2611/2 Pendidikan Seni Visual

Pelajar dikehendaki membawa warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan. Abdul Rahim Ahmad Pn. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan. 4. 3. 2. Kertas lukisan akan disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak Disediakan oleh : oleh : Disemak oleh : Diluluskan En. 5. Fariza Bt Zin Ketua Panitia PSV 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan.2611/2 Pendidikan Seni Visual November 2009 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK LABU 13100. Pilih satu soalan sahaja. PENAGA SEBERANG PRAI UTARA PULAU PINANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 MASA : 2 JAM 1.

Pilih satu (1) soalan sahaja daripada enam soalan yang diberikan. Kertas lukisan akan disediakan pada hari peperiksaan. Soalan : 8cm 2611/2 Pendidikan Seni Visual MUKA . 2. Murid dikehendaki membawa peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. SUDUT KANAN SEBELAH MUKA HADAPAN KERTAS LUKISAN ANDA Nama : 5cm Tingkatan : No. Setiap hasil karya hendaklah diwarnakan. Pelajar dinasihatkan membuat persediaan dan latihan di rumah. Kertas soalan diberikan seminggu awal dari tarikh peperiksaan. 4.Arahan kepada pelajar: 1. 3. 5.

Hasilkan catan permandangan tempat kediaman kamu pada dua puluh tahun akan datang. Hasilkan satu lukisan bertajuk “sesat di Taman Cendawan ganjil “. Lukis dan warnakan sebuah topeng yang menggambarkan imbangan simetri. Lukiskan susunan beberapa jenis buah-buahan tempatan beraneka warna dan saiz di dalam sebuah bakul yang cetek. Letakkan beberapa biji buah-buahan tersebut di luar bakul untuk mengimbang dan mempergayakan susunan. Rekakan satu logo untuk Kelab Komputer sekolah anda. 6. 5. 4. 3. 2611/2 Pendidikan Seni Visual . Gubahkan sebuah poster “Membaca Budaya Ilmu” sempena bulan membaca sekolah anda anjuran Persatuan Bahasa Melayu.Pilih satu daripada soalan berikut: 1. 2.

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 Pendidikan Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful