2611/2 Pendidikan Seni Visual

Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan.Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. Abdul Rahim Ahmad Pn. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : oleh : Disemak oleh : Diluluskan En. 5.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. 4. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. 2. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Pilih satu soalan sahaja. 3. Kertas lukisan akan disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan.

Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. 2.Arahan kepada pelajar: 1. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. 5. 4. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. 3.

Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. 3.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. 4. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 6. 2. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. 5. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful