[pului;

- sc trccc Gcncratorul in lungul unci lini i imagi narc care s,a lege picioarclc leu Cuartul de la chakra a saptea ccntru energetic;

- sc rcpcta miscarca, JG data

accasta de la cap s.pre picioarc: (!)

- miscarca accasta, de la picioa-

rc sprc cap ~i invcrs, sc rcpcta lonca de

sasc on;

- sc punc jos Gcncratnrulviar terapcutul sc situcaza in afara aranja-

rncmului, in drcptulplexului solar al pacicntului;

DA:-.I SF.RACU

t

t

Figura 4 Ar:lnjarl:a ('UJ'1\H! lor JUp[1 centrii energetici

(J)

('Ill S'I~\.,I .. .or l'I~ll.J."\P 1.£\

(i· I

- cu pal mclc intoarsc in jos, va L Icctua d isi purca cncrgiilor, cauland s5 g5sc:asG;JpUUcldc cu blucuj c. dczcch i j ibrc, pc care Ie va rczol va;

- vat inc: permanent kg~-llU['~l cu paricnt ul. pcntru a a lla daca totul cstc Inn.!guL1, iar la term i na rc il l,asJ in ~~(Cast;l IhYlit ic, inconj ural de: Cuarturi, !nc5 zccc minute:

- in continuarc, tcrapcutul roaga pacicruul S[I inchid[l pc rfmd ficcare chakra limp in care (cu grija) indc:pflrtc~lza Cristalclc de pc clc. Daca padcntul nu cstc in stare s~ farfl singur inchidcrca. il va ajuta terapcutul;

- in final. sc indcpiirtcazii cclc l2 Cuarturi ,';Ii sc las.a pacicntul sa sc ridicc at unci cflnd acosta dorcstc,

In Iunctic de pacicnt, asczurca accasla sc ponte rcpcta saplnmilnal" ell atarc, 0]"1 altcmfind-o ell alic ~q;c/.5t·i. In GlZU] unci ascrncnca tcrapii, persoana supusf ci se va apropia tnl mai mu It, ell liccarc ~c:din~iI, de cunoastcrcaimcrioara "

IV A.~:(":area C1Hs{erelor

C! usterc lc sunt ustcnxi k~ 1'0 losit 0;1 IT pcntru d i III i n uarca si cl ibcrarca blucaj clor spi ritualc apiirutc in urma unor lCH'\IUTl i 1Il:~gall ve. Cclmai des, S0 foloscsc Clustcrc dc mJli rue mU ~ ocic, d imcnsi unca f i nd areca C31T pcrmite asczarca lor pc chukrc aU1l urate. mr5, a sc ~1;injcni.

Clustcrclc tl ';Ie.!_iJ tc in i ntcriorul ccrcu 1 u ide ] 2 Cuarturi lc transm it accstora cncrgi ilc p(:t-vcrsc, in t imp cc .1dunfi vibrati de armouioasc ~i 1~ cctk~I';;j corpul ui.

Pcruru acest aranjamcnt, sunt ncccsarc '12 Cuurturi, trci Clustcrc ~i un Generator. Pc masurJ: cc pac icnt ul xc ohi snuicx!c cu accsrc cncrg: i crista line. Clustcrcle put II schi mbuic ell aile lc m,u [lId I-t.

Analog ell ascz.irilc autcrioarc. pacicnt 11 I cstc rugal sti sc culcc, dupa care sc proccdcazii a stfc I:

- sc a~aZ:l cclc 12 Cuariuri in j urul corpu 1 ui:

. eel mai marc di ntre ('I ustcrc xc ;)$iiZ[l ]1(: osul puhian, in drcptul chakrci de lX.lza, eel de-a 1 doi lea pc p lcxul solllr,tar al trcilca ][1 drcptul cclui de-al trci lea DC hi:

- SC (;lCC lcgarca cncrgctica a Cuarturilor ex tcrioare, dup~ modu] cunoscut deja;

DAN SERACU

---~----------

- se cuplcaza Clustcrcic intrc clc, plimband Gencratorul de trei ori 7n sus ~i in jos dcasupra corpului;

- sc punc Gcncratorul jos, iar cu palma sc nctezcstc campul energetic dcasupracorpului pacicntului, 'Icrapeutul nu trcbuic sa Incercc cgalizarca vibratiilor, intruG5:!. Clustcrclc emit incgal:

-lerapeutui va tine pacientul permanent sub obscrvatic •. ~ar .. dupa tcrminarca nctcziri .. i c~mpu~uj energetic, n va lasa In rcpaus 15 minute cu acest ara njamcn I cristal ~ n;

- in final, va indcparta lntr-o ordinc alcatoare Clustcrclo, apoi cdc 12 Cuarturi si va lasa pacientul sa se ridicc atunci c~.nd acosta dorestc, Observatii:

Pe timpul scdintci de accst tip, pacientul ponte sirnti 0 scadcre a ternpcraturii corporalc (dalorila cl;u[uii de cncrgic) ori >0 ind:U:zirc (prin acceptare de cncrgic). Acestc scnzatii sccundarc dispar 0 data cu terminarca scdintei. Metodaarc avantaj ul de a clibcra tcnsiunilc scntimcrualc, tot mai free-

, .

vente In ultima pCri03(HL

JZ' A.:,;ezareo degrulJuri de Cristule

Grupurilc de Cnstalc pot f Iolosac scparat, ]11 dreptul picioarclor sou capului, dar ~l combinate.

Cand cincva Inccpc sa. so dcschida sprc noi nivc lc ale consti i ntci, descori sc ¥nHirnpHi sa-~?i gflscasdi cu grcu locul In viata cotidiana, Munca, relatiilc, oricc cstc 1cgal de ... aici" si ... acum" tree pc plan secundar. Unor asernenea indivizi le cste rccomandata asczarca de parnanlarc a Cristalclor, pentru a Ii sc permitc sa triiiasca 0 via~5 lizidl ~i spirituala cchilibrata. 0 ascmenca ~.~coborare din cer" se poate obtine prin asezarea unui grup"dc Cristalc in jurul picioarelor.

Daea fnsa persoana rcspcctivacste prca cramponata de viata materiaUi, i scpot dczvolta capacitaulc spirauale prin a~czaJ'ca grupului de Cristalc In jurul capului. ACGst aranjamcnt pcrmitc pcrsoanci respective sa. sc poata armoniza mai binc cu frccvcntclc vibralori.l. inscsizabilc de obicci In lumca noastra tridimensionala. Prin Iolosirea sisicmatica a accstuiaranjarncnt, pol li dezvohatc capacitatilc intuitive,

Grupurile din jMI'U~ capului .~~ picioarclor pot, Ii combinate pcntru crcarea unuiechilibru armenic intre laturile vietii matcriale ~i cdc ale victii spi-

63

ritu: Ie, In plus, aranjamcntul ajut::i 141 de. .hidcrca .hakrcl r in m d uplimcnt: r, pre tim ~i 1:1 cchilibrurca lor.

l a, ('1"111)111 tie Cri. '{ule dill jUJ'1I1 piciourelor

Pcniru aranjamcntul ace: ta, ~l nt IlC .csarc 7 Cuarturi ell un arf

doua icncraioarc.

- cclc l pte .risialc ell un <.11'1' c a azil (eu ~'rlul in (lf~H5) axucl:

- unul intrc cc!c doua labc a lc pi . ioarclor:

unul FlIlga glczna ,tang~l' unul l{ll1ga glczua drcapta; u n u l 111 dr cp iu l ua mbc i

dr .pic:

- UI1111 in dr cpt u l g a mbc i

fingi;

c.itc unul la m ij loc , intrc ristalul dill dr .ptul g;lIllh i ~i eel Jill drcptul glcznci, ill drcapta ~i ~1.lJlg·1. un I .ncrator mai marc Stili un ,U;Jq me 1\.: . c PUll' in drcpt 11 crest 'tului, la eel 15 em de accxia, oricniat tot sprc a 1~H'5:

- pornind J~ la ~alllha drcaptfi. cu.ajutorul Gcncrat irului ,C race 1'garca ri: talclor III urmiuoarca ordinc: rumba dr 'aptc'J, chuk ra de b<IZJ, p~H1L;a . tan '1, uartul J' dcusupru capului, Jupa < rc coboara pc partea drcapta. In drcptul chukrc: de haI-a, c trccc pc partca _'l:tnga, sc k'lg~ eel' tr 'i "uariuri de la gamha pjna la gkzna, dupa care, trcc.ind pc lea: 1I-

\

e e e

G)~

ill ('liar! cu lin varf

Figur« ,-

Ar anjnrea grupuhu de Cuartun in jnrul j I .ioarch r

64

A\ 1'1{;\(1

pm Cuaruihu duurc 1,1I1~k j1ll"lOarell r. sc rc me pc partca drcapta, in ,11., pilnJ la ~Jmh;j;

- accst mod de lcgarc a ( ri stalclor sc rcpcta de 'inca sasc ri:

- nu c Io!o: e~l ' palma pcntru cguhzarca cncrgiilor!

- pacicntul . cia. 5 15 minute 111 aC'ca~l1 pozitic, dupa 'are c indcpar-

teJI.;j rixtalclc, el putfindu-: c ridica in morncntul in care dorcsic.

Metoda acca ta sc ponte rcpcta, In cuz de nc oic, de d ua Oft pc .5pl5- ll1~lna, c a atarc 'au a ltcrnaia u all' met de tcrapcuticc de aranjarc a Cuarturi lor.

,

J 'h. Grupul de ( ristule dill [urul capului

Pcntru accst aranjamcnt, sunt nccc .... arc 7 Cuarturi

dOlla Gcncratoarc. situate a-ucl.

- un cuurt in drcptul crcvtctulur:

- cute un Cua!! in drcptu] urcclulor:

- care un Cuart in drcptul obrajilor:

calc un "'\Ian in po/qic int -rmcdi.irii, intrc eel' din lrcptul obrajilor ~i cclc din drcptul urcc hi lor.

un Generator ori un 'risldl mai mar intrc labclc de la picioarc. (Toatc Cristalclc sunt ell varful in afar.i.)

in continu.irc. pcruru activarc, .... c procdcaza Jupa cum Ut'llh':,lL;I:

- tinand eel de-al doilca Generator ell

,

arCU111l j ,sc lea 'a intrc clc Cnstalclc din drcptul capului cu eel Jill drcptu! prcioarclor. Inccpand 'U "ristalul din crcstctul capului, . c coboara pc partca ~l<"lIH.!.a < pacicntulUI, lIt1I1lLl Cuarturilc din acca: Ul parte a C<.lpului, upoi c continua mi carca in jos. iur de . upra chakrci J' haza c trccc pc purtca drcapta, continuant! mixc.irca p,ln5 III drcplui Cristalului dintrc labc. pc cxtcnorul curpului. Dca upra ace .un Cri .... t,ll, sc tr cc pc

u doua varfuri ~I
CD "~
08
e I
\
I (

,

® ( 1I..lC1 c II un v.uf

(l) ('lIar! c.:11 00113 varfun (maclii) /'/J.:,II1"t1 IS

Aranjarca gniplilul de Cuartun ill jurul capului

CII.) S'.I't\.LO'.'I<~lli\.I-I!IA

partca sliing}i. a pacicntului, sc urea pe exterior, dupa care, pc deasupra chakrci de baza, sc trccc pc dreapta si, I.ol prin exterior. sc leaga intrc ele CuarturiJc de pc accasta parte a capulu i, term inand rniscarca la Cristalul din crestct:

- rniscarca accasta scmai rcpcta dcsasc ori, dupa care sc procedeaza analog cala asezarca grupului de C~istaic; la picioarc,

Dupa tcrrninarca accstci tcrapii, $C rccomanda pacicntului 0 scur:ta meditatio, dCO~lrCCC prin acccptarca accstor Irccvcntc noi cl a inecput deja sa sc dcschida, putand intra usor chiar intr-o rucditatic foartc profundji. Aranjarncntul acosta arc un erect Ioanc putcrnic asupra spirituluirmotiv pentru care nu sc va rcpeta mal des dccat 0' data pc saptfirnana.

Vco, A\'i(;'ZU1"(;'lJ combinaui a grupurilor de Cristale

PCI1t.ru dczvoltarca laturii Iizice si a cdc! spiritualc, sc Ioloscsc doua grupuri de Crislale, care VOf cgal iza si armoniza toatc cncrg i ile. Pcruru accst mod de aranja rc, sunt ncccsarc 7 Cuarturi cu U.H varf, 7 ell douii varfuri ~i un Generator,

- sc a~ai'.a Cristalclc in jurul capului si al picioarclor dupa modul cunoscut deja;

- cu Gcncratorul oricntat ell varful in j os, sc lcagji, tnccpa nd cu Cuartul din drcptul crestctului capului, Cristalclc in sonsul prczcntat la metoda antcrioara (Vb.):

- miscarca accasta in opt se rcpctfi del neal) ori 0 Nu sc loioscstc mana ~

- sc I asf:i pac icntul in rcpaus tiirtp ,00 15 minute, sc indcpfirh,::az8. Cristalclc, dupa care cl sc poatc ridica in momcutul in care dorcstc,

<D {'ual1 [11 un v5rf

C]) "u~~f1 ell dOlla v<i.rfllri \ mnc.':.)

Fi.~I.rtl 7

A ranjart!.1 COlnh]l1al~. a grupmiJor d,; Ct!<lt1un

66

ERACU

os. 'en alii:

Metoda pr 'Z 'Illata de' .hidc clc trci .hakrc ~lIP .rioarc, rn niinand in a la .j timp P 'I' .oana rcspccti a 1 'gaUi de Pamaru.

ccst aranjam .nt poat 1'01 i In cornbinatic ell eercul f nnat din

12 ri t I . Dar, UC arc C In a e t ultim caz apar cncr rii Ioartc rnari. nu . e va r I . i In 'azul per. and ran; nu -au. upu: 'rt talot rapici ale a luni

I rand. cstc rcct c in privirua fok irii accstci e mbinatii d 0 bit d

putcrnicc a dccida terapeutul imprcuna .u p icntul.

1.5.2.2. Autoterapia C u Cuart

Un 1 dintrc c mbinatiilc prez ntat mai us sc trio i 'j far5 ju-

torul altci per anc. Difcr nta irurc tcrupia 'G ctuata a upra altora i aut terapi c n ·ta 111 lip .a palmclor .vindc 'at arc". lc in, apt f inl cuitc Ioaric

binc cu F rrn - and, care r canaliza en .rgiilc in dirccria J( rita.

- ne culcarn pc suprafaia orizontala pc care am P zi~i nat In prcalabil 12 Cuarturi dupa modul d '. ri la : 1 aua dubla a lui Da id:

- de chidcm lie r ch kra, dupa modul cun ' ut a sc edea "Aut - control");

- invocarn Lumina pcntru ti area aranj III intului si dirijam mental

Iluxul primit pre hakra de b za. Urcam cu a ., t fa' ic I pc linia medians a orpului, pana in dr iptul hakrci roanci, unde 11 indiim In d u5 (a, cmanat r unci rantani artczicnc) .j cohoram c lc douii la cieole de Lumina prin ristalclc pozi]i nate pc laturilc corpului pana la uartul pu mtrc labc. Aici rcunim cclc d ua ~ cicolc i urcam pan5 In hakra de baz v;

- rcpctam acca ta afluirc p~na a 111 cnzutia a s-au C rmat t at lcgaturil ,dar fara a pr lungi rnai mult de 3 minute'

- cu accla i fa cic I de umina primit de us, Icgrl11 intrc cl rista-

Icle .ituatc Ia cr let i intrc labc, pc clc de la un iri, apoi pc cclc d '1 oa-

t .. inchcicturi, gcnunchi ~ i, In line, p eel lin dr .ptul glczncl r;

- intrarn intr- t rc i rnai aJal\ca de m iditatic, Iii and rio tal lc a t-

Icl n .rgizatc a chilibrczc reate PI' blcmclc subtile din c rpurile cncr ctice propnl,

Met da poatc f aplicata atfit 1I uarturi poziti nate in fizi , at i u

Cuarturi mentalizat in jurul rpului. In , 'est ultim caz, metoda c tc apli-

cabila ricand si riundc, lara a mai Ii nc c. '- ra cui area.

67

------ - - -- ----_------=____c_

In mod similar, sc poatc lucra $l eLI Stcaua lui David. asezarea pe chakre, CI ustcrc sau blocuri de Cristalc

Proprietiitite culorilor

Culorilc vizibilc In spcctrul radiauilor clcctromagncticc formcaza zona centrale a accstora. Trccand accstc radiatii printr-o prisrna, lumina vizihila sc scindcaza in saptc cu lori, Iiccarc dintre clc fiind caractcrizata printr-o lungirnc de undii spccifica,

Frccvcmclc cdc 111 ai joasc Ie prczintii culoarea rosie, urmata de portocaliu, galbcn, verde, an"astru.~ar indigo arc Irccvcntclc cdc mai inaltc din spectrul luminii vizibilc. Culorilor intcriourc din acest spcctru li sc asociaza cncrgiile legale de partca matcriala a vicui, de supravictuire, scxualitatc, supararc. ura, autoaprccicrc, curaj etc. Culorilc supcrioarc stau in lcgiitura cu lubirca nccondi tionatfi, ell comunicaliu, ell ilumi narca spirituala.

Culoarea rosie, can; mobilizeaza cnergiilc chakrei de baza, arc un carueter dcoscbi L de .. p~rnantcan", asigurand lcgatura ell lumea matcriala. Rusul sc rOlOS0~k~ in tcrupia parui inlcrioarc a corpului: plcioarc.intestin gros, abrlomcu in lcrior. dar cstc ~eg(lt si de lot cc cstc sol i d in corpul uman (oasc, cartilajc, unghi i ctc.), Iradiind zona pubiana si/sau pel viana cu accasHi rudiat ic, sc rnarcstc nivclul energetic al primer chakre, care, 1;] rfindu! s[m. ducc la act ivurca cncrgctica a lot cc cste cuordonat deaccasta .. (Pcntru core- 1a~ii lc chakrclor cu difcritcle pilrli ale organismului, precum si cu glandclc cndocri nco v_"Autocontrol"'.). Radiaua rosie ajula ~i la rcaduccrca in planul material a unci pcrsoanc prca ,,~Ieriene", dar acr ivcaza supararca, deprcsia etc. Rosul si III hulizcaza Iorta vitalii, vi.ua, sanatutca corporala,

Culoareu portocalie cstc .Icgal5 de sistcmul urinar, de tot cc cstclichid in organism. Sc rolosc~l.t.:. pcntru act ivarca glaudclot scxuale, di minuarca problcmclor legale de: aciivitatca accstora etc. Scntimcntul ncsigurantci, a! ncaprccicrii etc. pot n Ira nsformatc in incrcdcrc, curaj, acceptarea propriei noastrc viet], lot eu aj utorul culorii portocal ii,

Galbenul, ulti rna dintrc culorjlc in lcrioarc, sc leaga de cncrgi de radiatici solarc, Oricntand un Iascicol galhcn pc chakra plcxului so bu. sc stimu-

----- --

leaza toatc orguncle J flu c in acca zonf (IT cal, [icrc, pancreas. spli na. stornac), in general abdomcnul, Galbcnul sti mulcazii ~{UH:I i rca crcaioa-

'_.

re_

DAN SFRACU

CD

Partca m ij! oc ic .~1 spcctru I ui v i-

zibil 0 rcprczinia radiatia verde. Cha-C!) kra inimii vibrfind in accasta 'CUI()3-

re, Prin ca .. sc activcaza i ni ma, p]5m.5- nii, dar sc ajuL3 persoanclc CUPIO~

blcmc ale sisrcmului imunitar (glan- (1) da timusrPrin verde sun! ajutate persoanclc pcntru a dcvcni mai "panlill1- tone",

Partca supcrioara a spcctru lui CS~C rcprczcntata de culorilc albastru.Tndigo si violet, legale mai degraba de cncrgiile spiritualc, Albustrul insuJ15 I inistc, activcazii capacitatca de comunicarc, dar si gtanda ~~roida ..

Culoarea indigo, lcgala de chakra celui de-al trcilca ochi, ajuta la deschiderca accstuia. la dczvoltarca intuitici, Din punct de vcdcrc terapcutic, ca ,ajuhi la problemclc legale de cap (de ex. durcri, migrcnc), dar ~] de organcle de simt, AjUl5 la elibcra rca de strcs,

Cu chakra coroanci cstc asociahl culoarea vioietd (dupa unii), dar personal, la vizualizari, scsizez 0 culoare albi: in ten.wl , Lumina ce p5.trunde pc aid run corp. Accasta permite ajutcrarcapcrsoanclor cu. sulc-

A Pierre (:\1 nmn;lltc:! centri lorenergetici (j) Cu.rq CH un vi\rf

f"~'J; W 'tJ N

( 'romoternpiacristal mj

69

_. ------_

rintc ale sistcmului nerves superior, acccsul la cunoastcrca supcrioara, la cunoa stcrca A dcviirul u i. Cu loa rca v ~ 0 lc til, se fo! usc ~ 1 c, de 0 h icci, In tcrapia sulcrintclor legate de curpul fizic, iar culoarea ~:dh5 (Lumina) In tcrapia sufcrintclor lcgatc de spirit, de Ego.

Pcntru crornotcrupic cristalina, sc pot folosi Cuarturi lc colorate (Arnelist - violet, Citrina -- gaihcn. Cuart roze ctc.) pnzrtionutc pc locurile' corespunziitoarc ale cnrpului care trcbuie ajutatc In cadrui tcrapici. Sc poatc Iolosi .5i un dispozit iv con lcctionat dintr-un bee electric, 0 oglinda $1, unul p,ana, lasaptc fibre upticc oricntabilc, care au la capat dilc un Cuart de culoarca chakrclor. Cu accst dispozitiv, sa poatc iradia o anurnita chakra cu Irccvcnta sa crornatica ori chiar toarc. Durata i I um i nari i nu VJ dcpasi 10- IS minute,

Cuartul incolor poare f progranrat (v, I .4.2,)1 pcntru a emile radiatia cromatica avand [rccvcnta ncccsura unui anumit stop tcrapcutic, programarc in care SiC poatc introduccsi duratu c<it sii act ivczc asi fcl (pc pcrioada scdintci respect ivc, pc [oala durata cat sc conswt;j prezcnta in organisrnul respectiv a maladici cic.). Un ascmcnca CUiJq poatc n lolosit atat in cristalotcrapic, cat si ca pandant iv, cc urmcazf SJ ric purtut tot ti mpul.

1.5.4 .. Cristuloterapi« u('liv(l

In cdc prczcmatc pflll~"1 acum, rcceptorul (pacicntul) a jucat un ro! pasiv, pe cand tcrapcutul a comunicat ell el verbal pc li mpul cat a plasat Pictrclc ~i pc dura ta scdintci. A sosit ~ICUIll I impul uncii ntcracti uni active intrc (lei doi,

Unul. dintrc aspcctclc ccle mai importaruc care apar ,aCLIm cstc contacLuI consticnt cu Su llctul prczcnt. Chcia pri ncipal5 pcntru accasta comunicare cstc rccunoastcrca ~~ cnnlirrnarca imprcxiilor subtile, ,pc mi'isLlr.a cc de ics la supralatf de la nivclul sullctului in rncntalul consticnt Dcscori, primiru mcsajc in viura noastrfi, dar 'kin!r:a uncori IYH';:j a fJ rcmarcatc ori czitam sa lc consticnt iz5ul sau 55 urmiim impulsul primit. Pc parcursul cristalotcrapici active. odaUi plusatc Crista lclc, dupa cc aura cstc cur,a~ata, iar rcccptorul cstc rclaxat ~i armonizat ell cle, orice imprcsic sosiH'i cstc consticnuzata si acccpuna ca adcvarata, fjr[i c:zitfu'[ ~j dubi i. Uncori, accstc imagini pol H imprcsii sau simboluri vagi. nclum: I ian; sau aparcnt lara scns Pc

70

- -- --.--- ---

Ula.sura co sc continua scdinja, clc mccp a capcte ~cns. Este responsabilitatca terapcutului sa asistc reccptorul in. interprctarca ~w dcfinirca mcsajclor primite de mcmalui acestuia din urm .. 5... onsticntizarca momcntului prezcnt pcrmite terapeutului sa sc aliniczc nivclului suflctesc al reccptoruluisi sn. n ajutc in obtinerca ghidarii intuitive.

l11ainle- de a inccpc astfel de scdintc, cste recomandabil sa se spuna 10 scurta mvocarc catre Divinitatc, pcntru ajutor si ghidare. 0 astfcl de invocare poatc 11: , . .Invoc cele mat inalte puteri ale Luminiisi culorii .)'(1 actioneze in si prin aceste Crista/e. Invoc Mae~\·trii invii.Jlitori ai (numele receptorulilt). Ghizi! lui spirituali sii fie prezenti cu noi si sa ne asiste in aceastii terapie. Mai mult decdt aceasta, invoc e:. en/a cea mai purii a (man sle receptorului) sa ii tran:'mlitii spre iniflui si minte tot e sste necesar acum, ('{.I :ra (·{i~.tige lnleiegere. claritate si ."t,:clniitate. ,",

Simbolul Spiritual

Atcntia $~ constiinta sunt principalclc end pcntru activarca intuitici ~,j cunoastcrii interne. Acum, consacrandu-nc tirnpul intcriorizarii constiintci •. suntem pregalilw . a intcgrarn lnlclcpciunca nivclului spiritual in mentalul. consticnt. Invocand protcctia ~i ghidarea, sc poatc lolosi 0 Iormulare in gcnul celci care urmcaza: ,. Cu mintile noastre foarte deschise, receptive si clare, invociim !leUIU prezent« Spiritului. care ,\:£1 permitil accesul imaginilor, simbolurilor; sensului lor cdtre ele ...

Dupa acca ta, sc atragc atcntia rcccptorului s,il comunice tcrapcutului or-icc reccptioncaza. In ocarca aducc prezcnta spiritului in pro csul terapeutic, permitandlucrul cu oricc imagine care ap:,lrc in mental. imagine care •. uneeri .. peale fi un simbol sal! un scmn (aparcnt) Ioartc obscur, Altcori, impresia primita poate Ii rcprczcntata de culori sdu chiar formc abstracto. care pot. f intclcse prirur-o conlucrarc activa intrc tcrapcut ~i receptor.

in urma accstci concctari ini tialc, procesul de tcrapic nu ate decal de castiga]. Astfel, daca sc vizual izcaza de catrc receptor 0 cui oare verde. persoana va f ajutata s.a inundc in accastji culoarc zona problcmci cco are, pie perioada sedintei, Odara stabilii un contact consticnt la nivelul .spiritual, atentia terapcutului se ponte dircctiona spre zonclc spccifice care au ncvoie de vindecare ori sprc altc zone in care rcccptorul arc ncvoic de focalizaec,

Vizualiziiri moditicuu:

P ri n i rucrmcd i u r mental ul u i foca 1 iza t si cu aj uto rul Cristalclor care lumincaza calca, SCi dcschidc in Iatanoastra o lumc fcnomcnala de intclegere. Estc ca ~i cand am privi propria viata, lumca inconjuratoare, Universul, dintr-o pcrspcctiva Ioartc mrgita. Din accsr punct de vcdcre, estc posibil sii sc vada clar cc sHi in spatclc cvcnimcntclor si de cc cstc ncccsar s,ft se Indeplincasca anumitc situatii De pc accst nivcl, cste de ascmcnca posibil acccsul la inrcgisuurilc pcrsonalc, la irnpre iilc ficcarui cvcnimcnt trait in dccursul cxistcnici. Surxa cncrgici de vindccarc, prin care sc pot trata orice sufctinte; poole Ii acccxihila ~l canalizata de viziunca modificata initiatica.

Ca tcrapcuii, misiunca noastra cstc de a ghida atcntia rcceptorului pcntru a primi cunoastcrca interna. Vacca noastra trebuic sa fie calda, melodioasa, pl ina de incrcdcrc. Prin putcrca cuvintclor, rcccptorul cstc ghidat, incurajat, primcstc comunicari ~i cste dircctionat. Daca vocca icrapcutului estc arrnunioasil pcntru urcchilc reccptorului, acccsul sau la starile profundc ale con ~t] i IW:; i va fi III ult Iac iii tal. Putc rca c uvi ntclor tern pcutul u i, alaturatc intuitici proprii pot initia nivclc de constiinta similarc cclor aunsc in starile de hipnoza, Principula difcrcn!8 consta in laptul di rcccptorul ra.manc total consticnt ~i sub propriui sau control pc timpul scdintci tcrapcuticc, Pc accasta calc, sc obtinc posibilitatca priviri i in interior prin vizualizarca 1110- dificaui, cunoscuta personal.

Deschizatorii celui de-al treilea ochi

I Din cadrul lamilici Cuartului, eel mai important dcschizator at cclui lac-al trcilca ochi cstc Amctistulv iar, dintrc altc Pietro, Azurita si Luvulita, care vor f prczcnlatc in c.ulrul Capuolului 2.

Accstc Pierre pot Ii pla~ ... ate pc chakra cclui de-a I trcilca ochi, pcntru a activa mcntalul, a dcschide vcdcrca interne. a puri l'iea gandurilc, pcruru a Iacc intc lese scopurilc spiritualc cc CXiSU3 in spaiclc a oricc. EIc au 0 putcrc dcoscbita In in i [icrca vizua I izarii modi ficatc. Cadc in rcspon abi litatca ficcarci pcrsoanc care Ioloscstc accstc Cristalc asupra altora sa lc urmarcasca. cfcctclc pcrsoualc produse asupra accstora.T,a uti lizarca rcspcctivclor Cristalc, ruspunsurilc rcccptorului trcbuic urmarite indcaproapc. acestca incluzand pulsul, rilmul respirator, modificarilc cnergcticc subtile. Constiinta rcccptorului va Ii dirijat:l sprc LlU11]na. sprc cunoastcrca Adevarului. Pc mii-

72

DA:-.J SERJ\CU

.__ -- -- -- --_ --- _._ .

sura cc se instalcaza 0 rclaxorc lot mai profunda. sc post ,. rcccptiona tot rnai putcrnic suflctul, spiritul intern.

Exista ruai multo tchnici cc pot n Iolositc in conducerca vizualizarii rnodificatc, uncle dintrc cle urmfind a n prczentatc in cclc cc urrncazii. Dar

"

trebuic sa sc lina cont dL indifcrent cc sc vizualizcaza, indifcrcnt cc aparc la

suprafata in acclmomcnt, nu Sf! va lucra de la sine putcrc, ci numai ghidut, asculuindpermancnt .~'1(llufjle Ghizilor spirituuli!

1.5.4. J. Supravegherea corpului

Accasta tehnica actioncaza eel mai hinc atunci cand exisla un dcze-

. '. -.

chilibru fizic cc trcbuic rczolvat: tot1Lj~i. ca nu cste limitata doar la ascmcnca situatii, Sc poatc tolosi, de cxcmplu, pcntru a sc obtinc 0 imagine a sufcrintclor fizicc poteruiaic ori pcntru a se vcdca caile auricc. Dcascmcnca, dar de data accasta pcntru tcrapcut, 0 ascmcneu scdirua cstc momcntul vizualizarii ~i Intaririi menta lc a propriului camp de protcctic,

Rcccptorul va f condus cu ajutorul unci Irazc de tipul: ,0 Vizualizeazd-te cii te ufli fa cca 1 metru deasupra corpului: ii vezl de sus. pO,n sd pl'lvesti in interiorul propriuh»! hltt ,COn), iti vezi orgunel« interne. vencle.rarterele, nervii. PO.li privi tesuturile. precun: si in interioru! celulelor: De asemenell po,li vedeu cdmtm! energeti« din [uru! corpului, culorilr aurei, locurile UmIUi(}(.I.W:- ori unde erisld mal ;mliml !.,lOlllml din jurul hllf ...

Pc rnasurd cc rcceptorul comunica ceca cc vizual izcaza, tcrapcutul noteaza si it conduce sa sc Iocalizczc spre organclc sau zonclc intunccatc ori umbritc, Accstca sunt, in general, zone undc exis.15 dezcchi libre Iizice ori undc au fost create sabloanc mcntaic care produc blocajc cc se pol. in final, manifcsta ub forma sulcrintclor li/,ice.

in genera I pcntru accst tip, de terapic, rcccptorul va uvea pc chakra cclui de-al trcilca ochi un A metist. In cazul In can! sc dispunc, In drcptul cclci de-a saptca chakrc sc ponte punc un Cluster, un Generator ori un Cuart limpcdc, incolor, mai mare. Rcceptorul va [inc in mana stanga un Cuart oriental cu varful sprc palma, iar in drcapta unul cu vfirlul In afara, In cazul :s,langac.itol', accstc U~liU1C ,d,oua Cuartur i 'lor Ii poziuonate invcrs. Daca tcrapeutul practics Cristalotcrapia mcntalii, nr~~lc ca reate accstc Cuarturi vor ri amplasatc mental.

Estc binc ca in. cursultcrapiei sa. cxistc I;} ~·ndcnliin:l creion ~j hartie ori UIl dicta ron. pcntru a sc inrcgistra cclc spusc de receptor, dar ~i idcile-eornunicari ale tcrapcutului, pcntru a li lolositc ulterior in momcntclc corespunzatoare sau pcntru crcarca de alirmntii pc care sa. lc Ioloscasca rcceptorul. Recitirca sau audicrca inrcgistr5rilor poatc rcprczcnta pcntru receptor dcclansatorul ulterior pcntru cuntinuarca vindccii ri i sale,

1..5.4.2. S/l'ra de pro tecti«

Rclocal izand in conti nuarc rcccptorul sprc zoncle intunccate. pcntru a sc scsiza cc a creal accasta diminuarc a Luminii in partilc respective, este binc sa fie ajutat su .csizczc o Lumina protcctoure care H inconjoara. Accasta va crea THai IHUHfi obicctiv date in oricc amintiri, gfinduri sau scntimcntc ce sc stochcazfi in corp ~i in campul auric. Gfmdurilc ~i scntimcntclc care ajung la suprafata in timpul scdintci de rcrapic sunt, de obicci, cauze ale dczechilibrclor allah; acurn la indcmfina Cu ajutorul sfcrci de protcctie, accstca pot fi ulterior blocaic s5 sc mai rcintoarca in corp sau inaura. Ea of era in plus rcccptorului un sentiment de proicjarc si ncutralitatc fa~a de stirnulii extcrni. Accxta pnate n canalizat sprc rcalizarca acestci sferc in cele mil i difcnic ruoduri. Un ast fed de cxcrnpl u poatc fi: ,., Te vezi inconjurat de o ;~leni de Luminii, alh/i. pet.wtruhila doar de ,ceea c(;' este Alb, pur. ceea ce .f# este benefic. Din interiorul acestei .~Iert' itf pol! observa zonele intunecoase ale aurei cure. odaftl' aduse la supra/il fll , (1-jtmX ill (~{(,td.~lerei de protectie si nil se mai PO! reintoarce in aunt. Ohservusi constientizeaziicele ce constati acum cdnd ai ace:U5i/(J sfer« de pnucctie ...

Inconj urfind pc c incv .• I eli 0. asl lcl de sfcra, SG permitc idcntificarca ma: rapidji a pcrsoanci respective ell Lumina, cu puritatca, nu ell durcrca, cu boala, cu umbrclc subconsticntulu i, a lc mcmorici, En perrnite reccptorului s5 sc simla dctasat de amintirilc trauruatizantc ale subconsticntului, carc sc ridicii la supralata in timpu: scdintclor terapcuticc. in acclasi timp, 5C crccaza o lcgiiturf consticrua cu Sursa Luminii .. cu sursa cncrgici vindccdtoarc.

In timpul accsrci ctupe tcrapcuticc .. In a lara Cnstalclor amintite mai sus (1.5.4. I .. ). sc poatc dcpune pc chakra inimi i un Cuart roze, iar la picioarc, lntrc lahc, un Cuart Iumuriu de nuania C[tl mui intunccata.

74,

I. 5. -I. 3. Punerea in scenci

o a Ila call: de a per-mile rcccpiorul ui sa 0 iba (I vcdcrc spre problcmclc sale, sprc zonclc xu rl!rimk. cstc imaginca U!u~i, ccran c urn ar ti eel de cinema iograf ori a unci scene giganli.cc. Pc accusta sccna, vor juca vcchilc ami nuri, senti mentcle suprcsate etc. Actorul 'I actritu) va i ntcrprcta scene din trccut, asa cum s-au iruamplat de in rculitatc. Faptul important cste cfi rcccptorul va ramanc fizi c in sa 15, intrc spcctaiori. urmari nd picsa de pc sccnfi, iJparutfi din 111emo["]3 suhconsticnta. In Inc de a se contopi eLI actorul (actrua). rcccptorul sc va idcnti Ilea in accst caz cu pruducaturul ~i rcgizorul .• pcrsoana care In oricc moment poatc opri sccna cc tocma i sc dcrulcaza in rata sa, Accasta ii du 0 putcrc pcrsonala de a-si rcconstrui trccut ul dupa dorinta inirni i.

Metoda cstc idcula pcruru pcrsoa ncle care sc conlruma cu aminti ri durcroase din copiliiric, Ea olcrii .0 CJk de a Vl!JCJ exact cc s-a simlit ~i s-a lrait in trccut si imputcrniccstc adultul consticnt sa sc rcintoarca in situatia strcsarua, S:1 rczol vc situa] ia, s.a 0 calrnczc, sri D virulccc.

I'uncrea in sccna cstc Ioartc ulil.5 ~i in cudrul mcditauilor pcrsnnalc, pcntru rczolvarca di Icritclor tare ale trccutului. Fa!5 de mctodclc antcrioarc, cand Amctistul sc pozitiona eli var lul in SW>, de datu accustu cl va Ii pozitionat pc chakra a sasca (al trcilca ochij, eu var lul in jos, sprc accasta, pcntru a tunctiona ca o antcna de rcccp] ic cure s~ rctransm ita inrcgi striiri lc din cronica akasha, CI! sc rcfcrii lu pcrsouna in cauzii POlzi\ion()r~!.t, III plus, a unui Cuar] 1'01.(: pc chakra in i III i i cstc mai mult dccat bcncfica.

in accst caz, tcrapcutul are: rcsponsabilitatca de a ajuta rcccptorul (cu exceptia cuzului cand chiar el insusi J~lC(; accastii meditatio. asa cum s-u deserts in paragra lul anterior) SH sc ~ ndcntificc cu produr.uorul, cu rcgizorul ~i 55 ghideze adultul ind.~r5l in timp, pcntru a imhrJli~a, ;J ajuta, a vindcca accl copil maltratat.

1.5.4.4. lngrijirea .. copilului "

Avantajul unci intoarccri in timp, pcntru a vcdea de undc provin deviatiilc de atitudine din viuta actuala si de a lc lnlatura, cstc cS(;I'1l.i.,JI. Fa ne

• - .. I - . ~

da putcrca ~i siguranja eli ne putcm lrata in mul tc cuzuri in care altii nu pot Llj uta. Accasia cstc baza icrtarii ~i, nc ofcrii posibil i tatea de a accepts toata rcsponsahiluatca r(l~a de noi insinc, in loe sa bhHU{]1l1 viata, oamcnii ori ]lC

75

Dumnczcu pcntru durerca avuta. Cant! eul-copil estc vindccat si integral. eului-adult, sabloanclc, cailc cmotionalc ~,i mcntalc pol sa schimbe ceca cc pana atunci rcprczcntau problcmc din trccut, de multc ori ingropatc cat mai adanc In subconsticnt. [n acest caz, cstc posibil siJ sc ajunga intr-un echilibru eu viata insa~i,. s5 ne deplaxam spre ceca cc dorim de [a via!a~ in lee de a f] manipulati incunsticnt de copilaria noastrf r5ni.l.5.

Copilul di n noi cstc accl biiictc! sau acca fc'litii care sc sirnte lipsit de iubirea cclor din jurul sau, neingrijit sal! nclntclcs Intr-un amimit punct al victii sale, Reprczinta, de ascmcnca, inoccnta, incrcdcrca ~i credinta tn magia vietii. Copilul cstc scnsibil ~j scnsibiiizat in ficcare moment, emanand un cntuziasrn ~i 0 bucuric cc pot exista dear ln mintile neingradite. Estc 0' parte din noi care dorcstc sa fie rccunoscut si descori tratat. Cateodata.; insa, 0 ia inapoi, ceca DC llU cstc binc dcloc,

Pcntru accst tip de tcrapii, eel mai rccornandat cstc Cuartul roze, pozitionat pc chakra inimi i, Cuartul rozc arc putcrca de a focaliza encrgia inimii sprc interior, pcutru a virulcca sullctul. pcntru a schirnba cu ajutorul Iubirii, Prin intcrmcdi u 1 Cuartului raze SG invat5 ca. icrtarca cste singura cale pentru (rc}ca~tjgart::a p5cii, interne. Cuartul rozc intelcgc, ca nici 0 alta Piatra, adcvarata compasiunc ca fiind singura calc dea astupa golurilc pc care nici o Iorta, nici 0 inllucnta cxtcrioura nu lc pol astupa, Cu ajutorul intclcpciunii ' inimi i, activata de accasia Piatra, csic posibi I sa se gasca di 'in intcriorul sullctului Adcvarata sursa a lubirii, C:HC sta '1;1 baza sigurantci personalc, pc care nirncni ~.i nimic nu 0. poatc atingc, uartul roze cstc cca maiimportanta Piatra a chakrci inimi L motiv pcntrucarc cstc Iolo it in ccle mai difcrite cazuri de cristalotcrapic.

o alta Pialr~. a cchukrci inimii cste Avcnturina verde (prczcntata In subcapitol ul l.2.), C~ Ii ind Iourtc cficacc 'in tcrupia problcmclor cordului. Situata pc chakra inimii, va trata corpul emotional, lmprcuna ell toatc sufcrintclc lizicc corclutc de acosta. Avcnturina verde cstc ca un medic bun care tc ajula sa tc Cad binc, indi tcrcnt de sulcrinta. Folosita iruprcund en Cuanul rozc, va focalizn inima spn.! I uh ire ~i vindccarc,

Folosirca accstor Pietro estc dictata de intuitic. Sc pot depunc oriente Cuarturi roze si/sau Avcnturinc verzi, dupa cum sc simtc ncvoia. I u accstc Piette nu cx istapcricolul de a sC",sari peste cal", Iolosindu-lc prca d8S ori prca rnultc, asa cum nu rcprczinta un pcricol Iaptul de a primi prca multa

76

Iubirc. ), icum. IHI irchuic \.1 "c " '.Ipe din vcdcrc puri lic.rrca lor dupa fiecare ~cdil1~ii tcrapcuuc.) (\ l , ';.1,)

I. _-, ..t, 5 I) ,hel'( ir. -u t '/III JI/t Jilt !I(i

in I1WIl1CIlIUI ill l'~lr\: rcccpiorul Illlr:, in <:OIlI~ll'l cu tll\ crsc anuntiri ~i scruirncntc din trcrut. dcscor: arc Inc 0 Intcn~fl clibcr.irc cmotionala. (Lstc binc ca pcrvo.uicic \cn\lhd~ \:J alb:l prcg:ltllfl o .uuc 'U h.uixtc pcruru ace: t C;)/~) fll[otd~,lllll.l, c.ind ~ICC~l\t:1 .libcrurc ap.irc. trcbuic l;l\dt:1 \cl-,:>i .Jaca de lap", \~-<' urmcz c ct Lui natural. Lvpnm.irca. l.:hJrc:.i hbcr.i a cmotiilor suprc: ate P~IIlJ .uuncr. constitute un luctor-chcic in procc-,ul de vindc 'are, Rolul cristulot .rapcululu: c~1L de a lacilnu couccutrarc.i ~i rcfocahz.trca idcntlla~ii, prin vrzu.rhz.rrc. I\CC.'~I.1 pcrmuc ncuu ahvarca in '~Ircatllni 'Illo~ionalc prin idcntificurca con:5tlL'1l1~1 .1 Luuu n n ell 11111.1 ccntralii. Dcscori, in timpul clibcraru cnlOtion.lI " pol ~lp:lrC(l 1'-1 ~lIprul~l\;\ SCL:IlC ell scnumcntclc atasuic, care au Iost uu.uc (Sdll ingropdlc ad.inc in subconviicnt) Inca din morncntul in care au a\ ut 10'. dar c.irc vunt r.ll.lori major: .ti autudinii si conccpuc: J .tualc dcxprc Vld~;l. l'c IU;-I\ 11':1 cc inc.irc.uura c. rc 'IJb~r..llu din scnumcnrclc \UI1l'C ate, cste pusrbi] ~j xc rCI.:1 cczc vccna ~I S:l I \C r 'Jell cului ceca CL: !)-(l doru ,I III Ill' t.

Lncon. eslc benefic ",-I \C pld~-':/C (\ 1l1;-1l1~1 pc plc xul inimn \1 alta pc ere .tctu] .apulu: (HI P' omlu hc , pcntru a c (r~.1 o polaru.nc prin cure sa sc poat.i rccir .ula cll~rgttl ClllOIIO[),lI:1 CO,}\:1 1,1 ~upral~qJ, In acc-,tc morncntc crucial', csic J .o: chit de I 111 po rt.n 1 I L'.1 rcicptorul. la I'd c.t ~I cul-copil al lui. sa sue Cd t .rupcutul sc alU PI' '/ »u pcntru cl e,I ~I l';' il urmuc lulurc s: 'ncrgic \ indcciiroarc. drrcc t in inuna PI' iblcmc: I Ie, de ascmcnca, benefic ,'5 . c pro ace cul-udult .\,1-1 \ 01 h '<I\l~~l cului- 'opll, in limp cc icr.ipcutul noICaL;} cclc vpusc. Acc\le not 1 \~ PI)I \ld Jj101 1,1 h,l/a unor .tli 1'111.1 ~i 1 pc (,11 C .;} lc foloxcascfi pacicntul dill l.:lIld ill c:1I1d. pcntru a rc.uirm.: \11H.hx.lrCJ cc a avut loc -:.i pcntn a rcuucgr.: \1.He<1 tiL- binc d coprluhu in \,la~;] cotidran.i.

1 .. - -I, fl_ j)1(J t/it'orl'u IJ/('\ It/III .W/lII"

In mare parte, 'IlH)Plk :->1Il1l "tpl'tlle 1[1 \1 ill jurul chakrci plc xului solar, Pcruru purificurcu ~ .. I de ,ll'~~t ' incarc.nun. -c put 1'()lo~i 0 vcrrc de Pierre, cum ar fi .nsoco!u (~tIlCJI de cupru J, ~1.1LIl'hllLI ~I Avurita, care VOl' f'i prczcruatc pc lurg in 'npuolul _.d lucriu u.

71

Malachite C:SiC principal» Piarra care race di tcrcnta intrc '1.1, cristalotcrapic simpl», cure I1U rcuscstc aliccva dCl"JI sJ cclulihrczc cncrgiilc si 0 asezarc aV~lnS~ll~l de ('rlst~1k. cure tnt.' roil!! de ~.1 purifica, de <I inlatura ceca cc impicdica dczvoharca ~Pl ri t Uti W a pcrsonnci respective ~1 alachita rcprczinta .. clibcrarca cniot 1 onnlir". ~lduc,ind [;1 ~upm ra~J ~l rc [lcctfind cmotiilc suprcsate Dar Malac hila si ngur:i nu are puicrca lT~SI~d i nr} sa licicnt de marepenlru a lc dizol va Toe mui de accca, eel rna i binc estc sa sc Ioloscasca Malachita Imprcurt.i ell Glteva Cuarturi rnici cu un v{rd~ sau Jou~ varfuri, amplasate in jurul ci Esk ncvnic de eel I1U Ii n patru Cuarturi, ell varfurilc sprc Malachite a n~l1;J pc plcxul solar, pcntru a n protcja SJ nu absoarbii prca mult.a encrgic cmoi i Dnala de la receptor. dar ~i pcntru a-I asista pc accsta din urmil in dcsca rcarca cmoti ilor adusc In supra I'a!fi,

ESlC hinc dacr, dcaxupru sau sub :vblachi!5 sc rune o Rodocrozita. pentru a xe asunilu 5i Jigcra rfislllrn:!rik: cmot iunalc. Rodncrozita, s.tuata pe plcxul solar, V:l EKe PUIl{C<.I !-ji va armoniva intrc ci chakrclc infcrioare C\J. cclc supcrioarc, crcand 0 intcgrarc intrc corpurilc spirituulc ~i eel fizic

1.5.5. Punctoterupi« ('ri.\ialio(i

In cristalotcrapic, una dintrc Illodalil:i~ik CL'k mai intensive dc lucru ~] cu acti unc cea mai rapid;} csic act ivarca prin puncic!c Iolosi tc de acupunclura, prccum ~ i prin mcridi an .lc corcspuuzatoarc. COon lurm traditici care ni s-a transmis dUi ~Inl iclli t~I1L';1 (1\ inc/J, ILl:Ca['~ orga n arc un nux Spl:C ial energetic prin r orp, CIIC ~l.' h:rmin;i b unul dintrc dcgctcle de la rnaini sau de la picioarc .. Iiind pt)~~hi1 <1 s.: ajllng:i la de pri n punctc spccialc de pc piclc, dc-u I ungul lor. in muj ori t.uca Gvut'i lor. p d j,s lunr tic a unui organ i ntcrn sc rc [lcctii la supra lata picl ~ i pri ntr-un b [OCI_j cncrgct ic p~ unul dintre accsic mcridianc, pri n punctclc corcspunziitoarc puiandu-sc ac~ iona pcntru rczulvarca problcmci in cristalotcrap ~L:. dcscori sc apclcaza la accstc puncic. uc-

_ tivandu-Ic zi lmc catc ire i In inure ori pUllftI1Ju-s(: pc punct 0 Pialn1 (de obicci Cuar] -- criSit~lI i n xau un !HIt.: C I ustcr ) sau dcti vand punctu] cu un Generalor din Cuart, ~lBUI In nuinu dl\.:apLl. cu vartul spre [inia. in <lCCS[ ulum caz, pcntru activate. Cuartul ~inul in drcnpia sc rntcsrc in sensu! acclur de C(..'dSOfnic, dcusupra pre lii. 10.1 1-5 mill. !ill~l.JH.lU-SL: in!",: timp palma lIl.iini, ~Ljngi

7

DA

ERACU

oricniata In us, pcntru a .1,; prirni Lumina n c ara. In dczactivarca puncte- 1 r, uartu! : manipulcaza cu mana langn, cu arful ri ntat pre palma

In ns in cr a lor lc .asornic, iar palm dr apta 1,;. to ricnt ta pre pa-

mant. pcntru a s 'urge cncrgiilc absorbii '. atural, stangacii r lu ra mv r

(mana drcapta ahsoarbc. iar langa 'mit .. Lumin: ).

In apit lui". in adrul ind ixului tcrapcuii , ., prczinta si un I dintrc punciclc a upra ar fa poat acti na prin punct tcrapi cri: talina, f 10 indu-: c pr . urtaril uzual In a LlpUI1 lura: V - Va gu crnat r: 1 - lnima: V - Vczica: I - Inte tin Su tire: I ,- lntc tin I' ; R - Rini hi; P - plina - Pan rca; - St mac: B - 'l,i a Biliara: TF - Trei ocarc: P

- Plarnani; V - Vas - ex: F - Fi at. lntrucat I alizarca exacts a ace tor

meridi nc, prccurn i a pun t 'lor de pc clc sc g5 .cstc In oric ' tratat de acupunctura, nc pcrmitcm .5 nu mai ingrcuniim .j mai mull lu r rca prczcnta.

1.5.6. Efixire

Apa, dupa cun .c tic, ' tc capabila 'f! U pozitcz 0 antitatc c lrcm de marc din informariilc Pierret r, moti pcntru c r S' i 1'010 ' tc en rncdiu dc st arc i tr: nsmitcr a a est: ra. Exista 0 scric U' m node mai implc

au m i c 111 licat de prcpararc a .li ire! r dintr care rn prczcnta d ar

at va. Eli irclc P 1 fj r lo .itc tat in curu int .rnfi, cat i in cca cxtcrna.

1.5.6.1. Apu 'ristulitui

e pun ristalul dr rit intr-un a. din sri I: rncnaj 'i'a, nu ticla de

plumb (impr pill uno, ut drcpt ., 'ristul"), urnplut P jurnatatc u apa.

Paharul as tfcl pr 'galit SI.: I unc I .. soar pcntru .ca or, pr fcrabil

dim in ata, intrc or lc X si II. Pc m5:ur5 c soarcl sc r flc La prin lichid in Pierre apa in area u Iort Ie ibraii nalc -i tree cnt clc cr mati c al lor. lixirul a tfcl obtinut . por t ' trail. lcra apoi intr-un flacon tcrilizat. lc tipul ticlclor r I it p intru pi atur: Itulmr logicc, .are . c .tich tcaza. P intru utilizarc, e dilucaza 5 pi .atur: inir-un pahar eu apa n c picura direct

u lirnba de ; tc ri pc zi. izualizandu-sc intr limp Piatra (I ictrclc) u

care art prcparata solutio. P ntru st ) are, c rc ruanda diluarc: eli irului

.79

cu o cantitatc (:gala de alcool alimcntar, Cclcmai rccomandate Pietrepcntru accst 11P de elixir sunt: Amcustul, Cuarturiic, Citrinactc, Se rccomanda alent ic in cazu i Pte I rc lor so I ub i lc: de: ascmcnca. sc intcrzice Iolosirea celor cu coruinut de clemente lOX icc (de cxcmplu, Rcalgarul, care continc arsenl),

Crista lcle sc pot plasa ~i in, ulciul de masaj, pcntru a-i transfcra vibratule lor bene rice,

,

o metoda ccva mai compl ~cal~ de prcpararc a clixirului, apropiata rnetodci traditionalc ccni s-(] transmis din timpuri stravcchi, 0 rcdam in cele cc urmcaza (adaptutii coriditi ilor actualc):

Ina intc de a inccpe prcpararca clix irului, Piatra sc cxpune catcva ore la scare, iar prcparatorul sc va rclaxa ._ va mcdita catcva minute, cu ajutorul unui Cuar], Sa rir etc .. pcntru purificare ~i conccntrarc,

Dupii prcpururca priruul ui 81 ix ir, vascle curatatc pot fi rcfolositc ori de catc ori sc dorcstc, Etc sc vnr .~ l DC scparat de vascle de bucatarie, fiind Iolositc dna!" pcntru prcparan:a clixirclor. Estc ncvoic de urrniiroarclc:

- un vas rnai marc: di n slid5,i !lOX, cuprusau. emailat {1""ara defectc):

Volumul lui trcbuic s5 lie suficient pcntrua 11l11c21 ncrbt:; in cl 3·A din vasele Iolositc;

- 0 tav5 nouii, cu capacitutca de eel putin 0 jurnatate de cana de apa,.

Peate fi din stic.m de; cuart, ~l~d[1 obisnuiid (f5ra model), cupru sau inox. Se vor evita muscle plasucc ~i a luminiul;

- VJSl: de stocarc noi, de prcfcrin!.3 din siicla albastra, accasta avand un c r cct bencf c in p roccs u I tcrapc ul ic. in~ i psa acestei a, scpoatc Colosi ~i sticla incolora. Oricum, ircbuic s~ aiba capac sau dop. Pcntru ficcarc elixir In parte cstc ncccsar un vas de cca 0 jumiitatc de litru ~i cfitcva de cca 50 ml:

- 0 pal I1lC din s!id~l sauinox (nu estc absolut ncccsara);

- eel p11( i n 0 jurnatatc de kilogram sarc J.~ Blare, pentru acopcnrca

Pictrclor, in scopul puriliciirii lor;

- 0 cfirp.5 de vase curatii, dintr-un material natural;

- cca 0 j umiiratc de 1 iiru de ap~, distilata. suficicnta pcntru prcpararca

clix irului ~ i spfilarca/Ilcrhcrca vasclor;

- Piaua sau Pietrclc di n care sc va prepura clixi rul (clixi rurilc):

- 0 l.i il1soril~, prcfcrubil 0 dimincata scnina.

Pcntru a n pregati tc, Pictrcle sc vor punc intr-un loc Icrit, la soare, eel putin doua on; .. Piatra Lunii, Perla ~i Cuartul sc vor cxpunc mZG~(Jr Lunii,

80

DAN SERACU

-_._-

atunci cand aceasta sc an~ cct mai sus pc CcrPractic, toatc Pictrele se pot supunc influcntclor Soarclui si Lunii. Corpurilc ccrcsti activcaza frccvcruclc Pi etrcl or. lie purifica ~i. lc marcsc rona.

1 n contin uarc, pentru puri Iicare, Pi c trele sc pun limp de 0 j uma tate de ora intr-un arncstcc de 2/3 san: marina ~i 1/3 pulbcre (sau nisip) de cuart, in cantitatc su fie icnta ca sa lc aeopcrc, dupa care sc spalf binc cu apa d~s~ilaH'i si se usuca (de prelcri Ii~a la scare) +

Se purifies ustensilcle cc vor fi Iolositc. in va ul eel mai marc, se ficrbc pcntru eel putin ] 5 minute apa distilata, Daca avcrn 0 piramida, ccle de Ia a] 2-~ea, 3~~ca ~i al 4-1c3 punct sc pun sub ca pcntru JY2 - 2 ore. Sc introduc in vasulrnarc ~m so: [in pfi,n,a clocotc c binc, dupa care sc usucf cu carpa de vase.

Daca Piatra a fost tnsodla, iar noi nc gasirn lntr-o stare suflctcasdVspir:ilU!]a corcspunzatoarc, prcpararca clixirului sc poatc inccpc, Sc pune Piatra aleasa in Lava, si se acopcra cu eel putin J50 :rnl ap,a distilata. Tava se

- -

cxpune la soare, Iiind pusa pe 0- scandura ori pc 0 p,anza de Ulna sau alt rna-

tcria] natural ori direct pe iarba, Sc ponte acopcri cu o placa de: sticls, Sc lasa vrcmc de 2 ore la soarc. In acest timp, apa va prclua vwbra'pHc Pictrei, transformandu-sc In elixir .. (Chimic, Iizic ori vizual, accasta nu aducc dupa sine nici 0 schi rn barc.)

Se toarna elixirul intr-o stleHi de juiuatatc de litru, din care se poatc transvaza apoi lntr-o sticluta,

In fine, 0 a treia modalitatc de prepararc a elixirului cste Iicrbcrca, c,and distantclc intcrmolccularc ale Pictrci sc marcsc, pcrmitand transfcrul mai Iacil de vibratii catrc .ap,a. Dupa purificurea cu sarc marina, Piatra sc [lethe in apa disLwlala limp de )0 minute, intr-un vas din sticla termorezis(cntal, inox sau cupru . Razclc solarc sau lunare au ~~ in accst caz elect benefic asupra opcratici. Solutia astfel obtinuta estc cscnja de baza, Dill ea, sc toama saprc picaturi In sticla mai mare ~i se complctcaza cu apa distilata p.ana, la 350 ml, de uncle se poatc transvazu ln sticlutc. Pcntru stabilizarc, aceasta solutio se punc PICS~C noaptc sub piramida,

Dozarca clixirului se face astfcl: timp do dou.a,a.pUirnani, se tau de trei ori calc trci picaiuri. Pcntru acccntuarca cfcctului, sticla sc va agita inainte de picurarc Picaturilc sc iau pe stomacul got Dupa cole doua sapta-

. -

mani, se face 0 pauza de 0 sapt.{i,H1nna, la nevoic sc rcpcta dozarca. Penna-

ncnt so ia doar la maladii cronicc: nu trchuic sa uitfim ins,a di (la fel casi tn cazul homcopatiei) cl IX irclc sunt prcparutc dcoscbit de putcrnic ~i cficace,

1.6. BJJUTE.RIJ I)IN CHART

Purtarca bijuteriilor cu Pietre prctioasc ~,i scmiprctioasc i~i picrde originilc in cdc mal indcpartatc timpuri. In literaturii, timp de sccok,gastm trimitcri de tipuli.marca de smaragd'', .,.ecrul turcoaz", .. ochi de safir'tetc. In Vcchiul TeslalTlcrH (Exodul, X XVI U, ,15-2 I); gasim pozitionarea a 12

-_

Pictrc cc Irnpodobcau Picptarul (Efodul) marclui prcot, simbolizdnd celc 12

triburi, Egiptcni i antic i, Icnicicnii, rnayasii hindusii, utlantii, lcrnurii, populatiilc contincntului Mu i~i impodobcau corpul cu Pictre prcrioasc, pentru motive care (partial) inca nc scapa. Pictrclc crau lolositc pcntru acccntuarca frumuscjii purratorului (purtatoarci), ca daruri in scrnn de dragostc, lea rnoncda de schimb, in scopuri rei igioasc, pcntru indcpartarca spiritclor relc, pen tru marcarca pOL i! lei soc ia lc, pen tru tc fa pic. pcntru ma ri rca r ortclor spirituale, ca tal isrnanc, pcntru intarirca g5nduriIor trimisc la distantii, prccum si in scopuri de hipnoza, radrcstczic etc,

Si a 'tfizi; atnt Icmcilc, c51. .1 barbarii continua accst obicci venit din

. , .

Iimpuri imcmorabilc, purtand bijutcrii confcctionatc din cclc mai difcrite Pietro: Ruhinc, Smaraldc, Jaduri, Opale, Perle etc. Era Viirsatorului a raspandit din t'\'OU bijuicriilc din CUilJ\. care se potrivcsc cclor mai difcrite scopurl. Elc cchilibrcaza corpurilc cucrgcticc, lncarca ~i activcaza chakrcle, ne protejcaza de inllucntc ncfastc, purified aura, ajuta la dczvoltarcn spirituala, atrag Copiii Luminii ctc., in Iuncuc de prograrnul irnplemcntat in CuaI1 de E~ ~i de ce s-a programat de purtator,

Purtat direct pe piclc, Cuartul siabilcsrc 0 l~glHur3 bilaterala cu noi. Pc de 0 parte, Iiind actival de ciildura corpului, arc elcctroni i irur-o stare supcrioara de vibratie .• crniuind nun-stop prograrnul OG-l dcune. Pc de aWl parte, prirnind Lumina prin baza, face pi·i n laturi un schim b eu vibratiile infcrioare din aura noaslra, rczultanta trimiumd-o prin varf sprc PfimanL

Cuartul poatc Iiprogramat S~I. constituie un zid de protcctic in jurul pcrsoanci purtiitoarc rLl~il de oricc influcnta negative .. malcficii. Accasta programarc estc deoscbit de uti lapentru rei anu~i [a prirui i pasi in real izarca a

82

DAN SERAC1J

ceca ccnc-a hlsal E~ prin Isaia: ..Inva\alw sa faceti binelc, cauta~i drcptatca, ajutati pc eel apasat, laccti drcptatc orfanul ui, apara\.i vaduva!' (Isaia, I, 17)., Cei allati deja It) primu pa~i stiu sa-~rn faca programarca, iar cci avansati (di~ de cal), care u rrn en zit Ca I ca hi ncl u i, stiu cc lc spunc Man tui torul:,Jata, v-am dat putere sa, c51 ca] i peste scrpi si peste scorpii ;~,i peste toaUi puterea vrajma~u]ui ~i nimic nu va va vatama." (Luca, X; 19)

Dcspre programarca Cristalelor s-a vorbit pe larg in paragraful 1..,4,.2., Ascmenca bijutcrii trcbuic ~nsa ~~ inLre~i,nulc. jnlrc~incrca curcnlii inseamnji spalarca c5~ mai dcasa cu apa (de p('clcrin~a marina) si insorire Coca 30 minutc (v. 1.4, ~ .), in timpul purificarii, Cristalul poatc ranuinc in montura sa.

- -

Exceptio fac Cristalclc legate cu ala ori colicrclc din Cristale insiratc pc al~t

Aici exists pcricolul putrezirii ~i ruperii accstcia.

in general, Cristalcle prefcra camatcrial de prinderc argintul ~w aurul, tolcrand cuprul, Alto mctale, ca platina ori rnctalclc ncnobilc, nu lc tolcrcaZ8. Pol fi purtatc si in pungulitc dintr-un material natural. ca pielca, matasca etc., prinse la giH cu un snur ori al.5rnal~ cu un Hin~j or din aur sau argint, In cazul argintului, datorita proccsului permanent de purificare ce arc lee, daca titrul (puritatca) nu cstc suficicnt de inalt, mctalul sc inncgrestc rcpedc, Tocmai de accca sc va prcfcra un argint de eel. puun 925 %0.

Cristalcle pot Ii purtatc sub forma de inclc, bratari, ccrcc], pandantivc, amuletc, la glezna etc. Accstc bijutcrii au rolul de a inlocui reflcxotcrapia, legatura ascunsa intrc corpulmaacrial ~i cdc cncrgcticc, Stirnuland pcrrnanent anumitc puncte, sc dcschid dli pcruru afluirca cncrgiilor subtile dinsprc corpurile supcrioarc spre eel Iizic,

Inclcle lntarcsc cmisia Cuartului, Daca, de cxcmplu, SoC poarta la rndna dreapta (m.ana cmitatoarc) un incl ell Cuart, emisia acestcia cstc in~ari1a considcrabil. In cazul in care pc partca stanga a corpului cxisla <0 cadcrc encrgctica, un. incl co. C uart purtat pc mana s.tanga aj u Hi I a cchi l i brarea acestorvibratii. in functic de organul suferind, inclul sc poatc muta de pc un degctpe altul, de: la 0. lnana la alta. pcntru a fi punat pe dcgctul pc care cxista. meridianul de acupuncturs corcspunzator organului respectiv. ]n asemcnca caz, clcctul benefic estc spori; daca inclul cste confcctionat dintr-un Cuart ell dOU3, vlar1ilJri~ iar cerculmctalic cstc bine sa fie segmcnlet, pentrua-l putea adapta diametrelor dcgctclor,

83

- ._------_._----

Bra~arik~; din sau ell. Cuart au elect similar inclclor, intarind partea pe care sunt purtatc, Purtarca un 'limp oarccarc a unci ascmcnca bratari aduce dupa sine ~i intarirea chakrci inimii: in plus. arc un elect calmant general. Personal. trcbuic 'insa ~5 sc decida pc care m5n5 sc va purta bralara.

Gleznclc sunt in lcgatura ell chakrclc infcriourc, un Cuart purtat aid avfind elect de intarirc asupra uccstora, dar ~i de lcgare la Piimant,

Oda 15 stab iii l cc hili b nil iJ1 t rc partca d rca pl5 ~j partca stang,aa corpului, mcntincrca iUl CSlC: aj ulal5 de ccrceii ell Cuart. In plus. purtarca lor deschsdc capaci tatca pcrsounei respective sa Ee rcccptiva la comunicarilc altora, de a II alcnta In cc spunc ~i la cc i sc spunc.

Lanturilc ~] colicrclc cu Cuar] ajulfl la cchiiibrarca chakrei gatlejului, rcspcctiv a inirnii in tunctic de pozitia in drcptul ciircia ajung, Un colicr din Cuarturi lacilitcaza posibilitatca cornuniciirii, dcschidc accasta calc de lcgaturn intrc pcrsoana puruitoarc ~i cci la Ill. dar aj uta ~j persoanclor care SIC plang dcscori de su lcrintc ale g_~1ltd UI {de excmplu, amigdal itc),

In cazul in care sc poarta un singur' Cuan atasat la un lan], Cristalul nu trebuic sa lie mat marc de 5 em. 11 i nd pozi; ionat pc chakra inimii, a gatlejului oriintrc clc, cu varful in jos. Fixarca Cuartului 51.! poatc face cu ajutorul unci placutc din aur sau argint, lipiui de 0 parte ~i de alta a bazci Cristalului cu un adcziv universal (de ex .. cclc pc baza de cpoxid), care sa aiba atasata si o za prin care S~ va lrccc iantul, Un bij uticr ponte con icctiona si o montura dupa dorirua. t n oricc caz, nu cstc binc 55 SG penni l~ ~lcfuirca ori gaurirca Cuartului, ascmenca ope ra 1 ii rcprczcnta nd bruta 1 izari ale lui - cl sufcra motiv pcntru care 0 pcriouda mal lunga sau mal scurta nu riispundc corespunzator. Daca totusi, !1"trtl voia nousiriivc] a Iost bruializat (l-am cumpiirat gala slcluit ori g5uril). cstc hint: s5-i ccrcrn icrtarc in numclc cclui care a facut .. opcratia" respcctiva.

In cazul In care' cste ncvoic sa so activczc chakra plcxului solar ori sa. se cchilibrcze chakrclc infcrioarc cu cclc supcrioarc, Cuartul sc poaic purta sub forma unci brosc, a unui ,~C de cravatf etc. Nu 1'1 jigniti purtandu-I ca hrcloc sau ell aile gablonzuri! Rcspcctau-i noblctea'

Amulctclc rcprezcnta u, prin traditio, un obicct magic, cu putcri miraculoasc, in prirnul rand de protcciic. Formclc cclc rnai obisnuitc de arnulctc crau scarabcii, ochii, Pcntagrurnclc, Hcxagramclc, iar astazi (In lunctie de crcdinta), Crucca ~i l lcxugruma. Din Cuarturi mai rnici (cca 0,2 - I em), sc

4

DA~ SERACU

p ate confcctiona 0 axtfcl de amul 'If, 'in forma de ruce <. ri lipindu- c ritalclc pc r n114c IUculJ 0111 argint sau aur (daca .unt rnai mi i) ori fixandu-lc eu 0 montura snu prinz andu-Ic dire 'l intrc clc cu piesa din accstc m laic.

onfccuonarcu .iccxtnr bijutcrii poatc Ii !acula la un bijuticr au ehiar de ciitre noi, cu condiiia ,a dispuncm de am1a .. i de 0 pl5cu\a de In tal, de adcziv corcspunzatc r, de catc a uncltc (Ioarfcci, clcsti, ciocancl, nicovala mica), prccum " I de ce a ind 'manare.

Astfcl, pcntru atarnarca unui ri: tal pc lan!i .. or prin intcrmcdiul unei zalutc, accasia sc p ate prindc de Cuart ri U 0 • arma ori eu 0 placu\a (asa

urn s-a mai amintit deja). in cazul in care sc ptcaza pcntru prindcrca zalutci cu firma, apatul dinsprc baza 'ri talului sc inconjoara cu 2 - 3 spire. care c lipcsc de Cu n u adcziv, iar cap 'I lc libcrc, situate diarnctral opu , dupii ce au prins zaluta, . c ' sitorcsc ori sc sudcaza. In cazul din urrna, trchui a e lu .rczc cu dcoscbiia atcniic, dcoarccc 'uartul, a talc Cri talclc, c te f artc cnsibil la ariatiilc tcrmicc.

Pcntru .onfc tionarca unci diadcmc, . a Iolo: i o am1a cu diamctrul de eea 2 nun, de lungimc corcspunzatoarc, carcia i C atascaza ri: talul (de 2.5 - 4 em lungim i), iar capctclc 'armei sc aranjcaza pentru a putea f prinsc in jurul capului (de cxcmplu, In un apat : c H1CC 0 mica bucla, iar la cclalalt un carlig). Diudcma .'C poarta pc fruntc, Cll uariul in drcptul celui de-al trcilca ochi, u varful in su , in a ·en.la pozitic, c tc fa orizata mcdita[ia comuni nti a. Pcntru mcdiraua rcc .pti 5,. c a pozitiona Cuartul u varful in jo .. Un uart cu doua vurfuri va indcplini arnbclc funciii.

1.7. ALTE TILIZAf{) ALE lJARTULtJl

,

M ditatia cris lalmn pcrmi!c uctiv rea consticrua a cmi Icrci ccrcbralc drcptc, acccsul In partca intuiii fl, iar proccdcclc tcrap cuticc de arrnonizarc j cchilibrarc rcprczinta 0 cxprc: ic a spiritualiniti: ~i cons uintci. In general. la Cnstalotcrapia CLI Cuarturi, cstc rccomandabil sa . c rcspcctc numarul de

, 6 sau 1_ Cri 'talc dcpus . A .cstc numcrc . c bazcaza pc Tcrnarul . mnt, m di ficarca 1 r du and la d istors i na n ale campul ui energetic crcat, Di n pun t d vedcrc tridimcn: ional, ace: tc aranj.imcntc intiirc c Iorta urativa si mcditativa r ristalclor. in cazul 'ristalcl r asczatc direct pc corp, pc anu-

85

miti .ntr i cncrg --Ii i. fires: ' ca ar ':l IHII1l ire nu sc mai respects intotdcauna, deoare'c" merge Il1Ji de rrahj pc chilibrar a dif ritcl r n rgii din c rp si nu alal p' ura c II III .onjoarii.

in c ntinuarc, v In prczcnia. ell titlu informuti (utilizat rul urmand, i d ' data a 'ca. ta, .:) per. )n~1I i/ zc, . <1 "'}1 'rim .ntcvc moclul d 1 cru concrct), altc ale a t hnici U' utilizarc a uuriului.

1.7.1. lzotarea lata de radiutiil« electromagn 'lice

oi , 111 marca 11 astra maj: ritate , triiim inlr-un cfunp putcrnic de radiatii clcctromagncticc, dr toriui pre,. .ntc: cublurilor I' trice din pcreti, a structurilor mctalicc de rcz istcnu; ( blo .uril ir, a in t lariil r clc tr ni c ctc., c .i: tent niat in I cuinta, ~Il ~i III In .ul J mun a sau 'in oras. ' .pcricnta intcrcsanta est »bscr area aculu: lin 'i bus )ic III difcritc locuri din ca ·a. Indicarca , Nordulur" P »uc dilcri de la 10' la I( C chiar 'U 90".

p( zi\i< nand (fizic sau mental ·flle l n 'uurt in cclc patru olturi ale locuinici. in marc parte accsic inllucntc sc diminucaza, hiar pana la di.pariiia Ire mplcta. S' l r Iolosi Cri. talclc 'U Ull . ingur arf. de eel putin 5 em lungimc. u varturilc orientate III xux i sprc al:lra. Inaintc de p zition rc clc or f pr )grarnal pcutru indcpariarca ac 'tor cncrgii noei din ambient. P .ntru a-si mcntinc [c 'lui, a .cstc .ristalc trcbuic curaiatc eel

putin d(Jla In Juua '1Pl;II11~lIli JUp:l care xc r in area.

~

A .cca: i J~CZ'lr sc pout ' r I L i ~i p .nrru pr ncjarca bunurilor. In accst

caz, sc h rill Jz;i un zid '[1 'rg 'IIC ~ I' ic .(( r in jurul It cuiruci.

1,7.2. Purificurcu aurci

upa 0 zi "PlliL<H1l~ cand aura ni S-tj ill arcat cu scric d ibraui

n 'gali c eu ajuiorul a patru .unrturi 'U un varf (nu mai lungi de R '111), pozitionatc ill cclc palru coliuri ale ciiz ii J' bui , .c poatc btin climin rca ihr;Jtii prin int .rmc liul apel lim baic. 'uarturilc sc ricntc .. za in a ext caz ell varlurilc pre c .icrior. 1):1 'fl III 5 C. l nc iic de incar are, r i- 1 lizarc, r claxarc varfurilc sc ricntcuz.i : pre int Tit r. .uurturilc SC P I pun

. au p" marguicu '[I/,ii ~al dire .t ill ap5.

86

DAN SERACU

----------

1.7..3. Apa jwlabilii

Un Cuart de m.irime Ina i 1l1ic~ CSliC cupabil sa purifice apa potabila aIhna irnr-un vas di n once matcri: 1. cu exccptia cclormctalice. Un litru de apa sc lasa 111 rcpaus, cu un Crista] pc lundul vasului, pcntru 12 ore; limp in care cncrgiilc Cuartului vor indcparta toatc, vibrutiilc negative. a. ascmcnca apa acccnlucaza clcctul mcdicamcntclor (alopatc, homcopatc, fitofarmaccuticc ctc.), III special a mcdicamcmclor ue, origine naturala, Sc mai poatc Iolosi prevcntiv In perioadclc de gdP3. raceli etc. prCCLlJ1l ~i peruru udarca plarnclor din apartamcnr, pentru ba ia copi I u lui. s.a. m.d.

Un rcmediu universal se obiine pl.a:-;and un pahar din sticla. urnplut cu apa, in care s-a introdus un Cuart, in fcrcastra sprc care bate Soarclc dimincata (a sc vcdca subcapitolul .Elixire").

1. 7.4. Folo.'!Iirea Cristalelor i,l somn

Prin plasarca unui Cristal sub pcrna pc cart: sc doarrnc, eLI vdrful orientat sprc exterior, ibratiilc lui ajutli ~i oricntcazii subconstientul in timpul calatoriilor sale astrulc. Cu timpul, pC' IllaSllfiJ armonizarii eLI vibratiile Cristalului, dupa trczi rc ramon lot rna i multc vise in mcnroric. Cu aj utorul Cristalelor se pot cere ~i riispunsuri, In Ii mpul sornnului, la difcrite problcmc, In accst scop, un Cristal sc V,I] line in palma de rcccptic (stfinga ]a drcptaci], eu varfu] sprc palma, tar un al doi lea sub pern{l,pozi~iomll in modul amintit mai sus. inainlc de 8 adormi, sc cere pri mirca raspun ului la 0 anumita intrebarc. Dirnincata, la Irczrrc, sc ia din nou Cristalulin rna,li;] (daca a Iost sciipat in timpul somnului) ~l. sc a~lcaptf1.. prcfcrabi] 'in Alfa, rcactualizarca raspunsului din zona in care a fosl ingropaL

Prin amplasarca a sasc Cristalc in jurul saltclci, sc poarc obtinc, pc lfinga un ajutor spiritual. ~i .0 arncl iorarc a funcuilor corpul ui fizic. Accstc Cristale sc vor arnplasa simctric, unul dcasupra capului, un al doilca sub picioarc, doua in drcptul umcrilor ~i doua in drcptul glcznclor, in cazul in care dormim imprcuna ell 0 aha pcrsonna, cstc hinc sa nc convingcm, lnaintc de a Iolosi accst aranjamcnt, daca pcrsoana respective a mal Cost supusa vibraliiJor cristelinc. 0 aSC1l1CnC(lj aranjarc a Cristalcior, pc timpul somnului. uncs-

87

te aurclc color doua per oanc, Iacilitand climinarca lrccusurilor, a neadaptarii, a problcmclor care pot aparca 1'n mod curcnt.

1. .. 7.5. Cri:dal'ele ia servlciu

Punand pc masa de lucru un Cuar] ori chiar un Cluster. acosta va ajuta la indcpartarca cncrgiilor ncgali.v(! de la. locul de munca. dar ~i ~a amcliorarca randamcntului (in special intclcctual). Un ascmcnea Cristal, programat in prcalabil, aj uta la obtincrca unui rczultat optirn (pcntruarnandoi partencrii) in cazul unor ncgocicri. Natural. nu trebuic sa sc uitc purificarca ~i rcincarcarca periodica a Cristalului.

1.7.6. Pu rificare« a""biet, tului

Un C l u s tcr pus (d ad! sc P03tC) in pl i n Soa rc a j u til I a lndcpartarea vibratiilor negative din rncdiul inconj uriitorvmai ales in locurile undc au avut loc .xiiscuti: ncprincipialc". El va lunctiona ca un adcvarat ionizator de aer, dar ell cfectc rnult supcrioarc accsiuia.

2

Aile Pietre, si l1U numai ...

,

folosite iI, cristaloterapie

\

2.1. ALEXA;\.lDRI;TA

ES1C 0 PiJlra scmiprctioasa, avfind proprictatca rcmarcabilji de a·-~i schirnba culoarca intrc z.i si noaptc. lluminatf eu 0 luminii artificiala, se inchidc la culoarc, varictaulc nohilc, transparcnte, prczcntiind 0 culoarc rosic ca fraga, pc cand la lumina naturala sunt albastrc-vcrzui.

Este 0 varictatc a Crisobcrilului . i a rust dcscopcrita in Muntii Urali.

Culoarca ci estc datorata prczcntci dcrivatilor cromului. Alcxandritele cell: mai trumoase, privitc dinrr-o dircclic, au 0 culoarc vcrdc-smarald, mar din a,!ta dircctic, rosie. Estc 0 Piatra Iourtc dura, pc scala Mohs avand duritatca cgala cu 8,5, situandu-sc irncdiat sub Rubin ~i Safir,

Prezinta rarcori incluziuni, iar datorita duritatii sale se slefuicstc fear-

, "

tc Irumos, rncntinandu-si stralucirca In timp,

Alcxandrita se incadrcaza primrc usa-nuruitelc "Pietre Icnomen". in general, 0 Pia~ra (~1~clat5. ori $lci'uila. rcflccta lumina 00 cade pe suprafata sa. o Pial!"a fcnomcn rnodifidi culoarca luminii care cadc pc ca, In urma unor procesc fizicc din intcriur, AII(: ascmcnca pierre sunt Piatra Lunii, Ochiul de pisica (sau Crisobcrilul), Op~I1.uI. Rubinul stca etc.

Nurnclc l-a prirnit in cinstea tarului Alcxandru al Il-lca al Rusici, ca Hind dcscopcrita chiar de ziua lui de nasicrc, irur-o zona din nodi, cunoscutfi pcntru zacumi.nlcle sale de smara Ide. Initial, s-a crczui ca Piatra gasila

DAN SERACU

---------~~-----------

90'

estc un smarald; la focul de 1abara. lasa impresia ca. ar f fost praJuiUi, dar in mod curios. a doua zi. Ia lumina naturalacprezcnta din nou culoarea verde spceificd. in Urali, niciodata nu au fest gasit(~ cantitati 111ai mari de Alexandrita de prima ca litatc, Piatra avand, in general, greutatea sub trei carate. La inccputul sccolului, s-au dcscoperit i,ns,a zacaminte bogatc in Ceylon (actualui Sri Lanka); uncle dintre Alcxandritele scoase la suprafa~a aici dcpasind chiar ,60 de carate! La ora actuala. dcoarcce zona din Urali cstc practic epuizata, cca mai marc parte a AI .. exandritclor sc extragc din Sri Lanka, Zimbabwe ~i Noua Zeelanda; totusi. dcsi cle sunt mutt mai 'clare. proccntul de Pietro verzi este mal. mic - dcscori, printre clc sc gasesc Alcxandrite cu nuantc batand spregalbcn,

Alexandrita este una dintre Pietrclc zodiacale ale Gcmcnilor (22 rnai - 2 ~ iunie), avand asocicrea numcrologica 5, pe scara angelica liind asociat ingcrului Geburaticl .. eel care. arc rolul die a sustine bratul s·fang allui Durnnezeu, macstru a~ cclci de-a patra sal~ din eel de-al sapteiea CCT, simbolizand pule rea divina.

Pc plan spiritual, Alcxandrita este un Jnval~Hor., avand capacitatca de deschidere a chakrei inimii, purtfitorul ei devcnind mai dcschis comunicarilor, acceptarii de informatii,

Alexandrita ~lcruila in. .rnarchiz'' cstc un talisman idea] in timpul sarcinii ~i nasterii. Culoarca sa verde simbolizeaza cresterea, iar cea rosie miracolul viet,·ii noi, vitalitatca, Purtarca ci aducc cchilibrare, calmcaza hormo-

...

niw .. dalm peste cap", In terapie, Alexandrita SIC asociaza cu Suriel, unul din-

tre ingcrii dwrijori ai stclclor fixe, DtR punct de vcderc fcminin, Suriel ajuUi [a terapia spiritului ~j a scntimcntclor, Suriel a Iost accla care a initial oamcnii ia lcgile igienci. Efectul tcrapcutic al Alexandritei estc rnai mult Ieminin dedit masculin, 111ai_ mull Yin dedit Yang. Vibratiilc sale sunt deosebit de utile pcntru acccntuarca cfcctclor cromotcraplci cristalinc ..

Elixirul pc baza de Alexandnta so Ioloseste in cazurilc dcleucemii, spHna, sistem nerves, pentru intarirea incredcrii tn. sine si rcstabilirca echili-

.

brului mentalv Elixirul SIC poatc picura in apa de baic ori se Ioloseste intern,

de patru or! pc zi, ca.tle~ap~.e pk.atu.ri, li mp de do ua sap~.a[nani, dupa. care se tine 0 g,a.ptan1ana. pauza ..

2.2. AZLIl{ITA

D1 n p LIn (I de vcd G!C ch jill j C, :J I.un IJ ex tc un hi drox i-carbonat de cupru, In pcrioada I:gi pI ul ui antic. ac~asUl Piau'J prctioasa a fast lolosita de mari i saccrdoti ~i de rnari lc prcotcse pcntru a-si ridica consti inta ]21 starca de consti i nia-Zcu.

Puritatca Cristalclor de Azurita ClH"at3 mintca ~.~ suflctul, aducc Luminil ~i Adcvar, pcntru a inlocui vechilc si stcmc menta lc .. Accasta vibratie albastru-inchisa arc cupacitatca mutarii cnergiilor tcrapcutice prin toate nivel urilc rl inici de: la pla nul Iizic la cede rna i subt ilc. Azuriia actioncaza ca un cata 1 iZOWf, pcntru a in: ria lra ns lormarea curc i ntcgrcaza Parnantul cu ctcrul, nzicu I cu sp: ritul. A ccust.i kgfiturf) aparc doar c;_1nd menta lul cstc puri FICa!., pcrrui !Cl nd l.um i ni i interne s.:! i nfuzezc g:mduri lc , scntimcntclc, cu vinicle .?~. acti un i 18.

Baghctc de !\zur~ta dcpurit.uc inal!.l se pot g;lsi dilcodaua la cxpozilii ~~ 15rguri rnincralog.cc: de sunt printrc cdc mai prctioasc si putcrnicc dispo~dlivc. Oricn rand capatu I u nci astlcl de: baghctc sprc 13 mplc S3U sprc fruntc, sc poatc sli mula desc hidcrca cclui de-a I trcilca ochi, Ca ~i in altc ocazi i, cJ.nd sc loloscsc dispozit ivc de: o axcmcnea puterc, sc rccomanda invocarca aj utorul ui si ghid~u-i i i nv:qaltni lor Spi ritual], iar ut i I izatorul si persoana di n Iata sa VOl' II vizual izatc inconj urate irur-o sfL:ra de: Lumina.

Nodulclc de Azuril[l, Ioloxitc in scop tcrapcutic, pol f piasatc pc oricare parte a corpului, undc s-a constutut un blocaj fizic sau 0 COl1gC-SllC. Pe m~ suni cc pcrsouna respect i va cstc pcnctrata de radiat ia Azurite i, ca indcpfl.rw;ILJ cnergi i lc perverse, penni ~~i ml aduccrca la supra lata mcntalul ui a cauzclor blocujclor I~/_~(:e. 0 dal:! ell accasta, va jj ncccsara 3S1slarC3 persuanci respective, aduccrca ci intr-o stare de meditatio. lie relax arc, pcntru a sc putca i ndcparia rfid.:Jcini lc blocaj ul ui.

2.3. C/\LCITlIL

C3 0' Pia trJ prcdom inanta de pulcrc, POJ.IC li conxidcrutii drcpt un P[,,1- cten drag in accstc zilc ell schimban accelcratc. Una dintrc lcctii!c impor(ante pc care Calcitul arc 501 nc-o den cstc "arIa de .1 11".

ERACU

alcitul manilc 'la intr-un ur ubcu de culori, la Icl a uartul i

Turrnalin I'. )ri d ',itc ri 0 Pialra are apa it lea de a rcflccta 0 varietatc de Ire cnic err maricc, c te evident di accl ri tal ponte ervi mai multo fun tii, P 1115. ura .c i:i . in r nizcaza n rgiilc u vibrariilc ifcritilor ntri ncr rctici. in gcn ral, alcilul aparc c I rat in roz, range, verd , inc - I r, galh n ,i auriu, dar pale Ii, d a .cm nca alba: tru, negru c nu iu si

rosu (de bicci a r .zultat al 011 rc tcrii cu altc mincralc). EI prczirua

arictarc larga de zradc de Iran parcnta i luciu de la optic lar, p'" na In pac.

a1 itul prczinta 0 f artc rn r arictat de form cri. taline (peste

700), Ie mai Ire v ntc Iiind cristalclc r mb idalc .i cl dcntif nne u-

n ut i ub num I de" 1\ de 'flin "). Din punct de cdcre chimic,

al itul e tc un carbonat de al iu, loartc monic, . 'no ibil In' anic i chimi ,motiv pcntru rc a Ii tratat cu marc grija. E tc en. ibil la caldura, la r zclc larc la apa, eli caza u 'or i c pale i hi au rupc in timpul lucrului. Din multc pun tc d cd rc, ( I itul poatc Ii n idcr: 1 ' un n u-nascut tolar care a i a .um in pc a c a .lirnatizczc pc Pamanl, 111 tiv pcntru care r lam- o in rrijire pc iala, un traiamcnt plin de en .ibilitatc,

n 31 it 'sic format prin .ristulizarc In • isicmul romb id a rn Ie-

ul I r de arb nat de .alciu. J (din ncfcri ire) ri .talul c tc capat pc

J , c va pargc In lragmcntc mai mi i, dar tot r mb idalc. ontinufind Iragm ntarca, particulclc L t mai mi 'j bunutc sunt, de a em nca, romb 1- dale.

{II 'jrf:'le colora!

a - Cal 'it rle optic clare. unt risialc tran: parcntc. Ace tc t,;ntiUiti

cri laline limpezi d S .hid 'i purified spaiiul dintre ccntrul ~ roanci i SIC ua . u lletului. Arnpla at pc ch: kra on nne i au la c a 15 III de: upra a, ace: t

'ri tal f rmcaza 'anal prin car Encrgia pale ajungc de 10 rvrrutatca im-

p r nala la p rs ( ail'} r '. pc ·ti a. cs .on, c .tc Crisialc rene ta curcubcc flu re centc c trcm d lrumoasc. dcrn mstrfind a Lumina, all a, pura, tran - mi 5 din. pre 'l aUJ uflctului c. t ' L simil: La lib r rma a dilcritc fr icvcntc

r matico de intr rul si: tern de hakrc. aca cx i ta a semen cur ubcc,

Cri talclc re p clive p t Ii mplas: tc r oricarc 'hakra, p cntru a imilarea razel r de lumina in tru tura umr na.

(~IU~"l'i\.LU'I'I~IL\J-"L\

Ctistalclc limpczi de Calcit au cfccic benefice asupra vederii, elc putand ajuta pcrsoana rcspcctiva, daca accasta vrca sa~.vad,a dar lucrurile". In accst caz, sc foloscsc patru Calcite, calc unul arnplasat pc ficcarc ochi.tinut Inchis. until pc eel de-al trcilca ochi, iar a I patrulca in drcptul chakrei 00- roanci.

1" comparuric cu Calcitcle optic clare, nlld~ mai des apar Cristale limpezi, dar care prczinta i ncl uz ill Hi. Si acestea pot [j Iolosi te in 3 ccleasi scopuri, dar au clcctclc mai diminuatev Ele maipot f folosuc pcntru clarificarea viziuni lor, a visclor .. pcntru canal izarea ".scantcilor" inspirationalc,

h - Calcitul verde aparc cclmai des in forme nctcrrninatc, mai far In ~onna romboidala. Estc unul dimrc cclc mal cficacc Cristalc pcntru modi fi~ carca stari 10 r menta lc, mai a] es cand J)CTSOZl na ITSpCC tiva sc ga.sc~tc la j Ulnatatca (rejprogramarii. Arc un efcct stabilizator in accl spatiu ncbulos dintre stadiul de In care s-a plccat si eel la care urmcazii s.a sc aj ungfi, Fiind UI1U[ din tre tcrapcut i i mental i, en ~ ci t u l vc rdc aj uta in prcvcn i rca stari lor de c.riza cc pot aparca la inlaturarca incarciituri imcntalc si ncutralizarca ciiilor, sahi oanclor pusc ]n m i scare de vic] i anteri oarc, cod genet ic, cxpcricntc ncfastc, copi laric etc.

Fiind 0 Pi.atra de tranzitic intrc CGGJ cc a Iost ~i sprc cc sc tindc, poate fi Iolosita :in oricarc dintrc ascziirilc cristal i no tcrapcuticc, cand pcrsoana cstc prcgalita sa sc cl ibcrczc de legillurde cu trccutulsi SU-~'I construiasca node cai mcntale. Dcscori, Calcitul verde sc plascaza pc eel de-al trcilca ochi ori chiar pc ochi, dupa Iolosirca Azuritci, dUI)~ purilicarca subconsticnrului.

c - Calcitu! ro: cstc legal de chakra inimii, 1::1 sc forrncaza prin cristalizarca din solutii apoasc ~i cste solubil in apii, iar cncrgia apei sc Icaga de corpul emotional, Calcitul roz sc poatc Iolosi "in tcrapia cri stalina, dar ~i pcntru mcditatic, ajuJfi.nd la dizolvarca vcchilor cai cmoticnalc de frica. durcrc, tristetc, acccntuand simultan scntimcntul de lubirc ncconditionata. Prin cfcctul sau. inima va n clibcrata de lc-grt~urilc durerilor cmotionale, In locul lor apar5nu noile raj ~i sabloanc ale lubirii,

Calcitul ruz unestc nuaruclc Cuartului roze ~i ale Turmaiinci roz, cornibina ndu-l c. si ca 1 i Hi II lc. Cuart ul rozc cxcm ol i nell naturai n lima a i u hi ri j sine-

~ '~ • ,I;

lui, pe cfind Turmalina roz cxprima in mod dinnrnic iubirca aproapclui, Ca,I,-

citul rczarc ambclc proprictati! E~ construicste podu] intrc scntimcntul de

DAN SERACU

iubire a sinelui si cxpresia spontanii a iubirii eatrclumce lnconjurfHoare,. 'Iocmai de aceea, Calcitul roz sc poatc Iolosj in ericc dcpunere terapcutica de Cristale, pcntru integrarea Iubjrii In. ecmrii cncrgctici, Pe perioada procesului die dezvoltare a capacitatii de Iubire, cl poate fi purtat, se poatcmedita cu. el, se poatc line permanent ln preajma, Pe Inasura ce Calcitel roz ]~i transmite Irccventclc in aura urnana, sc dczvolta, ca >0 consccinta automata,

~ . _' ,. -

capaeitatca de a exprima ferjcirea, de a da ~i a primi In mod [iberIubire, de

a. sirnti Viata.

. .

d - Calcitul piersicil arc acclcasicfccte Cal si ccl roz, ~n plus adaugandu-se encrgia aurie stralucitoare a chakrei coroanci, care sc intcgrcaza 'in Hl~ rinml~nirniru. Nuanta cromatica a acestui Cristal cste 0 cornbinatie de auriu

~ 't

.~i roz .. Incarn5nd 0 culoarc futurista a Erei VarsaloruJu1, cl va' dcveni tot. mai

predominant, pc ma,sura cc Yom, invata sa [egau"! cnergiamcatalului cu cea a inimii. EI CS~C 0 fuzjonarc perfects inure mintea supcrioara (auric) siinima dcschisa (roz), crcand cchilibrarea actului Iubirii consticntc. Calejtnl picrsica SIC poatc folosi in terapic pe chakra coroanci. a inimii, (subjombilicala, pcntru ,8 crea armonic intrc mental, inima .~i corp. Tn mcdjtatii personale, Caleitul picrsica poate dcveni un profcsor pretios, crcand sinapse menite sa lcgementalo! de injrna. prin care scntimcruclc perccptia consticnts s5 sc lege euactu] Iubirii .. Calcitu I picrsica transmitc cncrgia noua, esenta pura co so re~c:ra la unirc .. ridiciind valurilc din fata unui viitor fantastic. aproape de neconceputastdzi.

e - Calcitul auriu este legal de chakra (sub jornhilicala, in natura ap,arand. dcseori in fonn,a nctcrminatii, rotunjita. La fel ca ~i Calcitul verde, eel auriu ajuUi in. Iazclc tranzitorii, In perioadclc de trecere de la 0 stare Ia alta, i§l gasc~tc utilitatc pnn mcditatic, prin purtare, dormindu-sc cu cl, timp in care face corcctarile ncccsarcpcntru rcalizarca proccsul ui de Transmisjc cristalina (Y. cap. 4). De asemcnca, arc elect de calmarc a sisternului digestiv, afcctat descori de Hasi,rn~larcat~ noilor Irccvcnte. l'ntrucat zona ornbilicala se leaga de manifcstarea, de cxprcsia putcrii personate, accst Cillcit a.sigura aSiS(Cal~2i in Iolosirca corecta a accstei putcri, ESLe 0 Piatra. cu efecte deosebite atunci cand so a~aza pc chakra (subjombilicala, pcntru a usura schrn.n:lbarile turbulente ~~ pentru a aj uta energi a supl i 1l1Cn tbra asi mi ~ari i razcl Of de Lumina.

95

r - Culcitul glllhf!1l (Calcuui-citriufi) ~ rmcaza ristalc perfect r mbocdricc. EI are capacitatca de a lcga ceca cc . c rcccptioncaza cu mintca

upcrioarfi ell Irccvcntclc joa: c alc matcrialului.T'nn culoarca auric a chakrci coroanci, a o 'iata .u cca galbcn-porto alic a chakrci ( .ubjombilicalc, accst Calcit p ale Ii (olosit pc oncarc dimrc ace .. ti ccntri cncrgctici. ristalui poatc Ii programat cu imaginca unor organ sanatousc, eu -parti din corp in perfecto tare de Iunctionarc. dupii care .c VlI amplasa pc zona respective pcntru a transmitc direct ( ruuuulur, te. utului, pani: respective imaginilc imprcgnatc in ct.

C([/ei/III .. col] de caine I, (Fascicolul stelar)

Un all lip de 'alcitc, III afara color romboidalc, sum 'de cunoscute sub numclc de "colt de caine", rcbotcz atc pcntru sc punic n astrc in "Fascicolul stclar". ric c prel.inl5 sub tonne Iuzifonnc, a, cutitc In var l', cla .rficalc en scalcnocdrc, a and dilcritc grade de transparcntii. Culoarca cca mai des int~ilnil5 csic cca galbcn-ciuinii, dar cx ista ~i cxcmplarc rosii. Escnta accstor Crt-talc c .rc de a nc relata dcsprc curajul :;>i putcrca arc au cx isiat dintotdcauna in cci care avcuu incrcdcrc in viziunilc k r si i~i traiau VI de in rcalitaic.

Mcsajul Fas i olului stclar galbcn e tc: "Ai curajul a schimbi, sa Iaci pasi: nc csari 111 . 1I~, in consiiinta tu, "ia Iaci pa. ul urias care l\i cstc posibil ACUMr" Asucl de Cristalc sc pOL folos! In meditatio, pcntru a sc prirni, a c rcccpiionu izuulizurca c.ui noi pc care trcbuic . a 0 parcurgcm in accasta peri oa dfl ~i de ucum innintc. 1:1c ircburc Ioloxitc in mod consticnt si eu eel mal 111'lJ'e respect, Iiind uncle dintrc cclc mai putcrnicc Cri talc accc ibilc a llIll pcntru a nc misca dincolo UC prcconc .ptiilc limitate ale mcntalului

pre posihilitiitilc infinite ale Spiritului,

Fasci oleic .tclarc roxii apar eel mat des in Iorma de Clu terc, uloarea lor rczultflnd dintr-o acopcrirc supcrficialf ell l lcmaiita. Cu ajutorul cull. rii ro., ii, . . acu cai'a cncrgia crcatoarc pc clnd 1 lcmaiita (v, 2.16.) aJuta IC\ pamantarca ·onelor albc de lumina. Accsic Cristalc sunt ajutoarc de ncprctuit in dczvoltarca de noi proiccic pe plancta, in rclatic dircctii ell crvic iul Iiccaruia. De axcmcnca, sunt Iourtc puicrnicc cand sc fc In, e. C la imticrca gradclor supcnourc ale Iortclor \ italc, i.I cncrgic: crcatourc, nccc: (Ira p ntru a prnVtH.:,l ~ .himb.iri poviuvc pc pl~lI1et:t. Forma de Clu. tcr in care

D.A.. SIIC\Cll

par d ~ accstc rio tal's", lcaga sunbolic de mcsajul traiului imprcuna. 1Il armonic in clc c. tc ingropatii Ionnula noilor comunitau cc sc vor dczvolta. r lc poarta iziunca si cncrgiilc viitoarclor crcatii, care vor aparca data eu nirca intrc VIS ~I rcaliiatc.

E. te de mcnuonat inca 0 daui en a .cstc cnlilati eri talinc putcrniec nu 1 cbuic ~a lie niciodatd Iolositc in execs, Pre .. multa cncrgic rosie fara un mijloc care 'il pcrmita canalizarca ci in mun a crcauva po tc provoca 0 su-

[, activate a cclci de-a doua .hakrc, ce poaic aduc dupa sine 0 upraincallire a corpului tlzic, de 'Ian 'and tari Icbrilc. valuri de calduri etc. Lucrul eu a cstc en talc trcburc sa c Iaca pa: eu pas, In inccput clc fiind plasatc pc chakra a doua ori mcdit.indu-sc Cli lc doar cfitcva minute, punandu-sc apoi i ncdiat ace tc cncrgu in actiunc crcauva.

in . copuri de icrapic cr ixtalina, xc plascazii pe chukra coroanci un Calnl optic clur, prccum ~I 0 Citrin5 romboidalfi la mijlocul liniei parului de

cas upra Iruntii. Pc eel de-al trcilca ochi sc ampla: caza un Calcit verde, iar c.ca upra Iicciirci spran cue tot cfitc un ristal verde, PG chakra inimii, c I la: 'aza alcit roz sau pier. lea, iar unul gulbcn pc chakra (subjombilicala. Un Clust 'r rosu de Fascicol . tc 1.1I· xc d rpunc pc 0 ul pubian. iar intrc picroarc un Fa. icol ~t .lur galh~ll, ell doua varfuri. In main: sc pun doua Turmal inc ncgrc, pcntru as igurarca i nt "gdlri i ~i pa manli'iri i corcctc a accsior

ncrgu,

2.4. ELESTITA

te im] regnata ell cscrua dorncni ilor eel .stc Din punet de vcdcrc nincralogic, "clcstita e. tc un sullat de sir ntiu cu duritatca cuprinsa intrc 3 i 3,5. Cdc mal mari canlilati de clcsiita : c gil~c, III S. .1\. si Anglia. Ea iparc sub Iormii de monocristalc, Clustcrc ~i gc de, colonie in alba tru

alid Facilucaza puicrca p.tc ificat rare ~I cluriuuca mcntalii mai mult dedit 1ricarc dintrc Pictrclc albastrc. in pofida a~l.:m:1I1:1rii sale cu un Cuari albasrru, C .Ic moalc, rragila .:i ~L:ll~ibilfl Itt caldura. Daca c tc I;sata In soarc mai null limp, sc dccolorcaza, chiar p,lJlfl la incolor,

Cclc lila nc transnutc un mcsaj de adcviir i incrcdcrc, spunandu-nc a adcvarata n()a~tra siguran!a ponte Ii dcscopcritii doar prin de: .hidcrca

('nIS'L\IArrEJ{J\I~II\

97

mcntalului sprc vaxtul 0 'call ~riritLl.1I inlr'I.{lril intrc inc rcarilc . i tribulatiiIe Iicc.irci vicii Pla~tlla in drcptul cclui de-al trcilca ochi, ca trun mite cocxistcntii pa~nlca ~i int .ractiunc (lrIllOnlO~lsj cu to.uc ;1 pcctclc crcutici. OJala imprcs ion.uf copra sa in mental, dCVIIll: (l povilulitutc rcala cc pale lua forme fiJ:i ('C lan~ i h tie.

intrucjt a lhaxt rul u/uriu cvtc a\ociat chakrci gallcjului. Cclc tita 1 i d vcdcsic utilu.u d ~I c:lI1d cvic purt.ufi in drcptul accstui ccntru energetic. Mcdiuind ell Cclc lila. purt.ind-o, dorrnind cu ca. a casta va Iacilita .racirea" unui 111CIllai <upruar uv, va calma cmotiilc inficrbantatc, va r laxa mu - chii tCIlSIOf1.1\1 ill urm.i transrnitcrii scnxului adcvarat al pa. i it5\ii. Prczcnta

a putcrnica. iuhit ;JfC. p;l(.:irl~·la, l~, ·c dill ca un companion de incrcdcrc. un prictcn de nadcjdc In au;a~l5 pl:rio.ld~1 de trc ere 'C inchcic actualul sccol.

2.5. CIIARIOTA

.stc 0 (Jlt~1 J>ialrCi rcprczcnt.uu] clcgantu razci purpur ii. ha a Iost rcl: tiv recent dcsu)peril,-l (ca ,:>i l.uvulua, v. ~ .. "'.<'.). in zona rfiului Chura (Siberia) momenta 1\, cxic ~i ngurl1l dcpo> i I cunoscut.

Channta arc in m.uriccu ~Ll ~l culourcu ncagra, ceca cc indica doua lucrur: impurt.mtc. in pr imul rand, ~emllilic:1 Iaptul CJ ac 'a\la Piatra a .ullctului arc cup.rc uutcu de .I P:l111ClIlla C:-'Cll~a r,I/.CI purpurii in Irccv .niclc mai LIen" all: gi.lllLlult i ~I marcnci. Pc d ' all~t park. Chanota are putcrca tic a dizo] a xabloanclc de ic.uua cc Intune 'j nunica si umhrc c lumina suflctu-

. ,

lui.

Prima b.iricra cc trcbuic il \ III :1 c:-.IL .. kama de tcama". Chariota .irc capacitutca de a p.itrundc til dOI11CIlIlk asuulc rnfcrioarc, de undc nc 'l111 • linuiarca de a IlC aungc U' rfluiiclllll ' ncintclcucrii intrudusc deja gcncu, J' gcncrat: i i ntrcg: LIe prugr:'l mii ri i ncorcctc ~i g8 nd ire I i III i tu La. Chariota 11(' incuraj 'az~1 <.):, travcr-cun accuxt.i b.iricra ini~ial;l, intiirind ~i dand curaj mentalului.

Adcv ~rdl<' h;1l~-dic pc care trcburc "Cl 0 dca [iccarc dintrc nOI e tc lupta cu tcama. 'Iop IlL all;im <ub cnntrulul .i clcctul tic ~I~lhlre al dcmouuhn rricii, care nc u/urp:l i"uqek ~i iuccurcu sa !l . conducii dcstinul. Chanota cstc

98

DA:-..J SER:\CU

ncin Iricata in fa (a acestui demon, ilum i rl.~ nd intuncri cu I din lata l ui pc 1T1i'iisura cc radiaza tot CL': arc mai bun din lumina suflctului,

lndifcrcnt daca cste vorba de: tcamil consticntiznia sau nu, Chariota 0 va aducc I,a suprafata. in accst scns, ca sc ascamana en cfcctc cu Malachita ~i Obsidianul ncgru; ahlcl spus, trcbuie sa f m prcgatui tic cfcctclc, prcvizibilc sau nu, ce pol aparca in momcntul in care ascmcnca scruirucntc (ingropate) sunt aduse la suprafata. Pcntru rczolvarca lricii prin mcditatia cu Chariota cstc ncvoic de limp ~j cfort. 1n momcntul In care uulizatorul cste prcgiitit pcntru proccs, sc poatc ca, pe m[]~ur5 cc Iucrcazii CIJ Chariota, sa urmczc 0 putcrnica curatire si (chiar) vindccarc,

Chariota cste una dintrc cdc mai purcrnice Pierre cc sc pot fO]OSl dind no confruntarn cu dcmonii fricii, irulifcrcnt d~h,.:;j sunt de originc inicrioara sau provin din exterior ~,i S-clU aiasat aurei propri i. Odata inlaturatc accstc ma trici, poate [ii real izat scopul adcvarat pus in fJ~a spi ri l ului.

Chariota poatc fi rolosi~,a pozi.1ionfl nd-o in drcptul cclu i t!'I.!-1 l.rci lea ochi, In ~cdin~cle de tcrapie cristalinii. dar numai In CiJZU] pcrsoanclor constieruc de implicati ilc cc put aparca ]1.1 uduccrca la sllpraf~l!a C1 Irici i, a tomerilor ingropatc ("dame) in subconsticnt.

Acest Cristal ponte n rOIOSll si in cazu] indcp,a~1flr.ii unor cnliliHi cxtcrioarc, prin exorcizarc. in accst caz, 1n afara Chariotci plasatc lin dreptul cclui de-al trcilca ochi, sc mai plaseaz<1l 0 a doua Pialra pc zona in care s~a atasat cntitatca. I~l general. lucrul de illdE!J}(frlon: a unor entitiu! de acest tip prezintii un grad ridicat de rise al€lt pentru operutnr; edt .~i pentru receptor. motiv pentru care nu se Il!'UJInamlii. in« .. 't'IN.lIOI'Uor/ Mu! mult, dupa indcpartarca cn~iHi~ilor I(~i transmitcrca lot ucolo uncle ircbuic), este ahsolnt necesur ca lucrarea sil_/ie/inalizatd de nllre un prrot, printr-o slujha de cxorcizarc.

Chariota poatc ti Iolosua la mcditauc, ponte Ii punata ori so poatc dormi cu ca (sub perna) uri. de C~L~ ori cstc ncvoic de o al inicrc cu Esema spirituala si sc dorcstc consticntizarca adcvarut ului s<1u scop pc P5manL Sc poate lolosi pentru diminuarca uricarui up de kanla; in spec in] al acclora care ~imllC'aza cxprimarca Lum i ni i. i ntcrue o')i mamlcsrarca ~i in viuta. in timpul somnului, Chariota sc ponte asocia cu un Amcust, mal arcs in cazurile de sornn agitat, dcranjat de lupte astra lc inlcrioarc sau de tcarua cc poatc iesi 13 suprafata din subcousucnt,

99

l'c scurt. Chariola cstc 0 Pt<ltrCi (I .... uficrului. care ponte Jt mina sentimentcle de t~,II11~l Doar d.tc;i )i Hoi pUI~1l1 Ull11111l<l aces: sentiment, va a ca loc unirca Iorici \pinLualc cu trupul, vc \'01' de-chide porrilc : pre inima propric, iar mcntalul sc va clibcra comp] 'l, pcnuu :1 dcvcni rcccptiva t tal 13 influcnrclc 'upeflo3rc,

2.(" ClIllIl.l\lBAIH L (:\:\IBRA)

lxtc 0 ,j"dlLl J()\r!;I, cu durii.uca de ccu _j, ell bogatc 15cflmink in \~rilc halucc, dar ~i ill \ara noasu). in zona Buz.iului. Nu '~t, .ristalizat, Iiind o Jlla~J .uuorfii: ca at.ire, cstc louric dcpartc .lc '~Cd C~ intclcg im prin ,.Piatl'a" "au liucrum". LI cxtc r '/,ullatul lo\ill/jni coluloniului unor spccu de pin: ~i conilcrc care au trait ell nu lio.mc de ani 111 urm.i, Ill! rarcori inglnband ~I (rc .iun d', i11\C .tc, 1101'1, scnunic prcisioricc.

ill ~arik b.ilucc. Cluhlimbarul 1.)' \[ok;) II \upral~I\J din marc, pc vrcl11e(1 rc llu xulur. I'nl()~indll- c 1 .. 11\; )i tridcntc pcntru chhcrarca bl cunlor, dupa care accvtcu cruu rtJI<..'~11c la , lIprLIEqJ III pLl\C, La noi. in L ina Buzaului. cl apurc de: con. dup:t cure 0 plo.nc, ill albi ilc torcnt ,lor. Chihlimbarul romancsc csic uunsparcm. ell 1111.1111 ' crum .. 1l1l'L l'lIprrl1~C intrc galbcn ,i mar , eel din Sicih.i csic brun-rosc.u. Vl'IIUi, l5tcpddl;i ell nu.mtc albastrui. prezcnrand l) put 'rl1il'~l IlUPJ'C'-,l'CII!,-1 dl nCI ';-Intl cxtc cx pux I~l oarc,,, mbra pr cniru: din Birrll~IJli,l ;11\.: culo.uca uucru, cu ionun maronii, ap5ranu c5- teodata ~i 0 v.urctutc (j'\)drlC 'ihll.lt;l) rovic. "hihlu nbarul de provcrucnt i pcrsuna arc culuurc purtoc.rln -uuunurc. lund opac. In ultima vrcmc, ,-;1 descopcru Ambr.) in uncle tkPP/lh,: de curburu dill Republica Dominicani).

j 11 d c 'U r 1I1 I \ lor i c I , ' hili 1 i III h a r III ; 1 I'n '-, t 1'0 I 0 :-. ill n If' - () ~ c J' i c J c ~ c () purl tcrapcuticc, cum ur li: Iumivarca pcntru 1J'~1I.1n,:(l hcmoroizi lor: hrpoacuvia S~ tr.uu CLI Arnbr.t ~1111~\tccllJ c u micrc )1 ell ulci de trandaliri: vcd 'rca S' JIllCIlorca/~l cu un .unc .... tee cu IllJ .rc de .\lli(~I~ l' 1'010,,\ 'a pcutru proicjurca copiilor impotrrv.: 11\IlU .ntclor mal 'Ii '~ etc. P;-IIlJ III pcrio.ulu cclui dC-JI d.ulca dl/,bol mondr.il, xc conxulcra cJ .vmhru arc propricLitl I ~l .tcncrdc. drcpt pcntru care <c 1~)lu~C<l ell prcpond 'rCII\~ pcntru conlccuonarca mu-uucunl r pipe lor. Prac 11C. l'CITel:lI'j lc suuc zc 1 1l\,1~~ I~)I' pl.i-.t icc .1Ll I 01\1 dcmaraic toe-

100

DAN S JtACU

mai pcntru a sc ga i un inlocuitor al sau (ulterior! s-au gasit ncnumaratc altc uli]izari ale masclor plasticc],

Chihlimbarul nu cmi ec putcrnic cncrgi i cu cfcct tcrapcutic, dar arc propriClli!i de a indcparta sulerintclc din corp" Plasarca pi -. clor de Ambra arc cfectc benefice in oricare parte a corpului, care prezinta dezcchilibrc sau ~:k UZ8, durcri, E;1 cstc capabila s::l, absoarba cncrgiilc negative. ajutand astfcl corpul Iizic s~ soc vindccc, Dcscori.Ta fol si rca sa In a cmcnca scopuri, sc opacizcaza trcptat.

in tcrapia crista] i n,8; Chin] i mbaru] cste Iolosi t eel ruai des datorita splcndidci sale culori galbcnc pc care 0 rcnCC1.5 imprcjur. Prin pla area unor budi~i de Chihlimbar pe par~i]c durcroasc ori dcusupra oruanclor interne, sc rcvitalizcaza rcspcctivclctcsuturi. Se recornanda purtarea (bijutcriilor de) Chihlimbar de catre pcrsoanclc care au avuttcntativc de sinucidcrc, care vor $;;]: evadcze lnainte de vrcmc din corpul fizic ori care cad prca usor in sL~ki dcprcsive,

2.7., C IA:"J.TA

Cianita a tlp~rUl ill ultima d.C'ca'l15" pcruru a-si ocupa locul corcspunzator in Pantconul Pictrclor cu clcctc l~m,adu,ttoarc" ca unul dsntrc cclc rnai putcmicc Cristalc,

Cianiia cstc un mineral albastru, cristalizatin Ionualamclara alungita.

Culoarca sa nu cste totdcauna unite rma, de: cori prczcnuind ~_ tria; i& albc, verzi, galbcnc sau roz, OJ. cmuindu-sc oarccum ell ~ elcnita. Energia specials pc care 0 transm itc Cianita prin accstc srriuri cste cscnta suhtila a gandul ui.

in ceca cc privcstc duritatca S,H, ca variax.5 intrc 4 ~i 7,5 (pe scala Mob ), aceasta scum I licfind capaciratca Ciani lei de ;l-~l varia frccvcruelc de la stiiri Ie ctericc ale ccnstiintci ex tinsc, pan.;} ia nive lclc mental ului uncle aparc intuitia siintclcgcrca. Prin structura sa larnclara, Cianita canalizeaza ~.i dircctioncaza Escuta Divine sprc substarua cicrica a mental ului, pentrua crea gdnduri capabilc sa rn~nlina i ntcgri tatca primara a Fortci spiritua lc, Ea pcrmitc accesul mcntalului spre lJr{unuri I.e gJndurdor cauzale care, 'in ultirnul rand.. determinii ceca ce sc va man i testa in clanul ~i:zic.,

(~IUS'.r~\IAt'l'l~n~\'PL\

Datorita variubi li la!1 i durit.iti: sale. uncori Cianita oslo foarte friabila, Iracturfmdu-se usor, iar alW datii sc ponte tatctu pri n slcluirc.

Cianita cstc unul dintre Cristalclc cclc mai cficicntc in dcschidcrea ~i. curatirca canalclor cnergcticc subti Ie ~11c corpului. Avand la baza cunostintc pro Iu nde de acupunctura ~,i prcso pu ne lura. Ci ani ta PO;] tc f d irccti onata asupra accstor puncic, pcntru st imulurca Iluxului energetic in corp. Ea poate fi folositii de ciitrc cristalotcrapcuti i prcg,al iti corcspunzator pcntru inlaturarca blocajclor cncrgcticc d til chakrc ori dc pc ~ liniamcntul accstora. Ccl mai binc sc 1'0 loscsic cupla!5 ell Pierre din acccasi categoric - Sclcnita, Hematite], Calcita.

Ciani La ponte n benefice suflctclor recent incarnate pc Terra, spiritelor care sc lupl5 cu irucgrarca in rcalitatilc matcrialc. Ascmcnca pcrsoane pot purta Cianita pcntru a Iaci lita asi III i [area razclor cosm ice in viata lor cotidianil. Ea poatc Ii ,mnphlsiH{t a laturi de ItOlI-nfISCu~ i, pcntru a-i as ista in proccsul de pa,m~intarc_ hnprGlU1a cu Moldavi iclc, ca aj uui la cchil ibrarca mcntala a su flctclor recent incarnutc., in lupta lor pcntru ac- »nodarca, in acordarca cu Irccvcntclc inlcrioarc ~i in asiruilarca ;n.;alita~ij fizice. Folosita lmpreuna cu Elcstialc, Turmaline vcrzi, Moldavitc, ~ianilil va ajutala crcarca de noi linii cncrgcticc de legate il Sursci de Lumina cu mcntalulrin cazul cclor sufcrind de cpilepxic, autism, In general de dczcchi I ibrc mcntalc,

in srJqi t, dar nu in ul: imul rCind. CiJ 1I:i'l~1 S~ ponte folosi la netczirea campu lui electromagnet ic auric. dupa proccse terapcut icc care au dus la crcslcrca accclcrala si translorma rca Jrmnallc5 a accstuia, in ascmcnca cazuri, se plimha o Ci~'lJ'liln mai marc la ccu 150 nun de corp, din varful capului pc toatc dirccuilc, spre lfdpi,p;lI1;l lu acopcrirca suficicnta a tuturor spatiilor auricc; sc prclcra cu rcccprorul sf\ xtca 111 picioarc, pcntru a-i putca acopcri ~i aura dorsala. In [inul, sc va cere rcccptorului sfi Iaca 0 scric de rcspiralii protundc, pcntru a consolida ~j i ntcgra cfcct ul obtinut.

2.8. C()J-tALlJL

Dcsi nu cstc un mineral propriu-zis, sc Ioloscsic intr-o scrie de ichnici tcrnpcuticc. E1 S8 aducc la sHprar~l\.a din apcle putin ad.inci ale miirilor calde -Mcdilcrana, Marca Rosie, mari lc uoprculc etc, Estc Ionuat J in schclclcle

102

-------------- ---- -------

DAN SERACU

unor vietuitoarc miiruntc, avand structura calcaroasa, Coral ul nobil, careprezinta culori de la alb pana, la rosu imcns, arata ca 0 rami fijca'~ie rnai mult

sau mal putin indHcj[a, cu diamctrc de pana :Ia ·~.5 em,

Utilizarea Coralului sc picrdc ln ncgura tjrnpurilor, cl fiind folosit atat ca bijutcrii. Cal si ca rernediu tcrapeutic sau In magic, lncepdnd eu perioada rornana, .s~a utilizat la copii, pcntru a-i feri de cfccte malcficc, tar la Icmci impotriva stcri hta~i~. Din Coral se confectioncaza margclc, bra~ari,rozarii -etc.

Gal~j foloseau Coralul la impedobirca castilor, iar daca sc grava pe clc o inscriptie latina de invocare a Hccatclor, sc afirmaca of era protcctic impotriva fulgerclor, trasnctetor, otra virilor, ncpcrmitand purtatorului sau sa fie lnvins in baUi.lii. Fixat pe catarg, lmprcuna cu piclca de Ioca, sc prcsupunea ca indcparleaza vanturilc putcrnicc ~i Iurtunilc. Purtat, Coralul pcrmite contrabalansarca efcctclor retrograde, negative, ale planctci Marte,

Coralul era folosit din cdc mai vcchi timpuri impotriva acncci, a durerilor oculare, a TBC,-ului. Jeponczii preparau din Coralul rosu un sirop fo-

- -

losi t la puri ficarca sauge ~ ui.

Pulberea de Coral, obtinuta in mojare de ficr, era amcstecata cu apa de irandafiri, formandu-sc bilute - utilizatc inca din Evul Mcdiu, in cazul difcritclor sufcrintc - dcsprc care so af rma ca .Jmpicdica altcrarca functiilor vitale",

In cristalotcrapie, Coralul cste Iolosit (mai rar) in. problcmcle de digestie, litiazc, hemoroizi, hcpatitc etc. Se considers ca. arc cfcct ~i in cazul negilor. Elixirul de Coral este c-on idcrat un cardiotonic. care stopeaza cvolutia proccsului de scnilitate si rnarcste capacitatca de concentrate. Are, de asemenea, creel in cchilibrarca pcrsonaluarii.

2.9.CRISQ'COLA (SlLICA GE~l;VIA)

Estc un silicat bazic de cupru, amorf, cu duritatca 3,5-4 pe scala Mohs, In lume, sc gase~lc intr .. o scric de locuri, cum ar Ii Anglia, Congo, Chile. Lib-an" SUA etc.

1:ntrc Pietrele colorate, Crisocola prczinta una dintrc razclc cdc maw puternice ~i mai clare ale spectrului albastruv avand culoarea aproapcidcn-

- - ----_._- --_

103

lidi cu cca a Turcoazci, ambclc ri ind considcratc Pictrc scmiprctioasc, de ohicci opacc. Crisocnla de caH late lnal la, avand culoarca albastra profunda, precum ccrulin micz de vara, cste transparcnta stralucitoare, cornparativa ca prct eli Acvumari na, Topazu l sau Kunzita, dar cstc loanc rarfi si, implicit, scumpa. Esl~ una dint rc cclc rna ~ [rumoasc Pietro sosuc s~ ne aduca mcsajul de pace pc Terra.

Crisocola cstc 0 ri~llru fernininii. Yin. fiind asociaia cu apa .. cuiarna, cu Luna. cu Pukrca {lucri) pasiva, eu cmoti ilc. Eu vibreaza cscnta etcrnului Icrninin. fiind fnlositf:i tocmai pcntru a dczvolta virtutilc rabdarii, amahilitaiii, tnlcrantci cornpasiunii si umilinici.

Tocmai pcntru ,c5 cstc o r~8lr5 lcminina. cstc idcalain cazurilc dcrcglajelor rem i ni nc. c urn ar fi prohlcmclc mcnstrualc, de dczcchi I ibrc hormonalc etc. ESlC dcoscbit de uti Ifldu.pJ, avorturi spontnnc, in sarcini di Heile, in histcrcctom it, ] n uscmcnca cazuri. ~~ p~ascn(.~l trci Crisocole dcasupra zone] utcr-ovarc ~i una ill drcpiul cciui de-al trcilea ochi, Accxt araujamcrtt va ajulao dc ascmcnca. la neutralizarca unor scniimcntc ca tristctca, mclancolia, autoinvinuirca, care apur duptt problcmc de gcnul color de mai sus.

Cri socola CS~C un cchi l ibrator cmotiona I;. ca atarc, sc punc in drcptul chakrci jrumi i. Astfcl, penni te ~i dczvol tarca ranilor cmotionalc rcsponsabile de: inchidcri in sine. I)caSCUH.:HCa, ponte asista lcmci lc sa dcvina rnai matcmc, rna ~ in ~CIl::g~1 toarc, ell un spirit de compasi nne clcvat.

Crixocula poatc .Ii uti i iz;Jl~ ~i cu antipi rctic, in cazul unor Icbrc mcdi i, la arxuri tcrminc, dar ~i pcrnru ncutralizarcu scntimcruclor de supararc, pentru culmarca ncrvilur, in oricarc di ntrc aCCS1iC cazuri sc plascaza Pictrclc pc Cfnp (ul trcilca ochi , inima, ombilic ) uri sc pourta sau sc rucditcaza cu clc, inhuhindu-sc ai bustrul ]01', pc m;1~urJ C~ xc cl im i n[1 cncrgii lc ncdoritc,

Inar,cllljamcnic crisrali nc, se poatc plasa pc oricarc d i ntrc chakrc, pcntru armonizarca ~t cchilibrarca corpurilor subulc, ctcrice cu eel fizic, Albastrul Iiind cui uircu chakrci gatlcj.rlui .. Crisocola sc poate piasa pc accsl ccntru cncrgcuc. in cuzu I dczcchi lihrclor liroi d icnc, cand ex i sIn problcmc cu vocca, g~ll scns ihil etc, lJac~ cstc pl~~S~ll~ pc eel de-al trcilca ochi, poatc lcga starca '0 Ii d ia n ,1 a con ~t ii n [ci eu sl5ri lccx P,;1n da tc ale c i, CZI rc a ltfcl n u pot fi atinsc decJ l dupa ani de antrcna mente de /\ utocontrol S~Hi, de aitc ichnici mcdi tativc.

104 DAN SERACU

--------- ---- _- -- -_-- -----------~

Sitka gcrnmii poate fi folos~Hi ~i pcntru activarca capacitatii de vizualizare atrecutului siviitorului, Pentru accasta SIC tine <0 Crisocola de calitate

- _. .... '!

superioara intre dcgctul mare ~.i araUHor~ privindu-se in interiorul sau, pentru a. se receptiona imaginilc, simbolurilc si viziunilc care se vor rcflecta in Piatra ca intr-o ogl inda.lcnlru a cunoaste accasta stare de clarvederc, experimentatorul trebuic sa se scufundc in albastrul, in energia Pictrei, inregistrand in memoric ceca cc rcccptioncazaM ultc viziuni profeticc potf Colosite in mod constructiv, pentru a ajuta pace:(i) Tcrrci, Ca ~i in cazul celorlalte Pierre prezentate in accste randuri, este tie o imponantii €Xclus/vistii utilizarea lor cu intentiile cele mai bune, cu gandurile cele mai pure, in scopuri ,tmanftare.ln caz de folosire impropric.efcctele karrnice provocatc pot avea repercusiuni dramatice in viata actuala ori in cea viitoarc. Folosita in mod corcct, Crisocola poatc aduce pace, armonic, cxpandarca victii proprii in

_. -

eea a Terrei.2.1.0 .. CUPRITUL

La fel ca Hcmatita, a aparut prin actiunca gazclor Terrei asupra unor minerale. Dadi. Hcmatita s-a format prin actiunca oxigenului asupra ficrului, Cup:ritul ,3 aparut prin rcactia sa cu cuprul. Fiind asociat eu 0 forma crista.l~na a acestui metal, dcseori cstc den umit ~ i .Rubin de cupru", E~ prezinta o duritate de 3,5 - 4 PiC scala Mohs. Exisra zadlmintc de acest fcl in. Rusia, Franta, Bolivia, Chile, S.U.A.! Africa de Sud-Vest etc,

Avand un cfcct de impacare, ca ~i Hematite .. Cupritul estc considcrat una. dintrc Pictrcle importante dalorita. efectului sau direct asupra lluxului sangvinFolosind ~~ capacitatile de puri [icarc ale Carne lianei, imprcuna ell proprietatile de: lntarirc a sange'lu:i prczentate de Hcmatita, avem la dispozitie 0 posibilitate de a intcrveni direct. asupra fluidului vital prin purificare, terapie ~i inLrc,incrc.

Oxigenul, absolut ncccsar supravietuirii [izice, primit prin intermcdiul respiratiei, alimontcaza toatc organclc, [csuturile ~i cclulcle corpului Ilzic .. Tot prio rcspiretic, conform yoghinilcrvajungc in organism si Hp'ra~aH (cu-

. t· .... ) ,,- ib I- , de - ., ,..... Q,."'-I (' 1-~ - ···f. 'l';"I~-'~ -j _.) -F-'~ -~ -- --1---- -~- il

Roseua ~l su - oun"c,l.e _ -C •. ~orgon • ;~, I. ... or ,a VI ~a a CI.C. _ .. _ ara . .a .. mlcn~c.

corpul fizic poatc supravictuicatcva zeci de zilc. Fa.ra apa" ceva mai putin,

lOS

'Cn.lS'I'i\IA)'mIlAIIIL\.

dar filr.@ oxigen doar catcva minute. Sc cstimcaza di f5ra ,.cncrgJo vitala" nu SiC supravict uicste dccat catcva sccundc, Au lost conceputc multe tchnici tcrapcuticc pcntru rcvitalizarca prin rcspiratic a corpului Iizic ~[ a cclor subtile. Cu car sc ashnilcaza mai mul t ox igcn ~i mai multa Iorta vitala in circuitul sangvin, cu atilt cxista rna i multa spcranta pcmru vindccarea fizk5~ pcntru rccncrgizarc, crestcrca vi tal it5! i i etc.

Principalclc douf chc i pcntru vindccarca si rcconstructia structurii umanc sunt ox~gcnan::n sangclu: ~l incarcarca corpului cu cncrgic pranica, Cupritu] pcrmitc activarca ambclor cal; inlcsnind Icgarca subtilului cu 11- zicul, a lortci vi talc cu materia, Prin rcflcctarca culorii sale in ,aura" practic ,jnviJa'~ canllUiti 101 mai mari de cncrgic vitala sprc campul energetic al individului, pcntru a f rcccptionate prin rcspiratic ~i transferase cclulelor corpul ui. E!. poa tc f p lasat d i reel pc zonclc subcnergizatc, urmand a J1 Iolosit in combinat ic cu cxcrcitii de rcspi ratic, pcntru crcsterca YO lumului de acr vchiculat. Sc poatc puna ori sc poatc mcdita cu accastii Piatra, in scopul crcsicrii vitalitiuii gcncralc. Prin asczarc pe zona plamanilor, arc un cfcct dcoscbit de: benefic in rc laccrca tcsurul ui pulmonar a rectal. de poluare, Iumat; mediu de lucru etc. De asemcnca, cstc una dintrc Pictrclc cu cca mai Blare cficacitatc la Iucrul in cazuri de: I BY ori cancer, intrucat accentucaza rona vitala, activcaza sisicmul i rnunuar, prin crcsicrca pranci Si a continutului de oxigen In cclulclc sangvine.

In ceca cc privcstc cuprul, sc stic d"i cl cstc unul dintrc metalclc cdc mal bane ccnduc.uoarc de cncrgic, Lcgenda spunc ca marile piramidc crau acopcritc cu cupru ~i Cuart, accstc acopcramintc f ind proi ectatc special pcntru a sc uti I iza cncrgi de de Irccvcntc inaltc, indispcnsabilc in tclcportare ~i in comunicari tclcpaticc eLI a llc S istcme stclarc. Cuprul cstc un metal n10- lcabi I si ductil, asocial planctci Venus. plancta iubiri i .. Cupritul prczirua ~H.:Clcasi atribuic, ri ind capabil sa conduce Irccvcruclc Iortclor iubirii sprc SlSiCmul uruan. PI asat d ired dcasupra i ni mi II a rnari lor artcrc si/sau vcnc, va transrnitc curcnti i vitali de cncrgic sprc ~i prin sistcmul circu later, intrcgului corp.

Dcseori, Cupri tul sc u ucstc cu Cri socol a. 0 a lL1 Piatra fcrninina.

Aceastii unirc intrc rosul vital ~i albastrul acestcia din urma aduce un clemcnt de rnolici unc supli mcntara cncrgici rosi i a Cupritului. Prin cchilibrarca capctelor opuse a lc spcctrului crornatic .. accasia corn hi natic de culori-razc

.106

pO;JlC Ji Iolosit.r pcntru rcintincrirca organclor de rcproduccrc lcmininc, prin plasarca pc zona utcr-ovarc.Tistc, de ascmcnca. un companion de exceptio pcntru fcmcilc allatc in pcrioada de .chuubarc (rncnopauzii), dup5 nastcrc, dupii opcratii cczuricnc, hi stcrccioru ii, ori in cazurilc de ] n lccunduatc sau etl problcmc de eic lu.

rn cazul harbatilor, ductul Cupri I~I-Crisocola ajul.:i la scadcrca tcndi ntclor de agrcsivitatc. Accasta unire a masculinului cu Icnuninul, in cclc doua Cristalc, pcrrnuc cchilibrarca ~i annonizarca eel or doua l.uuri (Yang ~j Yin) ale omului. Tot 0 unite benefice cstc si CI.;U a Cupritci ell Azurita indigoalbastra sau cu Malachitu verdc-inchis.

La rei ca ~i Rhodonita ~i uncle forme de l.arimar, Cupritul ajuta la inHirirca vointci, pcrmitfind acccpiarca unci: rcsponsuhil i lfit.i mn i mari in crcarca victii proprii. inlr-un as.cmcnca caz, se ponte c~i?lj,ga 0 crcstcrc pcrxonala :~i cl ibcrarc. Prinmcdiuuic, cl poatc aj uta pCrSU31l3 s,l-~i I~H:il. sch im h;lritc nccesare in etitudi [IG, senti mente, sul de via!;), pcntru a putca promova un scns mai pregnant. mai plcnar al illt rcgu lui. J\j u!a lu indcparturca sent i mcntclor morbidc, cum sunt ccle de \dnOVrl\~~, egoism, cgoccntnsm etc.

Cupritul s-a dovedit un pnrtcncr idcu] pcntru person nclc en bot i ..i ncurabilc" ,. abandonatc dcmcdicinaulupata, determinate sil sc vi ndccc s ingure, sa-si schimbc in mod radical vi~l~a ~i optica. El intarcste toatc aspcctclc fiintci cu 0 vital itatc mui marc. timp in care 0 ajul5 sili~.i rcconstruiasca structurilc (. ubtilc ~i/SJU 11/.icl!) deteriorate tlaloril~ sistcmclnr irnproprii de viata. Prin accasia Piatrii sc incorporcaza in receptor 0 putcrc ruai marc, cncrgic crcatoarc, propri0tali rcgcncratoarc ~i curuj, curactcristici cc pol n transmise in mod clcctiv unci minri dcschisc, inimii si cnrpului (Iizic).

2.1l. DL\:\'1A~TlJl

Cristal iZ~H in sistcmul cubic. cstc c: .. HhOI\ pur, prczcntand cca mai mare dUrllalelO (pc scala Mohs), Se cxtragc in A Iricadc Sud. Aust ral ia, Bornco, Guiana Britamca, Arka nsas (S .. U.A.). S ihcri a etc. Numcrologic, estc asocial cu 33, de undc, priutnsumurc, se ajungc In 6. Esic singura Piatra astro logic5 (asoci at~. cu zod 1.21 Be rbcc U i u i) c u ac est n u ma r, acca sta 11 i n d una dinrrc multclc cxccpui prczcntatc de Diamant.

CltIS'I'~\I"')"I'EltAI:~,L\

~07

Pc vrcmca lui Plinius eel Balran. diamantul era nurnit ~,w ~"adama.s.·\ ori .. adarnantin" (=".]nvincihiJul"). numcle provcnindu-i de 13 duritatca sa de exceptio. Diamanrul S-,3 formal cu rnultc miliounc de ani In urma in rniczul magmatic al Tcrrci, la tempcraturi ~j prcsiuni dcoscbit de lnalte, Iiind apoi climinat sprc suprafata prin intcrmcdiul lavci, care, dupii racirc, a format kirnbcrlita, pamfintul albastru din care sc cxtragc. Din 23 tone de asemenea roes sc extrag cca. I i5 g (un carat) de diamantc, Cu toatc accstca, cxtractia de diamaruc din ultimclc douazcci de secole a adus la supra fa pi cca. 12 milioanc de caratcl

~] din panel de VCdCfC al proprictaii lor sale fizice, diamantul este tot 0 exceptio. Aruncat in foe, dacf arc: montura de aur, aceasta soc tlopc~~c,pe cand diamantul ramanc ncschimbat. Ardcrca sa arc Joe dear $n conditii spcciale de laborator. Ja 2500 - 28VO~'C. in atmosfera de oxigen pur. Este eel H1a i rutin cornprcxibi I dintrc ioatc matcrialclc cunoscutc; la Icl ~i dilataiia tcrmica 0 arc cca mai scazuta.

Conform Bursci de Diamanlc. calit51ik sale sc dcscriu prin cele .. patru C'i-uri: culoarc (Colour), claritatc (Clarity), slefuirc (Cla) si grcutatc (Carat weight). Diamantclc de cal irate supcrioara sunt perfect clare ~,i incolore. Culoa rca lor S~ stahilcste prin mctodc cclorimctricc sa u prin compararc cu 00 scalf de Diamantc ctalon, de culori cunoscutc si cuantiflcatc

"

Tn CIC privcstc claritutca, cal ificativclc dale Diemantclor sum: cara de-

JCClC (F-VI;:n:vless)' cu defcctc minimc (VVSI - Very, Very Slightly Imperfect): ell mici de lcctc (S] - S lightly Imperfect); Diaruantele din accasta ultima categoric au de lcctc vizibilc cu ochiul 1 ibcr,

Un factor determinant In caluatca Diamantclor cste slcfuirca [or, Irumuscica Diamantului dcpinzand In mare mJlsura de rcfractia putcrnica ~,] rcflcxia In curcubcu, Tocmai de, accca, slcluirca trcbuic sa ric perfecta, dupa anumite rapoaric gcomctricc, in unghiuri corespunzatoarc, tar ficcare ra~ela trcbuic slclu i tft perfect.

Diamuntul cstc asocial Ingcrului lsrafil, eel care va race sa sunc [rambita In moment u I rcinvicri i. Conform traditici islamicc, Isra Iii a fost tirnp de trci ani insotiterul lui Mohamed ~I faca.ntlu-i initicrea in profctism.

Din punct de vcdcrc spiritual, Diamantul rcflccra intrcgu [ spcctru avand prin accasta ~] proprictatile corcspunzjitoarc ficcarci culori .. Practic, ei

j 08 DAN S ERACU

estc cficacc in toatc sufcrintclc corpului, Iiind capabil sa ridice pe un nivcl superior toate cncrgiilc lumii matcriale,

In cfodul arnintit in Vechiul Testament, Diamaruul era cea de-a sasca

"

picsa, rcprczcntand Piatra populatici israclicnc, Zebulon. In Talmud so amin-

teste si de un Diamant purtat de saccrdourl ,~c:f, pcntru s1.abilir~a vinovatiei unci pcrsoanc. Daca Piatra devcnca opaca, era semn ca pcrsoana in cauza era vinovata, iUI' daca striilucca ~i mai puternic, dcmonstra ncvinovatia sa. 0 proba ascmanatoarc sc facca si in cazurilc de infidclitate conjugala,

In mana unu:i terapeut acordat perfect cu. Piatra, Diarnantul devine un intermediar deoscbit de util, care pcrmitc ccntralizarca cncrgiilor benefice sprc locul in cauza. De ascmcnca, cl arc capacitatca de a mar! cfectul curativ aJ altor Pictrc, in fine" dar nu in ultimul rand. activcazil sistcmul de dczintoxicate si eel imunitara I organismului.

Ca ~i in cazul alter PicH0 ell cfccte l5,maduitoarc. vibratiilc Diamanta~ui poe Iitransfcratc pcrsoanei in cauzaprm purtare, prin rnctodc ayurvcdiere. telcpaticc, mcntaic, clcctronicc sau prin forma clixirului. ]n lista cc urrneaza, rara a avca prctcruia cpuizarii, sc prczinta zonclc corporalc, organcle, suferintclc Iizicc scntimcntale ~'l psihice in care sc poatc folosi d ixirul die Diamantrautism, problcmc legate-de citit.vcpilcpsic, THe,. dczintoxicarea organismului; influcntcaza benefic functionarca muschilor ~i a sisicmului nerves, armon ize.nz5 Iu net ionarca di r c ri te I or pa rti a I\! organ i smul ui, arne-

~ , ~

lioreaza biosintcza cndorfinclor, ajuta in a tivitatca glandclor endocrine din

creier, a cclor scxuale etc. Elixirul sc poatc folosi si in c zul unor problcrnc psihicc, CUI11 ar Ii gclozia, scntimcntul de ncsiguranta: cl, cchilibrcaza pcr~ senalitatca, rcaducc forta vitala, acccntucuza acuvitatea ~i dorirua scxuala,

in meditatio, Piatra sc poaic ascza pe dcgctc, pc _ rcstctul capului, la baza crcicrului, pe Lfhnplfi etc, in general, Diamantul stopcaza cvolutia color mai multo maladii,

2 'iI2·· D·,O-·I"l· ·'A· Z·II ] I

."It_. - •.. " ,. I. '",,' U1 ...,l

Este un silicat bazic de cupru, cristalizat in sistcrn hexagonal" prezcnlind duritatea 5 pc scala Mohs, S('; gascste in Rusin. Congo. Republica Centrafricanaj Africa. de Sud-Vest. Chile, S,U.A. etc,

109

---

CI;Jr Gi apcle ;H.I;~nli, purcrnic C\ Sm.rragdul, Dioptazul a ajuns la not ca un far d~ "pcr;llq ~-I pc III I"lJ vi JhIl'i,:a I'~d 1~-l.r{1 muri lor in [erne ale chakrei in irn i i., Pract ic, cl !1LJ pdak lj in [Ol uit d~,;l':i l de puunc Pietro in tcrapia sufcriruclor vcchi ... hi nc ingro p.uc", ulc l n im i i, prccum ~ i a senti mcruclor de mull uilatc. Diuptazu] arc cupacitutca til' a-~i triuutc cncrgia terapcuticii sprc toaic cotloanclc inimii rilnilC cmouunul in rclatia ell altii.

De obicc i, dUI'CITil ca lIL.a tJ de rupcrca unci relutii sc inradacincaza adfinc in subconst i (,11.t. Tanj ind sprc rcu ni rca cu propri u I nostru Eu, spre rcunirca cului cu Ful, diut~m sprc cxtcriorul noxtru, sprc rclatiilc ell altii, Dar, ind i rcrcnL C[ll~ luhirc pri m i In din exterior, de Ia all ii, n iciodata ca nu va putca umple gnlul din noi, Dioptazul cstc cca mai puternicii eruitatc cristalinu care poatc virulcca riinilc cauzaic de lubirilc picrdutc, J, tfcl incat inima sa-~i gasc,lsc:! :HJC\" aral<l indcpl i nirc, dc~a varsirca -j n si nc.

intr-n prinl,l ct.rpa, [)iopt,,/.l!l va indcpurta vcchilc pcrccptii privind modul nostru de a vcdca i' ubi rca A poi, radi~l~ ia sa verde inclrisa, vitalii, ne va ajuta sil ruconstruim ['ulttL.qii 1L:, l'ictrclc de rCZiSLGIl\U p~ care sa zidim cscrua ccici mui putcrnicc torrc din Univcrs, Cornpasiunca. Prin mcditatic cotidiana cu DioPI~lL xc ponte rctoculiza ulcntuatcu uulizatorului spre Dumnczcu, pcntru J putca Inv[lla de la U scnsul adcviirut ~ll lubirii ncconditionate,

Dioptuzul esrc dcscori con lundu 1 cu Smara ldu l , prczcntfind Crista lc vcrzi ascman.uourc. col umnurc, IU[ ill ,,,,,iskm hl::xagonaL

2.13. FLlJORITA

o fluorura de calciu, dcscuri crisl~di/~ll iu xistcm CUhlC, cu duritutca 4 p,c scala M ohs, CSh~ ~Hlus;1 bl supra ra!J i ntr-o scric de locuri de pc Terra, cum ar fi A ngli;l. :-J~irvl'gi"l, A rrica de S ud, Tasmania. Australia, Mcx ic, S, L_;.A" Columbia BI'li~lnic~-1 etc. Lsl~ () Plalrj multidimcnsionnla. Estc Piairu care man i l'csla .ispcctc lc su pn:m~ ale men talulu i -- mill tea acorda t'i spir] tu lUI. Din accasra xrurc in~dlat.I ~l consuinrci rczului intclcucrca adcvarului. J con-

• ~ IlL",..

ccptul ui cosm j c a I n..'~] I il~~lt i, i, a kgi lor cure guvl..:rnl;;I/.;l U nivcrsul

Fluorun cxtc n Pi~! tru a eel u i dc-al trc i lea ncb i, perm i ~tUH.f mcntincrca unui sp.q iu rncd i tali v -:.i central ill IU ij locul act ivi l.:it! i pc plan liztc. Consr itu-

I 10

DA:-.I SERACU-

ie polarizarea cncrgct icJ a Amctis tului, rcprezcntand trairca intcrioara men~ala pcntru at I ngcrca i 11 ~l: lcpc i un i. i, Fluori 'l J ad ucc ac casta ira ire in viata 1(;0-' tidiana. proccsand-o, pcrrniuind utilizatorului sa vada rcalitatea din spatclc iluziilor, ctcrnul in tranziroriu, adcvarul in dosul confuzici. Estc una dintrc cclc mai potcruc Pierre ale Erci Varsatondui, aducand in planul Iizic forme supcrioarc a J,~ adcviirul u i ~i :i nh:gr5 nd a ccste co n ceptc inmental, ca rc la randu] saule manifcsia in planul material.

Fluorite nu cste 0 Piatra indigene, de pc Terra. E~] a lost transportata aici din dimcnsiunilc supcrioarc, pcntru a nc aj uta in proccsul cvolutiv. Toemai de accca en trcbuie Iolosita cu respect dcoscbu, fiind capabila (daca cste folosita In mod hl\clcp,t) sf]. dczvolic cxtraordi nar capaci lJ~ ilc mcntale.

Ea poate Ii. loiosita dcascmcnca pcntru tcrapia unor sufcrinic mcntalc, tulburari in frccvcntclc ccrchralc. Ea miircstc incarcatura clcctrica a cclulclor crcicrului, aducand in accastu mai mulni foqa vitalii (prana), care, la randul 5.5u, dczvolta consti inta. Uli i itatea sa nu reziu~l in puri Iicarca mcntalului (CUB} cstc cazul Azuritci). ci mai mullin trcccrca mcntalului de la 0 trcapta la urmatoarca. Fluorite sc ponte Iolosi pcruru a dczvolta o capacitate supcrioara de conec ntrarc, iar cand cste intrebuinuua in mod regular. poate dczvolta intcligcnta

Fluorita aparc in trci forme di Ierne: Clustcrc, Octucdrc ~i Pirarnidc.

Nici una dintrc accstc Iormc nu csic supcrioara cclorlaltc, liccarc dintrc clc avand 'lnsa scopuri spcci lice. CI ust .rclc apar de obicei I in culoarca purpuric. rcprczcnuind minicu tcnnologica computcrizr La a sccolului XXI. Elc sunt organizatc supcrix ,r, structurale ~,i complcxc, matricca lor fiind armonios distribuita in spaliu. in suhl i minal, clc sugcrcaza start avansatc tic con~tiinla. care £IU Invatat sa sc dczvoltc ~i sa supravictuiasca prin coopcrarc mutuala. Clustcrclc lie Fluorita suuhol iL~aza civi liza: ia care a aj uris la unitate si armonic pri n dcsavarsirca ncccsi l5~i lor liccarui individ, corcland ricccsitaulc individului ell cclc JI'l: olectivitatii.

'", ~

Clustcrclc de tluori t5 nu-si au locul In mod special in cadrul aranjamcntelor din scdintclc de cristalutcrapic, c i, rna i dcgraba pe rnesc, In laboratoarc ori in locuri lie studiu si ccrcciarc. Prczcrua lor airagc atcntia mcntalului sa stca Iocnlizat, organizat, limpcdc, pcntru oblincrca Cunoastcrii univcrsale. Clusterclc mai mici pot f purtatc de uifcritc pcrsoanc, care. vizual, mental au lizic sc vat putca refacc cu ajuturul lor, in momcntclc cand min-

- -- -- --- - ------ ---- l_H 1

tea a dcvcnit obosita, con rUI.J. dczcchi I ibratii. Mcditatia cu asem'~n.ea Clus- I terc va initia clari tatca mcntala, capabi 15 astfcl sfi rcceptionczc conccptcsi realita] i al: lcl i nacccsibi lc. Elc permit. nu . cntu I,u I ui sil, ramana, limpcdc si foca- : lizat in timpul <lc.lj.\-'il~!i.i cotidicnc. Clustcrcle sunt benefice pcrsoanclor car-c, i~i traicsc viata in post ~] crcdinta, care cmana mari cantitati de cncrgie ,ataJ, in Iizic, cat iinmcutal. Elc sunt benefice oamcnilor de stiinla, fizicicnilor,

• ~ ~ ill

chimisti lor, ingincrilor, proiccu nti lor ~i programatorilor de colculatoare, oa~

mcnilor de a Iaccri, studcntilor etc. EI,c sc rccornanda oricarei pcrsoane ce lucrcazfi sub "prl~si unc' ~i dorcste s~-~i, mcn~ina menta lul limpcde si calm.

Pc nl~lsuru CG Clustcrclc cvolucaza, din de apar Octacdrele, rcprczenland indivizii rasariti dintr-o colcctivitatc, Elc sunt formate dintr-o structura cu opt Ictc, Iiccarc Iii nd un ui uughi cchilatcral perfect. Ficcare tcrminauc poatc forma un varf duhlu-pirumidal, ell patru tete, Accasta piramida dubHi si mho! j,O;U/.J (k:sa vi·lr~ i rca a li ns~ aiunci ,c~nd cncrgi ilc domcniilor supcrioarc, subti lc, sc UIl-L':SC ~'l S~ i nlcgn.:::az5 inplanul tizic. Pirarnida dubla, cc apare dacji sc prjvc~h::' Ociacdru! din oricc dircctic, simbnlizcaza lcgarca planului superior cu eel. in Icrior. Accstc octacdrc au venit 'in pr saj rna uoastra ca simboluri, pcntru il nc r :'-am int i impcrlccuunca no-astra p01~nliala. atata vrcmc cat traim ego iSi; individual it:a(:i" In ra OJ nc cchi libra lumilc intcrioare si extcnoarc,

Murimca Octacdrclor de r:luorilj cstc fuartc variata - de la 3 nun, pa~, n5 ILl ceil. JO em, C5Jc:nUalJ. ainu in nuuntc r06 ~i verde (culorile chakrei inimii), caz in care sc rccomanda folosirca lor in special pcntru a castiga pc plan emotional. Octncdrclc ruai mici xunt de ohicci icftinc, putand fi folosite la cunfcctionarca de bijutcri i: n a i pOI n purtatc ca atarc . au sc poatcmodita cu clc. D~ uscmcnca, xe pol dmp lusa in d i lcri tc locuri, ca un .rncmcmo" al unitatii univcrsalc. Elc suut benefice in scdiniclc de cristalotcrapic, c.and au creel de cch d! brure a cmi slcrclor ccrcbralc ~i, de. curatirc, de lndcpiirtarc a mulozulu j, mental, j n accslc cazuri, sc tine in, ficcarc m5.n~ C;;l,1C un OCiJedl1.J, tar unul sc pl.a:-'~iJz:1 dcasupra sprunccnclor,

Forma piramidalaa Fluuritclur cstc dcstinata in special pcntru mcditatii, rolul lor ncfiind de a sra ncmiscatc undcva ~i de a sc aduna praful pe elc. Elc ~xISI;] pcntru acclc pcrsounc care sunt gala sa trcaca in domcniile supcrinarc ale ex i stcmci .5i, si1 lr~~ ~lsc(l starca aforrn ~ in intcriorul forme], Multc Piramidc de Fluorita, privitc sprc Juminii, pn.::zinIJ sanctuare intc-

Anda mungkin juga menyukai