2611/2 Pendidikan Seni Visual

Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Pilih satu soalan sahaja. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. Kertas lukisan akan disediakan. 3. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1. 5. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. 4. Abdul Rahim Ahmad Pn. 2.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : oleh : Disemak oleh : Diluluskan En. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual .Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni.

5. 2. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. 4. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual.Arahan kepada pelajar: 1. Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. 3. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan.

4. 3. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. 5. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . 6. Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. 2.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful