Anda di halaman 1dari 3

NAMA : ________________

JABATAN : ________________ TARIKH / MASA :


____________

ARAHAN : Jawab kesemua soalan di bawah

PENILAIAN LATIHAN : P.001.01 PERMOHONAN BAHAN MENTAH DARI


GUDANG

1. Permohonan bahan mentah daripada pihak gudang perlu dimohon


menggunakan apa?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

2. Berapakah jumlah salinan helaian dispen bahan mentah pelu diberi kepada
pihak gudang?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

PENILAIAN LATIHAN : P 002.01 PERSEDIAAN AWAL DISPEN BAHAN


MENTAH

1. Apa yang anda faham tentang pembebasan line / line clearance?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__

_________________________________________________________________________________
_

(5 Markah)

2. Ntayakan beberapa perkara yang perlu disemak setelah bahan mentah


diterima dari gudang?
a) ___________________________

b) ___________________________

c) ___________________________

d) ___________________________ (4 Markah)

3. Nyatakan ya atau tidak.

Bahagian luar bekas bahan mentah perlu dibersihkan oleh operator dispen
sebelum dibawa masuk ke bilik dispen?

( Ya ) (Tidak) (1 Markah)

PENILAIAN LATIHAN : P.003.01 PROSES DISPEN BAHAN MENTAH

1. Siapakah yang perlu bertanggungjawab menyaksikan dispenser menimbang


bahn mentah?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

2. Perlukah label bahan mentah ditampal pada plastic bahan mentah yang telah
ditimbang?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

3. Di atas apakah bahan mentah yang telah ditimbang perlu diletakkan?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

4. Nyatakan cara untuk mengikat plastic bahan mentah yang telah ditimbang?

______________________________________________________________________________
(1 markah)

5. Kuantiti bahan mentah yang telah ditimbang perlu direkodkan di mana?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

6. Apakah yang perlu dilakukan setelah kesemua proses penimbangan bahan


mentah siap dilaksanakan?

______________________________________________________________________________

(1 markah)

PENILAIAN LATIHAN : P.004.01 PROSES AKHIR DISPEN BAHAN MENTAH

1. Berapa harikah bahan mentah yang telah ditimbang boleh disimpan di bilik
kuarantin?

_________________________________________________________________________________
_

(1 Markah)

2. Apakah yang perlu dilakukan untuk menunjukkan bukti penyerahan kepada


bahagian proses / campur rata?

______________________________________________________________________________

(1 Markah)