2611/2 Pendidikan Seni Visual

2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. 2. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. 4. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. Pilih satu soalan sahaja.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. Kertas lukisan akan disediakan. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : oleh : Disemak oleh : Diluluskan En. 5. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. 3. Abdul Rahim Ahmad Pn.

Arahan kepada pelajar: 1. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. 2. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . 3. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. 4. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. 5. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah.

3. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. 4. 6. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. 5. 2. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful