Anda di halaman 1dari 1

AmAssurance Berhad buat

julung kalinya memperkenalkan


insurans khusus untuk wanita.
AmBeautiful dan AmBeauty,
disasarkan untuk pelbagai
lapisan golongan wanita bagi
memenuhi keperluan gaya hidup
seharian wanita masa kini.
AmBeautiful adalah polisi
insurans unik yang menawarkan
pemegangnya menikmati faedah
~ dalam apa jua situasi, baik dan
buruk pada semua peringkat usia.
Pemegang polisi boleh memilih
pelbagai jenis polisi perlindungan di Tambah beliau, "dalam senario dunia kerjaya masa kini yang kian
bawah Polisi Faedah Asas dengan mencabar, waktu untuk merancang keperluan untuk kelihatan hebat,
fleksibiliti menambah Faedah merasa selesa dan kekal sihat semakin suntuk. Dengan adanya
Pilihan. Dengan kepelbagaian Am Beautiful dan AmBeauty, setiap keperluan taraf kehidupan lebih
tawaran pilihan faedah yang terjamin dan wanita dapat menjalani kehidupan mereka dengan
tersedia, AmBeautiful memberikan penuh makna;'.
kebebasan fleksibiliti yang meluas AmBeautiful merangkumi empat pelan untuk dipilih oleh pemegang
selaras dengan keperluan peribadi polis!. la akan dijual menerusi 4,000 tenaga agensi AmAssurance
selain terus berpeluang menikmati yang mantap dan dijangkakan dapat mencapai sekurang-kurangnya
faedah selaras dengan peningkatan 10% dalam premium dagangan baru polisi hayat dengan sasaran
usia atau taraf kehidupan. RM77 juta.
AmBeauty pula adalah pelan Selain itu, pemegang polisi Am Beauty akan menikmati Japan
yang fokus kepada wanita yang tawaran pelan eksklusif yang menjadi teras utama produk Saluran
bertugas di luar pejabat; suatu Pasaran Langsung & Pasaran Talian AmAssurance (DM/TM). AmBeauty
pelan berkesan yang menawarkan perlindungan buat wanita yang dijangka menyumbang 10% kepada perniagaan DM/DT AmAssurance
menjalankan rutin tugasan harian di luar. Sebagai contoh, sekiranya dengan sasaran RM15 juta.
seorang ibu yang memegang polisi ini terbabit dalam kemalangan, Ketika majlis pelancaran, tetamu diraikan dengan penuh keriangan,
AmBeauty bertindak selangkah ke depan dengan menawarkan faedah gelak tawa dan cabutan bertuah oleh rakan peserta produk gaya
tambahan, iaitu membayar upah khidmat pengasuh yang sedia ada hidup seperti A Cut Above Hair Styling, RedBull, Majalah Her World,
atau membayar upah khidmat pembantu rumah. Citabela, EH!, T-Joue, Thomas & Guy, Michael & Guys Hair Salon,
"Wan ita masa kini bukan sahaja menyumbang hampir 40 peratus Aikido Yoshinkan Shudokan, Body Contours, Clark Hatch Fitness
kepada keseluruhan tenaga kerja di Malaysia malah mereka sekali Center, Clipso HairArt Salon Sdn Bhd,Gold's Gym Kuala Lumpur, Hair
gus memikul tuntutan tanggungjawab sebagai isteri, ibu, pengasuh, Kunst, J.2 Hair Studio, Kimarie Hair Salons & Academy, MTH Salon,
anak perempuan dan banyak lagi, lantas sudah tiba waktunya kami Peek-A-Boo, TNT Kick Boxing, Digi dan Celebrity Fitness.
menawarkan ketenangan minda dan ketenteraman jiwa menerusi Untuk maklumat lanjut tentang siri produk terbaru ini, layari
polisi perlindungan yang ditawarkan oleh AmBeautiful dan AmBeauty;' laman web di alamat: http://www.ambeautiful.com.my, http://
kata Ketua Pegawai Eksekutif AmAssurance Berhad, Ng Lian Lu. Iifesimplepleasures.com.my atau https:/ /www.amassurance.com.my