Anda di halaman 1dari 17

DADAH

1 MALAYSIA MEMERANGI DADAH

DISEDIAKAN OLEH :

MUHAMMAD FAHMI BIN MUSTAPHA


PPISMP AMBILAN JULAI 2009
PENGAJIAN ISLAM / BAHASA INGGERIS / BAHSA ARAB
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH

ipg kampus ipoh bebas dadah


D A D A H
PEMBUNUH
Menu utama

i ni
ef
d i faktor-
s f a kt o r

Kesan-
kesan
Cara si
n ga ta
me

ipg kampus ipoh bebas dadah


Apa itu
dadah
•Bahan kimia psikoaktif
•Kesan ke atas sistem saraf pusat (otak dan
saraf tunjang)
•Pergantungan fizikal dan psikologikal
•Kesan-kesan buruk ke atas kesihatan dan
fungsi sosial

ipg kampus ipoh bebas dadah


Faktor-faktor
Faktor-Faktor Pengaruh Dadah

Sumber : Agensi Anti Dadah Kebangsaan

ipg kampus ipoh bebas dadah


Faktor
Sosial / Pengaru
Persekitaran h Media
Faktor Antara
Bekala Perseorangan Perhubungan
n Antara
Dadah Penggunaa Perseorangan
n di Perasaan Pengetahu
sekolah Ingin an
Tahu
Suka Faktor Penghargaan
Melawan Peribadi -diri Membuat Pengaru
Keputusan h
Penggunaan Imej - kendiri Kebimbang Keluarg
Genetik an a
di Pengaruh Idol
masyarakat Rakan Sebaya a
Tekanan
Rakan Sebaya

Polisi dan undang -


undang tentang
penggunaan dadah

ipg kampus ipoh bebas dadah


kesan kesan

1. Keluarga
*Menjatuhkan maruah dan
nama
baik keluarga

* Membebankan keluarga
penagih kerana menghabiskan Kesan-kesan
masa,tenaga dan wang yang
banyak untuk merawatnya.

* Rumah tangga menjadi


porak
peranda.

· berlaku perceraian dan


keganasan rumah tangga
dalam kalangan anggota
keluarga

ipg kampus ipoh bebas dadah


kesan kesan

Masyarakat 2.
· Mengancam ketenteraman
awam dengan kejadian
jenayah seperti rompakan
Kesan-kesan dan pembunuhan.

· Perpaduan, pembangunan
dan kemajuan masyarakat
terjejas akibat penglibatan
remaja dan belia dengan
dadah.

· Persengketaan antara
masyarakat berlaku akibat
penglibatan anggota
masyarakat dengan dadah.

ipg kampus ipoh bebas dadah


kesan kesan

3. Negara

Kerajaan terpaksa menanggung


kos yang tinggi akibat Kesan-kesan
daripada masalah
penyalahgunaan dadah yang
berterusan.
Kos tersebut termasuklah :

*Kos Rawatan
*Kos Program -Program
pencegahan
*Kos Penguatkuasaan
*Kos Kerugian Tenaga Modal
Insan

ipg kampus ipoh bebas dadah


3 LANGKAH - lanGk ah

MENGATASI
MaS aLAH
DADAH
ipg kampus
ipg kampus ipoh
ipoh bebas
bebas dadah
dadah
Tingkatkan
pengetahuan :
Cari maklumat tentang ubat-
ubat yang sering disalah guna
dan tanda-tanda penyalahgunaan

Sering berkongsi maklumat


dengan ibu bapa, guru dan jiran

ipg kampus ipoh bebas dadah


Pendidikan yang kukuh dan berkesan
adalah bermula dari rumah :-

- Terapkan kepentingan ubat dan cara


pengambilan yang betul

- Beritahu anak-anak tentang bahaya


penyalahgunaan ubat ubatan

- Awasi anak anda jika ada tanda


ketagihan atau perubahan yang
ketara

ipg kampus ipoh bebas dadah


Jadi rakan yang paling baik
kepada anak anda :-

@ Sentiasa bekomunikasi dengan anak


anda

@ Berkongsi masalah dan pengalaman


dengannya

@ Kenali rakan anak anda

ipg kampus ipoh bebas dadah


statistik

Sumber : Agensi Anti Dadah Kebangsaan


statistik
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pendidikan Bagi
Jan-Dis 2009 dan 2008
KELULUSAN JAN- % JAN-DIS PERBEZAA
TERTINGGI DIS 2008 N
Tidak Bersekolah 1,800
2009 12.34 307 486.32%
2009/2008
Sekolah Rendah 3,225 22.11 2,214 45.66%
SRP/LCE/PMR 4,357 29.88 4,836 -9.90%
SPM/MCE/SPMV4,197 28.78 4,034 4.04%
STP/HSC/STPM 175 1.20 137 27.74%
Diploma 60 0.41 125 -52.00%
Ijazah 19 0.13 14 35.71%
Lain-lain (spt Sijil 751 5.15 151 397.35%
Kemahiran)
Tiada Maklumat 1,152 0.00 534 0.00%
Persekolahn
JUMLAH 15,36 100% 12,352 27.40%

Sumber : Agensi Anti Dadah Kebangsaan


Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi
Jan-Dis 2009

Sumber : Agensi Anti Dadah Kebangsaan