http://www.arabmykrk.

com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

(SIRI EBOOK PERCUMA)

SOLAT TARAWIH DI MASJID-MASJID KERAJAAN NEGERI JOHOR 1. BILAL berdiri dan berseru untuk bersolat Tarawih dengan katanya:
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 1 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ُ ُ ُ َ ِ َ ِ ِْ َ ّ َ َ ‫صـلةَ التـراويح رحمكـم ال‬
Artinya: Marilah bersolat Tarawih, semoga tuan-tuan sekalian dirahmati Allah. Atau dia berseru dengan katanya:

ُ ُ ُ َ َ ِ ِْ َ ّ َ َ ‫صـلةَ التـراويح أَثـابكـم ال‬
Artinya: Marilah bersolat Tarawih, semoga tuan-tuan diberi pahala oleh Allah. 2. ORANG RAMAI menyambut seruan bilal itu dengan berkata serentak dengan suara yang jelas.

َ ‫َ َ ّ ُ ُ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ِ َ ّ ُ َ َْ ِ َ َ ـ‬ ‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلّم‬
3. Sekalian yang hadir bersolat Tarawih. PANDUAN: Kaedah Ini dilakukan mulai malam pertama Ramadhan hingga malam yang kelima belas. Surah yang baik dibaca selepas Surah Al-Fatihah di dalam Solat Tarawih ialah ayat-ayat pilihan daripada satu-satu juzuk Al-Qur’an iaitu pada malam yang pertama dibaca juzuk yang pertama, manakala pada malam kedua dibaca juzuk yang kedua, malam ketiga dibaca pula juzuk yang ketiga. Demikianlah seterusnya hingga malam yang ketiga puluh, dibaca juzuk yang ketiga puluh. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hafaz Al-Qur’an. Walau bagaimanapun, cara yang lebih mudah yang dilakukan oleh kebanyakan orang ialah dengan membaca Surah At-Takathur (‫التــكــاثــر‬ ُ ُ َ ّ

ُُ ‫ الْــهَـ ٰــكـم‬hingga ke Surah Al-Masad (ْ‫تَــبّــت‬ َ)

ّ َ ٍ َ ‫ )يـدآ أَبِــى لَــهـب وتَــب‬selepas Surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Surah Al-Ikhlas ( َ ‫ )قـُــل هـو ال أَحـد‬pada rakaat kedua. ٌَ ُ َ ُ ْ
Pada malam yang keenam belas hinggalah malam penghabisan Bulan Ramadhan pula, terdapat dua cara: I. Surah yang dibaca selepas Surah Al-Fatihah di dalam rakaat yang pertama ialah Surah Al-Qadr (‫الــقــدر‬ َْ ْ

ِ ‫. ِ إِنّــا أَنـزَلْــنَــاه فِــى لَــيْــلَــة‬ ُ ) Dibaca Surah At-Takathur (‫ الــهـ ٰــكـم التــكــاثــر‬hingga ke Surah Al-Masad (‫تــبــتْ يـدآ أَبــى‬ ُ ُ َ ّ ُ ُ َ ْ َ) ِ َ ّ َ ّ َ ٍ َ ‫ )لَــهـب وتَــب‬selepas Surah Al-Fatihah pada rakaat kedua.
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 2 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 II. Surah yang dibaca selepas Surah Al-Fatihah di dalam rakaat yang pertama ialah Surah Al-Lail (‫ .)واللـــيــلِ إِذَا يـغــشــى‬Dibaca Surah Ad-Dhuha pada rakaat kedua, Surah Al-Insyirah / Asyَ ْ َ ْ ّ َ Sarh pada rakaat ketiga, Surah At-Tin pada rakaat yang keempat. Demikianlah seterusnya hingga hingga Surah Al-Masad (‫ ٍ تــبــتْ يـدآ أَبــى لــهـب‬pada rakaat yang kedua puluh iaitu َ َ ِ َ ّ َ ) dua puluh surah bagi dua puluh rakaat Solat Tarawih itu.

KETERANGAN LENGKAP: Pada malam pertama Ramadhan hingga malam kelima belas:
Rakaat pertama: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah At-Takathur

(َ ‫لـ ) َهكـم التـكـاثـر... إلخ أ‬ ُ ُ َ ّ ُُ ٰ ْ
Rakaat kedua: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ ‫ً فـضـلمن ال ونعمة‬ َ ْ َِ ِ َ ّ ً ْ َ

ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ‫،ومغـفرةً ورحمةً، يا تـواب، يا واسع الـمغـفرة‬
َ ْ ِ ِ ّ ََ ْ َ ‫يا أَرحمالر ٰ حـمـين‬
BILAL membaca selawat:

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ِ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰال سيدنـا محمد‬ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
Rakaat ketiga: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-‘Asr
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 3 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

(‫)والـعصر. إِن النسان لـفى خســر... إلخ‬ ٍ ْ ُ َِ َ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ
Rakaat keempat: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ
Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

،‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلّم‬ َ ‫َ َ ّ ُ ُ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ِ َ ّ ُ َ َْ ِ َ َ ـ‬ ِ ْ َ َ ّ َ ٌ ّ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ‫الـبدر سيدنـا محمد صلـوا علـيه‬
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
Rakaat kelima: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Lumazah

Rakaat keenam: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)ويل لكـل همزة... إلخ‬ ٍَ َ ُ ّ ُ ِ ٌ َْ

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ
Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

‫ً فـضـلمن ال ونعمة‬ َ ْ َِ ِ َ ّ ً ْ َ

ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 4 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ِ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ‫،ومغـفرةً ورحمةً، يا تـواب، يا واسع الـمغـفرة‬ َ ْ ِ ِ ّ ََ ْ َ ‫يا أَرحمالر ٰ حـمـين‬
BILAL membaca selawat:

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ِ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰال سيدنـا محمد‬ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
Rakaat ketujuh: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Fil

(‫أَلـم تـر كـيف فـعل ربك بـأَصحـ ٰـب الـفيل... إلخ‬ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ )
Rakaat kelapan: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ
Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلـم، أ‬ َ ّ َ َ ِ َْ َ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ ٌّ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ِ ْ ‫ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ َ ُ َ ْ ِ ّد‬ ‫َمير الـمؤمنين سيدنـا أَبوبكـرنِالص ّيق تـرضوا عنـه‬
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َ ‫َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ّ ْن َ ّ ْ َ َ خ‬ ‫رضي ال عنـه ونـفـعنـا بـه فى الدي ِ والدنـيا وال ِرة‬
Rakaat kesembilan: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Quraisy
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 5 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

( ِ‫ليلـ ٰــف قـريش... إلخ‬ ٍ َْ ُ ِ َ ِ )
Rakaat kesepuluh: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ ‫ً فـضـلمن ال ونعمة‬ َ ْ َِ ِ َ ّ ً ْ َ

ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

BILAL membaca selawat:

ِ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ‫،ومغـفرةً ورحمةً، يا تـواب، يا واسع الـمغـفرة‬ َ ْ ِ ِ ّ ََ ْ َ ‫يا أَرحمالر ٰ حـمـين‬

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ِ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰال سيدنـا محمد‬ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
Rakaat kesebelas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ma`un

(‫)أَرءيت الـذى يكـذّب بــالـديـن... إلخ‬ ِ ّ ِ ِ َ ُ ِ ّ َ َْ َ
Rakaat kedua belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ
Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 6 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلـم، أ‬ َ ّ َ َ ِ َْ َ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ ٌّ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ّ َ َ ِ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ‫َمير الـمؤمنين سيدنـا عمر ابن الـخطـاب تـرضوا عنـه‬
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َ ‫َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ّ ْن َ ّ ْ َ َ خ‬ ‫رضي ال عنـه ونـفـعنـا بـه فى الدي ِ والدنـيا وال ِرة‬
Rakaat ketiga belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Kauthar

Rakaat keempat belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫إِنـآ أَعطـينـ ٰـك الـكـوثـر... إلخ‬ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ّ ) (‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ

Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

‫ً فـضـلمن ال ونعمة‬ َ ْ َِ ِ َ ّ ً ْ َ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

BILAL membaca selawat:

ِ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ‫،ومغـفرةً ورحمةً، يا تـواب، يا واسع الـمغـفرة‬ َ ْ ِ ِ ّ ََ ْ َ ‫يا أَرحمالر ٰ حـمـين‬

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ِ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰال سيدنـا محمد‬ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 7 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 Rakaat kelima belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Kafirun

(( ‫قـل يآ أَيها الـك َـفرون... إلخ‬ َ ُ ِ ٰ ْ َّ َ ْ ُ
Rakaat keenam belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ

‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلـم، أ‬ َ ّ َ َ ِ َْ َ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ ٌّ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ّ َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ‫َمير الـمؤمنين سيدنـا عثـمان ابن عفـان تـرضوا عنـه‬
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َ ‫َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ّ ْن َ ّ ْ َ َ خ‬ ‫رضي ال عنـه ونـفـعنـا بـه فى الدي ِ والدنـيا وال ِرة‬
Rakaat ketujuh belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah An Nasr

Rakaat kelapan belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)إِذَا جآء نـصرال... إلخ‬ ِ ُْ َ َ َ (‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ

Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:

‫ً فـضـلمن ال ونعمة‬ َ ْ َِ ِ َ ّ ً ْ َ

ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 8 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ِ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ‫،ومغـفرةً ورحمةً، يا تـواب، يا واسع الـمغـفرة‬ َ ْ ِ ِ ّ ََ ْ َ ‫يا أَرحمالر ٰ حـمـين‬
BILAL membaca selawat:

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ِ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰال سيدنـا محمد‬ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
ORANG RAMAI menyambut dengan berkata:

ِ َْ َ ْ ّ َ َ ّ َ ّ ُ ّ ‫اللـهم صل وسلـم علـيه‬
BILAL berseru memberitahu orang ramai bahawa Solat Tarawih hanya tinggal dua rakaat sahaja lagi iaitu dengan berkata:

ُ ُ ُ َ ِ َ ِ ِْ َ ّ ُ ِ َ ‫ءاخر التـراويح رحمكـم ال‬
Artinya: Inilah penghabisan Tarawih kita, dengan harapan mudah-mudahan tuan-tuan .dikurniakan rahmat oleh Allah

ORANG RAMAI menyambut seruan bilal itu dengan berkata:

َ ‫َ َ ّ ُ ُ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ِ َ ّ ُ َ َْ ِ َ َ ـ‬ ‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلّم‬
Rakaat kesembilan belas: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Masad

(‫)تـبت يدآ أَبـى لـهب وتـب... إلخ‬ ّ َ َ ٍ َ َ ِ َ َ ْ َّ
Rakaat kedua puluh: Selepas membaca Surah Al-Fatihah, imam membaca Surah Al-Ikhlas

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ
Selepas imam memberi salam kedua, BILAL membaca:
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 9 of 26

‫‪http://www.arabmykrk.com‬‬

‫0102 ‪Ramadhan 1431H / Ogos‬‬

‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلـم، أ‬ ‫َ َ ّ ُ ُ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ِ َ ّ ُ َ َْ ِ َ َ ّ َ‬ ‫ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ّ ُ َ َِ ّ ْ ُ ِ َ ِ ٍ َ َ ّ ْ َ ْ ُ‬ ‫َمير الـمؤمنين سيدنـا علي ابن أَبـى طـالب تـرضوا عنـه‬
‫:‪ORANG RAMAI menyambut serentak dengan berkata‬‬

‫َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ّ ْن َ ّ ْ َ َ خ َ ِ‬ ‫رضي ال عنـه ونـفـعنـا بـه فى الدي ِ والدنـيا وال ِرة‬
‫:‪4. BILAL TERUS MEMBACA DOA TARAWIH SEPERTI DI BAWAH‬‬

‫ّ ُ ّ َ ّ َ َ َّ ِ َ ُ َ ّ ٍ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ‬ ‫اللـهم صل علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰاله وصحبـه‬ ‫َ َ ّ ْ ِْ َ َ ُ‬ ‫.وسلـم، آمين يا ال‬ ‫ّ ُ ّ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ِ ّ ِِ ْ َ‬ ‫،اللـهم يا مجيب دعآء السآئلين‬ ‫و يا قـابـل التـآئبـين، و يا راحم الضـعفـآء والـيتـ ٰـمى‬ ‫ّ َ َ ِ َ َْ َ َ‬ ‫َ َ َ ِ َ ّ ِ ِْ َ َ َ َ ِ َ‬ ‫َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ِْ َ‬ ‫.والـفـقـرآء والـمساكين‬ ‫ّ ُ ّ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِْ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ‬ ‫.اللـهم اجعلـنـا من الـمقـبولين عنـدك أَجمعين‬ ‫ّ ُّ ْ َ ْ َ َ ّ َ ِ َ َ ٌِ‬ ‫،اللـهم ارحمنـا فـإِنـك بـنـا راحم‬ ‫.ول تـعذّبنـا فـإِنـك علَينـا قـادر‬ ‫َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ّ َ َ ـْ َ َ ِ ٌ‬ ‫ّ ُ ّ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِِ ُ‬ ‫،اللـهم الـطـف بـنـا فيما جرت بـه الـمقـادير‬ ‫ْ‬
‫)‪Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA‬‬ ‫62 ‪Page 10 of‬‬

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ُ ْ ‫َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ّ ْ َ ـ‬ ‫وتـب علـينـا والـحاضـرين، واعف وزك عمن يقُول‬ َ ِْ َ ِْ ‫.آمين، آمين‬ ِ ‫َ َ ّ ُ َ َ َ ِّ ِ َ ُ َ ّ ٍ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ـ‬ ‫وصلـى ال علـى سيـدنـا محمد وعلـى ٰاله وصحبِه‬ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ. ‫وسلـم، والـحمد للـه رب الـع ٰـلـمين‬
Artinya: Ya Allah, cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan permohonan orang-orang yang memohon kepadaNya. Ya Allah, Tuhan yang menerima taubat orang-orang yang mahu bertaubat. Ya Allah, kasihanilah orang-orang yang daif dan miskin. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian yang hadir ini daripada golongan orang-orang yang diterima olehMu. Ya Allah, kasihanilah kami kerana sememangnya Dikau bersedia mengasihani. Janganlah Engkau siksa kami kerana sesungguhnya Engkau Maha Kuasa (untuk tidak menyiksa) kami. Ya Allah, berlemah lembutlah kepada kami dalam hal ehwal kami yang telah termaktub dalam qada’ qadarMu. Terimalah taubat kami dan sekalian hadirin, ampuni dan sucikanlah dosa setiap orang yang berkata aamiin, aamiiiiiin. Cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Segala pujian bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam.

INGATAN: Pada malam yang keenam belas hinggalah malam penghabisan daripada Bulan Ramadhan: (Selepas Surah Al-Fatihah) Rakaat pertama dan semua rakaat yang ganjil dibaca Surah Al-Qadr (‫الــقــدر‬ َْ ْ

ِ ‫ِ إِنّــا أَنـزَلْــنَــاه فِــى لَــيْــلَــة‬ ُ ) Rakaat kedua Surah At-Takathur (‫الــهـ ٰــكـم التــكــاثــر‬ ُ ُ َ ّ ُ ُ َ ْ َ) Rakaat keempat Surah Al-‘Asr (‫ٍ والــعـصـرِ. إِنّالنسـانَ لــفى خــســر‬ ْ ُ َِ َ ِ ْ َْ َ ) Rakaat keenam Surah Al-Lumazah (‫)ويــل لـكــلِ هـمـزَة لـــمـزَة‬ ٍ َ ّ ٍ َ ُ ّ ُ ٌِ َْ
Rakaat kelapan Surah Al-Fil (‫الــفـيل‬ ِْ

ِ ‫أَلَــم تَــر كَــيْــف فَــعَــل ربّـــك بِــأَصْــحَـٰــ‬ ‫ب‬ َ َ َ َ َ ْ )

Rakaat kesepuluh Surah Quraisy (‫قـــريــش‬ َْ ُ

ِ ‫ٍ ليـلَـٰــف‬ ِ) Rakaat kedua belas Surah Al-Ma`un (‫ِ أَرءيــتَ الــذى يـكــذّب بــالـديـن‬ ّ ِ َِ ُ ِّ ََْ ) Rakaat keempat belas Surah Al-Kauthar (‫إِنــآ أَعــطــيــنــ ٰــك الــكــوثـــر‬ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ّ ) Rakaat keenam belas Surah Al-Kafirun (‫) قـــل يــآ أَيـــهــا الــكـ ٰــفـرون‬ ُ ِ َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ Rakaat kelapan belas Surah An Nasr ( ‫)إِذَا جـآء نــصــر ال والــفــتــح‬ ُ ٍ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ َ
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 11 of 26

http://www.arabmykrk.com Rakaat kedua puluh Surah Al-Masad (‫وتــب‬ ّ ََ

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ٍ َ ‫)تَــبّــتْ يـدآ أَبِــى لَــهـب‬ َ

5. Selepas Doa Tarawih tamat dibaca oleh bilal, beliau akan berseru untuk mendirikan SOLAT WITIR pula.

BILAL MENYERU UNTUK SOLAT WITIR UNTUK MALAM PERTAMA HINGGA MALAM KELIMA BELAS
RAMADHAN:

ُ ُُ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ‫صـلةَالـوتـر ٰاجركـم ال‬
Artinya: Marilah bersolat Witir semoga tuan-tuan diberi pahala oleh Allah.

BILAL MENYERU UNTUK SOLAT WITIR UNTUK MALAM KEENAM BELAS HINGGA MALAM TERAKHIR
RAMADHAN: (Bilal hendaklah mengingatkan para jemaah berkenaan doa qunut)

ِ‫أَوتروا ومجدوا وعظـموا واقـنـتـوا من شهر الصيام‬ َّ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ ّ َ َ ُ ِْ ُ ‫َ ِ َ ُم‬ ‫رحمكـ ُ ال‬
Artinya: Bersolat Witirlah kamu, muliakanlah dan besarkanlah Tuhan kamu serta bacalah qunut pada malam bahagian terakhir Ramadhan, semoga Allah mengurniakan rahmat.

ORANG RAMAI menyambut seruan bilal itu dengan berkata:

َ ‫َ َ ّ ُ ُ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ِ َ ّ ُ َ َْ ِ َ َ ـ‬ ‫لإِلـ ٰـه إِلال محمد رسول ال صـلـى ال علـيه وسلّم‬
Imam dan makmum bersolat Witir.
(Selepas Surah Al-Fatihah) Rakaat pertama imam membaca Surah Al-a`laa

(‫)سبح اسم ربك الَعلـى... إلخ‬ َْ َ َّ َ ْ ِ َّ
Rakaat kedua imam membaca Surah Al-Kafirun
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 12 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

( ‫قـ ) يآ أَيها الـك َـفرون... إلخ‬ َ ُ ِ ٰ ْ َ ّ َ ‫ُل‬ ْ
Selepas imam memberi salam kedua, 6. BILAL berseru memberitahu orang ramai solat witir hanya tinggal satu rakaat sahaja lagi iaitu dengan katanya:

ُ ُُ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ‫ركـعةَالـوتـر رحمكـم ال‬
Artinya: Dirikanlah Solat Witir (SATU RAKAAT), semoga tuan-tuan dikurniakan rahmat oleh Allah. Imam dan makmum menyempurnakan Solat Sunat Witir SATU rakaat: Selepas membaca Surah Al-Fatihah dalam solat yang hanya satu rakaat itu, imam membaca tiga surah iaitu;

Mula-mula Surah Al-Ikhlas

(‫)قـل هو ال أَحد... إلخ‬ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ ((‫قـل أَعوذُ بـرب النـاس... إلخ‬ ِ ّ ّ َِ ُ ُْ

Kemudian Surah Al-Falaq

(‫)قـل أَعوذُبـرب الـفـلـق... إلخ‬ ِ ََْ ّ َ ِ ُ ْ ُ

Selepas itu Surah An-Nas

7. Selesai Solat Witir, IMAM membaca bersama ORANG RAMAI serentak beramai-ramai:

(3X) (3X)‫والروح‬ ِ ّْ َ

‫سبحان الـملك الـقـدوس‬ ِ ْ ّ ُ ْ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ

ِ َ ِ ‫ُ ّ ْ ٌ ُ ّ ْ ٌ َّ َ َ َ ّ ْ َل‬ ‫سبوح قـدوس ربنـا ورب الـم َئكـة‬
Page 13 of 26

8. IMAM membaca DOA WITIR dan diaminkan oleh para MAKMUM.

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

‫‪http://www.arabmykrk.com‬‬

‫0102 ‪Ramadhan 1431H / Ogos‬‬

‫ِ بـسمِال الرحم ٰـنِالرحيم‬ ‫ِّ‬ ‫ِ ْ ِ ّ َْ‬ ‫الـحمد للـه رب الـعـ ٰـلـميـن، حمدا كـثيرا طـيبا مباركـا‬ ‫ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ َ ّ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ ً َ ِ ْ ً َّ ً ُ َ َ ً‬ ‫ِ ْ ِ َ ْ ً ُ َ ِ ِ َ َ ُ َُ َ ِ ُ َ ِ ْ َ ُ َ َّ ّ َ َ‬ ‫فيه، حمدا يوافى نعمه ويكـافىء مزيده. يا ربنـا لـك‬ ‫الـحمد كـما ينـبغى لجللِ وجهـك وعظيمِ سلـطانك.‬ ‫ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ‬ ‫اللـهم صـل وسلـم علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰالِسيدنـا‬ ‫َّ ِ َ‬ ‫ّ ُ ّ َ ّ َ َ ّ ْ َ َ َّ ِ َ ُ َ ّ ٍ َ َ َ‬ ‫محمد.‬ ‫ُ َ ٍّ‬ ‫َو تك الـتى صلـيت علَيه يا ذَا الـجللِ‬ ‫ََْ‬ ‫ٰ ِ َ ِّ َ ّ ْ َ َ ـ ْ ِ َ‬ ‫والكـرامِ، يا أَرحمالر ٰ حـمـين،‬ ‫َ ْ ََ ّ ِ ِ ْ َ‬ ‫َ ِ َْ‬ ‫َ َ ِ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ‬ ‫ورضي ال تـبارك وتـعالـى عـن أَصحاب رسـول ال‬ ‫أَجمعين، ورضي عنـا ووالدينـا وجميع الـمسلمين.‬ ‫ْ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ّ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْر ْ ِ َ‬ ‫وقـصدك الـقـاصدون، ورغب فى جودك ومع ُوفك‬ ‫الطـالبون. ولـك فى ه ٰـذه اللـيلـة وكـل لـيلـة من لَيالى‬ ‫ّ ُِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ِ ّ ْ َ ِ َ ُ ّ َ ْ َ ٍ ِ ْ ـَ ِ‬
‫)‪Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA‬‬ ‫62 ‪Page 14 of‬‬

‫ْ َ َ ََ‬ ‫أَفـضـل صلـ‬

‫إِل َـهنـا قـد تـعرض لـك فى ه ٰــذه اللـيلـة الـمتـعرضـون،‬ ‫ٰ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ِ َ ِِ ّْ َ ِ ْ ُ َ َ ّ ُ ْ َ‬

‫‪http://www.arabmykrk.com‬‬

‫0102 ‪Ramadhan 1431H / Ogos‬‬

‫شهـر رمضان نـفـاحات وجوائز وعطـايا تـجود بِها‬ ‫َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ِ ُ َ َ َ َ َ ُ ُْ ـ َ‬ ‫علـى من تـشـآء من عبادك، فـاجعلـنـا اللـهم ووالدينـا‬ ‫َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ْ َِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ّ َ َ ِ ِ ْ َ‬ ‫وأَو َدنـا وأَزواجنـا ومشائخـنـا َمعلـمين وأَقـاربنـا‬ ‫َ ْل َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ و ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ّ ْ َ َ َ ْ َه ِ ْ َ‬ ‫وأَصحابنـا والـمسلمين أَجمعين ممن سبقـت لـ ُ منـك‬ ‫الـعنـايةُ.‬ ‫َِْ َ‬ ‫ها نـحن نـدعوك كـما أَمرتـنـا، فـاستـجـب منـا كَما‬ ‫َ َ ْ ُ َْ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ ـَ‬ ‫وعـدتـنـا، إِنـك ل تـخلف الـميعاد،‬ ‫َ َ ّ َ ّ َ َ ُ ِْ ُ ْ ِ ْ َ َ‬ ‫يا أَرحم الر ٰ حمين. اللـهم فـارق الـفـرقـان، ومنـْز َ‬ ‫َ ْ َ َ ّ ِ ِ ْ َ ّ ُ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ ِل‬ ‫الـقـرءان بـالـحكـمة والـبيان.‬ ‫ْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ََْ ِ‬ ‫)بارك اللـهم لـنـا فى شـهر رمضان(‬ ‫َ ِ ِ ّ ُّ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ‬
‫)‪.3X) dengan diikuti oleh MAKMUM‬‬

‫َ ِ ْ ُ ّ ُ ّ َ َ ْ َ ِِ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ‬ ‫،وأَعده اللـهم علـينـا سنين بعــد سـنين‬ ‫َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ٍ َ َ َ ُ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ‬ ‫،وأَعواما بعد أَعوام، علـى ما تـحبه وتـرضاه‬
‫)‪Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA‬‬ ‫62 ‪Page 15 of‬‬

‫‪http://www.arabmykrk.com‬‬

‫0102 ‪Ramadhan 1431H / Ogos‬‬

‫يا أَرح الر ٰ حـمـي . اللـهم إِن لـك فى ه ٰــذه اللـيلـ ِ وكُ ّ‬ ‫َ ْ َم ّ ِ ِ ْن ّ ُ ّ ّ َ َ ِ َ ِ ِ ّ ْ َة َ ـل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لـيلـ ٍ من لـيالى شــهـر رمضان عتـقـاء من النـار،‬ ‫َ ْ َة ِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ّ ِ‬ ‫فـاجعلـنـا اللـهم ووالدينـا وأَولدنـا وأَزواجنـا‬ ‫َ ْ َ ْ َ ّ ُ ّ َ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫ومشائخنـا ومعلـمينـا وأَقـاربنـا وأَصحابنـا‬ ‫َ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ ِ ِْ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ّ ِ‬ ‫.والـحاضرين ووالديهـم من عـتـقـائك من النـار‬ ‫)اللـهم أَجرنـا من النـار سالمين(‬ ‫ّ ُ ّ ِ ْ َ ِ َ ّ ِ َ ِ ِْ َ‬
‫)‪.3X) dengan diikuti oleh MAKMUM beramai-ramai secara serentak‬‬

‫وأَدخلـنـا وإِياهم الـجنـةَ آمنـين.‬ ‫َ ْ ِ ْ َ َ ّ ُ ُ ْ َ ّ ِِ ْ َ‬
‫‪.IMAM membaca MAKMUM mengaminkan‬‬

‫)اللـهم إِنـك عفـو تـحب الـعـفـو فـاعف عنـا(‬ ‫ّ ُّ ّ َ َ ُ ّ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ‬
‫‪.(IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (2X‬‬

‫)اللـهم إِنـك عفـو تـحب الـعفـو فـاعف عنـا يا كـريم(‬ ‫ّ ُ ّ ّ َ َ ُ ّ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ ِْ ُ‬
‫‪.(IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (1X‬‬

‫َ َ ّ ُ َ َ َّ ِ َ ُ َ ّ ٍ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ‬ ‫وصلـى ال علـى سيدنـا محمد وعلـى ٰاله وصحبـه‬ ‫.َ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ َ ّ ْ َ َ ِ ْ َ‬ ‫وسـلـم، والـحمد للـه رب الـع ٰـلـمين‬
‫)‪Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA‬‬ ‫62 ‪Page 16 of‬‬

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

Artinya: Segala pujian bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam, pujian sebaik-baiknya, pujian yang baik lagi diberkatkan, pujian menyempurnakan segala nikmatnya dan membalas limpah kurnianya. Ya Allah wahai Tuhan kami, cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabat Baginda sekalian dengan setinggi-tinggi darjat rahmat yang telah Engkau cucuri ke atas Baginda. Ya Allah, Tuhan yang empunya kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Kami juga memohon apalah kiranya ya Allah, redailah sahabat-sahabat Rasulullah ‫ههه هههه هههه‬ ‫ ,هههه‬ibu bapa kami dan orang-orang Islam sekaliannya. Ya Allah wahai Tuhan kami, sesungguhnya beberapa orang yang berhajatkan kurniaanMu telah berdatang sembah memohon kurnia ke hadratMu pada malam ini. Beberapa orang yang sengaja datang menuju kepadaMu telah datang kepadaMu. Beberapa orang yang amat berkehendakkan limpah kemurahanMu telah datang berdoa memohon limpah kurniaMu. BagiMu ya Allah, pada malam ini dan juga pada malam-malam lainnya di sepanjang malam dalam Bulan Ramadhan ini terdapat beberapa pengurniaan khusus yang Engkau sedia melimpahkannya kepada sesiapa juga daripada hamba-hambaMu yang Engkau kehendaki. Oleh yang demikian, jadikanlah kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, isteri-isteri atau suami-suami kami, guru-guru atau orang-orang yang mengajar kami, kaum kerabat dan sahabat-sahabat kami dan juga orang-orang Islam sekaliannya tergolong di kalangan orang-orang yang paling utama mendapat pertolonganMu. Ya Allah, inilah kami, kami bermohon sesuai dengan galakanMu agar kami selalu bermohon kepadaMu. Perkenankanlah doa permohonan kami sesuai dengan janjiMu kepada kami kerana Engkau tidak pernah memungkiri janji. Mohon limpah kurniaMu jua ya Allah Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Ya Allah, Tuhan yang menerangkan kehendak-kehendak Al-Qur’an dan membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Tuhan yang menurunkan kitab Qur’an dengan penuh pengetahuan dan jelas penerangannya. (Berkatilah kami di sepanjang Bulan Ramadhan) (3X) dengan diikuti oleh MAKMUM beramai-ramai secara serentak. Temukanlah lagi bulan yang mulia ini beberapa kali dari tahun ke tahun menurut kehendak dan keredaanMu. Ya Allah Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bahawa sesungguhnya Engkau pada malam ini dan pada malam-malam lainnya di sepanjang Bulan Ramadhan membebaskan beberapa ramai daripada penghuni neraka. Maka kami memohon apalah kiranya Tuhan kami, jadikanlah kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, suamisuami atau isteri-isteri kami, guru-guru atau orang-orang yang mengajar kami, kaum kerabat dan rakan taulan kami, sekalian para hadirin juga sekalian ibu bapa mereka tergolong di kalangan orang-orang yang dilepaskan daripada azab neraka. (Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka) (3X) dengan diikuti oleh MAKMUM beramai-ramai secara serentak. Masukkanlah kami dan sekalian orang-orang yang telah kami sebutkan tadi ke dalam syurga dalam keadaan aman sentosa.

(Ya Allah wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, ampunilah kami) .(IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (2X (Ya Allah wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, ampunilah kami wahai Tuhan Yang Maha Pemurah) .(IMAM dan sekalian MAKMUM membaca (1X
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 17 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

Cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Segala pujian bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam.

9. Sebaik tamat IMAM membaca doa, IMAM dan sekalian MAKMUM bersaingan membaca:

،‫أَشهد أَن لإِلـ ٰـه إِل ال، أَستـغـفرال‬ َ ُ ِْ َ ْ ُ ّ َ ْ َُ ْ
(3X) .‫النـار‬ ِ ّ

َ ِ َ ِ ْ َُ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ‫نـسأَلـك الـجنـةَ ونـعوذُبـك من‬

Artinya: Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, aku memohon ampun .kepada Allah, aku memohon surgaMu ya Allah dan aku berlindung daripada nerakaMu

(2X)‫عنـا‬ َّ (1X)

ُ ْ َ َ ْ َ ْ ّ ِ ُ ّ ُ َ َ ّ ُّ ّ ‫اللـهم إِنـك عفـو تـحب الـعفـو فـاعف‬

Artinya: Ya Allah wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka .mengampuni, ampunilah kami wahai Tuhan Yang Maha Pemurah

.‫اللـهم إِنـك عفـو تـحب الـعفـو فـاعف عنـا يا كـريم‬ ُ ِْ َ َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ّ ِ ُ ّ ُ َ َ ّ ّ ُ ّ

Artinya: Ya Allah wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, .ampunilah kami wahai Tuhan Yang Maha Pemurah

:BILAL mengingatkan sekalian makmum supaya berniat puasa dengan katanya

ُ ُُ َ ِ َ ْ ّ ‫اعتـقدوا علـى الصومِ رحمكـم ال‬ َ َ ُ َِ ْ ِ
Artinya: “Tuan-tuan berniatlah puasa, mudah-mudahan Allah akan mengurniakan ”.rahmat kepada tuan-tuan

:ORANG RAMAI berniat puasa

ِ ‫نـويت صوم غـد عن أَدآء فـرضِشـهر رمضان هـذ‬ ‫َ ْ ِ َ َ َ َ َ ٰ ِه‬ ْ َ ِ َ ْ َ ٍ َ َ ْ َ ُ َْ َ ‫السنـةِِ ِ تـعالـى‬ َ ََ ‫َّ ل‬
.Artinya: Sengaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Bulan Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala

:IMAM meminta makmum membaca Surah Al-Fatihah dengan katanya
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 18 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ْ ُ ّ ِ َ ْ َ َ َ ْ َُ ْ ِ ّ ِ َ َ ‫علـى نيـة الـقـبولِ وإِلـى حضرة الرسولِ سيدنـا محمد‬ َ‫وعلـى ٰاله وأَصحابـه الــكرام الـفـاتحة‬ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِِ َ ْ َ ِِ ََ َ
Artinya: Dengan harapan niat tuan-tuan diterima Allah, dibacakan Fatihah ke hadrat junjungan Nabi
.Muhammad dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabat Baginda

IMAM dan sekalian MAKMUM bersaingan membaca Surah Al-Fatihah (1X)
10. Sebaik-baik tamat bacaan Surah Al-Fatihah, IMAM membaca doa penutup:

‫ربنـا تـقــبل منـا إِنـك أَنـت السـميع الـعليم، وتـب علَينـا‬ َ ْ ‫َ ّ َ َ َ ّ ْ ِ ّ ّ َ ْ َ ّ ِ ْ ُ ْ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ـ‬ ‫يا مولنـا إِنـك أَنـت التـواب الرحيم، دعواهم فيها‬ َ ِْ ْ ُ َ ْ َ ُ ِْ ّ ُ ّ ّ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ْ ‫ُ ْ َ َ َ ّ ُ ّ َ َ ِّ ُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ٌ َ ِ ُ َ ْ َ ـ‬ ‫سبحانـك اللـهـم وتـحيـتـهم فيها سلم، وآخر دعواهُم أَن‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ ‫.الـحمدِل رب الـعٰـلـمين‬
Bersurai atau berkumpul semula kerana bertadarus (membaca Al-Qur’an) dalam kaedah seorang membaca dan yang lain menyemak secara bergilir-gilir.

Rujukan:

‫حاج جمال الدين هاشيم. 0891. ورد دان دعا. لمبا ڬ ڤنربيتن جباتن ا ڬام جوهر‬

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

Page 19 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

‫داتوء حاج نوح ڬادوت. ٩٩٩١. ڤندوان سمبهي ڠ تراويح. جوهر بهرو: جباتن ا ڬام جوهر‬ :NOTA TAMBAHAN 1. Lafaz Niat Solat Tarawih:

‫أُصلّـى سنّـةَ التّـراوِيح ركْـعتَـينِ للّـه تَـعالَـى‬ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ََ َُ َ
Niat di hati ketika lidah mengucapkan “Allahu akbar” dengan bersuara / Takbiratul ihram: “Sengaja saya solat sunat tarawih dua rakaat kerana Allah Ta’ala.”

:Lafaz Niat Solat Witir Dua Rakaat .2

‫أُصلّـى سنّـةَ الْـوِتْـرِركْـعتَينِ للّـه تَـعالَـى‬ َ ِ ِ ْ‫َ َ ـ‬ َُ َ
Niat di hati ketika lidah mengucapkan “Allahu akbar” dengan bersuara / Takbiratul ihram: “Sengaja saya solat sunat witir dua rakaat kerana Allah Ta’ala.”

:Lafaz Niat Solat Witir Satu Rakaat .3

‫أُصلّـى سنّـةَ الْـوِتْـرِركْـعةًللّـه تَـعالَـى‬ َ ِ ِ َ َ َُ َ
Niat di hati ketika lidah mengucapkan “Allahu akbar” dengan bersuara / Takbiratul ihram: “Sengaja saya solat sunat witir satu rakaat kerana Allah Ta’ala.”

PERINGATAN:
Sila tambah

‫إِماما‬ ً َ

sekiranya anda menjadi imam, atau makmum

‫ماْموما‬ ًْ ُ َ

sekiranya anda menjadi

4. SOLAT SUNAT TARAWIH: HIKMAH DAN CARA
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 20 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 Solat sunat muakkad berjamaah ialah; Solat Sunat Hari Raya, Solat Sunat Khusuf dan Kusuf, Solat Sunat Istisqa’ dan Solat Sunat Tarawih. Solat Sunat Tarawih, (1) ialah solat pada malam bulan Ramadhan. Nama sebenarnya, seperti yang disebut oleh hadis sahih, ialah solat Ramadhan (Qiyam Ramadhan). Tarawih adalah kata jamak bagi tarwihah, ertinya berhenti rehat. Qiyam Ramadhan ini dilakukan dengan setiap empat rakaat berhenti rehat, maka empat rakaat itu dipanggil satu tarwihah. Kalau sembahyang itu 20 rakaat, maka akan ada lima tarwihah, atau mengikut nahu Arab lima tarawih. Tidak ada hukum untuk berehat. Seseorang boleh sahaja terus sembahyang hingga habis, tanpa berhenti.

HlKMAH
Solat sunat tarawih (Qiyam Ramadhan) dilakukan pada malam Ramadhan, secara berjamaah. Solat ini dilaksanakan dengan “berehat-rehat”, kerana ia biasanya dilakukan di masjid secara berjamaah. Maksud berhenti rehat adalah berhenti sekejap. Tujuan solat berehat-rehat untuk mengelakkan ketegangan badan selepas berbuka puasa, disamping memberikan keikhlasan dan ketenangan kepada orang yang sembahyang, khususnya orang yang berumur. Solat ini digalakkan sebagai cara untuk menghidupkan malam bulan Ramadhan. Nabi menggalakkan orang qiyam Ramadhan, tanpa menjadikannya wajib. Baginda bersabda: “Siapa yang qiyam Ramadhan dengan beriman dan cermat(ihtisaban)(2) akan diampuni dosanya yang lalu.” (Riwayat Jamaah)(3) Bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat dan diberikan hikmat, antaranya ialah malam diturunkan Quran dan “lailatul qadar”. Solat tarawih dapat menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh seseorang. Solat tarawih ini jika dilakukan pada bulan selain bulan Ramadhan dipanggil solat malam – “solat lail”. Namun solat tarawih lebih utama kerana kedudukannya pada bulan Ramadhan. Solat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tetapi cara melakukannya ada kalanya berjamaah di masjid dan ada kalanya tidak.

CARA
Solat sunat tarawih atau qiyam Ramadhan dilakukan selepas solat Isya. Jumlah rakaatnya berbeza-beza antara lapan, dua puluh, tiga puluh dan sebagainya. Terdapat hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Saidatina Aisyah r.anha, isteri Rasulullah s.a.w, melihat baginda bersolat tarawih di rumah lapan rakaat.(4) Dan terdapat amalan sahabat Nabi s.a.w yang pernah menjadi imam solat tarawih pada zaman Nabi, iaitu Ubai bin Kaab r.a, yang mendirikan solat ini 20 rakaat (juga diriwayatkan oleh Bukhari).(5) Terdapat juga amalan penduduk Madinah melakukan solat tarawih 36 rakaat, dan dalam hadis riwayat al-Baihaqi mengatakan ada sahabat yang solat tarawih 200 rakaat.(6) Mereka berpendapat bahawa solat tarawih (qiyam Ramadhan) adalah nama lain bagi solat mutlak malam (qiyamul lail}. Jika qiyamullail tidak dihadkan jumlah rakaatnya, maka qiyam Ramadhan pun demikian. Solat sunat Ramadhan lapan rakaat, seperti yang dilihat oleh Aisyah r.anha di rumah, adalah yang minimum. Jumlah ini dipilih oleh segelintir umat Islam. Namun, solat tarawih 20 rakaat menjadi pilihan Imam Shafei, Hanbali dan Hanafi. Alasannya ialah amalan 20 rakaat itu dilakukan oleh Ubai bin Kaab r.a di masjid. Beliau, yang pernah menjadi imam pada zaman Nabi s.a.w, zaman Saidina Abu Bakar r.a dan zaman Saidina Umar r.a, melakukan solat tarawih 20 rakaat,(7) sehingga Saidina Umar r.a pun menetapkan solat tarawih berjamaah di masjid 20 rakaat.(8)

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

Page 21 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 Sebagai hamba kepada Allah yang ingin mengabdi dan berbakti, kita mempunyai pilihan, keupayaan dan kehendak sendiri. Sebabnya, solat tarawih ini ibadat tambahan, dan satu cara untuk menunjukkan kebaktian dan ketaatan kepada Allah, maka Rasulullah s.a.w menyuruh ia dilakukan mengikut kemampuan (9), keikhlasan dan kerelaan. Sekiranya memadai dengan lapan, atau perlu ditambah hingga 20, itu hanyalah pilihan. Perlu diingatkan ialah manusia perlu menjaga kesihatan, perlu tidur, perlu rehat seperti yang disabdakan oleh Nabi: “Adakah kamu yang memberitahu aku, kamu berpuasa pada siang hari dan solat sepanjang malam? Maka Abdullah bin Amru menjawab: Benar! Maka sabda Nabi: “Jangan buat begitu. Tetapi puasalah, bukalah, solatlah dan tidurlah. Badan kamu ada hak, dan mata kamu pun ada hak.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)(10). Solat tarawih dilakukan dengan setiap dua rakaat satu salam. Selepas membaca bacaan wajib iaitu Fatihah, sunat membaca sebarang ayat atau surah daripada Quran, tidak kira pendek atau panjang, atau berulang-ulang, asalkan bacaan itu betul dan solat ini dibuat dengan cermat. Tidak ada hadis Nabi tentang bacaan surah ini. Segala bacaan di luar solat, seperti salawat, doa dan periwayatan khalifah tidak termasuk amalan solat tarawih, tetapi hanya selingan antara solat. Tidak ada larangan untuk bersalawat atau berdoa, jika cara dan adab melakukannya baik. Dan ia tidak menjejaskan solat tarawih jika ditinggalkan.

Nota:
Sekiranya solat sendirian di rumah, maka bolehlah membaca surah panjang atau ayat Quran sebanyakbanyaknya. Namun sekiranya berjamaah di masjid umum, maka pendapat yang terpilih ialah bacaan imam haruslah ringkas, yang terdiri lima atau enam ayat untuk satu rakaat. Perkara yang perlu dijauhi ketika mendirikan solat sunat, apa jenis solat sunat pun, ialah menjauhkan sikap riya’. Hal ini ditegah Allah: “Celakalah (orang yang solat) yang mereka menunjuk-nunjuk. (al-Ma’un :6)(11)

Lafaz niat:

‫أُصلّـى سنّـةَ التّـراوِيح ركْـعتَـينِ للّـه تَـعالَـى‬ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ََ َُ َ
Niat di hati: “Sengaja saya solat sunat tarawih dua rakaat kerana Allah Ta’ala.”

PERINGATAN:
Semua solat sunat bersendirian boleh dilakukan dengan cara duduk (solat fardhu tidak sah dilakukan sambil duduk sekiranya berkuasa berdiri)(12)

Nota
Nawawi mengatakan semua ulama sepakat tentang hukumnya. Lihat al-Majmu’, Juz 4, hlm 37. Mengikut Syaukani, ertinya solat yang ikhlas dan tidak riya’. Lihat NailulAutar, Juz 3, hlm 50. (3) Sahih Bukhari, Juz 2, hlm 251; al-Jami’ al-Sahih, Juz 2, hlm 176; Sunan Abu Daud, Juz 2, hlm 49; Sunan al-Nasai, Juz 4, hlm 155; Sunan Ibnu Majah, Juz 1, hlm 420; Sunan al-Darimi, Jilid 1, hlm 474; alMuwatta’, Juz 1, hlm 113. (4) Sahih Bukhari, Juz 2, hlm 253.
(1) (2)

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

Page 22 of 26

http://www.arabmykrk.com (5) Sahih Bukhari, Juz 2, hlm 252. (6) Al-Majmu’, Juz 5, hlm 38. (7) Sahih Bukhari, Juz 2, hlm 252. (8) al-Baihaqi, Juz 2, hlm 496. (9) Bukhari, Juz 2, hlm 48; Muslim, Juz 2, hlm 189. (10) Bukhari, Juz 2, hlm 245; Muslim, Juz 3, hlm 162. Quran, surah al-Ma’un (107), ayat 6. (12) Sahih Bukhari, Juz 2, hlm 40; Muslim, Juz 2, hlm 163.
(11)

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

Rujukan:
1. Haji Mohamad Jajuli Abd. Rahman. 2005. Solat-solat Sunat Hikmah Dan Cara. Selangor : Wholesalemart Business Point Sdn Bhd. m.s 37-41 2. Ad-Diyari.com PETIKAN BERIKUT PULA SAYA BAWAKAN KHUSUS BUAT KAUM WANITA DARIPADA KELUARAN TERKINI MAJALAH SOLUSI (ISU NO. 22 – OGOS 2010) BERKENAAN SOALAN TENTANG SOLAT WANITA DI MASJID

WANITA TIDAK DIGALAKKAN SOLAT DI MASJID? Saya seorang ibu berumur 40-an dan amat gemar menunaikan solat berjemaah di masjid. Sekarang saya berada dalam dilema setelah mendengar kawan-kawan mengatakan bahawa solat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Sila beri penjelasan masalah ini. Jawapan: Sesungguhnya tidak ada nas yang jelas menegah wanita ke masjid, cuma ada nas yang memberitahu bahawa solat di rumah adalah lebih baik. Antara hadis yang dimaksudkan adalah sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Jangan kamu menegah kaum wanita ke masjid-masjid
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 23 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 dan (solat mereka) di rumah-rumah mereka adalah lebih baik." (Riwayat Abu Daud no. 567) Daripada Aisyah r.a.; katanya, "Sekiranya Rasulullah s.a.w. menyaksikan para wanita apa yang kita lihat sekarang ini tentu Baginda menegah mereka pergi ke masjid sebagaimana Bani Israel menegah wanita-wanitanya." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) Para ulama sepakat menyatakan solat berjemaah tidaklah wajib kepada kaum wanita. Perkara ini disebut oleh al-Hafiz Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla. Malah kita juga dapati sebahagian mereka menghukumkan makruh bagi wanita untuk ke masjid, terutamanya kepada gadis. Alasannya kerana bimbang berlakunya fitnah. Selain itu, para ulama sepakat menyatakan bahawa tuntutan solat berjemaah kepada kaum wanita tidaklah sama seperti kaum lelaki. Imam al-Nawawi berkata dalam al-Majmu': "Terdapat beberapa perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam hukum solat berjemaah, antaranya ialah tuntutannya tidaklah sama seperti yang dituntut kepada kaum lelaki."

Pendapat Ulama yang Menegah Wanita ke Masjid
Kebanyakan ulama yang berpegang kepada pendapat menegah wanita hadir ke masjid adalah atas dasar mengelakkan fitnah. Antara mereka yang berpendapat sedemikian ialah Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali dan para ulama Syafi'i. Para ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahawa makruh bagi wanita yang cantik atau memiliki daya tarikan, baik wanita muda atau tua, untuk pergi ke masjid solat berjemaah bersama-sama kaum lelaki. Hal ini kerana mereka sendiri adalah sumber fitnah dan lebih baik dia solat di rumahnya. Abu Hanifah mengatakan bahawa makruh bagi seorang wanita yang masih muda menghadiri solat berjemaah (masjid) secara mutlak kerana takutkan fitnah. Manakala mazhab dalam kalangan para ulama mutakhir menyatakan makruh wanita menghadiri solat jemaah walaupun solat Jumaat secara mutlak, walaupun ia seorang wanita tua. Ini berikutan rosaknya zaman dan jelas kefasikannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa solat di rumah adalah lebih afdal bagi wanita berbanding di masjid sepertimana yang disabdakan Nabi s.a.w. yang bermaksud: "Dan rumah kediaman mereka adalah lebih baik bagi mereka." Ada kalangan ulama yang mengatakan bahawa jika wanita solat di dalam bilik tidurnya, maka bertambahlah sifat malunya.
Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA) Page 24 of 26

http://www.arabmykrk.com

Ramadhan 1431H / Ogos 2010

Syarat-Syarat ke Masjid
Pada dasarnya tiada tegahan mutlak untuk menghadiri ke aktiviti masjid terutama solat, namun dengan beberapa syarat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa tidak mengapa bagi seorang wanita yang sudah tua pergi ke masjid untuk solat Subuh, Maghrib dan Isyak kerana nafsu syahwat yang boleh menimbulkan fitnah adalah pada waktu-waktu selain itu. Orang fasiq tidur pada waktu subuh dan isyak dan mereka sibuk dengan makan pada waktu maghrib. Manakala para ulama Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahawa dibolehkan bagi para wanita yang tidak menarik untuk pergi ke masjid jika dia tidak mengenakan wangi-wangian dengan syarat mendapat keizinan suami masing-masing. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Jangan kamu menegah kaum wanita ke masjid-masjid namun (solat mereka di) rumah-rumah mereka adalah lebih baik." Dalam hadis lain disebut: "Apabila para wanita kamu meminta izin pada waktu malam untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka." (Riwayat al-Jama'ah kecuali Ibn Majah). laitu jika dipastikan aman daripada kerosakan (fitnah). Juga sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: "Janganlah kamu melarang para wanita pergi ke masjid, sebaliknya hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud daripada Abu Hurairah) Ummu Salamah r.ha. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik tempat solat bagi wanita adalah di dalam rumahnya." (Riwayat Ahmad, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu) Rujukan:Ustaz Fadzli Al-Yamani. Majalah SOLUSI Isu No.22 (Ogos 2010). (Soaljawab Solat) Muka surat 38. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

Page 25 of 26

http://www.arabmykrk.com Ramadhan 1431H / Ogos 2010 Biodata Ustaz Syed Mohd. Fadzli al-Yamani: Dilahirkan di Kedah, mendapat pendidikan awal di Pondok Penanti Bukit Mertajam, dan melanjutkan pengajian di Madrasah al-Hudaidah, Yaman. Menjadi guru di Madrasah Tahfiz, Shah Aiam, dan kini sebagi pengasas dan Mudir Madrasah al-Yamani di Kg. Baru, Kuala Lumpur. Di samping itu sering mengisi undangan ceramah dalam bidang Fiqah di sekitar Lembah Klang. Untuk menghubungi Ustaz Fadzli: 019-3838730.

Salam Hormat;

(MYKRK) Sabtu. 5 Ramadhan 1431 H bersamaan 14 hb.Ogos 2010 10.30 malam

Solat Tarawih Di Masjid Kerajaan Negeri Johor(EBOOK PERCUMA)

Page 26 of 26