Anda di halaman 1dari 52

c 

Pergerakan asas boleh didefinasikan sebagai satu proses yang memandu pelajar untuk
memperoleh kecekapan pergerakan menerusi teknik -tekinik menyelesaikan masalah
menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan -kegiatan penerokaan,
penemuan dan kreativiti.

Merujuk pakar-pakar dalam pendidikan jasmani (Gallahue.D.L(1991);


Gabbard,C,LeBlanch,B dan Lowy,S.(1994) Burton, (1997) pergerakan asas terbahagi
kepada tiga iaitu pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan juga pergeraka n
manipulatif.

Pergerakan lokomotor juga merujuk kepada pergerakan yang melibatkan otot -otot kasar.
Pergerakan ini juga berkaitan dengan gerakan atau aliran. Jika pergerakan lokomotor
digunakan dalam persembahan, kita akan dapat melihat arah pergerakan dal am
persembahan itu. Terdapat pelbagai cara pergerakan badan dalam gerakan lokomotor.
Gerakan ini melibatkan arah, aliran, haluan dan masa. Antara pergerakan yang memerlukan
kemahiran lokomotor ialah berlari, berjalan, melompat dan sebagainya.

Pergerakan bukan lokomotor pula melibatkan kebolehan bergerak dengan menggunakan


otot-otot kecil sahaja. Kemahiran ini juga memerlukan seseorang itu kekal pada tempat yang
sama atau statik. Di samping itu, keupayaan untuk berada dalam keadaan yang seimbang
amat penting dalam melakukan pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor
kebiasaanya memerlukan tenaga kurang berbanding pergerakan lokomotor. Antara contoh
pergerakan dalam kemahiran ini ialah meregang, membongkok, mengilas dan banyak lagi.

Manipulasi alat ialah bagaimana cara kita mengayakan atau mempergunakan alatan
dengan cara yang betul dan cekap untuk membentuk gerakan. Kemahiran ini merupakan
kemahiran asas yang depat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan
seterusnya menguasai kemahiran suka yang pelbagau. Kemahiran manipulasi alat
hendaklah dibina di peringkat umur awal kanak -kanak. Kemahiran ini memerlukan
penggunaan angota badan untuk mengawal, mengawasi atau menangani sesuatu objek.
Dalam melaksanakan kemahiran ini. Seseoran per lu mengaplikasikan penggunaan alatan
seperti bola, riben, pundi kacang, tali dan sebagainya.
ã 
 


Pelaksanaan pengajaran kemahiran pergerakan asas mempunyai matlamat tertentu. Apabila


pelajar melakukan pergerakan -pergerakan dalam kategori perg erakan asas ini, mereka
secara tidak langsung dapat belajar kemahiran -kemahiran baru seterusnya dapat
diaplikasikan dalam belajar kemahiran -kemahiran baru seterusnya dapat diaplikasikan dalam
kehidupan. Pergerakan -pergerakan asas ini harus diketengahkan ke pada murid-murid
sekolah rendah kerana pelaksanaannya mampu melahirkan murid yang sihat, aktif dan
berpengalaman asa s pergerakan fizikal ini. Ini membantu mereka meningkatkan keyakinan
diri seterusnya mampu menyumbang kepada perkembangan mental dan psikoso sial pelajar.
Di samping itu, pelaksanaan pengajaran pendidikan asas juga selaras dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Negara (FPK) untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari pelbagai
aspek termasuklah jasmani, emosi, rohani dan intelek.
' 


Pendedahan kepada pergerakan asas kepada pelajar di peringkat sekolah rendah


mempunyai objektif yang tertentu, objektif -objektif ini perlu diberikan penekanan supaya apa
yang dihasratkan akan terlaksana.

Pergerakan asas diterapkan dalam kalangan pelajar bagi memandu mereka untuk
memperoleh kecekapan pergerakan menerusi teknik -teknik yang tertentu. Selain itu, apa
yang lebih penting ialah pelajar dapat didedahkan dengan teknik yang betul dalam
melakukan pergerakan. Ini dapat membantu mereka menguas ai kemahiran sukan yang
pelbagai.

Di samping itu, pengenalan kepada pergerakan asas adalah untuk melahirkan pelajar
yang mempunyai fikiran yang kreatif tanpa memandang sesuatu secara kebiasaan. Gardner
1993, kreativiti adalah aspek menerang dan menterjemah kan konsep-konsep abgstrak
dengan melibatkan kemahiran -kemahiran seperti ingin tahu, penerokaan, penciptaan,
kekaguman dan minat. Elemen ini dapat didedahkan melalui kemahiran manipulatif alatan
yang memerlukan pelajar mengaplikasi alatan tangan dengan per gerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.

Selain itu, antara objektif lain pergerakan asas ialah untuk meningkatkan koordinasi anggota
badan contohnya tangan -mata, kaki-mata dan lain-lain. Menerusi kemahiran asas manipulasi
alatan, kemahiran koordinasi pelaja r dapat ditingkatkan.
4.0 PANDUAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI
4.1 PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI
4.1.1 JENIS-JENIS PERGERAKAN

h c 

 

Fasa Permulaan


Bersedia untuk memulakan langkah


Tangan kanan memegang kayu dan
diluruskan ke sisi dan hujung kayu
diletakkan di atas kaki kanan.
Fasa Perlakuan

Mula berjalan dengan langkah panjang


dengan hujung kayu di atas kaki kanan

Teruskan berjalan ke hadapan.

Fasa pemulihan

Kaki dirapatkan dan berdiri tegak.


h ã 

  h  

Fasa persediaan


Berdiri tegak


Melutut

Fasa Lakuan


Kedua tapak tangan diletakkan di hadapan
badan.

Badan diregangkan

Kedua kaki diangkat ke atas

Fasa Pemulihan


Berdiri di atas lutut


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h ' 

 

Fasa Persediaan


Berdiri di sisi tilam

Kayu dipegang di sisi badan


Badan dibaringkan dan kayu dipegang
lurus di atas kepala.

Fasa lakuan


Badan dipusingkan ke sisi

Badan dipusingkan hingga sampai ke
hujung tilam.

Fasa pemulihan


Badan berhenti berguling ke sisi.


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h ! 

 h 

Fasa persediaan


Berdiri tegak


Kaki kiri diangkat sedikit

Fasa lakuan


Badan condong ke hadapan

Lutut kanan dibengkokkan

Melonjak ke hadapan menggunakan kaki
kanan

Kedua-dua kaki di udara untuk fasa


layangan

Mendarat dengan kaki kanan

Ulang hingga akhirBerdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.


h "  

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kayu disebelah sisi badan


Kayu diletakkan di belakang dan dipegang
menggunakan kedua -dua tangan.

Fasa Lakuan


Badan dikilaskan ke kanan sebanyak 90
darjah

Kaki rapat ke tanah

Badan dipusingkan balik ke hadapan

Badan dikilaskan ke kiri sebanyak 90


darjah

Kaki rapat ke tanah

Badan dipusingkan balik ke hadapan


Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h # 

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kayu disebelah sisi badan


Naik ke atas bangku.

Fasa Lakuan


Kayu dipengang dengan kedua -dua
tangan di hadapan badan.

Kaki melangkah ke hadapan

Terus ke hadapan hingga sampai ke


hujung bangku.

Berhenti di hujung bangku.

Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Kayi dipegang di sisi badan.


Fasa Pemulihan


Turun dari bangku

Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h $  

  h c% 

Fasa persediaan


Berdiri dengan lutut sedikit dibengkokkan.

Fasa Lakuan


Melompat 180 darjah


Mendarat dengan kedua belah kaki
dengan kaki bengkok sedikit.
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h % 

h 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Fasa Lakuan


Kaki kanan diangkat

Lutut diangkat hingga paras pinggang

Tangan diayunkan

Lonjak ke hadapan dengan kaki kiri


Kaki kiri diangkat

Lutut diangkat hingga paras pinggang

Tangan diayunkan

Lonjak ke hadapan dengan kaki kanan
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h &  

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Fasa Lakuan


Melutut


Meniarap dengan tapak tangan di sisi

Kaki lurus

Tolak badan ke atas dengan tangan

Fasa Pemulihan


melutut


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya.
h c 

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Fasa Lakuan


Lutut dibengkokkan


Lonjak badan ke hadapan dengan
menggunakan kedua -dua kaki

Mendarat dengan kedua belah kaki

Lutut dibengkokkan sewaktu mendarat.

Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h cc  


h 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Fasa Lakuan


Kaki dikangkangkan seluas bahu.


Tangan didepakan

Kaki dienjekkan

Berdiri menggunakan hujung kaki

Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h cã 


 ' 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Fasa Lakuan


Kaki kanan diangkat sedikit bagi memberi
lanjakan.


Kaki kanan diturunkan

kaki kiri dibawa ke hadapan seolah -olah
menendang.

Badan condong sedikit ke belakang untuk
keseimbangan

Kaki kiri diturunkan

kaki kanan dibawa ke hadapan seolah -
olah menendang.

Badan condong sedikit ke belakang untuk
keseimbangan


Ulang hingga sampai ke penamat stesen

Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c'  

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak


Melutut

Fasa Lakuan


Tangan dibawa ke hadapan badan

Gerakkan tangan kanan ke atas dan
tangan kiri ke bawah dengan lembut.

Gerakkan tangan kiri ke atas dan tangan


kanan ke bawah dengan lembut.

Tangan diletakkan di sisi badan


Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c! 

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kayu berada di sisi badan

Fasa Lakuan


Melangkah ke hadapan

Kayu diputarkan menggunakan
pergelangan tangan

Bergerak secara selang seli antara kon


Melangkah ke hadapan

Kayu diputarkan menggunakan
pergelangan tangan

Bergerak secara selang seli antara kon

Melangkah ke hadapan

Kayu diputarkan menggunakan
pergelangan tangan

Bergerak secara selang seli antara kon

Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya

Kayu dipegang di sebelah sisi badan
h c"  

 '# 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan

Fasa Lakuan


Tangan didepakan

Lutut dibengkokkan

Kemudian lonjak membuat putaran penuh

Fasa layangan


Berpusing di udara 360 darjah

Berpusing di udara 360 darjah

Berpusing di udara 360 darjah

Mendarat dengan kedua -dua belak kaki.

Lutut dibengkokkan
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c# 

 (

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan

Fasa Lakuan


Berlari ke papan anjal

Kayu di tangan kanan


Berlari di atas papan anjal.

Memegang kayu dengan kedua -dua belah
tangan

Menegakkan kayu di atas tanah.

Lutut sedikit bengkok.

Melonjak menggunakan papan anjal.

Gunakan kayu untuk pergi lebih jauh.

Kayu dilepaskan sewaktu layangan

Mendarat dengan dua belah kaki dengan


lutut bengkok.
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c$  

 h 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan


Naik dan melutut di hujung peti lombol

Kayu di sisi badan


Bawa kaki kiri kehadapan

Letakkan kayu di atas bahu

Seimbangkan kayu dia atas bahu.

Turunkan kayu.

Pegang kayu di sisi badanMelutut.

Kayu di sisi badan

Fasa Pemulihan


Turun dari peti lombol

Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c% 

h

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan

Fasa lakuan


Depakan tangan


Bergerak ke sisi

Kaki kiri bergerak ke kiri

Buka kaki seluas bahu

Rapatkan kaki

Bergerak ke sisi

Kaki kiri bergerak ke kiri

Buka kaki seluas bahu

Rapatkan kaki
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h c&  

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan

Fasa Lakuan


Depakan tangan


Tapak kaki kanan diletakkan di lutut

Lutut kanan berada di sisi kanan
Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya
h ã  

 

Fasa persediaan


Berdiri tegak

Kaki dirapatkan

Fasa Lakuan


Kaki dikangkang seluas bahu


Badan direndahkan ke hadapan

Tangan didepakan

Badan dibongkokkan 90 darjah selari
dengan kaki


Badan dinaikkan semula ke atas

Fasa Pemulihan


Berdiri tegak dan kaki dirapatkan.

Bersedia ke pergerakan seterusnya