Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar kuching no 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun

2009 – 2013) A. PROGRAM PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR. 1.0 Program Minggu Orientasi Pelajar 1.1 Memberi pendedahan kepada pelajar tentang sekolah. 1.2 Membantu pelajar berinteraksi dan bersosial dengan suasana baru. 1.3 Meningkatkan minat pelajar untuk belajar di sekolah baru. 1.1 Program Minggu Orientasi 1.1.1Program Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1 Dan Tingkatan 1 Dan 4 Tingkatan 4. Aktiviti i. Pelajar Tingkatan 1 i. Taklimat ii. Pelajar Tingkatan 4 ii. Ceramah iii. LDK iv. Permainan v. Jungle Tracking vii. Persembahan Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi

2.0 Pembimbing Rakan Sebaya 2.1 Memberi pendedahan kepada ahli PRS mengenai peranan di sekolah. 2.2 Memberi kemahiran kepada ahli PRS. 2.3 Membimbing ahli PRS menjalankan peranan di sekolah dan mengadakan program kemahiran. 3.0 Skim Lencana Anti Dadah 1.1 Memberi pendedahan kepada ahli SLAD mengenai peranan dan tugas di sekolah. 1.2 Memberi kemahiran kepada ahli SLAD
jc/sto/ubk/smkbk209

2.1Program Kursus Dan Latihan PRS i. Ahli PRS tingkatan 1, 2, 3 dan 4. ii. Pelajar-Pelajar yang berminat

2.1.1Program Kursus Dan Latihan PRS Aktiviti i.Ceramah ii.LDK iii.Permainan

3.1Program Kursus Dan Latihan SLAD i. Ahli SLAD tingkatan 1 dan 2 ii.Pelajar-pelajar yang berminat

3.1.1 Program Kursus Dan Latihan SLAD Aktiviti i.Ceramah ii.LDK

1Program Kepimpinan Dan 4.1 Memberi pendedahan kepada pelajar tentang kepimpinan. Aktiviti i. Dan Jati Diri Pelajar i.2Program Kepimpinan Pengawas i.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) 4.LDK ii. Ketua Tingkatan ii.Aktiviti Ketahanan Fizikal iii.1 Program Kepimpinan Jati Diri Pelajar. 1. 3 dan 4 4.Ceramah jc/sto/ubk/smkbk209 .3 Meningkatkan kemahiran kepimpinan yang ada di kalangan pelajar.3 dan 4.0 Program Dan Kursus Latihan Kepimpinan Kepada Pelajar 1.1.Aktiviti Kerohanian iv. 1. Pengawas sekolah tingkatan 2.2 Membantu pelajar yang berbakat mengembangkan potensi diri.3 Ceramah Kepimpinan i. Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 4.2.Ahli PRS dan SLAD iii.Ketua Kelab dan Persatuan 4. Pelajar biasa yang terpilih dari setiap tingkatan 1.

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) B.3 Meningkatkan minat pelajar untuk belajar di sekolah baru. Ceramah 2.4.Ceramah 3.LDK . Semua pelajar tingkatan 2.0 Bengkel Kemahiran 1.1 Memberi pendedahan kepada pelajar tentang i.6 i.0 Program Motivasi Tingkatan 3.6 Belajar Tingkatan 3 1.5. Taklimat ii. 3.Ceramah iii. jc/sto/ubk/smkbk209 Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 1.6B 2.6b Aktiviti i. 2.1.1Program Motivasi Tingkatan 3. 1. 1. 3.1. Ahli SLAD tingkatan 1 dan 2.2 Memberi kemahiran kepada pelajar cara mengulangkaji pelajaran.4.1 Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 3.3 Mendedahkan pelajar dengan kemahiran mendengar dan mengingat.6 3.Pelajar-pelajar yang berminat 3.6B 2. 2. Pelajar Tingkatan 3.Taklimat ii.4. PROGRAM AKADEMIK.1 Memberi pendedahan kepada pelajar kemahiran mencatat dan mengambil nota.1.5.Taklimat ii.1Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 2.2 Memberi kemahiran kepada ahli SLAD.1 Memberi pendedahan kepada ahli SLAD mengenai peranan dan tugas di sekolah. 1.0 Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 2.5.6 sekolah.6 Aktiviti i.1 Program Motivasi Tingkatan 35.5.2 Membantu pelajar berinteraksi dan bersosial dengan suasana baru.4 ii.1 Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 2 i.1Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 3 Aktiviti i. 2.

Bengkel Teknik soalan 5. 5.0 Program Teknik menjawab soalan peperiksaan/Latih Tubi 4. Pelajar tingkatan 3 ii. Semua pelajar 6.2 Membantu pelajar meringankan masalah yang dihadapi. 5.1 Memberi dorongan dan bimbingan kepada pelajar.1 Bengkel Teknik menjawab 4.2 Membantu pelajar meringankan masalah yang dihadapi.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009– 2013 ) 4. menjawab peperiksaan.Ceramah iii.Taklimat iii.3 Memberi perhatian dan kasih sayang kepada pelajar.1 Bengkel soalan peperiksaan. Pelajar Tingkatan 5 & 6 Aktiviti i.Ceramah 6. 4.0 Bimbingan Kelompok dan Bimbingan Individu 6. Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 4. 4.1 Memberi dorongan dan bimbingan kepada pelajar. LDK ii. 5.1 Program Pembimbing Rakan Sebaya PMR Aktiviti i. Pelajar cemerlang ii.2 Memberi tip-tip dan panduan kepada pelajar. 6.1 Sesi Bimbingan Kelompok dan Bimbingan Individu i. 6.1.1.Sesi Kaunseling jc/sto/ubk/smkbk209 .1 Sesi Bimbingan Kelompok dan Bimbingan Individu Aktiviti i. i.Sesi Bimbingan ii.Pelajar Tingkatan 3 5.1Memberi dorongan kepada pelajar yang memerlukan dorongan akademik.1 Program Pembimbing Rakan Sebaya PMR i.3 Memberi perhatian dan kasih sayang kepada pelajar.1.LDK ii.0 Program Pembimbing Rakan Sebaya PMR 5.

Taklimat ii. Semua Ahli Kelab Kauseling. 3. iii.1Pertandingan Buku Skrap Kerjaya Aktiviti i.1.Pertandingan ii.Pelajar Tingkatan 3 1. ii. Ceramah Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 2.6 untuk belajar di sekolah baru.2 Membantu pelajar. 2.1Program Ceramah Kerjaya Aktiviti i. 1.Sesi Mengisi Inventori iii.Pelajar-pelajar yang berminat 3.1Program Mengisi Inventori Minat dan Personaliti Kerjaya i. Pelajar Tingkatan 3 ii.Slot Interprete .1 Memberi pendedahan kepada cara mengisi inventori minat kerjaya. iii.2 Mengembangkan bakat pelajar menghasilkan bahan kreatif. 3.3 Meningkatkan minat pelajar iv.1 Program Mengisi Inventori Minat dan Personaliti Kerjaya Aktiviti i.1 Program Ceramah Kerjaya Kerjaya 1.5.1 Memberi pendedahan kepada pelajar tentang i.1.Persembahan 2.2 Memberi pendedahan tentang minat kerjaya pelajar dan pemilihan jc/sto/ubk/smkbk209 3.0 Program Mengisi Inventori Minat dan Personaliti Kerjaya 3.Taklimat ii.1 Pertandingan Buku Skrap Kerjaya 1. Pelajar Tingkatan 4. 2.Semua Ahli SLAD 2.3 Mendorong pelajar memilih kerjaya yang diminati. Pelajar Tingkatan 1 kerjaya. PROGRAM KERJAYA.1 Memberi kemahiran kepada i. pelajar menghasilkan buku ii.1.Semua Ahli PRS kajian dan tinjauan.Pelajar Tingkatan 2 1.0 Pertandingan Buku Skrap Kerjaya 2.0 Program Ceramah 1.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) C.

1.Taklimat ii.1 Bimbingan Kelompok Kerjaya i.2 Memberi tip-tip dan panduan kerjaya kepada pelajar.Sesi Bimbingan ii. Laporan iii.2 Membantu pelajar cara menguruskan diri bagi kemasukan ke IPTA.1Memberi dorongan kepada pelajar yang memerlukan pengetahuan kerjaya.Pelajar Tingkatan 3 5. Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) 4.kerjaya yang betul. 4. 5.Sesi Taklimat 6.2 Membantu pelajar meningkat pengetahuan kerjaya. 6.1 Lawatan Kerjaya i.3 Memberi pengalaman baru kepada pelajar mengenai situasi kerjaya.0 Program Taklimat Berkaitan Penyampaian Maklumat Permohonan Kemasukan Ke IPTA 5.0 Lawatan Kerjaya 4.0 Bimbingan Kelompok Kerjaya 6.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) 4.1 Program Taklimat Berkaitan Penyampaian Maklumat Permohonan Kemasukan Ke IPTA i.Dokumentasi 5. Pelajar sukarela jc/sto/ubk/smkbk209 . 4. Ahli PRS ii.1 Memberi dorongan dan bimbingan kepada pelajar.1 Program Taklimat Berkaitan Penyampaian Maklumat Permohonan Kemasukan Ke IPTA Aktiviti i.1 Bimbingan Kelompok Kerjaya Aktiviti i. Ahli Kelab Kaunseling iv.Lawatan ii. 5. Pelajar cemerlang Pelan Operasi 4. Pelajar Tingkatan 4 ii.1. 6.1 Memberi peluang pelajar melihat dunia pekerjaan.1 Lawatan Kerjaya Aktiviti i.Slot Tayangan 6. Ahli SLAD iii.

1 Lawatan Ke Rumah. Semua pelajar ii.2 Membuat soal selidik keibubapaan.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) D.1. 2. 1.Pelajar bermasalah memerlukan bantuan.1 Membuat lawatan ke rumah pelajar yang memerlukan.Sesi Bimbingan ii.1 Buletin Keluarga i.Sesi Kaunseling 3.Perjumpaan dengan ibubapa ii. 1.1.Ibu bapa 2. 1.1 Konsultasi Ibu bapa Aktiviti i.0 Buletin Keluarga 2.1 Lawatan Ke Rumah yang Aktiviti i.1.1 Memberi maklumat. 3.0 Lawatan Ke Rumah 1. PROGRAM KEIBUBAPAAN.3 Mengenali masalah ibu bapa pelajar yang berkaitan. 1. 3. 2.Soal selidik Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 2. 1.1 Buletin Keluarga Aktiviti i.Borang 3.1Memberi khidmat kepada ibu bapa yang datang berjumpa.0 Konsultasi Ibu bapa 3.2 Memberi panduan keibubapaan. Pamplet edaran ii.1 Konsultasi Ibu bapa i. Ibu bapa jc/sto/ubk/smkbk209 . i.2 Memberi tip-tip dan panduan kepada ibu bapa.

0 Pertandingan Melukis Poster Anti Dadah 2.Sesi Bimbingan ii.1.1 Khidmat Kaunseling Aktiviti i.1 Memupuk sikap agar pelajar benci akan dadah. 1. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH. 1.Sesi Kaunseling .2 Mendedahkan kepada pelajar .1 Pertandingan Melukis Poster Anti Dadah i.1 Program Ceramah dan Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dan Ujian Urin i.1 Pertandingan Melukis Poster Anti Dadah Aktiviti i. 1.Pelajar yang berminat 2.3 Mengenali masalah ibu bapa pelajar yang berkaitan. Semua pelajar yang berminat ii.1 Memberi pengetahuan tentang bahaya dadah. 2.1 Khidmat Kaunseling i. 1. jc/sto/ubk/smkbk209 Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 1.1.Perjumpaan dengan ibu bapa ii.1 Program Ceramah dan Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dan Ujian Urin Aktiviti i. Pamplet edaran ii.0 Khidmat Kaunseling 3.Pelajar berpotensi tinggi.Soal selidik 2. 2.0 Program Ceramah dan Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dan Ujian Urin 1. Semua ahli Kelab Kaunseling ii.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) E.1Memberi khidmat kaunseling kepada pelajar yang datang berjumpa. ii.1.Pelajar bermasalah yang memerlukan bantuan. 3.Pertandingan 3.Pelajar yang dirujuk 3.2 Memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat melukis.

1 Kem Bina Insan Aktiviti i.1. 2.Pelajar Tingkatan 1 ii.Ceramah iii.1 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Aktiviti .1.1 Program Ceramah Pengursan Tekanan i.1 Program Ceramah Pengurusan Tekanan Aktiviti i.1 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling i. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) F.Ahli PRS dan SLAD 2. 1.1.Pelajar Tingkatan 2 iii. PSIKO-SOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL. 2.Taklimat ii.1 Kem Bina Insan i.0 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling 3.1 Memberi pengetahuan tentang bahaya dadah. LDK ii.3.Pelajar Tingkatan 3 1.Pertandingan 3.2 Memberi peluang kepada pelajar mengenal diri dan mengembangkan kekuatan diri. Semua ahli Kelab Kaunseling ii. 1.2 Mendedahkan kepada pelajar .3 Mengenali masalah ibu bapa pelajar yang berkaitan.0 Program Ceramah Pengurusan Tekanan 1.Ceramah iii. 1. Soal jawab 2.2 Memberi tip-tip dan panduan kepada pelajar untuk menghindari diri dari dadah.1 Memupuk sikap agar pelajar percaya kepada potensi diri.1Memberi khidmat jc/sto/ubk/smkbk209 Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 1.0 Kem Bina Insan 2. Semua pelajar yang berminat 3. 3.

Pelajar Tingkatan 2 iii. Bahaya HIV Dan AIDS 1.1 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling HIV dan AIDS 3.Pelajar Tingkatan 3 1.Soal Jawab 2. Soal jawab Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 2.1 Memberi pengetahuan tentang bahaya dadah.Ceramah iii. 2.0 Bengkel Kesedaran Bahaya HIV dan AIDS 1. 1.1 Memupuk sikap agar i.1.Taklimat ii. Bahaya HIV Dan AIDS i.Ceramah iii.Ahli PRS dan SLAD dan AIDS. 2. LDK ii.2 Mendedahkan kepada pelajar .1. 3. 2.0 Program Ceramah Kesihatan.0 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling HIV dan jc/sto/ubk/smkbk209 3.Sesi Bimbingan Individu ii. 1.Sesi Bimbingan Kelompok iii. ii.1 Bengkel Kesedaran Bahaya HIV dan AIDS 2. iii.1.Sesi Kaunseling Kelompok Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) G. 1.Pelajar yang dikenalpasti kaunselor i.3 Mengenali masalah ibu bapa pelajar yang berkaitan.1 Program Ceramah Kesihatan.Sesi Kaunseling Individu iv. Bahaya HIV Dan AIDS Aktiviti i.2 Memberi pengetahuan tentang HIV dan AIDS.1 Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling HIV . PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/ AIDS.1 Program Ceramah Kesihatan.3 Memberi kemahiran menghindari dari jangkitan 3.2 Memberi khidmat kaunseling kelompok. Semua ahli Kelab Kaunseling pelajar sedar bahaya HIV ii.Pelajar yang dirujuk.1 Bengkel Kesedaran Bahaya HIV dan AIDS Aktiviti i.Pelajar Tingkatan 1 ii.kaunseling individu kepada pelajar.

0 Program Kaunseling Berfokus 1.2 Memberi khidmat kaunseling kelompok i. Semua pelajar yang berminat ii.Pelajar terlibat dadah/inhalan/rokok 1.buli.Demontrasi .Sesi kaunseling / Bimbingan kelompok 2. 2.2 Meningkatkan kefahaman jc/sto/ubk/smkbk209 Perancangan Taktikal ( Tahun 2009 ) Pelan Operasi 1.Sesi Bimbingan Kelompok iii.1Memberi khidmat kaunseling individu kepada pelajar.Sesi Kaunseling Individu iv. iii. 1.1 Program Kaunseling berfokus Aktiviti i.Ceramah iii.Sesi Kaunseling Kelompok Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kuching No 2 Perancangan 5 Tahun Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Perancangan Strategik ( Tahun 2009 – 2013 ) H.Ceramah iii.1.1 Program Kaunseling Berfokus i.1. 3. LDK ii.Pelajar yang dirujuk.0 Program kesediaan menghadapi bencana alam 2.Sesi Bimbingan Individu ii.2 GBK dapat membantu menyelesaikan msalah salah laku dan social murid secara berfokus dan bermaklumat.1 Membangunkan manual kecemasan di sekolah dan pendidikan menghadapi bencana di sekolah.Taklimat ii. 2.bergaduh iv.Pelajar Cemerlang ii.1 Program kesediaan menghadapi bencana alam Aktiviti i.3 Meningkatkan kefahaman pihak pengurusan sekolah terhadap peranan GBK dalam usaha menangani masalah displin pelajar.AIDS 3. Semua pelajar dan warga Sekolah 2.Pelajar terlibat masalah ponteng.1 Membantu sekolah mengurangkan salahlaku dan masalah social murid. PROGRAM – PROGRAM KHAS 1.Pelajar yang dikenalpasti kaunselor dan AIDS Aktiviti i. 1.Pelajar Galus iii.1 Program kesediaan menghadapi bencana alam i. Lawatan iv.

pelajar tentang bencana 2. 2.4 mendedahkan maklumat yang tepat mengenai bencana kepada semua pelajar.3 Memberi kemahiran menghindari dan mencegah dari bencana . jc/sto/ubk/smkbk209 .

jc/sto/ubk/smkbk209 jc/sto/ubk/smkbk209 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful