2611/2 Pendidikan Seni Visual

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : oleh : Disemak oleh : Diluluskan En. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. 4. 3.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Abdul Rahim Ahmad Pn.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. 5. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. 2. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Pilih satu soalan sahaja. Kertas lukisan akan disediakan.

Arahan kepada pelajar: 1. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. 3. 2. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. 5. 4. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No.

Pilih satu daripada soalan berikut: 1. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. 3. 5. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. 6. 2. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. 4. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .