Anda di halaman 1dari 10

Pensyarah : Puan Harlena Hj Ismail

PKB 3103 : Pengurusan Tingkah Laku


(Behavior Management)
m 
1) Berikan beberapa contoh tingkah laku
yang menghalang kejayaan akademik
dan bukan akademik di sekolah
2) Sehubungan dengan itu, berikan
contoh-contoh tingkah laku yang
membantu meningkatkan kejayaan di
sekolah
3) Bincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkah laku manusia
Ô  
 
Tingkah laku negatif pula merupakan
tingkah laku yang mampu
memberikan masalah dan
mengganggu proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kelas.
i  
Suka mengganggu rakan lain
Sering memberontak
Distruktif
(Pemusuhan nyata) tingkah laku fizikal atau
lisan yang bertujuan menyakitkan
seseorang.
Distruptif
(Hiperaktif, suka buat bising dan agresif)
Bergantungan
(Emosi kebimbangan, pengantungan
berlebihan dan nilai kendiri yang rendah)
Terlalu permalu.
Ô   
Tingkah laku positif merupakan
tingkah laku kanak-kanak merupakan
tingkah laku yang baik untuk
perkembangan mereka kerana
dengan adanya tingkah laku ini,
kanak-kanak akan lebih bersemangat
untuk melibatkan diri dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
i  
Sikap ingin tahu yang tinggi
Cepat belajar
Proaktif
(Kanak-kanak yang suka melibatkan diri
pada aktiviti, suka bermain dan lebih mudah
dikawal guru)
Pintar cerdas
  


  
 
þenetik
Persekitaran Keluarga
Kestabilan emosi
Konflik perkahwinan
Tekanan dan skil keibubapaan
Kewangan dan kematian
Bertukar kerja
Modeling
Rakan sebaya
Media
Jangkaan
Jangkaan ibubapa yang terlalu tinggi
Jangkaan ibu bapa
Cara memberi arahan
Terlalu banyak
Tidak jelas
Arahan di luar keupayaan kanak-kanak tersebut